BRF Dalens Ekgård Protokoll 9/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Dalens Ekgård Protokoll 9/2014"

Transkript

1 BRF Dalens Ekgård Protokoll 9/2014 Protokoll från styrelsemöte Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Jönsson Henrik Virro Johnny Oinonen Närvarande suppleanter: Bengt-Arne Swahn Michel Appelgren Frånvarande ordinarie ledamöter: Marie-Louise Engström Frånvarande suppleanter: Sonny Ståhlgren 1 Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare inkl. datum för justering Henrik Virro och utsågs till mötets ordförande respektive sekreterare. Henrik Virro och Bengt-Arne Swahn utsågs att justerar protokollet före 30 sept. 2 Fastställande av dagordning 3 Protokoll från tidigare möte Justerat protokoll från styrelsemöte lades till handlingarna. 4 Diskussion och beslut: Grill. Se balanslista. 5 Balanslista pågående föreningsaktiviteter och projekt Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning av ärendet Nytt mailsystem Vi behåller det vi har på Surftown. Ola Nyström har utökat diskytan. Värme å radiatorer Ola Rosenquist + Status; lägenhet 1438 spolning av element. klart Birgitta kontaktar lägenhetsinnehavaren för att höra om allt är klart. Yttertakrenovering Johnny Oinonen Avtal tecknat med Tello Service Partner och arbete pågår. Tillägg till renoveringen: Sätta

2 Datoriserat (digitalt) värmeövervakningssystem fast stegar. Interism beslut fattat i juni via mejl att Tello Service Partner utför arbetet. Johnny Oinonen bevakar och dokumenterar skador vid takrenoveringen samt ev. ytterligare tillägg av arbete. Tillägg 2: Byte av takfönster, hängrännor, stuprör. Kostnad: kr. godkännes. Kostnad fastsättande av stegar samt byte av, packningar runt taknitar. Kostnad kr. Status; byte (Peter Holmgren, Holmgrens Eltjänst AB har tackat nej) Offert inhämtas från annan firma. Klart före oktober. Värmeåtervinningskrets Status; byte (Peter Holmgren, Holmgrens Eltjänst AB har tackat nej) Offert inhämtas från annan firma. Klart före oktober. Grill Gemensam sopservice för alla gårdar i Dalen Ola Rosenquist, Lars Jansson Status: Slutmålning av grill samt bygge av luckor enligt förslag från Anna S. Andersson utförs av fastighetsskötaren. Birgitta Reneby är med och beslutar om kulör. Kostnad max kr. Taket har målats svart Skylt om rutiner för grill och hur grillen används sätts upp av. Henrik Virro Status: Alla gårdar inbjuds av Svenska Bostäder att bilda en gemensam förening för sopsugsanläggningen. Föreningen kan även användas till andra gårdsövergripande projekt. Kontakt tas med Svenska Bostäder Henrik Virro är Ekgårdens representant. Ventilation Status: Se över vilka åtgärder som vidtagits i de lägenheter som hade anmärkning. Följs upp med ny ovk. Injustering av ventilationen planeras äga rum i augusti-september. Information om detta kommer att skickas ut. ALLA anmärkningar på felaktigheter måste tills dess vara åtgärdade och redovisade till styrelsen. Ny offert för injusteringen av höghusens till- och frånluft fram till en godkänd ovk har inkommit. Kostnad: kr. Godkändes av styrelsen. Dörrar cykelrum Ola Rosenquist Status: Ny dörr till cykelrum vid 2:an Träd Trädgårdsgruppen beställd kommer inom fem till sex veckor. Status: Långsiktig plan för träden på gården behöver upprättas. Arborister kontaktade. Offerter hämtas in före sommaren från Svea trädvård och Jacksons trädvård. Svea trädvård har lämnat offert för beskärning av träd. Kostnad 8 000kr/dag. Tidsåtgång 3-4 dagar/år. Styrelsen inväntar fler offerter. Ny Bredbandsleverantör Status: Kan vi få bättre deal än vi har i dag? 2 offerter tas in före 30 sept då avtal med Brendband 2 löper ut. återkopplar till styrelsen innan dess. Ny föreningslokalsansvarig Marie-Louise Engström Marie-Louise tar Engströmtar över ansvaret med backup från. Fr.o.m. sept. Info om ny ansvarig samt tfn-nummer

3 Uppfräschning av föreningslokal Dagisavtalet måste sägas upp före sista dec för att omförhandlas. har anslagits Marie-Louise Ekström Status: Grupp bildad för att ta fram olika förslag på hur lokalen skulle kunna fräschas upp samt att undersöka kostnad för de olika förslagen. Marie- Louise Engström, Birgitta Reneby, Anders Jönsson,, Sonny Ståhlgren. Två förslag presenteras på nästa möte. Ett större och dyrare, som bl.a. omfattar flytt och bygge av nytt kök och ett enklare och billigare, som bl.a. omfattar inköp av nya möbler. Klart oktober. Ej utsedd. Före sista dec. Dammsugare till lokalen Ola Rosenquist Köps in av Ola. Anders Jönsson kontaktar honom. Dammsugare inköpt. Information i tvättstugan Informations sätts upp i tvättstugan om vilka regler som gäller för städning, rengöring av filter mm. Soptunnan i tvättstugan sätts tillbaka. ansvarar. Anticimex + Brandkontoret. Förebyggande av brand och vattenskador Ventilation Skrymmande föremål på loftgångar och i trappuppgångar. Höststädning, höstfest. Besiktning av badrum i hyreslägenhet. Fönsterkitt börjar släppa på höghusens sydvästsidor Partytält och ballonger till Dalen dagen Fasadrenovering Henrik Virro Se Bilaga 4. Styrelsen beslutade att teckna avtal med. Avtalet är tecknat med Anticimex. Tekniker kommer kontakta oss under hösten. Status: Se över vilka åtgärder som vidtagits i de lägenheter som hade anmärkning. Följs upp med ny ovk. Injustering av ventilationen planeras äga rum i augusti-september. Information om detta kommer att skickas ut. ALLA anmärkningar på felaktigheter måste tills dess vara åtgärdade och redovisade till styrelsen. Ny offert för injusteringen av höghusens till- och frånluft fram till en godkänd ovk har inkommit. Kostnad: kr. Godkändes av styrelsen. Arbetet löper på. Henrik Virro Enligt gällande regelverk får man inte ställa skrymmande föremål eller skräp i de allmänna utrymmena. Henrik Virro och Ola Rosenquist gör en översyn. Anders Jönsson Henrik Virro Lars Jansson Städdag beslutades till lördagen den 18 okt. kl Höstfest kl samma dag. Anders Jönsson och planerar, informerar och ordnar. En besiktning av ett badrum i en hyresrätt behöver göras då det är problem med bla. en golvbrunn. Fackman kontaktas för att få ett utlåtande om ev. åtgärder. Under bevakning Punkten under bevakning, för att ev. åtgärdas under sommaren Om prognosen pekar på regn under Dalen dagen köper in partytält. Kostnad ca 1000 kr. Ballonger för att markera ingångarna till gården köps också av Ylva. Johnny Oinonen, Michel Appelgren, Ev. Sonny Ståhlgren. Påbörjas En Fasadgrupp med Johnny Oinonen och Michel Appelgren, har bildats. Sonny Ståhlgren ska också tillfrågas. Gruppen undersöker kostnad av en eventuell fasadrenovering, färgsättning av fasaden

4 samt behovet av en renovering. Kan vi tvätta istället för att måla? Kan vi byta färg? En offert intagen. Kostnad Återrapportering efter nyår. 6 Ekonomi Information om föreningens ekonomi. Ekonomin är god men det kan komma flera utmaningar framöver då många saker är på gång. En försäljning av en lägenhet gav ett välbehövligt tillskott till föreningen. 7 Information Ingen från Ekgårdens styrelse har gått på senaste fastighetsägarmötena dvs. möte mellan Svenska Bostäder och alla bostadrättsföreningar i Dalen. Den som ansvarar för styrelsetelefonen slussar vidare information om mötena till Henrik Virro när kallelse kommer. I första hand går ordföranden på mötet. I andra hand övrig styrelsemedlem. Viktigt att vi närvarar. 8 Hyresgästfrågor En av föreningens hyresgäster har visat intresse av att köpa sin lägenhet. Birgitta Reneby undersöker hur seriös hyresgästen är innan vi går vidare. Finns t.ex. lånelöfte? Förslag på köpesumma: Marknadsvärde minus mäklararvode. Renovering av badrum i en hyreslägenhet. Föreningen är anmäld till Miljöförvaltningen. Föreningen måste renovera badrum och toalett enligt föreläggandet eftersom utrymmena kan utgöra en hälsorisk. Golv måste bilas upp och rör bytas ut. En offert på arbetet har tagits in. Renoveringen beräknas uppgå till En till offert ska tas in av Henrik Virro. Fastighetsägarna är kontaktade. Hyran höjs i samband med att renoveringen är färdig. 9 Borättsfrågor o Lägenhet nr. 1414, Bersågränd 60 har sålts. o Ny medlem är Vincent Nguyen. Tillträde Övriga frågor Rabatter vid träutbyggnaderna på låghusen förstör fasad och grund. Fuktskador kan uppstå och skadedjur kan ta sig in. Varje lägenhetsinnehavare anmodas att ta bort dem. Rabatterna ska vara borta före sommaren Lars Jansson informerar de berörda. lägger ut på hemsidan. Lamporna på loftgångarna är tända endast ca en timme per natt. Fastighetsskötaren har kontaktat elektrikern som installerade systemet för att få det åtgärdat.

5 Vid nästa styrelsemöte ses den gamla förvaltningsplanen över för att få en överblick över vilka arbeten och investeringar som står på tur. Föräldrar till barn på förskolan är missnöjda med förskolegården. En del lekredskap påstås vara farliga, annat är trasigt och behöver bytas ut. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att utrustningen är säker. Fastighetsskötarna och ordföranden talar med föreståndaren och tar reda på vad som behöver göras. Inget ska vara farligt. Hel översyn behöver göras. 11 Kommande styrelsemöten Nästa styrelsemöte. 14/10 kl i föreningslokalen.

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 3 september 2010

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 3 september 2010 Välkommen till ett nytt nyhetsbrev från styrelsen i Bostadsrättsföreningen Hökboet. Du som är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare i vår bostadsrättsförening får brevet. En ny styrelse valdes på föreningsstämman

Läs mer

4. Byte av portkod. Ola ska fixa detta. Frågan bordläggs till nästa möte.

4. Byte av portkod. Ola ska fixa detta. Frågan bordläggs till nästa möte. BRF Schaletten-Modisten sida 1(6) Styrelseprotokoll 87 Tid: 2010-08-16 Närvarande: Ordinarie: Christer, Anders J, Anders D, Mojgan, Petra Suppleanter: Anne, Gudrun och John Frånvarande: Ola Mötets Christer

Läs mer

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt 2008-10-14 BRF Informationsblad 08:1 Ekensberg 2 Artiklar av särskilt intresse: Håller du på att, eller ska börja, renovera? Läs då artiklarna om byggnadsregler. Läs gärna den korta informationen angående

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2015-1 2015-02-22 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2015-1 Hej alla medlemmar! Nu är det dags för ett nyhetsbrev igen. Observera speciellt

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013

SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013 SolstigenNytt 20 juni 2013 Innehållsförteckning 2. Kontaktuppgifter 3. Karta 4. Styrelsen har ordet 5. Informationsmöte och föreningsstämma 6. Vi tillsammans är brf Solstigen 7. Rapport från Matz eckremo,

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Sammanfattning av informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård

Sammanfattning av informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård Sundbyberg 2012-10-19 Sammanfattning av informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård Hej, Onsdagen den 17:e oktober hölls ett välbesökt informationsmöte för Brf Surtsö Kista Gård. Nedan har jag skrivit ihop

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSHUSET TRE PORTALER

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSHUSET TRE PORTALER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSHUSET TRE PORTALER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre portaler! September 2013 Styrelsen har sammanställt en informationsfolder med fakta om föreningen och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Höstmöte den 19 oktober / ca 50 talet besökare inklusive styrelsemedlemmar

Höstmöte den 19 oktober / ca 50 talet besökare inklusive styrelsemedlemmar Noteringar gjorda vid Höstmöte den 19 oktober / ca 50 talet besökare inklusive styrelsemedlemmar Under tiden besökarna bjöds på kaffe och kaka kunde man titta på en film av Lennart Welander, Bjursvägen

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010

BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 Årets stämma har ägt rum Tisdagen den 27 april fanns 33 bostadsrätter representerade på årets ordinarie stämma. Till ordföranden för stämman valdes Advokat Sören

Läs mer

Vi på Skeppargatan 20

Vi på Skeppargatan 20 1 av 6 Vi på Skeppargatan 20 Husregler 2012 08 27 Vi har inte så många regler. Men de är bindande för samtliga medlemmar och de boende dessa svarar för. Fakta Firma Org nr 702002 4589 Adress Skeppargatan

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 2012-12-12 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6

VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL 8 Förvaltning Föreningens förvaltare,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer