SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING"

Transkript

1 PROTOKOLL SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Utskriftsdatum Stämmans öppnande Roger Lindström presenterade styrelsen och de inbjudna gästerna från SBC (Pia Christensson & Anette Utternäs ) och KPMG ( Göran Johansson ) samt hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Närvarande medlemmar 36 st medlemmar var närvarande 3. Val av ordförande Till ordförande för årets stämma valdes Roger Lindström 4. Val av sekreterare Till sekreterare valdes Thomas Andersson 5. Val av justeringsmän Till justeringsmän utsågs Yvonne Löfquist och Harry Nygren 6. Godkännande av dagordning Stämman godkände dagordningen. 7. Stämmans behöriga utlysande Stämman förklarade att kallelse behörigen skett. 8. Styrelsens årsredovisning Årsredovisning för 2005 har skickats ut till samtliga medlemmar. Pia Christensson presenterade årsredovisningen och svarade på frågor från medlemmarna bl a om avskrivning för renoveringsprojekt. Årets resultat är kr.

2 9. Revisionsberättelse Göran Johansson från KPMG som är föreningens revisor, gick igenom revisionsberättelsen och berättade lite kring den, medlemmarna fick chansen att ställa frågor. Revisorernas berättelse godkändes. 10. Fastställande av balansräkning Balansräkningen godkändes i enighet med upprättat förslag. 11. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade 2005 års styrelse full ansvarsfrihet. 12. Användande av uppkommande vinst eller täckande förlust Stämman beslutade att årets vinst kr, jämte tidigare års balanserade vinster, kr, tillsammans en vinst på balanseras i ny räkning. 13. Styrelsens förslag till ändring av stadgar De nya stadgarna har skickats ut till samtliga medlemmar. Anette Utternäs presenterade stadgarna som är ett utdrag ur SBC:s mönsterstadgar med vissa förändringar som styrelsen hade önskemål om för att få mer anpassade för Skintebodalens Bostadsrättsförening. Stämman godkände stadgarna. En extrastämma är planerad till juni juli p g a stadgeändring och avslutande av den inre reparationsfonden som kräver 2 stämmobeslut. 14. Ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen. En inkommen motion angående fönster berörs vid presentation av underhålls och investeringsplan. 15. Presentation av investerings- och underhållsplan Stellan Nilsson SBC presenterade lite kring olika typer av underhåll som ligger till grund för en underhåll och investeringsplan. Akut underhåll Något som inträffar plötsligt t ex ett rör som går av, vattenläckor etc. Förebyggande underhåll Föreningen utför arbeten med en viss frekvens t ex motionerar ventiler på vindarna, balofixer och löpande besiktningar. Åtgärdsintervall 1 vecka X 1 år Planerat underhåll Underhåll som planeras över ett antal år framöver. Åtgärdsintervall 1år X 50 år

3 Mikael Lindberg presenterade noggrant en underhålls och investeringsplan. Framtagandet av föreslagen plan har dragit ut på tiden p g a det kontinuerligt har framkommit nya fel på våra byggnader, vilket krävt nya lösningar och omprioritering. Medlemmarna ställde många frågor och var mycket nöjda med upplägget för presentationen. Ett bildspel visades som bifogas till protokollet, notera dock att tidsplanen är preliminär. Alla lägenheter är i stort sett besiktigade, endast 8 lägenheter återstår som vi inte kommit in i ännu. Hälften av lägenheterna har gamla brunnar, ca 36 badrum är helt felaktigt renoverade. En plastmatta i badrum har en livslängd på ca år. Styrelsen kommer att ta fram en plan för badrumsrenovering och Föreningssparbanken kommer samtidigt att erbjuda förmånliga lån. Några medlemmar anmälde sitt intresse för att få hjälp med renovering av sina badrum. Vid ombyggnationen kommer möten att hållas med de berörda i respektive delsamfällighet. Styrelsen ser över hur man ska gå tillväga med övertäckning av vindsförråden vid takomläggningen, eventuellt placeras containrar i området som förvaringsutrymme. Styrelsen fick i uppdrag att se över möjligheten att köpa en omkopplingsstation från Energiverket. Bredband planeras för tillfället i styrelsen, projektet är precis påbörjat. Fiber dras in till varje lägenhet, medlemmarna väljer själv bredbandsleverantör. Alla medlemmar kan själv välja att teckna sig för det som önskas. Låssystem, larm och tvättstugebokning finns med i projektet vad det gäller bredband. Bostadsrättsföreningen är en medlem i Skintebo Samfällighetsförening som har tecknat ett avtal med förvaltningsbolaget Parabolen och som innehåller en konkurrensklausul som ev. kan påverka detta beslut. Roger Lindström arbetar tillsammans med Anette Utternäs (jurist på SBC)för att hitta en lösning i ärendet. Fastighetsskötarens kontor och verkstad är under ombyggnation, där kommer det att bli kontor för styrelsen, projektledare, fastighetsskötare samt verkstad, kök och omklädningsrum. Se bifogad ritning. I dessa lokaler ha inget underhåll skett på 32 år. Föreningens gamla styrelselokal kommer att byggas om till en övernattningslägenhet. Se bifogad ritning. Under hösten kommer det att bytas tätningslister i så väl dörrar som fönster. Under perioden som byggprojektet pågår kommer en avgiftshöjning att ske med ca 2 % per år. Information kommer löpande att skickas till medlemmarna om projektets fortskridande. Molokerna är troligen klara inom 2 veckor, vissa problem med kabeldragning har försenat arbetet. Sopnedkasten kommer att stängas så fort Molokerna öppnas. Kompostpåsar brukar normalt levereras ca 2 gånger per år från Renova. Brandövning med anledning av våra brandsläckare som har monterats i våra trapphus och tvättstugor kommer hållas i juni månad samtidigt som fastighetsskötarexpeditioen är färdigställd.

4 Beslut har tagits på stämman i Skintebo Samfällighetsförening om att ta bort containrarna, endast utsättning av containrar på våra städdagar och då endast för avfall från städdagarna Medlemmarna hänvisas till Högsbo eller Kungsbacka när det gäller grovsopor. Medlemmar som önskar få hjälp med brunnsbyte ska skriftligen anmäla detta till David Bäckström på SBC så att det kan planeras in i tidplanen. Vid brunnsbyten kommer föreningen samtidigt att göra en slits i badrummet. Vid problem med buller från luftvärmepumpar i området får medlemmarna själva anmäla detta till Göteborgs miljökontor som utför bullermätningar. 16. Arvode till styrelse och revisorer Stämman godkände en höjning av styrelsearvodet till för Fr o m 2007 kommer arvodet knytas till KPI ( konsumentprisindex ). 17. Valberednings förslag till ny styrelse * Roger Lindström, 2 år * Mikael Lindberg 2 år * Käth Schroeder 2 år * Erik Norrman Elgh 1 år kvar på mandatperiod * Knut Fredriksson 1 år kvar på mandatperiod Till valberedning valdes Patrik Brandby och Marie Liepins Roger Lindström uppmanade medlemmarna att aktivt delta i sina delsamfälligheter då det är där man har möjlighet att påverka Skintebo Samfällighetsförening. Skintebodalens Bostadsrättsförening har ingen rösträtt i Skintebo Samfällighetsförening utan dessa finns i Delsamfälligheterna som är egna juridiska enheter. 18. Revisor och revisorsuppleant Som revisor valdes auktoriserad revisor Göran Johansson och till revisors suppleant valdes Johan Pauli. 19. Val av ombud som ska representera bostadsrättsföreningen vid Skintebo Samfällighetsförening Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utse en representant som ombud till Skintebo Samfällighetsförening.

5 20. Övriga frågor Vid grillning i området finns en formell regel från brandmyndigheterna om att placera grillen minst 10 meter från byggnaderna. Endast el-grill på balkongerna Soprummen disponeras t.v. av respektive delsamfällighet med undantag 3 st soprum som tilldelats Staffan resp. Christer och Parabolen. Anmälan om en obebodd lägenhet i vårt område uppkom på stämman. Styrelsen får i uppdrag att tillskriva/kontakta lägenhetsinnehavaren. Nya ordningsregler kommer i den nya medlemspärmen som planeras vara klar under sommaren. Balkongräcken kommer att renoveras vid byggnationen. Likabehandlingsprincipen gör att luftvärmepumpar inte kan tillåtas i området på Skintebodalens bostadsrättsförenings byggnader. Återigen uppkom problemet med katter i området som går in i lägenheter. Problemet synes svårt att lösa. Vi kan bara vädja till kattägare att ta sitt ansvar och hänsyn till övriga boende i området. Vid protokollet Thomas Andersson Justeras Yvonne Löfquist Harry Nygren

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. September. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. September. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se 45:an 2012 September Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Ordförande har ordet På prov startar vi en funktion som vi kallar EXP DIREKT för att snabbare kunna lösa vissa

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer