Din Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära"

Transkript

1 Din lön Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

2 Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju med lönespecialisten Jan Lidström Läget på arbetsmarknaden. 4. Lönerevisionen: Så får du rätt lön Faktorer som påverkar din lön. 9. Checklista inför lönesamtal Förbered dig och förhandla! 14. Lönestatstik: Så jämför du din lön Använd dig av vår lönedatabas. 17. Löneanalys Definitioner och övergripande lönenivåer. 2.

3 Foto: Andreas Dybeck Intervju. Lön i lågkonjunktur Några frågor till Jan Lidström, lönespecialist på Civilekonomerna Vilka är dina bästa förhandlingstips vid en lönerevision? Nja, det finns inget sånt men i dessa nollinflationstider vill jag påminna om att alla löneförhöjningar är en köpkraftsökning. I tider med ett par procent inflation behövs ju ett par procent bara för att kompensera den men nu är två procent bra för alla utom de unga i nybörjarlöner. Vad gör man om arbetsgivaren säger att det inte finns några pengar? Fundera på om krisen är kortvarig eller om du ska byta jobb. Det är också viktigt förmedla till chefen att en utebliven lönerevision lätt kan uppfattas som en uppmaning att lämna anställningen och arbeta någon annanstans. I vilket läge ska man inte acceptera en låg löneökning? Då man är ung och har ingångslön. Normal löneutveckling de första åren är 8 12 % tänk själv om du efter tio år vill tjäna så krävs mer än kr/år extra för att komma ifatt, samtidigt som den allmänna utvecklingen hunnit höjas. Det vill säga att den unga civilekonomen behöver årliga lönelyft på till för att komma dit upp... Och det är ingen önskedröm så blir det för majoriteten! Jan Lidström, förbundssekreterare och ombudsman på Civilekonomerna 3.

4 Lönerevisionen. Så får Din lön påverkas inte bara av din erfarenhet, kompetens och prestation utan också av en rad faktorer som du inte lika lätt kan styra över. Löneutvecklingen på arbetsmarknaden varierar över tiden och mellan olika branscher och avtalsområden. Efterfrågan efter en viss kompetens kan ge avtryck på både din ingångslön och din löneutveckling. Alla dessa komponenter gör det svårt att säga vilken lön som är rätt för just dig. Men med hjälp av Civilekonomernas lönestatistik kan du ändå få en bild av vilken lönenivå som är rimlig att förvänta sig, och lägga upp dina argument utifrån det innan du ska ha ditt lönesamtal. Glöm inte att byte av befattning eller nya arbetsuppgifter ska ha en positiv påverkan på din löneutveckling. 4.

5 du rätt illustration: istockphoto lön 5.

6 Lönerevisionen. När börjar lönerevisionen? För många börjar lönerevisionen med lönesamtalet, men det är inte helt korrekt. Egentligen ska din lönerevision börja långt tidigare eller ännu hellre, fungera som en löpande process över hela året. På ditt lönesamtal ska ni diskutera din prestation och hur väl de uppfyllt de mål som är satta för dig. De målen ska ni ha enats om på ditt utvecklingssamtal och därför ska lönesamtalet knyta an till utvecklingssamtalet. För akademikerföreningen på företaget börjar lönerevisionsprocessen egentligen med förhandlingarna om företagets budget för året. Ta kontakt med Akademikerföreningen Om ni har en förening på din arbetsplats är det bra att ta kontakt med dem redan innan lönesamtalet. De kan hjälpa dig med tips och råd, och i många fall även informera dig om lönestrukturen på företaget och om du ligger snett i förhållande till kollegor med samma arbetsuppgifter som du. Förtroendevalda på ditt företag kan även vara med dig på ditt lönesamtal som en förstärkning, om du vill eller tycker att du behöver det. Inom vissa avtalsområden kan föreningen överta löneförhandlingen för din räkning. Men även i dessa fall är det ändå bra att ha ett enskilt lönesamtal med lönesättande chef. Se upp för dåliga argument När du så ska diskutera din lön på lönesamtalet ska du sträva efter att använda bra argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privatekonomi i samtalet. Det har inte med ditt ansvar, din prestation eller kompetens att göra. Även du kan mötas av dåliga argument som du inte ska acceptera. Exempelvis Jag saknar mandat, Passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet, Lönepotten är så liten eller Jag skulle vilja ge dig mer men jag har inga pengar. Det är argument som du inte ska godta rakt av. Koppla till utvecklingssamtalet Det är vid lönesamtalet som du har en chans att koppla samman din prestation och dina mål med din löneutveckling. Därför är det viktigt att knyta an till utvecklingssamtalet som bör ha skett i god tid, gärna ett halvår, innan lönesamtalet. Om du inte har haft utvecklingssamtal med din chef och därför inte kan återkoppla finns det anledning att gå djupare in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, kompetensutveckling, arbetsinsats och ev utökade arbetsuppgifter i lönesamtalet. Dokumentera! För att undvika missförstånd är det viktigt att ni har samma bild av vad ni har kommit överens om. Allra bäst är att göra en gemensam skriftlig dokumentation, men om det av någon anledning inte fungerar så kan du göra en egen dokumentation, där du sammanfattar vad överenskommelsen gått ut på. Är ni inte överens ska du ta kontakt med din Akademikerförening, om det finns en sådan, och be dem lyfta frågan med arbetsgivaren i den avslutande översynen. 5 Civilekonomernas grundsyn om lön: Lönen ska vara individuell och differentierad Lönen ska spegla din skicklighet, arbetets svårighetsgrad, hur mycket ansvar du tar och hur du bidrar till verksamheten Ökad erfarenhet, mer kvalifi - cerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter ska ge utslag på din lön Din löneutveckling ska kopplas till hur väl dina uppsatta mål uppfylls Din lön ska inte påverkas av kön eller andra diskriminerande grunder Nya uppgifter eller ny befattning? Det är fullt möjligt att ta upp en diskussion om löneförhöjning vid ett annat tillfälle än lönerevisionen, t ex om du får förändrade arbetsuppgifter eller ny kompetens som förändrar ditt ansvar eller arbetsinnehåll. Blir du befordrad ska du enligt många kollektivavtal ha en ny lön i samband med att du tillträder din nya befattning. Många företag och organisationer saknar idag befattningsbeskrivningar, vilket ibland kan göra det svårt att avgöra om du verkligen fått en ny befattning eller om du bara har fått förändrade arbetsuppgifter inom samma befattning. Om du har fått utökat ansvar eller flera mindre arbetsuppgifter har tillkommit bör du därför göra en sammanställning av dessa. Tänk också på att kontrollera så att din nya lön ska sättas i nästa års löneläge, så att du inte missar den höjning som sker i samband med lönerevisionen. 6.

7 Den största gruppen av Civilekonomernas personalstyrka utgörs av ombudsmännen. De är sakkunniga på jobbrelaterade frågor som pensioner, arbetsmiljö och arbetsrätt, och är de som ger medlemmarna rådgivning och förhandlingsstöd. Varje år kommer det in ca samtal och mejl till medlemsjouren. Foto: Andreas Dybeck Maria Ravström Hult, en av dina ombudsmän.

8 Lönerevisionen. / Första jobbet Ingångslön När du börjar en anställning har du störst chans att påverka vilken lön du ska ha, eftersom du då kan tacka nej till både den lön och det jobb som föreslås. Börja därför aldrig en anställning utan att först ha kommit överens om lönen, och se gärna till att du får det skriftligt. För att bestämma nivån på ditt löneanspråk bör du tänka igenom vad befattningen kräver och hur väl du motsvarar dessa krav. Se till att du får betalt för din akademiska utbildning, eventuell tidigare erfarenhet och ditt marknadsvärde. Kolla upp hur löneläget ser ut för befattningen och ta gärna hjälp av statistiken på Civilekonomernas hemsida. Ange inte ditt löneanspråk i ansökan. Förutsätt istället att arbetsgivaren anställer dig utifrån din kompetens och dina personliga egenskaper och inte utifrån vilken lön du begär. Lön kan ni diskutera när arbetsgivaren vet om de vill anställa dig, och när du vet om du vill ha jobbet. Ju senare i anställningsprocessen ni diskuterar din lön, desto starkare förhandlingsläge har du. illustration: Michael Austin / Theispot.com Rätt nivå från början Att komma in på en låg ingångslön är svårt att ta igen i framtida lönerevisioner, nästan oavsett hur bra du presterar. De årliga lönehöjningarna rör sig ofta kring den procentsats som står i kollektivavtalet och även om du får en ny befattning inom företaget kan det ibland vara knepigt att få lönen ordentligt uppjusterad. Om arbetsgivaren lovar att ompröva din lön, t ex efter en provanställning, se till att få det inskrivet i anställningsavtalet. Och kom ihåg att en omprövning inte nödvändigtvis betyder att din lön höjs, bara att den ses över. Omprövningen ska ske utan koppling till de vanliga lönerevisionsförhandlingarna. Rekommenderad ingångslön Bestäm alltid lönen innan anställning Civilekonomernas rekommenderade ingångslön för nyutexaminerade civilekonomer kan ses som ett mått på ditt marknadsvärde. Den rekommenderade ingångslönen grundas på vår medlemsstatistik och visar den nivå som en tredjedel av de nyutexaminerade medlemmarna ligger på. Den rekommenderade ingångslönen för 2014 är kr 8.

9 Checklista. Inför lönesamtal Här får du snabb hjälp till din framtida drömlön 9.

10 Checklista. Förberedelser Läs igenom det löneavtal som gäller för din bransch/sektor. Läs igenom arbetsgivarens lönepolicy. Börja i god tid. Förberedelse är A och O. Gå igenom din arbetssituation Har du fått nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter? Vilka? Ökat ansvar? För vad? Har du fått ansvar för några projekt/ kundkontakter? Vilka? Har du fördjupat dig inom något område? Vilket? Har du bidragit till bättre verksamhet/vinst/uppdrag/högre produktivitet? Har du själv utvecklats? På vilket sätt? Arbetar du mycket övertid? Får du rätt betalt för den tid du lägger på ditt arbete? Vilka krav har arbetsgivaren ställt på dig? Hur har du uppfyllt dessa? Har det varit omstruktureringar på företaget? Tänk igenom dina jobbmål och din personliga utveckling Har du kunskap som arbetsgivaren inte tar tillvara på det sätt du skulle vilja vara fallet? Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja utföra? Vilka arbetsuppgifter kan du släppa? Kan du tänka dig att ta ett större ansvar? Strukturera vad som är mål för verksamheten i stort, för din egen verksamhet och för tjänsten samt egna mål för att nå högre effektivitet och produktivitet. Viktigt är också att lista din utbildning, kompetensutveckling, övrig utbildning och yrkeserfarenhet. Du bör notera din egen uppfattning om dig själv. Även arbetsgivaren gör sina noteringar. idealläget är om ni har samstämmig uppfattning. Diskutera eventuella skillnader och försök finna en samsyn. Använd lönestatistiken på Civilekonomernas hemsida: civilekonomerna.se Sätt upp mål för lönesamtalet Ange vilken lön du skulle vilja ha utifrån din arbetssituation och din personliga utveckling! Var går din undre gräns? Akademikerförening Om det finns en lokal akademikerförening på din arbetsplats, kontakta den för statistik, råd eller stöd. Förberedda argument Argumenten ska vara väl förberedda och ligga i linje med arbetsgivarens behov. Skriv ner dina argument. Fundera över hur arbetsgivaren kommer att reagera och varför arbetsgivaren ska acceptera dem. Vad har arbetsgivaren att vinna? Vad finns det att förhandla om utöver lönen? Förmåner Utbildningar Semesterdagar Arbetstid Förläggning av arbetstid illustration: istockphoto 10.

11 Checklista. Genomförande Ett lönesamtal är en förhandling Ni är två jämbördiga parter. Chefen ska ha mandat att löneförhandla. Om chefen saknar mandat att löneförhandla så ska han/hon kunna tala om för dig vilket yrkande som förs fram till den som har lönesättningsmandatet. Ni ska lyssna på varandras argument. Försök få arbetsgivaren att förstå dina argument. Om läget blir låst så försök komma fram till vad som skiljer er åt. Är det möjligt att kompromissa? Resultatet av samtalet ska vara att ni båda är överens. Om det är omöjligt, avsluta samtalet och sätt eventuellt ut tid för ett nytt samtal. Diskutera gärna med den lokala akademikerföreningen om hur det går. Ta upp dina insatser under året Gå igenom din arbetssituation på arbetsplatsen och hur den varit under året. Det är nu du ska argumentera klart och enkelt utifrån dina arbetsuppgifter. Använd de anteckningar du gjorde under förberedelsen inför samtalet som argument i samtalet. lyssna på arbetsgivarens argument och synpunkter. Gör en avstämning under samtalets gång för att se om ni är på samma spår eller inte. Ge din syn på dina mål och prestationer Ge din syn på verksamheten och ge uttryck för vilken utveckling som du tror att ni står inför. Ta även upp hur du ser på din måluppfyllelse, vad du presterat och hur du gjort det. Ta också upp din kompetens och hur du har utvecklats till nytta för arbetsgivaren. Visa gärna på konkreta åtgärder eller förslag. Blanda aldrig in din privatekonomi Arbetsgivaren ersätter dig för utfört arbete. Vilka ekonomiska transaktioner du har för dig på fritiden är inte arbetsgivarens ansvar. Skilj på tyckande och fakta. Skyll inte ifrån dig. Gå inte till personangrepp. Anteckningar Lyssna på arbetsgivarens synpunkter Lyssna och var uppmärksam på arbetsgivarens synpunkter och signaler. Be arbetsgivaren utveckla det som du inte förstår eller inte känner igen. I vissa fall kanske du måste begära bevis för yttranden som du blir ställd inför. Lika mycket som du lyssnar till vad arbetsgivaren säger, lika mycket ska du lyssna till vad som inte sägs. Om du och din chef överens om din arbetsprestation och måluppfyllelse kan du lägga fram ditt lönekrav. Om ni inte är överens, be om motivering samt förslag på åtgärder för att få en acceptabel löneutveckling. Ta eventuellt en paus och återupptag lönesamtalet senare. Resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras! 11.

12 Checklista. Utvärdering Utvärdera Efter förhandlingen bör du ta dig tid att utvärdera resultatet. några exempel på frågor som du bör besvara är: Uppnådde du målen? Vilka synpunkter framförde arbetsgivaren? Vad kan göras bättre? Har jag några förmåner utöver lönen? Tänk på att Dokumentera förändringar i arbetsuppgifterna eller organisationen etc. Om du blir erbjuden nytt arbete eller befordran ska du alltid diskutera din lön innan du slutligen accepterar anställningen. Spara dina anteckningar. De är bra att ha som underlag till förberedelsearbetet inför nästa lönesamtal. Om du är missnöjd, fundera över om det finns möjlighet att du kan bli nöjd på längre sikt. Är du på rätt arbets plats, har du rätt arbetsuppgifter, har du en bra relation till din chef? Kan du förändra din situation? Om inte kanske du ska söka ett nytt arbete. Ta gärna hjälp av oss! Medlemsjouren Gå in i förhandlarrollen Argumentera sakligt. Anteckningar 12.

13 Lönerevisionen. Kollektivavtal eller inte? Förutom lön och anställningsform så ska du och din tilltänkta arbetsgivare komma överens om flera andra aspekter av din anställning. Om din arbetsgivare har kollektivavtal så regleras en rad sådana saker i det avtalet, såsom din semester, pension, övertids- och restidsersättning och försäkringar. Har din arbetsgivare inte kollektivavtal bör du se till att reglera sådana saker i ditt enskilda anställningsavtal. Hör av dig till oss för få tips och råd om vad du då bör tänka på. På många sätt kan du se kollektivavtalet som ett garantigolv. Det finns inget som hindrar dig från att komma överens med din arbetsgivare om fler semesterdagar, till exempel, än vad som står i kollektivavtalet. Däremot kan du inte individuellt avtal om färre. Löneskillnader Allt är förhandlingsbart Vad är värdefullt för dig? Är det så hög lön som möjligt, eller är det kanske att ha frihet i arbetets förläggning? När du förhandlar om lön, tänk då på att det inom de flesta avtalsområden finns många andra förmåner som du också kan förhandla om. Semester är en av dem, pension en annan. Möjlighet till flextid eller till att kunna jobba hemma kan vara ytterligare en, liksom tjänstebil, kompetensutveckling eller friskvårdsbidrag. 4 Tips och råd: Ta betalt för din övertid Rätten till övertidsersättning kan avtalas bort och villkoren för att göra detta står i kollektivavtalen. För det mesta brukar kompensationen för att avtal bort sin övertidsersättning handla om en extra semestervecka och/eller högre lön. Men det är inte säkert att det lönar sig. En extra semestervecka motsvarar bara övertidstimmar på ett år. Allt arbete därutöver bjuder du på. En enkel tumregel är att en övertidstimme per månad motsvarar en procent i löneökning. Gör därför en noggrann beräkning innan du avtalar bort din övertidsersättning, och avtala inte bort den alls så länge du inte vet hur mycket övertid du kan förväntas arbeta. illustration: istockphoto I våra studier och i vår lönestatistik ser vi gång efter annan att män tjänar väsentligt mycket mer än kvinnor, och att löneskillnaden uppstår redan vid första jobbet och håller i sig under resten av arbetslivet. Det finns flera orsaker till detta, varav en helt enkelt är diskriminering, och det krävs mycket arbete på flera fronter för att komma till rätta med problemet. En förklaring till att kvinnor tjänar mindre är att de förväntar sig, och får, en lägre ingångslön. Våra studier visar att manliga ekonomistudenter förväntar sig en högre lön än kvinnliga, och skillnaden kan vara så stor som 10 %! Att kvinnor förväntar sig en lägre lön än vad män gör är kanske inte hela förklaringen till att de också får det (det kan ju också vara så att arbetsgivare föreslår en lägre lön till kvinnliga ansökande), men det här resultatet visar hur viktigt det är att kolla upp vad en rimlig ingångslön är och att våga sätta värde på sitt arbete och sin kompetens. Särskilt för kvinnor. Prata lön så sent som möjligt i anställningsprocessen Avtala inte bort din övertidsersättning förrän du kan bedöma övertidens omfattning Det är bra att ha en prutmån på ditt löneanspråk, men den får inte vara för stor Ta hjälp av ditt förbunds hemsida för att kolla statistik 13.

14 Lönestatistik. Så jämför du din lön: Vi gör årligen en löneenkät bland våra medlemmar som resulterar i en databas med ca löner. Ur databasen kan du göra de urval du vill för att se marknadslöneläget för ditt arbete. Logga in med ditt personnummer och medlemsnummer på Medlemsnumret hittar du på baksidan av tidningen Civilekonomen. Du kan även använda glömt lösenord direkt på vår startsida så får du det via mail, under förutsättning att vi har din e-postadress. Det finns flera sätt att ta reda på lönenivåer det enkla och det utredande. Förenklat lönesök 1. Välj sektor d v s privat, kommunal eller statlig. 2. Välj sedan den titel du har då ser du lönelägena. Median är den normala lönen kvartiler de löner som 25 procent av civilekonomer ligger under respektive över. Observera att du kan välja enbart chefslöner. 3. Pröva att välja en Region då löner varierar mellan storstäder och övriga riket. Utredande lönesök 4. Vidga urvalen Visa fler urvalsmöjligheter (denna bild visar här fullt urval) 5. Scrolla ner och välj din egen grupp ur Födelseår i femårsklasser eller ur Examensår i femårsklasser. Nu har du en mindre grupps löner de jämnårigas eller jämnerfarnas. Verkar de vara för få kan du alltid (också senare i processen) vidga gruppen genom att välja femårsgrupperna före och efter din. 6. Bland urvalen finns Personalansvar som är en av de mest särskiljande faktorerna. Pröva att se skillnaderna genom att först välja Personalansvar Ja och sedan ta bort den. 7. Klicka på Visa fler presentationssätt ovanför tabellen så får du ännu fler möjligheter. Till exempel kan du välja Omsättning eller Titlar och på så sätt se hur dina jämnårigas löner ligger i olika befattningar eller i olika företag. Välj Region eller Bransch så får du en annan vinkel. 8. Längst ner på sidan finns möjlighet att spara tabellen, maila som PDF till dig själv eller skriva ut. 14.

15

16 Foto: Andreas Dybeck Stefan Hasselgren, medlem sedan

17 Din egen löneanalys Löneanalys. I Civilekonomernas definition av lön ingår: Fast kontant månadslön (deltidsanställdas löner räknas upp till heltid) Rörlig lön genomsnittligpermånad (t ex bonus, provision och resultatlön) Värdet av natura förmåner (t ex bil, lunchsubvention etc.) I lönen inräknas ej: Övertidsersättning Traktamenten Restidsersättning o dyl. Semesterersättning Logga in på och gör din egen analys. Begrepp som är bra att förstå är: Medellön: aritmetiskt medelvärde, dvs summan av alla löner delat med antalet löner. Median: den mittersta lönen, dvs att hälften av dem som svarat har högre lön, hälften har lägre. Övergripande lönenivåer Arbetsmarknadssektor: Privat Undre kvartilen: 25 procent har lägre och 75 procent har högre lön än den angivna. Övre kvartilen: 25 procent har högre och 75 procent har lägre lön än den angivna. Examensår Medel Undre kvartil Median Övre kvartil

18 Löneanalys. Arbetsmarknadssektor: Statlig Examensår Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil Arbetsmarknadssektor: Kommunal Examensår Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil

19 Lönetabell: Titel Löneanalys. Titel Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil Affärsutvecklare Analytiker Applikationskonsult Aukt redovisningskonsult Aukt revisor Controller/direkt i f-ledn Controller/indirekt till f-ledn Ekonom Ekonomiansvarig Ekonomiassistent Företagsrådgivare Inköpare/upphandlare Internrevisor Key Account Manager Lärare Managementkonsult Marknadsanalytiker Marknadskoordinator Privatrådgivare Produktchef/Product Manager Projektledare Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Revisorsassistent Skattehandläggare Skatterevisor Säljare Administrativ chef Affärsområdeschef Avdelningschef CFO Ekonomichef Enhetschef Finanschef Försäljningschef Inköpschef Kommunikationschef Konsultchef Kontorschef Marknadschef Redovisningschef Sektionschef VD, motsvarande Verksamhetschef

20 Medlemskapet en god affär. Civilekonomerna finns med i hela din karriär. Medlemskapet ger trygghet i att ha tillgång till all den arbetsrättsliga kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Se till att utnyttja våra tjänster och förmåner, som beroende på hur du använder dem, kan innebära en rejäl besparing. Medlemskapet i Civilekonomerna ska vara tryggt och samtidigt en god affär! Postadress: Box 4720, Stockholm Telefon: Fax: Medlemsjouren: Medlemsregister: Etikjouren: civilekonomerna.se Civilekonomerna 2015 Miljömärkt Trycksak

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön Din lön INNEHÅLL LÖNEN...3 Rätt lön oavsett kön...3 Nytt jobb ny lön...3 Tips och råd...4 Den individuella lönens beståndsdelar...4 Övertidskompensation... 5 Du ska ha kompensation för övertid... 6 Övertidsavlösning...7

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön Ingenjörslön 2015 3 INNEHÅLL Årets statistik s 4 Lönestatistik s 8 Lönerådgivning s 9 Löneprocessen s 10 Lönesamtalet s 12 Råd till dig som är föräldraledig s 21 Ordlista s 22 Du som är ingenjör spelar

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Syfte Denna träff är en del av Visions stöd till er medlemmar för att ni ska få tips och råd inför era lönesamtal. Så att du är förberedd inför ditt lönesamtal.

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Din lön 2018 Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Innehåll 3 Börja här inför lönesamtalet 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken Lönestatistik 6 Ingångslöner

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision

Stödmaterial inför lönerevision Stödmaterial inför lönerevision Revision&Konsult Almega Tjänsteföretagen - Unionen Löneprocessen gemensamt ansvar Enligt löneavtalet för tjänstemän mellan Almega Tjänsteföretagen och Unionen ska lönen

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Stödmaterial inför lönerevision Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Löneprocessen gemensamt ansvar Mål-/utvecklingssamtal, bör 1. Inledande möte 1 Centrala avtalet Lönekriterier Lönestruktur Förutsättningar

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog 2 Visions lönepolitik Du ska ha en bra lön, med god löneutveckling. Individuell lönesättning, där lönen ska spegla vad du gör och vad du kan. Du ska kunna påverka

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018 UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI 2019 Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018 februari 2019 Lönestatistik 2018 Sida 2/11 Om Lönestatistiken I Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Din lön Lönestatistik Inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Inför lönesamtalet Din lön 2017 Lönestatistik Inför lönesamtalet Innehåll 3 Svart på vitt om löneläget 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken Lönestatistik 6 Ingångslöner 8 Privat sektor

Läs mer

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Din lön 2019 Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Innehåll Börja här inför lönesamtalet 3 Börja här inför lönesamtalet 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken. Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni januari 2012

Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken. Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni januari 2012 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni 2010-31 januari 2012 KOMMENTARER INFÖR LOKALA LÖNEFÖRHANDLINGEN 2010 Som branschansvarig

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

En för alla alla för en. Bli medlem för ett tryggare och ännu mer utvecklande arbetsliv

En för alla alla för en. Bli medlem för ett tryggare och ännu mer utvecklande arbetsliv En för alla alla för en Bli medlem för ett tryggare och ännu mer utvecklande arbetsliv Arbetsterapi behövs Som arbetsterapeut gör du all skillnad i världen du får människors vardag att fungera. Vår roll

Läs mer

Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet

Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet Bli medlem! SMS:a LÄRARE [mellanslag Gör ansökan på lararforbund Fyll i en medlemsansökan i p 2 Du som lärare är vårt huvudintresse, inte vem som

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer

Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 SVE-0018_Lönekommunikation_Bilaga_A4_NyTeknik_v04.indd

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Vår lön Lönestatistik från 2016, baserad på uppgifter från Vårdförbundets egna medlemmar Fakta om löneprocessen Tips inför lönesamtal och löneförhandling Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Ett stort

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Löneläget 2017 En liten folder med lönestatistik för psykologer. lönestatistik_2017.indd 1 2018-02-26 10:54 Tack för din medverkan! Stort tack till dig som bidrar med information till det allsidiga verktyg

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer