Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948)"

Transkript

1 Dnr SU (2) Bilaga punkt 19 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Lärarutbildningsnämnden, LUN Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948) Fortbildningen inom Lärarlyftet är ett statligt projekt Hur mycket medel som erhålls styrs av vilka kurser Skolverket upphandlar till varje termin och räknas sedan ut efter givna grundprinciper. Lärosäten rekvirerar klumpsummor och inte löpande per kurs (cirka 2-4 gånger per termin). s universitet har genom samordnande Regionalt utvecklingscentrum i mars 2009 rekvirerat ca 5,5 miljoner kronor från Skolverket. De ska fördelas som delbetalning för upphandlade VT-09-kurser samt till RUC för centrala omkostnader. Utbetalningsmodell Utbetalningsmodellen är enklare för kurser upphandlade till vårterminen 2009 och därefter. A. Nya kurser som inte har upphandlats tidigare och som inte startar p.g.a. lågt söktryck får 10% i utvecklingsstöd. 10% av i offert angivet pris gånger kursens antal hp samt minimiantal studerande. B. Alla kurser som startar får en första utbetalning på 50%, vare sig de är nya eller tidigare upphandlade kurser. 50 % av i offert angivet pris gånger kursens antal hp samt antal studerande som startar kursen alternativt om Skolverket erbjudit annan miniminivå. RUC:s ersättning för centrala omkostnader RUC är förmedlande kontaktinstans mot Skolverket som kräver att ha en kontakt per lärosäte för fortbildningsprojektet inom Lärarlyftet. RUC har därtill fått ett samordningsansvar inom s universitet och sköter den centrala hanteringen, intern informationsspridning och administrering, uppbyggnad och uppdatering av en Lärarlyftet på SU-hemsida samt marknadsföringskampanjer och produktion (annonser, foldrar och utskick). För detta dras 10% på kursernas utbetalningar. Förslag till beslut: Av de från Skolverket i mars 2009 e kr till fortbildningskurser inom Lärarlyftet med kursstart vårterminen 2009 fördelas enligt bilaga kr till 14 institutioner samt kr till RUC. s universitet Besöksadress: Telefon: Regionalt utvecklingscentrum STOCKHOLM Hus V1, Campus Konradsberg Konradsbersgatan 5B Telefax: E-post:

2 2 (2) Bilagor: 1. Underlag för s universitets första rekvirering av medel för fortbildningskurser inom Lärarlyftet upphandlade till vårterminen Förslag till fördelning i mars 2009 av medel för Skolverkets upphandlade fortbildningskurser inom Lärarlyftet med start vårterminen 2009

3 Dnr Skolverket : , Dnr SU Underlag för s universitets första rekvirering av medel för fortbildningskurser inom Lärarlyftet upphandlade till vårterminen 2009 Nedan tabell utgår från Skolverkets "Bekräftelse på muntlig överenskommelse mellan Skolverket och s universitet den 24 november 2008 om kursstarter våren 2009". Fyra blåmarkerade kolumner är infogade: antal registrerade studerande, avtal som åberopas, samt två för summor som rekvireras av s universitet mars 2009 (50% för kurser som startat respektive 10% utvecklingskostnad för nya kurser som ej startat). Gulmarkerade kurser har inte startat. Lärosäte Kurs Ny Min HP Avtal Antal registrerade efter kursstart Avtal som åberopas Pris Rekvireras mars 2009: 10% utvecklingsstöd för kurs som ej startat Rekvireras mars 2009: 50% enligt avtal för kurser som startat Amöbor, dinosaurier och människor om livets Ja OK utveckling på Jorden Arbetsplatsförlagda yrkesstudier Ja samkör och Att leda yrkeslärande i arbetslivet OK 10 Ihop med ovan Att undervisa i svenska som andraspråk OK Autism OK Bildberättande med digitala tekniker. Ja OK Didaktiska perspektiv på språk-, läs- och Ok 12 om12/ skrivutveckling Engelsk barn- och ungdomslitteratur för lärare Ja OK Engelsk språkfärdighet för lärare Ja OK Flerfunktionshinder x Ges ej Från film till dataspel rörliga bilder i förändring Ja x Ges ej Fysik i skola och samhälle x Ges ej

4 Lärosäte Kurs Ny Min HP Avtal Antal registrerade efter kursstart Avtal som åberopas Pris Rekvireras mars 2009: 10% utvecklingsstöd för kurs som ej startat , Dnr SU Rekvireras mars 2009: 50% enligt avtal för kurser som startat Globalisering och dagens samhälle Ja x (Korr: OK 10) Globalisering och dagens samhälle(korr: Ska vara kursen Globaliseringen för icke-ekonomer) Ja OK 10 om10 bet 13 (Korr x) Ges ej Historia för lärare OK Inspirerande NO OK Klimathot, dinosaurier, vulkanutbrott och bergskedjeveckningar geologi är inte bara Ja OK Kommunikation åt i arbetslivet och bedömning av OK språkfärdighet för sfi-lärare Kreativ NO (förut NO-verkstan) OK Kreativt lärande Ja x Ges ej Laborativ Matematik-NO Ja OK Livsfrågor - etik - didaktik Ja x Ges ej Läs- och skrivsvårigheter hos Ja OK andraspråksanvändare Läs- och skrivutveckling i ljuset av nyare forskning OK Matematik för grundskolans senare år Ja OK Matematik för grundskolans tidiga och mellanår OK Matematiken i förskoleklassen Ja OK 15 Ges ej Matematikundervisning i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv Ja OK 12 om 12/16 Ges ej Med språket som redskap Ja x Ges ej Musiken lyfter OK

5 Lärosäte Kurs Ny Min HP Avtal Antal registrerade efter kursstart Avtal som åberopas Pris Rekvireras mars 2009: 10% utvecklingsstöd för kurs som ej startat , Dnr SU Rekvireras mars 2009: 50% enligt avtal för kurser som startat Naturvetenskap och de hundra språken med fokus på svenska och matematik Ja x Ges ej Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar OK Påbyggnadskurs i teknikdidaktik Ja x Ges ej Skriftspråkligt lärande för elever med stora lärandehinder OK 10 om10 bet 13 Ges ej Språk- och kunskapsutvecklande arbete OK/ Språkutveckling och språkstörning hos skolbarn OK Teknik i skolan I, baskurs x Ges ej Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling I Ja OK Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling II Tvåspråkiga ungdomars språk- och kunskapsutveckling OK Ja x Ges ej Yrkespedagogisk forskning Ja samkör o bet S:a Totalt s:a

6 Förslag till fördelning i mars 2009 av medel för Skolverkets upphandlade fortbildningskurser inom Lärarlyftet med start vårterminen 2009 Dnr SU VERSION 5 av fördelning till institutioner inom Lärarlyftet. Denna gäller första utbetalningen för VT-09-kurser. Aktuella siffror är skrivna med större teckenstorlek och aktuella kolumner är gulmarkerade. Gult: nya framräknade summor i fyra aktuella kolumner. Orange: Aktuella nya summor att rekvirera: per kurs och per institution. FÖRKLARING TILL TABELLENS KOLUMNER A-H Tabellen följer Skolverkets utbetalningsmodeller enligt kontrakt. De är uppdelade på kursernas startterminer (VT-08, HT-08 respektive VT-09 och framåt) samt en till tre utbetalningar. Från VT-09 kommer utbetalningsmodellen att vara starkt förenklad. * Skolverket använder en grundformel: i offerten till Skolverket angivet minimiantal studenter gånger angivet pris per student och kurspoäng gånger kurspoängen. Utbetalning ett Utbetalning två Utbetalning tre A. VT- och HT-08-kurser får utvecklingsersättning à 10% av grundformeln*. Utbetalas endast vid första upphandlingstillfället.. B. VT-09-kurser och framåt får utvecklingsersättning à 10% av grundformeln* - endast till nya kurser som ej startar. C. VT09- och framåt får alla kurser som startar 50% av summan enligt grundformeln* men beräknat på antal registrerade studenter (alternativt annat antal som avtalats med Skolverket). D: VT-08-kurser får i andra utbetalningen 60% av summan enligt grundformeln* beräknat på antal registrerade studenter (alternativt annat antal som avtalats med Skolverket). Om kursen har fått fler studenter än minimiantalet (som de första 10 procenten ber E. HT-08-kurser får i andra utbetalningen 40% av summan enligt grundformeln* beräknat på antal registrerade studenter (alternativt annat antal som avtalats med Skolverket). Om kursen gått förut och inte fått 10% utvecklingsstöd denna omgång erhålls 50% oc F. VT09-kurser och framåt får en andra och sista utbetalning på 50% av summan enligt grundformeln* beräknat på antal studenter som deltagit hela kursen (alternativt annat antal som avtalats med Skolverket). G. VT-08-kurser får en tredje och sista utbetalning på 30% av summan enligt grundformeln* beräknat på antal studenter som deltagit hela kursen (alternativt annat antal som avtalats med Skolverket minus eventuella avhopp). H. HT-08-kurser får en tredje och sista utbetalning på 50% av summan enligt grundformeln* beräknat på antal studenter som deltagit hela kursen (alternativt annat antal som avtalats med Skolverket minus eventuella avhopp). För kurser VT09- och framåt görs bara högst två utbetalningar. Det avdrag på 10% som görs för RUC:s omkostnader går till den centrala hanteringen som kontakt med Skolverket, intern informationsspridning, administrering, marknadsföringskampanjer, Lärarlyftets hemsida med mera. Utbetalning ett (ev. den enda för kursen ) Utbetalning två (av två eller tre för kurser som startar) Utbetalning tre (om tre för kursen) Ansvarig institution Kurs Termin A. VT-08 och HT08-kurser, 10% utvecklingsstöd B. VT-09 och framåt: C. VT09 och 10% utvecklingsstöd framåt: kurser till nya kurser som som startar, ej startar 50% D. VT08- kurser, c:a 60% E. HT08- kurser, c:a 40% F. VT09-kurser G. VT08- och framåt, 50% kurser c:a 30% (sista utbet.) (sista utbet.) H. HT08-kurser c:a 50% (sista utbet.) Aktuell summa (mars 2009) 10% avdrag för RUC:s omkostnader på aktuell summa Aktuell summa att rekvirera (med 10% Aktuell summa per institution Ers. per HP och HP Ev. annat antal enl. avtal med Skol-verket Min. antal summa juni-08 (10% summa nov-08 (10% Språk- och kunskapsutvecklande arbete HT Språk- och kunskapsutvecklande arbete VT Språk- och kunskapsutveckling i mångfaldens skola fortsättningsk. HT Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling HT Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling I VT Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling II VT Tvåspråkiga ungdomars språk- och kunskapsutveckling VT Ej kursstart Centrum för tvåspråkighetsforskning Globaliseringen för icke-ekonomer VT Ekonomisk-historiska institutionen

7 Dnr SU Utbetalning ett (ev. den enda för kursen ) Utbetalning två (av två eller tre för kurser som startar) Utbetalning tre (om tre för kursen) Ansvarig institution Kurs Termin A. VT-08 och B. VT-09 och framåt: C. VT09 och D. VT08- E. HT08- F. VT09-kurser G. VT08- H. HT08-kurser Aktuell summa 10% avdrag för Aktuell summa Aktuell summa HT08-kurser, 10% utvecklingsstöd framåt: kurser kurser, c:a kurser, c:a och framåt, 50% kurser c:a 30% c:a 50% (sista (mars 2009) RUC:s att rekvirera per institution 10% till nya kurser som som startar, 60% 40% (sista utbet.) (sista utbet.) utbet.) omkostnader på (med 10% utvecklingsstöd ej startar 50% aktuell summa Ers. per HP och HP Ev. annat antal enl. avtal med Skol-verket Min. antal summa juni-08 (10% summa nov-08 (10% Engelsk barn- och ungdomslitteratur för lärare VT Engelsk språkfärdighet för lärare VT Engelska institutionen Fysik i skola och samhälle VT-09 X X Ej kursstart Fysik i skola och samhälle HT Ej kursstart Fysikum Didaktiska perspektiv på språk-, läs- och skrivutveckling HT Didaktiska perspektiv på språk-, läs- och skrivutveckling VT Medier och IKT med didaktisk inriktning för yrkeslärare HT Ej kursstart Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Från film till dataspel rörliga bilder i förändring Ej kursstart Institutionen för filmvetenskap Amöbor, dinosaurier och människor om livets utveckling på Jorden Klimathot, dinosaurier, vulkanutbrott och bergskedjeveckningar geologi är inte bara gråsten Institutionen för geologi och geokemi VT VT Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksanvändare VT Språkutveckling och språkstörning hos skolbarn HT Språkutveckling och språkstörning hos skolbarn VT Institutionen för lingvistik Klimat, vatten och hållbar utveckling HT Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Barnspråksutveckling VT Genrepedagogik för döva och hörselskadade i ett tvåspråkighetsperspektiv VT-08 Spec _ Genrepedagogik som språkutvecklande arbetssätt HT Ej kursstart Kommunikation i arbetslivet för sfi HT Kommunikation i arbetslivet för sfi VT Institutionen för nordiska språk

8 Dnr SU Utbetalning ett (ev. den enda för kursen ) Utbetalning två (av två eller tre för kurser som startar) Utbetalning tre (om tre för kursen) Ansvarig institution Kurs Termin A. VT-08 och B. VT-09 och framåt: C. VT09 och D. VT08- E. HT08- F. VT09-kurser G. VT08- H. HT08-kurser Aktuell summa 10% avdrag för Aktuell summa Aktuell summa HT08-kurser, 10% utvecklingsstöd framåt: kurser kurser, c:a kurser, c:a och framåt, 50% kurser c:a 30% c:a 50% (sista (mars 2009) RUC:s att rekvirera per institution 10% till nya kurser som som startar, 60% 40% (sista utbet.) (sista utbet.) utbet.) omkostnader på (med 10% utvecklingsstöd ej startar 50% aktuell summa Ers. per HP och HP Ev. annat antal enl. avtal med Skol-verket Min. antal summa juni-08 (10% summa nov-08 (10% Historia för lärare VT Historia för lärare HT-08 X Historia för lärare VT Livsfrågor - etik - didaktik VT Ej kursstart Med språket som redskap VT Ej kursstart Samhällskunskap för lärare HT Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaiora och samhällsvetenskap Bedömning som ett verktyg för lärande i matematik HT Förskoleklassen och lärande i matematik VT Inspirerande NO HT Ej kursstart Inspirerande NO VT Kreativ NO VT Laborativ Matematik-NO VT Lärande i matematik i grundskolans tidiga och mellanår VT Matematik för grundskolans senare år VT Matematik för grundskolans tidiga och mellanår VT Matematik i förskoleklassen VT Ej kursstart Matematik i grundskolans tidiga och mellanår HT Matematikundervisning i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv VT Ej kursstart Naturvetenskap och de hundra språken med fokus på svenska och matematik VT Ej kursstart NO-verkstan HT Problemformulering och datorn som didaktiskt verktyg i matematiken HT Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap Att undervisa i svenska som andraspråk HT-08 X Att undervisa i svenska som andraspråk VT Att undervisa i svenska som andraspråk VT Läs- och skrivutveckling i ljuset av nyare forskning HT-08 X Läs- och skrivutveckling i ljuset av nyare forskning VT Läs- och skrivutveckling i ljuset av nyare forskning VT Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling

9 Ansvarig institution Utbetalning ett (ev. den enda för kursen ) Utbetalning två (av två eller tre för kurser som startar) Utbetalning tre (om tre för kursen) Kurs Termin A. VT-08 och B. VT-09 och framåt: C. VT09 och D. VT08- E. HT08- F. VT09-kurser G. VT08- H. HT08-kurser Aktuell summa 10% avdrag för Aktuell summa Aktuell summa HT08-kurser, 10% utvecklingsstöd framåt: kurser kurser, c:a kurser, c:a och framåt, 50% kurser c:a 30% c:a 50% (sista (mars 2009) RUC:s att rekvirera per institution 10% till nya kurser som som startar, 60% 40% (sista utbet.) (sista utbet.) utbet.) omkostnader på (med 10% utvecklingsstöd ej startar 50% aktuell summa Arbetsplatsförlagda yrkesstudier VT Ers. per HP och HP Ev. annat antal enl. avtal med Skol-verket Min. antal summa juni-08 (10% Dnr SU summa nov-08 (10% Att leda yrkeslärande i arbetslivet HT Att leda yrkeslärande i arbetslivet - inställd, dvs ges VT-09 Ej kursstart ihop med Arbetsplatsförlagda yrkesstudier X X Bild med inriktning mot barns och ungdomars identitetsskapande HT Bildberättande med digitala tekniker VT Kreativt lärande VT Ej kursstart Musiken lyfter HT-08 Musiken lyfter VT Påbyggnadskurs i teknikdidaktik VT Ej kursstart Samverkan skola och arbetsliv 1+2 VT Teknik i grundskolans senare år VT Ej kursstart Teknik i grundskolans tidiga år VT Ej kursstart Teknik i skola och samhälle HT Ej kursstart Teknik i skolan I, baskurs HT Ej kursstart Teknik i skolan I, baskurs VT-09 X X Ej kursstart Yrkeslärande, språkutveckling och bedömning HT Ej kursstart Yrkespedagogisk forskning VT Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner Kemi för aktiva lärare VT Ej kursstart Kemi för NO- och kemilärare HT Kemilärarnas resurscentrum Djup i gymnasiematematiken HT Matematiska institutionen Globalisering och dagens samhälle VT Pedagogiska institutionen, IIE

10 Ansvarig institution Utbetalning ett (ev. den enda för kursen ) Utbetalning två (av två eller tre för kurser som startar) Utbetalning tre (om tre för kursen) Kurs Termin A. VT-08 och B. VT-09 och framåt: C. VT09 och D. VT08- E. HT08- F. VT09-kurser G. VT08- H. HT08-kurser Aktuell summa 10% avdrag för Aktuell summa Aktuell summa HT08-kurser, 10% utvecklingsstöd framåt: kurser kurser, c:a kurser, c:a och framåt, 50% kurser c:a 30% c:a 50% (sista (mars 2009) RUC:s att rekvirera per institution 10% till nya kurser som som startar, 60% 40% (sista utbet.) (sista utbet.) utbet.) omkostnader på (med 10% utvecklingsstöd ej startar 50% aktuell summa Autism VT Ers. per HP och HP Ev. annat antal enl. avtal med Skol-verket Min. antal summa juni-08 (10% Dnr SU summa nov-08 (10% Autism och specialpedagogik HT Autism och specialpedagogik/specialpedagogik med inritkning mot autism VT-08 Spec Flerfunktionshinder och synnedsättning HT Ej kursstart Flerfunktionshinder och synnedsättning VT-09 X X Ej kursstart IKT med elever ur ett inkluderande perspektiv HT Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och praktisk pedagogik VT-08 Spec Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och praktisk pedagogik HT Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och praktisk pedagogik VT Observationsmetoder i specialpedagogiskt arbete HT Skriftspråkligt lärande för elever med stora lärandehinder VT-08 Spec Skriftspråkligt lärande för elever med stora lärandehinder HT Skriftspråkligt lärande för elever med stora lärandehinder VT-09 X X Ej kursstart Specialpedagogik i styrdokument och som grund för undervisning av barn/elever med olika föruts. HT Specialpedagogik: ett inkluderande arbetssätt VT-08 Spec Utvecklingsarbetet med utgångspunkt i dialog och yrkeskunnande HT Ej kursstart Specialpedagogiska institutionen

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet 1 (10) 2009-05-11 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Om projektets allmänna förutsättningar Regeringen gör en satsning

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II Monica Sandorf Regionalt utvecklingscentrum, RUC Marianne Fridlund Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet 2012-05-24

Läs mer

LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010

LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010 LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010 Det finns fortfarande många poäng att söka för tidigarelärare! För att underlätta valet i lärarlyftet har vi gjort ett urval av de kurser som

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp (11FK11) Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV Information till BLÄRP/FLÄRP (Antagen ht01 vt08)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV  Information till BLÄRP/FLÄRP (Antagen ht01 vt08) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV www.buv.su.se Information till BLÄRP/FLÄRP (Antagen ht01 vt08) Självständigt arbete inom ämnet Barn- och ungdomsvetenskap kurskod: UB402A Barnperspektiv

Läs mer

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Allmänt utbildningsområde 3 En skola för alla i en värld för alla 15 högskolepoäng (4 veckor VFU) Examensarbete inom valt kunskapsområde 15

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller LYS Ingår som inriktning 90 högskolepoäng i Lärarprogrammet totalt 180 hp Yrke, skola arbetsliv 90 hp ( LYS ) Studenterna ansluter efter LYS 90 hp till Allmänt utbildningsområde AUO 90 hp i Lärarprogrammet

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION LLSV10 Svenska för lärare, åk 4-6 intervall 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish for Teachers in Higher Primary School, interval

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2009/27 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2009-06-04 och gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK

MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar på avancerad

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I,

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet GR 16 mars 2011 Anna Brodin och Mats d Hermansson Lärarutbildningsnämnden (LUN) 1 Förändringsarbete inom lärarutbildningen Vad händer inom lärarutbildningen?

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp 1 (5) BESLUT 2012-03-22 Dnr SU 318-29-0074-12, 210 hp Studiegångens upplägg terminsvis. Gäller för studenter till Lärarprogrammets profil Förskoledidaktik, studiegång Lärande i förskolan, inriktning Pedagogiskt

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG216, Kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i särskolan, 15,0 högskolepoäng Assessment and Learning in the Special Programe, 15.0 higher education credits

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp 1 (6) BESLUT 2012-03-22 Dnr SU 318-29-0074-12, 210 hp Studiegångens upplägg terminsvis, reviderad 2012-03-22. Gäller för studenter till Lärarprogrammets profil Förskoledidaktik, studiegång Lärande i förskolan,

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning Till Lärarutbildningsnämnden Högskolan i Gävle Sammanställning av utvärderingen av Inriktning 1 2003 Resultat Kön, ålder, planerad yrkesprofession samt inriktning 165 lärarstudenter har besvarat enkäten.

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Tryck: US-AB 2012 Grafisk form: Cecilia Österholm, Stockholms universitet Producerat av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Lärare är ett

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

En workshop om att arbeta i ämnesintegrerade projekt

En workshop om att arbeta i ämnesintegrerade projekt En workshop om att arbeta i ämnesintegrerade projekt Exempel från Globala Gymnasiet, Stockholm karolina.sandahl@stockholm.se www.globalagymnasiet.se Hur tänker du kring skillnaden mellan att undervisa

Läs mer

Regional nätverksträff 151123

Regional nätverksträff 151123 Regional nätverksträff 151123 Aktuellt Information från Skolverket Läslyftet Bedömningsstöd Kunskapskrav åk 1 Utvecklingsmedel till det Regionala nätverket Ge alla elever chansen att lära sig läsa och

Läs mer

Handledarutbildning NT. Arlanda den 3 maj 2017

Handledarutbildning NT. Arlanda den 3 maj 2017 Handledarutbildning NT Arlanda den 3 maj 2017 Digital kompetens i styrdokumenten Av läroplanernas första del framgår det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att: Förstå hur digitalisering

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

RIKTLINJER FÖR VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

RIKTLINJER FÖR VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING RIKTLINJER FÖR VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 3 HP, PROVKOD 1605, INOM RAMEN FÖR 33 HP, SVENSKA FÖR GRUNDLÄRARE ÅRSKURS 4 6, VT 2017. KURSPLAN SV1008, ÅRSKURS 4 6 Syftet med den verksamhetsförlagda

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP Gäller från och med VT16 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN ALTERNATIV STUDIEGÅNG FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet i Uppsala. För dig som läser samma program på Campus Gotland finns

Läs mer