Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012"

Transkript

1 Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012 Oktober 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad

2 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I korta drag... 4 Kapitel 1 Om undersökningen... 7 Undersökningens genomförande... 7 Svarsfrekvens... 8 Databearbetning och resultatpresentation Läsanvisningar Disposition Kapitel 2 Nöjdhet Vad ger en bra fritidssituation? Vad saknas? Kapitel 3 Vad barn och ungdomar gör på sin fritid Fritidsaktiviteter Hur ofta barn och ungdomar besöker olika aktiviteter på sin fritid Kulturella fritidsaktiviteter Idrottsaktiviteter Övriga aktiviteter Fester och uteställen Kapitel 4 Fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet Är med i en förening Vilken typ av klubb, förening eller särskild grupp är du med i? Medlem i en förening En av tio är ledare i en förening Tre av tio skulle vilja vara ledare i en förening Barn och ungdomar upplever att ledarna och tränarna lyssnar på dem Vad som är viktigast när barnen och ungdomarna väljer fritidsaktivitet Hur barnen och ungdomarna tar sig till sina fritidsaktiviteter Föräldrarna med vid fritidsaktiviteter Slutat med en fritidsaktivitet under det senaste året Varför barnen och ungdomarna slutade med en fritidsaktivitet Avstår från en fritidsaktivitet på grund av att deras väg känns otrygg

3 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Innehållsförteckning Kapitel 5 Träning Tränar utöver idrotten i skolan Tränar tillsammans med föräldrarna Kan simma minst 200 meter Kapitel 6 Om de barn och ungdomar som besvarat undersökningen Bakgrundsuppgifter om de svarande Kapitel 7 Reflektioner runt resultatet Per bakgrund Nöjdhet Att nå ut till alla barn och ungdomar med Göteborgs Stads fritids och kulturutbud Ledarna/tränarna för föreningslivet lyssnar på barn och ungdomar Fler önskar bli ledare för fritidsverksamhet Många blir skjutsade med bil till sina fritidsaktiviteter Otrygghet i det offentliga rummet Träning Simkunnighet viktig Om Splitvision Research Bilaga 1 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, Bilaga

4 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 I korta drag I KORTA DRAG Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en totalundersökning (webbenkät), där samtliga elever i grundskolans årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans årskurs 2 har fått möjlighet att delta i undersökningen. Syftet med undersökningen är att undersöka barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg. Resultatet ska presenteras i Göteborgs Stads uppföljningsrapport och fortsatt finnas med som en del av verksamheternas utvecklingsarbete. Svarsfrekvensen sett till samtliga barn och ungdomar som hade möjlighet att besvara undersökningen är 32 % (6 228/19 242). Svarsfrekvensen exklusive de skolor som uppgett att de inte kan delta är 33 % (6 228/18 789). Svarsfrekvensen exklusive de skolor som inte kan delta och de skolor där ingen elev har besvarat undersökningen är 46 % (6 228/13 602). Svarsfrekvensen ser likvärdig ut mellan årskurserna. Det är dock viktigt att vara vaksam på att svarsfrekvensen för vissa stadsdelar är så pass låg att man bör vara försiktig på de slutsatser man drar av materialet för dessa stadsdelar (Angered, Centrum, Askim Frölunda Högsbo, Majorna Linné, Västra Hisingen och Västra Göteborg). Bakgrundsuppgifter om de svarande Bland undersökningens samtliga svarande är det en likvärdig fördelning sett till kön och årskurs. Sju av tio svarande uppger att de är födda i Sverige och att en av deras eller båda föräldrarna är födda i Sverige, två av tio svarande uppger att de är födda i Sverige, men att båda deras föräldrar är födda utanför Sverige och en av tio svarande uppger att de är födda utanför Sverige. Barn och ungdomar nöjda med sin fritidssituation Åtta av tio av barnen och ungdomarna i undersökningen är nöjda med sin fritidssituation. Drygt fem av tio uppger att de inte saknar något i de område de bor i för att kunna göra det de vill på sin fritid. Drygt två av tio uppger att de saknar något. Barnen och ungdomarna har fått svara på en öppen fråga. Vi har grupperat in deras svar i nio kategorier. Framförallt har barnen och ungdomarna uppgett: Idrottsanläggningar, platser, utrymmen, utrustning, även idrott. Något för ungdomar att göra eller ställe att vara på. Umgänge (kompisar, någon att vara med). 4

5 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 I korta drag Vad barn och ungdomar gör på sin fritid Barnen och ungdomarna har på en öppen fråga fått ange vilka tre saker de gör mest på sin fritid. Dessa tre svar har sedan kategoriserats i åtta kategorier. De tre vanligaste förekommande aktiviteterna är: Hemma aktiviteter, sällskapsdjur och arbete (husligt arbete, promenader, internet, pyssel). Fysiska aktiviteter (sport, dans, ridning, fiske). Umgänge och sociala aktiviteter (vänner, Facebook, lek utomhus, hobbies). Hur ofta barn och ungdomar besöker olika aktiviteter på sin fritid Diagram 1. Hur ofta besöker du följande på din fritid? Per samtliga. Bibliotek (på din fritid) Bio Café/matställen Idrottsevenemang Museum, utställningar Lyssna på konsert Teater Kyrka, moské, synagoga eller liknande % Fotbollsplan Föreningslokal Gym/styrketräningslokal Ishall/skridskobana Ridhus Simhall/badhus Sporthall/gymnastikhall % Fritidsgård 6 1 Naturen; parker, skog och hav Shoppingcenter, klädbutiker Spelhall, biljardhall, bowlinghall Vänner/kompisar i deras hem 2 3 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte Är med i en förening Nästan sju av tio uppger att de är med i någon förening (en eller flera). Den vanligaste föreningen, klubben, eller särskilda gruppen barnen och ungdomarna nämner att de är med i är en idrottsförening. Slutat med en fritidsaktivitet under det senaste året Nästan fyra av tio av barnen och ungdomarna uppger att de har slutat med en fritidsaktivitet under Den vanligaste anledningen till att barnen och ungdomarna har slutat med en fritidsaktivitet under det senaste året är på grund av att de tappade intresset eller gjorde ett annat val. 5

6 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 I korta drag Barn och ungdomar upplever att ledarna och tränarna lyssnar på dem Nästan åtta av tio barn och ungdomar upplever att deras ledare/tränare lyssnar på dem och det är endast 3 % som upplever att deras ledare/tränare inte lyssnar på dem. Vad som är viktigast när barnen och ungdomarna väljer fritidsaktivitet Mitt eget intresse är det som flest barn och ungdomar anger avgör deras val av fritidsverksamhet (bland sju olika svarsalternativ). De kunde för denna fråga ange max tre svarsalternativ. Hur barnen och ungdomarna tar sig till sina fritidsaktiviteter Det vanligaste sättet att ta sig till sina fritidsaktiviteter är att barnen och ungdomarna blir skjutsade i bil. Föräldrarna med vid fritidsaktiviteter Drygt sex av tio uppger att deras föräldrar i någon omfattning är med vid deras fritidsaktiviteter (ibland, på vissa av mina aktiviteter och alltid). Avstår från en fritidsaktivitet på grund av att deras väg känns otrygg Två av tio barn och ungdomar avstår från en aktivitet (ibland till alltid) på grund av att de upplever att vägen dit eller hem är för otrygg. Tränar utöver idrotten i skolan Nästan sju av tio (66 %) av barnen och ungdomarna uppger att de tränar minst två gånger i veckan eller oftare utöver idrotten i skolan. Drygt en av tio uppger att de aldrig tränar utöver idrotten i skolan. Tränar tillsammans med föräldrarna Drygt tre av tio barn och ungdomar tränar ibland idrott tillsammans med sina föräldrar. Kan simma minst 200 meter Hälften av samtliga barn i årskurs 2 uppger att de kan simma minst 200 meter. Åtta av tio barn i årskurs 5 uppger att de kan simma minst 200 meter. Drygt nio av tio i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de kan simma minst 200 meter. 6

7 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen KAPITEL 1 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen har genomförts som en totalundersökning (webbenkät), där samtliga elever i grundskolans årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans årskurs 2 har fått möjlighet att delta i undersökningen. Syftet med undersökningen är att undersöka barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg. Resultatet ska presenteras i Göteborgs Stads uppföljningsrapport och fortsatt finnas med som en del av verksamheternas utvecklingsarbete. Undersökningens genomförande Före undersökningens genomförande förankrade Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad med sektors och områdescheferna inom utbildningsområdet i de olika förvaltningarna att undersökningen skulle genomföras som en webbenkät till Göteborgs samtliga skolor gällande grundskolans årskurs 2, 5 och 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Splitvision Research erhöll via Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad kontaktuppgifter till 234 kontaktpersoner på berörda skolor som kontrollerats och uppdaterats på respektive förvaltning. Löpande under gång har de kontaktuppgifter som varit felaktiga korrigerats. Splitvision Research skickade e post med information om undersökningen till kontaktpersoner på berörda skolor före undersökningen startade. Kontaktpersonerna fick unika länkar skickade till sig som de förmedlat till berörd skolpersonal som i sin tur haft i uppgift att se till att eleverna fått tillgång till länkarna och kunnat besvara webbenkäten. Eleverna har i första hand besvarat enkäten självständigt. Vid behov har skolpersonal varit dem behjälpliga. I vissa stadsdelar har Sektor fritid bistått med hjälp på vissa skolor vid genomförandet av undersökningen. Undersökningen var planerad att genomföras under veckorna 37 39, men då det var ett lågt svarsdeltagande förlängdes undersökningsperioden ytterligare en vecka (vecka 40). Utöver det initiala länkutskicket skickades fyra digitala påminnelser ut (utskick gick till kontaktpersonerna via e post). Under hela svarsperioden fanns det möjlighet för kontaktpersonerna att kontakta Splitvision Research eller Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad för att ställa frågor om undersökningen, enkätens innehåll eller för att få hjälp kring hur enkäten skulle besvaras. Under undersökningsperioden skickade Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad även en anmodan till sektors och områdescheferna för att de skulle påminna sina respektive skolor om undersökningen. 7

8 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen Webbenkät Webbenkäten består av 41 frågor för barnen i årskurs 2 och 5 samt 43 frågor för ungdomarna i årskurs 8 och 2 på gymnasiet, se Bilaga 1. Framtagningen av webbenkäten har skett i nära samarbete mellan Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad och Splitvision Research. En tidigare enkät som Idrotts och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad använt har legat till grund. Splitvision Research och Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad har i samverkan kompletterat enkäten med vissa frågor. Enkäten har pilottestats på barn och ungdomar från årskurs 1 i grundskolan upp till gymnasiet. Med utgångspunkt från kommentarerna från pilottesterna har vi i möjligaste mån anpassat enkäten med bibehållen struktur och frågeställningar. Svarsfrekvens Undersökningen har besvarats av elever, varav elever har gett kompletta svar. Det är totalt 130 elever som har påbörjat att besvara enkäten, men som har avbrutit besvarandet efter ett antal frågor (deras svar finns med i rapporten så långt de har svarat). Svarsfrekvensen sett till samtliga barn och ungdomar som hade möjlighet att besvara undersökningen är 32 % (6 228/19 242). Svarsfrekvensen exklusive de skolor som uppgett att de inte kan delta är 33 % (6 228/18 789). Svarsfrekvensen exklusive de skolor som inte kan delta och de skolor där ingen elev har besvarat undersökningen är 46 % (6 228/13 602). I tabell 1:1 visas svarsfrekvensen per samtliga tillfrågade elever, men även hur svarsfrekvensen ser ut exklusive de skolor som uppgett att de inte kan delta och utöver det hur den ser ut exklusive de skolor som inte kan delta samt de skolor där ingen elev har besvarat undersökningen. Svarsfrekvensen ser likvärdig ut mellan årskurserna. Risk för större genomslag bland vissa stadsdelar Svarsfrekvensen skiljer sig åt i olika stadsdelar (se tabell 1:1). Norra Hisingen har högst svarsfrekvens (68 %) och Angered har lägst (24 %). Observera att det till antalet är relativt stora grupper per stadsdel som svarat på undersökningen. Det vi önskar reservera oss mot är att representationen av samtliga barn och ungdomar i dessa stadsdelar är för liten. Ett alternativ skulle kunna vara att vikta upp så att proportionerna får mer jämlika förhållanden stadsdelarna emellan. Men genom att vissa stadsdelar har en så låg representation (exempelvis Angered och Centrum) är det risk att vi med viktning förstärker en skev bild. Av denna anledning har vi inte viktat materialet i undersökningen. 8

9 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen Tabell 1:1. Svarsfrekvens per stadsdelsförvaltning/utbildningsförvaltning. Svarsfrekvensen per samtliga tillfrågade, svarsfrekvens exklusive de skolor som inte önskade delta, svarsfrekvens exklusive de skolor som inte önskade delta samt de skolor där ingen elev svarat. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. En förfrågan om att besvara webbenkäten gick ut till elever. Av dessa har 453 elever tagits bort, då skolor har hört av sig om att deras elever av olika anledningar inte kan delta i undersökningen (exempelvis för att det saknas datorer, personal eller tid). De skolor där ingen elev har deltagit i undersökningen har också tagits bort från undersökningen (berör elever). Detta medför att det är elever som utgör basen för undersökningen, som har kunnat besvara undersökningen. Antal svar Antal tillfrågade elever Svarsfrekvens per samtliga tillfrågade elever ( st) Antal tillfrågade exklusive de skolor som inte önskade delta i undersökningen Svarsfrekvens exklusive de skolor som inte önskade delta i undersökningen ( st) Antal tillfrågade exklusive de skolor som inte önskade delta samt de skolor där ingen från skolan svarat Svarsfrekvens exklusive de skolor som inte önskade delta samt de skolor där ingen elev svarat ( st) ~Angered ~Askim-Frölunda- Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna-Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg % ~Västra Hisingen Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Utbildningsförvaltningen Samtliga

10 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen Internt bortfall Internt bortfall syftar till de frågor som inte har något giltigt svar trots att respondenten har besvarat enkäten. Webbenkäten har varit utformad så att det inte har gått att gå vidare i enkäten utan att lämna ett svar. Av denna anledning förekommer det inte något internt bortfall. På samtliga frågor har det funnits möjlighet att fylla i svarsalternativet vet ej för de som upplever att hon eller han inte kan ta ställning till frågan. Databearbetning och resultatpresentation För några frågor är antalet svar lågt för vissa grupper. I dessa grupper får enskilda individers svar stor genomslagskraft, vilket innebär att resultatet är mindre tillförlitligt. I de fall där antalet svar (n) är lägre än 30, markeras det i diagram och tabeller med en asterisk (*). Stadsdelar med låg andel svar markeras De stadsdelar med en svarsfrekvens under 50 %, har i materialet markerats med (~). Detta då vi ser att det kan finnas risk för att en viss kategori barn och ungdomar har besvarat enkäten och att det kan vara så att materialet inte är representativt sett till hur det hade sett ut om samtliga tillfrågade barn och ungdomar i stadsdelen hade besvarat enkäten. En likvärdig markering har gjorts för de stadsdelar där ungdomarna uppger att de bor (fråga 2), då det finns en korrelation. I de flesta stadsdelar uppger cirka 76 % 91 % av barnen och ungdomarna att de bor i den stadsdel de går i skola i. Undantaget är Centrum, där cirka 50% av de barn och ungdomar som går i skolan i Centrum också bor i Centrum. I rapporten baseras frågor som presenteras per stadsdel på var barnen och ungdomarna själva har uppgett att de bor (fråga 2 i enkäten), inte per vilken stadsdel de går i skola i. Detta för att ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet ska räknas med i den stadsdel de uppger att de bor i. Gruppen barn och ungdomar som uppger att de bor i flera stadsdelar/kommuner består av 122 personer (2 %). Vi har i rapporten valt att presentera dem separat eftersom deras situation som växelboende kan påverka deras fritidssituation. De tre grupperna barn och ungdomar som bor i flera stadsdelar, barn och ungdomar som bor i annan kommun och barn och ungdomar som uppgett att de inte vet var de är födda finns med i samtliga diagram per stadsdel samt per var de är födda. Däremot har vi inte tagit med dessa grupper i den skriftliga analysen. Statistisk signifikans Med statistisk signifikans/ statistiskt säkerställda skillnader menas att skillnaden mellan exempelvis tjejers och killars svar är så stor att vi statistiskt (beräkningsmässigt) kan säkerställa att det inte är slumpen som orsakat skillnaden, utan att det råder en skillnad. Chi två test har använts för att ta fram statistisk signifikans. Chi två test uttrycker ett förhållande mellan två kvalitativa variabler utifrån en hypotetisk 10

11 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen sannolikhetsfördelning. Alla mätningar är kontrollerade utifrån en säkerhetsnivå på 95 %. I de fall där chi två testet har påvisat skillnader har vi använt ett proportionstest (ztest) för att kunna se vad dessa skillnader består i. Om signifikanta skillnader som beskrivs i rapporten De skillnader som lyfts fram i text i rapporten är signifikanta, om inte annat redovisas. I tabeller och diagram är nästan alla skillnader över 2 3 procentenheter signifikanta. Undantag är gruppen som svarat Vet ej gällande Var är du född? (fråga 3) samt gruppen som svarat att de bor i flera stadsdelar/kommuner gällande Var bor du? (fråga 2). Det är dock viktigt att vara vaksam på att svarsfrekvensen för vissa stadsdelar är så pass låg att man bör vara försiktig på de slutsatser man drar av materialet för dessa stadsdelar (Angered, Centrum, Askim Frölunda Högsbo, Majorna Linné, Västra Hisingen och Västra Göteborg).! Regressionsanalys För att synliggöra samband runt nöjdhet i undersökningen har en multipel regression gjorts, för att kunna se samband i de olika frågeställningarna. Hur nöjd är du med din fritid? (fråga 16) har varit beroende variabel och ett antal övriga frågor har varit oberoende variabler. Behandling av flervalsfrågor När det gäller de frågor där de svarande har kunnat ange flera svar, har svarsalternativen slagits ihop och delats per antal svar. Läsanvisningar Vid tolkandet av undersökningens resultat är det viktigt att tänka på att undersökningen har en låg svarsfrekvens. Detta gör att resultatet som presenteras i rapporten bör läsas med en viss reservation. Det är framförallt för de stadsdelar där svarsfrekvensen understiger 50 % (dessa är i rapporten utmärkta med ~) som detta är viktigt. Den låga svarsfrekvensen för vissa stadsdelar påverkar validiteten i resultatet som helhet (per samtliga) då proportionerna mellan stadsdelarna inte stämmer med den verkliga fördelningen. Rapportens resultat redovisas dels per samtliga (procentuellt), dels per kön (tjejer/killar), årskurs, nationalitet och stadsdel barnen och ungdomarna uppger att de bor i. Tabeller och diagram numreras löpande, var för sig, i rapporten. I vissa diagram i rapporten summeras inte procentandelarna till 100 %, vilket beror på avrundning. För att underlätta läsningen har vi i rapporten exempelvis skrivit att det är fler som uppger eller en högre andel. Med detta syftar vi till att det procentuellt är en högre andel som uppger någonting. 11

12 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen Att läsa rapportens diagram Nedan presenteras en förklaring till de diagram som finns i rapporten. I exempeldiagram 1 presenteras frekvensen gällande andelen (per samtliga, per kön, per årskurs samt per var de svarande är födda) som uppger att de är ledare i någon förening eller ej. Exempeldiagram 1. Är du ledare i någon förening? Per kön, årskurs, var de är födda och per samtliga. Andel tjejer som uppger att de inte är ledare för någon förening. Bakgrundsdata Tjej Kille 9 90% Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet Född i Sverige med en/båda föräldrarna födda i Sverige Född i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Född utanför Sverige Vet inte % Andel av samtliga som uppger att de är ledare i någon förening. Samtliga 9 0% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Svarsalternativ 12

13 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 1 Om undersökningen Disposition I I korta drag presenteras en sammanfattning av resultatet. I Kapitel 1 Om undersökningen presenteras bakgrunden till undersökningen och statistisk relevans. I Kapitel 2 Nöjdhet presenteras hur nöjda de svarande barnen och ungdomarna är med sin fritid samt vad de saknar i området där de bor för att kunna göra det de vill på fritiden. I kapitel 3 Vad barn och ungdomar gör på sin fritid presenteras vad de svarande barnen och ungdomarna uppger att de gör på sin fritid samt hur ofta de besöker olika aktiviteter på sin fritid. I kapitel 4 Fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet presenteras vad de svarande barnen och ungdomarna angett om fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet. I kapitel 5 Träning presenteras i vilken omfattning de svarande barnen och ungdomarna uppger att de tränar. I kapitel 6 Om de barn och ungdomar som besvarat undersökningen presenteras bakgrundsinformation om de barn och ungdomar som deltagit i undersökningen. I kapitel 7 Reflektioner runt resultatet presenteras Splitvision Researchs reflektioner runt resultatet. I slutet av denna rapport finner ni enkäten som använts i undersökningen. Där finner ni även uppgifter om vilka skolor som deltagit i undersökningen och vilka som inte gjort det. 13

14 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet KAPITEL 2 NÖJDHET Åtta av tio av barnen och ungdomarna i undersökningen är nöjda med sin fritidssituation. Det är något fler killar som är nöjda med sin fritidssituation än tjejer. Barnen i årskurs 5 är mest nöjda med sin fritidssituation följt av årskurs 2. I lägst grad är ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet nöjda med sin fritidssituation. Bland barn och ungdomar som är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige är det fler som nöjda med sin fritidssituation än det är bland de barn och ungdomar som är födda utanför Sverige eller där båda deras föräldrar är födda utanför Sverige. I diagrammen nedan presenteras även medelvärdet (M=) för respektive bakgrundsuppgift (kön, ålder, var de är födda, och i vilken stadsdel de bor). Ju högre medelvärde, desto nöjdare är gruppen. Diagram 2:1. Hur nöjd är du med din fritid? Skala 1-10, där 1= inte nöjd och 10= mycket nöjd. Svaren har rangerats i 1-3= Inte så nöjd, 4-6= Varken nöjd eller missnöjd och 7-10= Nöjd. Per kön, årskurs, var de svarande är födda och samtliga. Tjej Kille M=7,81 M=8,19 Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet % 7 M=8,5 M=8,49 M=7,69 M=7,32 Född i Sverige med en/båda föräldrarna födda i Sverige Född i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Född utanför Sverige Vet inte M=8,08 M=7,97 M=7,58 M=7,38 Samtliga 1 8 M=8 0% 40% 60% 80% 100% Inte så nöjd (1 3) Varken nöjd eller missnöjd (4 6) Nöjd (7 10) Vet inte De stadsdelar där flest barn och ungdomar är nöjda med sin fritidssituation är i Örgryte Härlanda och i Askim Frölunda Högsbo. Angered är den stadsdel där lägst andel har svarat att de är nöjda med sin fritidssituation. 14

15 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet Diagram 2:2. Hur nöjd är du med din fritid? Skala 1-10, där 1= inte nöjd och 10= mycket nöjd. Svaren har rangerats i 1-3= Inte så nöjd, 4-6= Varken nöjd eller missnöjd och 7-10= Nöjd. Per var de svarande barnen och ungdomarna uppgett att de bor och per samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Jag bor i flera stadsdelar/kommuner % M=7,28 M=8,19 M=8,30 M=7,98 M=7,67 M=8,23 M=8,21 M=7,94 M=8,33 M=8,03 M=7,47 M=7,48 Samtliga 1 8 M=8 0% 40% 60% 80% 100% Inte så nöjd (1 3) Varken nöjd eller missnöjd (4 6) Nöjd (7 10) Vet inte Vad ger en bra fritidssituation? Föräldrar som finns närvarande i sina barns vardag Det går att se samband mellan vissa aktiviteter och i vilken omfattning barn och ungdomar har svarat att de är nöjda eller missnöjda med sin fritidssituation. Det är dock alltid vanskligt med sambandsanalyser då det kan vara situationen runt omkring en faktor som ger utslag på ett positivt eller negativt utfall och inte faktorn i sig. För flera av de faktorer där vi ser ett positivt samband mellan barns och ungdomars nöjdhet med sin fritidssituation finns faktorer som indikerar att föräldrarna finns närvarande och är delaktiga och gör aktiviteter med sina barn och ungdomar. Ett omvänt samband finns för de barn och ungdomar som i högre omfattning inte är nöjda med sin fritidssituation. Att ha en fritidsaktivitet De barn och ungdomar som uppgett att de deltar i en fritidsaktivitet är mer nöjda än de som uppgett att de inte deltar i en fritidsaktivitet. Tränare /ledare som lyssnar på dem De barn och ungdomar som uppgett att deras tränare/ledare lyssnar på dem är betydligt mer nöjda med sin fritidssituation än de som upplever att deras ledare/tränare inte lyssnar på dem. 15

16 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet Otrygg väg till sin fritidsaktivitet De barn och ungdomar som uppger att de låter bli att vara med på någon aktivitet därför att vägen dit känns otrygg är i betydligt lägre grad nöjda och i högre grad missnöjda med sin fritid. Tränar idrott utanför idrotten i skolan De som tränar en idrott minst en gång i veckan utanför idrotten i skolan är mer nöjda och mindre missnöjda med sin fritid. De som tränar fem gånger i veckan är i lägst omfattning missnöjda och högst omfattning nöjda med sin fritidssituation. Träffa kompisar Att träffa vänner/kompisar i deras hem har en positiv effekt på barns och ungdomars nöjdhet med sin fritidssituation och omvänt, att inte träffa kompisar har en stark negativ inverkan på nöjdheten. En innehållsrik fritidssituation För de flesta fritidsaktiviteter (teater, bio, besöka simhall, gå på idrottsevenemang, vara i naturen) finns det en positiv korrelation med att göra dessa aktiviteter och att barnen och ungdomarna är nöjda med sin fritidssituation. Det finns motsvarande en negativ korrelation med de som svarat att de aldrig gör aktiviteterna och en mindre nöjdhet med sin fritidssituation. I samtliga av dessa aktiviteter finns det ett dolt samband med att barn och ungdomar har råd att gå på aktiviteterna, att barn och ungdomar har någon att gå på aktiviteterna med, att barn och ungdomar känner till att dessa aktiviteter finns och att de känner sig bekväma med att besöka eller att göra aktiviteterna. Många av dessa aktiviteter är också aktiviteter som familjer ofta gör tillsammans, vilket också kan ligga bakom att de barn och ungdomar som svarat att de gör aktiviteterna har en total livssituation som ger dem en mer positiv fritid. 16

17 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet Vad saknas? Över hälften (52 %) av de svarande barnen och ungdomarna uppger att de inte saknar något i sitt område där de bor för att kunna göra det de vill på sin fritid. Killar upplever i något högre grad än tjejer att de saknar något i sitt område för att kunna göra det de vill på sin fritid. Barn i årskurs 2 uppger i högre grad att de saknar något än övriga årskurser. Barn i årskurs 5 är den årskurs som i lägst omfattning har svarat att de saknar något i sitt område. De är också den årskurs som är mest aktiva vad gäller fritidsaktiviteter (se kapitel 4). Östra Göteborg, Angered och Västra Hisingen är de stadsdelar där flest barn och ungdomar uppgett att de saknar något. Diagram 2:3. Saknar du något i området där du bor för att du ska kunna göra det du vill på fritiden? Per kön, årskurs, var de svarande är födda, var de svarande barnen och ungdomarna uppgett att de bor och per samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej Kille 50% Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet % Född i Sverige med en/båda föräldrarna födda i Sverige Född i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Född utanför Sverige Vet inte ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Jag bor i flera stadsdelar/kommuner % % Samtliga % 40% 60% 80% 100% Nej, jag saknar ingenting Ja, jag saknar Vet inte 17

18 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet Barnen och ungdomarna har öppet fått besvara frågan vad de saknar i sitt område. Dessa svar har i analysen kategoriserats in i nio kategorier. 1:a plats Idrottsanläggningar, platser, utrymmen, utrustning, även idrott. 2:a plats Något för ungdomar att göra eller ställe att vara på. 3:e plats Umgänge (kompisar, någon att vara med). 4:e plats Lekutrustning, lekplatser. 5:e plats Shopping, caféer, restauranger, bio, personlig utrustning. 6:e plats Vägnät och kommunikationer. 7:e plats Annat 8:e plats Kultur 9:e plats Husdjur Per stadsdel så utmärker sig barn och ungdomar i Centrum med att de saknar något för ungdomar att göra eller ställe att vara på jämfört med övriga stadsdelar. Barn och ungdomar i Östra och Västra Göteborg ligger något högre än snittet vad gäller önskan att ha idrottsanläggningar, platser, utrymmen, utrustning, även idrott. Se tabell 3:1 och 3:2 för mer detaljer. 18

19 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet Tabell 2:1. Vad barn och ungdomar saknar. Per kön, årskurs, var de svarande är födda, var de svarande barnen och ungdomarna uppgett att de bor och per samtliga. Vad barn och ungdomar saknar? Idrottsanläggningar, platser, utrymmen, utrustning, även idrott Något för ungdomar att göra eller ställe att vara på Umgänge Lekutrustning, lekplatser Shopping, caféer, restauranger, bio, personlig utrustning Vägnät och kommunikationer Kultur Husdjur Annat Tjej Kille 5 Årskurs Årskurs 5 5 Årskurs Årskurs 2 på gymnasiet 3 2 Född i Sverige med 4 1 en/båda föräldrarna födda i Sverige Född i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Född utanför Sverige Vet inte 1 1 Samtliga

20 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 2 Nöjdhet Tabell 2:2. Vad barn och ungdomar saknar. Per var de svarande barnen och ungdomarna uppgett att de bor och per samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Vad barn och ungdomar Idrottsanläggningar, Något för Umgänge Lekutrustning, Shopping, caféer, Vägnät och Kultur Husdjur Annat saknar? Stadsdel barnen och ungdomarna bor i platser, utrymmen, utrustning, även idrott ungdomar att göra eller ställe att vara på lekplatser restauranger, bio, personlig utrustning kommunikationer ~Angered 40% 1 - ~Askim-Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna-Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg 5 1 ~Västra Hisingen Örgryte-Härlanda 5 1 Östra Göteborg 5 1 Annan kommun Jag bor i flera stadsdelar/kommuner Samtliga

21 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid KAPITEL 3 VAD BARN OCH UNGDOMAR GÖR PÅ SIN FRITID I detta kapitel presenteras vad ungdomarna uppger att de gör på sin fritid. Enkätresultatet presenteras per samtliga i undersökningen, därefter presenteras skillnader per kön, årskurs, var de svarande uppger att de är födda, var de svarande uppger att de bor och även diagram per kön, årskurs, var de svarande är födda, var de svarande barnen och ungdomarna uppger att de bor och per samtliga. Fritidsaktiviteter Barn och ungdomar har i en öppen fråga fått ange vilka tre saker de gör mest på sin fritid. Dessa tre svar har sedan kategoriserats i åtta kategorier enligt diagrammet nedan. De tre vanligaste förekommande aktiviteterna är: Hemma aktiviteter, sällskapsdjur och arbete (husligt arbete, promenader, internet, pyssel). Fysiska aktiviteter (sport, dans, ridning och fiske). Umgänge och sociala aktiviteter (vänner, Facebook, lek utomhus, hobbies). Hemma aktiviteter, sällskapsdjur och arbete ligger i topp för samtliga, oberoende av kön, ålder, var de är födda och var de bor. Däremot när det gäller vad som kommer på andra plats så skiljer det sig åt för årskurs 2 på gymnasiet, då umgänge och sociala aktiviteter kommer på andra plats före sociala aktiviteter. Diagram 3:1. Vad barn och ungdomar gör på sin fritid. Frågan är kategoriserad i efterhand utifrån barns och ungdomars svar. De hade möjlighet att ange tre svar på denna fråga. Per samtliga. Aktiviteterna innefattar: Hemma-aktiviteter, sällskapsdjur, arbete (husligt arbete, promenader, internet, pyssel); Fysiska aktiviteter (sport, dans, ridning, fiske); Umgänge och sociala aktiviteter (vänner, Facebook, lek utomhus, hobbies); Kultur (bibliotek, bio, musik, kyrkan, skriva); Hänga på stan (även riskbeteende); Fester, diskotek, alkohol; Konsumtion (resor, kläder). Annat Konsumtion Fester, diskotek, alkohol Hänga på stan Kultur Umgänge och sociala aktiviteter Fysiska aktiviteter 2 2 Hemma aktiviteter, sällskapsdjur och arbete 3 0% 40% 60% 80% 100% 21

22 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Tabell 3:1. Vad barn och ungdomar gör på sin fritid. Frågan är kategoriserad i efterhand utifrån barns och ungdomars svar. De hade möjlighet att ange tre svar på denna fråga. Per kön, årskurs, var de svarande är födda, var de svarande barnen och ungdomarna uppgett att de bor och per samtliga. Aktiviteterna innefattar: Hemma-aktiviteter, sällskapsdjur, arbete (husligt arbete, promenader, internet, pyssel); Fysiska aktiviteter (sport, dans, ridning, fiske); Umgänge och sociala aktiviteter (vänner, Facebook, lek utomhus, hobbies); Kultur (bibliotek, bio, musik, kyrkan, skriva); Hänga på stan (även riskbeteende); Fester, diskotek, alkohol; Konsumtion (resor, kläder). Vad barn och ungdomar gör på sin Hemma-aktiviteter, Umgänge och Fysiska Kultur Hänga på Fester, diskotek, Konsumtion Annat fritid sällskapsdjur och arbete sociala aktiviteter aktiviteter stan alkohol Tjej Kille Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs 2 på gymnasiet 3 2 Född i Sverige med en/båda 3 2 föräldrarna födda i Sverige Född i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Född utanför Sverige Vet inte Samtliga

23 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Tabell 3:2. Vad barn och ungdomar gör på sin fritid. Frågan är kategoriserad i efterhand utifrån barns och ungdomars svar. De hade möjlighet att ange tre svar på denna fråga. Per var de svarande barnen och ungdomarna uppgett att de bor och per samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Aktiviteterna innefattar: Hemma-aktiviteter, sällskapsdjur, arbete (husligt arbete, promenader, internet, pyssel); Fysiska aktiviteter (sport, dans, ridning, fiske); Umgänge och sociala aktiviteter (vänner, Facebook, lek utomhus, hobbies); Kultur (bibliotek, bio, musik, kyrkan, skriva); Hänga på stan (även riskbeteende); Fester, diskotek, alkohol; Konsumtion (resor, kläder). Vad barn och ungdomar gör på sin fritid Frågan är kategoriserad utifrån deras tre öppna svar Hemma-aktiviteter, sällskapsdjur och arbete Umgänge och sociala aktiviteter Fysiska aktiviteter Stadsdel barnen och ungdomarna bor i ~Angered ~Askim-Frölunda-Högsbo 3 2 ~Centrum 3 2 Lundby 3 2 ~Majorna-Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen 3 2 Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Annan kommun 3 2 Jag bor i flera stadsdelar/kommuner Kultur Hänga på stan Fester, diskotek, alkohol Konsumtion Annat Samtliga

24 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Hur ofta barn och ungdomar besöker olika aktiviteter på sin fritid Det som flest ungdomar uppger att de besöker 1 2 gånger i veckan eller oftare är vänner, shoppingcenter/klädbutiker, café/matställen och naturen (parker, skog och hav). Det som flest ungdomar uppger att de besöker 3 eller flera gånger i veckan är vänner, fotbollsplan och föreningslokal (exempelvis klubbstuga, samlingslokal, träningslokal). Det som flest ungdomar uppger att de aldrig gör är besöker ridhus, fritidsgård, teater, kyrka, moské synagoga eller liknande och gym/ styrketräningslokal. Diagram 3:2. Hur ofta besöker du följande på din fritid? Per samtliga. Bibliotek (på din fritid) Bio Café/matställen Idrottsevenemang Museum, utställningar Lyssna på konsert Teater Kyrka, moské, synagoga eller liknande % Fotbollsplan Föreningslokal Gym/styrketräningslokal Ishall/skridskobana Ridhus Simhall/badhus Sporthall/gymnastikhall % Fritidsgård Naturen; parker, skog och hav Shoppingcenter, klädbutiker Spelhall, biljardhall, bowlinghall Vänner/kompisar i deras hem % 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte Fyra av tio ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet uppger att de besöker privata fester en eller flera gånger i månaden eller oftare och två av tio besöker klubbar/uteställen/disco. 24

25 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:3. Hur ofta besöker du följande på din fritid? Per ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Klubbar/uteställen/disco Privata fester 3 3 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte Kulturella fritidsaktiviteter Hur ofta besöker du bibliotek på din fritid? Följande besöker i högst omfattning biblioteket en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland tjejerna än killarna Det är något fler bland barn i årskurs 5 jämfört med övriga årskurser Det är fler bland de barn och ungdomar som är födda utanför Sverige eller med föräldrar som är födda utanför Sverige jämfört med barn och ungdomar födda i Sverige Det är något fler bland barn och ungdomar boende i Östra Göteborg jämfört med boende i övriga stadsdelar Hur ofta besöker du bio på din fritid? Följande besöker i högst omfattning bio en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet jämfört med övriga årskurser Hur ofta besöker du café/matställen på din fritid? Följande besöker i högst omfattning café/matställen en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet jämfört med övriga årskurser Det är något fler svarande boende i annan kommun jämfört med övriga stadsdelar 25

26 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Hur ofta besöker du idrottsevenemang på din fritid? Följande besöker i högst omfattning idrottsevenemang en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland ungdomar i årskurs 8 jämfört med övriga årskurser Det är något fler bland boende på Norra Hisingen jämfört med övriga stadsdelar Hur ofta besöker du museum, utställningar på din fritid? Följande besöker i högst omfattning museum, utställningar en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland ungdomar i årskurs 2 jämfört med övriga årskurser Hur ofta lyssnar du på konserter på din fritid? Följande lyssnar i högst omfattning på konserter en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet jämfört med övriga årskurser Hur ofta besöker du teater på din fritid? Det är inga större skillnader sett till de som uppger att de besöker teatern en eller flera gånger i månaden eller oftare. Hur ofta besöker du kyrka, moské, synagoga eller liknande på din fritid? Följande besöker i högst omfattning kyrka, moské, synagoga eller liknande en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland ungdomar i årskurs 8 jämfört med övriga årskurser (i årskurs 8 är det vanligt att ungdomarna konfirmerar sig) Det är något fler bland svarande födda i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige samt bland svarande födda utanför Sverige jämfört med övriga svarande födda i Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige Det är något fler bland boende i Angered samt Östra Göteborg jämfört med boende i övriga stadsdelar 26

27 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:4. Hur ofta besöker du biblioteket på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej Kille Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet % Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv Vet inte % ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner % Samtliga 3 2 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 27

28 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:5. Hur ofta besöker du bio på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej Kille Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet % 5 2 Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv Vet inte ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg 1 Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner % Samtliga 4 4 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 28

29 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:6. Hur ofta besöker du café/matställen på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej 4 Kille Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs 2 på gymnasiet 4 1 Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv 3 1 Född utanför Sv Vet inte ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo 4 1 ~Centrum 40% Lundby 2 40% 1 ~Majorna Linné Norra Hisingen 2 40% 1 ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner Samtliga % 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 29

30 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:7. Hur ofta besöker du idrottsevenemang (exempelvis tittar på fotbollsmatch eller tennismatch på plats) på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej 40% 3 1 Kille 2 Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs 2 på gymnasiet 3 3 Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv 40% 2 1 Vet inte ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum 3 Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg 3 1 ~Västra Hisingen 3 1 Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner Samtliga 3 1 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 30

31 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:8. Hur ofta besöker du museum, utställningar på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej Kille % Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv Vet inte ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner 40% Samtliga 3 5 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 31

32 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:9. Hur ofta lyssnar du på konserter på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej Kille 3 50% 4 3 Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv Vet inte ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner Samtliga % % 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 32

33 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:10. Hur ofta besöker du teater på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej Kille Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 på gymnasiet Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv Vet inte 60% ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo ~Centrum Lundby ~Majorna Linné Norra Hisingen ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Annan kommun Bor i flera stadsdelar/kommuner % Samtliga 60% 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte 33

34 Barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012 Kapitel 3 Vad ungdomar gör på sin fritid Diagram 3:11. Hur ofta besöker du kyrka, moské, synagoga eller liknande på din fritid? Per kön, årskurs, födelseort, stadsdel och samtliga. (~) innebär att stadsdelen har en låg svarsfrekvens (under 50 %) och att man bör vara försiktig vid tolkningen av dess resultat. Tjej 50% 2 Kille 5 Årskurs Årskurs 5 5 Årskurs Årskurs 2 på gymnasiet 5 Född i Sv med en/båda föräldr födda i Sv 5 2 Född i Sv med båda föräldr födda utanför Sv Född utanför Sv 40% Vet inte 5 1 ~Angered ~Askim Frölunda Högsbo 5 2 ~Centrum 5 1 Lundby 5 1 ~Majorna Linné 6 Norra Hisingen 5 2 ~Västra Göteborg ~Västra Hisingen 50% 2 Örgryte Härlanda 5 2 Östra Göteborg Annan kommun 6 2 Bor i flera stadsdelar/kommuner 6 Samtliga 5 2 0% 40% 60% 80% 100% Aldrig Inte så ofta (någon gång per år) Ibland (en eller flera gånger i månaden) 1 2 gånger i veckan 3 eller flera gånger i veckan Vet inte Idrottsaktiviteter Hur ofta besöker du fotbollsplan på din fritid? Följande besöker i högst omfattning fotbollsplan en eller flera gånger i månaden eller oftare: Det är något fler bland killar jämfört med tjejer Det är något fler bland barn i årskurs 5 jämfört med övriga årskurser 34

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00 B A RN OCH UN GAS FRITIDSVAN OR 2 01 En undersökning bland barn ochh ungdomar i Göteborg vårenn 1 på uppdrag av Göteborgs Stad Undersökningenn är genomförd av Scandinfo Marketing Research Juni 1 Postadress/Postal

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor Göteborg Är du man eller kvinna Hur gammal är du din kontaktperson Man Kvinna 64 år eller yngre 65-84 år 85 år eller äldre Ja Nej 73 73 74-71 74 74 71 80 79 80-79 81 80 77 73 71 74-72 73 74 68 75 73 75-73

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

I N N E H Å L L. Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16631 Josefine Björnsson Marie Jeppsson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

I N N E H Å L L. Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16631 Josefine Björnsson Marie Jeppsson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 5 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)"N 01 200902 01S Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Tabell - Barn och ungas fritidsvanor 2014 - Östra Göteborg

Tabell - Barn och ungas fritidsvanor 2014 - Östra Göteborg Tabell - Barn och ungas fritidsvanor 2014 - Arskurs Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 1 28 35 100 0 0 0 33 36 35 39 24 67 Årskurs 5 2 31 39 0 100 0 0 40 37 42 39 34 0 Årskurs 8 3 25 15 0 0 100 0

Läs mer

Tabell - Barn och ungas fritidsvanor 2014 - Västra Göteborg

Tabell - Barn och ungas fritidsvanor 2014 - Västra Göteborg Tabell - Barn och ungas fritidsvanor 2014 - Arskurs Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 2 1 28 35 100 0 0 0 34 35 35 34 25 54 Årskurs 5 2 31 33 0 100 0 0 34 32 32 40 34 8 Årskurs 8 3 25 23 0 0 100 0

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Resultat från förskoleenkät Resultat presenterat per respektive förskola i Askim- Frölunda-Högsbo (del 2)

Resultat från förskoleenkät Resultat presenterat per respektive förskola i Askim- Frölunda-Högsbo (del 2) Resultat från förskoleenkät Resultat presenterat per respektive förskola i Askim- Frölunda-Högsbo (del 2) Juni 2014 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsledningsstaben,

Läs mer

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas« »Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«vad har jag gett mig in i, när jag lovade en god vän att skriva i denna bok? Redan efter ett par sidors intressant läsning inser

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever Vara kommun Grundskoleundersökning 0 Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolindex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N 2 0 1 4 E N U N D E R S Ö K N I N G O M V A D I N V Å N A R N A T Y C K E R O M S T A D S M I L J Ö N I G Ö T E B O R G P r e s e n t a t i o n 1 5 j a n u a r i 2 0 1

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Picasso Skillnadsgatan 41 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Resultat från Skolelevers drogvanor

Resultat från Skolelevers drogvanor Resultat från Skolelevers drogvanor 2010 2010-03-11 Av Peter Molin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Utvecklingsledare, IFO Funktionshinder I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet

Läs mer

Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010

Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010 Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010 Malmö 2011-04-01 Kjell Arne Göransson Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Sammanfattande

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Vintergatan Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Bilaga. Rapport grundskolan

Bilaga. Rapport grundskolan Bilaga. Rapport grundskolan Göteborgs Stads fritidsvaneundersökning bland ungdomar (Grundskolan) September-november 009, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Fritidsvaneundersökning bland elever

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Bilaga. Rapport gymnasiet

Bilaga. Rapport gymnasiet Bilaga. Rapport gymnasiet Göteborgs Stads fritidsvaneundersökning bland ungdomar (Gymnasiet) September-november 2009, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Fritidsvaneundersökning bland elever

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 1 ISBN 978-91-86397-06-7 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

4 Fritidsaktiviteter i översikt

4 Fritidsaktiviteter i översikt Fritidsaktiviteter i översikt 53 4 Fritidsaktiviteter i översikt I detta kapitel ges en översiktligt belysning av de fritidsaktiviteter som mätts i ULF hos den vuxna befolkningen i Sverige. Avsikten med

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 19-25-åringarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de bor Sysselsättning och ekonomi Hur de mår Vad de gör på fritiden Vad de vill ha för inflytande Hur

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 4 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Sälen Nordostpassagen 61 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Idrottsanläggningar -

Idrottsanläggningar - Idrottsanläggningar - Långsiktigt planeringsunderlag Möte med Västra Götalands Idrottsförbund 2017-06-14 Investeringsprocessen Sedan 2016 har vi 4-åriga investeringsbudgetar som bryter ett år in i ny mandatperiod

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer