BRF Dalens Ekgård Protokoll 4/2015. Protokoll från styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Dalens Ekgård Protokoll 4/2015. Protokoll från styrelsemöte 2015-05-04"

Transkript

1 BRF Dalens Ekgård Protokoll 4/2015 Protokoll från styrelsemöte Närvarande ordinarie styrelseledamöter: Marie Louise Engström Mathias Kreissl Fredrik Molin Bengt-Arne Swahn Michel Appelgren Närvarande suppleanter: Sonny Ståhlgren 1 Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare inkl. datum för justering och utsågs till mötets ordförande respektive sekreterare. och Bengt-Arne Swahn utsågs att justerar protokollet före 12 maj. 2 Fastställande av dagordning 3 Protokoll från tidigare möte Justerat protokoll från styrelsemöte lades till handlingarna. 4 Nytt dagisavtal Nytt avtal enligt tidigare utsänd information har tecknats. Nivå är 1400 kr/kvm. Hyresrabatt år 1: 200 kr/kvm. År 2: 100 kr kvm I detta ingår att vi renoverar lokalen med nya golv och målar om. Detta sker under år 1 och 2. Utöver detta kommer hyresgästen stå för inre underhåll. När nya hyran slår fullt ut är detta en höjning med ca 40 %. Två ordinarie styrelsemedlemmar tecknar avtalet: Bengt-Arne Swahn och. 5 Städdag Förslag att komplettera med nya växter i rabatterna. Städning av trappuppgångarna bör göras. ansvarar för städdagen. 6 Diskussion ny underhållsplan Ny underhållsplan utskickad till styrelsen. 18 maj kl kommer Sustend till Ekgården och går igenom planen tillsammans med styrelsen. Planen är redan nu genomgången av och fastighetsskötaren. Enklare arbeten utför fastighetsskötaren. Prioriterat i år är bl a: Målning av balkongerna p g a risk för rostangrepp. Målning och lasering av bänkar och lekredskap. Byta avstängningsventiler.

2 7 Balanslista pågående föreningsaktiviteter och projekt Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning av ärendet Yttertakrenovering Johnny Oinonen Avslutad Skadad lyktstolpe måste fixas före betalning. Takfirman har blivit försenad ev förseningsavgift kommer att inkrävas. Besiktningen är godkänd med anmärkning. Föreningen fick tre veckors vitesersättning för förseningen kr. Målningen är i det närmaste slutförd. Datoriserat (digitalt) värmeövervakningssystem Värmeåtervinningskrets Byte av avstängningsventiler i källargång, lägenhetsförråd, tvättstuga etc. Grill Gemensam sopservice för alla gårdar i Dalen Johnny Oinonen Offerter på ingång. Undersöker om det finns ritningar över anläggningen. Osäkerhet kring hur vi går vidare. Löpande räkning kan vara okej eftersom vi inte hittar några ritningar. Ny offert inkommen från APH elektriska AB i maj Kostnad kr. exkl moms. Ingår service? Styrelsen godkänner. Johnny Oinonen Offerter inkommen från APH Elektriska AB. Se ovan. Bengt-Arne Swahn Påbörjas Bengt-Arne Swahn kontaktar fastighetsskötaren som får i uppdrag att undersöka hur många ventiler som behöver bytas. Lars Jansson Mathias Kreissl Status: Slutmålning av grill samt bygge av luckor enligt förslag från Anna S. Andersson utförs av fastighetsskötaren. Birgitta Reneby är med och beslutar om kulör. Kostnad max kr. Taket har målats svart, skylt om rutiner för grill och hur grillen används sätts upp av när grillen är färdigmålad. Färgprov i terrakotta godkänns. Målas så snart vädret tillåter under våren Mathias är utsedd till grillansvarig. Pröva att ev. sätta dit en skorsten för bättre drag. Bevakas Status: Alla gårdar inbjuds av Svenska Bostäder att bilda en gemensam förening för sopsugsanläggningen. Den kommer att bildas i augusti/september Locum (Dalens sjukhus) kommer inte att vara med. Ventilation Birgitta Reneby Avslutad OVK för Höghusen klar. Låghusen och dagis behöver besiktigas före Protokollet har kommit.

3 Stubbar, rötter, asfalt Trädgårdsgruppen Offert har inkommit från PV trädvård AB för att fräsa rötterna på de fällda ekarna, att ta bort en stubbe, återplantera ett mindre träd och att återställa stenläggning och asfalt. Kostnad: kr. Bedömningen är att det är omöjligt att lägga ny asfalt på en bit utav gården utan att det ser lappat ut. För att undvika detta har vi också fått ett kostnadsförslag på att byta ut asfalt och kantstenar på hela gården. Kostnad: kr. inkl. moms. Vill vi ha röd asfalt, som det är i dag, tillkommer en kostnad av kr. inkl. moms. Finns det andra alternativ? Ylva Kollar upp om man i stället kan lägga t ex plattor på de skadade områdena. Vi skjuter arbetet på framtiden, avvaktar beslut om vad som ska göras enligt underhållsplanen. Vi placerar ut blomlådor under tiden. Ny Bredbandsleverantör Michel Appelgren Status: Kan vi få bättre deal än vi har i dag? Förslag om ny leverantör av bredband - Obenetwork Kostnad ca 90 kr per månad och lägenhet. Vi säger upp Bredband 2 from att avtalet går ut i höst. Onenetwork erbjuder 1000/1000 med 10000/10000 uplink från föreningen. Uppsägning av avtal med Bredband 2 skickas in i februari. Ola tar kontakt med Bredband 2 som nu vill matcha Obenetworks pris. Michel reder ut oklarheterna i ärendet och ser till att vi får ett avtal med Bredband 2. Uppfräschning av föreningslokal Marie-Louise Ekström Lokalgruppen har frågat Lars Jansson om han kan utföra arbetet med att fräscha upp föreningslokalen. Lars presenterade kostnadsförslag för renovering/ombyggnad. Två alternativ lades fram. 1. Endast renovering: Byta golv, måla fönster, riva extravägg samt måla el. tapetsera väggar. Kostnad: Arbetstidsåtgång: 120 tim/ tre veckors arbete. 2. Renovering + flytt av köket: Byta golv, måla fönster, riva extravägg, måla el. tapetsera väggar samt flytt av köket till nuvarande förråd och del av tvättstugan. Kostnad: Ca kr. Arbetstidsåtgång: 200 timmar + el och vvs 1-2 dagar. Dagisavtalet måste sägas upp före sista dec för att omförhandlas. Marie-Louise Engström Ola Nyström Avslutat Nya möbler tillkommer. Efter sommaren utförs merparten av arbetet. Beslut delegeras till nästa styrelse. Sittande styrelse förordar den större ombyggnaden. Dagisavtalet uppsagt. Förhandling pågår. Hyresavtalet löper ut den 1 oktober. Föreningens bud är 1600kr/m2. Förskolan önskar sig nya mattor och att få ommålat.

4 Anticimex + Brandkontoret. Förebyggande av brand och vattenskador Fönsterkitt börjar släppa på höghusens sydvästsidor Fasadrenovering Lägenheterna är besiktigade utifrån risk för vattenläckage. Allmänna utrymmen ska besiktigas utifrån brand. Det är inte gjort. Brandsläckare ska levereras. Sammanställning av rapporten är gjord av Bengt-Arne. 40 lägenheter har fått anmärkning. Rapporten ligger i boxen. Marie-Louise Engström delar ut till berörda bostadsrättsinnehavare under maj. Bevakas Punkten under bevakning, för att ev. Johnny Oinonen, Michel Appelgren, Sonny Ståhlgren. åtgärdas under sommaren En Fasadgrupp med Johnny Oinonen och Michel Appelgren och Sonny Ståhlgren har bildats. Gruppen undersöker kostnad av en eventuell fasadrenovering, färgsättning av fasaden samt behovet av en renovering. Kan vi tvätta istället för att måla? Kan vi byta färg? Flera offerter har inkommit. En av firmorna förordar en tvätt istället för målning kostnad: ca kr. Det skiljer en hel del i pris mellan firmorna för målning från ca kr till 1,5 milj kr. Det företag som målat Pärongården har gruppen tittat lite närmare på. Företagarna bor i Dalen vilket gruppen ser som en fördel. Deras kostnadsförslag ligger på ca kr. Nästa styrelse tar beslut. Gruppen tar kontakt med stadsbyggnadskontoret för att få veta vilka kulörer vi får använda. Badrumsfönster i 8:an Lars besiktigar för att kolla hur ruttna de är. Michel Appelgren pratar med Lars. Går de att renovera eller byta. Offert inne för tre fönster: 23 tkr ex moms. Ta in fler offerter men max kr ex. moms. Arbetet är beställt. Klart före sommaren. Uppdatera UH-planen Avslutad Offert har inkommit från Sustend om en uppdatering av underhållsplanen. Kostnad: Underhållsplan bas kr. Styrelsen anlitar Sustend. UH plan beställd. Sustend besöker föreningen i maj. Badrum Bersågränd 4 Lgh 1465 Rundtur i fastigheten för styrelsemedlemmar för kännedom om vatten, el och ventilation. Lars Jansson Avslutad En spricka i badrumsmattan vid golvbrunnen har upptäckts. En renovering av badrummet behöver göras där byte av del av stammen ingår. Kostnad: kr. Firman som utför samma arbete i en annan av föreningens hyresrätter anlitas. Avgiftshöjningen blir också den samma. I stort sätt klart. Alla Stående 2 ggr/år 8 Ekonomi 9 Information

5 10 Hyresgästfrågor 11 Borättsfrågor Vi godkänner renovering av badrum i lägenhet Övriga frågor Uthyrning av lokalen Ylva rättar informationen som ligger på hemsidan. Marie-Louise Engström fixar 2 extra nycklar. Viktigt att den som hyr lokalen följer föreningens regler angående betalning och städning. 13 Kommande styrelsemöten 1 juni 19:30 14 rundvandring Lars Jansson visade de nya medlemmarna föreningens vindar och kulvertar och gick igenom anläggningarna. Vid protokollet: Justeras: Bengt-Arne Swahn

4. Byte av portkod. Ola ska fixa detta. Frågan bordläggs till nästa möte.

4. Byte av portkod. Ola ska fixa detta. Frågan bordläggs till nästa möte. BRF Schaletten-Modisten sida 1(6) Styrelseprotokoll 87 Tid: 2010-08-16 Närvarande: Ordinarie: Christer, Anders J, Anders D, Mojgan, Petra Suppleanter: Anne, Gudrun och John Frånvarande: Ola Mötets Christer

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 3 september 2010

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 3 september 2010 Välkommen till ett nytt nyhetsbrev från styrelsen i Bostadsrättsföreningen Hökboet. Du som är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare i vår bostadsrättsförening får brevet. En ny styrelse valdes på föreningsstämman

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2006-05-18 Utskriftsdatum 2006-05-21 1. Stämmans öppnande Roger Lindström presenterade styrelsen och de inbjudna

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010

BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 Årets stämma har ägt rum Tisdagen den 27 april fanns 33 bostadsrätter representerade på årets ordinarie stämma. Till ordföranden för stämman valdes Advokat Sören

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång:

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: 1 Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Att bo i bostadsrätt: Vad gäller för våra tomter? Vem gör vad i styrelsen? Vicevärdstjänsten är obemannad Gott att grilla! Föreningens ekonomi

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

Höstmöte den 19 oktober / ca 50 talet besökare inklusive styrelsemedlemmar

Höstmöte den 19 oktober / ca 50 talet besökare inklusive styrelsemedlemmar Noteringar gjorda vid Höstmöte den 19 oktober / ca 50 talet besökare inklusive styrelsemedlemmar Under tiden besökarna bjöds på kaffe och kaka kunde man titta på en film av Lennart Welander, Bjursvägen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Fältposten. Sommaren är över och nu går vi mot höst. Grovsophämtning. Höststök. den 22 september. den 27 september. Fältöverstens informationsblad

Fältposten. Sommaren är över och nu går vi mot höst. Grovsophämtning. Höststök. den 22 september. den 27 september. Fältöverstens informationsblad Brf Fältöverstens informationsblad Nr 4 september 2014 Sommaren är över och nu går vi mot höst Grovsophämtning den 22 september Höststök den 27 september s s Lite saker på gång inför starten av höstterminen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

PUKANBLADET. Sommaren är här. Den nya styrelsen. HSB Brf Pukan i Malmö. Notera särskilt: I det här numret: Fontänfest

PUKANBLADET. Sommaren är här. Den nya styrelsen. HSB Brf Pukan i Malmö. Notera särskilt: I det här numret: Fontänfest Nummer 2 2011 Vecka 23 HSB Brf Pukan i Malmö PUKANBLADET Notera särskilt: Sommaren är här Fontänfest Ny svarsapparat Trädgårdsgrupp Kollektiv brfförsäkring I det här numret: Pukan renoverar 2 Porttelefon

Läs mer

Boendehandboken. BRF Bruksbäraren

Boendehandboken. BRF Bruksbäraren Boendehandboken BRF Bruksbäraren Ordnings- & Trivselregler Här finns de regler vi boende i föreningen har enats om för att vidbehålla trivsel och god gemenskap mellan alla individer. Nyinflyttad? Du som

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer