Din Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära"

Transkript

1 Din lön Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

2 Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju med lönespecialisten Jan Lidström Läget på arbetsmarknaden. 4. Lönerevisionen: Så får du rätt lön Faktorer som påverkar din lön. 9. Checklista inför lönesamtal Förbered dig och förhandla! 14. Lönestatstik: Så jämför du din lön Använd dig av vår lönedatabas. 17. Löneanalys Definitioner och övergripande lönenivåer. 2.

3 Foto: Andreas Dybeck Intervju. Lön i lågkonjunktur Några frågor till Jan Lidström, lönespecialist på Civilekonomerna Vilka är dina bästa förhandlingstips vid en lönerevision? Nja, det finns inget sånt men i dessa nollinflationstider vill jag påminna om att alla löneförhöjningar är en köpkraftsökning. I tider med ett par procent inflation behövs ju ett par procent bara för att kompensera den men nu är två procent bra för alla utom de unga i nybörjarlöner. Vad gör man om arbetsgivaren säger att det inte finns några pengar? Fundera på om krisen är kortvarig eller om du ska byta jobb. Det är också viktigt förmedla till chefen att en utebliven lönerevision lätt kan uppfattas som en uppmaning att lämna anställningen och arbeta någon annanstans. I vilket läge ska man inte acceptera en låg löneökning? Då man är ung och har ingångslön. Normal löneutveckling de första åren är 8 12 % tänk själv om du efter tio år vill tjäna så krävs mer än kr/år extra för att komma ifatt, samtidigt som den allmänna utvecklingen hunnit höjas. Det vill säga att den unga civilekonomen behöver årliga lönelyft på till för att komma dit upp... Och det är ingen önskedröm så blir det för majoriteten! Jan Lidström, förbundssekreterare och ombudsman på Civilekonomerna 3.

4 Lönerevisionen. Så får Din lön påverkas inte bara av din erfarenhet, kompetens och prestation utan också av en rad faktorer som du inte lika lätt kan styra över. Löneutvecklingen på arbetsmarknaden varierar över tiden och mellan olika branscher och avtalsområden. Efterfrågan efter en viss kompetens kan ge avtryck på både din ingångslön och din löneutveckling. Alla dessa komponenter gör det svårt att säga vilken lön som är rätt för just dig. Men med hjälp av Civilekonomernas lönestatistik kan du ändå få en bild av vilken lönenivå som är rimlig att förvänta sig, och lägga upp dina argument utifrån det innan du ska ha ditt lönesamtal. Glöm inte att byte av befattning eller nya arbetsuppgifter ska ha en positiv påverkan på din löneutveckling. 4.

5 du rätt illustration: istockphoto lön 5.

6 Lönerevisionen. När börjar lönerevisionen? För många börjar lönerevisionen med lönesamtalet, men det är inte helt korrekt. Egentligen ska din lönerevision börja långt tidigare eller ännu hellre, fungera som en löpande process över hela året. På ditt lönesamtal ska ni diskutera din prestation och hur väl de uppfyllt de mål som är satta för dig. De målen ska ni ha enats om på ditt utvecklingssamtal och därför ska lönesamtalet knyta an till utvecklingssamtalet. För akademikerföreningen på företaget börjar lönerevisionsprocessen egentligen med förhandlingarna om företagets budget för året. Ta kontakt med Akademikerföreningen Om ni har en förening på din arbetsplats är det bra att ta kontakt med dem redan innan lönesamtalet. De kan hjälpa dig med tips och råd, och i många fall även informera dig om lönestrukturen på företaget och om du ligger snett i förhållande till kollegor med samma arbetsuppgifter som du. Förtroendevalda på ditt företag kan även vara med dig på ditt lönesamtal som en förstärkning, om du vill eller tycker att du behöver det. Inom vissa avtalsområden kan föreningen överta löneförhandlingen för din räkning. Men även i dessa fall är det ändå bra att ha ett enskilt lönesamtal med lönesättande chef. Se upp för dåliga argument När du så ska diskutera din lön på lönesamtalet ska du sträva efter att använda bra argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privatekonomi i samtalet. Det har inte med ditt ansvar, din prestation eller kompetens att göra. Även du kan mötas av dåliga argument som du inte ska acceptera. Exempelvis Jag saknar mandat, Passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet, Lönepotten är så liten eller Jag skulle vilja ge dig mer men jag har inga pengar. Det är argument som du inte ska godta rakt av. Koppla till utvecklingssamtalet Det är vid lönesamtalet som du har en chans att koppla samman din prestation och dina mål med din löneutveckling. Därför är det viktigt att knyta an till utvecklingssamtalet som bör ha skett i god tid, gärna ett halvår, innan lönesamtalet. Om du inte har haft utvecklingssamtal med din chef och därför inte kan återkoppla finns det anledning att gå djupare in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, kompetensutveckling, arbetsinsats och ev utökade arbetsuppgifter i lönesamtalet. Dokumentera! För att undvika missförstånd är det viktigt att ni har samma bild av vad ni har kommit överens om. Allra bäst är att göra en gemensam skriftlig dokumentation, men om det av någon anledning inte fungerar så kan du göra en egen dokumentation, där du sammanfattar vad överenskommelsen gått ut på. Är ni inte överens ska du ta kontakt med din Akademikerförening, om det finns en sådan, och be dem lyfta frågan med arbetsgivaren i den avslutande översynen. 5 Civilekonomernas grundsyn om lön: Lönen ska vara individuell och differentierad Lönen ska spegla din skicklighet, arbetets svårighetsgrad, hur mycket ansvar du tar och hur du bidrar till verksamheten Ökad erfarenhet, mer kvalifi - cerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter ska ge utslag på din lön Din löneutveckling ska kopplas till hur väl dina uppsatta mål uppfylls Din lön ska inte påverkas av kön eller andra diskriminerande grunder Nya uppgifter eller ny befattning? Det är fullt möjligt att ta upp en diskussion om löneförhöjning vid ett annat tillfälle än lönerevisionen, t ex om du får förändrade arbetsuppgifter eller ny kompetens som förändrar ditt ansvar eller arbetsinnehåll. Blir du befordrad ska du enligt många kollektivavtal ha en ny lön i samband med att du tillträder din nya befattning. Många företag och organisationer saknar idag befattningsbeskrivningar, vilket ibland kan göra det svårt att avgöra om du verkligen fått en ny befattning eller om du bara har fått förändrade arbetsuppgifter inom samma befattning. Om du har fått utökat ansvar eller flera mindre arbetsuppgifter har tillkommit bör du därför göra en sammanställning av dessa. Tänk också på att kontrollera så att din nya lön ska sättas i nästa års löneläge, så att du inte missar den höjning som sker i samband med lönerevisionen. 6.

7 Den största gruppen av Civilekonomernas personalstyrka utgörs av ombudsmännen. De är sakkunniga på jobbrelaterade frågor som pensioner, arbetsmiljö och arbetsrätt, och är de som ger medlemmarna rådgivning och förhandlingsstöd. Varje år kommer det in ca samtal och mejl till medlemsjouren. Foto: Andreas Dybeck Maria Ravström Hult, en av dina ombudsmän.

8 Lönerevisionen. / Första jobbet Ingångslön När du börjar en anställning har du störst chans att påverka vilken lön du ska ha, eftersom du då kan tacka nej till både den lön och det jobb som föreslås. Börja därför aldrig en anställning utan att först ha kommit överens om lönen, och se gärna till att du får det skriftligt. För att bestämma nivån på ditt löneanspråk bör du tänka igenom vad befattningen kräver och hur väl du motsvarar dessa krav. Se till att du får betalt för din akademiska utbildning, eventuell tidigare erfarenhet och ditt marknadsvärde. Kolla upp hur löneläget ser ut för befattningen och ta gärna hjälp av statistiken på Civilekonomernas hemsida. Ange inte ditt löneanspråk i ansökan. Förutsätt istället att arbetsgivaren anställer dig utifrån din kompetens och dina personliga egenskaper och inte utifrån vilken lön du begär. Lön kan ni diskutera när arbetsgivaren vet om de vill anställa dig, och när du vet om du vill ha jobbet. Ju senare i anställningsprocessen ni diskuterar din lön, desto starkare förhandlingsläge har du. illustration: Michael Austin / Theispot.com Rätt nivå från början Att komma in på en låg ingångslön är svårt att ta igen i framtida lönerevisioner, nästan oavsett hur bra du presterar. De årliga lönehöjningarna rör sig ofta kring den procentsats som står i kollektivavtalet och även om du får en ny befattning inom företaget kan det ibland vara knepigt att få lönen ordentligt uppjusterad. Om arbetsgivaren lovar att ompröva din lön, t ex efter en provanställning, se till att få det inskrivet i anställningsavtalet. Och kom ihåg att en omprövning inte nödvändigtvis betyder att din lön höjs, bara att den ses över. Omprövningen ska ske utan koppling till de vanliga lönerevisionsförhandlingarna. Rekommenderad ingångslön Bestäm alltid lönen innan anställning Civilekonomernas rekommenderade ingångslön för nyutexaminerade civilekonomer kan ses som ett mått på ditt marknadsvärde. Den rekommenderade ingångslönen grundas på vår medlemsstatistik och visar den nivå som en tredjedel av de nyutexaminerade medlemmarna ligger på. Den rekommenderade ingångslönen för 2014 är kr 8.

9 Checklista. Inför lönesamtal Här får du snabb hjälp till din framtida drömlön 9.

10 Checklista. Förberedelser Läs igenom det löneavtal som gäller för din bransch/sektor. Läs igenom arbetsgivarens lönepolicy. Börja i god tid. Förberedelse är A och O. Gå igenom din arbetssituation Har du fått nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter? Vilka? Ökat ansvar? För vad? Har du fått ansvar för några projekt/ kundkontakter? Vilka? Har du fördjupat dig inom något område? Vilket? Har du bidragit till bättre verksamhet/vinst/uppdrag/högre produktivitet? Har du själv utvecklats? På vilket sätt? Arbetar du mycket övertid? Får du rätt betalt för den tid du lägger på ditt arbete? Vilka krav har arbetsgivaren ställt på dig? Hur har du uppfyllt dessa? Har det varit omstruktureringar på företaget? Tänk igenom dina jobbmål och din personliga utveckling Har du kunskap som arbetsgivaren inte tar tillvara på det sätt du skulle vilja vara fallet? Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja utföra? Vilka arbetsuppgifter kan du släppa? Kan du tänka dig att ta ett större ansvar? Strukturera vad som är mål för verksamheten i stort, för din egen verksamhet och för tjänsten samt egna mål för att nå högre effektivitet och produktivitet. Viktigt är också att lista din utbildning, kompetensutveckling, övrig utbildning och yrkeserfarenhet. Du bör notera din egen uppfattning om dig själv. Även arbetsgivaren gör sina noteringar. idealläget är om ni har samstämmig uppfattning. Diskutera eventuella skillnader och försök finna en samsyn. Använd lönestatistiken på Civilekonomernas hemsida: civilekonomerna.se Sätt upp mål för lönesamtalet Ange vilken lön du skulle vilja ha utifrån din arbetssituation och din personliga utveckling! Var går din undre gräns? Akademikerförening Om det finns en lokal akademikerförening på din arbetsplats, kontakta den för statistik, råd eller stöd. Förberedda argument Argumenten ska vara väl förberedda och ligga i linje med arbetsgivarens behov. Skriv ner dina argument. Fundera över hur arbetsgivaren kommer att reagera och varför arbetsgivaren ska acceptera dem. Vad har arbetsgivaren att vinna? Vad finns det att förhandla om utöver lönen? Förmåner Utbildningar Semesterdagar Arbetstid Förläggning av arbetstid illustration: istockphoto 10.

11 Checklista. Genomförande Ett lönesamtal är en förhandling Ni är två jämbördiga parter. Chefen ska ha mandat att löneförhandla. Om chefen saknar mandat att löneförhandla så ska han/hon kunna tala om för dig vilket yrkande som förs fram till den som har lönesättningsmandatet. Ni ska lyssna på varandras argument. Försök få arbetsgivaren att förstå dina argument. Om läget blir låst så försök komma fram till vad som skiljer er åt. Är det möjligt att kompromissa? Resultatet av samtalet ska vara att ni båda är överens. Om det är omöjligt, avsluta samtalet och sätt eventuellt ut tid för ett nytt samtal. Diskutera gärna med den lokala akademikerföreningen om hur det går. Ta upp dina insatser under året Gå igenom din arbetssituation på arbetsplatsen och hur den varit under året. Det är nu du ska argumentera klart och enkelt utifrån dina arbetsuppgifter. Använd de anteckningar du gjorde under förberedelsen inför samtalet som argument i samtalet. lyssna på arbetsgivarens argument och synpunkter. Gör en avstämning under samtalets gång för att se om ni är på samma spår eller inte. Ge din syn på dina mål och prestationer Ge din syn på verksamheten och ge uttryck för vilken utveckling som du tror att ni står inför. Ta även upp hur du ser på din måluppfyllelse, vad du presterat och hur du gjort det. Ta också upp din kompetens och hur du har utvecklats till nytta för arbetsgivaren. Visa gärna på konkreta åtgärder eller förslag. Blanda aldrig in din privatekonomi Arbetsgivaren ersätter dig för utfört arbete. Vilka ekonomiska transaktioner du har för dig på fritiden är inte arbetsgivarens ansvar. Skilj på tyckande och fakta. Skyll inte ifrån dig. Gå inte till personangrepp. Anteckningar Lyssna på arbetsgivarens synpunkter Lyssna och var uppmärksam på arbetsgivarens synpunkter och signaler. Be arbetsgivaren utveckla det som du inte förstår eller inte känner igen. I vissa fall kanske du måste begära bevis för yttranden som du blir ställd inför. Lika mycket som du lyssnar till vad arbetsgivaren säger, lika mycket ska du lyssna till vad som inte sägs. Om du och din chef överens om din arbetsprestation och måluppfyllelse kan du lägga fram ditt lönekrav. Om ni inte är överens, be om motivering samt förslag på åtgärder för att få en acceptabel löneutveckling. Ta eventuellt en paus och återupptag lönesamtalet senare. Resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras! 11.

12 Checklista. Utvärdering Utvärdera Efter förhandlingen bör du ta dig tid att utvärdera resultatet. några exempel på frågor som du bör besvara är: Uppnådde du målen? Vilka synpunkter framförde arbetsgivaren? Vad kan göras bättre? Har jag några förmåner utöver lönen? Tänk på att Dokumentera förändringar i arbetsuppgifterna eller organisationen etc. Om du blir erbjuden nytt arbete eller befordran ska du alltid diskutera din lön innan du slutligen accepterar anställningen. Spara dina anteckningar. De är bra att ha som underlag till förberedelsearbetet inför nästa lönesamtal. Om du är missnöjd, fundera över om det finns möjlighet att du kan bli nöjd på längre sikt. Är du på rätt arbets plats, har du rätt arbetsuppgifter, har du en bra relation till din chef? Kan du förändra din situation? Om inte kanske du ska söka ett nytt arbete. Ta gärna hjälp av oss! Medlemsjouren Gå in i förhandlarrollen Argumentera sakligt. Anteckningar 12.

13 Lönerevisionen. Kollektivavtal eller inte? Förutom lön och anställningsform så ska du och din tilltänkta arbetsgivare komma överens om flera andra aspekter av din anställning. Om din arbetsgivare har kollektivavtal så regleras en rad sådana saker i det avtalet, såsom din semester, pension, övertids- och restidsersättning och försäkringar. Har din arbetsgivare inte kollektivavtal bör du se till att reglera sådana saker i ditt enskilda anställningsavtal. Hör av dig till oss för få tips och råd om vad du då bör tänka på. På många sätt kan du se kollektivavtalet som ett garantigolv. Det finns inget som hindrar dig från att komma överens med din arbetsgivare om fler semesterdagar, till exempel, än vad som står i kollektivavtalet. Däremot kan du inte individuellt avtal om färre. Löneskillnader Allt är förhandlingsbart Vad är värdefullt för dig? Är det så hög lön som möjligt, eller är det kanske att ha frihet i arbetets förläggning? När du förhandlar om lön, tänk då på att det inom de flesta avtalsområden finns många andra förmåner som du också kan förhandla om. Semester är en av dem, pension en annan. Möjlighet till flextid eller till att kunna jobba hemma kan vara ytterligare en, liksom tjänstebil, kompetensutveckling eller friskvårdsbidrag. 4 Tips och råd: Ta betalt för din övertid Rätten till övertidsersättning kan avtalas bort och villkoren för att göra detta står i kollektivavtalen. För det mesta brukar kompensationen för att avtal bort sin övertidsersättning handla om en extra semestervecka och/eller högre lön. Men det är inte säkert att det lönar sig. En extra semestervecka motsvarar bara övertidstimmar på ett år. Allt arbete därutöver bjuder du på. En enkel tumregel är att en övertidstimme per månad motsvarar en procent i löneökning. Gör därför en noggrann beräkning innan du avtalar bort din övertidsersättning, och avtala inte bort den alls så länge du inte vet hur mycket övertid du kan förväntas arbeta. illustration: istockphoto I våra studier och i vår lönestatistik ser vi gång efter annan att män tjänar väsentligt mycket mer än kvinnor, och att löneskillnaden uppstår redan vid första jobbet och håller i sig under resten av arbetslivet. Det finns flera orsaker till detta, varav en helt enkelt är diskriminering, och det krävs mycket arbete på flera fronter för att komma till rätta med problemet. En förklaring till att kvinnor tjänar mindre är att de förväntar sig, och får, en lägre ingångslön. Våra studier visar att manliga ekonomistudenter förväntar sig en högre lön än kvinnliga, och skillnaden kan vara så stor som 10 %! Att kvinnor förväntar sig en lägre lön än vad män gör är kanske inte hela förklaringen till att de också får det (det kan ju också vara så att arbetsgivare föreslår en lägre lön till kvinnliga ansökande), men det här resultatet visar hur viktigt det är att kolla upp vad en rimlig ingångslön är och att våga sätta värde på sitt arbete och sin kompetens. Särskilt för kvinnor. Prata lön så sent som möjligt i anställningsprocessen Avtala inte bort din övertidsersättning förrän du kan bedöma övertidens omfattning Det är bra att ha en prutmån på ditt löneanspråk, men den får inte vara för stor Ta hjälp av ditt förbunds hemsida för att kolla statistik 13.

14 Lönestatistik. Så jämför du din lön: Vi gör årligen en löneenkät bland våra medlemmar som resulterar i en databas med ca löner. Ur databasen kan du göra de urval du vill för att se marknadslöneläget för ditt arbete. Logga in med ditt personnummer och medlemsnummer på Medlemsnumret hittar du på baksidan av tidningen Civilekonomen. Du kan även använda glömt lösenord direkt på vår startsida så får du det via mail, under förutsättning att vi har din e-postadress. Det finns flera sätt att ta reda på lönenivåer det enkla och det utredande. Förenklat lönesök 1. Välj sektor d v s privat, kommunal eller statlig. 2. Välj sedan den titel du har då ser du lönelägena. Median är den normala lönen kvartiler de löner som 25 procent av civilekonomer ligger under respektive över. Observera att du kan välja enbart chefslöner. 3. Pröva att välja en Region då löner varierar mellan storstäder och övriga riket. Utredande lönesök 4. Vidga urvalen Visa fler urvalsmöjligheter (denna bild visar här fullt urval) 5. Scrolla ner och välj din egen grupp ur Födelseår i femårsklasser eller ur Examensår i femårsklasser. Nu har du en mindre grupps löner de jämnårigas eller jämnerfarnas. Verkar de vara för få kan du alltid (också senare i processen) vidga gruppen genom att välja femårsgrupperna före och efter din. 6. Bland urvalen finns Personalansvar som är en av de mest särskiljande faktorerna. Pröva att se skillnaderna genom att först välja Personalansvar Ja och sedan ta bort den. 7. Klicka på Visa fler presentationssätt ovanför tabellen så får du ännu fler möjligheter. Till exempel kan du välja Omsättning eller Titlar och på så sätt se hur dina jämnårigas löner ligger i olika befattningar eller i olika företag. Välj Region eller Bransch så får du en annan vinkel. 8. Längst ner på sidan finns möjlighet att spara tabellen, maila som PDF till dig själv eller skriva ut. 14.

15

16 Foto: Andreas Dybeck Stefan Hasselgren, medlem sedan

17 Din egen löneanalys Löneanalys. I Civilekonomernas definition av lön ingår: Fast kontant månadslön (deltidsanställdas löner räknas upp till heltid) Rörlig lön genomsnittligpermånad (t ex bonus, provision och resultatlön) Värdet av natura förmåner (t ex bil, lunchsubvention etc.) I lönen inräknas ej: Övertidsersättning Traktamenten Restidsersättning o dyl. Semesterersättning Logga in på och gör din egen analys. Begrepp som är bra att förstå är: Medellön: aritmetiskt medelvärde, dvs summan av alla löner delat med antalet löner. Median: den mittersta lönen, dvs att hälften av dem som svarat har högre lön, hälften har lägre. Övergripande lönenivåer Arbetsmarknadssektor: Privat Undre kvartilen: 25 procent har lägre och 75 procent har högre lön än den angivna. Övre kvartilen: 25 procent har högre och 75 procent har lägre lön än den angivna. Examensår Medel Undre kvartil Median Övre kvartil

18 Löneanalys. Arbetsmarknadssektor: Statlig Examensår Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil Arbetsmarknadssektor: Kommunal Examensår Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil

19 Lönetabell: Titel Löneanalys. Titel Medel Undre Kvartil Median Övre Kvartil Affärsutvecklare Analytiker Applikationskonsult Aukt redovisningskonsult Aukt revisor Controller/direkt i f-ledn Controller/indirekt till f-ledn Ekonom Ekonomiansvarig Ekonomiassistent Företagsrådgivare Inköpare/upphandlare Internrevisor Key Account Manager Lärare Managementkonsult Marknadsanalytiker Marknadskoordinator Privatrådgivare Produktchef/Product Manager Projektledare Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Revisorsassistent Skattehandläggare Skatterevisor Säljare Administrativ chef Affärsområdeschef Avdelningschef CFO Ekonomichef Enhetschef Finanschef Försäljningschef Inköpschef Kommunikationschef Konsultchef Kontorschef Marknadschef Redovisningschef Sektionschef VD, motsvarande Verksamhetschef

20 Medlemskapet en god affär. Civilekonomerna finns med i hela din karriär. Medlemskapet ger trygghet i att ha tillgång till all den arbetsrättsliga kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Se till att utnyttja våra tjänster och förmåner, som beroende på hur du använder dem, kan innebära en rejäl besparing. Medlemskapet i Civilekonomerna ska vara tryggt och samtidigt en god affär! Postadress: Box 4720, Stockholm Telefon: Fax: Medlemsjouren: Medlemsregister: Etikjouren: civilekonomerna.se Civilekonomerna 2015 Miljömärkt Trycksak

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönesättning En individuell lönesättning, byggd på en bedömning av den anställdes ansvar och befogenhet, de uppnådda resultaten och dokumenterade utvecklingsambitioner,

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen

Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen Chefen och lönerna Charlotte Sandelius är personalchef på social tjänsten i Sundsvall. Mitt främsta uppdrag är att stödja cheferna i deras arbetsgivarroll. I jobbet ingår också att arbeta strategiskt med

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Löneförhandling. för försäljare. ID-löner. Ett utbildningsmaterial från Systembolagets Personalförening. Uppdaterat Januari 2009

Löneförhandling. för försäljare. ID-löner. Ett utbildningsmaterial från Systembolagets Personalförening. Uppdaterat Januari 2009 Löneförhandling för försäljare ID-löner Ett utbildningsmaterial från Systembolagets Personalförening Uppdaterat Hela detta material är tillgängligt via SPF:s hemsida Sid 2 ID-löner för försäljare Etiska

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer