Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012"

Transkript

1 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012

2 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1. Befattning 6 L2. År för psykologlegitimation 6 L3. Födelseår 6 L4. Arbetsområde 6 L5. Län 7 L6. Största arbetsområdena i tre landsting 7 Kommun 8 9 Fakta 8 K1. Befattning 8 K2. År för psykologlegitimation 8 K3. Födelseår 8 K4. Arbetsområde 9 K5. Län 9 L6. Största arbetsområdena i tre landsting 9 Stat Fakta 10 S1. Befattning 10 S2. Titel 10 S3. År för psykologlegitimation 10 S4. Födelseår 11 S5. Arbetsområde 11 S6. Län 11 S7. Arbetsförmedlingen 11 S8. Arbetslivsinriktad rehab i tre län 11 Privat sektor Fakta 12 P1. Befattning 12 P2. År för psykologlegitimation 12 P3. Födelseår 13 P4. Arbetsområde 13 P5. Län 13 P6. Största arbetsområdena i tre län 13 PTP psykologer Sektorsfördelning 14 Fakta 14 PTP1. Arbetsmarknadssektor 14 PTP2. Kvinnor per arbetsmarknadssektor 14 PTP3. Män per arbetsmarknadssektor 14 PTP4. Landsting/Regioner 15 PTP5. Arbetsområde (alla sektorer) 15 Förbered dig! 16 Kom igång med Saco Lönesök 16 Sveriges Psykologförbund Vasagatan 48. Box SE Stockholm. Telefon: Fax: E-post: GRAFISK FORM: Informationsbolaget Nyberg & Co. TRYCK: Exaktaprinting. FEBRUARI 2013

3 Förord Nu kan vi presentera resultatet av 2012 års löneenkät! Varje år skickar förbundet ut en löneenkät till samtliga yrkesverksamma medlemmar. Resultaten från löneenkäten sammanställs och analyseras och det resultatet blir ett mycket viktigt instrument när vi tillsammans arbetar för psykologernas löner. I den här broschyren finns inte bara uppgifter om genomsnittlig månadslön, ingångslön, lönespann och löneutveckling för Här kan du också se skillnader mellan arbetsområden och sektorer, mellan leg-löner och specialistlöner och se hur löneutvecklingen varit för PTP-psykologerna i år. Och ändå är innehållet i denna folder bara ett axplock av den statistik som du finner i databasen Saco lönesök, som bygger på löneuppgifter från över akademiker. Du hittar den på förbundets hemsida. Där kan du göra jämförelser och fördjupa analysen ytterligare. Du kan bland annat se löneläget baserat på ålder, utbildning, examensår, region eller yrkesgrupp, samt jämföra nivåerna med andra Saco-medlemmars yrkesgrupper och utbildningar. Under året kommer lönesök utökas med en särskild modul för att underlätta för den som söker uppgifter om chefslöner. Nära hälften av de som svarat på vår löneenkät uppger att de använt sig av Saco lönesök inför sitt lönesamtal. Statistiken används också på central nivå för att kunna följa löneutvecklingen och ger oss möjlighet att följa trender och tendenser, till exempel skillnader i lön mellan kvinnor och män. Svaren används i centrala förhandlingssammanhang när vi företräder psykologkåren för att på olika sätt arbeta för en förbättrad löneprocess. Den är likaså viktig för våra förtroendevalda vid nyanställningar och lönerevisioner. Och inte minst är den viktig för enskilda medlemmar för att få en uppfattning om var den egna lönen ligger och bör ligga. När vi analyserar enkätsvaren kan vi se att andelen medlemmar som haft lönesamtal har ökat i år igen. En viktig trend eftersom vi vet att de som haft lönesamtal har en bättre löneutveckling än de som inte haft det. Vidare kan vi utläsa att en allt större andel av medlemmarna uppger att de vill förhandla sin lön själva, i dialog mellan chef och medarbetare. Det ligger i linje med vår uppfattning att ingen är bättre rustad än du själv att beskriva ditt bidrag till verksamheten och att argumentera för din egen lön. Använd statistiken till exempel inför ett lönesamtal eller när du söker ett nytt jobb. Men kom ihåg att statistiken och marknadslöneläget bara är en del i bedömningen av vad som är rätt lön för dig. Löneläget påverkas av flera andra saker, exempelvis din kompetens, dina arbetsresultat och lönestrukturen i din organisation. Nikki Vagnér Förhandlingschef Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

4 Allmänt Varför samlar vi in lönestatistik år efter år? Underlaget är bra för dig att ha när du till exempel söker arbete eller har ditt årliga lönesamtal. Men vi behöver också underlag för att utvärdera löneavtalen och i samtal och diskussioner med arbetsgivare. Statistiken finns tillgänglig i den här broschyren men också i statistikverktyget SacoLönesök som finns på hemsidan. Där kan du förfina lönestatistiken och även jämföra dig med andra akademikeryrken. Vi hoppas du ser NYTTAN med att ha besvarat enkäten och tackar för att du bidragit till att vi kan ge en god service inom området! Definitioner lönen anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman i gruppen delad på samtliga individer. lön innebär att hälften av personerna i gruppen har lägre lön än medianlönen och den andra hälften har högre. en påverkas inte av extremvärden såsom medelvärden gör. kan också kallas 50:e en. en, 10 % av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den en och 90 % har högre. en, 90 % av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den en och 10 % har högre. Löneutveckling för identiska individer betyder att samma individer är med vid båda mättidpunkterna. I våra beräkningar har vi valt att titta på individer som inte bytt arbetsmarknadssektor mellan 2011 och Svarsfrekvensen är 60 %. Alla tabeller redovisar svaren från respondenter inom respektive arbetsmarknadssektor. I tabellerna redovisas heltidslönerna i september Sektorsfördelning Privat 13 % Stat 14 % Kommun 15 % Landsting 58 % Fakta 17 % har ett eget företag vid sidan av sin anställning 71 % arbetar heltid Nästan hälften av alla arbetar antingen inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och skola/förskola 3 % är chefer 14 % av de som svarat har inte en ny lön för Till exempel i landstinget i Dalarna. 80 % har haft lönesamtal i samband med den senaste lönerevisionen Av de som haft lönesamtal var det 69 % som talade om vilket arbetsresultatet har påverkat lönen Endast 36 % har i lönesamtalet pratat om vilka arbetsinsatser som påverkar den framtida löneutvecklingen 13 % har haft lönesamtal med en chef som inte har befogenhet eller mandat att sätta lön 65 % känner till vilka kriterier (lönekriterier) arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen 47 % har använt Saco Lönesök inför löneöversynen. 4 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

5 Löneutveckling för identiska individer per arbetsmarknadssektor Löneutveckling för identiska individer per landsting Löner 2012 per arbetsmarknadssektor Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

6 Landsting Fakta Landstinget är den största sektorn där flest psykologer arbetar. 58 % som besvarat enkäten arbetar i landstinget Löneutvecklingen var 3,8 % för identiska individer i landstinget på samma befattning mellan 2011 och 2012 De flesta, 75 % har en ny lön Men i till exempel landstinget i Dalarna är inte 2011 års löneförhandlingar klara 78 % har haft lönesamtal inför senaste lönerevisionen Endast 36 % talade i lönesamtalet med sin chef om hur arbetsinsatsen påverkar den framtida löneutvecklingen 62 % tycker att arbetsgivaren har kunskap om deras kompetens och bidrag till verksamhetens resultat L1. Befattning L2. År för psykologlegitimation Samtliga L3. Födelseår Samtliga L4. Arbetsområde Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Mödra- och barnhälsovård Neuro psykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rättspsykiatri Somatik Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

7 L5. Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga L6. Största arbetsområdena i tre landsting Stockholm Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Neuropsykologi Vuxenpsykiatri Västra Götaland Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Mödra- och barnhälsovård Primärvård Vuxenpsykiatri Skåne Barn- och ungdomspsykiatri Habilitering Vuxenpsykiatri Det går att göra långt fler analyser kring lön än vad som finns i denna broschyr. Vill du välja dina egna variabler? Gå in på och klicka på Saco Lönesök. Där kan du själv undersöka hur olika variabler påverkar nivån på lönen. Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

8 Kommun Fakta 15 % av de som besvarat enkäten arbetar i kommunen. Löneutvecklingen var 5 % för identiska individer i kommunen mellan 2011 och % av de som svarat inom kommunen har angett att de har ett uttalat funktionsansvar. Jämfört med i landstinget där 37 % angett att de har det. 75 % har en ny lön % har haft lönesamtal inför senaste lönerevisionen 31 % talade i lönesamtalet om hur arbetsinsatsen kan påverka en framtida löneutveckling 67 % känner till vilka faktorer (lönekriterier) arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen K1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga K2. År för psykologlegitimation Samtliga K3. Födelseår Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

9 K4. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Familjerådgivning Företagshälsovård Habilitering, vuxna Neuropsykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rekrytering Skola och förskola Socialtjänst Somatik Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga K5. Län Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga Vill du ha tips och råd inför en anställningsintervju? Ring Psykologförbundets Ombudsmannajour på K6. Arbetsområde förskola och skola i största länen Halland Jönköping Kalmar Skåne Stockholm Uppsala Västerbotten Västernorrland Västra Götaland Örebro Östergötland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

10 Stat Fakta 14 % har uppgett staten som sin arbetsmarknadssektor 35 % har en ny lön 2012* De flesta arbetar men forskning och utbildning (23 %) samt med arbetslivsinriktad rehabilitering (41 %) 50 % har en befattningsnivå som specialist (jämför med hela urvalet där 28 % har angett den nivån) 77 % har haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen 76 % känner till vilka lönekriterier arbetsgivaren tar hänsyn till i lönesättningen S1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga S2. Titel Adjunkt Docent Doktorand Filosofie doktor Lektor Medicine doktor Professor Samtliga Skall du ha lönesamtal med din chef? Checklista, tips och råd finns på Psykologförbundets hemsida, under fliken Lön och samtal. S3. År för psykologlegitimation Samtliga * Lönerevisionstidpunkten i staten är vanligtvis den 1 oktober, men utgångspunkten i det statliga löneavtalet är att lönebildningen sker lokalt och de lokala parterna kan komma överens om en annan lönerevisionstidpunkt. 10 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

11 S4. Födelseår Samtliga S5. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Kriminalvård Neuro psykologi Personal- och organisationsutveckling Rehabilitering Rekrytering Rättspsykiatri Skola och förskola Socialtjänst Ungdomsmottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga S6. Län Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga S7. Arbetsförmedlingen Leg Psykolog Annan titel Chef Specialistbefattning Samtliga S8. Arbetslivsinriktad rehab i tre län Arbetslivsinriktad rehab Stockholms län Skåne Västra Götaland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

12 Privat sektor Fakta 13 % har uppgett att det arbetar inom privat arbetsmarknadssektor De vanligaste arbetsområdena i privat sektor är företagshälsovård (18 %), vuxenpsykiatri (18 %) och personaloch organisationsarbete (9 %) 6 % är chefer inom privat sektor. Det är högre än andra sektorerna. 86 % har en ny lön för % har haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisonen 69 % talade om hur arbetsresultatet har påverkat lönen 49 % hade samtal med en chef som har befogenhet/mandat att sätta lönen P1. Befattning Annan titel Chef Leg Psykolog Specialistbefattning Samtliga P2. År för psykologlegitimation Samtliga Hur ser lönestrukturen ut i just din organisation? I Saco Lönesök kan du få statistik filtrerad efter till exempel län, arbetsområde eller titel. Men vill du veta hur lönestrukturen ser ut i just din organisation specifikt inför en anställning, kan du kontakta den lokala fackliga representanten i organisationen. P3. Födelseår Samtliga Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

13 P4. Arbetsområde Arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Familjerådgivning Forskning och utbildning Företags hälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Kriminalvård Neuropsykologi Personal- och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rekrytering Skola och förskola Socialtjänst Somatik Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga P5. Län Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Samtliga P6. Största arbetsområdena i tre län Vuxenpsykiatrin Stockholm Skåne Västra Götaland Företagshälsovård Stockholm Skåne Västra Götaland Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

14 PTP psykologer 274 PTP psykologer har besvarat enkäten. Dessa är procentuellt fördelade enligt följande: Sektorsfördelning PTP psykologer Privat 12 % Kommun 14 % Stat 7 % Landsting 67 % PTP1. Arbetsmarknadssektor Landsting Kommun Privat Stat Samtliga PTP2. Kvinnor per arbetsmarknadssektor Landsting Kommun Privat Stat Samtliga Fakta De flesta arbetar antingen inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller skola och förskola Genomsnittslönen är kr/ månaden. Men den skiljer sig mellan sektorerna Högst medellön har manliga PTP psykologer i staten (29 500kr/ månaden) Lägst medellön har kvinnliga PTP psykologer i Region Skåne ( kr/månaden) PTP3. Män per arbetsmarknadssektor Visste du att... Vår senaste PTP enkät (2011) visar att Landsting Kommun Privat Stat Samtliga Män både begär och blir erbjuda högre PTP lön än kvinnor Nästan hälften deltar i ett PTP program 8 av 10 skulle rekommendera sin PTP till någon annan 14 Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

15 PTP4. Landsting/Regioner Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Har du tänkt på hur kollektivavtalet påverkar helheten av ett anställningserbjudande? Finns inte kollektivavtal tecknat behöver du själv se till att ditt individuella anställningsavtal reglerar att du skall ha lönerevision en gång om året. PTP5. Arbetsområde (alla sektorer) Arbetslivs inriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Forskning och utbildning Företagshälsovård Geriatrik Habilitering, barn Habilitering, vuxna Kriminalvård Mödra- och barnhälsovård Neuropsykologi Personal och organisationsutveckling Primärvård Rehabilitering Rekrytering Rättspsykiatri Skola och förskola Somatik Ungdoms mottagning Vuxenpsykiatri Övrigt Samtliga Ingångslönen för PTP-psykologer kan variera med flera tusen kronor beroende på arbetsgivare. Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna och skillnaderna kan vara stora mellan sektorer och regioner. Sveriges Psykologförbund Lönestatistik

16 Förbered dig! Det är viktigt att förbereda sig inför löneförhandlingen Det ideala förhandlingsläget är när du blivit erbjuden tjänsten. Så försök avvakta med lönediskussionen tills du blivit erbjuden jobbet. Fundera på vilken lön och förmåner du ska begära. Hur ser löneläget ut på arbetsplatsen? Skaffa dig kunskap om lönerna med hjälp av Saco Lönesök på hemsidan eller kontakta det lokala facket. Bestäm vilken lön du vill ha och lägg dig lite högre så att du har en prutmån. Bestäm också vilken lön som är den lägsta du kan tänka dig. Förhandla dig till din mållön. Kom igång med Saco Lönesök Välj källa. Löner från enkät visar data från den insamlade löneenkäten. Löner från arbetsgivare visar partsgemen statistik från stat, kommun och landsting. Gör ditt urval i boxarna till vänster. Du kan göra flera val, men ju fler val du gör desto färre löner presenteras. Välj t ex sektor (kommun, landsting, stat eller privat) och befattningsnivå (chef, leg. psykolog osv). Resultatet av ditt urval visas till höger. Du kan välja mellan olika typer av diagram. Du kan också ändra presentationssätt, t ex visa examensår eller födelseår. Här kan du skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram Lönestatistik 2012 Sveriges Psykologförbund

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Löneläget 2017 En liten folder med lönestatistik för psykologer. lönestatistik_2017.indd 1 2018-02-26 10:54 Tack för din medverkan! Stort tack till dig som bidrar med information till det allsidiga verktyg

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer.

Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer. Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer. Stort tack för din medverkan! Tack vare dina svar på löneenkät 2018 som gick ut i höstas kan Sveriges Psykologförbund nu presentera Sveriges

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Vår lön Lönestatistik från 2016, baserad på uppgifter från Vårdförbundets egna medlemmar Fakta om löneprocessen Tips inför lönesamtal och löneförhandling Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Ett stort

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden.

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden. Resultat 2014 Samtliga arbetsområden Löneenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Nr 14/2018 Stockholm 2018-11-29 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Bakgrund Att sommarjobba som underläkare

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018

Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Svarsfrekvens... 3 Val av metod... 4 Lönernas fördelning i hela landet, inom landstinget...

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018 UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI 2019 Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018 februari 2019 Lönestatistik 2018 Sida 2/11 Om Lönestatistiken I Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 December 2017 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Målgrupp... 3 3 Svarsfrekvens... 4 4 Val av metod... 4 5 Lönernas fördelning i hela

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Nr 3/2018 Stockholm 2018-01-26 Till Läkarförbundets yrkesoch lokalföreningar Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Bakgrund Att sommarjobba som underläkare

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Lönestatistik 2018 Samtliga arbetsområden

Lönestatistik 2018 Samtliga arbetsområden Lönestatistik 2018 DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes i november december 2018 via ett webbformulär

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Nr 3/2017 Stockholm Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar

Nr 3/2017 Stockholm Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3/2017 Stockholm 2017-05-02 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar 2016 års landstingskommunala lönestatistik I tabell 1-5 redovisas löneläget i november 2016 per befattning, kön, specialitet,

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Löner inom industrin 2014

Löner inom industrin 2014 Löner inom industrin 2014 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2014 2010-2014 2014 Arbetare 3,0 2,3 2,8 Tjänstemän 3,6 2,4 2,8 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej Fråga: 9a Kan ni tänka er att erbjuda praktik/arbetsträning till en person med funktionsnedsättning? Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet Andel ja Andel nej K Kommun 2 0 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% K

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Löner inom industrin 2015

Löner inom industrin 2015 Löner inom industrin 2015 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2015 2013-2015 2015 Arbetare 3,0 2,2 2,0 Tjänstemän 3,5 2,3 2,2 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Lönestatistik september Stockholms län Anställda inklusive chefer

Lönestatistik september Stockholms län Anställda inklusive chefer Lönestatistik september 2018 Stockholms län Anställda inklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Lönestatistik Chefer i allmäntandvården

Lönestatistik Chefer i allmäntandvården Lönestatistik 2011 Lönerna i tabellerna är inklusive tillägg och eventuell bonus. Percentilvärdena ger uttryck för lönespridningen, dvs 10 % har lägre eller högre lön. Chefer i allmäntandvården Tabell

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2012 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer