Tjänsteskrivelse 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse 1 (7)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (7) FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn ungdomar och vuxna Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till protokollet. Sammanfattning Under våren 2010 inledde enheten ett samarbete med föreningen FUB Nacka, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Ett samarbete som ska resultera i en kartläggning av behov och efterfrågan av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i Nacka. FRN har informerats successivt om arbetet, senast vid nämndens sammanträde den 24/11-09 Med hjälp av FUB skapade enheten en enkät som vände sig till barn, unga och vuxna med viss funktionsnedsättning. Enkäten distribuerades till FUBs medlemmar i Nacka. Det är total 47 st som besvarat enkäten av ca 70 st utskickade enkäter. Undersökningen visar att det är 40 % som är ganska nöjd över sin fritid, det är 34 % som är mycket nöjd över sin fritid. 19 % är lite missnöjd och 4 % är mycket missnöjd över sin fritid. Aktiviteter som målgruppen bedriver på sin fritid är att gå på disco, dansa, lyssna på musik, simma/bada, gå på promenader, rida och umgås med familjen. Dessa aktiviteter återkommer på frågan vad det skulle vilja göra på sin fritid. Tre tydliga punkter vad målgruppen tycker att kommunen ska satsa pengar på för att personer med funktionsnedsättning ska få en bättre fritid. 70 % som tycker att kommunen ska hjälpa och stödja föreningslivet så att de kan ordna olika evenemang och program, till exempel danskväll, musikkvällar, filmvisning mm för målgruppen. 62 % tycker att kommunen ska satsa på kulturaktiviteter för målgruppen, till exempel teater, målar- och skaparverkstad, sång och musikgrupper, danskurser mm. 55 % önskar en mötesplats där de kan träffa andra personer med funktionsnedsättning, ett café eller en fritidsgård dit man kan komma när man vill, som har öppet en gång i veckan. I en jämförelse med denna undersökning och Fritidsvanundersökningen 2009 som gjordes på ungdomar i åldrarna år, kan man se tre stora skillnader. Andelen medlemskap i föreningslivet, då det är 11 % av denna undersökningens målgrupp som är aktiva i jämförelse med 55 % som svarat på Fritidsvanundersökningen Träffa kompisar på sin fritid, det är 60 % som inte träffar några kompisar efter skolan/jobbet bland denna undersökningens målgrupp. Jämförelse med 83 % av de som svarat på Fritidsvanundersökningen 2009 har träffat kompisar minst två gånger på en vecka. Park & Fritid Postadress Besöksadress Telefon E-post Nacka kommun Nacka Nacka kommun sms Växel Direkt Mobil Fax Organisationsnummer

2 Nacka kommun 2 (7) När det gäller fysisk aktivitet visar denna undersökning att 53% sällan eller aldrig motionerar jämför man med undersökningen Fritidsvanundersökningen 2009 visar den att det är 9 % av de ungdomarna som sällan eller aldrig motionerar. Bakgrund Undersökningen är en del av kartläggningen om behov och efterfrågan av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen har vänt sig till personer med en viss funktionsnedsättning, i samarbete med FUB Nacka, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Genomförande Totalt har 47 st besvarat enkäten. FUB har distribuerat ca 70 st enkäter till medlemmar i föreningen. Det hade förstås varit önskvärt med en högre svarsfrekvens för att kunna göra en god bedömning men enheten upplever ändå att det går att tolka materialet. Av totalt 47 st är det 40 % som är i åldrarna 6-21 år och resterande 60 % är 22 år eller äldre. Det är 40 % som bor hemma hos sina föräldrar och 60 % som bor på gruppbostad/serviceboende, eget boende med assistans eller annat. Viktigt att vara medveten om är att de som besvarat enkäten är medlemmar i FUB och att det finns fler kommuninvånare som har liknande funktionsnedsättning men som inte haft möjlighet att besvara enkäten på grund av att det inte har något medlemskap. Vid vidare kartläggning kommer det ske utskick till samtliga gruppbostäder, samt intervjuer med elever på särskolorna i Nacka. Ärende För att kunna skapa ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter är det viktig att veta vad målgruppen gör på sin fritid idag, om de är nöjda med sin fritid och vad de önskar göra på sin fritid. Det är intressant att veta vad som gör att de inte bedriver den fritidsaktivitet som det helst vill. Samt vad de tycker att kommunen ska satsa på för att personer med funktionsnedsättning ska få en bättre fritid. Frågan vad brukar du göra på din fritid var en öppen fråga där man kan uläsa vissa aktiviteter som återkommer. Disco, dansa och lyssna på musik är några aktiviteter som återkommer även promenader och simma/bad är återkommande. Det är även många som skriver att de rider och att det umgås med sin familj på fritiden. Även frågan nämn tre aktiviteter som du vill göra på din fritid var en öppen fråga. Återkommande aktiviteter som målgruppen vill göra på sin fritid är simma/bada och dansa och lyssna på musik, gå på fik eller restaurang, rida och träffa andra ungdomar/vuxna. Undersökningen visar att det är 40 % som är ganska nöjd över sin fritid, det är 34 % som är mycket nöjd över sin fritid. 19 % är lite missnöjd och 4 % är mycket missnöjd över sin fritid.

3 Nacka kommun 3 (7) När skulle det vara viktigast att det fanns fritidsaktiviteter för dig? Detta är en flervals fråga och målgruppen har möjlighet att fylla i mer än ett svar. Det är 68 % som tycker att det är viktigast med aktiviteter på lördagar kl 12:00-17: % anser att söndagar kl 12:00-16:00 är den viktigaste dagen för att medverka på fritidsaktiviteter. 43 % tycker att det är viktigast på eftermiddagar måndag-torsdag kl16:00-19:00. När skulle det vara viktigast att det fanns fritidsaktiviteter för dig? Lördagar ,10% Söndagar % Eftermiddagar måndag-torsdag ,60% Kvällar måndag-torsdag ,40% Fredagar Lördagar Hur ofta skulle du vilja vara med på aktiviteter? Det är 45 % som vill vara med på aktiviteter minst en gång i veckan. 36 % vill vara med på fritidsaktiviteter flera gånger i veckan. 9 % vill vara med mins en gång per månad och 6 % vill bara vara med två-tre gånger per termin. Hur ofta skulle du vilja vara med på aktiviteter? Minst en gång i veckan 44,70% Flera gånger i veckan 36,20% Minst en gång i månaden Två-tre gånger per termin 6,40%

4 Nacka kommun 4 (7) Varför är du inte med på de aktiviteterna som du vill göra, men inte gör? Det är 28 % som svarat att det är svårt att binda upp sig till en regelbunden aktivitet när de inte vet om det kommer att fungera. 26 % svarar att det inte finns aktiviteter som de vill göra för personer med funktionsnedsättning. 23 % tycker inte att det aktiviteter som de vill vara med på är anpassade för personer med funktionsnedsättning. 13 % svarar att aktiviteter som de vill vara med på ligger för långt bort från där de bor. Varför är du inte med på de aktiviteter som du vill göra, men inte gör? Det är svårt att binda upp sig till en regelbunden aktivitet när jag inte vet om det kommer att fungera. Annan orsak Det aktiviteter som jag vill göra finns inte för personer med funktionsnedsättning. De aktiviteter jag vill vara med på är inte anpassade för personer med funktionsnedsättning 27,70% 23,40% Det finns ingen som kan följa med mig och vara ledsagare/assistent De aktiviteter som jag vill vara med på ligger för långt bort från där jag bor 12,80% Det blir för dyrt med de aktiviteter som jag vill vara med på Lokalerna som dessa aktiviteter är i är inte anpassade efter min funktionsnedsättning Aktivitetspassen är för långa Aktiviteterna är ofta för långa, jag vill inte vara med så ofta. Det är för höga krav och förväntningar från ledarna Jag känner mig inte välkommen till de aktiviteter som jag helst vill vara med på. Ledarna som håller i de aktiviteter jag vill vara med på kan för lite om utvecklingsstörning. Vad tycker du är viktigt att Nacka kommun ska satsa på för att personer med funktionsnedsättning ska få en bättre fritid? 70 % tycker att kommunen ska hjälpa och stödja föreningslivet så att de kan ordna olika evenemang och program, till exempel danskväll, musikkvällar, filmvisning mm för målgruppen. 62 % tycker att kommunen ska satsa på kulturaktiviteter för målgruppen, till exempel teater, målar- och skaparverkstad, sång och musikgrupper, danskurser mm. 55 % önskar en mötesplats där de kan träffa andra personer med funktionsnedsättning, ett café eller en fritidsgård dit man kan komma när man vill, som har öppet en gång i veckan. 53 % tycker att promenadvägar utomhus som är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar är viktiga att kommunen sattsar på. 48 % tycker att tid i simhall som bara är för personer med funktionsnedsättning är viktigt att det satsas på.

5 Nacka kommun 5 (7) Hur ofta tränar och motionerar du på din fritid, så att du blir andfådd eller svettas? 53 % tränar eller motionerar aldrig eller sällan. 17 % tränar minst en gång i veckan och 15 % tränar och motionerar flera gånger i veckan. Hur ofta tränar och motionerar du på din fritid, så att du blir andfådd eller svettas Sällan eller aldrig 53,20% Minst en gång i veckan Flera gånger i veckan 14,90% Någon eller några gånger i månaden Hur ofta under förra veckan träffade du en kompis eller flera kompisar efter skolan/jobb och fritids? 60 % träffade inte en enda kompis efter skolan/jobb och fritids. 21 % träffade kompisar 2 gånger eller fler gånger under en vecka. 11 % träffade kompis/kompisar en gång. Hur ofta under förra veckan träffade du en kompis eller flera kompisar efter skolan/jobbet och fritids? Ingen gång 59,60% 2 gånger eller fler 1 gång 10,60%

6 Nacka kommun 6 (7) Har du under förra veckan gjort något av detta? 60 % har svarat att de har besökt något centrum de n senaste veckan. 38 % har varit ute i skogen och vandrat, fiskat eller liknande. 32 % har besökt simhallen. 30 % har fikat på café. 26 % har varit i stallet eller med djur.26 % har dansat. Har du under förra veckan gjort något av detta? Besökt något centrum Varit ute i skogen, vrandrat fiskat eller likanade Varit i simhall Fikat på café Dansat Varit i stallet eller med djur Varit på museum/utställning Besökt någon kyrka Varit på fritidsgård Idrotta med en förening Spelat musik i en replokal Spelat Bowling Sett film på bio Varit på biblotek Varit på konsert Varit på idrottstävling som pubilk Gått på teater Varit på någon kurs Varit på Dieselverkstaden 10,60% 6,40% 38,30% 31,90% 29,80% 59,60% Enhetens synpunkter. Syftet med undersökningen är att kartlägga behov och efterfrågan av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Denna undersökning ska vara ett hjälpmedel när det planeras fritidsaktiviteter för målgruppen. Undersökningen visar på några tydliga punkter. Målgruppen är relativt nöjd med sin fritid, det aktiviteter som det idag gör på sin fritid är även de aktiviteter som nämns som aktiviteter som de skulle vilja göra på sin fritid. Målgruppen nämner även att det rider eller skulle vilja rida, vilket är en av aktiviteterna som enheten vet inte finns i kommunen. Målgruppen är nöjd med sin fritid men det är 60 % som inte träffade någon kompis efter skolan/jobbet det är även 53 % som sällan eller aldrig motionerar eller tränar på sin fritid så att de blir svettiga och andfådda. Det är enbart 11 % som idrottar i en förening. När det kommer till frågan vad de tycker att kommunen ska satsa på kan man utläsa 3 påståenden som sticker ut. 70 % tycker att kommunen ska hjälpa och stödja föreningslivet så att det kan ordna olika evenemang som t ex danskvällar, musikkvällar eller filmvisning för målgruppen. Det är 62 % som önskar kulturaktiviteter som t ex teater, målar- och skaparverkstad, sång och musikgrupper, danskurser. 55 % vill att kommunen satsar pengar på en mötesplats där de kan träffa andra med liknande funktionsnedsättningar.

7 Nacka kommun 7 (7) De tre största skillnaderna mellan personer med viss funktionsnedsättning och normal störda ungdomar är: Jämförelser har skett mellan denna undersökning och Fritidsvanundersökningen 2009 som gjordes på ungdomar i ålder år. Även om det olika undersökningarna inte enbart vänder sig till lika åldrar så anser enheten att det går att göra vissa tolkningar av svaren. Träffa kompisar Det är 60 % av denna undersökningens målgrupp som inte träffar kompisar på sin fritid. Medans enligt Fritidsvanundersökningen 2009 är det 83 % av de normal störda ungdomarna som träffar kompisar minst två gånger per vecka på sin fritid. Andelen medlemmar i föreningslivet Det är 11 % som är aktiva i föreningslivet bland personer med viss funktionsnedsättning och det är 55 % som är aktiva i föreningslivet av de normal störda ungdomarna. Fysisk aktivitet Det är 53 % av denna undersökningens målgrupp som svarar att de sällan eller aldrig tränar och motionerar så de blir svettiga och andfådda i jämförelse med Fritidsvanundersökningen 2009 är det 9 % som sällan eller aldrig tränar och motionerar. Elin Brandefalk

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

BRA UTELIV DET HÄR ÄR. Unga dricker alkohol i brist på annat. Hur vill UNF att utelivet ska se ut? ALL DRESSED UP AND NO PLACE TO GO!

BRA UTELIV DET HÄR ÄR. Unga dricker alkohol i brist på annat. Hur vill UNF att utelivet ska se ut? ALL DRESSED UP AND NO PLACE TO GO! DET HÄR ÄR BRA UTELIV UNF vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. Vi vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket alkohol unga konsumerar. Vi vill se en modern ungdomspolitik

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer