Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten"

Transkript

1 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 5 förskolans uppdrag sid 5 profil sid 7 lek sid 8 tema sid 9 DET PEDAGOGISKA VERKSAMHETSÅRET sid 10 MÅL sid 11 kultur sid 11 naturvetenskap: biologi sid 12 normer och värden sid 13 IKT (informations- och kommunikationsteknik) sid

3 STYRDOKUMENT SOM LIGGER TILL GRUND FÖR VÅR VERKSAMHET ÄR: På nationell nivå Skollagen Läroplan, Reviderad Lpfö

4 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Trygga medborgare i rörelse. FÖRSKOLAN KOTTEN Vi på förskolan Kotten vill ge varje barn de bästa förutsättningar att möta livet med god självkänsla, en positiv nyfikenhet, förmåga till empati och omtanke om varandra. Vi vill också ge barnen möjlighet att uppleva lust och glädje i deras möte med naturen. 4 4

5 FÖRSKOLANS UPPDRAG I förskolan erbjuder vi barnen en god pedagogisk verksamhet där vardagens olika aktiviteter och rutiner lägger grunden för barnets lustfyllda lärande. Varje barn, varje människa är unik. Känslan av att duga precis som man är, är viktig för ett barn. Det är grundplåten som vi bygger vidare på, att få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att vi vuxna är lyhörda för barnens behov, ger stöd och uppmärksamhet på den nivå de befinner sig. En bra uppfattning om sig själv stärker självkänslan och därmed självförtroendet. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Rev. Lpfö 98 sid 8) 5 5

6 VI NÅR MÅLEN GENOM ATT ARBETA MED 6 6

7 LEKEN Genom leken tar barnen till sig nya upplevelser och intryck som leder till en utökad erfarenhetsvärld och större nyfikenhet. I förskolan ges barnen i leken möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter, samt utveckla förmåga till kommunikation, samarbete och problemlösning. Leken är också viktig ur motorisk och intellektuell synvinkel. Inlärning sker genom leken som är självvald, spontan och upplevs som lustfylld. Förskolan erbjuder barnen en lekvänlig miljö med material som stimulerar barnens olika lekar. I leken utvecklar barnet sitt språk tränar barnet sitt samspel med andra människor utvecklar barnet sin empatiska förmåga utvecklar barnet sin sociala kompetens Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. (Rev. Lpfö 98 sid 9) 7 7

8 PROFIL Förskolan Kottens profil ska genomsyra hela arbetet i verksamheten. Vi vill att barnen ska få en uppfattning om och förståelse för de olika sambanden i naturen. Genom att varje vecka vara ute och uppleva naturen och alla dess skiften, ger vi goda förutsättningar för roliga och inspirerande möten i naturen som väcker barnens intresse, kreativitet och nyfikenhet! När vi är i skogen använder vi naturliga material, t.ex. kottar, pinnar, stenar för att stimulera barnens lek. Vi tittar mycket på skogens smådjur, dess växtlighet och lär barnen visa hänsyn till naturen. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Rev. Lpfö 98 sid 10) 8 8

9 TEMA/PROJEKT På förskolan arbetar vi under verksamhetsåret med olika tidsbegränsade teman/projekt utifrån barnens intressen och gruppens behov. Barnen ska uppleva att deras intressen blir våra intressen och att vi tillsammans utvecklar vår nyfikenhet och lust att leka och lära mer. De behov och intressen som barnen själv på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. (Rev. Lpfö 98 sid 12) 9 9

10 DET PEDAGOGISKA VERKSAMHETSÅRET AUGUSTI-SEPTEMBER Under slutet av augusti och början av september inskolar vi nya barn i grupperna. Vi arbetar för att bygga upp en trygghet och tillit mellan barn och vuxna. I slutet av september planeras kommande verksamhetsår. DECEMBER Vi arbetar med julförberedelser OKTOBER NOVEMBER Arbete i barngrupperna med Arbetsplanens mål med de tre verktygen lek, profil och tema. En barnkonferens genomförs i oktober där varje barns utveckling i förhållande till målen diskuteras. På personalkonferensen i november utvärderar vi barngruppens utveckling i förhållande till de mål som vi arbetat med och redovisar för politikerna. Uppföljningssamtal för de som börjat under hösten. Utvecklingssamtal för 5-åringarna. JANUARI APRIL Arbete i barngrupperna med Arbetsplanens mål med de tre verktygen lek, profil och tema. I mars utvecklingssamtal med de åldersgrupper som inte haft det på hösten. Uppföljningssamtal med de som börjat sen höst eller på våren. FEBRUARI På personalkonferensen utvärderar vi barngruppens utveckling i förhållande till de mål vi arbetat med och redovisar för politikerna. En barnkonferens genomförs där varje barns utveckling i förhållande till arbetet med målen diskuteras. MAJ Samarbete med förskoleklasserna inför övergången. På personalkonferens utvärderas målen och arbetet redovisas till politikerna. Likabehandlings och Arbetsplan revideras. Avslutningssamtal för 6- åringarna

11 KULTUR På vår förskola arbetar vi för att barnen skall förstå sin egen och andras kulturer. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (Rev. Lpfö 98 sid 8) MÅL har barnen fått kännedom om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. UTVÄRDERING Vi kommer att observera, dokumentera och samtala med barnen. ÅTGÄRDER OCH INSATSER Vi når målet genom att lyssna på olika språk. observera skillnader mellan oss människor. läsa litteratur för barnen... KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när.. vi ser och hör att barnen accepterar varandras olikheter. Vi vill.. PROCESS.. att barnen ska förstå och acceptera människors olika förutsättningar

12 NATURVETENSKAP: BIOLOGI På vår förskola arbetar vi för att barnen ska få uppleva naturvetenskapen som ett naturligt inslag i vardagen. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. (Rev. Lpfö 98 sid 10) MÅL har barnens intresse för naturvetenskap väckts och förstärkts. UTVÄRDERING Vi kommer att kontinuerligt att använda oss av observationer, dokumentation och samtal. ÅTGÄRDER OCH INSATSER Vi når målet genom att vistas regelbundet i naturen. följa årstiderna. introducera växter och djur. utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för naturvetenskap. KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när barnen visar ett spontant intresse för naturvetenskap. PROCESS Vi vill.. att utevistelsen i naturen ska bli ett naturligt inslag i vardagen. att barnens intresse för djur och natur väcks. att barnen skall bli medvetna om våra olika årstider

13 NORMER OCH VÄRDEN På vår förskola arbetar vi för att baren ska utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Rev. Lpfö 98 sid 8) MÅL har barnen lärt sig att respektera varandra och ta ansvar för sina handlingar. UTVÄRDERING Genom enkäter, observationer, dokumentationer och samtal. ÅTGÄRDER OCH INSATSER Vi når målet genom att vara goda förebilder. läsa litteratur för barnen. prata mycket kring olika situationer och händelser. vi arbetar med värdegrundsfrågor. KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när barnen.. respekterar varandra och omgivningen. spontant visar sin empati i olika situationer. konflikterna minskar. Vi vill.. PROCESS att deras empatiska förmåga ska utvecklas efter deras mognad. barnen skall tränas i konflikthantering

14 IKT ( informations- och kommunikations teknik) På vår förskola arbetar vi för att barnen skall ha kommit i kontakt med Ipad, smartboard, och datorer. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (Rev. Lpfö 98 sid 10) MÅL har barnens tekniska och kommunikativa förmågor utvecklats. UTVÄRDERING Genom observation, dokumentation och samtal med barnen ÅTGÄRDER OCH INSATSER Vi når målet genom att erbjuda Ipad. erbjuda smartboard. erbjuda datorer. börja använda TAKK mer. KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Målet är uppnått när barnen spontant ber om att få använda våra tekniska hjälpmedel. barnen spontant använder TAKK tecken. PROCESS Vi vill att.... barnen skall ha provat de olika tekniska hjälpmedlen. barnen skall bli nyfikna på TAKK

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer