Leverera Förmånsinformation, LEFI Online. Service Level Agreement

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverera Förmånsinformation, LEFI Online. Service Level Agreement"

Transkript

1 Leverera Förmånsinformation, LEFI Online

2 VO T, -tjänster Innehåll 1. DOKUMENTINFORMATION SYFTE BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN OMFATTNING AVGRÄNSNINGAR BEROENDEN FORCE MAJEUR BILAGOR REFERENSER SERVICENIVÅER ÖPPETTIDER (SERVICETIDER) ÖPPETTIDER FÖR SUPPORT KUNDCENTER FÖR PARTNER (KCP) TILLGÄNGLIGHET OCH PÅLLIGHET UNDER ÖPPETTID ÖVRIGT UPPGIFTSINNEHÅLL DIMENSIONERING ÅTERSTART/FELHANTERING PRESTANDA ÅTERKOPPLING VID PLANERADE OCH OPLANERADE DRIFTSTOPP KATASTROFPLANERING KONTAKT FÖRSÄKRINGSKASSAN SÄKERHET BEGREPPSLISTA BILAGA 1, PRIORERINGSMODELL FÖR INCIDENTHANTERING PÅVERKAN BRÅDSKANDE PRIORET ÅTGÄRDSTIDER BILAGA 2, MÄTNINGSMETODIK Definition av tillgänglighet Avgränsning UTRÄKNINGSMETODIK Copyright, Försäkringskassan Sid. 2 (13)

3 VO T, -tjänster Versionshantering Datum Version Ändring Rev A Första fastställda utgåva gällande överenskommelse med avtalslösa kunder Rev B Andra fastställda utgåva gällande överenskommelse med kunder med generell SLA, exv. kommuner Rev C Andra fastställda utgåva gällande överenskommelse med kunder med generell SLA, exv. kommuner. 1. Dokumentinformation Detta dokument beskriver överenskommelsen mellan Försäkringskassan och kommuner/myndigheter, och beskriver tjänstens innehåll, servicenivåer, målsättningar, tillgänglighet och support. LEFI är en förkortning av Leverera Förmånsinformation. 1.1 Syfte (SLA) är en överenskommelse mellan Försäkringskassan och kommuner/myndigheter som använder -tjänsten. Överenskommelsen syftar till att tydliggöra olika åtaganden i detta sammanhang. 1.2 Beskrivning av -tjänsten -tjänsten består av en onlinetjänst som innehåller stödjande funktionalitet för att en mottagare ska kunna hämta uppgifter elektroniskt från Försäkringskassan. Syftet med -tjänsten är att minska manuell hantering av frågor av rutinmässig karaktär hos Försäkringskassan och att mottagarna snabbt ska kunna få önskad och behövd information. 1.3 Omfattning Överenskommelsen omfattar drift, övervakning samt support av tjänsten. I åtagandet ingår felsökning och åtgärdande av uppkomna problem för att säkerställa tillgänglighet, prestanda och funktionalitet. 1.4 Avgränsningar Försäkringskassan står endast till tjänst med support för de delar av tjänsten som Försäkringskassan ansvarar för. Copyright, Försäkringskassan Sid. 3 (13)

4 VO T, -tjänster 1.5 Beroenden LEFI Online har beroenden som inte är inräknade i detta SLA. -tjänsten hämtar information från många olika -system inom Försäkringskassan, huvudsakligen olika förmånssystem. Om något förmånssystemen inte är tillgängligt när frågan ställs, kommer inget svar att kunna levereras för just den efterfrågade förmånen. Svaret kommer dock att innehålla övriga uppgifter som efterfrågas. LEFI Online hämtar uppgifter från förmåner enligt Beskrivning av person och förmånsinformation. Notera att det finns två versioner av Beskrivning av person och förmånsinformation, nämligen ett dokument för respektve version: LEFI Online 1.x.y LEFI Online 2.x.y. 1.6 Force Majeur Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullgöra en avtalad prestation. Till dessa händelser brukar räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, exportförbud m.m. som omöjliggör för en part att fullfölja sina åtaganden. 1.7 Bilagor Bilaga Bilaga 1 Bilaga 2 Namn Prioriteringsmodell för Incidenthantering Mätningsmetodik 1.8 Referenser I detta dokument refereras till följande information: Försäkringskassans hemsida flik Myndigheter & samarbetspartner / LEFI Online. Dokumentet Beskrivning av person och förmånsinformation (se flik Myndigheter & samarbetspartner / LEFI Online / Teknisk information). Copyright, Försäkringskassan Sid. 4 (13)

5 VO T, -tjänster 2 Servicenivåer Servicenivåerna utgör överenskommelsens mätvärden och är en definition av hur och när -tjänsten ska levereras. 2.1 Öppettider (servicetider) LEFI Online har följande öppettider (se också Dimensionering punkt 3.2). Vardagar Lördag Söndag Dag före röd helgdag Röd dag Stängt Öppettider massfråga Vardagar Lördag Söndag Dag före röd helgdag Åtkomst till -tjänsten garanteras inte under tid utanför definierad öppettid. Under 2013 råder följande undantag från ovanstående öppettider. Copyright, Försäkringskassan Sid. 5 (13)

6 VO T, -tjänster Datum Dag Information 1 januari Nyårsdagen Stängt 6 januari Trettondagen Stängt 29 mars Långfredag Stängt 30 mars Påskafton Stängt 31 mars Påskdagen Stängt 1 april Annandag påsk Stängt 1 maj Första maj Stängt 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag Stängt 19 maj Pingstdagen Stängt 6 juni Sveriges nationaldag Stängt 21 juni Midsommarafton Stängt 22 juni Midsommardagen Stängt 2 november Alla helgons dag Stängt 24 december Julafton Stängt 25 december Juldagen Stängt 26 december Annandag jul Stängt 31 december Nyårsafton Stängt 2.2 Öppettider för support Frågor och support besvaras av Kundcenter för partner på telefonnummer under följande tider. Måndag torsdag Fredag Undantag från ovanstående öppettider (röda dagar och liknande) för Försäkringskassan finns publicerade på i dokumentet Avvikande öppettider i Kundcenter 2013.pdf. 2.3 Kundcenter för partner (KCP) Till KCP kan användare vända sig med alla typer av förfrågningar, supportärenden och felanmälningar som rör -tjänsten. Dessa ärenden kategoriseras under samlingsbegreppen Förfrågningar eller För åtgärd. KCP ansvarar för att de blir hanterade av berörd instans. Copyright, Försäkringskassan Sid. 6 (13)

7 VO T, -tjänster Alla incidenter (fel/störningar) som påverkar -tjänsteleveransen ska anmälas för registrering, kategorisering, prioritering och hantering. Incidenter som inte anmäls, blir heller inte registrerade eller bevakade. Återkoppling på en incident sker till anmälaren. Möjlighet till felanmälan finns, och kan göras under -tjänstens övriga öppettider till Försäkringskassans Helpdesk, på telefonnummer Dock garanteras ingen åtgärdsaktivitet utanför KCPs öppettid. 2.4 Tillgänglighet och pålitlighet under öppettid Tillgängligheten under -tjänstens öppettid är uppdelad på kontorstid ( ) samt kvällar och helger. Tillgänglighet kontorstid Tillgänglighet kvällar Tillgänglighet helger Hindertid kontorstid[1] Hindertid kvällar och Pålitlighet [2] (timmar/tidsenhet) helger 99,3 % 98,6 % 98,0 % 1,4 tim/mån 2,6 tim/mån 4 ggr/mån 3 Övrigt Här beskrivs övriga förutsättningar för -tjänsten. 3.1 Uppgiftsinnehåll Försäkringskassan ansvarar för att leverera uppgifter enligt dokumentet Beskrivning av person och förmånsinformation. De uppgifter som levereras är ett utdrag ur Försäkringskassans register. Notera att exakta uppgiftsinnehållet per användarkategorier (exv. kommun, försäkringsbolag) framgår av respektive XML-schema. Fel rättas enligt Försäkringskassans ordinarie rutiner. Felanmälningar på enstaka poster görs till KCP. Planerade förändringar i uppgiftsinnehållet aviseras på Online/Nyheter Om frågan från extern part innehåller felaktiga data, kan svarstiderna och uppgiftsinnehållet i detta dokument inte uppfyllas. [1] Möjlig otillgänglighet definierad i timmar och minuter [2] Antal avbrottstillfällen per tidsenhet Copyright, Försäkringskassan Sid. 7 (13)

8 VO T, -tjänster Planerade förändringar i uppgiftsinnehållet aviseras senast 2 månader i förväg. 3.2 Dimensionering Följande uppgifter gäller för användningen av -tjänsten Leverera förmånsinformation, LEFI Online: A. Vardagar kl Lördag kl Söndag kl Dag före röd helgdag kl Max antal frågor/tidsenhet: 1 fråga per sek 60 frågor per min frågor per timme Max frågefrekvens: 300 ms mellan svar och ny fråga Max antal trådar: 1 B. Massfråga Vardagar Dag före röd helgdag Röd dag Max antal frågor/tidsenhet: 2 frågor per sek 120 frågor per min frågor per timme Max frågefrekvens: 300 ms mellan svar och ny fråga Max antal trådar: Återstart/Felhantering 1. Om -tjänsten inte svarar inom 30 sek eller att klienten får timeout så prova att ställa frågan på nytt. 2. Om samma svar erhålls som första gången, vänta i fem minuter innan frågan ställs på nytt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 8 (13)

9 VO T, -tjänster 3. Upprepa åtgärden enligt punkt 2 nio gånger. 4. Klienten ska ha en inbyggd funktion för att kunna göra återstart från en korrekt återstartstidpunkt. 3.4 Prestanda Målsättningen för -tjänstens är att Försäkringskassan ska kunna leverera svar inom följande tidsrymder: 5 sekunder för 98 % av frågorna för system till system (mätt vid utgång ur Försäkringskassans SHS) 5 sekunder för 90 % av frågorna för webbgränssnittet. 3.5 Återkoppling vid planerade och oplanerade driftstopp Oplanerade driftstopp kan förekomma om någon komponent i tjänsten går sönder eller påverkas av annan störning så att åtkomst till tjänsten inte längre är möjlig. Vid driftstörningar läggs information upp på hemsidan Online/Nyheter Vid oplanerade och planerade driftstopp samt driftstörningar inom öppettiden, läggs information ut på Online/Nyheter under dagtid. 3.6 Katastrofplanering -tjänsten Leverera förmånsinformation, LEFI Online är inte prioriterad i ett katastrofläge, se punkt Kontakt KCP kontaktas vid förfrågningar, incidenter och supportfrågor. 4.1 Försäkringskassan Roll Namn Telefon e-post Kundcenter för Partner Helpdesk Copyright, Försäkringskassan Sid. 9 (13)

10 VO T, -tjänster 5 Säkerhet Försäkringskassans verksamhet måste fortsätta att fungera oberoende av vad som händer i samhället, då socialförsäkringen är klassad som samhällsviktig och en del i samhällets infrastruktur. Detta ställer stora krav på hög säkerhet och en god planering för det oförutsägbara för att behålla leveransförmågan. Alla säkerhetsrelaterade incidenter kopplade till hanteras i enlighet med prioriteringsmodellen för incidenthantering. 6 Begreppslista Förkortningar och termer som förekommer i dokumentet: Term KCP -tjänst LEFI SHS Beskrivning Kundcenter för Partner Ett eller flera -system som möjliggör en verksamhetsprocess med målet att skapa en synlig och relevant leverans LEverera FörmånsInformation Spridnings- och hämtningssystemet Copyright, Försäkringskassan Sid. 10 (13)

11 VO T, -tjänster Bilaga 1, Prioriteringsmodell för Incidenthantering Prioritering ges genom kombinationen av hur stor Påverkan är på verksamheten och hur Brådskande felet måste åtgärdas. Nedan görs ett försök att exemplifiera tänkbara situationer för rätt gradering av dessa två parametrar. Påverkan Påverkan på verksamheten utgår från tre olika faktorer: Andel användare som påverkas av totala antalet användare för en drabbad -tjänst. Hur incidenten påverkar Partners och Försäkringskassans verksamhet. Nivå på allvarlighetsgrad vid incidenter med påvisad säkerhetsrisk/säkerhetsbrist. Stor Signifikant Medel Mindre incidenter incidenter Incident som påverkar >75% av användarna Incidenter som påverkar >50% av användarna incidenter Incidenter Alla avbrott i en eller flera Försök till dataintrång som påverkar -tjänster Mindre störning pga. >25% av Okontrollerad virusspridning användarna virusspridning Falska virusvarningar Dataintrång Incidenter av sådan art Incidenter Incidenter som riskerar att att det är mindre kring allvarligt skada sannolikt att den kontohanterin Försäkringskassans verksamhet, allvarligt ska skada g allmänhetens förtroende för verksamheten ex: Försäkringskassans verksamhet, allmänhetens förtroende - Försenade/felaktiga/ute blivna ersättningar som påverkar många för verksamheten eller anställdas säkerhet och trygghet ex: - Felaktig eller avsevärt försenad information - Fel personuppgifter i system till kunder - Felaktiga/försenade/ - Förlust av information som inte kan återskapas uteblivna ersättningar som - Spridning av sekretesskyddad medborgarinformation påverkar ett mindre antal - Informationsändring av incidenter Incidenter som påverkar <25% av användarna Normalfallet av incidenter som anmäls av användare Copyright, Försäkringskassan Sid. 11 (13)

12 VO T, -tjänster produktionsdata Brådskande Hur brådskande ett ärende är beror på tre olika faktorer och påverkas av: När i månaden incidenten inträffar i förhållande till kritiska datum för -tjänsten. Hur brådskande användaren uppger att ärendet är. Hur omfattande avbrottet i -tjänsten är. Alla avbrott i -tjänst eller avbrott i kritisk del av -tjänst Incidenten inträffar under en kritisk period för -tjänsten Avbrott i del av -tjänst som inte är kritisk Användaren uppger att ärendet är brådskande Kritisk Hög Medium Låg Incidenter med påvisad säkerhetsrisk/sä kerhetsbrist Incidenten inträffar nära kritisk period för -tjänsten Incidenten inträffar inte i närtid till kritisk period för - tjänsten Avbrott i icke kritisk -tjänst Normal hantering av incident från användare Incident har ingen koppling till kritisk period för -tjänst Icke brådskande incidenter Prioritet Kombinationen av ovan nämnda faktorer ger en viss viktning som översätts till en prioritet, se nedan Prioritetstabell. Brådskande/Påv Stor Signifikant Medel Mindre erkande Kritisk Kritisk Kritisk Hög Hög Hög Kritisk Hög Hög Medium Medium Hög Medium Medium Medium Låg Medium Låg Låg Låg Åtgärdstider Utifrån viktning i Prioriteringstabellen sätts en respons- och en åtgärdstid för varje ärende. Nedan beskrivs den maximala tiden för hanteringen av varje ärende. Prioritet Responstid Åtgärdstid Kritisk 10 min 3 timmar Hög 1 timme 8 timmar Medium 8 timmar 24 timmar Låg 24 timmar 40 timmar Copyright, Försäkringskassan Sid. 12 (13)

13 VO T, -tjänster Bilaga 2, Mätningsmetodik Mätningarna kommer att inkludera följande: Tillgänglighet mätt i procent och timmar av öppettid per månad och -tjänst. Definition av tillgänglighet 100 % tillgänglighet innebär att alla användare med tillgång till tjänsten kan arbeta fullt ut inom -tjänsten. Tillgänglighet mäts inom en öppet-period (exempelvis till 21.30). Avgränsning En enskild användares arbetsstation ingår inte i mätningen och är därmed inte inkluderad i bedömningen av -tjänstens tillgänglighet. Uträkningsmetodik För att kunna bedöma vilken tillgänglighet som kan förväntas har varje leveransenhet inom VO Drift och underhåll tittat på statistik och mätdata samt gällande underleverantörsavtal och gjort en erfarenhetsmässig kalkyl över tillgängligheten per leverans (byggstenar i -tjänsten). -tjänsten byggs upp av olika leveranser identifierade för -tjänsten, med angivna leveransnivåer för respektive leverans och utgör värden för beräkningen av tillgängligheten. Resultatet redovisas sedan i både procent och timmar, för att öka tydligheten. Copyright, Försäkringskassan Sid. 13 (13)

IT-tjänst. Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Service Level Agreement. Representant SKL: Kundansvarig FK-IT:

IT-tjänst. Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Service Level Agreement. Representant SKL: Kundansvarig FK-IT: 1 IT-tjänst Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Service Level Agreement Representant SKL: Kundansvarig FK-IT: 2 Innehåll 1 OMFATTNING... 3 2 INGÅENDE PARTER... 3 2.1 PARTERNAS ÅTAGANDEN...

Läs mer

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte Försäkringskassan, Tjänsteleverans Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN LEFI ONLINE... 4 2.1 GRÄNSSNT...

Läs mer

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 1. DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas

Läs mer

Bilaga 4 Service och tillgänglighet

Bilaga 4 Service och tillgänglighet samt transmission -C 2 (29) Innehåll 1 4 2 Definitioner 4 2.1 Avbrottstid 4 2.2 Drifttid 4 2.3 Fel 4 2.4 Leveransobjekt 5 2.5 Serviceobjekt 5 2.6 Servicefönster 5 2.7 Servicetid 5 2.8 Åtgärdstid 5 3 TDCs

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (28) PVS 937-6118/12 1.0 Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (28) PVS 937-6118/12

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT

PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT Internetaccess LAN inkluderar följande: Fast Internet-access Ethernet-gränssnitt RJ45 Installation och konfiguration Symmetrisk trafik (upp- & nedladdning mot

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Sida 1 av 5 SLA (Service Level Agreement) Gäller från och med 2014-10-14. Allmänt SLA:t (Service Level Agreement) beskriver reglering av ersättning vid störningar och fel för Stay Secures tjänster. Störningar

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Nr Sxxx

UPPDRAGSBESKRIVNING. Nr Sxxx UPPDRAGSBESKRIVNING Startdatum 20xx-xx-xx Nr Sxxx Totalt antal sidor (inklusive bilagor) 10 Mellan nedan angiven kund, nedan kallad Kunden och SUNET vid Vetenskapsrådet (organisationsnummer 202100-5208),

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01

ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01 ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Granskning av kommunens IT-hantering

Granskning av kommunens IT-hantering Revisionsrapport Granskning av kommunens IT-hantering Lindesbergs kommun 2010-04-16 Göran Persson Lingman Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem SID 1 (19) Upphandling av Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk Första linjen support och samordning av Systemdrift och Systemförvaltning, Driftoch Installationstjänster

Läs mer

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet Datum Sida 1(54) Version 2013-12-19 1.0 Slutrapport: Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Sida 2(54) Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND 3 1.2 MÅL OCH

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Revisionsrapport Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Landstinget i Uppsala län Janne Swenson, Magnus Olson-Sjölander Jens Ryning Mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer