förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM."

Transkript

1 Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund

2 ISBN (inb.) ISBN (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson Layout: Anni Levonen Bilder: Tuula Palaste-Eerola, förutom pärmbild Milla Aalto, s. 4 Mika Heittola Nylands förbund Helsingfors st

3 Nylands 26 kommuner Askola Esbo Hangö Helsingfors Nurmijärvi Borgnäs Borgå Pukkila Hyvinge Ingå Träskända Grankulla Raseborg Sibbo Sjundeå Tusby Högfors Kervo Kyrkslätt Lappträsk Vanda Vichtis Lojo Lovisa Mörskom Mäntsälä Nyland

4 ETT SÅNT LANDSKAP, VILKA MÖJLIGHETER! VI PLANERAR FÖR FRAMTIDEN Nylandsprogrammet tillväxt och en fungerande vardag Våra projekt ger tilläggsresurser Landskapsplanen är en karta för framtiden VI SKAPAR INTERNATIONELLT SAMARBETE Östersjöområdets kärna VI MÖJLIGGÖR TILLVÄXT Vi är på väg att bli en riktig metropol Kommunernas röst då det fattas beslut Plock

5 2 3 ETT SÅNT LANDSKAP, VILKA MÖJLIGHETER! Nylands förbund är en samkommun med 26 medlemskommuner. Landskapet har närapå 1,6 miljoner invånare. Enligt prognoserna har invånarantalet ökat till nästan två miljoner människor inom loppet av år Vårt metropollandskap växer och utvecklas. Vetenskap, konst, ekonomi. Stadslivets puls, en livskraftig landsbygd och en mångsidig harmoni mellan människa och miljö allt detta är Nyland. Nyland strävar efter att vara i spetsen för Östersjöområdet. Landskapet konkurrerar både nationellt och internationellt om kompetenta människor, företag, investeringar och ekonomisk framgång. För att kunna hävda sig i konkurrensen behövs ett välfungerande system för boende, rörlighet och service. Nylands förbund planerar landskapet som helhet genom att samarbeta med regionens kommuner, staten, läroanstalterna, olika organisationer och många andra intressegrupper. Förutom att vi planerar och utvecklar landskapet, möjliggör vi också saker och ting vi bedriver lobbyverksamhet, samlar bakgrundsinformation och påverkar. Nylands förbund står till din tjänst med sakkunskap.

6 4 5 VI PLANERAR FÖR FRAMTIDEN Nylands förbund skapar planer för landskapets framtid. Vi planerar strategiskt, samordnar regionala utvecklingsåtgärder samt planlägger på landskapsnivå. Internationalitet, en attraktiv region och välmående invånare är ledorden i vårt arbete med att planera och utveckla landskapet. Vi utarbetar Nylandsprogrammet, som styr utvecklingsarbetet i landskapet. Intressegrupperna i regionen förbinder sig till programmets principer och tar dem i beaktande till exempel då de förbereder finansieringsbeslut eller planerar olika projekt. Med landskapsplanerna planerar vi Nylands markanvändning långt in i framtiden. Planerna styr också kommunernas mer detaljerade planläggning. Nylands förbund är en lagstadgad regionutvecklings- och planläggningsmyndighet. Våra beslut baserar sig på kommunal demokrati, vilket skiljer oss från andra aktörer inom regionförvaltningen.

7 6 7 Målinriktad verksamhet och genuint samarbete är nylänningarnas trumfkort. Nylandsprogrammet tillväxt och en fungerande vardag Nyland strävar efter att år 2040 vara i spetsen för Östersjöområdet. Nylandsprogrammets målsättning är att skapa tillväxt för regionen och en fungerande vardag för invånarna. Målen når vi med metoder som sparar på naturen. Programmet grundar sig på följande mål: Den smarta tillväxtens vagga Lätt att komma till, stanna och verka i Ett rent och vackert Nyland Nylandsprogrammet har utarbetats under ledning av Nylands förbund och ELY-centralen i Nyland och programmet utgör en grund för regionens utveckling. I genomförandeplanen beskrivs våra spetsprojekt och med hjälp av dem förverkligar vi programmets mål. Nylandsprogrammet styr utvecklingen och markanvändningsplaneringen i landskapet så att våra gemensamma mål uppfylls. Målinriktad verksamhet och genuint samarbete är nylänningarnas trumfkort.

8 8 9 Våra projekt ger tilläggsresurser Vårt mål är att komma med bra projektidéer eftersom vi med hjälp av dem kan främja nylänningarnas välbefinnande och företagens verksamhetsförutsättningar. Nylands förbund stöder regionutvecklingsprojekt genom att bevilja landskapsutvecklingspengar, som på årlig basis ingår i den statliga budgeten. Vi beviljar också finansiering från EU:s strukturfonder. Under EU:s programperiod administrerar vi Europeiska regionutvecklingsfondens medel för Södra Finland ett område som omfattar över tre miljoner människor. Dessutom leder vi ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar Finlands sex största städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Vi sätter också igång projekt. Vårt mål är att komma med bra projektidéer eftersom vi med hjälp av dem kan främja nylänningarnas välbefinnande och företagens verksamhetsförutsättningar. Vi samarbetar med regionens kommuner, universitet, yrkeshögskolor och företag kring de projektidéer som Nylandsprogrammet ger upphov till.

9 10 11 Landskapsplanen är en karta för framtiden Landskapsplanen är ett instrument för att styra grundläggande ärenden som berör var och ens vardag: Hur placerar man bostäder, arbetsplatser och tjänster? Hur löper trafiken och var finns till exempel natur- och friluftsområden? I landskapsplanen planeras helheten av funktioner ur en synvinkel som är mer omfattande än en enskild kommuns. Landskapsplanen har en stor inverkan på hur Nyland ser ut om flera årtionden. Landskapsplanen styr kommunernas mer detaljerade planläggning. Med planläggningen i Nyland strävar man efter att samhällsstrukturen är hållbar, att den byggda och naturliga miljön utvecklas i balans samt att trafiksystemen fungerar. Den fjärde landskapsplanen bereds under åren och de mest centrala temana är konkurrenskraft och välfärd. Vi bygger tillsammans upp metropollandskapet. Då vi bereder och genomför landskapsplanen samarbetar vi med kommunerna och många andra intressegrupper, såsom trafikmyndigheter, företag samt miljöministeriet, som fastställer planen.

10 12 13 Landskapsplanen har en stor inverkan på hur Nyland ser ut om flera årtionden.

11 14 15 VI SKAPAR INTERNATIONELLT SAMARBETE Internationalitet är Nylands styrka och det möjliggör också framgång för landskapet. Goda kontakter till länderna kring Östersjön, aktivitet vid genomförandet av gemensamma projekt i EU samt deltagande i de europeiska intressebevaknings- och samarbetsorganisationerna är en del av vårt arbete. För oss är det ett angenämt jobb att skapa internationella kontakter. På det sättet kan vi vara med om att bygga nätverk som sträcker sig från Nyland ut till världen samt i motsatt riktning. Nylands förbund har tillsammans med Helsingfors stad och Helsingfors universitet en gemensam EU-byrå i Bryssel. Vi har mycket samarbete med Estland och vi deltar också i verksamheten vid Helsingforscentret i S:t Petersburg.

12 16 17 Östersjöområdets kärna Tyngdpunkten för vårt internationella arbete finns i Östersjöområdet, och likaså våra viktigaste samarbetspartner. Just nu har Nylands förbund uppdrag i två viktiga Östersjöorganisationer. Vårt mål är att göra organisationernas arbete effektivare och att uppnå synergieffekter. Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) är Östersjöområdets politiska samarbetsforum sedan 20 år tillbaka. Nylands förbund fungerar som ordförande för organisationen under åren Vi strävar efter ett rent Östersjön och en hög levnadsstandard i regionen. Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) är en samarbetsorganisation för de europeiska kustområdena. Under åren medverkar Nylands förbund i sekretariatet för organisationens Östersjökommission. Organisationen har en viktig roll som intressebevakare för medlemsregionerna. Östersjöorganisationerna har många akuta ärenden på agendan, såsom trygg sjöfart, energi- och klimatärenden, den nordliga dimensionen och forskningsverksamhet.

13 18 19 VI MÖJLIGGÖR TILLVÄXT Vi är på väg att bli en riktig metropol Nyland är ett internationellt, mångkulturellt och modernt landskap en bra plats att bo och leva på. Våra trumfkort är god service, bra boende, fungerande trafik och ett starkt kulturliv. Till våra tillgångar hör också en livskraftig landsbygd och en vacker och mångsidig natur. Nästan 30 procent av alla finländare bor i Nyland. Man flyttar hit från andra delar av landet, men det internationella och dynamiska området lockar även invandrare. Invånarantalet ökar också till följd av hög nativitet. Invånarna är unga och många är i arbetsför ålder. Vårt landskap är en naturlig plats för företag att slå sig ner. Fungerande strukturer, utmärkta trafikförbindelser, en hög kunskapsnivå, utbildad arbetskraft och trygghet är Nylands konkurrensfördelar. Nylands förbund försöker genom sitt arbete se till att människor och företag, både från Finland och andra länder, har det bra och trivs i Nyland.

14 20 21 Fungerande strukturer, utmärkta trafikförbindelser, en hög kunskapsnivå, utbildad arbetskraft och trygghet är Nylands konkurrensfördelar.

15 22 23 Kommunernas röst då det fattas beslut Den högsta beslutanderätten inom Nylands förbund innehas av landskapsfullmäktige. Landskapsfullmäktige har valts av medlemskommunerna och består av medlemskommunernas förtroendevalda. Det praktiska arbetet styrs av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen väljs av landskapsfullmäktige. Styrelserepresentanterna väljs så att det politiska styrkeförhållandet avspeglar resultatet från kommunalvalet i Nyland. På Nylands förbunds byrå jobbar ungefär 70 sakkunniga. Förbundets verksamhet finansieras nästan helt och hållet med medlemskommunernas betalningsandelar. Betalningsandelarna bestäms utifrån invånarantalet i varje kommun.

16 Ett av de 18 landskapsförbunden i Finland Lagstadgad regionutvecklings- och planläggningsmyndighet Samkommun med26 kommuner 77 ledamöter i landskapsfullmäktige 14 medlemmar i landskapsstyrelsen Arealen invånare km 2 Cirka som talar ett främmande språk Av den nyländska befolkningen är 82,2 %,finskspråkiga, 8,5 % svenskspråkiga och 9,3 % talar andra språk Arbetsplatser finns det ca De största arbetsgivarna är handeln och social- och hälsovårdssektorn Bekanta dig med Nyland-databanken på vår webbplats. Tjänsten erbjuder ett brett utbud med statistiska uppgifter, utredningar och forskning.

17 LAHTIS RIIHIMÄKI HYVINGE MÄNTSÄLÄ PUKKILA MÖRSKOM LAPPTRÄSK HÖGFORS ASKOLA NURMIJÄRVI TRÄSKÄNDA BORGNÄS SALO VICHTIS TUSBY KERVO LOVISA SIBBO BORGÅ LOJO VANDA SJUNDEÅ KYRKSLÄTT GRANKULLA ESBO HELSINGFORS INGÅ RASEBORG HANGÖ Nylands förbund 2014

18 TILLSAMMANS BYGGER VI UPP LANDSKAPET, VÄLKOMMEN MED! uudenmaanliitto.fi

19 Post- och besöksadress Nylands förbund Estersporten 2 B Helsingfors Vår byrå håller öppet vardagar kl Telefonväxeln betjänar kl Tel. (09) Estersporten Bölebro Nylands förbund, 4. vån Bölegatan Böle järnvägsstation > Lokvägen Västra Böle Böletået

Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning

Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Landskapsprogram 2011 2014 för hela Nyland Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Östra Nylands landskapsstyrelse 25.1.2010 Nylands landskapsstyrelse 1.2.2010 (Det arbetsprogram och program

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Södra Magasinsgatan 8 A PB 31, 00131 Helsingfors Finland www.defmin.fi Bildkällor: Lehtikuva, Nato, Patria, Försvarsmakten, Försvarsmaktens Internationella

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Förändringar ger nya möjligheter

Förändringar ger nya möjligheter Fem förslag till regeringen 2011 2015 Förändringar ger nya möjligheter Fem förslag till regeringen 2011 2015 Förändringar ger nya möjligheter ISBN 978-951-563-764-2 (paperback) ISBN 978-951-563-765-9

Läs mer

Ni har ju era fonder

Ni har ju era fonder Maria Hirvi-Ijäs 3 2014 Ni har ju era fonder Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014 Ni har ju era fonder / Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

Det svenska i Finland år 2030

Det svenska i Finland år 2030 1 2010 Det svenska i Finland år 2030 Ett scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld Finlandssvenskarna bör framstå som föregångare och förnyare. Vi bidrar aktivt till

Läs mer

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Daniel Nilsson (forfatter)

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer