Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014"

Transkript

1 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

2 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: tel. 070/ Linda Lengheden. E-post: tel. 0736/ Stig Elofsson. E-post: tel. 08/

3 Ung livsstil i Täby Mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet De enkäter vi använt kan du få av Ann-Marie Granlöf tel

4 Ung livsstil Stockholm (sedan 1984) Norrköping (sedan 1985) Linköping (sedan 1992) Kalmar (sedan 1992) Jönköping (sedan 1994) Sävsjö (sedan 1994) Huddinge (sedan 1998) Haninge (sedan 1998) Helsingborg (sedan 2000) Lidingö (sedan 2003)! Täby 2013 (Var 1998 med i forskningsprojekt med en studie i vuxengruppen)

5 Ung livsstil i särskolan Jönköping (2000, 2003, 2006, 2009, 2012) (unikt i Europa) Haninge (2006, 2008, 2012/2013) Stockholm (2008/2009, 2013) Tyresö (2009) Kalmar (2010) Även i Täby har vi undersökt Ung livsstil bland barn och ungdomar som går i särskolan. Svarsfrekvensen är dock tyvärr så låg att resultaten inte kommer att presenteras.

6 Varför studier i Ung livsstil? Kunskaperna om ungdomarnas levnadsvillkor och preferenser var mycket begränsade under början av 1980-talet och är fortfarande begränsade! Barnkonventionen. Vi lovar att i större utsträckning lyssna på barn och ungdomars önskemål! Oro att förändringarna i ungdomars levnadsvillkor och preferenser är så snabba att kommunernas m.fl. satsningar kan vara felaktiga (se den tysta värderingsrevolutionen)

7 Vad har vi undersökt i Täby? Vad ska kommunen satsa på? Inflytande i kommunen i stort, i skolan och på fritiden Trivsel i skolan och på fritiden Livets mening Skolan Föreningslivet Fritidsgårdar Bibliotek och läsvanor Kulturskolan Fysisk aktivitet Hälsa och matvanor Droger Rädd att gå ut på kvällarna Förtroende för vuxna och kompisar Deltagande i fritids- och kulturutbudet Preferenser för olika delar i livet och skilda fritidsaktiviteter Bäst och sämst med Täby. Förslag till förbättringar kultur och fritid

8 Undersökningsgrupp i Täby Urvalet Antalet besvarade enkäter Svarsfrekvens % Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Totalt Den här presentationen om ungdomar i gymnasiet bygger på de 535 elever som bor och går i skolan i Täby. Studien av de gymnasieungdomar som går i skola i Täby men bor i andra kommuner presenteras senare. Då kan vi jämföra t.ex. drogvanor mellan dem som bor i Täby och de som bor i andra kommuner

9 Urval, svarsfrekvens och signifikanta förändringar Stratifierat, stratifierat slumpmässigt urval! Svarsfrekvens: 88% i grundskolan och över 79% i gymnasiet! Signifikanta skillnader (skillnader på mindre än 3 procentenheter mellan t.ex. pojkar och flickor ska inte tolkas som säkerställda skillnader)

10 Hur fort förändras ungdomskulturen?

11 Förändringstakten i vanor och preferenser i Sverige? Svenskarna är världens mest trendkänsliga folk. Ingen är väl så snabb som svensken när det gäller att haka på nya flugor (Metro karriär, ledare 16 oktober 2013) Ungdomar i Täby snabbast att haka på nya flugor???

12 Hur fort förändras ungdomskulturen? Den av vuxna organiserade ungdomskulturen förändras i de flesta fall långsamt (se t.ex. könsskillnader i kommunala musikskolan, ganska jämn i dag och även 1958) (men, se visst utbud på t.ex. biblioteken)! Den av ungdomarna själva organiserade ungdomskulturen förändras i de flesta fall snabbt eller mycket snabbt (se variationen i stödet för skateanläggningar)

13 Biblioteken är bra för där kan jag... Stämmer precis. % Pojkar Flickor Jönköping. Gymnasiet Använda datorer Använda Internet Täby. Använda Internet 16 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Skala: stämmer precis, stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls

14 Teorier och utgångspunkter

15 Några teoretiska utgångspunkter Tyst värderingsrevolution Förändringar (tankar och handlingsmönster) sker i det tysta! Differentiering (allt fler stilar)! Marginalnyttan av tid Uppleva så mycket som möjligt per tidsenhet! Socialisationshypotes Innebär att vanor och preferenser grundläggs i barnåren och att de senare inte förändras speciellt mycket! Knapphetshypotes Söker i tonåren det man hade ont om när man var barn

16 Levnadsvillkor i Täby? I jämförelser med många andra kommuner bra

17 Bor med både mamma och pappa. %. Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Täby Lidingö Jönköping Huddinge Helsingborg Haninge

18 Tillgång till. % Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Bil Sommarstuga/fjällstuga/fritidshus eller hus utomlands Båt som det går att sova i Husvagn/husbil 8 7 5

19 Droger i Täby Alkohol, rökning, anabola steroider och narkotika Att mäta nyttjande av alkohol, rökning, anabola steroider och narkotika är metodiskt mycket svårt när korrekta resultat ska redovisas. T.ex. måste de elever som säger sig använt så mycket droger så att de skulle vara döda föras till bortfall. Även andra metodologiska hänsynstaganden måste tas innan resultat kan presenteras. De resultat som presenteras här är korrigerade utifrån de metodologiska övervägandena.! * Vilka metodologiska övervägande har gjorts?! Ring Ulf Blomdahl om du vill veta vilka beslut vi fattat innan resultaten presenterats. Tel. 070/ Se också Täby kommun: Drogvaneundersökning 2014

20 Andelen nykterister över tid. Jönköping. % Pojkar Högstadiet Gymnasiet Flickor Högstadiet Gymnasiet Nykterist = Ej använt alkohol de senaste 4 veckorna OBS: Samma tendens i CAN:s studier och i våra studier i andra kommuner

21 Nykterister (ej använt alkohol de senaste 4 veckorna). Helsingborg. %. Pojkar Flickor Högstadiet Gymnasiet Likartade mönster i övriga kommuner i Ung livsstil! Färre tonåringar dricker.

22 Pojkar % Högstadiet 82 Gymnasiet 33 Flickor Högstadiet 79 Gymnasiet 27 Inga samband med skolframgång. De med förtroende för föräldrarna är i störst utsträckning nykterister i högstadiet. De som aldrig skolkat är i störst utsträckning nykterister. De som skolkat mest är i minst grad nykterister både i högstadiet och i gymnasiet Nykterist = Ej under de senaste 4 veckorna använt något av följande: folköl/ mellanöl/starköl, starkcider/alkoholläsk, vin, sprit.

23 Nykterister ej använt alkohol de senaste 4 veckorna Högstadiet. % Pojkar Flickor Kalmar Täby Farsta (stadsdel i Stockholm) Haninge Jönköping Helsingborg Lidingö Östermalm (stadsdel i Stockholm) 57 58

24 Nykterister ej använt alkohol de senaste 4 veckorna 2012/2013) Gymnasiet. % Pojkar Flickor Jönköping Täby Haninge Helsingborg Lidingö 15 20

25 Ej rökt/snusat under de senaste 4 veckorna %. Täby Högstadiet Pojkar Flickor Totalt Ej rökt Ej snusat Gymnasiet Ej rökt Ej snusat

26 Rökt/snusat under de senaste 4 veckorna %. Täby Ja minst 1 gång Ja minst 3 gånger Ja minst 11 gånger Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Högstadiet Rökt Snusat ,6 2 0,6 Gymnasiet Rökt Snusat

27 Rökt/snusat under de senaste 4 veckorna Ja, minst 11 gånger. % Täby Lidingö Östermalm Jönköping Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Högstadiet Rökt Snusat 2 0, Gymnasiet Rökt Snusat

28 Andelen som använt anabola steroider I alla kommuner i Ung livsstil mellan 0,5% och 2% i högstadiet I alla kommuner i Ung livsstil mellan 0,5% och 2% även i gymnasiet En majoritet av de som använder anabola steroider är pojkar

29 Använt hasch eller annan narkotika under de senaste 4 veckorna. %. Täby Ingen gång 1-2 ggr 3-5 ggr 6-10 ggr 11 ggr eller mer Högstadiet Hasch Annan narkotika Gymnasiet Hasch ,4 0,4 1,6 Annan narkotika ,8 0,8 0,6

30 Använt hasch och /eller annan narkotika Pojkar Flickor Högstadiet Hasch 3 1 Annan narkotika 3 1 Gymnasiet Hasch 8 3 Annan narkotika 7 3 Täby= De som skolkar mest använder mest hasch+ annan narkotika. De som inte har förtroende för någon vuxen använt mest

31 Andelen som använt hasch eller annan narkotika senaste 4 veckorna. % Högstadiet Gymnasiet Pojkar Flickor Pojkar Flickor Östermalm 8 1 Lidingö Täby Helsingborg Haninge Jönköping Varför pojkar mer? Drogvaneundersökning Täby kommun 2014: Gymnasiet årskurs 2, använt senaste 3 månaderna: Pojkar 10%. Flickor 5%. Se likheten mellan de två studierna.

32 Litteraturtips ungdomar och alkohol! CAN, Skolelevers drogvanor 2012, 2013, Rapport nr 133. Elofsson, S, Karlsson, P, Föräldrars och andra vuxnas betydelse för alkoholkonsumtionen. En studie av högstadie- och gymnasieelever, 2011, Idrottsförvaltningen i Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Elofsson, S, Blomdahl, U, Åkesson, M, Lengheden, L, Dricker ungdomar i idrottsrörelsen mer eller mindre än övriga ungdomar? 2014, Idrottsförvaltningen i Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

33 Förtroende för

34 Vilka personer har du förtroende för? %. Högstadiet. Täby. Täby Lidingö Huddinge Helsingborg Egen förälder/föräldrar En eller flera lärare Skolsköterskan Någon idrottsledare/föreningsledare Någon polis Kuratorn på skolan Någon på ungdomsmottagningen Någon fritidsledare på fritidsgård Någon socialsekreterare Någon bibliotekarie 5 4 Någon fältassistent 4 3 Jag har inte förtroende för någon vuxen Jag har inte förtroende för någon i min egen ålder Gymnasiet Täby: Egen förälder/föräldrar= 82%. Mellanstadiet Täby= 85%

35 Rädd när du är ute på kvällarna

36 Är du rädd när du är ute på kvällarna under fredagar och lördagar? (efter kl. 19) Gymnasiet. %. Elever som bor och går i skolan i Täby. Ja, alltid Ja, ganska ofta Ibland Aldrig I området där du bor På andra platser i Täby centrum På Roslagsbanan, bussar och i tunnelbanan I Stockholms centrum Ungdomars rädsla på Lidingö är ungefär som i Täby

37 Är du rädd när du är ute på kvällarna under fredagar och lördagar? (efter kl 19) Gymnasiet. Elever som bor och går i skolan i Täby. Ja, alltid+ ja ganska ofta. % Gymnasiet Pojkar Flickor Signifikant I området där du bor 2 7 *** På andra platser i Täby centrum 7 21 *** På Roslagsbanan, bussar och i tunnelbanan 5 23 *** I Stockholms centrum *** Högstadiet Pojkar Flickor Signifikant I området där du bor 2 14 *** På andra platser i Täby centrum 5 24 *** På Roslagsbanan, bussar och i tunnelbanan 7 43 *** I Stockholms centrum 9 41 *** Även i andra kommuner är flickor mer eller mycket mer rädda

38 Om du är rädd, vad är du rädd för? Högstadiet. %. Täby Pojkar Fulla personer 7 Gäng/ungdomar som ser farliga ut 7 Främlingar/otäcka skummisar som tittar 5 Att bli slagen/misshandlad/mördad 5 Att bli rånad 5 Flickor Våldtäktsmän (någon som kan komma att ta mig, blottare) 19 Att bli slagen/misshandlad/mördad 18 Främlingar/otäcka skummisar som tittar (män) 13 Fulla personer (män) 11 Att någon ska ta mig/ bli förföljd 10 Gäng/ungdomar som ser farliga ut 9

39 Om du är rädd, vad är du rädd för? Gymnasiet. %. Täby Pojkar Gäng/ungdomar som ser farliga ut 8 Främlingar/otäcka skummisar som tittar 6 Utlänningar/invandrare 6 Att bli slagen/misshandlad/mördad 6 Fulla personer 4 Rädd att bli rånad 5 Flickor Våldtäktsmän (någon som kan komma att ta mig, blottare) 25 Att bli slagen/misshandlad/mördad 24 Främlingar/otäcka skummisar som tittar (män) 12 Fulla personer (män) 9 Rädd att bli rånad 8 Gubbar, läskiga gubbar 7

40 Om du är rädd, var är du rädd? Gymnasiet. %. Täby Pojkar Gribbylund 8 Flykårsvägen 4 Runt i /Täby C 4 Flickor Gribbylund 8 Runt i /Täby C 7 Överallt 7

41 Om du är rädd, var är du rädd? Högstadiet. %. Täby Pojkar Runt i /Täby C 3 Flickor Gribbylund 7 Runt i /Täby C 6 Överallt 4 I skogspartier 3 Mörka tunnlar/gångvägar 3

42 Hälsa Skala självskattad hälsa Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Signifikanta samband= Test av samband eller jämförelse mellan grupper (t.ex. kön) utgår från nollhypotesen att det inte finns något samband eller någon skillnad, som ställs mot mothypotesen att det finns samband respektive skillnader. Det statistiska testet innebär att man beräknar sannolikheten för att få den skillnad man observerat eller en större skillnad om nollhypotesen vore sann. Uttrycket signifikant samband respektive signifikant skillnad innebär att denna sannolikhet ligger under en viss nivå (s.k. signifikansnivå - 5%, 1% alternativt 0,1%).

43 Mellanstadiet Medlem i idrottsförening. Andel (%) som anger bra hälsa. Täby Medlem i idrottsförening Ej medlem i idrottsförening Signifikanta skillnader Pojkar *** Flickor *** Högstadiet Pojkar *** Flickor *** Gymnasiet Pojkar *** Flickor ** Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

44 Betyg och bra (bra + ganska bra) hälsa. %. Täby Höga betyg Ganska höga betyg Ganska låga betyg Låga betyg Gymnasiet Pojkar Flickor Varje betygsgrupp består av 25% av samtliga elever I högstadiet har de med höga betyg bättre hälsa och de med lägre betyg sämre hälsa Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

45 Läst läxor (senaste 7 dagarna) och Gymnasiet Mindre än 1 timme 1-4 timmar 5-10 timmar Mer än 10 timmar Pojkar Flickor I högstadiet har de som läst mest läxor bäst hälsa Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

46 Hur tycker du att din hälsa är? %. Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig 0 1 1

47 Bra hälsa %. Täby % Pojkar mellanstadiet 62 Flickor mellanstadiet 62 Pojkar högstadiet 52 Pojkar gymnasiet 42 Flickor högstadiet 41 Flickor gymnasiet 32 Varför har flickor i gymnasiet sämst hälsa i Täby och övriga kommuner? Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

48 Bra hälsa. % Högstadiet Täby Lidingö Östermalm Enskede/ Årsta Haninge Huddinge Helsingborg Pojkar Flickor Flickor mindre med (procentenheter) Mellanstadiet Pojkar Flickor Flickor mindre med (procentenheter) Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

49 Bra hälsa. % Högstadiet Täby Lidingö Jönköping Haninge Huddinge Helsingborg Pojkar Flickor Flickor mindre med (procentenheter) Gymnasiet Pojkar Flickor Flickor mindre med (procentenheter) Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

50 Hälsa/Ohälsa. %. Gymnasiet. Täby I stort sett varje dag Pojkar Flickor Signifikanta skillnader Huvudvärk 2 18 *** Idrottsskada 7 9 Irritation eller dåligt humör 7 17 *** Magont (inte mensvärk) (flickor mer ungefär en gång i månaden) 3 9 *** Nedstämdhet eller deppighet 3 14 *** Ont i axlar, nacke eller rygg 7 19 *** Ont i armar eller ben 5 3 Oro/ångest 7 21 *** Pip eller tjut 6 6 Stress *** Svårt att somna eller sova *** Ihållande trötthet *** I mellanstadiet små könsskillnader. I högstadiet stora. Frågan: Har du under de senaste 12 månaderna lidit av/haft följande besvär. Skala: I stort sett varje dag, ungefär en gång i vecka, ungefär en gång i månaden, sällan eller aldrig

51 Hälsa/Ohälsa. %. Täby I stort sett varje dag Flickor Högstadiet Flickor Gymnasiet Huvudvärk Idrottsskada 8 9 Irritation eller dåligt humör Magont (inte mensvärk) (flickor mer ungefär en gång i månaden) 4 9 Nedstämdhet eller deppighet Ont i axlar, nacke eller rygg Ont i armar eller ben 6 3 Oro/ångest Pip eller tjut 7 6 Stress Svårt att somna eller sova Ihållande trötthet Frågan: Har du under de senaste 12 månaderna lidit av/haft följande besvär. Skala: I stort sett varje dag, ungefär en gång i vecka, ungefär en gång i månaden, sällan eller aldrig

52 Varför flickor sämre hälsa? * * * *

53 Litteraturtips ungdomar och hälsa! Alexander, A, Elofsson, S, Så mår ungdomar på Lidingö- en fördjupning av resultaten från undersökningen Ung livsstil 2011, 2012, Lidingö stad och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Elofsson, S, Vilka nyttjar inte det offentligt subventionerade fritidsutbudet och hur är deras hälsa och livskvalitet en studie på mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet, 2012, idrottsförvaltningen i Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet Elofsson/Blomdahl, Hälsa och livskvalitet bland ungdomar i särskolan, 2011, idrottsförvaltningen i Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

54 Hur många nås inte av fritids- och kulturutbudet? De som deltar har bättre hälsa!!!!

55 Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Täby 2013 Instrumentella/skolliknande aktiviteter: Förening och kulturskola/musikskola Expressiva/öppna aktiviteter: Bibliotek, fritidsgård, simhall!! Utomstående totalt: deltar inte varken i förening, kulturskola (musikskola i Haninge) eller besökt fritidsgård, bibliotek eller simhall senaste veckan. Det finns en färdig forskningsrapport om utomstående i Huddinge i förhållande till utomstående i övriga kommuner i Ung livsstil. Se Blomdahl/Elofsson, Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. Rapporter går att hämta på:

56 Utomstående i fritids- och kulturutbudet. Andel (%) som inte deltar i instrumentella fritidsaktiviteter (förening eller kulturskolan) i Kalmar, Jönköping, Helsingborg Haninge, Huddinge och Täby. Kalmar Jönköping Helsingborg Haninge Huddinge Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Andel (%) utomstående totalt i Kalmar, Jönköping, Helsingborg, Haninge, Huddinge och Täby. Kalmar Jönköping Helsingborg Haninge Huddinge Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Utomstående totalt: deltar inte varken i förening, kulturskola (i Haninge musikskola) eller besökt fritidsgård, bibliotek eller simhall senaste veckan.

57 Utomstående i fritids- och kulturutbudet. Andel (%) barn och ungdomar som inte deltar i instrumentella fritidsaktiviteter i Kalmar, Jönköping, Helsingborg, Haninge, Huddinge och Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Kalmar kommun Jönköpings kommun Haninge kommun Huddinge kommun Helsingborg Täby Andel (%) utomstående totalt i Kalmar, Jönköping, Helsingborg, Haninge, Huddinge och Täby Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Kalmar kommun Jönköpings Haninge kommun Huddinge kommun Helsingborg Täby

58 Socialisationshypotesen

59 Håller socialisationshypotesen? Deltagande i förening sjunker med ålder Deltagande på fritidsgård sjunker med ålder Besök på bibliotek sjunker med ålder Deltagande i kulturskola sjunker med ålder Läsande av böcker sjunker med ålder Andelen utomstående i kultur- och fritidsutbudet ökar med ålder

60 Medlem i idrottsförening Täby. Andelar (%) i procent Pojkar Flickor Åk Åk Åk Åk Åk Åk Å 3 gymnasiet Minus procentenheter

61 Du finner forskningsrapporter, redovisningar och föreläsningar från Ung livsstil på:

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil Nr 6. nov 2006

Ung livsstil Nr 6. nov 2006 K U L T U F Ö R V A Ung livsstil Nr 6. nov 2006 God hälsa på lika villkor En redovisning av en studie kring barn och unga i Stockholm utifrån några av de folkhälsopolitiska målen. Åsa Claeson Nordin Forskningsenheten

Läs mer

Kamratrelationer och kamratstöd bland ungdomar i särskolan

Kamratrelationer och kamratstöd bland ungdomar i särskolan Ung livsstil Nr 17 NOVEMBER 2014 Kamratrelationer och kamratstöd bland ungdomar i särskolan Stig Elofsson och Ulf Blomdahl Förord Stockholms stads idrottsförvaltning och kulturförvaltning tillsammans

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer