IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)"

Transkript

1 IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

2 Göteborgs universitets organisation

3 GU:s IT-stöd olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem 5 olika lokalbokningssystem 10 olika ärendehanterings- och övervakningssystem 30 olika webbtjänster och webbhotell 1000 olika servrar!! IT-stödet är fragmenterat, duplicerat och saknar samordning (Capgemini ) P-O Rehnquist

4 Uppskattade IT-kostnader Varje server kostar kr i årlig drift (x 1000) GU:s synliga IT-kostnader är ca 400 milj kr - 75 % inom fakulteterna, 25 % centralt Drift och underhåll tar mer än 80 % av kostnaderna (utveckling?) (Capgemini ) P-O Rehnquist

5 Receptet i sammanfattning Standardisering, konsolidering och automatisering Fastställ en styrande IT-strategi för hela universitetet Någon måste få bestämma! (Capgemini ) P-O Rehnquist

6 Vad ska göras? 1. IT-miljön ska samordnas, standardiseras och konsolideras 2. Verksamheten /användarna ska få ett större inflytande över de tjänster som erbjuds 3. Universitetets ledning står för de viktigare vägvalen 4. En ny och gemensam organisation byggs upp där ledning/styrning skiljs från drift, underhåll och support P-O Rehnquist

7 Gemensamma förvaltningens organisation

8 Universitetets IT-vision Oavsett vem du är eller var du befinner dig skall du ha tillgång till de verktyg och den information du behöver för att utföra ditt uppdrag

9 Uppdraget Samordna, standardisera och konsolidera IT-miljön Strategisk plan

10 Styrmodell för IT-verksamheten LEDNING Strategiska frågor BESTÄLLARE Lokala beställare samt intern organisation UTFÖRARE Universitetsgemensam IT-organisation med lokal närvaro

11 IT-organisation från Ledningsrå d Gemensamma förvaltningen Förvaltningschef IT-ledning CIO IT-service IT-chef Stab IT-beställarråd Teknisk drift Applikation, databas och utveckling Servicedesk Lokalt IT-stöd område 1 Lokalt IT-stöd område 2 Lokalt IT-stöd område 3

12 IT-beställarrådet 1 representant per fakultet/motsvarande + studeranderepresentanter Hantera och sammanställa fakulteternas (GU:s) strategiska IT-behov Sammanställa förslag och rekommendationer gällande strategiska IT-satsningar Följa upp GU-gemensamma leveranser Ordförande: John Hultberg, Sahlgrenska akademin

13 Organisation ITL CIO Stab (Gemensam med ITS) Verksamhetsarkitekter IT-controller IT-strateg

14 ITL:s ansvar och uppgifter Övergripande ansvar för att IT-verksamheten får nödvändiga förutsättningar för att ta fram det IT-stöd verksamheten efterfrågar Utveckla visioner och mål för IT-verksamheten som har direkt koppling till GU:s övergripande mål och visioner

15 ITL:s ansvar och uppgifter Informationsspridning till fakultet/motsvarande genom att föra en aktiv dialog med fakulteternas ITbeställare Utöva systemägarskap för IT-infrastrukturen (nät, datorhallar, kontohantering, datorarbetsplats, telefoni, portaler, e-post etc.)

16 IT-service (ITS) vid Göteborgs Universitet En kort översikt Januari 20, 2009

17 IT Service (ITS) organisation IT Chef Hans Larsson Administration / lokalfrågor Ekonomi Leveransarkitekt Kundansvariga Informatörer Teknisk drift Gunnar Dahlström ADU Valter Nordh Servicedesk Zeljko Ergic LITS 1 Eva Berg LITS 2 Per Sjöberg LITS 3 Barbro Medveczky

18 Enheter inom IT-service Staben gemensamma funktioner Teknisk drift servers och nätverk ADU Applikationer, Databaser & Utveckling Service Desk central help desk samt 2nd line LITS 1, 2 & 3 Lokalt IT Stöd, närsupport och specifika system & applikationer

19 Verksamhet IT-service tillhandahåller IT-tjänster och support till alla fakulteter, institutioner, fristående enheter samt Gemensamma Förvaltningen. Detta görs genom ansvar för support, drift och underhåll av såväl arbetsplats, infrastruktur som gemensamma administrativa system såsom ekonomi-, student-, personaladministrativa system samt informationssystemet. Till detta tillkommer ett antal lokala verksamhetsspecifika system.

20 Bakgrund & historia IT-service bildades februari 1, 2008 Sammansatt av personal från i stort sett hela GU Består i dagsläget av lite över 100 personer Arbetar på uppdrag av IT-ledning och de andra systemägarna

21 Uppgifter i närtid Fortsätta att trimma in den nya organisationen Aktivt arbete för nöjdare kunder Höja kvaliteten på leveransen från IT-service Fortsätta standardiserings- och konsolideringsarbetet Implementera support- och leveransprocesser som spänner över hela ITservice verksamhetsområde

22 Om ni vill köpa tjänster av IT Service så kontakta respektive Kundansvarig: Ola Andersson SA, Samfak och UFL Carmen Parazajder Handels, Pedagogen, GF, UB och GUS Per Jacobsson Natfak, Humanisten, Konst och IT- Universitetet

23 Fakulteternas IT-kostnader t.o.m GUKOM-avgift Lokala kostnader Personal Hårdvara Mjukvara Lokaler Supportavtal/konsulter

24 Fakulteternas IT-kostnader 2008 GUKOM-avgift Lokala kostnader överförda till gemensam IT-org Personal Hårdvara Mjukvara Lokaler Supportavtal/konsulter

25 Nyckeltal Heltidsekvivalenter Medarbetarkonto (anställda + doktorander + övriga) Studentkonto

26 IT-infrastrukturkostnader 2009 GUKOM (HTE) SUNET (HTE) Säkerhet (HTE) Telefoni (HTE) Video och streaming (HTE) Maskinhallar (HTE) GU-konto (samtliga konton) Portal (samtliga konton) Kommunikations- och samarbetsverktyg (M-konto) Programvaror och arbetsplats inkl. LITS (HTE) Lokala applikationer under konsolidering (HTE) Summa

27 Handlingsplan 2009 Lokala applikationer Lokala applikationer ska avvecklas till förmån för universitetsgemensamma system Datorhallar och serverrum Antalet hallar/serverrum ska minskas från dagens ca 40 till åtminstone färre än 30 E-post Vid slutet av 2009 ska det endast finnas ett e-postsystem för personal vid GU Datorarbetsplats Under året kommer en tjänst med en standardiserad datorarbetsplats att utvecklas med sikte på att börja levereras 2010

28 Handlingsplan 2009 (forts.) Inventering IT-infrastrukturen inventeras för att identifiera effektiviseringsområden Extern IT-revision Under våren ska en revsion av IT-verksamheten genomföras av extern expertis (internrevisionen ansvarar) Användarundersökning Tillsammans med ITB genomförs under våren en användarundersökning (webbenkät + intervjuer) Finansieringsmodellen Modellen för fördelning av IT-infrastrukturkostnader ska förfinas

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-avdelningens verksamhet 2012

IT-avdelningens verksamhet 2012 Senast sparat av: Pernilla Edlund den 2013-04-16 13:45:00 Rapport IT-avdelningens verksamhet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 1. Allmänna förutsättningar 3 1.1. Syfte med rapporten 3 1.2. Förutsättningar

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Resultat av workshop IT-revision Universitetet i Bergen 14 Februari 2002. www.transcendentgroup.com

Resultat av workshop IT-revision Universitetet i Bergen 14 Februari 2002. www.transcendentgroup.com Resultat av workshop IT-revision Universitetet i Bergen 14 Februari 2002 www.transcendentgroup.com Innehållsförteckning Inledning Identifierade högriskområden Resultat Bilagor: Diagram: Prioriterade risker

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Vad kostar IT? Anders Enmark

Vad kostar IT? Anders Enmark Vad kostar IT? Anders Enmark Agenda Introduktion om Lantmäteriet Bakgrund till projektet Projektets omfattning Projektets mål Hur gick vi tillväga? Ekonomisk modell Vad har vi uppnått? Framtid Introduktion

Läs mer

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET >> Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it Main data center Göteborg MAGNUS CARLANDER CEO Volvo IT och CIO Volvo Group MAGNUS CARLANDER OM VOLVO IT:S

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: 2009-12-11 Plats: Fakultetsrummet Närvarande Adjungerade Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare

Läs mer

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan. Höglandets kommunalförbund 2010

Budget- och verksamhetsplan. Höglandets kommunalförbund 2010 Budget- och verksamhetsplan Höglandets kommunalförbund 2010 2 (9) Budget- och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund 2010 Allmän verksamhet Verksamheten inom Höglandets kommunalförbund är under

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer