Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolverkets kurser per ämne våren 2011"

Transkript

1 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information om kursens innehåll och en länk till anmälan. Bredvid kursnamnet anges lärosäte, poäng, lärarkategori och studietakt. Med tidigarelärare menas de som undervisar i förskoleklass samt årskurs 1-6. undervisar i årskurs 7-9, gymnasieskolan eller vuxenutbildning. Observera att du måste ha din skolhuvudmans (rektors) skriftliga godkännande när du söker någon av dessa kurser. Bild Bilden, berättandet och de digitala verktygen Bilden, berättandet och de digitala verktygen Bild - skapande och kommunikation med digital teknik Digitalt bildskapande och bildanalys som verktyg att hantera massmedia och identitetsskapande Gratis skapande med musik och bilder - att uttrycka sig på demokratisk grund Engelska Engelska, didaktik, Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Campus Örebro universitet

2 åk motivation lust och variation Engelska, didaktik, åk del 2 (fördjupning) Engelska - en brygga till internationalisering Engelska för grundskolans tidigare år - språk och kultur Engelska för lärare i gymnasieskolan Engelska för lärare i gymnasieskolan Engelska för yngre barn Engelska för yngre åldrar Engelska för yngre åldrar Örebro universitet Uppsala universitet Högskolan i Jönköping Helfart Högskolan i Borås Uppsala universitet

3 Engelska för yngre åldrar, del 2 Engelska och kulturell mångfald i klassrummet Engelsk språkfärdighet Engelskämnets didaktik mot yngre åldrar I Language lift for teachers of young learners Språkdidaktik samt engelskspråkig barnoch ungdomslitteratur Språkdidaktik samt engelskspråkig barnoch ungdomslitteratur Ämnesdidaktik i engelska mot tidigare åldrar Entreprenörskap Uppsala universitet Högskolan i Halmstad Campus Karlstads universitet

4 Affärsutveckling, turism och entreprenörskap på landsbygden Entreprenörens laboratorium- Från en kreativ idé till ett framgångsrikt genomförande Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande Entreprenörskap och kreativt lärande Entreprenörskap som förhållningssätt och verksamhet Lärande för entreprenörskap Skolans entreprenörer Franska Det kommunikativa klassrummet (franska) Sveriges Lantbruksuniversitet Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Umeå universitet Mälardalens högskola Luleå tekniska högskola 7,5 högskolepoäng

5 Campus Franska med inriktning mot IT och modern kommunikation Franska med inriktning mot IT och modern kommunikation Fysik Helfart Att arbeta med fysik i grundskolans tidigare år Fysikaliska leksaker i teknikens vardag Fysik för grundskolans senare år Inspirerande NOundervisning - från vardagen till universum Kemi och fysik Lärande i naturvetenskap på Lunds universitet Chalmers tekniska högskola Uppsala universitet Lunds universitet Högskolan i Jönköping Linköpings universitet

6 andra arenor än klassrummets Rymdfysik Historia Det förflutna är inte vad det en gång varit. Historia för lärare. Europa är mer än EU! Historia - med inriktning på konst och kultur Historia på ny kurs - historieämnet i ny gymnasieskola Invandring, minoriteter och främlingsbilder i det moderna Sverige Idrott och hälsa Idrott och hälsa - med nya perspektiv Umeå universitet Uppsala universitet Lunds universitet Södertörns högskola Mittuniversitetet Gymnastik- och idrottshögskolan Tidigare-/senarelärare

7 Idrott och hälsa på 2000-talet Idrott och hälsa på 2000-talet Juridik Juridik Praktisk juridik Kemi Kemi för grundskolan Kemi och fysik Lärande i naturvetenskap på andra arenor än klassrummets Högskolan i Dalarna Campus Högskolan i Dalarna Högskolan Väst Lunds universitet Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Linköpings universitet

8 Läs-, skriv- och språkutveckling Att undervisa i svenska och engelska i tidigare skolåren Barns läs-, skriv- och språkutveckling Digital text i undervisning, lärande och kommunikation IKT och specialpedagogik som stöd för lärande Umeå universitet et Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivundervisning F-6 Läs- och skrivundervisning och dokumentation och bedömning i de tidigare skolåren Läs- och skrivutveckling för Mälardalens högskola 22,5 högskolepoäng Karlstads universitet Högskolan i Halmstad

9 lärare Läs- och skrivutveckling i ljuset av nyare forskning Språk och litteratur som redskap för att tänka, kommunicera och lära i grundskolans senare år och gymnasieskolan Språk, - läs - och skrivutveckling för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Språk-, läs- och skrivutveckling i ett didaktiskt perspektiv Språket i fokus. Läs-, skriv- och språkutveckling ur ett bedömningsperspektiv F-6 Svenska med fokus på läs-, skriv- och språkutveckling Matematik Att möta utmaningarna i matematikundervisningen i år 7-9, gymnasiet - svårigheter och möjligheter Campus Högskolan i Kristianstad Linköpings universitet Linnéuniversitetet Uppsala universitet Högskolan i Borås Umeå universitet

10 Att skapa goda förutsättningar för matematiklärande i förskoleklass till år 6 med särskilt fokus på mål i år 3 Dagens och morgondagens matematik Digitalt lärande i NO och matematik Elever i matematiksvårigheter Elevers lärande inom grundläggande aritmetik Elevers lärande inom grundläggande geometri En laborativ och språkutvecklande matematikundervisning Grundläggande matematik Grundläggande matematik & Umeå universitet Högskolan i Jönköping Halv-/helfart Uppsala universitet Uppsala universitet Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad

11 matematikdidaktik Kreativ matematik F-6 Kreativ matematik från början Kreativ matematikundervisning med laborationer och digitala verktyg Laborativ Ma/NO Lust att lära matematik i skolans tidigare år Lärande i matematik i grundskolans tidiga- och mellanår Matematik för grundskolans senare år Matematik för lärare på grundskolans tidigare år utan matematik i examen Karlstads universitet Högskolan Kristianstad 20 högskolepoäng Uppsala universitet

12 Matematik för lärare. Geometri, mätning, statistik och algebra Matematik och naturvetenskap utanför klassrummet, F- åk 6 Matematik i förskoleklassen Matematik med ett utomhuspedagogiskt perspektiv Matematik och lärande Matematik och lärande II Matematik- och matematikdidaktik för lärare F-6 Matematikdidaktik för lärare i grundskolan, F-6 Matematiklärande för verksamma lärare Högskolan Kristianstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Mälardalens högskola Linköpings universitet

13 Matematikundervisning i utveckling I Matematikundervisning i utveckling I Matematikundervisning i utveckling II Matematikundervisning i utveckling II Skolmatematik för grundskolans tidigare år Utomhusmatematik i elevens närmiljö Moderna språk och språkdidaktik Helfart Mittuniversitetet Kultur och kommunikation i språkklassrummet - innehåll, utveckling och bedömning Skolan, språken och den europeiska Umeå universitet Uppsala universitet

14 gemenskapen Språkundervisning och IKT Musik Gratis skapande med musik och bilder - att uttrycka sig på demokratisk grund Musik i grundskolans tidigare år Karlstads universitet Stockholms Musikpedagogiska Institut OBS! Ansökan sker direkt till lärosätet. Observera att skolhuvudmannens skriftliga godkännande ska också skickas in till lärosätet samtidigt som ansökan. Musikens möjligheter Naturvetenskap Arbeta med utmanande frågeställningar i NO Digitalt lärande i NO och matematik Örebro universitet Campus

15 Engagerande arbetsformer i naturvetenskap och teknik med särskilt fokus på språkutveckling Grundläggande naturvetenskap och teknik Klimathot, dinosaurier, vulkanutbrott och bergskedjeveckningar - geologi är inte bara gråsten Kreativ NO Laborativ Ma/NO Lärande och bedömning i NO i de tidiga skolåren Matematik och naturvetenskap utanför klassrummet, F-6 Naturorienterade ämnens tvärvetenskapliga didaktik i skolans Högskolan i Borås Helfart Mälardalens högskola

16 tidgare år Naturorienterande ämnen - diagnos, analys och bedömning Naturorientering för de tidiga skolåren Naturvetenskap för de tidiga skolåren, F- 6 Naturvetenskap för lärare Teknik och naturvetenskap i vår vardag Utomhuspedagogik med matematik, språk, hälsa och lärande Vardagsmysterier och naturvetenskap Virtuell och reell verklighet i ämnen med praktiska inslag - att fjärrstyra fysiska experiment hemifrån Högskolan Kristianstad Umeå universitet Helfart Högskolan i Halmstad Linköpings universitet Karlstads universitet Blekinge Tekniska Högskola

17 Vägar till naturvetenskapens värld del 1 Religionskunskap Luleå tekniska universitet Campus / Religion och livsfrågor i en tid av förändring Religion, livsfrågor och etik i perspektiv av lärande och undervisning i det globala och transnationella rummet Utmaningar för religionsundervisningen Samhällskunskap Uppsala universitet Lunds universitet Europa är mer än EU! Samhällskunskap Sverige och EU - om vår nya politiska verklighet Lunds universitet Högskolan Väst Campus Södertörns högskola

18 Spanska Spanska med inriktning mot språkdidaktik, IT och modern kommunikation Specialpedagogik Att möta elever i behov av stöd - specialpedagogiksa perspektiv Autism och specialpedagogik Tidigare-och senarelärare IKT och specialpedagogik som stöd för lärande Kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i särskolan Läs- och skrivsvårigheter - synsätt, metoder och hjälpmedel Högskolan Skövde Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksanvändare

19 Matematikundervisning och lärande för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser Möjligheter och hinder för lärande i relation till intellektuella funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och praktisk pedagogik Pedagogisk bedömning och dokumentation Specialpedagogik Specialpedagogik Specialpedagogik Specialpedagogik - att möta elever och stödja lärande i en skola för alla Specialpedagogik i skola och samhälle Uppsala universitet Karlstads universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Högskolan i Borås

20 Specialpedagogik med fokus på dans Dans och Cirkushögskolan 10 högskolepoäng Campus OBS! Ansökan sker direkt till lärosätet. Observera att skolhuvudmannens skriftliga godkännande ska också skickas in till lärosätet samtidigt som ansökan. Specialpedagogik med inriktning mot F-6 Specialpedagogik med inriktning mot språk och kommunikation Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat Specialpedagogisk grundsyn - i ledarskap och utvecklingsarbete Språk, kommunikation och AKK Språkutveckling och språkstörningar hos skolbarn Svenska Umeå universitet Lunds universitet

21 Barn- och ungdomslitteratur i skolan Bilden, berättandet och de digitala verktygen Bilden, berättandet och de digitala verktygen Digital text i undervisning, lärande och kommunikation Språkundervisning och IKT Läs- och skrivundervisning F-6 Natur- och kulturlandskapet som utgångspunkt för läsande Skriva, läsa, samtala om livsfrågor och vardag Interkulturell Örebro universitet Campus Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Karlstads universitet Karlstads universitet Linköpings universitet Örebro universitet

22 undervisning för språkutveckling och lärande i alla som stöd för språkutveckling och lärande i alla ämnen Svenska för invandrare Sfi och svenska som andraspråk för äldre inlärare Svenska som andraspråk Högskolan Kristianstad Att arbeta med svenska som andraspråksinlärning för vuxna och unga vuxna Att undervisa i svenska som andraspråk Att undervisa i svenska som andraspråk Interkulturell undervisning för språkutveckling och lärande i alla ämnen Svenska som andraspråk Högskolan i Borås Campus Högskolan i Jönköping

23 Svenska som andraspråk, hp Svenska som andraspråk - kommunikation och kunskapsutveckling Svenska som andraspråk för lärare Svenska som andraspråk för verksamma lärare I Svenska som andraspråk för verksamma lärare I Svenska som andraspråksundervisning Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling I Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling II Särskola Högskolan i Jönköping Karlstads universitet Helfart Linnéuniversitet Campus Campus

24 Kunskap, bedömning och särskola Kunskapsbedömning i Särskolan/Gymnasiesärskolan och Särvux Lärande och bedömning i matematik ur ett särskoleperspektiv Teknik Linnéuniversitetet Umeå universitet Högskolan Kristianstad Tidigare-och senarelärare Digital text i undervisning, lärande och kommunikation Fysikaliska leksaker i teknikens vardag Grundläggande naturvetenskap och teknik Teknik för barn Teknik för år 7-9 Chalmers tekniska högskola Högskolan i Borås Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping

25 Teknik i grundskolan Teknik i skolan, baskurs Teknik och naturvetenskap i vardagen Teknik och naturvetenskap i vår vardag Teknikdidaktik Teknikens natur och naturens teknik Virtuell och reell verklighet i ämnen med praktiska inslag Turism Affärsutveckling, turism och entreprenörskap på landsbygden Luleå tekniska universitet Uppsala universitet Blekinge Tekniska Högskola Högskolan i Halmstad Kungliga Tekniska Högskolan Campus Helfart Blekinge Tekniska Högskola Sveriges Lantbruksuniversitet

26 Turismvetenskap för lärare Tyska Det kommunikativa klassrummet (tyska) Tyska med inriktning mot IT och modern kommunikation Tyska med inriktning mot IT och modern kommunikation Yrkesämnen Att leda yrkeslärande i arbetslivet Djurhållning och djuromsorg, entreprenörskap och lärares arbetsformer Modern fordonssystemteknik för lärare Lunds universitet Campus Helfart Sveriges Lantbruksuniversitet Mittuniversitetet

27 Virtuell och reell verklighet i ämnen med praktiska inslag - att fjärrstyra fysiska experiment hemifrån Yrkesdidaktik Yrkesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete Blekinge Tekniska Högskola Linköpings universitet Umeå universitet Yrkespedagogisk forskning Ämnesövergripande kurser Att läsa och skriva i alla ämnen De estetiska ämnenas funktion i ledarskap och grupputveckling Estetiska lärprocesser Högskolan i Borås Stockholms Musikpedagogiska Institut OBS! Ansökan sker direkt till lärosätet. Observera att skolhuvudmannens skriftliga godkännande ska

28 också skickas in till lärosätet samtidigt som ansökan. IKT och lärande i grundskolan 1-9 Nya kursplaner - samhällsorienterande ämnen Uppsala universitet

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar

2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646 Kopia till Information om nämndens skolstrategiska satsningar Ärendebeskrivning Grundskolenämnden

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Film för lust och lärande

Film för lust och lärande Film för lust och lärande FILM FÖR LUST OCH LÄRANDE Förord 4 Filmens roll i förskola och skola 9 Film och medier lyfts fram 9 Samverkan mellan elever och lärare 10 Att se och uppleva film 13 Att förstå

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40v.pdf). Innehåll: Observera Bokmärken på första sidan i detta pdf-dokument. Där finns

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och hälsar dig varmt välkommen till oss på ditt Lärcentrum!

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och hälsar dig varmt välkommen till oss på ditt Lärcentrum! Lärcentrum Det finns oerhört många utbildningar och kurser på distans, både inom högskolevärlden och inom den nyare utbildningsformen som heter Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer