Ung livsstil i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung livsstil i Huddinge"

Transkript

1 Ung livsstil i Huddinge 1

2 Inledning Kultur och fritidsnämnden, och därmed också förvaltningen, har i uppdrag att erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för Huddinges barn och unga. En förutsättning för att lyckas med detta uppdrag är att vi har god kännedom om vår målgrupp hur de mår, vad de gör på sin fritid, och vad de vill att vi ska satsa på. Tillsammans med forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson har vi vid två tillfällen, 1998 och 2009/2010, genomfört omfattande livsstilsundersökningar bland Huddinges ungdomar. Syftet med dessa har varit att sätta fritidsintressen, vanor och preferenser i ett samhällssammanhang för att bland annat kunna se vilka faktorer som påverkar om en ung människa har en aktiv fritid eller inte. Enkäter har delats ut och besvarats av elever i slumpvis valda klasser ur årskurs 4 6, 7 9 och på gymnasiet. I undersökningen från 2009/2010 ingår 2460 svar, svarsfrekvensen var 79 procent. Resultaten är representativa för alla ungdomar i kommunen. Motsvarande undersökningar har under de senaste åren genomförts i Stockholms stad, Jönköpings kommun, Haninge kommun, Lidingö stad, Helsingborgs stad, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, vilket medför att vi också kan jämföra våra resultat med dessa städer och kommuner. Vad har då hänt i Huddinge sedan 1998? Här är några exempel: När vi jämför de två undersökningarna kan vi se att ungdomarna nu liksom i slutet av nittiotalet vill att kommunen främst ska satsa på idrottsanläggningar och idrottsföreningar, i andra hand på fritidsgårdar och i tredje hand på kultur. Fler trivs med fritiden och livet i stort idag än Antalet barn i årskurs 4 6 som är med i en förening har ökat sedan 1998, medan föreningsengagemanget minskat bland de äldre ungdomsgrupperna. Det är fler 2009 än 1998 som gillar att gå i skolan. Däremot är det färre som besöker bibliotek nu än tidigare. Andelen ungdomar i årskurs 7 9 som besökt en fritidsgård har också minskat sedan slutet av nittiotalet, medan gymnasieungdomarna besöker fritidsgårdarna i samma utsträckning nu som då. Vi kan även se att färre tonåringar 2009 i förhållande till 1998 tror att deras föräldrar vill att de ska syssla med en rad olika aktiviteter, till exempel läxläsning, läsa böcker, spela instrument, vara med i en förening eller syssla med friluftsliv. De kunskaper som vi erhållit genom Ung livsstil ska omvandlas till förändringar i vårt utbud, som ligger i linje med ungdomarnas önskemål. Vår förhoppning är att denna folder ska ge kommunens förtroendevalda och personal samt föreningsledare och andra intresserade värdefulla kunskaper och insikter. Trevlig läsning! Toralf Nilsson, förvaltningschef Huddinge juli

3 Inledning 2 Så mår Huddinges unga 4 Vad vill ungdomar satsa på? 9 Föreningslivet i Huddinge 12 Motionsvanor 16 Fritidsintressen 17 Läs- och biblioteksvanor 18 Mötesplatser för unga 22 Slutord 27 3

4 Så mår Huddinges unga Vi har frågat Huddinges unga hur de ser på livet som helhet, och om deras egna upplevelser av situationen på fritiden, i skolan och den personliga hälsan. Även om måtten är subjektiva, ger de sammantagna resultaten oss en bra bild av läget. Generellt ser vi att Huddinges unga trivs ungefär lika bra med sin fritid som unga i andra undersökta kommuner. Barn i årskurs 4 6 mår bättre än äldre ungdomar. Flickor trivs sämre med livet i stort och fritiden än vad pojkar gör, och de skattar även sin hälsa lägre än pojkarna. Majoriteten anser att livets mening i högre grad står att finna på fritiden än i skolan, även om de flesta tycker om att gå i skolan. Hur tycker du att livet är som helhet? 35 % 25 % 15 % 5 % Mycket dåligt Mycket bra = Pojkar = Flickor 4

5 Kevin brinner för hockeyn Idolen är Mats Sundin, och favoritlagen Frölunda och Toronto. Ända sedan pappa introducerade Kevin för hockeyn i fyraårsåldern har den varit hans stora passion. Visst har engagemanget gått lite upp och ner genom åren, men nu i övre junioråldern satsar Kevin fullt ut. Han bor granne med Björkängshallen, Huddinge hockeys hemarena, och tur är det eftersom en vanlig vecka innehåller fem träningspass och två matcher. Kevin, 15 år, bor i Stuvsta. Vad tycker du om att gå i skolan? Dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Bra 5

6 Många i laget är vänner sedan länge och bor nära, och på den tid som blir över efter skola och träning umgås de gärna och spelar tv-spel eller kollar på film. Ibland åker trumsetet fram, och biografen i Heron city och mötesplatsen Huset får sig ett och annat besök. Men det är sport, och då främst hockey, som är allra viktigast för Kevin. Därför blev också valet till gymnasiet lätt samhällsvetenskapligt program med hockeyprofil på Huddingegymnasiet. Skolan är helt okej, tycker Kevin, även om läsning inte tillhör favoritsysselsättningarna. Framtidsplanen är att ägna sig åt hockey eller i alla fall ett yrke där han får röra mycket på sig, kanske som brandman. I Huddinge stannar Kevin gärna om inte hockeykarriären vill annat. Hur har du det på din fritid? Dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Bra 6

7 Vad ger ditt liv mest mening? Frågan ställdes inte till elever i årskurs 4 6 Främst fritiden Både skolan och fritiden, men mest fritiden Skolan och fritiden betyder lika mycket Både skolan och fritiden, men mest skolan Det är främst skolan Hur tycker du att din hälsa är? Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Didem besöker Vårby ungdom nästan varje dag Didem har bott i Vårby gård hela sitt sjuttonåriga liv. Sedan början av sjuan har mötesplatsen Vårby ungdom varit som ett andra hem som hon besökt nästan varje dag. Didem, som älskar barn och ofta sitter barnvakt, går på barn- och fritidsprogrammet på Stockholms Stadsmissions gymnasieskola i Liljeholmen. Där trivs hon bra, och framtidsplanerna är att jobba som förskolelärare eller fritidsledare. Trivdes gjorde hon också i grundskolan i Vårby, och sedan början av högstadiet har hon varit en regelbunden besökare på mötesplatsen Vårby ungdom. Det blir mest att jag sitter och pratar med vänner och fritidsledare, men tidigare tränade jag också en gång i veckan på gymmet tillsammans med en av ledarna, berättar Didem. Hon uppskattar att mötesplatsen håller öppet alla kvällar i veckan, enda önskemålet är att den borde hålla öppet senare på loven. På sommaren samlas många unga vid strandbadet, och under resten av året är den naturliga träffpunkten Vårby ungdom. I övrigt finns det inget att göra i Vårby, menar Didem. Hon är inte engagerad i någon förening och varken intresserad av idrott, musik, teater, hantverk eller läsning. I en period var hon med i föreningen Vårbygruppen, som patrullerade ute på 7

8 kvällarna på ett Lugna gatan-liknande sätt, men den finns inte kvar längre. Familj och vänner är viktigast för Didem, och tillsammans med dem kollar hon gärna på film eller åker till Heron city eller centrala Stockholm för att gå på bio, shoppa, äta eller bara strosa runt. I framtiden vill hon testa att bo på olika ställen i Stockholm. Didem,,, 17 år, Vårby gård. Kommentar: Ung livsstil i Huddinge grundar sig på en omfattande statistisk undersökning som gjorts bland Huddinges barn och ungdomar och som resulterat i en mycket nyanserad bild av vad våra unga av idag tänker om livet och samhället, hur skolan, fritiden och familjelivet fungerar, vad de vill göra på sin fritid och mycket, mycket mer. Förutom att vara en intressant läsning i största allmänhet, ger rapporten också en god vägledning för vad vi i kultur- och fritidsnämnden ska satsa på nu och framöver i synnerhet. Samtidigt visas också att inom vissa områden har vi varit helt rätt ute även utan undersökning! Det jag kanske främst skulle vilja lyfta fram är två saker: Hur kan vi vara mer attraktiva för våra flickor? Hur kan vi främja pojkarnas intresse för läsning? Vibeke Bildt (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 8

9 Vad vill ungdomar satsa på? Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör honom eller henne. Ung livsstil ger oss värdefulla kunskaper om vad Huddinges barn och ungdomar vill att vi ska satsa på. Pojkar och flickor har delvis olika prioriteringar. Önskemålen skiljer sig också åt mellan olika kommundelar. I Flemingsberg vill man till exempel att kommunen satsar på gym och simhallar, medan man i Segeltorp prioriterar fotbollsplaner främst. 9

10 Vad tycker du att Huddinge kommun i första hand ska satsa på inom kultur och fritid? åk 4 6 föreningsverksamhet* åk 7 9 föreningsverksamhet gymnasiet föreningsverksamhet 9 % fritidsgårdar 18 % natur 22 % kultur 22 % idrott 29 % fritidsgårdar 28 % natur 16 % kultur 19 % idrott 28 % fritidsgårdar 26 % natur 17 % kultur idrott 29 % *ej idrottsföreningar (de ingår under idrott) Vilka kulturverksamheter tycker du att Huddinge kommun ska satsa på? åk 7 9 åk bio/filmklubb 1 bio/filmklubb 2 lokaler för LAN 2 konserter, rock, pop, hiphop 3 konserter, rock, pop, hiphop 3 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 dansarrangemang, disco 5 bibliotek 5 bibliotek gymnasiet gymnasiet 1 bio/filmklubb 1 bio/filmklubb 2 lokaler för LAN 2 konserter, rock, pop, hiphop 3 konserter, rock, pop, hiphop 3 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 dansarrangemang, disco 5 replokaler för musik 5 stöd så att ungdomar själva ska kunna förverkliga sina idéer inom kulturområdet 10

11 Vilka idrotts- och fritidsanläggningar tycker du att Huddinge kommun ska satsa på? åk 4 6 åk fotbollsplaner 1 simhallar 2 BMX-banor 2 lokaler för dans 3 sporthallar/gymnastiksalar 3 badplatser (utomhus) 4 simhallar 4 ridanläggningar/stall 5 badplatser (utomhus) 5 sporthallar/gymnastiksalar åk 7 9 åk gym 1 badplatser (utomhus) 2 fotbollsplaner 2 gym 3 badplatser (utomhus) 3 simhallar 4 simhallar 4 lokaler för dans 5 skidbackar 5 fotbollsplaner gymnasiet gymnasiet 1 gym 1 badplatser (utomhus) 2 fotbollsplaner 2 gym 3 badplatser (utomhus) 3 lokaler för dans 4 sporthallar/gymnastiksalar 4 lokaler för aerobics/spinning/friskis & Svettis 5 simhallar 5 simhallar 11

12 Föreningslivet i Huddinge Föreningslivet är en viktig arena för både lärande och rekreation. I Huddinge har vi traditionellt sett ett starkt föreningsliv, där barn- och ungdomsverksamheten domineras av idrott. Trenden i landet är dock att deltagandet i föreningslivet minskar, både bland tonåringar och bland äldre. Även Huddingeungdomarnas föreningsengagemang sjunker drastiskt med åldern. Flickor i gymnasieåldern är den grupp som är minst med i föreningslivet. Könsfördelningen i idrottsföreningarna totalt är något sämre än i landet som helhet. Det kan förklaras av att de största idrotterna i Huddinge är fotboll, ishockey och innebandy, samtliga pojkdominerade lagidrotter. Könsfördelningen är betydligt jämnare i övriga föreningar vid sidan om idrotten. Vi ser också stora skillnader mellan kommundelarna. Nästan dubbelt så många av ungdomarna från Segeltorp är engagerade i föreningslivet jämfört med ungdomarna i Vårby. Det viktigaste för unga när de idrottar och motionerar på fritiden är att må bra och ha roligt, snarare än att tävla, vinna, bli bäst eller spela med i det bästa laget. 12

13 Andel som angivit att de är med i någon/några föreningar, organisationer, klubbar och/eller religiöst samfund 8 Segeltorp åk 4 6 åk Vårby Stuvsta-Snättringe gymnasiet Trångsund Flemingsberg Skogås Sjödalen-Fullersta 13

14 Elin lade handbollen på hyllan 14 Handbollen var under många år en stor del av Elins liv. Men i skiftet mellan högstadiet och gymnasiet kände hon att motivationen tröt och hon var inte längre beredd att investera den tid och det engagemang som krävdes. Elin började spela handboll i Huddinge HK i sjuårsåldern, inspirerad av sin spelande storasyster. I många år tränade hon flera gånger i veckan och spelade matcher på helgerna. Sammanhållningen i laget var god, och alla satsade hårt. Men under högstadiet började Elin känna sig allt mer frustrerad över att det blev för lite tid över till annat. Hon hann sällan umgås med vänner utanför laget och helgerna innebar tidiga morgnar och dubbla matcher. När hon kom hem var hon helt slut. Beslutet att lägga av växte fram i dialog med tränarna. Det var inte lätt att Elin, 16 år, bor i Stuvsta. De största RF-idrotterna bland tonåringar i Huddinge % Fotboll 9 % Fotboll 9 % Innebandy 6 % Ridning 8 % Ishockey 5 % Gymnastik 2 % Tennis 4 % Innebandy 2 % Budo 2 % Tennis 2 % Simning

15 lämna gemenskapen och det som varit en så stor del av Elins liv under lång tid. Men även om hon kan sakna laget och handbollen, så har hon har aldrig ångrat sitt beslut. Vännerna som betyder väldigt mycket hinner hon träffa betydligt oftare nu, och tränar gör hon fortfarande två gånger i veckan, på Friskis & Svettis. I framtiden hoppas Elin arbeta som fotograf och flytta runt lite, men med Stockholm som bas. Hon har börjat gymnasiet på Kulturama i centrala Stockholm och stormtrivs. Om Elin ska göra ett medskick till Huddinges idrottsföreningar så är det: Det är roligare att vinna än att förlora, men trivseln och sammanhållningen är viktigare. Försök att lägga ner tid på alla, och favorisera inte vissa individer eller lag.,, Kommentar: Många idrottsföreningar i Huddinge arbetar för att nå fler ungdomar genom exempelvis öppna träningar i områden med få föreningar, eller genom samarbete med skolor för att tillgodose ungdomarnas vilja att kombinera idrott och skola. Föreningarna arbetar även för en stark breddverksamhet vid sidan av tävlingsverksamheten, och att det ska vara lätt att röra sig emellan dessa verksamheter. Ett sätt att få ungdomar att stanna kvar längre i föreningarna är genom att motivera dem att ta på sig ledartröjan. Ett problem som tyvärr hindrar föreningar från att utöka sina verksamheter är att det ofta saknas lokaler och anläggningar och många gånger även fullgoda redskap. Huddinge idrottsallians 15

16 Motionsvanor Det är viktigt för hälsan att motionera regelbundet. Ett minimum för goda motionsvanor anses vara att motionera så att man blir andfådd eller svettig minst två gånger i veckan. Vi kan se att många ungdomar i Huddinge rör på sig mindre än så. Huvudskälen till att många pojkar och flickor inte tränar är enligt dem själva att det finns andra saker som är roligare och att de inte orkar. För kommunen och föreningarna är det prioriterat att hitta aktiviteter och former som kan locka fler unga att träna oftare. Hur ofta på din fritid tränar/motionerar du så att du blir andfådd eller svettas? Aldrig < 1 gg/v 1 gg/v 2 3 ggr/v 4 5 ggr/v > 5 ggr/v åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 16

17 Fritidsintressen Vilka är dina viktigaste fritidsintressen? Öppen fråga åk 4 6 åk % Lagidrott 24% Individuell idrott 12% Idrott utanför idrottsförening/träna 21% Lagidrott 10% Individuell idrott 10% Vara med kompisar 7% Vara med kompisar 10% Idrott utanför idrottsförening/träna 5% Spela TV-/dataspel 7% Disco/dans åk 7 9 åk % Lagidrott 34% Vara med kompisar 15% Idrott utanför idrottsförening/träna 18% Lagidrott 14% Vara med kompisar 12% Individuell idrott 7% Individuell idrott 9% Idrott utanför idrottsförening/träna 4% Dator/teknik 6% Disco/dans gymnasiet gymnasiet 23% Lagidrott 40% Vara med kompisar 23% Vara med kompisar 8% Lagidrott 18% Idrott utanför idrottsförening/träna 8% Individuell idrott 7% Dator/teknik 7% Idrott utanför idrottsförening/träna 5% Spela TV-/dataspel 6% Disco/dans 17

18 Läs- och biblioteksvanor Många olika undersökningar visar att svenska barn och unga idag läser färre böcker och besöker bibliotek mer sällan än tidigare. Ung livsstil visar att även Huddinges ungdomar, och då främst pojkarna, besöker biblioteken i mindre utsträckning 2009 jämfört med Däremot är det fler som 2009 anger att de läst i en bok den senaste veckan än tidigare. Internet och den nya tekniken kan vara en bidragande orsak till de ändrade läs- och biblioteksvanorna. Ung livsstil visar att nättidningar och bloggar har fått ett genomslag i alla tre åldersgrupperna. 18

19 Hur många gånger läste du i en bok Andel som svarat minst en gång under förra veckan? under de senaste fyra veckorna? åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 80% 76% 67% 91% 90% 79% Hur många gånger i veckan skulle du vilja läsa böcker? Andel som svarat minst en gång åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 66% 45% 45% 87% 72% 70% Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du besökt något bibliotek på fritiden? Andel som svarat "minst en gång" åk 7 9 gymnasiet

20 Läsprojekt med Huddinge IF ska locka fler killar att läsa För att få fler killar att läsa har Bibliotek Huddinge startat ett läsprojekt med Huddinge IF. Från Huddinge IF deltar ett lag med 10-åriga pojkar tillsammans med sina pappor eller andra vuxna. Vid projektets första träff fick deltagarna varsin bokpåse med bland annat boken om Zlatan, vars författare, David Lagercrantz, deltar i projektet. Fler träffar är inplanerade. Till en av dem kommer den förre förbundskaptenen i fotboll, Tommy Söderberg, själv flitig läsare. Läsprojektets mål är att öka läsandet och samtalet om böcker bland unga pojkar och deras pappor. Syftet är också att skapa en positiv bild av biblioteket och böcker hos målgruppen för att de även efter projektets slut ska komma till biblioteket och fortsätta att läsa. 20

21 Om du läser, vad läser du på din fritid? åk 4 6 åk % Serier 64% Ungdomsböcker 48% Äventyrsböcker 56% Äventyrsböcker 47% Ungdomsböcker 47% Deckare 42% Fantasyböcker 42% Serier 38% Deckare 42% Fantasyböcker åk 7 9 åk % Ungdomsböcker 81% Ungdomsböcker 42% Serier 47% Nättidningar / bloggar 34% Dagstidningar 46% Kärleksromaner 31% Deckare 38% Tidskrifter* och/eller veckotidningar 31% Fantasyböcker 32% Fantasyböcker gymnasiet gymnasiet 59% Dagstidningar 71% Ungdomsböcker 47% Serier 58% Kärleksromaner 39% Ungdomsböcker 56% Dagstidningar 33% Nättidningar / bloggar 55% Nättidningar / bloggar 32% Fantasyböcker 48% Tidskrifter* och/eller veckotidningar *(t ex Julia, Kamratposten) 21

22 Mötesplatser för unga På frågan vad kommunen ska satsa på rankas mötesplatser i form av till exempel fritidsgårdar och ungdomscaféer mycket högt av Huddinges ungdomar i såväl årskurs 7 9 som i gymnasiet. Flickorna tycker att det är den allra viktigaste satsningen, medan pojkarna tycker att den är näst viktigast efter idrott. Trots att flickorna anser att mötesplatserna är viktigast besöker de dem i långt mindre utsträckning än pojkarna. Antalet ungdomar i årskurs 7 9 som besökt en fritidsgård på sin fritid har minskat markant sedan slutet av nittiotalet. Huddinges gymnasieelever däremot besöker fritidsgårdarna i samma utsträckning nu som tidigare, vilket skiljer oss från övriga undersökta kommuner. Det är fler som skulle vilja besöka mötesplatserna än som faktiskt gör det, både bland flickor och pojkar. Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du besökt någon fritidsgård på fritiden? Andel som svarat "minst en gång" 6 åk gymnasiet

23 Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du besökt någon fritidsgård på fritiden? Andel som svarat "minst en gång" Gäller endast årskurs 7 9 Segeltorp Stuvsta- Snättringe Vårby Flemingsberg Trångsund Skogås Sjödalen- Fullersta 23

24 Vad tycker du är viktigt med/på en fritidsgård? På gården ska jag kunna träffa både killar och tjejer Det är viktigt att ALLA känner sig välkomna och respekterade Att det finns många olika aktiviteter På gården ska jag kunna träffa nya kompisar Det är viktigt att jag själv får välja om jag vill delta i aktiviteter på fritidsgården Det är viktigt att ALLA känner sig välkomna och respekterade På gården ska jag kunna träffa både killar och tjejer På gården ska jag kunna träffa nya kompisar Att det finns många olika aktiviteter Det har stor betydelse att gården är mysig och har snygg inredning Vad är viktigt att fritidsgårdarna arrangerar? 1 TV-spel 1 Huvudsaken är att det är öppet 2 LAN 2 Cafékvällar 3 Idrottsturneringar 3 Disco/dans/klubb 4 Huvudsaken är att det är öppet 4 Filmvisningar 5 Filmvisningar 5 Högstadiefester 24

25 Torget, lika poppis bland tjejer som killar Torget, en del av Ungdom 142 i Skogås, lockar lika många tjejer som killar till sin verksamhet. Jämställdheten är ett resultat av flera års målmedvetet arbete och riktade satsningar. Varje tisdag är det tjejkväll på Torget. Då stoppas eventuella killar redan i dörren. Ett inte helt smärtfritt beslut att genomföra, men en del av personalens systematiska arbete för att skapa en mötesplats där tjejer och killar får lika stort utrymme. På tjejkvällarna dyker det upp fler, och framför allt andra tjejer än under övriga kvällar. Killkvällarna däremot (för sådana finns också), gästas av samma killar som vanligt. På tjejkvällarna sätter tjejerna själva agendan. Ibland blir det bejublade sång- och dansuppträdanden, ibland utflykter men allra oftast vill de bara vara, umgås och snacka. Ungdomschefen Kerstin och arbetsledaren Lisa har tillsammans med övrig personal arbetat systematiskt under många år för att locka fler tjejer till Torget. När de inledde arbetet var det högst en tredjedel tjejer bland besökarna, precis som på många andra mötesplatser för unga. Nu, 2012, är den siffran De riktade aktiviteterna är en av anledningarna, en annan är att personalgruppen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna genom värderingsövningar och diskussioner om bland annat bemötande, trygghet, och regler. 25

26 Att mötesplatsen upplevs trygg är en förutsättning för att tjejerna ska komma. Därför har Torget en strikt övre åldersgräns på 16 år. Äldre ungdomar är i stället välkomna till Slussen i lokalen bredvid. Kvällstid är personaltätheten hög, vilket möjliggör personligt bemötande och samtal med alla gästande ungdomar. Vid en utbyggnation skapades flera rum för olika aktiviteter, bland annat en danssal på tjejernas begäran. Möjligheten att dela in sig i mindre grupper och ägna sig åt olika aktiviteter visade sig medverka till ett lugnare klimat. Vårt framgångskoncept är kombinationen av medveten personal, riktade tjejaktiviteter, lugn och trygg miljö och personligt bemötande, menar Kerstin och Lisa. Huddinge kommun juli Redaktör: Anna Broberg, kultur- och fritidsförvaltningen. Formgivning: Cecilia Frank/Frank Etc. AB Fotografer: Jon Alexandersson, Stig Almqvist, Anna Broberg, Per Hanstorp, Thomas Henrikson, Ray Jackson, Krister Sand, Fredric Sannebro, Fredrik Welander, Stephan Wirdahl samt foton från mostphotos.com. Tryck: EO Grafiska, ex. Där inget annat anges utgör tabellerna en summering av svaren från årskurs 4 6, årskurs 7 9 och gymnasiet. 26

27 Slutord I arbetet med att ta till vara resultaten av kultur- och fritidsvaneundersökningen Ung livsstil i Huddinge 2009/2010 har kulturoch fritidsförvaltningen under 2011 bland annat publicerat tre skriftliga rapporter och en fjärde kommer att publiceras sommaren De resultat som redovisas i denna folder utgör en mycket begränsad del av undersökningen. På kan du ta del av de fullständiga rapporterna. Förvaltningen har också genomfört en rad föreläsningar för såväl förtroendevalda som personal inom kommunen. Även ordförandena för idrottsföreningarna har fått möjlighet att lyssna till Ulf Blomdahls redovisning av resultaten. Resultaten i undersökningen utgör ett mycket viktigt underlag för utformning av framtida satsningar på ungdomarna i kommunen. Förvaltningens chefer har gemensamt arbetat med frågor kring hur detta ska förverkligas. Ett konkret exempel på sådant som hänt är att Huddingehallen startat gruppträning i Zumba och erbjuder prova-på-pass under loven för åldersgruppen år. När det gäller biblioteken så har alla enheter numera ungdomsbibliotekarier och under hösten 2012 kommer det att genomföras en kampanj som syftar till att locka fler ungdomar till biblioteken. Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska utgå från medborgarnas behov och önskemål. Det innebär att det behövs ett rikt utbud för att kunna nå så många som möjligt. Resultaten från Ung livsstil i Huddinge visar att det är 11 procent i årskurs 4 6, 36 procent i årskurs 7 9 och 46 procent på gymnasiet som vare sig är med i någon förening, kulturskolan eller under den senaste veckan besökt något/n bibliotek, mötesplats för unga eller simhall. Inom grundskolan är det ingen skillnad mellan könen, men på gymnasiet är siffrorna 50 procent bland flickorna och 43 bland pojkarna. Bland gymnasieeleverna och pojkar i årskurs 4 6 är det också en socioekonomisk skillnad. Ju lägre socioekonomiska förhållanden desto högre andel är det som inte nyttjar någon av de verksamheter som nämnden stödjer. Det är också en stor skillnad mellan olika kommundelar. I Sjödalen Fullersta är det 24 procent utomstående i årskurs 7 9, medan det i Skogås är 44 procent. För att kunna nå de som idag är utomstående behöver förvaltningen ta reda på mer: Vilka är de? Varför deltar de inte? Vad gör de på sin fritid? Vad vill de göra på sin fritid? Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen via e-post

28 Kultur- och fritidsförvaltningen Telefon: