Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms"

Transkript

1 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak Akuta lagningar Bättringsmålning gård och gata Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband med fasad/fönster provisorisk lagning fasad (skylift) 2013 Provisorisk lagning Fasad Gata 63 Godkänt Mindre sprickor är synliga Lagning och färgning Fasad Gata 65 Godkänt Mindre sprickor är synliga Lagning och färgning Socklar Gata Godkänt Rengöring, reparation ventiler mm Tvätt + reparationer Fasad Gård 63 Godkänt Mindre sprickor är synliga Lagning och färgning Fasad Gård 65 Godkänt Mindre sprickor är synliga Lagning och färgning Socklar Gård Godkänt Rengöring, reparation ventiler mm Tvättning/färgning Fasad Inre gård Mindre bra Sprickor och putssläpp finns Lagning samt färgning Fasad Lilla huset Mindre bra Ev byte delar av panel samt målning Byte panel, målning/färgning

2 2 (8) Fönster Gata 63 Bra Målning Skrapning/målning Fönster Gata 65 Bra Målning Skrapning/målning Fönster Gård 63 Bra Målning Skrapning/målning Fönster Gård 65 Bra Målning Skrapning/målning Fönster Inre gård Godkänt Målning Skrapning/målning Fönster Lilla huset Godkänt Målning Skrapning/målning Gård Yttre Bra Bara normalt underhåll de närmaste fem åren. Returpappershanteringen bör hållas efter bättre. Gård Inre Godkänt Bara normalt underhåll de närmaste fem åren. Vind Gata 63 Godkänt Bråte utanför förråd, övrigt mindre lagningar i golv/tak Mindre lagningar Vind Gata 65 Godkänt Äldre förråd men i bra skick, mindre lagningar, 2017 Mindre lagningar mm rengöring och målning golv. Vind Gård 63 Läckage vid 5-6 ställen, lagningar med råspont utförd (se takbesiktning) 2017 Mindre åtgärder Mycet bråte i gångar, mindre rengöring, fogkomplettering mm.

3 3 (8) Vind Gård 65 Godkänt Mindre lagningar i tak, mycket bråte i gångarna, 2017 Mindre åtgärder mindre bättringar golv. Källare Gata 63 Godkänt Mindre åtgärder: 2015 Målning städ samt komplettering utrustning Föreningsrummet, städning, målning, uppfräschning wc Putslagning samt målning av torkrum Källare Gata 65 Godkänt Uppfräschning: 2017 Rensning av bråte i källargångar. 0 Byte av dörr till ny ståldörr Rengöring samt putslagning och målning väggar och golv Inklädnad av comhems anläggning? 0 Demontering gammal installation i elrum Cykelrum: Rengöring samt putslagning och målning väggar och golv Inklädnad kablage Komplettering rörisolering Källare Gård Mindre bra Åtgärderna fördelas I elrummet bör gammal installation rivas och brandtätningar genomföras snarast (2013), även ta bort färgburkar, säckar mm Golvet kräver ett större ingrepp och anbud bör tas in på att rensa bort organiskt material samt täta genomföringar och armera och gjuta nytt golv med viss värmeisolering typ EPS, samt även laga och måla väggar och golv. Besiktning, förfrågningsunderlag samt upphandling Utförande eller enligt föreningens önskemål samt resurser

4 4 (8) Komplettering med ny belysning (med i förfrågningsunderlaget) Tvättstuga Mindre bra Behov av maskiner: ny grovtvätt samt torkskåp Inkl installation Övriga arbeten: Komplettering rörisolering, byte brunnar, målning väggar Undercentral Mindre bra Fjärrvärme 2013 Fjärrvärme etc Mindre bra Anläggningen är delvis utbytt, men ett komplett byte rekommenderas Övriga arbeten utförs efter eller delvis i samband med bytet av anläggningen. Behov finns av putslagning, målning väggar och golv, byte avloppsdel. Tryckstegringspump Mindre bra Bör bytas Rum med pump/ Putslagning, målning väggar och golv, rensning och rengöring vattenmätare Radiatorventiler Ej besiktigat Svårt att bedöma behovet eftersom lägenheterna ej besiktigats, 2014 Kostnad besiktning men det bör göras. Uppskattad kostnad för byte av radiator- och stamventiler El Generellt Bra Endast mindre åtgärder som bortrensning av el som ej används och normalt underhåll. Inget större behov av åtgärder de närmaste fem åren. Ventilation Svårbedömt OVK-besiktning. Gjord nyligen?

5 5 (8) Inga särskilda åtgärder annat än luftmätning i lokalerna som rekommenderas, samt åtgärdande av protokoll från OVK. Fastigheten har självdragsventilation som delvis är "förstärkt" med fläktar. VS Godkänt Filmning/spolning För att få status rekommenderas en ny filmning samt spolning där man kan få fram status på rören. Enligt den filmning som är gjord finns vissa brister, men det är svårt att från befintliga protokoll se allvaret i bristerna. Stammar är delvis bytta 1977, däremot inget i källargolv mm och ett byte kan vara aktuellt inom de närmaste tio åren. Man får en hel del svar av en ordentlig filmning och dessutom blir stammarna och brunnarna ordentligt spolade. Man bör sedan lägga in en spolning vart femte år i underhållsplanen. Trapphus Gata 63 Bra Målning ligger längre fram än fem år, dörrar i bra skick. Hiss besiktigas 05/2013. Städ utan anmärkning. Trapphus Gata 65 Bra Källsortering 2014 Städning bör förbättras, matta med uppvik samt målning och separerad belysning. Trapphus och dörrar är i bra skick. Hiss besiktigas 12/2013. Barnvagnsrum i bra skick. Målning ligger längre fram än fem år. Trapphus Gård 63 Bra Målning ligger längre fram än fem år. Dörrar i bra skick. Trapphus Gård 65 Bra Mindre åtgärder. 2014

6 6 (8) Matta med uppvik samt målning och komplettering av städ Målning ligger längre fram än fem år. Dörrar i bra skick. Endast normalt underhåll krävs. Entré Gata 63 Bra Renovering partier Entré Gata 65 Bra Renovering partier Entré Gård 63 Bra Renovering partier Entré Gård 65 Bra Renovering partier Hiss Gata Bra Både 63 och 65 besiktigas av Kone som avropar eventuella brister. Sophantering Godkänt Normalt underhåll samt städning. Inga särskilda behov de närmaste fem åren. Balkonger Bra Endast besiktigade underifrån, men inga brister upptäcktes. Energibesiktning OVK Lägenheter Ej ingått i den här besiktningen. Utförs separat. Ej besiktigade.

7 7 (8) Lokaler Bra Luftmätning (båda lokalerna) Kamerala 63 Mindre bättringar Målning fönster + fönsterbänkar mm Kamerala 65 Elöversyn/bättringar Byte, kompletteringar brytare samt uttag och diverse mindre bättringsmålning. Doslock mm saknas, renovering av dusch bör utredas (används väldigt lite). Övrigt Fastigheten är i stort sett i ett gott skick, även om det finns en hel del att ta tag i under de närmaste åren. Jag har inte gått in djupare på grundläggning, grund och stomme, utan bara konstaterat att det inte förekommer några allvarliga sprickbildningar som ger anledning till oro. Jag har även tittat efter asbest och det finns i en del rörböjar och sannolikt även i de gamla källardörrarna, men det är inga stora mängder och inte bråttom. Jag föreslår att vi i samband med övriga mer brådskande åtgärder i källaren går igenom och gör en inventering och sanering av asbesten. När det gäller radon är det en långtidsmätning som beställs och efter den tar man tag i eventuella åtgärder. Mätningen kan vi beställa av ett företag som heter Reventor. De mäter både i lägenheterna och i allmänutrymmen och kostnaden är ungefär kronor per lägenhet. Det finns några åtgärder

8 8 (8) som kan ses som generella, och de gäller bl a golv och trappor i fastigheten. Dessa är i vissa fall ganska slitna, men ändå inte på ett sätt som är störande eller som gör att städningen försvåras. Därför tar jag inte upp den kostnaden eftersom jag inte tycker att den är aktuell under den närmaste femårsperioden. När det blir aktuellt är det lämpligt att göra en upphandling där man utför ett trapphus per år. En ungefärlig fördelning av behovet enligt min beräkning ser ut så här: Ca-priser exklusive moms (ev. OVK ) ( ) källare gårdshus ( ) källare gårdshus Totalt för perioden Observera att moms tillkommer på ovanstående priser. Hur det slår är lite varierande från fastighet till fastighet, men eftersom ni har lokaler kan jag tänka mig att momsen i alla fall delvis är avdragsgill. Det är något för er ekonomiska förvaltare att ta tag i. Momssatsen för den här typen av åtgärder är 25%.

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Resultat av enkät om renovering skriv-svar. Allmänt

Resultat av enkät om renovering skriv-svar. Allmänt Resultat av enkät om renovering skriv-svar Allmänt 6. Tycker du att det finns andra renoveringsbehov som är ännu viktigare? Vilka?... ( Annat Fick 4,6 av 6 i snitt) Fortlöpande / underhåll - Underhåll

Läs mer

Samfälligheten Litteratören

Samfälligheten Litteratören Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN

BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN Byggår 1916 Antal vån 2 + källare + inredd vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1985 Ombyggnad av kök. 1988 Hiss och nytt trapphus. 2012 Utvändig

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

Om att underhålla bostadsrätten

Om att underhålla bostadsrätten Om att underhålla bostadsrätten Vems är underhållsansvaret? Brf Jakob i Järfälla Viktig information om underhållsansvaret i samband med införandet av HSB:s Normalstadgar 2003 inom föreningen som träder

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Trotjänare går i pension

Trotjänare går i pension Mitt Nyttigt för oss som bor i HALLSTAHEM NummeR 1 Mars 2012 Vi på Hallstahem tackar Kristina för hennes mycket goda insatser för Hallstahem under 32 år och önskar henne stort lycka till med det nya pensionärslivet!

Läs mer