Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012"

Transkript

1 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012

2 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1. Befattning 6 L2. År för psykologlegitimation 6 L3. Födelseår 6 L4. Arbetsområde 6 L5. Län 7 L6. Största arbetsområdena i tre landsting 7 Kommun 8 9 Fakta 8 K1. Befattning 8 K2. År för psykologlegitimation 8 K3. Födelseår 8 K4. Arbetsområde 9 K5. Län 9 L6. Största arbetsområdena i tre landsting 9 Stat Fakta 10 S1. Befattning 10 S2. Titel 10 S3. År för psykologlegitimation 10 S4. Födelseår 11 S5. Arbetsområde 11 S6. Län 11 S7. Arbetsförmedlingen 11 S8. Arbetslivsinriktad rehab i tre län 11 Privat sektor Fakta 12 P1. Befattning 12 P2. År för psykologlegitimation 12 P3. Födelseår 13 P4. Arbetsområde 13 P5. Län 13 P6. Största arbetsområdena i tre län 13 PTP psykologer Sektorsfördelning 14 Fakta 14 PTP1. Arbetsmarknadssektor 14 PTP2. Kvinnor per arbetsmarknadssektor 14 PTP3. Män per arbetsmarknadssektor 14 PTP4. Landsting/Regioner 15 PTP5. Arbetsområde (alla sektorer) 15 Förbered dig! 16 Kom igång med Saco Lönesök 16 Sveriges Psykologförbund Vasagatan 48. Box SE Stockholm. Telefon: Fax: E-post: GRAFISK FORM: Informationsbolaget Nyberg & Co. TRYCK: Exaktaprinting. FEBRUARI 2013

3 Förord Nu kan vi presentera resultatet av 2012 års löneenkät! Varje år skickar förbundet ut en löneenkät till samtliga yrkesverksamma medlemmar. Resultaten från löneenkäten sammanställs och analyseras och det resultatet blir ett mycket viktigt instrument när vi tillsammans arbetar för psykologernas löner. I den här broschyren finns inte bara uppgifter om genomsnittlig månadslön, ingångslön, lönespann och löneutveckling för Här kan du också se skillnader mellan arbetsområden och sektorer, mellan leg-löner och specialistlöner och se hur löneutvecklingen varit för PTP-psykologerna i år. Och ändå är innehållet i denna folder bara ett axplock av den statistik som du finner i databasen Saco lönesök, som bygger på löneuppgifter från över akademiker. Du hittar den på förbundets hemsida. Där kan du göra jämförelser och fördjupa analysen ytterligare. Du kan bland annat se löneläget baserat på ålder, utbildning, examensår, region eller yrkesgrupp, samt jämföra nivåerna med andra Saco-medlemmars yrkesgrupper och utbildningar. Under året kommer lönesök utökas med en särskild modul för att underlätta för den som söker uppgifter om chefslöner. Nära hälften av de som svarat på vår löneenkät uppger att de använt sig av Saco lönesök inför sitt lönesamtal. Statistiken används också på central nivå för att kunna följa löneutvecklingen och ger oss möjlighet att följa trender och tendenser, till exempel skillnader i lön mellan kvinnor och män. Svaren används i centrala förhandlingssammanhang när vi företräder psykologkåren för att på olika sätt arbeta för en förbättrad löneprocess. Den är likaså viktig för våra förtroendevalda vid nyanställningar och lönerevisioner. Och inte minst är den viktig för enskilda medlemmar för att få en uppfattning om var den egna lönen ligger och bör ligga. När vi analyserar enkätsvaren kan vi se att andelen medlemmar som haft lönesamtal har ökat i år igen. En viktig trend eftersom vi vet att de som haft lönesamtal har en bättre löneutveckling än de som inte haft det. Vidare kan vi utläsa att en allt större andel av medlemmarna uppger att de vill förhandla sin lön själva, i dialog mellan chef och medarbetare. Det ligger i linje med vår uppfattning att ingen är bättre rustad än du själv att beskriva ditt bidrag till verksamheten och att argumentera för din egen lön. Använd statistiken till exempel inför ett lönesamtal eller när du söker ett nytt jobb. Men kom ihåg att statistiken och marknadslöneläget bara är en del i bedömningen av vad som är rätt lön för dig. Löneläget påverkas av flera andra saker, exempelvis din kompetens, dina arbetsresultat och lönestrukturen i din organisation. Nikki Vagnér Förhandlingschef Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

4 Allmänt Varför samlar vi in lönestatistik år efter år? Underlaget är bra för dig att ha när du till exempel söker arbete eller har ditt årliga lönesamtal. Men vi behöver också underlag för att utvärdera löneavtalen och i samtal och diskussioner med arbetsgivare. Statistiken finns tillgänglig i den här broschyren men också i statistikverktyget SacoLönesök som finns på hemsidan. Där kan du förfina lönestatistiken och även jämföra dig med andra akademikeryrken. Vi hoppas du ser NYTTAN med att ha besvarat enkäten och tackar för att du bidragit till att vi kan ge en god service inom området! Definitioner lönen anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman i gruppen delad på samtliga individer. lön innebär att hälften av personerna i gruppen har lägre lön än medianlönen och den andra hälften har högre. en påverkas inte av extremvärden såsom medelvärden gör. kan också kallas 50:e en. en, 10 % av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den en och 90 % har högre. en, 90 % av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den en och 10 % har högre. Löneutveckling för identiska individer betyder att samma individer är med vid båda mättidpunkterna. I våra beräkningar har vi valt att titta på individer som inte bytt arbetsmarknadssektor mellan 2011 och Svarsfrekvensen är 60 %. Alla tabeller redovisar svaren från respondenter inom respektive arbetsmarknadssektor. I tabellerna redovisas heltidslönerna i september Sektorsfördelning Privat 13 % Stat 14 % Kommun 15 % Landsting 58 % Fakta 17 % har ett eget företag vid sidan av sin anställning 71 % arbetar heltid Nästan hälften av alla arbetar antingen inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och skola/förskola 3 % är chefer 14 % av de som svarat har inte en ny lön för Till exempel i landstinget i Dalarna. 80 % har haft lönesamtal i samband med den senaste lönerevisionen Av de som haft lönesamtal var det 69 % som talade om vilket arbetsresultatet har påverkat lönen Endast 36 % har i lönesamtalet pratat om vilka arbetsinsatser som påverkar den framtida löneutvecklingen 13 % har haft lönesamtal med en chef som inte har befogenhet eller mandat att sätta lön 65 % känner till vilka kriterier (lönekriterier) arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen 47 % har använt Saco Lönesök inför löneöversynen. 4 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

5 Löneutveckling för identiska individer per arbetsmarknadssektor Löneutveckling för identiska individer per landsting Löner 2012 per arbetsmarknadssektor Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

6 Landsting Fakta Landstinget är den största sektorn där flest psykologer arbetar. 58 % som besvarat enkäten arbetar i landstinget Löneutvecklingen var 3,8 % för identiska individer i landstinget på samma befattning mellan 2011 och 2012 De flesta, 75 % har en ny lön Men i till exempel landstinget i Dalarna är inte 2011 års löneförhandlingar klara 78 % har haft lönesamtal inför senaste lönerevisionen Endast 36 % talade i lönesamtalet med sin chef om hur arbetsinsatsen påverkar den framtida löneutvecklingen 62 % tycker att arbetsgivaren har kunskap om deras kompetens och bidrag till verksamhetens resultat L1. Befattning L2. År för psykologlegitimation Samtliga L3. Födelseår Samtliga L4. Arbetsområde Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Mödra- och barnhälsovård Neuro psykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rättspsykiatri Somatik Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

7 L5. Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga L6. Största arbetsområdena i tre landsting Stockholm Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Neuropsykologi Vuxenpsykiatri Västra Götaland Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Mödra- och barnhälsovård Primärvård Vuxenpsykiatri Skåne Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Vuxenpsykiatri Det går att göra långt fler analyser kring lön än vad som finns i denna broschyr. Vill du välja dina egna variabler? Gå in på och klicka på Saco Lönesök. Där kan du själv undersöka hur olika variabler påverkar nivån på lönen. Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

8 Kommun Fakta 15 % av de som besvarat enkäten arbetar i kommunen. Löneutvecklingen var 5 % för identiska individer i kommunen mellan 2011 och % av de som svarat inom kommunen har angett att de har ett uttalat funktionsansvar. Jämfört med i landstinget där 37 % angett att de har det. 75 % har en ny lön % har haft lönesamtal inför senaste lönerevisionen 31 % talade i lönesamtalet om hur arbetsinsatsen kan påverka en framtida löneutveckling 67 % känner till vilka faktorer (lönekriterier) arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen K1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga K2. År för psykologlegitimation Samtliga K3. Födelseår Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

9 K4. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Familjerådgivning Företagshälsovård Habilitering, vuxna Neuropsykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rekrytering Skola och förskola Socialtjänst Somatik Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga K5. Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga Vill du ha tips och råd inför en anställningsintervju? Ring Psykologförbundets Ombudsmannajour på K6. Arbetsområde förskola och skola i största länen Halland Jönköping Kalmar Skåne Stockholm Uppsala Västerbotten Västernorrland Västra Götaland Örebro Östergötland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

10 Stat Fakta 14 % har uppgett staten som sin arbetsmarknadssektor 35 % har en ny lön 2012* De flesta arbetar men forskning och utbildning (23 %) samt med arbetslivsinriktad rehabilitering (41 %) 50 % har en befattningsnivå som specialist (jämför med hela urvalet där 28 % har angett den nivån) 77 % har haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen 76 % känner till vilka lönekriterier arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen S1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga S2. Titel Adjunkt Docent Doktorand Filosofie doktor Lektor Medicine doktor Professor Samtliga Skall du ha lönesamtal med din chef? Checklista, tips och råd finns på Psykologförbundets hemsida, under fliken Lön och samtal. S3. År för psykologlegitimation Samtliga * Lönerevisionstidpunkten i staten är vanligtvis den 1 oktober, men utgångspunkten i det statliga löneavtalet är att lönebildningen sker lokalt och de lokala parterna kan komma överens om en annan lönerevisionstidpunkt. 10 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

11 S4. Födelseår Samtliga S5. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Kriminalvård Neuro psykologi Personal- och organisationsutveckling Rehabilitering Rekrytering Rättspsykiatri Skola och förskola Socialtjänst Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga S6. Län Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga S7. Arbetsförmedlingen Leg Psykolog Annan titel Chef Specialistbefattning Samtliga S8. Arbetslivsinriktad rehab i tre län Arbetslivsinriktad rehab Stockholms län Skåne Västra Götaland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

12 Privat sektor Fakta 13 % har uppgett att det arbetar inom privat arbetsmarknadssektor De vanligaste arbetsområdena i privat sektor är företagshälsovård (18 %), vuxenpsykiatri (18 %) och personaloch organisationsarbete (9 %) 6 % är chefer inom privat sektor. Det är högre än andra sektorerna. 86 % har en ny lön för % har haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisonen 69 % talade om hur arbetsresultatet har påverkat lönen 49 % hade samtal med en chef som har befogenhet/mandat att sätta lönen P1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga P2. År för psykologlegitimation Samtliga Hur ser lönestrukturen ut i just din organisation? I Saco Lönesök kan du få statistik filtrerad efter till exempel län, arbetsområde eller titel. Men vill du veta hur lönestrukturen ser ut i just din organisation specifikt inför en anställning, kan du kontakta den lokala fackliga representanten i organisationen. P3. Födelseår Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

13 P4. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Familjerådgivning Forskning och utbildning Företags hälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Kriminalvård Neuropsykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rekrytering Skola och förskola Socialtjänst Somatik Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga P5. Län Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga P6. Största arbetsområdena i tre län Vuxenpsykiatrin Stockholm Skåne Västra Götaland Företagshälsovård Stockholm Skåne Västra Götaland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

14 PTP psykologer 274 PTP psykologer har besvarat enkäten. Dessa är procentuellt fördelade enligt följande: Sektorsfördelning PTP psykologer Privat 12 % Kommun 14 % Stat 7 % Landsting 67 % PTP1. Arbetsmarknadssektor Landsting Kommun Privat Stat Samtliga PTP2. Kvinnor per arbetsmarknadssektor Landsting Kommun Privat Stat Samtliga Fakta De flesta arbetar antingen inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller skola och förskola Genomsnittslönen är kr/ månaden. Men den skiljer sig mellan sektorerna Högst medellön har manliga PTP psykologer i staten (29 500kr/ månaden) Lägst medellön har kvinnliga PTP psykologer i Region Skåne ( kr/månaden) PTP3. Män per arbetsmarknadssektor Visste du att... Vår senaste PTP enkät (2011) visar att Landsting Kommun Privat Stat Samtliga Män både begär och blir erbjuda högre PTP lön än kvinnor Nästan hälften deltar i ett PTP program 8 av 10 skulle rekommendera sin PTP till någon annan 14 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

15 PTP4. Landsting/Regioner Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Har du tänkt på hur kollektivavtalet påverkar helheten av ett anställningserbjudande? Finns inte kollektivavtal tecknat behöver du själv se till att ditt individuella anställningsavtal reglerar att du skall ha lönerevision en gång om året. PTP5. Arbetsområde (alla sektorer) Arbetslivs inriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Kriminalvård Mödra- och barnhälsovård Neuropsykologi Personal och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rekrytering Rättspsykiatri Skola och förskola Somatik Ungdoms mottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga Ingångslönen för PTP-psykologer kan variera med flera tusen kronor beroende på arbetsgivare. Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna och skillnaderna kan vara stora mellan sektorer och regioner. Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

16 Förbered dig! Det är viktigt att förbereda sig inför löneförhandlingen Det ideala förhandlingsläget är när du blivit erbjuden tjänsten. Så försök avvakta med lönediskussionen tills du blivit erbjuden jobbet. Fundera på vilken lön och förmåner du ska begära. Hur ser löneläget ut på arbetsplatsen? Skaffa dig kunskap om lönerna med hjälp av Saco Lönesök på hemsidan eller kontakta det lokala facket. Bestäm vilken lön du vill ha och lägg dig lite högre så att du har en prutmån. Bestäm också vilken lön som är den lägsta du kan tänka dig. Förhandla dig till din mållön. Kom igång med Saco Lönesök Välj källa. Löner från enkät visar data från den insamlade löneenkäten. Löner från arbetsgivare visar partsgemen statistik från stat, kommun och landsting. Gör ditt urval i boxarna till vänster. Du kan göra flera val, men ju fler val du gör desto färre löner presenteras. Välj t ex sektor (kommun, landsting, stat eller privat) och befattningsnivå (chef, leg. psykolog osv). Resultatet av ditt urval visas till höger. Du kan välja mellan olika typer av diagram. Du kan också ändra presentationssätt, t ex visa examensår eller födelseår. Här kan du skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet Ledarnas rapport om chefslöner 2013 Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anställd

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Nya grepp gav högre lön

Nya grepp gav högre lön Psykolog TIdNINgEN nr 2 2011 sveriges psykologförbund AKTUELLT Psykologers särskoleutlåtanden under luppen Dansk psykolog döms att bryta tystnadsplikt FORSKNING Ptp-tjänstgöring som förenar forskning och

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete.

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete. Psykolog TIdNINgEN nr 2 2013 sveriges psykologförbund Danskt-svenskt samarbete ger säkrare demenstester Psykologi läker såren efter apartheid i Sydafrika Hög ålder inget hinder för psykoterapeutisk behandling

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer