Bokslut för räkenskapsåret 2012 (kommentarer)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för räkenskapsåret 2012 (kommentarer)"

Transkript

1 Bokslut för räkenskapsåret 2012 (kommentarer) Upplysningar - allmänt Bokföringen är gjord i Vismas bokföringsprogram och backup-filen bifogas. Fakturor och andra bokföringsunderlag (inkl. två kassaskrin med aktuell biljett- och handkassa) bifogas, liksom utskrifter av: Balansräkning Resultaträkning Verifikationslista Huvudbok Saldolista Momsrapport Balans- och Resultaräkning för årsmötet (sammanställningar med notförteckning) Bokföringen omfattar 284 verifikationer och 958 transaktioner. Bokföringen har inga differenser i förhållande till faktiska tillgångar vad gäller bankkonton, biljettkassa eller handkassa. Vissa kan uppfatta ordnandet av resultaträkningens poster som något egenartad. Det beror på den nämnda kontoplanen, som starkt rekommenderas av Riksteatern. KARIL använder den anvisade kontoplanen. Bokföringen saknar lager, trots att ett fysiskt lager finns. KARIL har pausförsäljning vid föreställningarna och köper in läsk och godis, som säljs vidare. Lagerinventeringen visade att lagret innehöll 24 dryckesförpackningar och 30 godisbitar, med ett sammanlagt anskaffningsvärde om 260,00. Lagret är i sin helhet kurant. Eftersom den av Riksteatern anvisade kontoplanen saknar såväl lagerkonton som lagerändringskonton, redovisas dessa 260,00 inte som lager utan ingår i kostnadsposten 2 963,19 på konto 4021 Inköp till pausförsäljning De båda kontoutskrifterna från Swedbank visar andra saldon än de som finns på kontot vid bokslutet. Det beror på att kontoutskriften redovisar belopp per transaktionsdagen, medan den faktiska kontoställningen redovisas per bokföringsdag. Differenserna beror därmed på två transaktioner under årets sista dag, där transaktionsdagen är och bokföringsdagen är Kontoställning följer bokföringsdagen och är därmed de markerade beloppen i utskriften. I det följande kommenteras de belopp som finns i Vismautskriften av balans- och resultaträkningen. Samtliga balansräkningsposter kommenteras och poster större än kr i resultaträkningen. När det gäller resultaträkningen har konton med saldon över markerats med * och konton med saldon över har markerats med ** och konton med saldon över med ***. Ytterligare ett antal resultaträkningsposter kommenteras.

2 Balansräkningen - upplysningar 1650 Momsfordran Bokföringsprogrammets momskontroll visar en differens på 0,03 kr, vilket inte föranleder någon rättelse. Momsavräkningen är automatkonterad i Visma (det använda bokföringsprogrammet). Aktuell momsfordran för år 2012 är ,00 (verifikation nr. 282) Upplupna intäkter KARIL säljer biljetter genom Skådebanan och beloppet 6 450,00 avser biljettförsäljning till Botrygg och som ännu inte kommit KARIL tillhanda Biljettkassa Biljettkassan används i samband med biljettförsäljning på plats i Sagateatern. Pengarna har fortlöpande satts in på Företagskonto. Biljettkassan innehåller 1 607,00. Biljettkassans transaktioner framgår på sid Handkassa 1 Handkassan används i samband med pausförsäljningen. Handkassa 1 innehåller 1 089,23. Handkassans förändringar under året framgår på sid 4. Att kontot inte visar heltal beror på att öresutjämningen på konto 3086 har förts till detta balanskonto (verifikation 283) Bank - Företagskonto Avstämningar mot företagskonto i Swedbank (Swedbank, Företagskonto , ) har gjort enligt nedan. Företagskontots saldo stämmer mot bokföringen; ,79 enl. kontoutskrift från Swedbank. Datum Kontoställning Kommande Inkl kommande Avstämning mot kontot i Swedbank ,46 OK Avstämning mot kontot i Swedbank , , ,46 OK Avstämning mot kontot i Swedbank ,96 OK Avstämning mot kontot i Swedbank ,96 OK Avstämning mot kontot i Swedbank ,46 OK Avstämning mot kontot i Swedbank ,56 OK Avstämning mot kontot i Swedbank , , ,19 OK Avstämning mot kontot i Swedbank ,46-60, ,46 OK Avstämning mot kontot i Swedbank , , ,96 OK Avstämning mot kontot i Swedbank ,79 OK 1931 Bank - Kapitalkonto Kapitalkontots saldo (Swedbank, Placeringskonto , ) stämmer också med bokföringen; ,28 enlig kontoutskrift från Swedbank. Inga avstämningar har gjorts eftersom antalet transaktioner är få och kontoavstämningen görs vid varje bokföringstillfälle Eget kapital - omföringar Under Eget kapital har en omföring gjorts. Konto 2068 Vinst från föregående år har IB-värdet ,65. och detta belopp har i normal ordning förts till konto 2067 Balanserad förlust (verifikation

3 nr. 277). Konto 2067 Balanserad förlust visar nu ,18, vilket är den samlade förlusten för åren och saldot på konto 2061 Eget kapital är därmed oförändrat sedan 2008 ( ,27) års förlust på ,79 kr. visas på konto 2069 Årets resultat. Eget kapital har därmed minskat från ett samlat IB om ,09 till aktuellt UB: , Leverantörsskulder Beloppet 6 375,00 avser en faktura som inkom 31 december, som med bankens rutin betalas först följande bankdag, vilket här betyder betalning Upplupna kostnader KARIL har en banner rullande på Corren.se och denna banner betalas i efterhand. KARIL har ännu inte fått någon faktura för december och beloppet förväntas vara 2 115,00 (exkl. moms). Biljettskrinet 2012 (1913) Biljettkassa Datum Text Verifikation in / ut Netto Enligt årsredvisningen IB Biljettförsäljning Grön bänk i Paris (27) Försäljning tillf scenpass Biljettförsäljning Apatiska (28) Insättning på banken Biljettförsäljning SCHTUNK (3) Programförsäljning vid Obesvarad kärlek (38) Försäljning tillf scenpass Biljettförsäljning Vulkanen Biljettförsäljning Ångvälten Insättning på banken Biljettförsäljning The Big Bög Show Biljettförsäljning Losers Försäljning av tillfälligt scenpass (17) Försäljning av tillfälligt scenpass (2) Biljettförsäljning SCUM Betalning av Tyger för utsmyckning vid SCUM Biljettförsäljning SCUM Försäljning av tillfälligt scenpass (1) Betalning av rekvisita till SCUM Betalning av 2 termosar Biljettförsäljning Fröken Julie Biljettförsäljning Fröken Julie Inköp till pausförsäljningen () Biljettförsäljning Familjen Bra Biljettförsäljning Två Stycken Till Företagskontot via LOOMIS Biljettförsäljning DövJulie Biljettförsäljning Bänkad Till Företagskontot via LOOMIS Fikabröd till styrelsemöte (Gunnar) Enligt årsredovisningen UB 1 607

4 Kassaskrinet 2012 (1914) Handkassa 1 Datum Text Verifikation in / ut Netto Enligt årsredvisningen IB Försäljning vid Jag är en grön bänk i Paris Försäljning tillf scenpass Försäljning vid Apatiska Försäljning vid A Dance Tribute to the Art of Football Försäljning vid Schtunk Försäljning vid Vulkanen Försäljning vid Ångvälten Försäljning vid I Reckon / Crazy in Love Insättning på banken Artisttack till Ulrika Inköp av Telefon för KARIL-samtal Försäljning vid The Big Bög Show Försäljning av tillfälligt scenpass (1 fam) Försäljning av tillfälliga scenpass (1 ord / 1 fam) Försäljning av tillfälliga scenpass (1 ord / 1 fam) Betalning av muggar till pausförsäljning Försäljning vid Losers Ingvars resa till Anbud Live i Stockholm Betalning av statisters resor Försäljning vid SCUM Försäljning av biljettpaket (fyra biljetter) Betalning av statisters resor Försäljning vid SCUM Artisttack vid SCUM till Ulrika Försäljning vid Fröken Julie Artisttack vid Fröken Julie till Ulrika Frimärken till Ingvar Försäljning vid Häckner Inköp till pausförsäljning Gunilla Adler Försäljning vid Familjen Bra Artisttack vid Familjen Bra till Gunilla Fikabröd till Dövföreningsmöte (Ulrika R) Inköp till pausförsäljning Eva Inköp till pausförsäljning Gunilla Försäljning vid Två Stycken Artisttack vid Familjen Bra till Gunilla Försäljning vid DövJulie Artisttack vid Bänkad till Ulrika Försäljning vid Bänkad Telefonkort till Kariltelefonen Till Företagskontot via LOOMIS Försäljning vid Spår Present till Kia (Ingvar) Öresutjämning Enligt årsredovisningen UB 1 089

5 Resultaträkningen - upplysningar Medlemsintäkter scenpass * Medlemsintäkterna ,00 är kopplat till de medlemsavgifter som betalas direkt till Riksteatern och som (till en viss del) betalas ut till KARIL. Beloppet 4 010,00 avser sådan medlemsavgifter där tecknaren erhåller ett tillfälligt scenpass i väntan på det plastkort som utfärdas av Riksteatern Biljettförsäljning *** Försäljningen på dessa konton är totalt ,77 och fördelningen visas konto för konto. Försäljningen via Ticknet och Skådebanan dominerar. Dessa försäljningsintäkter ska dock ses i sammanhang med konto 4009 Provisioner och avgifter som visar på , Kommunala bidrag *** Det kommunala bidraget är ,00 och förmedlas via Kultur och fritidsnämnden Erhållna donationer och gåvor * KARIL är en särskilt intressant och framgångsrik teaterförening och erhöll under året ,00 som stipendium från Riksteatern Föreställningskostnader *** De stora posterna här är Gager (sammanlagt ,50), Teknik vid föreställningarna (65 688,50) och Hyra av Sagateatern (36 250,00) Inköp till pausförsäljningen Varukostnaden 2 963,19 ska ses i sammanhang med konto 3110 Pausförsäljning (7 483,77) och KARIL:s (brutto)vinst är därmed ca kr på denna pausförsäljning Styrelsemöten Styrelsemöten 4 504,92 avser kostnader i samband med styrelsens 11 ordinarie möten, gemensamma arbetsmöten och möten i repertoar- och marknadsföringsgruppen Medlemsmöten Kostnaden för medlemsmöten 9 666,29 avser årsmötet och det säsongsinledande medlemsmötet Till kostnaderna för medlemsmöten hör olika typer av föreställningskostnader eftersom dessa medlemsmöten har kombineras med föreställningar som varit gratis för medlemmar Reklamtrycksaker ** Reklamtrycksaker ,48 avser utformning/tryck av I RAMPLJUSET, affischer, annonser, ljusskylt och ny logotyp Övrig reklam ** Övrig reklam ,00 avser 21 annonser i Corren, en banner under 7 månader på Corren.se och en affischkampanj med ljusskylt/gatureklam.

6 6590 Övriga externa tjänster ** Öriga externa tjänster ,00 avser inköpta tjänster från en enskild firma som tillhör styrelsemedlemmen Camilla Nilsson. Arbete avser administrativt stöd, främst kopplat till marknadsföring Ränteintäkter I princip hela ränteintäkten 8 095,65 avser räntan på KARIL:s kapitalkonto i Swedbank Skatt på grund av ändrad taxering Den vinst som KARIL redovisade för inkomståret 2011 gav upphov till skatten 1 404,00. Kommentar till Huvudboken 1930 Bank Företagskonto Det löpande saldot på transaktionskontot i Swedbank (Företagskont) kan uppfattas som konstigt, med tanke på att antalet negativa saldon. Detta beror på skillnaden mellan det datum betalningen bokförs och det datum som betalningen faktiskt sker. Den kredittid som noteras på fakturan utnyttjas normalt och likviditetshanteringen är sådan att pengar finns på kontot när betalning faktiskt sker. Negativa saldon i huvudboken är därmed ett uttryck för att det räntelösa Företagskontot inte tillförs onödigt mycket pengar. Linköping

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer