Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012"

Transkript

1 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012

2 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1. Befattning 6 L2. År för psykologlegitimation 6 L3. Födelseår 6 L4. Arbetsområde 6 L5. Län 7 L6. Största arbetsområdena i tre landsting 7 Kommun 8 9 Fakta 8 K1. Befattning 8 K2. År för psykologlegitimation 8 K3. Födelseår 8 K4. Arbetsområde 9 K5. Län 9 L6. Största arbetsområdena i tre landsting 9 Stat Fakta 10 S1. Befattning 10 S2. Titel 10 S3. År för psykologlegitimation 10 S4. Födelseår 11 S5. Arbetsområde 11 S6. Län 11 S7. Arbetsförmedlingen 11 S8. Arbetslivsinriktad rehab i tre län 11 Privat sektor Fakta 12 P1. Befattning 12 P2. År för psykologlegitimation 12 P3. Födelseår 13 P4. Arbetsområde 13 P5. Län 13 P6. Största arbetsområdena i tre län 13 PTP psykologer Sektorsfördelning 14 Fakta 14 PTP1. Arbetsmarknadssektor 14 PTP2. Kvinnor per arbetsmarknadssektor 14 PTP3. Män per arbetsmarknadssektor 14 PTP4. Landsting/Regioner 15 PTP5. Arbetsområde (alla sektorer) 15 Förbered dig! 16 Kom igång med Saco Lönesök 16 Sveriges Psykologförbund Vasagatan 48. Box SE Stockholm. Telefon: Fax: E-post: GRAFISK FORM: Informationsbolaget Nyberg & Co. TRYCK: Exaktaprinting. FEBRUARI 2013

3 Förord Nu kan vi presentera resultatet av 2012 års löneenkät! Varje år skickar förbundet ut en löneenkät till samtliga yrkesverksamma medlemmar. Resultaten från löneenkäten sammanställs och analyseras och det resultatet blir ett mycket viktigt instrument när vi tillsammans arbetar för psykologernas löner. I den här broschyren finns inte bara uppgifter om genomsnittlig månadslön, ingångslön, lönespann och löneutveckling för Här kan du också se skillnader mellan arbetsområden och sektorer, mellan leg-löner och specialistlöner och se hur löneutvecklingen varit för PTP-psykologerna i år. Och ändå är innehållet i denna folder bara ett axplock av den statistik som du finner i databasen Saco lönesök, som bygger på löneuppgifter från över akademiker. Du hittar den på förbundets hemsida. Där kan du göra jämförelser och fördjupa analysen ytterligare. Du kan bland annat se löneläget baserat på ålder, utbildning, examensår, region eller yrkesgrupp, samt jämföra nivåerna med andra Saco-medlemmars yrkesgrupper och utbildningar. Under året kommer lönesök utökas med en särskild modul för att underlätta för den som söker uppgifter om chefslöner. Nära hälften av de som svarat på vår löneenkät uppger att de använt sig av Saco lönesök inför sitt lönesamtal. Statistiken används också på central nivå för att kunna följa löneutvecklingen och ger oss möjlighet att följa trender och tendenser, till exempel skillnader i lön mellan kvinnor och män. Svaren används i centrala förhandlingssammanhang när vi företräder psykologkåren för att på olika sätt arbeta för en förbättrad löneprocess. Den är likaså viktig för våra förtroendevalda vid nyanställningar och lönerevisioner. Och inte minst är den viktig för enskilda medlemmar för att få en uppfattning om var den egna lönen ligger och bör ligga. När vi analyserar enkätsvaren kan vi se att andelen medlemmar som haft lönesamtal har ökat i år igen. En viktig trend eftersom vi vet att de som haft lönesamtal har en bättre löneutveckling än de som inte haft det. Vidare kan vi utläsa att en allt större andel av medlemmarna uppger att de vill förhandla sin lön själva, i dialog mellan chef och medarbetare. Det ligger i linje med vår uppfattning att ingen är bättre rustad än du själv att beskriva ditt bidrag till verksamheten och att argumentera för din egen lön. Använd statistiken till exempel inför ett lönesamtal eller när du söker ett nytt jobb. Men kom ihåg att statistiken och marknadslöneläget bara är en del i bedömningen av vad som är rätt lön för dig. Löneläget påverkas av flera andra saker, exempelvis din kompetens, dina arbetsresultat och lönestrukturen i din organisation. Nikki Vagnér Förhandlingschef Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

4 Allmänt Varför samlar vi in lönestatistik år efter år? Underlaget är bra för dig att ha när du till exempel söker arbete eller har ditt årliga lönesamtal. Men vi behöver också underlag för att utvärdera löneavtalen och i samtal och diskussioner med arbetsgivare. Statistiken finns tillgänglig i den här broschyren men också i statistikverktyget SacoLönesök som finns på hemsidan. Där kan du förfina lönestatistiken och även jämföra dig med andra akademikeryrken. Vi hoppas du ser NYTTAN med att ha besvarat enkäten och tackar för att du bidragit till att vi kan ge en god service inom området! Definitioner lönen anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman i gruppen delad på samtliga individer. lön innebär att hälften av personerna i gruppen har lägre lön än medianlönen och den andra hälften har högre. en påverkas inte av extremvärden såsom medelvärden gör. kan också kallas 50:e en. en, 10 % av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den en och 90 % har högre. en, 90 % av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den en och 10 % har högre. Löneutveckling för identiska individer betyder att samma individer är med vid båda mättidpunkterna. I våra beräkningar har vi valt att titta på individer som inte bytt arbetsmarknadssektor mellan 2011 och Svarsfrekvensen är 60 %. Alla tabeller redovisar svaren från respondenter inom respektive arbetsmarknadssektor. I tabellerna redovisas heltidslönerna i september Sektorsfördelning Privat 13 % Stat 14 % Kommun 15 % Landsting 58 % Fakta 17 % har ett eget företag vid sidan av sin anställning 71 % arbetar heltid Nästan hälften av alla arbetar antingen inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och skola/förskola 3 % är chefer 14 % av de som svarat har inte en ny lön för Till exempel i landstinget i Dalarna. 80 % har haft lönesamtal i samband med den senaste lönerevisionen Av de som haft lönesamtal var det 69 % som talade om vilket arbetsresultatet har påverkat lönen Endast 36 % har i lönesamtalet pratat om vilka arbetsinsatser som påverkar den framtida löneutvecklingen 13 % har haft lönesamtal med en chef som inte har befogenhet eller mandat att sätta lön 65 % känner till vilka kriterier (lönekriterier) arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen 47 % har använt Saco Lönesök inför löneöversynen. 4 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

5 Löneutveckling för identiska individer per arbetsmarknadssektor Löneutveckling för identiska individer per landsting Löner 2012 per arbetsmarknadssektor Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

6 Landsting Fakta Landstinget är den största sektorn där flest psykologer arbetar. 58 % som besvarat enkäten arbetar i landstinget Löneutvecklingen var 3,8 % för identiska individer i landstinget på samma befattning mellan 2011 och 2012 De flesta, 75 % har en ny lön Men i till exempel landstinget i Dalarna är inte 2011 års löneförhandlingar klara 78 % har haft lönesamtal inför senaste lönerevisionen Endast 36 % talade i lönesamtalet med sin chef om hur arbetsinsatsen påverkar den framtida löneutvecklingen 62 % tycker att arbetsgivaren har kunskap om deras kompetens och bidrag till verksamhetens resultat L1. Befattning L2. År för psykologlegitimation Samtliga L3. Födelseår Samtliga L4. Arbetsområde Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Mödra- och barnhälsovård Neuro psykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rättspsykiatri Somatik Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

7 L5. Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga L6. Största arbetsområdena i tre landsting Stockholm Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Neuropsykologi Vuxenpsykiatri Västra Götaland Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Mödra- och barnhälsovård Primärvård Vuxenpsykiatri Skåne Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Vuxenpsykiatri Det går att göra långt fler analyser kring lön än vad som finns i denna broschyr. Vill du välja dina egna variabler? Gå in på och klicka på Saco Lönesök. Där kan du själv undersöka hur olika variabler påverkar nivån på lönen. Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

8 Kommun Fakta 15 % av de som besvarat enkäten arbetar i kommunen. Löneutvecklingen var 5 % för identiska individer i kommunen mellan 2011 och % av de som svarat inom kommunen har angett att de har ett uttalat funktionsansvar. Jämfört med i landstinget där 37 % angett att de har det. 75 % har en ny lön % har haft lönesamtal inför senaste lönerevisionen 31 % talade i lönesamtalet om hur arbetsinsatsen kan påverka en framtida löneutveckling 67 % känner till vilka faktorer (lönekriterier) arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen K1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga K2. År för psykologlegitimation Samtliga K3. Födelseår Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

9 K4. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Familjerådgivning Företagshälsovård Habilitering, vuxna Neuropsykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rekrytering Skola och förskola Socialtjänst Somatik Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga K5. Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga Vill du ha tips och råd inför en anställningsintervju? Ring Psykologförbundets Ombudsmannajour på K6. Arbetsområde förskola och skola i största länen Halland Jönköping Kalmar Skåne Stockholm Uppsala Västerbotten Västernorrland Västra Götaland Örebro Östergötland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

10 Stat Fakta 14 % har uppgett staten som sin arbetsmarknadssektor 35 % har en ny lön 2012* De flesta arbetar men forskning och utbildning (23 %) samt med arbetslivsinriktad rehabilitering (41 %) 50 % har en befattningsnivå som specialist (jämför med hela urvalet där 28 % har angett den nivån) 77 % har haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen 76 % känner till vilka lönekriterier arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen S1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga S2. Titel Adjunkt Docent Doktorand Filosofie doktor Lektor Medicine doktor Professor Samtliga Skall du ha lönesamtal med din chef? Checklista, tips och råd finns på Psykologförbundets hemsida, under fliken Lön och samtal. S3. År för psykologlegitimation Samtliga * Lönerevisionstidpunkten i staten är vanligtvis den 1 oktober, men utgångspunkten i det statliga löneavtalet är att lönebildningen sker lokalt och de lokala parterna kan komma överens om en annan lönerevisionstidpunkt. 10 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

11 S4. Födelseår Samtliga S5. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Kriminalvård Neuro psykologi Personal- och organisationsutveckling Rehabilitering Rekrytering Rättspsykiatri Skola och förskola Socialtjänst Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga S6. Län Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga S7. Arbetsförmedlingen Leg Psykolog Annan titel Chef Specialistbefattning Samtliga S8. Arbetslivsinriktad rehab i tre län Arbetslivsinriktad rehab Stockholms län Skåne Västra Götaland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

12 Privat sektor Fakta 13 % har uppgett att det arbetar inom privat arbetsmarknadssektor De vanligaste arbetsområdena i privat sektor är företagshälsovård (18 %), vuxenpsykiatri (18 %) och personaloch organisationsarbete (9 %) 6 % är chefer inom privat sektor. Det är högre än andra sektorerna. 86 % har en ny lön för % har haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisonen 69 % talade om hur arbetsresultatet har påverkat lönen 49 % hade samtal med en chef som har befogenhet/mandat att sätta lönen P1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga P2. År för psykologlegitimation Samtliga Hur ser lönestrukturen ut i just din organisation? I Saco Lönesök kan du få statistik filtrerad efter till exempel län, arbetsområde eller titel. Men vill du veta hur lönestrukturen ser ut i just din organisation specifikt inför en anställning, kan du kontakta den lokala fackliga representanten i organisationen. P3. Födelseår Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

13 P4. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Familjerådgivning Forskning och utbildning Företags hälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Kriminalvård Neuropsykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rekrytering Skola och förskola Socialtjänst Somatik Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga P5. Län Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga P6. Största arbetsområdena i tre län Vuxenpsykiatrin Stockholm Skåne Västra Götaland Företagshälsovård Stockholm Skåne Västra Götaland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

14 PTP psykologer 274 PTP psykologer har besvarat enkäten. Dessa är procentuellt fördelade enligt följande: Sektorsfördelning PTP psykologer Privat 12 % Kommun 14 % Stat 7 % Landsting 67 % PTP1. Arbetsmarknadssektor Landsting Kommun Privat Stat Samtliga PTP2. Kvinnor per arbetsmarknadssektor Landsting Kommun Privat Stat Samtliga Fakta De flesta arbetar antingen inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller skola och förskola Genomsnittslönen är kr/ månaden. Men den skiljer sig mellan sektorerna Högst medellön har manliga PTP psykologer i staten (29 500kr/ månaden) Lägst medellön har kvinnliga PTP psykologer i Region Skåne ( kr/månaden) PTP3. Män per arbetsmarknadssektor Visste du att... Vår senaste PTP enkät (2011) visar att Landsting Kommun Privat Stat Samtliga Män både begär och blir erbjuda högre PTP lön än kvinnor Nästan hälften deltar i ett PTP program 8 av 10 skulle rekommendera sin PTP till någon annan 14 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

15 PTP4. Landsting/Regioner Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Har du tänkt på hur kollektivavtalet påverkar helheten av ett anställningserbjudande? Finns inte kollektivavtal tecknat behöver du själv se till att ditt individuella anställningsavtal reglerar att du skall ha lönerevision en gång om året. PTP5. Arbetsområde (alla sektorer) Arbetslivs inriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Kriminalvård Mödra- och barnhälsovård Neuropsykologi Personal och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rekrytering Rättspsykiatri Skola och förskola Somatik Ungdoms mottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga Ingångslönen för PTP-psykologer kan variera med flera tusen kronor beroende på arbetsgivare. Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna och skillnaderna kan vara stora mellan sektorer och regioner. Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

16 Förbered dig! Det är viktigt att förbereda sig inför löneförhandlingen Det ideala förhandlingsläget är när du blivit erbjuden tjänsten. Så försök avvakta med lönediskussionen tills du blivit erbjuden jobbet. Fundera på vilken lön och förmåner du ska begära. Hur ser löneläget ut på arbetsplatsen? Skaffa dig kunskap om lönerna med hjälp av Saco Lönesök på hemsidan eller kontakta det lokala facket. Bestäm vilken lön du vill ha och lägg dig lite högre så att du har en prutmån. Bestäm också vilken lön som är den lägsta du kan tänka dig. Förhandla dig till din mållön. Kom igång med Saco Lönesök Välj källa. Löner från enkät visar data från den insamlade löneenkäten. Löner från arbetsgivare visar partsgemen statistik från stat, kommun och landsting. Gör ditt urval i boxarna till vänster. Du kan göra flera val, men ju fler val du gör desto färre löner presenteras. Välj t ex sektor (kommun, landsting, stat eller privat) och befattningsnivå (chef, leg. psykolog osv). Resultatet av ditt urval visas till höger. Du kan välja mellan olika typer av diagram. Du kan också ändra presentationssätt, t ex visa examensår eller födelseår. Här kan du skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer