Programmering i matematik och teknik i grundskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmering i matematik och teknik i grundskolan"

Transkript

1 Programmering i matematik och teknik i grundskolan

2

3

4 Program november Digital kompetens styrdokumentsförändringar Programmering ur ett historiskt perspektiv och undervisningsperspektiv Varför ska elever lära sig programmera? Lunch Workshop m.m Erfarenhetsutbyte Reflektioner & frågor Dagen avslutas senast 16.20

5 Stärka elevers digitala kompetens

6 Digital kompetens Förstå digitaliseringens påverkan på samhället Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

7 Några begrepp i en digital värld Digital teknik Digitala verktyg Digitala medier Visuell programmeringsmiljö Olika programmeringsmiljöer IKT, MIK, datalogiskt tänkande, m.m.

8 Reviderad läroplan

9 Dubbla versioner på hemsidan

10 1 Skolans värdegrund och uppdrag (s. 3)

11 Var har vi gjort ändringar? Del 1 Del 2 Syfte Långsiktiga mål Centralt innehåll Kunskapskrav

12 Beslutade förändringar i kursplaner Grundskolan biologi fysik geografi historia idrott och hälsa kemi matematik religionskunskap samhällskunskap slöjd svenska svenska som andraspråk teknik Sameskolan Se grundskolan Specialskolan Se grundskolan + svenska för döva och hörselskadade svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Grundsärskolan Kursplaner som grundskolan + musik estetisk verksamhet kommunikation motorik vardagsaktiviteter verklighetsuppfattning

13 Programmering Grundskolan - Förändringar i läroplan och kursplaner Exempel: programmering är ett inslag i matematik och teknik Gymnasieskolan - Förändringar i läroplan och ämnesplaner Exempel: programmering ingår som en strategi för problemlösning i vissa kurser i matematik

14 Matematik åk 1-3 Algebra Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

15 Matematik åk 4-6 Taluppfattning och tals användning Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Algebra Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

16 Matematik åk 7-9 Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material. Algebra Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. Problemlösning Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

17 Teknik åk 1-3 Tekniska lösningar Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Föremål som styrs av datorer. Att styra föremål med programmering.

18 Datorns delar och programmering som styr föremål

19 Teknik åk 4-6 Tekniska lösningar Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

20 Processorer och nätverk

21 Teknik åk 7-9 Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värmeoch ventilationssystem. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

22 Styr och regler teknik + programmering

23 Hjärtmodell tillgänglig för dig!

24 Skolverkets insatser 2017/18 i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

25 Lärportalen

26 åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I Del 5 och 7 kompletteras våren 2018

27 åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I

28 åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I

29 åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I

30 åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan övriga Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Taluppfattning och tals användning Undervisa matematik utifrån problemlösning Vuxenutbildning Algebra Algebra Algebra Undervisa matematik utifrån förmågorna Förskola Geometri Geometri Geometri Bedömning för lärande och undervisning i matematik Förskoleklass Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Undervisa matematik på yrkesprogram Särskola I Samband och förändring Samband och förändring Samband och förändring Undervisa matematik på högskoleförberedande program Särskola II Problemlösning Problemlösning Problemlösning Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik Språk i matematik med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg I med digitala verktyg II med digitala verktyg II med digitala verktyg II med digitala verktyg II Publiceras januari 2018

31 med digitala verktyg I och II med digitala verktyg I Lärare Malmö högskola Linnéuniversitetet Göteborgs universitet med digitala verktyg II Lärare Aalborg universitet Malmö högskola Luleå tekniska universitet Göteborgs universitet Publiceras jan - feb 2018

32 Syfte och mål uppmärksamma sin egen undervisning specifikt användning av digitala verktyg/programmering i matematikundervisningen reflektera över sina undervisningsbeslut, med särskilt fokus på digitala verktyg/programmering tillägna sig uppsättning metoder och arbetssätt, med särskilt fokus på digitala verktyg/programmering

33 Gemensamt för modulerna Texter förtydligas med exempel för respektive stadie Aktiviteter är anpassade efter olika stadier Klassrumsfilmer för att exemplifiera det texten behandlar

34 Hur berikas undervisningen i filmen av att elever arbetar med det digitala verktyget? Digitala verktyg som stöd för helklassdiskussion, åk 7-9, Del 2

35 Innehåll modul I 1. Nätet som resurs 2. Orkestrering av matematikundervisning med stöd av digitala verktyg 3. Dynamisk representation med digitala verktyg 4. Formativ klassrumspraktik med responssystem 5. Analys av digitala programvaror : Undersöka och upptäcka matematik med digitala verktyg 7-9: Undersökande arbetssätt med dynamiska konstruktioner : med utgångspunkt i elevernas digitala värld 7-9: Matematiska undersökningar med kalkylprogram 8. och utveckling med digitala verktyg

36 Innehåll modul II 1. Om programmering 2. Att programmera 3. Programmering med matematik 4. Programmering i matematik Tinkering Felsökning Transfer Sekvens, iteration, selektion

37 åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan Förmågor i NO Granska information, kommunicera och ta ställning Granska information, kommunicera och ta ställning Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll Systematiska undersökningar Systematiska undersökningar Modeller och representationer Använda naturvetenskapliga begrepp och teorier Använda naturvetenskapliga begrepp och teorier Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen Hållbar utveckling Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt Digitala verktyg Väder och klimat Medicin i naturvetenskap Digitala verktyg

38 i teknik åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskolan Teknikens förändring Teknikens förändring Teknikens förändring Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll Innovation och konstruktion Innovation och konstruktion Innovation och konstruktion Modeller och representationer Den digitala världen Den digitala världen Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen

39 Den digitala världen januari 2018

40 Innehåll Den digitala världen 1. Elektronikens funktioner i vardagen 2. Elektroniska komponenter 3. Mätteknik 4. Elektroniken individen och samhället 5. Ett hållbart samhälle 6. Att styra och kontrollera 7. Säkerhet vid användning av elektronik 8. Övervakning robotar

41 Skolverkets insatser 2017/18 i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

42 Kommentarmaterial Ämnesvisa kommentarmaterial reviderade 2017 för de flesta ämnen i grundskolan Nytt övergripande material 2017 Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

43 Skolverkets insatser 2017/18 i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

44 Konferenser tipsa din rektor Digitalisering för skolledare, IKT-pedagoger, förstelärare i grundskolan/gymnasieskolan 16 oktober Sundsvall 4 december Luleå 6 november Stockholm 8 december Karlstad 13 november Stockholm 11 december Lund 20 november Arlanda 12 december Borås 27 november Arlanda 14 december Kalmar

45 Skolverkets insatser 2017/18 i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

46 Webbkurs om programmering Målgrupp: All personal i förskola och skola Syfte: - ökade kunskaper om programmering - ökad medvetenhet om programmeringens påverkan på samhället Webbkursen är tillgänglig för alla från januari 2018

47 Skolverkets insatser 2017/18 i matematikdidaktik/programmeringsdidaktik, naturvetenskap - och teknikdidaktik Kommentarmaterial och diskussionsunderlag Konferenser Webbkurs om programmering Högskolekurser i programmering för lärare

48 Högskolekurser i programmering Målgrupp: Poäng: Exempel på innehåll: Lärare som undervisar i matematik eller teknik 7,5 hp - Introduktion till programmering med hjälp av Scratch - Grundläggande programmering i Python - Blockprogrammering för Android-telefoner - Didaktiska aspekter på programmering i skolan Ht 2017: Ht 2018: Nio kurser har startat De flesta lärosäten erbjuder kurser

49 Upplysningstjänst Ring Telefontid vardagar och Mejla Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, t. ex. lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.