Kunskapens väg. Implementeringsforskning WHO (2004)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapens väg. Implementeringsforskning WHO (2004)"

Transkript

1 Kunskapens väg Implementeringsforskning FoU-dag Landstinget Sörmland Lars Wallin Karolinska Institutet från forskning till användning Evidens framtagen genom forskning Utveckla policies och riktlinjer Granska och sammanställa evidensen Klinisk tillämpning Lancet, March 5, % av alla patienter erhåller inte vård i enlighet med aktuell vetenskaplig kunskap 20-25% av vården är onödig eller potentiellt skadlig Grol & Grimshaw, Lancet million neonatal deaths/year 4 million stillbirths/year 0.5 million maternal deaths/year Klyftan teori-praktik Infections 36% Preterm birth 27% Asphyxia 23% 16 interventions with proven efficacy Universal implementation could avert % of all neonatal deaths worldwide. WHO (2004) för att förbättra folkhälsan måste det bli en ökad tonvikt på att översätta kunskap till handling genom att överbrygga gapet mellan vad vi vet och vad som faktiskt görs Vad vet vi om framgångsrika sätt att bedriva implementeringsarbete? 1

2 Översikt strategier Adapted from Grol & Grimshaw (2003) Dissemination/educational strategies Educational materials Mixed effects Conferences, courses Mixed effects Education different strategies Mixed effects Educational outreach visits Effective Mass media campaigns Mostly effective Social interaction strategies Interactive small-group meetings Mostly effective Feedback on performance Mixed effects Opinion leaders Mixed effects Multiprofessional collaboration Effective Decision-support strategies Reminders Mostly effective Computerized decision support Mostly effective Organizational strategies Computers into practice Mostly effective Substitution of tasks Mixed effects Total quality management/quality improvement Limited effects Financial interventions Effective Patient-oriented strategies Patient-mediated interventions Mixed effects Implementering av kliniska riktlinjer Grimshaw JM, Thomas RE, MacLennan G, Fraser C, Ramsay C, Vale L et al. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technol Assess Förbättringar i 86% av studierna Måttliga (5-10%) till moderata (10-20%) förbättringar Ej underlag för att dra slutsatser om kostnadseffektivitet Effekt olika strategier (singel interventioner) Utbildningsmaterial (8%) Utbildningsmöten (tveksam effekt) Audit and feedback (7%) Patientinriktade interventioner (20%, spec prevention) Reminders (14% förbättring) Multifaceterade interventioner (6%) Inget samband mellan antal interventioner och effekter En strategi som fungerar i en miljö/studie fungerar inte i en annan Otillräcklig kunskapsbas för att stödja beslut om implementering Guideline implementation in allied health professions Systematic review 14 studies (8 on pharmacists) In most studies small intervention effect (process and patient outcomes) Interventions: education materials (5), education meetings (7), reminders (3), educational outreach (2), audit and feedback (1), opinion leaders (1).. 10 focused on educational interventions 6 single, 7 multi-faceted interventions no difference in effect Effects of the same intervention varied across trials Conclusion: no evidence to support a set guideline implementation strategy Hakkenes &Dodd 2008, QSHC Implementation strategies in nursing Non systematic review IJNS Wallin studies Mostly multi-faceted studies, 19 included educational activities 75-80% of the studies showed no or uncertain effect of the used intervention Implikationer Prioritering av vilka kunskapssammanställningar/ riktlinjer som ska utvecklas och spridas Välj billig och enkel intervention istället för dyr och svår Basera spridnings- och implementeringsstrategi på kunskap om hinder och möjligheter i den kliniska miljön Behövs forskning som ger mer kunskap om hur kontext interagerar med riktlinjer och implementeringsmetod Behövs mer teorianvändning 2

3 Kunskap/forskning Innovationer Personal Individer/grupper Miljöfaktorer Kultur/Klimat Ledarskap Organisation Tid Resurser Intervention (implementeringsstrategi) Förändrat beteende Förändrade rutiner Förbättrade patientresultat ±0 Implementeringsforskning Implementeringsforskning Forskning på forskning Samma designer och metoder som i annan forskning Men andra frågeställningar Effektiva interventionsstrategier? Påverkande faktorer? Teorianvändning? Teori för att arbeta med förändring Diffusion of Innovation Kognitiva teorier (rationellt beslutsfattande) Teorier inom lärande (problembaserat lärande) Motivationsteorier (planerat beteende) Kommunikationsteorier (meddelandet) Socialt lärande/nätverk/påverkan (opinionsledare) Teorier om ledarskap (transformellt ledarskap) Professionell utveckling (prof kunskapsbas) Organisationsrelaterade teorier (TQM, lärande organisation, organisationskultur) Ekonomiska teorier Grol 2007 Stages Awareness Persuasion Decision Implementation Adoption Elements The Innovation Communication Channels Time Social System Influencing factors Attributes of the innovation Individual Organizational 3

4 Bibliometric study Knowledge utilization literature Vad krävs av en innovation för att tillämpas? relativ fördel kompatibel inte för komplex testbar observerbar Eastabrooks 2008 Diffusion of innovations Rogers 2003 innovators early adopters early majority late majority laggards Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) Culture Leadership Evaluation Context Successful implementation is a function of evidence, context and facilitation Evidence Research Clinical experience Patient experience Local data Evidence-based practice Facilitation Purpose Role Skills Kitson et al, 1998 Rycroft-Malone et al, 2002 Rycroft-Malone et al, 2004 Context dimensions Sample (n) Context dimensions of the PARIHS framework Culture Leadership Evaluation Mean research utilization score

5 Påverkande faktorer (Praxis och Vetenskap ) ledarskap formellt och informellt stöd för lärande/förändring arbetsklimat -t ex öppenhet, tillit, attityder till kunskap feedback återkoppling av vårdresultat till personalen interaktion utrymme för diskussion, påverkan, konsultation delaktighet befogenheter, medinflytande för vårdpersonalen arbetsbelastning ork att ta in ny kunskap och förändra resurser tillgång till kunskapskällor, tid, pengar för lärande flexibilitet möjlighet till spontant kunskapsutbyte, Hur ska detta forskningsområde benämnas? Translating knowledge into practice the exchange, synthesis and ethically sound application of knowledge within a complex system of interactions among researchers and users /CIHR Kunskapsstyrning Kunskapsöverföring Evidensbaserad vård Forskningsanvändning Implementeringsforskning Knowledge Translation Tatroe 2008 Enheten för implementeringsforskning Initiera, driva och stödja projekt som utvecklar kunskap om implementering av evidensbaserad vård Kunskapsöversikter Metodutveckling - mätinstrument Identifiera hinder och möjligheter i vårdmiljön (prediktorer) Interventionsstudier The Barriers Scale 5 återkommande hinder för sjuksköterskor Otillräckligt med tid för att implementera nya idéer Statistik oförståeligt Saknar auktoritet för att ändra rutiner Ej tid för att läsa Miljön ( facilities ) passar inte för implementering The Alberta Context Tool (ACT) Åtta organisations områden som har koppling till kunskapsanvändning 1. Ledarskap 2. Kultur 3. Utvärdering och återkoppling 4. Formell interaktion 5. Informell interaktion 6. Relationer 7. Strukturella och elektroniska resurser 8. Organisatoriska resurser (bemanning, tid, utrymme) LUST - Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro En landsomfattande longitudinell enkätstudie ( ) Följer 3 cohorter sjuksköterskestudenter och de första åren i yrket Ann Rudman 30 mars

6 Användning av forskningsresultat Direkt Konkreta beslut eller vårdhandlingar En direkt tillämpning i en vårdsituation Indirekt Förändrat förhållningssätt Mer upplysande än instruerande Ändrat sätt att tänka kring patienter och situationer Ingen direkt tillämpning Övertalande Övertyga/ utöva påtryckningar Åstadkomma förändring av t.ex. förutsättningar, riktlinjer och vårdens utformning (Estabrooks, 1999) Ann Rudman 30 mars Prevalens av forskningsanvändning efter 1, 2 och 3 år i yrket Forskningsanvändning efter 1 år Forskningsanvändning efter 2 år Forskningsanvändning efter 3 år (EX2004, n=1164) (EX2004, n=1065) (EX2002, n=798) Ann Rudman mars 2010 Låganvändare dominerar ett och två år efter examen - samma cohort Höganvändare är sällsynta ett och två år efter examen samma cohort På alla pass aldrig 32% Direkt Låga Indirekt 24% 14% Övertalande Mycket låga Direkt Indirekt 31% Övertalande På alla pass aldrig Höga Ann Rudman Y1=EX2004 Y2=EX % 55% Ann Rudman Direkt Indirekt Övertalande Y1 5% Y2 5% Interventionsstudier RISCC - Reminder Implementation for Safety in Child Care FIRE Facilitation of implementation of research evidence; RCT in 5 countries Neo-KIP Neonatal knowledge into practice; a community-based trial in Quang Ninh province, Vietnam 6

7 Facilitering en grupprocess Mål Att utvärdera om facilitering på kommunnivå resulterar i förbättrad neonatal hälsa och överlevnad Design Kluster-randomiserad studie Identifiera lokala problem Hitta bra aktiviteter Implementera aktiviteter Evaluera situationen Hypoteser: Facilitering kommer att Studieområde Påskynda identifieringen av lokala hälsoproblem Öka hälsoarbetarnas kunskap Öka användandet av evidensbaserad kunskap Förättra lokala vårdrutiner Förbättra neonatal hälsa och överlevnad 44 interventionskommuner, 46 kontrollkommuner Deltagare och aktiviteter Interventionskommuner 8 Faciliterare 44 Målgrupper Datainsamling Varje faciliterare träffar 5-8 grupper/månad Vilka är faciliterarna i NeoKIP? 8 kvinnor från en kvinnoorganisation som utbildats i 2 veckor: Föreläsningar Interaktiva sessioner Rollspel Test av faciliteringsrollen i riktiga grupper Kontrollkommuner Datainsamling Vilka ingår i interventionsgrupperna? 3 personer från hälsocentret (läkare, barnmorska, sjuksköt.) 2-3 personer från bynivå 2 personer från beslutsfattande positioner i kommunen 7

8 Intervention (implementeringsstrategi) Kunskap/forskning Innovationer Personal Individer/grupper Miljöfaktorer Kultur/Klimat Ledarskap Organisation Tid Resurser Förändrat beteende Förändrade rutiner Förbättrade patientresultat ±0 Implementeringsforskning 8

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du. Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.se Varför? Centrala begrepp Metoder för att stödja implementering

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Om folkhälsorapportering

Om folkhälsorapportering Om folkhälsorapportering Ett bidrag till en förbättrad spridning och användning av kunskap om befolkningens hälsa Slutrapport Ola Westin och Johanna Alfredsson (red.) Rapport från Nätverket för folkhälsorapportering

Läs mer

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT 1 INLEDNING Huvudsökande: Kjell Asplund Projektnummer (Vinnvård): A2009-002 Projekttitel: InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar

Läs mer

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Anita Segring Examensarbete, 15 högskolepoäng, magisterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa

Läs mer

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution.

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. 1. Application A2008-012 A2008-012 - APPLICATION (1/4) 2008-12-07 1.1 Huvudsökande Förnamn Karin Befattningstitel Utvecklingsledare Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon

Läs mer

Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården

Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården Else-Marie Jarl Distriktssköterska Adjunkt Familjemedicinska institutet 2003 Innehållsförteckning Inledning 2 Metod 2

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS, NEW SERIES, No. 1590 Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre Karin Sjögren Institutionen för omvårdnad Umeå 2013 Ansvarig utgivare: Dekanus vid medicinska

Läs mer

Vad kan medarbetares bedömning i medarbetarenkäter säga om ledarskapsutveckling?

Vad kan medarbetares bedömning i medarbetarenkäter säga om ledarskapsutveckling? Institutionen för Lärande Informatik Management & Etik (LIME) Magisterkurs i Medical Management - Ledarskap och organisationsutveckling, 40 p Examensarbete 10 poäng Vårterminen 2007 Vad kan medarbetares

Läs mer

Simulering och klinisk träning

Simulering och klinisk träning Simulering och klinisk träning Italo Masiello och Anna Mattsson Uppdrag från Utredningen om högspecialicerad vård (S 2014:11) Stockholm, augusti 2015 Table of Contents 1. Innebörd av simulering och klinisk

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa

Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa I. Statusrapport II. Systematisk översikt Sara Gillhof Linda Kvist Handledare: Gunnel Hänsel Petersson, Avdelning för Cariologi, Odontologiska fakulteten

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning

WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad Ann-Kristin Sandin-Bojö WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning Instrumentutveckling, barnmorskors dokumenterade vård

Läs mer

K O N F E R E N S R A P P O R T

K O N F E R E N S R A P P O R T KONFERENSRAPPORT KONFERENSRAPPORT Redaktör: Gerthrud Östlinder Förord 3 1. Informations- och KommunikationsTeknologi som stöd för god omvårdnad 4 2. Hur kan informationsteknologi och elektroniska journaler

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Sjuksköterskans förmåga att leda: En förutsättning för en god psykosocial arbetsmiljö

Sjuksköterskans förmåga att leda: En förutsättning för en god psykosocial arbetsmiljö Sjuksköterskans förmåga att leda: En förutsättning för en god psykosocial arbetsmiljö - En litteraturstudie The Nurse's Ability to Lead: A Qualification for a Good Psychosocial Work Environment - A literature

Läs mer

Att upptäcka spelproblem. Ett pilotprojekt vid ett socialkontor

Att upptäcka spelproblem. Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Att upptäcka spelproblem Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Mikael Dahlberg & Mats Anderberg Göteborgs Stad, Social utveckling 2015 1 I Sverige har cirka 70 procent av befolkningen spelat om pengar

Läs mer

En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering.

En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. Claudia Wallin En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. En fallstudie från den Polska marknaden. A case study of the consultant - client interaction during an ERP implementation.

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje?

Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Slutarbete i Västra Götalandsregionens Ledarskaps-ST mars 2015 Erik Fernström Bakgrund Under de senaste åren har debatten om sjukvårdens

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer