Evidensbaserat folkhälsoarbete: Vad är det? Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evidensbaserat folkhälsoarbete: Vad är det? Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 2009-02-09"

Transkript

1 Evidensbaserat folkhälsoarbete: Vad är det? Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut

2 Fallet alkohol

3 Alkohol ingen vanlig handelsvara

4

5 Evidensbaserad prevention en definition EBP innebär att medvetet, explicit och omdömesgillt använda bästa tillgängliga kunskapsunderlag inför beslut rörande val av förebyggande insatser

6 Behövs evidens? DARE/VÅGA Life skills education Flagylbehandling mot alkoholism Antabusimplantat Konfrontativa metoder Långbad, vätskekarens, THX, mm Problemet: bristande resurser satsas på ineffektiva åtgärder

7 Otillräckliga metoder för beslutsfattande Anekdot så här gjorde vi i Huddinge för 15 år sedan Pressklipp Expertuttalanden ex läkare, poliser, terapeuter

8 Två typer av problem Resurser satsas på ineffektiva åtgärder Effektiva åtgärder förblir okända i brist på dokumentation

9 Vad menar vi med evidensbaserat folkhälsoarbete? Formulera en fråga Sök det bästa underlaget Värdera underlaget kritiskt Tillämpa svaret i praktiken Utvärdera resultatet

10 Vad menar vi med evidensbaserat folkhälsoarbete? Formulera en fråga Sök det bästa underlaget

11 Olika frågeställningar kräver olika underlag Forsknings område Kausalitet Screening Behandling/prevention Lämplig studiedesign Kohort eller fall-kontroll studie [helst: experiment] Tvärsnittsundersökning RCT

12 Vad menar vi med evidensbaserad prevention? Formulera en fråga Sök det bästa underlaget Värdera underlaget kritiskt

13 Metodologisk kvalitet Standardisering av intervention - manual, struktur, genomförande Mätmetoder - reliabilitet, validitet Korrekta effektmått tt - ex dryckesbeteende, social funktion Forskningsmetodik - randomisering, power, selektion, bedömning, stat. metoder

14 Evidenskrav Publicering efter expertgranskning Replikation

15 Gradering av evidens Publicerade effektstudier orct Svenska Utländska Typ av studie

16 Gradering av evidens Typ av studie Publicerade effektstudier orct Svenska Utländska Publicerade effektstudier okontrollerade studier ej RCT Svenska Utländska

17 Gradering av evidens Typ av studie Publicerade effektstudier orct Svenska Utländska Publicerade effektstudier okontrollerade studier ej RCT Svenska Utländska Publicerade effektstudier oicke kontrollerade studier Svenska Utländska

18 Gradering av evidens Typ av studie Publicerade effektstudier orct Svenska Utländska Publicerade effektstudier okontrollerade studier ej RCT Svenska Utländska Publicerade effektstudier oicke kontrollerade studier Svenska Utländska Icke-publicerade effektstudier osvenska outländska

19 Gradering av evidens Typ av studie Publicerade effektstudier orct Svenska Utländska Publicerade effektstudier okontrollerade studier ej RCT Svenska Utländska Publicerade effektstudier oicke kontrollerade studier Svenska Utländska Icke-publicerade effektstudier osvenska outländska Processtudie

20 Gradering av evidens Typ av studie Publicerade effektstudier orct Svenska Utländska Publicerade effektstudier okontrollerade studier ej RCT Svenska Utländska Publicerade effektstudier oicke kontrollerade studier Svenska Utländska Icke-publicerade effektstudier osvenska outländska Processtudie Deskriptiv studie

21 Tillämpa svaret i praktiken Hypotes Pilot- studie Efficacy- studie Effectiveness- studie

22 Efficacy-studier kontra effectivenessstudier Exempel: alkoholrådgivning i sjukvården Intern kontra extern validitet Kontroll Rådgivning Dödlighet Slutenvård Öppenvård Sjukskrivning vanliga patienter vanlig mottagning vanliga behandlare normal besökslängd praktisk flexibilitet kontra forskningsprotokoll

23 Authors conclusions The lack of evidence of any difference in outcomes between efficacy and effectiveness trials suggests that the current literature is relevant to routine primary care. Källa: Kaner et al, The Cochrane Library, 2007, Issue 2

24 Exempel 2: STAD-modellen för ansvarsfull alkoholservering Våldsbrott mellan Intervention Stockholms city ( ) och kontroll Södermalm ( ) Intervention Kontroll JAN 1994 JULY 1994 JAN 1995 JULY 1995 JAN 1996 JULY 1996 JAN 1997 JULY 1997 JAN 1998 JULY 1998 JAN 1999 JULY 1999 JAN 2000 JULY 2000

25 Bärande inslag i STAD-modellen Stöd från nyckelpersoner i branschen Kartläggning: intervjuer, observationsstudier Media advocacy Utbildning Policyarbete: mer aktiv tillsyn Uppföljning/utvärdering

26 STAD-modellen för ansvarsfull alkoholservering - Ett metodpaket Nätverk/ samverkan Media Tillsyn Kartläggning Utbildning Uppföljning

27 Vilka komponenter är viktigast? Endast helheten utvärderad; - Okänt vilka effekter ändrad uppläggning skulle få Kräver nya studier

28 Kulturanpassning Nationella skillnader i synsätt och värderingarv Olika förutsf rutsättningar ttningar för f implementation

29 Vad ska vi göra i skolan? Istället för ANT-undervisning: fyra hörnstenar föräldraprogram skolans psykosociala miljö fritidsverksamhet elevhälsan

30 Skolbaserad alkoholprevention Vissa effekter Inga effekter Negativa effekter Uppföljning 1 år Uppföljning 1-3 år Uppföljning mer än 3 år Källa: Foxcroft, NHS centre for Reviews and Dissemination 2001

31 Strengthening Families Program: procent barn som druckit alkohol SFP Kontroll mån (barnen är 11 år) 18 mån 30 mån 48 mån Källa: Spoth et al, JCCP, 69:

32 Strengthening Families Program: procent barn som rökt cigaretter SFP Kontroll Baslinje 6 mån 18 mån 30 mån 48 mån

33 Strengthening Families Program: procent barn som rökt marihuana SFP Kontroll Baslinje 6 mån 18 mån 30 mån 48 mån

34 Svenska prel resultat efter 3 år: alkohol % Varit berusad någon gång i livet Grade 6 n=491 Being drunk - lifetime Grade 7 n=493 Grade 8 n=462 Grade 9 n=443 Intervention Control

35 rökning 25 % Tobaksrökning Smoking tobacco någon - gång lifetime i livet Intervention Control 5 0 Grade 6 n=499 Grade 7 n=499 Grade 8 n=458 Grade 9 n=446

36 narkotika % Narkotikabruk Illicit drug någon use - lifetime gång i livet Grade 6 n=519 Grade 7 n=504 Grade 8 n=462 Grade 9 n=439 Intervention Control

37 Jämförelse mellan Strengthening Families Program och Steg för Steg programmet SFP Steg för steg Del 1 Sex sessioner med en timme var för föräldrar och barn och en timme gemensamt. 7e sessionen består endast av en gemensam timme. Sex separata sessioner för föräldrar och barn. Den 7e sessionen består avtvå gemensamma timmar. Del 2 Tre sessioner med en timme var för föräldrar och barn och en timme gemensamt. 4e sessionen består endast av en gemensam timme. Fyra separata sessioner för föräldrar och barn. Den 5e sessionen består avtvå gemensamma timmar. Större vikt vid ANT-frågor.

38 Slutsatser Prioritera åtgärder med starkast evidens Utmönstra metoder som ger negativa resultat Metoder för vilka evidensen är svag eller saknas: mer forskning

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

Evidensbaserad vård. vad är det och vad är det inte? vetenskap & klinik rohlin et al

Evidensbaserad vård. vad är det och vad är det inte? vetenskap & klinik rohlin et al vetenskap & klinik rohlin et al madeleine rohlin, professor, övertandläkare, Odontologisk röntgendiagnostik, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö och ledamot i sbu:s (Statens beredning för medicinsk

Läs mer

Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige

Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige Artikel Anders Bergmark Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige Inledning Propåerna om nödvändigheten av en evidensbaserad

Läs mer

Den svenska supen i det nya Europa

Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt Red. Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut Rapportnr 2002:11 ISSN 1104-358X

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Karin Fernler Ledningssystem och styrning av vård & 76 Sammanfattning Att beslut inom hälso- och sjukvården ska baseras på bästa tillgängliga, vetenskapliga,

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn En systematisk litteraturöversikt Maj 2011 (preliminär version webbpublicerad 11-01-11) SBU Statens beredning för medicinsk

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm. Rapport 131

Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm. Rapport 131 Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk vad säger forskningen? Peter Larm Rapport 131 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap

Läs mer

UngDOK Manual för intervjuformulären

UngDOK Manual för intervjuformulären En rapport från Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården, IKM UngDOK Manual för intervjuformulären Mikael Dahlberg, Mats Anderberg UngDOK Manual för intervjuformulären

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer