Annika hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Annika valdes till mötesordförande, Anders till mötessekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Annika valdes till mötesordförande, Anders till mötessekreterare"

Transkript

1 Styrelse nr 52 Tid: :00 Närvarande: Ordinarie: Annika, Christian, Anders, Ulrica, Thomas Suppleanter: Christer Mötets öppnande Ordförande, Sekreterare Protokolljusterare Annika hälsade alla välkomna och öppnade mötet Annika valdes till mötesordförande, Anders till mötessekreterare Thomas valdes att jämte Annika justera möteset (nr 51) gicks igenom och lades till handlingarna. Restpunkter : Styrelsetelefonkit: Parkeringsplatsansökningar Instruktioner ang P-platsasnsökningshanterinng tas fram av Ulrica. Nyckelbeställningar (främst källar/sopnycklar) 10 nycklar beställs av Christian. Beställningar av tvättstugebrickor Ytterligare brickor beställs av Anders. Inventering av övriga lämpliga uppgifter och instruktioner görs på nästa styrelsemöte. Bordlagt till nästa möte Verkställande utskott: Styrelsen beslutade att uppdra åt Anders att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på struktur, ramar och riktlinjer för hur ett verkställande utskott skall fungera. Klart Diskussion och beslut bordlagt till nästa möte Ramar och riktlinjer för Jidek (teknisk förvaltning): Styrelsen beslutade att uppdra åt Christian att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på struktur, ramar och riktlinjer för hur detta skall fungera. Fördelningsprinciper avseende styrelsearvodet: Styrelsen beslutade att uppdra åt Christer att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på struktur, ramar och riktlinjer för hur detta skall fungera. Klart Diskussion och beslut bordlagt till nästa möte Sida 1

2 (forts) Ekonomi: Beslut: Valvet-kontot i HB skall sägas upp (Annika ombesörjer) (Annika) Långsiktig plan för kommande avgiftshöjningar ; bordläggs till budgetarbetet i höst Tag upp frågan om ändring av avskrivningstid på fastigheten från 100 till 200 år med revisorerna (Christer) Avgiftshöjning: Styrelsen beslutade i enlighet med tidigare diskussioner att genomföra en avgiftshöjning om 5% från Christer meddelar RB Klart; besked om höjning med på nästa batch inbetalningskort Anders skriver infolapp om detta samt uppsägningen av kabel-tv-avtalet för leverans till Christian senast 27/5 Klart; lappar uppsatta Kabel-TV-lappar skall delas ut (en huskropp per närvarande styrelsemedlem) Förvaltning: Kvarnhagens elcentralservitut: Ärendet ligger hos RB Punkten kvarstår för uppföljning (Annika) Tilläggsisoleringsoffert från Jidek inkommen. Beslut: Christian begär kompletteringar från övriga tillfrågade (RB och Snickar-Johnny). Johnny har lämnat offert, RB har avstått Trasiga/uppbrutna/fula källardörrar Offert inkommen från Snickar-Johnny. Beslut: Om dessa är bruna, beställ! (Christian) Ej bruna, men beställda och delvis levererade Rostfria hörnlister till trasiga hörn i portarna till FB1, 3, 5, 19, 21 Offert om XXX kr /st Beslut: Beställ (Christian) Beställda men ej levererade Byte av lysarmaturer i trapphusen (Många trasiga, samtliga så gamla att det inte finns delar) Förslag om byte till nya armaturer med lågenergilampor överallt (Offert om XXX kr inkommen) Beslut: Detta kräver fler offerter. Christian begär av Sysanera, Christer begär av RB. Ärendet ajourneras tills nya offerter inkommit Kristallisering av trapphus Beslut: Vänta med detta till senare (Christian tar upp frågan igen) Offerter inkomna Sida 2

3 (forts) Stängning av fläktkanaler till fd soprum Offert om XXX kr per soprum inkommen. Beslut: Verkställ (Christian) Beställt men ej levererat Sprickor i balkonggolv/tak Detta har observerats på flera balkonger; genomgång behövs Jidek krävde XXX:-/timme för att enbart kontrollera Sysanera har kollat gratis; offert kommer Beslut: Avvakta offert från Sysanera Städnollning (Sysanera) Pågår med bra resultat Christian har begärt offert ang tillägg (avs. trappuppgångarna) Offert inväntas (Christian) Offert inkommen; beställt Lagda beställningar o Slipning och oljning av trädgårdsbord(bänkar) (Christian) Ej levererat o Graffittisanering (Christian Ej levererat o Nya skrapgaller och dörrmattor till portar där det saknas (Christian Delvis levererat Buktande badrumskakel Rapporterat av en medlem (NN) som står i begrepp att sälja sin lägenhet Jidek har inspekterat utan att hitta fukt Enligt Snickar-Johnny är det med all säkerhet inte fukt utan beroende på ett konstruktionsfel vid renovering 1994 Beslut: Christian kontaktar Jidek för en riktig fuktkontroll samt tydligare besked om det är väggen eller bara kaklet Grisig gästlägenhet Smuts i allmänhet samt grisig bäddsoffa i synnerhet rapporterades Avyttring av bäddsoffan diskuterades, men den frågan ajournerades till nästa styrelsemöte (med Ulrica närvarande) Beslut: Christian beställer storstädning av lägenheten samt den gamla (lilla) lokalen i FB5 (inför eventuell uthyrning). Beställt och levererat Lägenheter till salu: SSSB hyr 5 ettor i FB34 och vill avsluta kontraktet. Beslut: I princip OK (möjliggör försäljning av lägenheterna). Christer hanterar frågan för optimalt resultat. Sida 3

4 (forts) Ekonomi Förvaltning Parkeringsfrågor: Parkeringskontrakt Ulrica hanterar de c:a 7 som inte har skrivit på kontraktet (uppsägning som standardåtgärd) Det visade sig vara 2 st; allt klart Kommande arbeten: Putsen på 34:an samt JN 14: Offerter inväntas; Christian ligger på Jidek Sysanera har inkommit med offert för putsarbete på hela huset Jidek och RB återstår fortfarande Miljö: Övrigt: Christer efterfrågade en strykbräda till tvättstugan. Styrelsen beslutade att bifalla frågan. fortfarande (John ombesörjer) Christer har köpt en egen portabel strykbräda; behov ej identifierat; ärendet läggs ned Buskar borttagna vid FB15 (naken jord) Beslut: Anne tillser att nya buskar eller motsvarande planteras Frågan togs upp senare under mötet Offert angående energideklaration (krav enligt ny lag) inkommen. Beslut: Frågan ajournerades till nästa styrelsemöte Frågan togs upp senare under mötet Konton: o XXX tkr hos Swedbank o XXX kr på Megafondkontot (inget färskt utdrag tillgängligt) o XXX kr på HB-kontot Fler fullmaktsblanketter att skriva på har inkommit från RB. Hanteras av Annika Tilläggsisolering Offerter inkomna & klara Beslut: Jobbet går till Snickar-Johnny. Annika kontaktar Lysarmaturer i trappuppgångarna Otydlig offert från Jidek Offert från Sysanera och RB inväntas Kristallisering av entréer och trappuppgångar Offerter från Jidek och Sysanera (ej totalpris) inkomna Christian ber Sysanera komma in med totalpris Christer ser till att RB kommer in med en offert Balkongsprickor Offerter inkomna från JIdek och Sysanera, med helt olika upplägg och prismodell Christer ser till att RB inkommer med offert Städnollning Trapphus (ej loftgångar) klara. Beställt för några ytterligare utrymmen Buktande badrumskakel Sida 4

5 Rapporterat av en medlem (NN) som står i begrepp att sälja sin lägenhet Såväl Jidek som Snickar-Johnny har fastställt att det rör sig om konstruktionsfel (fuskjobb), men inte fuktskada Enligt NN är det likadant i flera intilliggande lägenheter. Fuktspärr och vägg är föreningens ansvar, kaklet är bostsdsrättsinnehavarens. Vårt försäkringsbolag skall kontakta NN; Intilliggande lägenheter skall kontgrolleras (fler badrum på samma självrisk). Ulrica hanterar ärendet (pga att Christian reser bort), förmedlar kontakter och driver på Jidek Grisig gästlägenhet Smuts i allmänhet samt grisig bäddsoffa i synnerhet rapporterades Detta rör sig enligt Ulrica om en överreaktion: Bäddsoffan är helt OK. Ulrica har dessutom köpt litet nya saker till lägenheten, bland annat madrassöverdrag till bäddsoffan. Extrasängen skall däremot bytas ut (Ulrica fixar) Ett avtal i likhet med det för festlokalen behövs: Ulrica skickar lgh-specifika punkter till Anders, som sätter ihop ett avtal och skickar tillbaka till Ulrica En hyresgäst har efterfrågat köksfläkt Fläkten skulle utgöra ett tillägg, men hyresgästen är inte beredd att betala. Beslut: Det blir ingen fläkt. Panncentralen Snickerifirman som har hyrt lokalen har tydligen (under oklara former) överlåtit hyresavtalet på Jidek. Brev från mäklare har inkommit med frågan om detta är OK. Beslut: Detta är OK. Christer hanterar ärendet, med fria händer att eventuellt justera avtalet. Frågan om eventuellt trädäck utanför FB15 Beslut: Avslag. Anne har fortfarande uppdraget att fixa dit nya buskar Lägenheter till Kontraktet med SSSB (5 ettor i FB34) avslutat salu Beslut: Lägenheterna bjuds ut till försäljning (tillgängliga från juli) Annika och Christer hanterar ärendet och bemyndigas att på egen hand besluta om fasad försäljning, reparationer och eventuell styling En hyresgäst i FBX har avlidit. Hans dotter bor kvar men vill gärna byta till något mindre. Beslut: OK att hon får byta med en av SSSB s ettor i FB34. Parkeringsfrågor Kommande arbeten Annika och Christer hanterar ärendet P-rutorna har äntligen blivit målade Några streck blev ofullständiga pga icke evakuerade bilar. Beslut: Det får vara som det är. Offert angående energideklaration (krav enligt ny lag) inkommen. Beslut: Frågan ajournerades ånyo till nästa styrelsemöte Sida 5

6 Miljö Övrigt Nästa möte 15/8 19:00 Avslutning Grovsoprummet vid FB34 Christian ombesörjer bortforsling av miljöfarligt avfall Annika kollar med Gudrun om vi alls har regelbunden tömning av detta grovsoprum. Beslut: Grovsoprummets öde avgörs på nästa styrelsemöte Städning av gästlägenheten Beslut: Ulrica är bemyndigad att beställa städning av gästlägenheten vid behov Reklamation av loftgångsmålning Christian söker målerifirman för att få reklamationen åtgärdad Grillen vid FB1 Grillen är trasig Beslut: Christian ser till att den lagas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt eller köper en ny Ersättningsyrkande pga skadad hand i tvättstugan Skada på BR-innehavare uppkom pga felaktigt monterad handmangel; Ersättningsyrkande för läkarbesök mm har inkommit till föreningen Beslut: Föreningen betalar, men BR-innehavaren borde för sin egen skull vända sig till sitt försäkringsbolag. Annika hanterar ärendet Annika tackade för visat intresse och avslutade mötet Vid pennan: Justeras: Sida 6