Ung livsstil i Huddinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung livsstil i Huddinge"

Transkript

1 Ung livsstil i Huddinge 1

2 Inledning Kultur och fritidsnämnden, och därmed också förvaltningen, har i uppdrag att erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för Huddinges barn och unga. En förutsättning för att lyckas med detta uppdrag är att vi har god kännedom om vår målgrupp hur de mår, vad de gör på sin fritid, och vad de vill att vi ska satsa på. Tillsammans med forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson har vi vid två tillfällen, 1998 och 2009/2010, genomfört omfattande livsstilsundersökningar bland Huddinges ungdomar. Syftet med dessa har varit att sätta fritidsintressen, vanor och preferenser i ett samhällssammanhang för att bland annat kunna se vilka faktorer som påverkar om en ung människa har en aktiv fritid eller inte. Enkäter har delats ut och besvarats av elever i slumpvis valda klasser ur årskurs 4 6, 7 9 och på gymnasiet. I undersökningen från 2009/2010 ingår 2460 svar, svarsfrekvensen var 79 procent. Resultaten är representativa för alla ungdomar i kommunen. Motsvarande undersökningar har under de senaste åren genomförts i Stockholms stad, Jönköpings kommun, Haninge kommun, Lidingö stad, Helsingborgs stad, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, vilket medför att vi också kan jämföra våra resultat med dessa städer och kommuner. Vad har då hänt i Huddinge sedan 1998? Här är några exempel: När vi jämför de två undersökningarna kan vi se att ungdomarna nu liksom i slutet av nittiotalet vill att kommunen främst ska satsa på idrottsanläggningar och idrottsföreningar, i andra hand på fritidsgårdar och i tredje hand på kultur. Fler trivs med fritiden och livet i stort idag än Antalet barn i årskurs 4 6 som är med i en förening har ökat sedan 1998, medan föreningsengagemanget minskat bland de äldre ungdomsgrupperna. Det är fler 2009 än 1998 som gillar att gå i skolan. Däremot är det färre som besöker bibliotek nu än tidigare. Andelen ungdomar i årskurs 7 9 som besökt en fritidsgård har också minskat sedan slutet av nittiotalet, medan gymnasieungdomarna besöker fritidsgårdarna i samma utsträckning nu som då. Vi kan även se att färre tonåringar 2009 i förhållande till 1998 tror att deras föräldrar vill att de ska syssla med en rad olika aktiviteter, till exempel läxläsning, läsa böcker, spela instrument, vara med i en förening eller syssla med friluftsliv. De kunskaper som vi erhållit genom Ung livsstil ska omvandlas till förändringar i vårt utbud, som ligger i linje med ungdomarnas önskemål. Vår förhoppning är att denna folder ska ge kommunens förtroendevalda och personal samt föreningsledare och andra intresserade värdefulla kunskaper och insikter. Trevlig läsning! Toralf Nilsson, förvaltningschef Huddinge juli

3 Inledning 2 Så mår Huddinges unga 4 Vad vill ungdomar satsa på? 9 Föreningslivet i Huddinge 12 Motionsvanor 16 Fritidsintressen 17 Läs- och biblioteksvanor 18 Mötesplatser för unga 22 Slutord 27 3

4 Så mår Huddinges unga Vi har frågat Huddinges unga hur de ser på livet som helhet, och om deras egna upplevelser av situationen på fritiden, i skolan och den personliga hälsan. Även om måtten är subjektiva, ger de sammantagna resultaten oss en bra bild av läget. Generellt ser vi att Huddinges unga trivs ungefär lika bra med sin fritid som unga i andra undersökta kommuner. Barn i årskurs 4 6 mår bättre än äldre ungdomar. Flickor trivs sämre med livet i stort och fritiden än vad pojkar gör, och de skattar även sin hälsa lägre än pojkarna. Majoriteten anser att livets mening i högre grad står att finna på fritiden än i skolan, även om de flesta tycker om att gå i skolan. Hur tycker du att livet är som helhet? 35 % 25 % 15 % 5 % Mycket dåligt Mycket bra = Pojkar = Flickor 4

5 Kevin brinner för hockeyn Idolen är Mats Sundin, och favoritlagen Frölunda och Toronto. Ända sedan pappa introducerade Kevin för hockeyn i fyraårsåldern har den varit hans stora passion. Visst har engagemanget gått lite upp och ner genom åren, men nu i övre junioråldern satsar Kevin fullt ut. Han bor granne med Björkängshallen, Huddinge hockeys hemarena, och tur är det eftersom en vanlig vecka innehåller fem träningspass och två matcher. Kevin, 15 år, bor i Stuvsta. Vad tycker du om att gå i skolan? Dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Bra 5

6 Många i laget är vänner sedan länge och bor nära, och på den tid som blir över efter skola och träning umgås de gärna och spelar tv-spel eller kollar på film. Ibland åker trumsetet fram, och biografen i Heron city och mötesplatsen Huset får sig ett och annat besök. Men det är sport, och då främst hockey, som är allra viktigast för Kevin. Därför blev också valet till gymnasiet lätt samhällsvetenskapligt program med hockeyprofil på Huddingegymnasiet. Skolan är helt okej, tycker Kevin, även om läsning inte tillhör favoritsysselsättningarna. Framtidsplanen är att ägna sig åt hockey eller i alla fall ett yrke där han får röra mycket på sig, kanske som brandman. I Huddinge stannar Kevin gärna om inte hockeykarriären vill annat. Hur har du det på din fritid? Dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Bra 6

7 Vad ger ditt liv mest mening? Frågan ställdes inte till elever i årskurs 4 6 Främst fritiden Både skolan och fritiden, men mest fritiden Skolan och fritiden betyder lika mycket Både skolan och fritiden, men mest skolan Det är främst skolan Hur tycker du att din hälsa är? Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Didem besöker Vårby ungdom nästan varje dag Didem har bott i Vårby gård hela sitt sjuttonåriga liv. Sedan början av sjuan har mötesplatsen Vårby ungdom varit som ett andra hem som hon besökt nästan varje dag. Didem, som älskar barn och ofta sitter barnvakt, går på barn- och fritidsprogrammet på Stockholms Stadsmissions gymnasieskola i Liljeholmen. Där trivs hon bra, och framtidsplanerna är att jobba som förskolelärare eller fritidsledare. Trivdes gjorde hon också i grundskolan i Vårby, och sedan början av högstadiet har hon varit en regelbunden besökare på mötesplatsen Vårby ungdom. Det blir mest att jag sitter och pratar med vänner och fritidsledare, men tidigare tränade jag också en gång i veckan på gymmet tillsammans med en av ledarna, berättar Didem. Hon uppskattar att mötesplatsen håller öppet alla kvällar i veckan, enda önskemålet är att den borde hålla öppet senare på loven. På sommaren samlas många unga vid strandbadet, och under resten av året är den naturliga träffpunkten Vårby ungdom. I övrigt finns det inget att göra i Vårby, menar Didem. Hon är inte engagerad i någon förening och varken intresserad av idrott, musik, teater, hantverk eller läsning. I en period var hon med i föreningen Vårbygruppen, som patrullerade ute på 7

8 kvällarna på ett Lugna gatan-liknande sätt, men den finns inte kvar längre. Familj och vänner är viktigast för Didem, och tillsammans med dem kollar hon gärna på film eller åker till Heron city eller centrala Stockholm för att gå på bio, shoppa, äta eller bara strosa runt. I framtiden vill hon testa att bo på olika ställen i Stockholm. Didem,,, 17 år, Vårby gård. Kommentar: Ung livsstil i Huddinge grundar sig på en omfattande statistisk undersökning som gjorts bland Huddinges barn och ungdomar och som resulterat i en mycket nyanserad bild av vad våra unga av idag tänker om livet och samhället, hur skolan, fritiden och familjelivet fungerar, vad de vill göra på sin fritid och mycket, mycket mer. Förutom att vara en intressant läsning i största allmänhet, ger rapporten också en god vägledning för vad vi i kultur- och fritidsnämnden ska satsa på nu och framöver i synnerhet. Samtidigt visas också att inom vissa områden har vi varit helt rätt ute även utan undersökning! Det jag kanske främst skulle vilja lyfta fram är två saker: Hur kan vi vara mer attraktiva för våra flickor? Hur kan vi främja pojkarnas intresse för läsning? Vibeke Bildt (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 8

9 Vad vill ungdomar satsa på? Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör honom eller henne. Ung livsstil ger oss värdefulla kunskaper om vad Huddinges barn och ungdomar vill att vi ska satsa på. Pojkar och flickor har delvis olika prioriteringar. Önskemålen skiljer sig också åt mellan olika kommundelar. I Flemingsberg vill man till exempel att kommunen satsar på gym och simhallar, medan man i Segeltorp prioriterar fotbollsplaner främst. 9

10 Vad tycker du att Huddinge kommun i första hand ska satsa på inom kultur och fritid? åk 4 6 föreningsverksamhet* åk 7 9 föreningsverksamhet gymnasiet föreningsverksamhet 9 % fritidsgårdar 18 % natur 22 % kultur 22 % idrott 29 % fritidsgårdar 28 % natur 16 % kultur 19 % idrott 28 % fritidsgårdar 26 % natur 17 % kultur idrott 29 % *ej idrottsföreningar (de ingår under idrott) Vilka kulturverksamheter tycker du att Huddinge kommun ska satsa på? åk 7 9 åk bio/filmklubb 1 bio/filmklubb 2 lokaler för LAN 2 konserter, rock, pop, hiphop 3 konserter, rock, pop, hiphop 3 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 dansarrangemang, disco 5 bibliotek 5 bibliotek gymnasiet gymnasiet 1 bio/filmklubb 1 bio/filmklubb 2 lokaler för LAN 2 konserter, rock, pop, hiphop 3 konserter, rock, pop, hiphop 3 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 musik-, film-, teater och dansfestivaler 4 dansarrangemang, disco 5 replokaler för musik 5 stöd så att ungdomar själva ska kunna förverkliga sina idéer inom kulturområdet 10

11 Vilka idrotts- och fritidsanläggningar tycker du att Huddinge kommun ska satsa på? åk 4 6 åk fotbollsplaner 1 simhallar 2 BMX-banor 2 lokaler för dans 3 sporthallar/gymnastiksalar 3 badplatser (utomhus) 4 simhallar 4 ridanläggningar/stall 5 badplatser (utomhus) 5 sporthallar/gymnastiksalar åk 7 9 åk gym 1 badplatser (utomhus) 2 fotbollsplaner 2 gym 3 badplatser (utomhus) 3 simhallar 4 simhallar 4 lokaler för dans 5 skidbackar 5 fotbollsplaner gymnasiet gymnasiet 1 gym 1 badplatser (utomhus) 2 fotbollsplaner 2 gym 3 badplatser (utomhus) 3 lokaler för dans 4 sporthallar/gymnastiksalar 4 lokaler för aerobics/spinning/friskis & Svettis 5 simhallar 5 simhallar 11

12 Föreningslivet i Huddinge Föreningslivet är en viktig arena för både lärande och rekreation. I Huddinge har vi traditionellt sett ett starkt föreningsliv, där barn- och ungdomsverksamheten domineras av idrott. Trenden i landet är dock att deltagandet i föreningslivet minskar, både bland tonåringar och bland äldre. Även Huddingeungdomarnas föreningsengagemang sjunker drastiskt med åldern. Flickor i gymnasieåldern är den grupp som är minst med i föreningslivet. Könsfördelningen i idrottsföreningarna totalt är något sämre än i landet som helhet. Det kan förklaras av att de största idrotterna i Huddinge är fotboll, ishockey och innebandy, samtliga pojkdominerade lagidrotter. Könsfördelningen är betydligt jämnare i övriga föreningar vid sidan om idrotten. Vi ser också stora skillnader mellan kommundelarna. Nästan dubbelt så många av ungdomarna från Segeltorp är engagerade i föreningslivet jämfört med ungdomarna i Vårby. Det viktigaste för unga när de idrottar och motionerar på fritiden är att må bra och ha roligt, snarare än att tävla, vinna, bli bäst eller spela med i det bästa laget. 12

13 Andel som angivit att de är med i någon/några föreningar, organisationer, klubbar och/eller religiöst samfund 8 Segeltorp åk 4 6 åk Vårby Stuvsta-Snättringe gymnasiet Trångsund Flemingsberg Skogås Sjödalen-Fullersta 13

14 Elin lade handbollen på hyllan 14 Handbollen var under många år en stor del av Elins liv. Men i skiftet mellan högstadiet och gymnasiet kände hon att motivationen tröt och hon var inte längre beredd att investera den tid och det engagemang som krävdes. Elin började spela handboll i Huddinge HK i sjuårsåldern, inspirerad av sin spelande storasyster. I många år tränade hon flera gånger i veckan och spelade matcher på helgerna. Sammanhållningen i laget var god, och alla satsade hårt. Men under högstadiet började Elin känna sig allt mer frustrerad över att det blev för lite tid över till annat. Hon hann sällan umgås med vänner utanför laget och helgerna innebar tidiga morgnar och dubbla matcher. När hon kom hem var hon helt slut. Beslutet att lägga av växte fram i dialog med tränarna. Det var inte lätt att Elin, 16 år, bor i Stuvsta. De största RF-idrotterna bland tonåringar i Huddinge % Fotboll 9 % Fotboll 9 % Innebandy 6 % Ridning 8 % Ishockey 5 % Gymnastik 2 % Tennis 4 % Innebandy 2 % Budo 2 % Tennis 2 % Simning

15 lämna gemenskapen och det som varit en så stor del av Elins liv under lång tid. Men även om hon kan sakna laget och handbollen, så har hon har aldrig ångrat sitt beslut. Vännerna som betyder väldigt mycket hinner hon träffa betydligt oftare nu, och tränar gör hon fortfarande två gånger i veckan, på Friskis & Svettis. I framtiden hoppas Elin arbeta som fotograf och flytta runt lite, men med Stockholm som bas. Hon har börjat gymnasiet på Kulturama i centrala Stockholm och stormtrivs. Om Elin ska göra ett medskick till Huddinges idrottsföreningar så är det: Det är roligare att vinna än att förlora, men trivseln och sammanhållningen är viktigare. Försök att lägga ner tid på alla, och favorisera inte vissa individer eller lag.,, Kommentar: Många idrottsföreningar i Huddinge arbetar för att nå fler ungdomar genom exempelvis öppna träningar i områden med få föreningar, eller genom samarbete med skolor för att tillgodose ungdomarnas vilja att kombinera idrott och skola. Föreningarna arbetar även för en stark breddverksamhet vid sidan av tävlingsverksamheten, och att det ska vara lätt att röra sig emellan dessa verksamheter. Ett sätt att få ungdomar att stanna kvar längre i föreningarna är genom att motivera dem att ta på sig ledartröjan. Ett problem som tyvärr hindrar föreningar från att utöka sina verksamheter är att det ofta saknas lokaler och anläggningar och många gånger även fullgoda redskap. Huddinge idrottsallians 15

16 Motionsvanor Det är viktigt för hälsan att motionera regelbundet. Ett minimum för goda motionsvanor anses vara att motionera så att man blir andfådd eller svettig minst två gånger i veckan. Vi kan se att många ungdomar i Huddinge rör på sig mindre än så. Huvudskälen till att många pojkar och flickor inte tränar är enligt dem själva att det finns andra saker som är roligare och att de inte orkar. För kommunen och föreningarna är det prioriterat att hitta aktiviteter och former som kan locka fler unga att träna oftare. Hur ofta på din fritid tränar/motionerar du så att du blir andfådd eller svettas? Aldrig < 1 gg/v 1 gg/v 2 3 ggr/v 4 5 ggr/v > 5 ggr/v åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 16

17 Fritidsintressen Vilka är dina viktigaste fritidsintressen? Öppen fråga åk 4 6 åk % Lagidrott 24% Individuell idrott 12% Idrott utanför idrottsförening/träna 21% Lagidrott 10% Individuell idrott 10% Vara med kompisar 7% Vara med kompisar 10% Idrott utanför idrottsförening/träna 5% Spela TV-/dataspel 7% Disco/dans åk 7 9 åk % Lagidrott 34% Vara med kompisar 15% Idrott utanför idrottsförening/träna 18% Lagidrott 14% Vara med kompisar 12% Individuell idrott 7% Individuell idrott 9% Idrott utanför idrottsförening/träna 4% Dator/teknik 6% Disco/dans gymnasiet gymnasiet 23% Lagidrott 40% Vara med kompisar 23% Vara med kompisar 8% Lagidrott 18% Idrott utanför idrottsförening/träna 8% Individuell idrott 7% Dator/teknik 7% Idrott utanför idrottsförening/träna 5% Spela TV-/dataspel 6% Disco/dans 17

18 Läs- och biblioteksvanor Många olika undersökningar visar att svenska barn och unga idag läser färre böcker och besöker bibliotek mer sällan än tidigare. Ung livsstil visar att även Huddinges ungdomar, och då främst pojkarna, besöker biblioteken i mindre utsträckning 2009 jämfört med Däremot är det fler som 2009 anger att de läst i en bok den senaste veckan än tidigare. Internet och den nya tekniken kan vara en bidragande orsak till de ändrade läs- och biblioteksvanorna. Ung livsstil visar att nättidningar och bloggar har fått ett genomslag i alla tre åldersgrupperna. 18

19 Hur många gånger läste du i en bok Andel som svarat minst en gång under förra veckan? under de senaste fyra veckorna? åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 80% 76% 67% 91% 90% 79% Hur många gånger i veckan skulle du vilja läsa böcker? Andel som svarat minst en gång åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 66% 45% 45% 87% 72% 70% Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du besökt något bibliotek på fritiden? Andel som svarat "minst en gång" åk 7 9 gymnasiet

20 Läsprojekt med Huddinge IF ska locka fler killar att läsa För att få fler killar att läsa har Bibliotek Huddinge startat ett läsprojekt med Huddinge IF. Från Huddinge IF deltar ett lag med 10-åriga pojkar tillsammans med sina pappor eller andra vuxna. Vid projektets första träff fick deltagarna varsin bokpåse med bland annat boken om Zlatan, vars författare, David Lagercrantz, deltar i projektet. Fler träffar är inplanerade. Till en av dem kommer den förre förbundskaptenen i fotboll, Tommy Söderberg, själv flitig läsare. Läsprojektets mål är att öka läsandet och samtalet om böcker bland unga pojkar och deras pappor. Syftet är också att skapa en positiv bild av biblioteket och böcker hos målgruppen för att de även efter projektets slut ska komma till biblioteket och fortsätta att läsa. 20

21 Om du läser, vad läser du på din fritid? åk 4 6 åk % Serier 64% Ungdomsböcker 48% Äventyrsböcker 56% Äventyrsböcker 47% Ungdomsböcker 47% Deckare 42% Fantasyböcker 42% Serier 38% Deckare 42% Fantasyböcker åk 7 9 åk % Ungdomsböcker 81% Ungdomsböcker 42% Serier 47% Nättidningar / bloggar 34% Dagstidningar 46% Kärleksromaner 31% Deckare 38% Tidskrifter* och/eller veckotidningar 31% Fantasyböcker 32% Fantasyböcker gymnasiet gymnasiet 59% Dagstidningar 71% Ungdomsböcker 47% Serier 58% Kärleksromaner 39% Ungdomsböcker 56% Dagstidningar 33% Nättidningar / bloggar 55% Nättidningar / bloggar 32% Fantasyböcker 48% Tidskrifter* och/eller veckotidningar *(t ex Julia, Kamratposten) 21

22 Mötesplatser för unga På frågan vad kommunen ska satsa på rankas mötesplatser i form av till exempel fritidsgårdar och ungdomscaféer mycket högt av Huddinges ungdomar i såväl årskurs 7 9 som i gymnasiet. Flickorna tycker att det är den allra viktigaste satsningen, medan pojkarna tycker att den är näst viktigast efter idrott. Trots att flickorna anser att mötesplatserna är viktigast besöker de dem i långt mindre utsträckning än pojkarna. Antalet ungdomar i årskurs 7 9 som besökt en fritidsgård på sin fritid har minskat markant sedan slutet av nittiotalet. Huddinges gymnasieelever däremot besöker fritidsgårdarna i samma utsträckning nu som tidigare, vilket skiljer oss från övriga undersökta kommuner. Det är fler som skulle vilja besöka mötesplatserna än som faktiskt gör det, både bland flickor och pojkar. Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du besökt någon fritidsgård på fritiden? Andel som svarat "minst en gång" 6 åk gymnasiet

23 Hur många gånger de senaste fyra veckorna har du besökt någon fritidsgård på fritiden? Andel som svarat "minst en gång" Gäller endast årskurs 7 9 Segeltorp Stuvsta- Snättringe Vårby Flemingsberg Trångsund Skogås Sjödalen- Fullersta 23

24 Vad tycker du är viktigt med/på en fritidsgård? På gården ska jag kunna träffa både killar och tjejer Det är viktigt att ALLA känner sig välkomna och respekterade Att det finns många olika aktiviteter På gården ska jag kunna träffa nya kompisar Det är viktigt att jag själv får välja om jag vill delta i aktiviteter på fritidsgården Det är viktigt att ALLA känner sig välkomna och respekterade På gården ska jag kunna träffa både killar och tjejer På gården ska jag kunna träffa nya kompisar Att det finns många olika aktiviteter Det har stor betydelse att gården är mysig och har snygg inredning Vad är viktigt att fritidsgårdarna arrangerar? 1 TV-spel 1 Huvudsaken är att det är öppet 2 LAN 2 Cafékvällar 3 Idrottsturneringar 3 Disco/dans/klubb 4 Huvudsaken är att det är öppet 4 Filmvisningar 5 Filmvisningar 5 Högstadiefester 24

25 Torget, lika poppis bland tjejer som killar Torget, en del av Ungdom 142 i Skogås, lockar lika många tjejer som killar till sin verksamhet. Jämställdheten är ett resultat av flera års målmedvetet arbete och riktade satsningar. Varje tisdag är det tjejkväll på Torget. Då stoppas eventuella killar redan i dörren. Ett inte helt smärtfritt beslut att genomföra, men en del av personalens systematiska arbete för att skapa en mötesplats där tjejer och killar får lika stort utrymme. På tjejkvällarna dyker det upp fler, och framför allt andra tjejer än under övriga kvällar. Killkvällarna däremot (för sådana finns också), gästas av samma killar som vanligt. På tjejkvällarna sätter tjejerna själva agendan. Ibland blir det bejublade sång- och dansuppträdanden, ibland utflykter men allra oftast vill de bara vara, umgås och snacka. Ungdomschefen Kerstin och arbetsledaren Lisa har tillsammans med övrig personal arbetat systematiskt under många år för att locka fler tjejer till Torget. När de inledde arbetet var det högst en tredjedel tjejer bland besökarna, precis som på många andra mötesplatser för unga. Nu, 2012, är den siffran De riktade aktiviteterna är en av anledningarna, en annan är att personalgruppen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna genom värderingsövningar och diskussioner om bland annat bemötande, trygghet, och regler. 25

26 Att mötesplatsen upplevs trygg är en förutsättning för att tjejerna ska komma. Därför har Torget en strikt övre åldersgräns på 16 år. Äldre ungdomar är i stället välkomna till Slussen i lokalen bredvid. Kvällstid är personaltätheten hög, vilket möjliggör personligt bemötande och samtal med alla gästande ungdomar. Vid en utbyggnation skapades flera rum för olika aktiviteter, bland annat en danssal på tjejernas begäran. Möjligheten att dela in sig i mindre grupper och ägna sig åt olika aktiviteter visade sig medverka till ett lugnare klimat. Vårt framgångskoncept är kombinationen av medveten personal, riktade tjejaktiviteter, lugn och trygg miljö och personligt bemötande, menar Kerstin och Lisa. Huddinge kommun juli Redaktör: Anna Broberg, kultur- och fritidsförvaltningen. Formgivning: Cecilia Frank/Frank Etc. AB Fotografer: Jon Alexandersson, Stig Almqvist, Anna Broberg, Per Hanstorp, Thomas Henrikson, Ray Jackson, Krister Sand, Fredric Sannebro, Fredrik Welander, Stephan Wirdahl samt foton från mostphotos.com. Tryck: EO Grafiska, ex. Där inget annat anges utgör tabellerna en summering av svaren från årskurs 4 6, årskurs 7 9 och gymnasiet. 26

27 Slutord I arbetet med att ta till vara resultaten av kultur- och fritidsvaneundersökningen Ung livsstil i Huddinge 2009/2010 har kulturoch fritidsförvaltningen under 2011 bland annat publicerat tre skriftliga rapporter och en fjärde kommer att publiceras sommaren De resultat som redovisas i denna folder utgör en mycket begränsad del av undersökningen. På kan du ta del av de fullständiga rapporterna. Förvaltningen har också genomfört en rad föreläsningar för såväl förtroendevalda som personal inom kommunen. Även ordförandena för idrottsföreningarna har fått möjlighet att lyssna till Ulf Blomdahls redovisning av resultaten. Resultaten i undersökningen utgör ett mycket viktigt underlag för utformning av framtida satsningar på ungdomarna i kommunen. Förvaltningens chefer har gemensamt arbetat med frågor kring hur detta ska förverkligas. Ett konkret exempel på sådant som hänt är att Huddingehallen startat gruppträning i Zumba och erbjuder prova-på-pass under loven för åldersgruppen år. När det gäller biblioteken så har alla enheter numera ungdomsbibliotekarier och under hösten 2012 kommer det att genomföras en kampanj som syftar till att locka fler ungdomar till biblioteken. Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska utgå från medborgarnas behov och önskemål. Det innebär att det behövs ett rikt utbud för att kunna nå så många som möjligt. Resultaten från Ung livsstil i Huddinge visar att det är 11 procent i årskurs 4 6, 36 procent i årskurs 7 9 och 46 procent på gymnasiet som vare sig är med i någon förening, kulturskolan eller under den senaste veckan besökt något/n bibliotek, mötesplats för unga eller simhall. Inom grundskolan är det ingen skillnad mellan könen, men på gymnasiet är siffrorna 50 procent bland flickorna och 43 bland pojkarna. Bland gymnasieeleverna och pojkar i årskurs 4 6 är det också en socioekonomisk skillnad. Ju lägre socioekonomiska förhållanden desto högre andel är det som inte nyttjar någon av de verksamheter som nämnden stödjer. Det är också en stor skillnad mellan olika kommundelar. I Sjödalen Fullersta är det 24 procent utomstående i årskurs 7 9, medan det i Skogås är 44 procent. För att kunna nå de som idag är utomstående behöver förvaltningen ta reda på mer: Vilka är de? Varför deltar de inte? Vad gör de på sin fritid? Vad vill de göra på sin fritid? Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen via e-post

28 Kultur- och fritidsförvaltningen Telefon:

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Folkhälsoplan Huddinge kommun

Folkhälsoplan Huddinge kommun Folkhälsoplan Huddinge kommun 2017-2019 FOLKHÄLSOPLANEN 1 Innehåll Om folkhälsoplanen 2 Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med folkhälsa 2 Fysisk aktivitet 3 Målgrupp 5 Aktiviteter 5 Strategier och

Läs mer

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december)

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003, 2007 och 2011 i år 7-9 - en jämförelse mellan åren 2007 och 2011 i gymnasiet -

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Resultatet i tabeller och texter är framtaget av Ulf Blomdahl, Forskningsledare, Idrottsoch kulturförvaltningen Stockholm och Stig Elofsson,

Läs mer

Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014

Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014 Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/

Läs mer

Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. - en sammanfattning av resultaten 2015 och jämförelse med tidigare studier. Av Forsknings- och utvärderingsprojektet

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl UNG LIVSSTIL en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009 Inledning Jönköpings kommun genomför tillsammans med undertecknade sedan

Läs mer

Ung livsstil Sävsjö 2014

Ung livsstil Sävsjö 2014 Ung livsstil Sävsjö 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/ 16 20 22 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011 UNG i Linköping En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever Av och Stig Elofsson, april 2011 Inledning Linköpings kommun genomförde tillsammans med undertecknade år 1992 en undersökning

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Ung livsstil i Täby Föreningslivet

Ung livsstil i Täby Föreningslivet Ung livsstil i Täby Föreningslivet Kultur- och fritidsförvaltningen den 28 oktober 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ung livsstil i Kalmar

Ung livsstil i Kalmar Ung livsstil i Kalmar en undersökning bland ungdomar i särskolan Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Informationsenheten 2012-02/3 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsvariabler 8 Vilka aktiviteter önskar ungdomarna

Läs mer

Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Vilka anläggningar/verksamheter

Vilka anläggningar/verksamheter Vilka anläggningar/verksamheter tycker de fysiskt inaktiva vuxna att Stockholms stad ska satsa på under 2009-2013? Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningen Förord Forskningsenheten vid

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Åldersgrupper: Kommuner: 61 st 10-12 år 50 st 16 % 13-16 år 202 st 66 % 17-20 år 56 st 18 % Sammanfattning Mätningen visar tendenser av den uppfattning unga, stadigvarande

Läs mer

Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Medlem i en friidrottsklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en friidrottsklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en friidrottsklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Vi träffas i Elsas hus!

Vi träffas i Elsas hus! Vi träffas i Elsas hus! Övningar till kapitel 2. I Textförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad brukar Susanna göra på sin fritid? 2. Vad handlar bloggen Bonjour

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA!

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA! Mötesplatsenkät Hej! Personalen på din mötesplats är med i KEKS. Med denna enkät vill vi få en bild av vem du som besöker våra mötesplatser är och vad du tycker om dem. En mötesplats kan t ex vara en fritidsgård

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna 2016-08-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/90 Fritidsnämnden Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Enkät från Öppet Stadshus 2014 Bakgrund Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och politiker. Alla ungdomar som går i

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk status

Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk status Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Kultur och fritidsvaneundersökning

Kultur och fritidsvaneundersökning Kultur och fritidsvaneundersökning 2010 Svarsfrekvens under åren i % 80 70 67 73 74 76 74 67 60 50 52 40 30 20 10 0 1987 1991 1994 1998 2002 2006 2010 Regelbundet utövat/deltagit/besökt 2006 och 2010,

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö

Ung livsstil på Lidingö Ung livsstil på Lidingö Vi ska skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 2 Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta för att ge unga på Lidingö de bästa förutsättningarna för att

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på?

Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? - Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Forskning och utveckling IDROTTSFÖRVALTNINGEN Förord Forskningsenheten vid idrotts- och

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7

Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7 Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7 I Läsförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad är Cecilia intresserad

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Stadsdel Hägersten. Ur Medan regnbågen bleknar av Peter Pohl

Stadsdel Hägersten. Ur Medan regnbågen bleknar av Peter Pohl Stadsdel Hägersten Jag har en tam kråka, berättade jag. Den vill jag se! Sa Sanna. Vi hade samma hemväg en bit utmed Slättgårdsvägen. Det brukade hinna bli lite prat, innan vi skildes åt vid trapporna

Läs mer

Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson ISBN 91 86768 91 3 PRODUKTION: Kultur och fritidsförvaltningen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö

Ung livsstil på Lidingö Ung livsstil på Lidingö Vi ska skapa förutsättningar för en meningsfull fritid Innehåll Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta för att ge unga på Lidingö de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Handläggare Datum Sophia Sundlin 2012-11-13 0480-45 01 67 Kultur- och Fritidsnämnden Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Ärendegång Efter förfrågan från kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer