Din Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära"

Transkript

1 Din lön Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

2 Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju med lönespecialisten Jan Lidström Läget på arbetsmarknaden. 4. Lönerevisionen: Så får du rätt lön Faktorer som påverkar din lön. 9. Checklista inför lönesamtal Förbered dig och förhandla! 14. Lönestatstik: Så jämför du din lön Använd dig av vår lönedatabas. 17. Löneanalys Definitioner och övergripande lönenivåer. 2.

3 Foto: Andreas Dybeck Intervju. Lön i lågkonjunktur Några frågor till Jan Lidström, lönespecialist på Civilekonomerna Vilka är dina bästa förhandlingstips vid en lönerevision? Nja, det finns inget sånt men i dessa nollinflationstider vill jag påminna om att alla löneförhöjningar är en köpkraftsökning. I tider med ett par procent inflation behövs ju ett par procent bara för att kompensera den men nu är två procent bra för alla utom de unga i nybörjarlöner. Vad gör man om arbetsgivaren säger att det inte finns några pengar? Fundera på om krisen är kortvarig eller om du ska byta jobb. Det är också viktigt förmedla till chefen att en utebliven lönerevision lätt kan uppfattas som en uppmaning att lämna anställningen och arbeta någon annanstans. I vilket läge ska man inte acceptera en låg löneökning? Då man är ung och har ingångslön. Normal löneutveckling de första åren är 8 12 % tänk själv om du efter tio år vill tjäna så krävs mer än kr/år extra för att komma ifatt, samtidigt som den allmänna utvecklingen hunnit höjas. Det vill säga att den unga civilekonomen behöver årliga lönelyft på till för att komma dit upp... Och det är ingen önskedröm så blir det för majoriteten! Jan Lidström, förbundssekreterare och ombudsman på Civilekonomerna 3.

4 Lönerevisionen. Så får Din lön påverkas inte bara av din erfarenhet, kompetens och prestation utan också av en rad faktorer som du inte lika lätt kan styra över. Löneutvecklingen på arbetsmarknaden varierar över tiden och mellan olika branscher och avtalsområden. Efterfrågan efter en viss kompetens kan ge avtryck på både din ingångslön och din löneutveckling. Alla dessa komponenter gör det svårt att säga vilken lön som är rätt för just dig. Men med hjälp av Civilekonomernas lönestatistik kan du ändå få en bild av vilken lönenivå som är rimlig att förvänta sig, och lägga upp dina argument utifrån det innan du ska ha ditt lönesamtal. Glöm inte att byte av befattning eller nya arbetsuppgifter ska ha en positiv påverkan på din löneutveckling. 4.

5 du rätt illustration: istockphoto lön 5.

6 Lönerevisionen. När börjar lönerevisionen? För många börjar lönerevisionen med lönesamtalet, men det är inte helt korrekt. Egentligen ska din lönerevision börja långt tidigare eller ännu hellre, fungera som en löpande process över hela året. På ditt lönesamtal ska ni diskutera din prestation och hur väl de uppfyllt de mål som är satta för dig. De målen ska ni ha enats om på ditt utvecklingssamtal och därför ska lönesamtalet knyta an till utvecklingssamtalet. För akademikerföreningen på företaget börjar lönerevisionsprocessen egentligen med förhandlingarna om företagets budget för året. Ta kontakt med Akademikerföreningen Om ni har en förening på din arbetsplats är det bra att ta kontakt med dem redan innan lönesamtalet. De kan hjälpa dig med tips och råd, och i många fall även informera dig om lönestrukturen på företaget och om du ligger snett i förhållande till kollegor med samma arbetsuppgifter som du. Förtroendevalda på ditt företag kan även vara med dig på ditt lönesamtal som en förstärkning, om du vill eller tycker att du behöver det. Inom vissa avtalsområden kan föreningen överta löneförhandlingen för din räkning. Men även i dessa fall är det ändå bra att ha ett enskilt lönesamtal med lönesättande chef. Se upp för dåliga argument När du så ska diskutera din lön på lönesamtalet ska du sträva efter att använda bra argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privatekonomi i samtalet. Det har inte med ditt ansvar, din prestation eller kompetens att göra. Även du kan mötas av dåliga argument som du inte ska acceptera. Exempelvis Jag saknar mandat, Passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet, Lönepotten är så liten eller Jag skulle vilja ge dig mer men jag har inga pengar. Det är argument som du inte ska godta rakt av. Koppla till utvecklingssamtalet Det är vid lönesamtalet som du har en chans att koppla samman din prestation och dina mål med din löneutveckling. Därför är det viktigt att knyta an till utvecklingssamtalet som bör ha skett i god tid, gärna ett halvår, innan lönesamtalet. Om du inte har haft utvecklingssamtal med din chef och därför inte kan återkoppla finns det anledning att gå djupare in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, kompetensutveckling, arbetsinsats och ev utökade arbetsuppgifter i lönesamtalet. Dokumentera! För att undvika missförstånd är det viktigt att ni har samma bild av vad ni har kommit överens om. Allra bäst är att göra en gemensam skriftlig dokumentation, men om det av någon anledning inte fungerar så kan du göra en egen dokumentation, där du sammanfattar vad överenskommelsen gått ut på. Är ni inte överens ska du ta kontakt med din Akademikerförening, om det finns en sådan, och be dem lyfta frågan med arbetsgivaren i den avslutande översynen. 5 Civilekonomernas grundsyn om lön: Lönen ska vara individuell och differentierad Lönen ska spegla din skicklighet, arbetets svårighetsgrad, hur mycket ansvar du tar och hur du bidrar till verksamheten Ökad erfarenhet, mer kvalifi - cerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter ska ge utslag på din lön Din löneutveckling ska kopplas till hur väl dina uppsatta mål uppfylls Din lön ska inte påverkas av kön eller andra diskriminerande grunder Nya uppgifter eller ny befattning? Det är fullt möjligt att ta upp en diskussion om löneförhöjning vid ett annat tillfälle än lönerevisionen, t ex om du får förändrade arbetsuppgifter eller ny kompetens som förändrar ditt ansvar eller arbetsinnehåll. Blir du befordrad ska du enligt många kollektivavtal ha en ny lön i samband med att du tillträder din nya befattning. Många företag och organisationer saknar idag befattningsbeskrivningar, vilket ibland kan göra det svårt att avgöra om du verkligen fått en ny befattning eller om du bara har fått förändrade arbetsuppgifter inom samma befattning. Om du har fått utökat ansvar eller flera mindre arbetsuppgifter har tillkommit bör du därför göra en sammanställning av dessa. Tänk också på att kontrollera så att din nya lön ska sättas i nästa års löneläge, så att du inte missar den höjning som sker i samband med lönerevisionen. 6.

7 Den största gruppen av Civilekonomernas personalstyrka utgörs av ombudsmännen. De är sakkunniga på jobbrelaterade frågor som pensioner, arbetsmiljö och arbetsrätt, och är de som ger medlemmarna rådgivning och förhandlingsstöd. Varje år kommer det in ca samtal och mejl till medlemsjouren. Foto: Andreas Dybeck Maria Ravström Hult, en av dina ombudsmän.

8 Lönerevisionen. / Första jobbet Ingångslön När du börjar en anställning har du störst chans att påverka vilken lön du ska ha, eftersom du då kan tacka nej till både den lön och det jobb som föreslås. Börja därför aldrig en anställning utan att först ha kommit överens om lönen, och se gärna till att du får det skriftligt. För att bestämma nivån på ditt löneanspråk bör du tänka igenom vad befattningen kräver och hur väl du motsvarar dessa krav. Se till att du får betalt för din akademiska utbildning, eventuell tidigare erfarenhet och ditt marknadsvärde. Kolla upp hur löneläget ser ut för befattningen och ta gärna hjälp av statistiken på Civilekonomernas hemsida. Ange inte ditt löneanspråk i ansökan. Förutsätt istället att arbetsgivaren anställer dig utifrån din kompetens och dina personliga egenskaper och inte utifrån vilken lön du begär. Lön kan ni diskutera när arbetsgivaren vet om de vill anställa dig, och när du vet om du vill ha jobbet. Ju senare i anställningsprocessen ni diskuterar din lön, desto starkare förhandlingsläge har du. illustration: Michael Austin / Theispot.com Rätt nivå från början Att komma in på en låg ingångslön är svårt att ta igen i framtida lönerevisioner, nästan oavsett hur bra du presterar. De årliga lönehöjningarna rör sig ofta kring den procentsats som står i kollektivavtalet och även om du får en ny befattning inom företaget kan det ibland vara knepigt att få lönen ordentligt uppjusterad. Om arbetsgivaren lovar att ompröva din lön, t ex efter en provanställning, se till att få det inskrivet i anställningsavtalet. Och kom ihåg att en omprövning inte nödvändigtvis betyder att din lön höjs, bara att den ses över. Omprövningen ska ske utan koppling till de vanliga lönerevisionsförhandlingarna. Rekommenderad ingångslön Bestäm alltid lönen innan anställning Civilekonomernas rekommenderade ingångslön för nyutexaminerade civilekonomer kan ses som ett mått på ditt marknadsvärde. Den rekommenderade ingångslönen grundas på vår medlemsstatistik och visar den nivå som en tredjedel av de nyutexaminerade medlemmarna ligger på. Den rekommenderade ingångslönen för 2014 är kr 8.

9 Checklista. Inför lönesamtal Här får du snabb hjälp till din framtida drömlön 9.

10 Checklista. Förberedelser Läs igenom det löneavtal som gäller för din bransch/sektor. Läs igenom arbetsgivarens lönepolicy. Börja i god tid. Förberedelse är A och O. Gå igenom din arbetssituation Har du fått nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter? Vilka? Ökat ansvar? För vad? Har du fått ansvar för några projekt/ kundkontakter? Vilka? Har du fördjupat dig inom något område? Vilket? Har du bidragit till bättre verksamhet/vinst/uppdrag/högre produktivitet? Har du själv utvecklats? På vilket sätt? Arbetar du mycket övertid? Får du rätt betalt för den tid du lägger på ditt arbete? Vilka krav har arbetsgivaren ställt på dig? Hur har du uppfyllt dessa? Har det varit omstruktureringar på företaget? Tänk igenom dina jobbmål och din personliga utveckling Har du kunskap som arbetsgivaren inte tar tillvara på det sätt du skulle vilja vara fallet? Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja utföra? Vilka arbetsuppgifter kan du släppa? Kan du tänka dig att ta ett större ansvar? Strukturera vad som är mål för verksamheten i stort, för din egen verksamhet och för tjänsten samt egna mål för att nå högre effektivitet och produktivitet. Viktigt är också att lista din utbildning, kompetensutveckling, övrig utbildning och yrkeserfarenhet. Du bör notera din egen uppfattning om dig själv. Även arbetsgivaren gör sina noteringar. idealläget är om ni har samstämmig uppfattning. Diskutera eventuella skillnader och försök finna en samsyn. Använd lönestatistiken på Civilekonomernas hemsida: civilekonomerna.se Sätt upp mål för lönesamtalet Ange vilken lön du skulle vilja ha utifrån din arbetssituation och din personliga utveckling! Var går din undre gräns? Akademikerförening Om det finns en lokal akademikerförening på din arbetsplats, kontakta den för statistik, råd eller stöd. Förberedda argument Argumenten ska vara väl förberedda och ligga i linje med arbetsgivarens behov. Skriv ner dina argument. Fundera över hur arbetsgivaren kommer att reagera och varför arbetsgivaren ska acceptera dem. Vad har arbetsgivaren att vinna? Vad finns det att förhandla om utöver lönen? Förmåner Utbildningar Semesterdagar Arbetstid Förläggning av arbetstid illustration: istockphoto 10.

11 Checklista. Genomförande Ett lönesamtal är en förhandling Ni är två jämbördiga parter. Chefen ska ha mandat att löneförhandla. Om chefen saknar mandat att löneförhandla så ska han/hon kunna tala om för dig vilket yrkande som förs fram till den som har lönesättningsmandatet. Ni ska lyssna på varandras argument. Försök få arbetsgivaren att förstå dina argument. Om läget blir låst så försök komma fram till vad som skiljer er åt. Är det möjligt att kompromissa? Resultatet av samtalet ska vara att ni båda är överens. Om det är omöjligt, avsluta samtalet och sätt eventuellt ut tid för ett nytt samtal. Diskutera gärna med den lokala akademikerföreningen om hur det går. Ta upp dina insatser under året Gå igenom din arbetssituation på arbetsplatsen och hur den varit under året. Det är nu du ska argumentera klart och enkelt utifrån dina arbetsuppgifter. Använd de anteckningar du gjorde under förberedelsen inför samtalet som argument i samtalet. lyssna på arbetsgivarens argument och synpunkter. Gör en avstämning under samtalets gång för att se om ni är på samma spår eller inte. Ge din syn på dina mål och prestationer Ge din syn på verksamheten och ge uttryck för vilken utveckling som du tror att ni står inför. Ta även upp hur du ser på din måluppfyllelse, vad du presterat och hur du gjort det. Ta också upp din kompetens och hur du har utvecklats till nytta för arbetsgivaren. Visa gärna på konkreta åtgärder eller förslag. Blanda aldrig in din privatekonomi Arbetsgivaren ersätter dig för utfört arbete. Vilka ekonomiska transaktioner du har för dig på fritiden är inte arbetsgivarens ansvar. Skilj på tyckande och fakta. Skyll inte ifrån dig. Gå inte till personangrepp. Anteckningar Lyssna på arbetsgivarens synpunkter Lyssna och var uppmärksam på arbetsgivarens synpunkter och signaler. Be arbetsgivaren utveckla det som du inte förstår eller inte känner igen. I vissa fall kanske du måste begära bevis för yttranden som du blir ställd inför. Lika mycket som du lyssnar till vad arbetsgivaren säger, lika mycket ska du lyssna till vad som inte sägs. Om du och din chef överens om din arbetsprestation och måluppfyllelse kan du lägga fram ditt lönekrav. Om ni inte är överens, be om motivering samt förslag på åtgärder för att få en acceptabel löneutveckling. Ta eventuellt en paus och återupptag lönesamtalet senare. Resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras! 11.

12 Checklista. Utvärdering Utvärdera Efter förhandlingen bör du ta dig tid att utvärdera resultatet. några exempel på frågor som du bör besvara är: Uppnådde du målen? Vilka synpunkter framförde arbetsgivaren? Vad kan göras bättre? Har jag några förmåner utöver lönen? Tänk på att Dokumentera förändringar i arbetsuppgifterna eller organisationen etc. Om du blir erbjuden nytt arbete eller befordran ska du alltid diskutera din lön innan du slutligen accepterar anställningen. Spara dina anteckningar. De är bra att ha som underlag till förberedelsearbetet inför nästa lönesamtal. Om du är missnöjd, fundera över om det finns möjlighet att du kan bli nöjd på längre sikt. Är du på rätt arbets plats, har du rätt arbetsuppgifter, har du en bra relation till din chef? Kan du förändra din situation? Om inte kanske du ska söka ett nytt arbete. Ta gärna hjälp av oss! Medlemsjouren Gå in i förhandlarrollen Argumentera sakligt. Anteckningar 12.

13 Lönerevisionen. Kollektivavtal eller inte? Förutom lön och anställningsform så ska du och din tilltänkta arbetsgivare komma överens om flera andra aspekter av din anställning. Om din arbetsgivare har kollektivavtal så regleras en rad sådana saker i det avtalet, såsom din semester, pension, övertids- och restidsersättning och försäkringar. Har din arbetsgivare inte kollektivavtal bör du se till att reglera sådana saker i ditt enskilda anställningsavtal. Hör av dig till oss för få tips och råd om vad du då bör tänka på. På många sätt kan du se kollektivavtalet som ett garantigolv. Det finns inget som hindrar dig från att komma överens med din arbetsgivare om fler semesterdagar, till exempel, än vad som står i kollektivavtalet. Däremot kan du inte individuellt avtal om färre. Löneskillnader Allt är förhandlingsbart Vad är värdefullt för dig? Är det så hög lön som möjligt, eller är det kanske att ha frihet i arbetets förläggning? När du förhandlar om lön, tänk då på att det inom de flesta avtalsområden finns många andra förmåner som du också kan förhandla om. Semester är en av dem, pension en annan. Möjlighet till flextid eller till att kunna jobba hemma kan vara ytterligare en, liksom tjänstebil, kompetensutveckling eller friskvårdsbidrag. 4 Tips och råd: Ta betalt för din övertid Rätten till övertidsersättning kan avtalas bort och villkoren för att göra detta står i kollektivavtalen. För det mesta brukar kompensationen för att avtal bort sin övertidsersättning handla om en extra semestervecka och/eller högre lön. Men det är inte säkert att det lönar sig. En extra semestervecka motsvarar bara övertidstimmar på ett år. Allt arbete därutöver bjuder du på. En enkel tumregel är att en övertidstimme per månad motsvarar en procent i löneökning. Gör därför en noggrann beräkning innan du avtalar bort din övertidsersättning, och avtala inte bort den alls så länge du inte vet hur mycket övertid du kan förväntas arbeta. illustration: istockphoto I våra studier och i vår lönestatistik ser vi gång efter annan att män tjänar väsentligt mycket mer än kvinnor, och att löneskillnaden uppstår redan vid första jobbet och håller i sig under resten av arbetslivet. Det finns flera orsaker till detta, varav en helt enkelt är diskriminering, och det krävs mycket arbete på flera fronter för att komma till rätta med problemet. En förklaring till att kvinnor tjänar mindre är att de förväntar sig, och får, en lägre ingångslön. Våra studier visar att manliga ekonomistudenter förväntar sig en högre lön än kvinnliga, och skillnaden kan vara så stor som 10 %! Att kvinnor förväntar sig en lägre lön än vad män gör är kanske inte hela förklaringen till att de också får det (det kan ju också vara så att arbetsgivare föreslår en lägre lön till kvinnliga ansökande), men det här resultatet visar hur viktigt det är att kolla upp vad en rimlig ingångslön är och att våga sätta värde på sitt arbete och sin kompetens. Särskilt för kvinnor. Prata lön så sent som möjligt i anställningsprocessen Avtala inte bort din övertidsersättning förrän du kan bedöma övertidens omfattning Det är bra att ha en prutmån på ditt löneanspråk, men den får inte vara för stor Ta hjälp av ditt förbunds hemsida för att kolla statistik 13.

14 Lönestatistik. Så jämför du din lön: Vi gör årligen en löneenkät bland våra medlemmar som resulterar i en databas med ca löner. Ur databasen kan du göra de urval du vill för att se marknadslöneläget för ditt arbete. Logga in med ditt personnummer och medlemsnummer på Medlemsnumret hittar du på baksidan av tidningen Civilekonomen. Du kan även använda glömt lösenord direkt på vår startsida så får du det via mail, under förutsättning att vi har din e-postadress. Det finns flera sätt att ta reda på lönenivåer det enkla och det utredande. Förenklat lönesök 1. Välj sektor d v s privat, kommunal eller statlig. 2. Välj sedan den titel du har då ser du lönelägena. Median är den normala lönen kvartiler de löner som 25 procent av civilekonomer ligger under respektive över. Observera att du kan välja enbart chefslöner. 3. Pröva att välja en Region då löner varierar mellan storstäder och övriga riket. Utredande lönesök 4. Vidga urvalen Visa fler urvalsmöjligheter (denna bild visar här fullt urval) 5. Scrolla ner och välj din egen grupp ur Födelseår i femårsklasser eller ur Examensår i femårsklasser. Nu har du en mindre grupps löner de jämnårigas eller jämnerfarnas. Verkar de vara för få kan du alltid (också senare i processen) vidga gruppen genom att välja femårsgrupperna före och efter din. 6. Bland urvalen finns Personalansvar som är en av de mest särskiljande faktorerna. Pröva att se skillnaderna genom att först välja Personalansvar Ja och sedan ta bort den. 7. Klicka på Visa fler presentationssätt ovanför tabellen så får du ännu fler möjligheter. Till exempel kan du välja Omsättning eller Titlar och på så sätt se hur dina jämnårigas löner ligger i olika befattningar eller i olika företag. Välj Region eller Bransch så får du en annan vinkel. 8. Längst ner på sidan finns möjlighet att spara tabellen, maila som PDF till dig själv eller skriva ut. 14.

15

16 Foto: Andreas Dybeck Stefan Hasselgren, medlem sedan

17 Din egen löneanalys Löneanalys. I Civilekonomernas definition av lön ingår: Fast kontant månadslön (deltidsanställdas löner räknas upp till heltid) Rörlig lön genomsnittligpermånad (t ex bonus, provision och resultatlön) Värdet av natura förmåner (t ex bil, lunchsubvention etc.) I lönen inräknas ej: Övertidsersättning Traktamenten Restidsersättning o dyl. Semesterersättning Logga in på och gör din egen analys. Begrepp som är bra att förstå är: Medellön: aritmetiskt medelvärde, dvs summan av alla löner delat med antalet löner. Median: den mittersta lönen, dvs att hälften av dem som svarat har högre lön, hälften har lägre. Övergripande lönenivåer Arbetsmarknadssektor: Privat Undre kvartilen: 25 procent har lägre och 75 procent har högre lön än den angivna. Övre kvartilen: 25 procent har högre och 75 procent har lägre lön än den angivna. Examensår Medel Undre kvartil Median Övre kvartil

18 Löneanalys. Arbetsmarknadssektor: Statlig Examensår Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil Arbetsmarknadssektor: Kommunal Examensår Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil

19 Lönetabell: Titel Löneanalys. Titel Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil Affärsutvecklare Analytiker Applikationskonsult Aukt redovisningskonsult Aukt revisor Controller/direkt i f-ledn Controller/indirekt till f-ledn Ekonom Ekonomiansvarig Ekonomiassistent Företagsrådgivare Inköpare/upphandlare Internrevisor Key Account Manager Lärare Managementkonsult Marknadsanalytiker Marknadskoordinator Privatrådgivare Produktchef/Product Manager Projektledare Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Revisorsassistent Skattehandläggare Skatterevisor Säljare Administrativ chef Affärsområdeschef Avdelningschef CFO Ekonomichef Enhetschef Finanschef Försäljningschef Inköpschef Kommunikationschef Konsultchef Kontorschef Marknadschef Redovisningschef Sektionschef VD, motsvarande Verksamhetschef

20 Medlemskapet en god affär. Civilekonomerna finns med i hela din karriär. Medlemskapet ger trygghet i att ha tillgång till all den arbetsrättsliga kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Se till att utnyttja våra tjänster och förmåner, som beroende på hur du använder dem, kan innebära en rejäl besparing. Medlemskapet i Civilekonomerna ska vara tryggt och samtidigt en god affär! Postadress: Box 4720, Stockholm Telefon: Fax: Medlemsjouren: Medlemsregister: Etikjouren: civilekonomerna.se Civilekonomerna 2015 Miljömärkt Trycksak

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

kvinnor mindre En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön Kön styr lön

kvinnor mindre En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön Kön styr lön Varför tjänar kvinnor mindre än män? En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön Kön styr lön 1. Varför tjänar kvinnor mindre än män? en kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer