SLA-användning i kommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLA-användning i kommunerna"

Transkript

1 SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson

2 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur används SLA i kommunerna resultat av en enkätundersökning SLA i framtiden Page 2

3 SLA OLA UC Kund - leverantör Internt hos leverantören Leverantörunderleverantör SLA Service Level Agreement OLA Operational Level Agreement UC Underpinning Contract Page 3

4 Syftet med SLA? SLA är en process som säkrar att IT-tjänster levereras med avtalad kvalitet vid avtalad tid till avtalad plats SLA skapar förutsättningar för att båda parter ska bli nöjda Page 4

5 Vad är ett SLA? Ett SLA är en överenskommelse mellan en kund (verksamheten) och en IT-leverantör Avtalet beskriver och tydliggör vad som ingår i en tjänst vilka servicenivåer en tjänst ska ha vad tjänsten kostar vad som händer då servicenivåer över- eller underskrids parternas ansvar Page 5

6 Aktiviteter inom processen för SLA Ta fram och uppdatera en tjänstekatalog Identifiera verksamhetens krav på servicenivåer Identifiera relevanta mätvärden Identifiera nya IT-tjänster Förhandla och teckna SLA kund och leverantör SLA internt hos leverantörens interna support- och leveransenheter OLA leverantören och underleverantörer UC Page 6

7 Mätvärden Målvärden SLA-nivåer som parterna är överens om ska uppnås under en bestämd period. T ex under övertagandeperioden Kravvärden SLA-nivåer som ska gälla fr o m en bestämd tidpunkt Värdena ska kunna verifieras och följas upp Värdena ska ge en klar bild av vad som förväntas Page 7

8 Inom vilka områden kan SLA tillämpas Service Desk Datordrift PC-support på platsen PC-support - fjärrfunktion Intern kommunikation LAN Teknisk konsultstöd Applikationsintegration Extern kommunikation WAN etc Page 8

9 Flexibelt SLA inom organisationen Olika för olika förvaltningar För olika system ekonomi social etc Vid olika tidpunkter bokslutperioder under löneförhandlingar Page 9

10 Exempel på SLA:er Page 10

11 Samtal till Service Desk Drifttid s i 90% Supporttid 05-07, s i 90% Jourtid 20-24, lörd/sönd s i 80% Övervakningstid övrig tid 180 s i 80% Page 11

12 Lösningsgrad i Service Desk Minst 80% av alla ärenden ska lösas i Service Desk utan eskalering Minst 50% av alla ärenden ska lösas vid första kontakten med anmälaren Page 12

13 Eskaleringstid vid Service Desk Ärendetyp Från nivå 1 till 2 Från nivå 2 till 3 Akut 15 min 60 min Brådskande 60 min 3 tim Normalt 24 tim 3 dygn Turordnat 10 dygn 20 dygn Page 13

14 Återrapporteringstid från Service Desk Ärendetyp Återrapportering Akut Var 60:e min Brådskande Var 120:e min Normalt Var 8:e timme Turordnat Då ärendet är avslutat Page 14

15 Avbrottstid - applikationsdrift Prioritet Max Max Max applikation antal avbrott avbrottstid avbrottstid rullande 12-månader per tillfälle rullande 12 månader A B C D Page 15

16 Reaktions- och lösningstid - applikationsdrift Incident- Reaktionstid under Lösningstid under Prioritet servicetid servicetid 1 5 min 2 tim 2 15 min 4 tim 3 60 min 8 tim 4 1 arbetsdag 7 arbetsdagar Page 16

17 Tillgänglighetsberäkning för serverdrift Tillgängligheten för varje server skall vara 99,7 % Ett system består av två servrar + Tillgängligheten = 99,7 x 99,7 = 99,4 Ett system T består av två dubblerade servrar speglade i l l Tillgängligheten = 1 (100 99,7) x (100 99,7) = 99,91 Page 17

18 Viten och bonus Page 18

19 Viten vid brister i tillgänglighet Överenskommen tillgänglighet = 99,7 % Uppmätt tillgänglighet Avdrag på månadsavgiften 99,0 99,6 5 % 98,0 98,9 10 % 96,0 97,9 20 % 90,0 95,9 50 % 00,0 89,9 75 % Tak 75 % av månadsavgiften 50 % av årsavgiften Page 19

20 Bonus - incitament Många kunder är tveksamma till bonus då leverantören levererar bättre SLA än vad som överenskommits Man anser att det SLA som avtalats är den nivå verksamheten vill ha. Några mer värden erhålles inte om nivån blir högre Betalning för antalet ärenden i Service Desk ger ibland fel incitament desto mer problem och fel som uppstår desto mer kostar det i vissa affärer diskuteras att leverantören ska få mer betalt då antalet ärenden minskar Page 20

21 Enkätundersökning Page 21

22 Undersökningen Web-enkät till KommITS medlemmar under mars tillfrågade 68 besvarade enkäten Svarsfrekvens 50 % Procenttalen visar i vissa fall vindriktningen inom olika områden (Rapporten kommer ut efter sommaren. De som svarat på undersökningen kommer att få den skickad till sig.) Page 22

23 SLA-användning internt Ja i % Finns SLA-avtal 34 Finns vitesklausuler 9 Är SLA diffrentierad 34 Finns det planer på att införa SLA Page 23

24 SLA med externa leverantörer Ja i % Finns SLA-avtal 53 Finns vitesklausuler 47 Är SLA diffrentierad 53 Finns planer på att införa SLA Page 24

25 SLA med externa leverantörer Page 25

26 Områden med SLA externt Andel svar i % Nätverkskommunikation 31 Serverdrift PC-support Tekniskt konsultstöd 15 Service Desk 10 Applikationsintegration Page 26

27 SLA för Service Desk externt Andel svar i % Öppettider 28 Reaktionstid 13 Eskaleringstid 9 Svar i Service Desk 15 Lösningsgrad 10 Återrapporteringstid Page 27

28 SLA för serverdrift externt Andel svar i % Antal avbrott 19 Tillgänglighet 18 Lösningstid 15 Reaktionstid 13 Avbrottstid per tillfälle 10 Svarstid Page 28

29 SLA för kommunikation externt Andel svar i % Tillgänglighet 24 Lösningstid 15 Antal avbrott 13 Avbrottstid per tillfälle 13 Reaktionstid Page 29

30 SLA för PC-support - externt Inställelsetid 19 Åtgärdstid 18 Tid för flytt av utrustning Page 30

31 SLA i framtiden Page 31

32 SLA i framtiden SLA kommer att avtalas för sammansatta tjänster som är viktiga för verksamheten Ytterligare krav på att man i realtid kan se om användarna kan använda aktuella tjänster Page 32

33 IT som tjänst Service Desk Applikationer Lön E-post Söka barnbidrag Servrar Vård dokumentation Verktyg Nätverk Page 33

34 Funktioner/applikationer driftas med E2E perspektiv Fokus på att hantera applikationerna / funktionerna: Från ände till ände, användare till infrastruktur; tillgänglighet, prestanda, verksamhetskontinuitet och kostnader SLA för tillgänglighet och prestanda E2E Legacyapplikation Användarterminal Nätverk Webbservrar Applikationsservrar Databasservrar Page 34

35 Uppföljning av SLA Användarupplevd tillgänglighet Exempel: Transaktionsrobot som simulerar en användare Page 35

36 IT som tjänst - fördelar Beställaren kan koncentrera sig på verksamhetens behov och inte tekniska lösningar Beställaren får enklare administration, uppföljning etc Man skall lätt kunna följa upp om tjänsten håller sig inom önskat SLA Leverantören bestämmer själv hur tjänsten skall levereras Leverantören utvecklar den tekniska lösningen för att leverera en kostnadseffektiv tjänst Leverantören hanterar resurser och kompetens på valfritt sätt bara man håller SLA på tjänsterna Page 36

37 IT som tjänst - utmaningar Beställaren kan koncentrera sig på verksamhetens behov och inte tekniska lösningar (svår omställning) Hur hantera förändringar i verksamhetensbehov som påverkar tjänster Hur skall tjänsten mätas och prissättas (antal anv? antal transaktioner?) Applikationer som är under ständig utveckling Leverantören har sällan kontroll över hela leveranskedjan Leverantören handhar underleverantörer etc Leverantören kan inte prissätta en tjänst som har en oklar framtid Prissättning av tjänster Page 37

38 Slut Page 38

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

IT-tjänst. Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Service Level Agreement. Representant SKL: Kundansvarig FK-IT:

IT-tjänst. Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Service Level Agreement. Representant SKL: Kundansvarig FK-IT: 1 IT-tjänst Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Service Level Agreement Representant SKL: Kundansvarig FK-IT: 2 Innehåll 1 OMFATTNING... 3 2 INGÅENDE PARTER... 3 2.1 PARTERNAS ÅTAGANDEN...

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Utbildningskatalog Våren 2008 Haverblad IT-Management AB Om oss Haverblad IT-Management är ett tjänsteoch utbildningsföretag specialiserat inom styrning och hantering av IT. Vi förmedlar kunskap, kompetens

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Bilaga 4 Service och tillgänglighet

Bilaga 4 Service och tillgänglighet samt transmission -C 2 (29) Innehåll 1 4 2 Definitioner 4 2.1 Avbrottstid 4 2.2 Drifttid 4 2.3 Fel 4 2.4 Leveransobjekt 5 2.5 Serviceobjekt 5 2.6 Servicefönster 5 2.7 Servicetid 5 2.8 Åtgärdstid 5 3 TDCs

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 1 (10) IT-upphandlingen IT DRIFTTJÄNSTER 2010 De begrepp med förklaringar som ingår i detta dokument tillämpas i Kammarkollegiets upphandlingar av ramavtal inom området IT drifttjänster. Via dessa avtal

Läs mer

IT ordlista Svensk -Engelsk Begreppsförklaringar

IT ordlista Svensk -Engelsk Begreppsförklaringar IT ordlista Svensk -Engelsk Begreppsförklaringar IT-AVDELNINGEN A Användarsupport I Incidentansvarig Incidenthantering Incidentkontroll Incidentärende Internt servicenivåavtal K Konfigurationsdatabas Konfigurationsenhet

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (16) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Anders Hallström IT-teamet. IT-Driftsorganisationen Kävlinge, Staffanstorp & Burlöv ITIL-Processes Light IT-teamet

Anders Hallström IT-teamet. IT-Driftsorganisationen Kävlinge, Staffanstorp & Burlöv ITIL-Processes Light IT-teamet Anders Hallström IT-teamet IT-Driftsorganisationen Kävlinge, Staffanstorp & Burlöv ITIL-Processes Light IT-teamet Ambition med denna presentation är att skapa en förståelse (om det inte redan finns) för

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll

För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 7 TN 2014-0452 För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll

Läs mer

Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv Granskningsrapport

Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv Granskningsrapport Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv Granskningsrapport September 2011 Björn Jansson Thomas Nerd David Lundberg 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER TILL FÖRBÄTTRINGAR... 3 1.1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Vägledning för. Kommunikation som tjänst Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster

Vägledning för. Kommunikation som tjänst Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster 1 (28) Vägledning för Kommunikation som tjänst Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon växel: 08-700

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Granskning av Unikom

Granskning av Unikom Revisionsrapport Granskning av Unikom Gabriella Fredriksson och Sofie Holmkvist Höörs och Hörbys kommuner Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Kontrollfrågor... 2 2.3. Avgränsning och metod...

Läs mer

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 1. DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Supportkedjor för nationella och regionala IT-system

Supportkedjor för nationella och regionala IT-system Rapport 2013 Supportkedjor för nationella och regionala IT-system Erik Seeman 2014-01-091 Innehållsförteckning Förord... 2 Syfte... 3 Metod... 3 WebCare... 5 Pascal och NPÖ... 8 Proceedo... 10 Beställningsportalen...

Läs mer

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör 1(4) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 7 SL-2013-5307 Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober 2008. Bilpoolsupphandling

Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober 2008. Bilpoolsupphandling Bilpoolsupphandling Inför bilpoolsseminariet 13 oktober har jag på Vägverkets uppdrag gått igenom några av de senaste årens upphandlingar av bilpool. Syftet har varit att hitta likheter och lärdomar, men

Läs mer