Programmering i matematik och teknik i grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmering i matematik och teknik i grundskolan"

Transkript

1 Programmering i matematik och teknik i grundskolan

2

3

4

5 Program oktober Digital kompetens styrdokumentsförändringar Programmering ur ett historiskt perspektiv och undervisningsperspektiv Varför ska elever lära sig programmera? Lunch Workshop m.m Erfarenhetsutbyte Reflektioner & frågor Dagen avslutas senast 16.20

6 Stärka elevers digitala kompetens

7 Digital kompetens Förstå digitaliseringens påverkan på samhället Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

8 Några begrepp i en digital värld Digital teknik Digitala verktyg Digitala medier Visuell programmeringsmiljö Olika programmeringsmiljöer IKT, MIK, datalogiskt tänkande, m.m.

9 Reviderad läroplan

10 Dubbla versioner på hemsidan

11 1 Skolans värdegrund och uppdrag (s. 3)

12 Var har vi gjort ändringar? Del 1 Del 2 Syfte Långsiktiga mål Centralt innehåll Kunskapskrav

13 Beslutade förändringar i kursplaner Grundskolan biologi fysik geografi historia idrott och hälsa kemi matematik religionskunskap samhällskunskap slöjd svenska svenska som andraspråk teknik Sameskolan Se grundskolan Specialskolan Se grundskolan + svenska för döva och hörselskadade svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Grundsärskolan Kursplaner som grundskolan + musik estetisk verksamhet kommunikation motorik vardagsaktiviteter verklighetsuppfattning

14 Programmering Grundskolan - Förändringar i läroplan och kursplaner Exempel: programmering är ett inslag i matematik och teknik Gymnasieskolan - Förändringar i läroplan och ämnesplaner Exempel: programmering ingår som en strategi för problemlösning i vissa kurser i matematik

15 Matematik åk 1-3 Algebra Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

16 Matematik åk 4-6 Taluppfattning och tals användning Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Algebra Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

17 Matematik åk 7-9 Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material. Algebra Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. Problemlösning Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

18 Teknik åk 1-3 Tekniska lösningar Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Föremål som styrs av datorer. Att styra föremål med programmering.

19 Datorns delar och programmering som styr föremål

20 Teknik åk 4-6 Tekniska lösningar Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

21 Processorer och nätverk

22 Teknik åk 7-9 Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värmeoch ventilationssystem. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

23 Styr och regler teknik + programmering

24 Hjärtmodell tillgänglig för dig!

25 Skolverkets insatser 2017/18 Moduler i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

26 Lärportalen

27 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Moduler övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Del 5 och 7 kompletteras våren 2018

28 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Moduler övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I

29 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Moduler övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I

30 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Moduler övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I

31 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Moduler övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg I Matematikundervisning med digitala verktyg II Matematikundervisning med digitala verktyg II Matematikundervisning med digitala verktyg II Matematikundervisning med digitala verktyg II Publiceras januari 2018

32 Matematikundervisning med digitala verktyg I och II

33 Projekten är ett samarbete mellan NCM och Modul I Lärargrupp Malmö högskola Ulrika Ryan Linnéuniversitetet Hanna Palmér, Håkan Sollervall Göteborgs universitet Thomas Lingefjärd Modul II Lärargrupp Aalborg universitet Morten Misfeldt Malmö högskola Ulrika Ryan Luleå tekniska universitet Maria Johansson

34 Hur berikas undervisningen i filmen av att elever arbetar med det digitala verktyget?

35 Hur berikas undervisningen i filmen av att eleverna arbetar med det digitala verktyget?

36 Syfte och mål Lärare ska få möjlighet att uppmärksamma sin egen undervisning specifikt sin användning av digitala verktyg/programmering i matematikundervisningen utmanas till reflektion över sina undervisningsbeslut, med särskilt fokus på digitala verktyg/programmering tillägna sig en bredare uppsättning metoder och arbetssätt, med särskilt fokus på digitala verktyg/programmering

37 Gemensamt för modulerna Vi har filmat och ska filma flera klassrum för att exemplifiera det vi skriver om Texter exemplifieras med aktiviteter och exempel för respektive stadie Kommer inte bli experter på digitala verktyg eller programmering

38 Innehåll modul I 1. Nätet som resurs 2. Orkestrering av matematikundervisning med stöd av digitala verktyg 3. Dynamisk representation med digitala verktyg 4. Formativ klassrumspraktik med responssystem 5. Analys av digitala programvaror : Undersöka och upptäcka matematik med digitala verktyg 7-9: Undersökande arbetssätt med dynamiska konstruktioner : Matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas digitala värld 7-9: Matematiska undersökningar med kalkylprogram 8. Matematikundervisning och utveckling med digitala verktyg

39 Innehåll modul II 1. Om programmering 2. Att programmera 3. Programmering med matematik 4. Programmering i matematik

40 Modul II kommer bland annat behandla Tinkering Felsökning Transfer Sekvens, iteration, selektion

41 Kontakt

42 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Förmågor i NO Granska information, kommunicera och ta ställning Granska information, kommunicera och ta ställning Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll Systematiska undersökningar Systematiska undersökningar Modeller och representationer Använda naturvetenskapliga begrepp och teorier Använda naturvetenskapliga begrepp och teorier Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen Hållbar utveckling Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt Digitala verktyg Väder och klimat Medicin Moduler i naturvetenskap Digitala verktyg

43 Moduler i teknik Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan Teknikens förändring Teknikens förändring Teknikens förändring Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll Innovation och konstruktion Innovation och konstruktion Innovation och konstruktion Modeller och representationer Den digitala världen Den digitala världen Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen

44 Den digitala världen januari 2018

45 Innehåll Den digitala världen 1. Elektronikens funktioner i vardagen 2. Elektroniska komponenter 3. Mätteknik 4. Elektroniken individen och samhället 5. Ett hållbart samhälle 6. Att styra och kontrollera 7. Säkerhet vid användning av elektronik 8. Övervakning robotar

46 Skolverkets insatser 2017/18 Moduler i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

47 Kommentarmaterial Ämnesvisa kommentarmaterial reviderade 2017 för de flesta ämnen i grundskolan Nytt övergripande material 2017 Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

48 Skolverkets insatser 2017/18 Moduler i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

49 Konferenser tipsa din rektor Digitalisering för skolledare, rektorer, IKT-pedagoger, förstelärare i grundskolan/gymnasieskolan 16 oktober Sundsvall 4 december Luleå 6 november Stockholm 8 december Karlstad 13 november Stockholm 11 december Lund 20 november Arlanda 12 december Borås 27 november Arlanda 14 december Kalmar

50 Skolverkets insatser 2017/18 Moduler i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

51 Webbkurs om programmering Målgrupp: All personal i förskola och skola Syfte: - ökade kunskaper om programmering - ökad medvetenhet om programmeringens påverkan på samhället Webbkursen är tillgänglig för begränsat antal deltagare från 30 oktober 2017 Webbkursen är tillgänglig för alla från januari 2018

52 Skolverkets insatser 2017/18 Moduler i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial och diskussionsunderlag Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

53 Högskolekurser i programmering Målgrupp: Poäng: Innehåll: Ht 2017: Ht 2018: Lärare som undervisar i matematik eller teknik 7,5 hp Programmering i Python (Umeå universitet) Inledande programmering i Java (Högskolan i Gävle) Fler kurser startar senast v.44 på 8 lärosäten De flesta lärosätena erbjuder kurser programmering-7-5-hp

54 Kontaktuppgifter Matematik Naturvetenskap och teknik

Programmering i matematik och teknik i grundskolan

Programmering i matematik och teknik i grundskolan Programmering i matematik och teknik i grundskolan Program november 2017 09.15 Digital kompetens styrdokumentsförändringar 10.30 Programmering ur ett historiskt perspektiv och undervisningsperspektiv

Läs mer

Skolverkets arbete med skolans digitalisering

Skolverkets arbete med skolans digitalisering Skolverkets arbete med skolans digitalisering Nationell strategi för skolans digitalisering Övergripande mål Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa

Läs mer

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning Program september 2017 09.30 Styrdokumentsförändringar och presentation av moduler 10.15 Paneldebatt: Varför ska våra elever lära sig programmering?

Läs mer

Programmering i matematik. grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Programmering i matematik. grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen Programmering i matematik grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen Program våren 2018 09.30 Digital kompetens styrdokumentsförändringar 10.00 Programmering ur ett historiskt perspektiv och undervisningsperspektiv

Läs mer

Skolans digitalisering styrdokumentsändringar SETT Syd 2018

Skolans digitalisering styrdokumentsändringar SETT Syd 2018 Skolans digitalisering styrdokumentsändringar SETT Syd 2018 Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Regeringsuppdraget Gemensamt för alla skolformer: Skolans styrdokument tydliggör

Läs mer

Varför programmering i läroplanerna?

Varför programmering i läroplanerna? Att programmera Varför programmering i läroplanerna? Regeringsuppdrag förändringar i läroplaner och kursplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen (bl.a.) Läroplanen

Läs mer

Skolverkets arbete med skolans digitalisering

Skolverkets arbete med skolans digitalisering Skolverkets arbete med skolans digitalisering Uppdraget enligt Regleringsbrev 2018 främja digitaliseringen inom skolväsendet underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Läs mer

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer

Handledarutbildning NT. Arlanda den 3 maj 2017

Handledarutbildning NT. Arlanda den 3 maj 2017 Handledarutbildning NT Arlanda den 3 maj 2017 Digital kompetens i styrdokumenten Av läroplanernas första del framgår det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att: Förstå hur digitalisering

Läs mer

Handledarutbildning MaNT

Handledarutbildning MaNT Handledarutbildning MaNT Arlanda den 2-3 maj 2017 Margareta Oscarsson Johnny Häger 08 527 333 27 08 527 336 49 margareta.oscarsson@skolverket.se johnny.hager@skolverket.se Program Utvärdering av Matematiklyftet

Läs mer

Digital kompetens i läroplanerna

Digital kompetens i läroplanerna Digital kompetens i läroplanerna Olof Andersson Nationell it-strategi Styrdokument Personalens digitala kompetens Likvärdig tillgång Potentialen för undervisning och administration Forskning 1 Styrdokument

Läs mer

Skolans digitalisering styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Skolans digitalisering styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Skolans digitalisering styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer

Nyheter om matematik från Skolverket. oktober 2017

Nyheter om matematik från Skolverket. oktober 2017 Nyheter om matematik från Skolverket oktober 2017 Innehåll Några korta nyheter Nytt material för förskoleklass Revideringar i styrdokument Korta nyheter Rapport Nära examen. Inventering av synpunkter på

Läs mer

Nyheter från Skolverket Mullsjö Linnea Hellebro Löfling och Marica Dahlstedt

Nyheter från Skolverket Mullsjö Linnea Hellebro Löfling och Marica Dahlstedt Nyheter från Skolverket 20180518 Mullsjö Linnea Hellebro Löfling och Marica Dahlstedt Dagens presentation Digitalisering: läroplan, kurs- och ämnesplaner, nationella prov och implementeringsinsatser Digitala

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Olof Andersson, Christian Magnusson Gemensamt för alla skolformer: vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra

Läs mer

Nyheter från Skolverket

Nyheter från Skolverket Nyheter från Skolverket Helena Karis & Jenny Lindblom 20 juni 2016 Dagens agenda Utökad undervisningstid i matematik Delkurser i vuxenutbildningen Internationella studier Nationella prov Obligatoriska

Läs mer

Program. Skolans digitalisering - styrdokumentsförändringar. Skolans digitalisering ett förändringsprojekt

Program. Skolans digitalisering - styrdokumentsförändringar. Skolans digitalisering ett förändringsprojekt Program Skolans digitalisering - styrdokumentsförändringar Skolans digitalisering ett förändringsprojekt Nationella prov - förändringar kring de nationella proven och kommande digitalisering På gång från

Läs mer

Skaraborgs kommunalförbund Skolledarkonferens

Skaraborgs kommunalförbund Skolledarkonferens Skaraborgs kommunalförbund Skolledarkonferens Nationell strategi Styrdokument Implementering Kompetensutveckling Avslutning och frågor Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson, Hans Almgren

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson, Hans Almgren Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Christian Magnusson, Hans Almgren Regeringsuppdrag Nationella it-strategier Tre redovisningar - Skola och förskola 4 april - Gymnasieskola och vuxenutbildning

Läs mer

Karin Wallby, NCM SMAL HÖSTMÖTE STOCKHOLM 20 OKTOBER 2017

Karin Wallby, NCM SMAL HÖSTMÖTE STOCKHOLM 20 OKTOBER 2017 Karin Wallby, NCM SMAL HÖSTMÖTE STOCKHOLM 20 OKTOBER 2017 Arbete med anknytning till matematiklyftet Filmer Nya moduler: Matematikundervisning med digitala verktyg II Matematikdidaktik och specialpedagogik

Läs mer

Välkomna. till Skolverkets webbinarium om skolans digitalisering

Välkomna. till Skolverkets webbinarium om skolans digitalisering Välkomna till Skolverkets webbinarium om skolans digitalisering Agenda: Nationell strategi Styrdokumentsförslagen Implementering Kompetensutveckling Avslutning och frågor Skolverkets regleringsbrev 2017

Läs mer

Elevens digitala kompetens Nationell strategi och reviderad läroplan. E-post: Telefon:

Elevens digitala kompetens Nationell strategi och reviderad läroplan. E-post: Telefon: Elevens digitala kompetens Nationell strategi och reviderad läroplan E-post: niklas.svensson@grkom.se Twitter: @svenssonniklas Telefon: 0734-220428 Vad menar vi med digitalisering av skolan? Digitalisering

Läs mer

Att använda sig av medier

Att använda sig av medier Välkomna! Att använda sig av medier Bra fotbollsspelare- har bättre exekutiva funktioner: all information man tar in, bearbetar, förutser konsekvenserna av och tar beslut utifrån. Att inte befinna sig

Läs mer

Skolverket Digital kompetens. Mats Hansson och Lotta Ramqvist

Skolverket Digital kompetens. Mats Hansson och Lotta Ramqvist Skolverket Mats Hansson och Lotta Ramqvist Sida 2 Sida 3 Fyra aspekter: Förstå digitaliseringens påverkan på individen och samhället, Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, Ha ett kritiskt

Läs mer

Grundsärskolan. Särskolans rikskonferens Kristina Dahlberg, Anna Löfström Undervisningsråd För- och grundskoleenheten

Grundsärskolan. Särskolans rikskonferens Kristina Dahlberg, Anna Löfström Undervisningsråd För- och grundskoleenheten Grundsärskolan Särskolans rikskonferens 2018 Kristina Dahlberg, Anna Löfström Undervisningsråd För- och grundskoleenheten Nyheter och några vanliga frågor Obligatorisk förskoleklassen påverkar det grundsärskolans

Läs mer

Programmering, dans och loopar

Programmering, dans och loopar Lektionen är en introduktion till programmering; träna loopar med analog dansprogrammering. Lektionsförfattare: Karin Nygårds Till läraren 1. En loop 2. Varför behövs loopar? En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet Digitalt lärande och programmering i klassrummet Innehåll Vad är programmering och varför behövs det? Argument för (och emot) programmering Programmering i styrdokumenten Kort introduktion till programmering

Läs mer

Lgr 11 och digital kompetens

Lgr 11 och digital kompetens Lgr 11 och digital kompetens Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande

Läs mer

Dela, koda och korrigera! Undervisningsmaterial inom digital kompetens

Dela, koda och korrigera! Undervisningsmaterial inom digital kompetens Dela, koda och korrigera! Undervisningsmaterial inom digital kompetens Utvidgat regionalt lärarnätverk Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor Lärarnätverket i samtliga Norrbottens kommuner Likvärdighet

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Nationell IT-strategi för skolan. Fredrik Hedström Pedagogik och kommunikationsutvecklare

Nationell IT-strategi för skolan. Fredrik Hedström Pedagogik och kommunikationsutvecklare Nationell IT-strategi för skolan Fredrik Hedström Pedagogik och kommunikationsutvecklare De gemensamma delarna för alla skolformer ska innehålla: Nationell IT-strategi för skolväsendet (U2015/04666/S &

Läs mer

Programmering, dans och loopar

Programmering, dans och loopar Programmering, dans och loopar Lektionen handlar om loopar som förklaras genom att eleverna tittar på avsnittet "Vad är en loop?" från serien "Programmera mera". Sedan prövar ni loopar genom dansprogrammering.

Läs mer

Loopar och ljud 3 av 7. Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch. Loopar och ljud 3 av 7

Loopar och ljud 3 av 7. Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch. Loopar och ljud 3 av 7 Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch. Lektionsförfattare: Lotta Ohlin Andersson Till läraren 1. Loopar och ljud 2. Repetera det du gjort En

Läs mer

Fuengirola den 8 november Matematiklyftet. Margareta Oscarsson #malyft

Fuengirola den 8 november Matematiklyftet. Margareta Oscarsson #malyft Fuengirola den 8 november 2014 Matematiklyftet Margareta Oscarsson 08 52733327 margareta.oscarsson@skolverket.se #malyft Dagens program Matematiklyftet i korthet Materialet på lärportalen De didaktiska

Läs mer

Loopar och ljud 3 av 7. Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch. Loopar och ljud 3 av 7

Loopar och ljud 3 av 7. Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch. Loopar och ljud 3 av 7 Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch. Lektionsförfattare: Lotta Ohlin Andersson Till läraren 1. Loopar och ljud 2. Repetera det du gjort Sida

Läs mer

EV3 Design Engineering Projects Koppling till Lgr11

EV3 Design Engineering Projects Koppling till Lgr11 EV3 Design Engineering Projects Koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar

Läs mer

Fortsätt med Scratch: Så funkar kloner (del 3/6)

Fortsätt med Scratch: Så funkar kloner (del 3/6) Fortsätt med Scratch: Så funkar kloner (del 3/6) I lektionen programmerar eleverna ett spel Scratch och lär sig använda kloner. Till läraren 1. Kloner i Scratch 2. Hur fungerar kloner i Scratch? 3. Nästa

Läs mer

Lars Lingman. Undervisningsråd - skolans bit.ly/skolverketxxx

Lars Lingman. Undervisningsråd - skolans bit.ly/skolverketxxx Lars Lingman Undervisningsråd - skolans digitalisering lars.lingman@skolverket.se @LarsLingman bit.ly/skolverketxxx Nationell strategi Läroplaner Leda digitalisering bit.ly/skolverketxxx Nationell strategi

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Kollegialt lärande i Matematiklyftet

Kollegialt lärande i Matematiklyftet Kollegialt lärande i Matematiklyftet Oslo den 22 oktober 2015 Lena Apelthun Margareta Oscarsson +46 852 733 384 +46 852 733 327 lena.apelthun@skolverket.se margareta.oscarsson@skolverket.se Dagens program

Läs mer

IT OCH PROGRAMMERING I SKOLAN. Jan Erik Moström Peter Vinnervik

IT OCH PROGRAMMERING I SKOLAN. Jan Erik Moström Peter Vinnervik IT OCH PROGRAMMERING I SKOLAN Jan Erik Moström Peter Vinnervik VILKA ÄR VI OCH VAD KOMMER VI ATT PRATA OM? Jan Erik Moström - undervisar på institutionen för datavetenskap Peter Vinnervik - doktorand vid

Läs mer

Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande, skrivande och lärande. modulkunskap

Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande, skrivande och lärande. modulkunskap Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande, skrivande och lärande modulkunskap Syfte Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla

Läs mer

Matematik i Skolverket

Matematik i Skolverket SMaLs sommarkurs 2013 Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson Reformer - vuxenutbildning 1 juli 2012 - Kursplaner - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på

Läs mer

Meddelande och game over 5 av 6

Meddelande och game over 5 av 6 Meddelande och game over 5 av 6 Lektionen handlar om att lära sig använda meddelandefunktionen i Scratch. Lektionsförfattare: Lotta Ohlin Andersson Till läraren En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Att leda kollegialt lärande

Att leda kollegialt lärande Att leda kollegialt lärande 2019-06-04 Program 4 juni 10.00 10.45 Information om utbildningen och kompetensutvecklingsmodellen Skolverket 10.50 12.00 Det kollegiala lärandet, förväntningar & rollfördelning.

Läs mer

Programmering från början

Programmering från början Färdiga lektioner till de nya digitala kunskapsmålen för årskurs 1 till 6 Lektionsserien består av följande lektioner: 1. Programmera någon att bre en smörgås 2. Lapp-programmering 3. Programmera kompisar

Läs mer

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. Centralt innehåll 4-6 DIGITALISERING Idrott och hälsa Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. Matematik

Läs mer

Peter Karlberg. Undervisningsråd - skolans

Peter Karlberg. Undervisningsråd - skolans Peter Karlberg Undervisningsråd - skolans digitalisering peter.karlberg@skolverket.se @peterkarlberg Nationell strategi Styrdokument Kompetensutveckling Leda digitalisering Nationell strategi Styrdokument

Läs mer

Fortsätt med Scratch: Meddelande och game over (del 5/6)

Fortsätt med Scratch: Meddelande och game over (del 5/6) Fortsätt med Scratch: Meddelande och game over (del 5/6) I lektionen programmerar eleverna ett spel i Scratch och lär sig använda meddelandefunktionen. Till läraren 1. Använd meddelanden i Scratch 2. Repetera

Läs mer

Programmering från början

Programmering från början Färdiga lektioner till de nya digitala kunskapsmålen för årskurs 1 till 6 Lektionsserien består av följande lektioner: 1. Programmera någon att bre en smörgås 2. Lapp-programmering 3. Programmera kompisar

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Skolverkets publikationsservice Telefon: 08-527 332 00 E-post: publikationsorder@skolverket.se www.skolverket.se/publikationer Beställningsnr:

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

Kursplan och kunskapskrav för skolämnet Teknik

Kursplan och kunskapskrav för skolämnet Teknik Kursplan och kunskapskrav för skolämnet Teknik Gäller fr.o.m. 170701 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2017, s 283-289 Det här styrdokumentet är reviderat med skrivningar

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

Skolan håller på att digitaliseras! Hänger du med på resan? Lärardagen 16 augusti

Skolan håller på att digitaliseras! Hänger du med på resan? Lärardagen 16 augusti Skolan håller på att digitaliseras! Hänger du med på resan? Lärardagen 16 augusti Wi-Fi CONVENTUM-SMART Lösenord: conventum2017 Vem är jag? Stefan Karlsson Lärare i 14 år Redaktör på Pedagog Örebro Kvalitetsutvecklare

Läs mer

Grunderna i programmering - loopar 3 av 6

Grunderna i programmering - loopar 3 av 6 Grunderna i programmering - loopar 3 av 6 Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner. Lektionsförfattare: Anna Eriksson Till läraren En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Varmt välkomna till konferensen Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser Stockholm den 25 mars 2019 Wifi-lösenord:

Varmt välkomna till konferensen Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser Stockholm den 25 mars 2019 Wifi-lösenord: Varmt välkomna till konferensen Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser Stockholm den 25 mars 2019 Wifi-lösenord: Program 9:30-10:00 Bakgrund, syfte och utformning 10:00-10:40 Obligatoriska

Läs mer

Programmering från början

Programmering från början Färdiga lektioner till de nya digitala kunskapsmålen för årskurs 1 till 6 Lektionsserien består av följande lektioner: 1. Programmera någon att bre en smörgås 2. Lapp-programmering 3. Programmera kompisar

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Dnr :1608

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Dnr :1608 Konsekvensutredning avseende förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Regional Teknikkonferens Västerås Johnny Häger

Regional Teknikkonferens Västerås Johnny Häger Regional Teknikkonferens Västerås 2016-09-29 Johnny Häger johnny.hager@skolverket.se 0733-77 36 49 Johnny Häger Bor strax utanför Uppsala 4-9 Ma/No-Tk lärare Lärarutbildare UU i Teknik, Naturvetenskap

Läs mer

Skolan håller på att digitaliseras! Hänger du med på resan? Öppen föreläsning 5 mars

Skolan håller på att digitaliseras! Hänger du med på resan? Öppen föreläsning 5 mars Skolan håller på att digitaliseras! Hänger du med på resan? Öppen föreläsning 5 mars Vem är jag? Stefan Karlsson Lärare i 14 år Redaktör på Pedagog Örebro Kvalitetsutvecklare Upplägg Digitaliseringen i

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Göteborg 5 december Teknik

Göteborg 5 december Teknik Göteborg 5 december Teknik Hasse Alfredssons idé Hur löste eleverna problemet? SKOLAN? Elevers idéer till lösning SKOLAN Elevernas lösning på problemet SKOLAN Bikupa Varför teknik i grundskolan? Den nya

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i grundskolan vid Primaskolan Umeå belägen i Umeå kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i grundskolan vid Primaskolan Umeå belägen i Umeå kommun Beslut Primaskolan Sverige AB info@pysslingen.se 2019-06-19 Dnr 400-2018:6938 Beslut efter kvalitetsgranskning av Undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i grundskolan vid Primaskolan

Läs mer

Förslag den 25 september Matematik

Förslag den 25 september Matematik Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Aktuellt från Skolverket

Aktuellt från Skolverket Aktuellt från Skolverket Kristina Dahlberg - grundsärskolan Sylvia Lindqvist - särskild utbildning för vuxna Anna Löfström - grundsärskolan Bengt Weidow - gymnasiesärskolan Grundsärskolan Stadieindelad

Läs mer

Grunderna i programmering - vad är en dator? 1 av 6

Grunderna i programmering - vad är en dator? 1 av 6 Grunderna i programmering - vad är en dator? 1 av 6 Lektionen är en introduktion till att förstå vad en dator är. Lektionsförfattare: Anna Eriksson Till läraren En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i grundskolans årskurs 7-9 vid Primaskolan Sverige AB

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i grundskolans årskurs 7-9 vid Primaskolan Sverige AB Beslut Primaskolan Sverige AB info@pysslingen.se 2019-06-26 Dnr 400-2018:6938 Beslut efter kvalitetsgranskning av Undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i grundskolans årskurs 7-9 vid

Läs mer

Hur fungerar en dator? Lektionen handlar om att förstå hur datorer styrs av program. Hur fungerar en dator? Lektionsförfattare: Boel Nygren

Hur fungerar en dator? Lektionen handlar om att förstå hur datorer styrs av program. Hur fungerar en dator? Lektionsförfattare: Boel Nygren Lektionen handlar om att förstå hur datorer styrs av program. Lektionsförfattare: Boel Nygren Till läraren 1. Datorn säger "Hej!" 2. Använd programmeringsord En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning LHS Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning Poäng: 4,5 hp VFU inom ramen för 30hp Kurs: Matematik för grundlärare åk F-3 Kursplan: MA3005 VFU-period:

Läs mer

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller komvux gy nivå, 7,5 hp

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller komvux gy nivå, 7,5 hp Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller komvux gy nivå, 7,5 hp Dag Wedelin, bitr professor, och K V S Prasad, docent Institutionen för data- och

Läs mer

Hur fungerar en dator?

Hur fungerar en dator? Hur fungerar en dator? Lektionen handlar om att få en förståelse för datorn olika delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och bara kan utföra det de är programmerade till att göra. Till

Läs mer

Konstruera, styra, reglera och programmera en röd tråd F-9

Konstruera, styra, reglera och programmera en röd tråd F-9 Konstruera, styra, reglera och programmera en röd tråd F-9 Icke vinstdrivande grundskola F-9, grundad 1914. LGR-11 rev 2017 Centralt innehåll Årskurs 1-3 Teknik Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Läs mer

Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola

Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola Tjänsteskrivelse 2016-10 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola Förslag till

Läs mer

Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken. utifrån nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov, från förskoleklass till årskurs 3

Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken. utifrån nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov, från förskoleklass till årskurs 3 Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken utifrån nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov, från förskoleklass till årskurs 3 Nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov En

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Regional Teknikkonferens Gävle Mats Hansson

Regional Teknikkonferens Gävle Mats Hansson Regional Teknikkonferens Gävle 2016-10-31 Mats Hansson Just nu på Skolverket NT-satsningen tar slut i december. Nationellt skolutvecklingsprogram innehåller kompetensutveckling genom moduler och kollegialt

Läs mer

Bakgrund: När man programmerar på professionell nivå så går det ut på att koppla gränssnittet till funktioner.

Bakgrund: När man programmerar på professionell nivå så går det ut på att koppla gränssnittet till funktioner. Pedagogisk plan för programmering med Bee-bots Av Mattias Isberg, ht 2016 Arbetsområdets koppling till läroplanerna. Kunskapskrav i matematik i slutet av åk 3 - Eleven kan lösa enkla problem i elevnära

Läs mer

Digitaliseringen av skolan

Digitaliseringen av skolan Digitaliseringen av skolan Kommer att prata om Varför Process Ansvar Resurser Varför digitalisering Varför digitalisering Effektivisera system Transporter Betalningssystem Handeln Sjuk- och hälsovården

Läs mer

PROGRAMMERING I SKOLAN Utbildning av kollegor på Carlssons skola CECILIA CHRISTIANSEN ULRIHCA MALMBERG

PROGRAMMERING I SKOLAN Utbildning av kollegor på Carlssons skola CECILIA CHRISTIANSEN ULRIHCA MALMBERG ATT UNDERVISA I PROGRAMMERING I SKOLAN Utbildning av kollegor på Carlssons skola CECILIA CHRISTIANSEN ULRIHCA MALMBERG SYFTE Lärarna ska känna sig redo! Datalogiska kunskaper Pedagogiska kunskaper Utveckla

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Digitalisering i skolan och vuxenutbildningen

Digitalisering i skolan och vuxenutbildningen Digitalisering i skolan och vuxenutbildningen 1 Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att: Använda bläckpenna Skriva tydliga siffror, så här: Markera dina svar med kryss, så här: Om du svarat

Läs mer

Övning: hitta buggarna

Övning: hitta buggarna Se video Lektionen handlar om att hitta buggar i en färdiga kodexempel. Lektionsförfattare: Karin Nygårds Till läraren 1. Hitta buggen 2. 3. Sammanfatta och reflektera 4. Lektion att fortsätta med LÄRARINSTRUKTIONER

Läs mer

Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 3 av 5)

Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 3 av 5) Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 3 av 5) Vi tittar närmare på "sprajtar" och hur man med hjälp av programmering får dem att röra sig samt lär oss att skapa loopar. Det här är tredje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 13 juni 2018 Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185) dels att

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Programmera en mänsklig robot. Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner. Programmera en mänsklig robot

Programmera en mänsklig robot. Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner. Programmera en mänsklig robot Programmera en mänsklig robot Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner. Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson Till läraren 1. Hur fungerar en robot? En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Grunderna i programmering hitta buggen (lektion 4 av 5)

Grunderna i programmering hitta buggen (lektion 4 av 5) Grunderna i programmering - hitta buggen (lektion 4 av 5) Lektionen handlar om att öva på grunderna i programmering genom att lära sig mer om begreppet buggar. Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar

Läs mer

Bee-Bot & Blue-Bot Räkna

Bee-Bot & Blue-Bot Räkna Bee-Bot & Blue-Bot Räkna Sverige har en starkt segregerad arbetsmarknad där tekniksektorn utmärker sig. Stat och kommun har därför initierat ett antal aktörer med särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhets-

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

Talföljer och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster 2 av 4

Talföljer och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster 2 av 4 Talföljer och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster 2 av 4 Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster. Lektionsförfattare: Måns Jonasson Till läraren En digital

Läs mer

Hur ska måluppfyllelsen öka? Matematiklyftet

Hur ska måluppfyllelsen öka? Matematiklyftet Matematiklyftet Ökad måluppfyllelse Hur ska måluppfyllelsen öka? Matematiklyftet Fortbildning i matematikdidaktik för alla matematiklärare Stöd för arbetet med matematik i förskolan och förskoleklassen

Läs mer

Vad är algoritmer? Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för vad en algoritm är. Vad är algoritmer?

Vad är algoritmer? Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för vad en algoritm är. Vad är algoritmer? Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för vad en algoritm är. Lektionsförfattare: Lotta Ohlin Andersson Till läraren 1. Vad vet du om algoritmer? 2. Vad betyder ordet algoritm? En digital

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) Utfärdad den 12 juli 2018 Publicerad den 18 juli 2018 Regeringen föreskriver att bilaga 1 3 till skolförordningen (2011:185)

Läs mer

Vad är algoritmer? En digital lektion från Sida 1 av 6

Vad är algoritmer? En digital lektion från   Sida 1 av 6 Vad är algoritmer? Många val i vår vardag görs numera av algoritmer. I den här lektionen får eleverna en grundläggande förståelse för vad en algoritm är. Lektionsförfattaren Lotta Ohlin Andersson är lärare

Läs mer