Du och din lön Lönebilaga 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du och din lön Lönebilaga 2014"

Transkript

1 Du och din lön Lönebilaga 2014

2 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året. Svarsfrekvensen blev mycket bra tack för din medverkan! Den är mycket viktig för att vi ska kunna göra Sveriges bästa lönestatistik för skolledare ännu bättre. Ta tillvara alla tillfällen att förhandla din lön. Det är inte bara vid den årliga lönerevision du har anledning att omförhandla din lön. Ett ypperligt tillfälle är självklart när du har ett nytt jobb på gång. Men också när det har skett en omorganisation, du har fått ett utökat ansvar eller när du helt enkelt har gjort ett extraordinärt arbete. Våra avtal innebär att våra löner ska vara differentierade och individuella. Vi och våra motparter är överens om att ett bra resultat och ett bra arbete ska synas också i lönekuvertet. Nytt för i år är att vi har tagit fram löneriktlinjer/ingångsvärden som kan användas Lönebilaga Ansvarig: Britt Sundström som underlag inför förhandlingen av den första skolledartjänsten. De löneriktlinjer/ingångsvärden vi redovisar är baserade på förbundets lönestatistik och det marknadsvärde som vi ser att skolledare har idag. Efterfrågan på skolledare ökar konstant. Det innebär också att skolledarnas löner ökar. De som funderar på att byta jobb har nu stora möjligheter att göra det. Och i och med ett jobbyte, är, som sagt, förhandlingen av din nya lön viktig. Det är viktigt för både din och dina kollegers löner att du tar tillvara varje tillfälle att löneförhandla. Att ta sin löneförhandling på allvar är att ta ansvar för både sin egen och övriga skolledares löneutveckling. Tveka inte att kontakta oss inför din nästa löneförhandling Sveriges Skolledarförbund kan skolledarlöner! Maria Andrén Bergström Kanslichef Sveriges Skolledarförbund Form: Editor Publishing AB Lenanders Grafiska, februari 2014 Upplaga: TÄNK PÅ l Gå in på Saco Lönesök för att få flera uppgifter om till exempel lön utifrån antal år som skolledare. l På vår hemsida hittar du förbundets valmanifest, aktuellt löneavtal och fler användbar information: www. skolledarna.se. 2 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

3 Så förhandlar du din lön framgångsrikt Skolledare ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som en skolledare har. Lönesättningen är individuell och differentierad. En skolledare ska kunna påverka sin lön och känna till vad som förväntas av honom/henne för att få en god löneutveckling över tiden. För att nå framgång och få högre lön och bättre anställningsvillkor förbered dig väl. Här är några matnyttiga tips inför ditt årliga lönesamtal med din chef eller inför ett nytt arbete eller utökat ansvar. Inför lönesamtalet l Börja i god tid, lägg upp en strategi för samtalet. l Ta hjälp av Saco Lönesök och annat material på vår hemsida. l Kontakta din lokala fackliga företrädare. l Finns det viktiga frågor från det förra lönesamtalet att ta upp igen? l Summera dina arbetsinsatser och vilka verksamhetsresultat du uppnått. l Har du fått större ansvar, till exempel fler medarbetare, områden eller större budget? l Har du utvecklats, arbetar mer effektivt och når högre kvalitet? l Arbetar du för mycket övertid? Hur kompenseras den? l Bestäm din mållön, bestäm dig för vad du lämnar för löneyrkande och bestäm lägsta lön du rimligt kan acceptera. l Kan övriga anställningsvillkor förbättras (fler semesterdagar, mer avsättning till pension, arbetstidens förläggning, resa till och eller från jobbet är arbetstid, kompetensutveckling)? Lönesamtalet l Inled samtalet med att gå igenom dina insatser under året, lyft fram något/några exempel på gott resultat. l Ge din syn på verksamheten, dina mål, prestationer och behov av kompetensutveckling. l Argumentera utifrån sakliga skäl. l Lägg fram ditt löneanspråk. l Lyssna på chefens argument och förslag till lön. l Redogör för din förväntade löneutveckling. l Ta upp förbättringar av övriga anställningsvillkor, särskilt om du inte når framgång i dina löneyrkanden. l Om ni inte är överens, be att få ajournera mötet för att sedan träffas igen. l Fick du ett lägre lönebud än du önskat, be om en motivering och förslag på åtgärder du ska vidta för att få en bättre löneutveckling på sikt. l Glöm inte att resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras. l Lönesamtalet är ett tillfälle att tala om lön, men ta även upp ersättning för goda arbetsinsatser och prestation vid andra tillfällen under året. Inför ett nytt jobb l Kom ihåg att det bästa tillfället att förhandla en bra lön är vid en ny anställning. l Ange inte löneanspråk i din ansökan, förhandla lön vid ett personligt möte. l Ta reda på vilket kollektivavtal som tillämpas hos arbetsgivaren. l Hur ser lönernivåerna ut? Ta hjälp av Saco Lönesök och annat material på vår hemsida. l Kontakta den lokala fackliga företrädaren om förhållanden på arbetsplatsen. l Tänk noga igenom vilken lön du ska begära. Sätt upp ett mål för vilken lön du vill uppnå, men räkna även in en liten prutmån på löneanspråket. l Rätt lön är viktigt men kan balanseras av goda anställningsvillkor såsom pension, semester, arbetstid. l Vad innebär tjänsten avseende ansvar, befogenheter och resurser? l Är du osäker på innehållet i anställningsavtalet, kontakta förbundet innan du skriver på. l Förhandlar du fram bra lön och villkor gynnar det alla skolledare. SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

4 KOMMUNER Löner 2013 per län kommunala grundskolor TÄNK PÅ l Innan du skriver på ett anställningsavtal, e-posta gärna skolledarna.se för granskning så att du inte missar något viktigt i dina anställningsvillkor. l att i lönesamtalet talade 75 procent av medlemmarna med sin chef om hur arbetsinsatsen påverkat löneutvecklingen. En tredjedel om hur arbetsinsatsen kan påverka framtida löneutveckling. Kommunalt anställda rektorer i grundskolan Län Medel 10:e Median 90:e Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Kommunalt anställda rektorer, grundskola Kön Utveckling Samtliga ,7 4 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

5 KOMMUNER Löner 2013 per län kommunala gymnasier Kommunalt anställda rektorer på gymnasier Län Medel 10:e Median 90:e Blekinge län Dalarnas län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga TÄNK PÅ l Det är viktigt att vi inom förbundet kan nå dig som medlem med information och kunna kommunicera bland annat via e- post. Logga gärna in på vår hemsida och kontrollera dina uppgifter på Din sida. www. skolledarna.se. Användarnamn = medlemsnummer (står på etiketten på Skolledaren) och lösen = fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Kommunalt anställda rektorer, gymnasium Kön Utveckling Samtliga ,7 l att hälften av skolledarna som svarat på vår enkät arbetar mer än fem timmar övertid per vecka? Knappt två tredjedelar får kompensation tid mot tid. SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

6 KOMMUNER Det är dags att ta betalt för övertiden Löner 2013 biträdande rektor grundskola Kommunalt anställda Samtliga Löner 2013 biträdande rektor gymnasium Kommunalt anställda Samtliga Löner 2013 biträdande rektor grundskola och gymnasium Kommunalt anställda Samtliga Kommunalt anställda biträdande rektorer, grundskola och gymnasium Utveckling Samtliga ,3 Det viktigaste är att vi tillsammans arbetar för att höja lönerna och att Sveriges skolledare får den lön som det komplexa och ansvarsfulla arbetet medför, säger biträdande förhandlingschef Britt Sundström, ansvarig för årets löneenkät. Och skolledarna måste börja ta betalt för sin övertid! Britt Sundström. Britt Sundström gläder sig åt den höga svarsfrekvensen, 75 procent, men hoppas att det bli ännu högre i slutet av året när nästa löneenkät skickas ut. Det är betydelsefullt med en svarsfrekvens som är hög för kvaliteten och kontinuiteten, säger Britt Sundström. Enkäten visar att förbundets medlemmar har nära nog lika löner oavsett kön för samma arbete. Kvinnolönerna är till och med lite högre. Det gäller dock inte om man är vd eller förvaltningschef. Där kvarstår skillnaderna, mellan två och tre tusen kronor mer för män i månaden. Sveriges Skolledarförbunds medlemmar jobbar mycket, kanske alltför mycket. Och framför allt har många förhandlat bort sin övertidsersättning, eller att den kompenserars alltför lågt. Det är dags att ta betalt för övertiden, uppmanar Britt Sundström. Allt för mycket övertid är gratis. Det är viktigt att börja årets lönerörelse tidigt. Och börja på hemmaplan. Analysera tillsammans med arbetsgivarna hur lönestrukturerna ser ut och vilka andra löner som ledande chefer har inom kommunen. Jämför med grannkommunen hur mycket tjänar dess skolledare och hur ser efterfrågan och utbudet ut för skolledarna i närområdet, säger Britt Sundström. Nytt för i år är att löneutvecklingen finns med i tabellerna. Generellt blev det ett bra utfall, det kan vi konstatera, avslutar Britt Sundström. 6 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

7 KOMMUNER Löner 2013 förskolechef Kommunalt anställda Samtliga Kommunalt anställda förskolechefer Utveckling Samtliga ,5 Individuell lönerådgivning Vi erbjuder dig som medlem, men också dig som är på gång att bli medlem, en individuell lönerådgivning. Det är lätt att boka tid via hemsidan till en 30 minuters exklusiv rådgivning. Tipsa gärna också dina kolleger som står i begrepp att byta jobb eller söker nya tjänster om vår rådgivning. Löner 2013 förvaltningschef, regionchef skolchef, motsvarande Kommunalt anställda Samtliga Not: I Stockholm har denna grupp chefer avsevärt högre löner. Kommunalt anställda förvaltningschefer, regionchefer, skolchefer, motsvarande Utveckling Samtliga ,9 Kommunalt anställda i alla skolformer, lika befattning Utveckling Biträdande rektor ,8 Förskolechef ,5 Rektor ,6 l att sifferlösa avtal blir allt vanligare? 2012 omfattades anställda av siffer lösa avtal och Nästa år ännu fler, , enligt Medlingsinstitutet. l att i förskolan arbetar en växande del av medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund? SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

8 LANDSTING OCH STAT Löner 2013 landsting Landstingsanställda rektorer Samtliga Not: Medlemmarna är främst anställda vid naturbruksgymnasier och folkhögskolor. Löner 2013 stat Avdelningschef, regionchef, högre chef Enhetschef, rektor, utbildningsledare Handläggare, projektledare, utredare, expert Undervisnings/ämnesråd, universitets-/högskoleadjunkt, -lektor Lönerevisionstidpunkten för staten är vanligtvis den 1 oktober, men utgångspunkten i det statliga löneavtalet är att lönebildningen sker lokalt. De lokala parterna på myndigheterna kan komma överens om en annan revisionstidpunkt. Förbundet har främst medlemmar vid Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. De flesta är enhetschefer, rektorer och utbildningsledare. Den optimala löneprocessen Att arbeta med en optimal löneprocess är ett ständigt uppdrag. Cirklarna i illustrationen visar hur den bör gå till enligt Sveriges Skolledarförbunds uppfattning. Ett bra resultat av lönerevisionen kräver en tidig start. Det är viktigt att vi som part kommer in tidigt i budgetprocessen, innan den kommande budgeten presenteras för nämnd eller styrelse. På så sätt skapar man en långsiktig lönestrategi. Det är viktigt att till exempel analysera vilka löneökningar som krävs för att säkra en bra rekrytering av framtida skolledare och för att behålla den kompetens, de skolledare man har. Den är viktig också för att medlemmarna får lön utifrån ansvar, prestation och resultat. Ta utgångspunkt i föregående års avstämningsprotokoll och överläggning. Vilka synpunkter hade Sveriges Skolledarförbund togs de tillvara? Det är grundläggande att ha tidigare års protokoll som utgångsläge för att få en kontinuitet i löneprocessen. Analys Meddelande om ny lön med motivering Optimal lönebildningsprocess Avstämning Kontakt mellan fack och medlem Kontakt mellan fack och medlem Inför budgetbeslut Överläggning Utvecklingssamtal Lönesättande samtal i dialog, med löneförslag Så här bör den optimala löneprocessen se ut mellan den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren, enligt Sveriges Skolledarförbund. 8 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

9 FRISTÅENDE SKOLOR Löner 2013 rektor Rektorer vid fristående skolor Samtliga Anställda vid fristående skolor Utveckling Samtliga ,8 Anställda vid fristående skolor Kön Utveckling Samtliga ,9 Anställda vid fristående skolor Kön Utveckling Samtliga ,6 l att en tredjedel av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar arbetar i grundskolan, 25 procent i gymnasieskolan? TÄNK PÅ l Har du frågor som rör din lön eller anställning, kontakta gärna oss eller skolledarna.se. Löner 2013 per skolform Anställda vid fristående skolor Förskola Förskola/Förskoleklass/Grundskola Förskoleklass/Grundskola Grundskola Gymnasieskola l att 90 procent av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har pedagogisk utbildningsbakgrund? SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

10 Definitioner Medellönen anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman i gruppen delad på samtliga individer. Medianlön innebär att hälften av personerna i gruppen har lägre lön än medianlönen och den andra hälften har högre. Medianen påverkas inte av extremvärden såsom medelvärden gör. Median kan också kallas 50:e entilen. 10:e entilen, 10 procent av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den 10:e entilen och 90 procent har högre. 90:e entilen, 90 procent av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den 90:e entilen och 10 procent har högre. Löneutveckling för identiska individer betyder att samma individer är med vid båda mättidpunkterna. Källor: Sveriges Skolledarförbunds uppgifter från 2013 års löneenkät hämtade ur statistikverktyget Saco Lönesök. 19 förbund inom Saco har Saco Lönesök som medlemsförmån och den finns tillgängligt på vår hemsida. Läs mer på sista sidan. Arbetsmarknadssektor här arbetar Sveriges Skolledarförbunds medlemmar Fakta Kommun 85 % Sveriges Skolledarförbunds löneenkät 2013 gick ut till medlemmar och av dem svarade 75 procent, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. Nästan alla, 93 procent, arbetar heltid och 84 procent har en tillsvidareanställning. Lite drygt hälften arbetar inom grundskolan, lika många är rektorer, och två av tre har mellan 21 och 50 medarbetare. Privat 12 % Stat 2 % Landsting 1 % Sverige har erfarna skolledare, en tredjedel har 16 års eller mer erfarenhet som skolledare. De flesta har inte bytt varken arbetsuppgifter eller jobb under året. Men många jobbar mycket, fyra av fem mellan 41 och 50 timmar i veckan. Inför lönerevisionen svarade 84 procent att de hade haft ett lönesamtal. TÄNK PÅ l Lönenivåer kan variera. Kontakta därför alltid oss om du är osäker! E-post skolledarna.se eller l att en av fyra skolledare har mellan direkt underställda medarbetare? 25 procent har l att Saco Lönesök nu finns i mobilen och ett mycket uppskattat verktyg inför lönesamtalet? 10 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

11 Löner 2013 alla medlemmar Medel Median Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Hamna rätt från början Den första skolledarlönen betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner. Därför är det så viktigt att komma in rätt. En bra ingångslön är inte viktig bara för individen, utan för hela skolledarkollektivet. Därför har Sveriges Skolledarförbund tagit fram rekommenderade ingångsvärden som riktlinjer för lönediskussionen. Det är förstås möjligt att din första lön kan bli högre än de rekommenderade ingångsvärdena. Lönesättningen av skolledare ska enligt våra avtal vara individuell och differentierad. Det här är de ingångsvärden som Sveriges Skolledarförbund anser bör gälla (månadslöner): Förskolechef Stockholms län: kronor. Förskolechef övriga landet: kronor. Rektor Stockholms län: kronor. Rektor övriga landet: kronor. Biträdande rektor Stockholms län: kronor. Biträdande rektor övriga landet: kronor. Ingångsvärdena är baserade på vår statistik och den kunskap vi har om marknadsläget för skolledare i landet. SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

12 Kom igång med Saco Lönesök Det är bra att använda Saco Lönesök inför ditt lönesamtal, när du söker nytt jobb eller får ny befattning. Databasen bygger på löneuppgifter från över akademiker. Saco Lönesök är lätt att använda. Här hittar du många möjligheter att söka lönestatistik. 1 Välj källa. Löner från enkät visar löneuppgifter från förbundets löneenkät eller Löner från arbetsgivare visar partsgemensamstatistik från kommun, landsting, stat och Svenska kyrkan. Publiceras årligen i slutet av mars eller början av april. 1 2 Gör ditt urval i boxmenyn. Du kan du göra flera val av boxar och du kan bocka för flera val i en och samma urvalsbox. Vill du ta bort alla val du gjort, klicka på knappen Rensa alla val. Vill du ta bort dina val i en enskild urvalsbox, klicka på suddsymbolen Se resultatet. Du ser direkt resultatet av dina urval i tabell och diagram. 4 Se resultatet på flera sätt. Du kan välja hur ditt urval ska presenteras. Du väljer genom att klicka på önskad flik ovanför diagrammet. Genom att klicka på knappen Visa fler presentationssätt kan du se ytterligare indelningar för tabeller och diagram. 5 Egen lön. Skriv in och visa egen lön i diagramet Du kan skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram.

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Löneläget 2017 En liten folder med lönestatistik för psykologer. lönestatistik_2017.indd 1 2018-02-26 10:54 Tack för din medverkan! Stort tack till dig som bidrar med information till det allsidiga verktyg

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Högre löner i hela landet När Sveriges Skolledarförbund nu

Högre löner i hela landet När Sveriges Skolledarförbund nu Du och din lön 2017 Högre löner i hela landet När Sveriges Skolledarförbund nu presenterar den fjärde upplagan av Du och din lön, kan vi konstatera att löneutvecklingen för Sveriges viktigaste chefer,

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Västerbottens. Västernorrlands. Gävleborgs. Uppsala Västmanlands Stockholms Örebro. Södermanlands. Gotlands. Blekinge

Västerbottens. Västernorrlands. Gävleborgs. Uppsala Västmanlands Stockholms Örebro. Södermanlands. Gotlands. Blekinge Du och din lön 2018 LEDARE Mycket jobb återstår Norrbottens För sjätte gången har Sveriges Skolledarförbund glädjen att presentera en unik lönestatistik för Sveriges viktigaste chefer, Du och din lön 2017.

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

DU OCH DIN LÖN. Med aktuell lönestatistik för skolledare

DU OCH DIN LÖN. Med aktuell lönestatistik för skolledare DU OCH DIN LÖN Med aktuell lönestatistik för skolledare 2019 ÅRETS RESULTAT Tack för din medverkan! DU OCH DIN LÖN 2019 baseras på den löneenkät som 78 procent av Sveriges Skolledarförbunds yrkesverksamma

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön Din lön INNEHÅLL LÖNEN...3 Rätt lön oavsett kön...3 Nytt jobb ny lön...3 Tips och råd...4 Den individuella lönens beståndsdelar...4 Övertidskompensation... 5 Du ska ha kompensation för övertid... 6 Övertidsavlösning...7

Läs mer

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Vår lön Lönestatistik från 2016, baserad på uppgifter från Vårdförbundets egna medlemmar Fakta om löneprocessen Tips inför lönesamtal och löneförhandling Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Ett stort

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer.

Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer. Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer. Stort tack för din medverkan! Tack vare dina svar på löneenkät 2018 som gick ut i höstas kan Sveriges Psykologförbund nu presentera Sveriges

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Nr 14/2018 Stockholm 2018-11-29 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Bakgrund Att sommarjobba som underläkare

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018

Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Svarsfrekvens... 3 Val av metod... 4 Lönernas fördelning i hela landet, inom landstinget...

Läs mer

Löner inom industrin 2015

Löner inom industrin 2015 Löner inom industrin 2015 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2015 2013-2015 2015 Arbetare 3,0 2,2 2,0 Tjänstemän 3,5 2,3 2,2 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden.

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden. Resultat 2014 Samtliga arbetsområden Löneenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Löner inom industrin 2014

Löner inom industrin 2014 Löner inom industrin 2014 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2014 2010-2014 2014 Arbetare 3,0 2,3 2,8 Tjänstemän 3,6 2,4 2,8 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 December 2017 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Målgrupp... 3 3 Svarsfrekvens... 4 4 Val av metod... 4 5 Lönernas fördelning i hela

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

Lönesättande- samtal

Lönesättande- samtal Lönesättandesamtal RALS 2010-T Ramavtal om löner m.m. inom det statliga avtalsområdet 2010. (Förkortningen T betyder att det är ett tillsvidareavtal) Avtalet är tecknat av centrala parter: Saco-S och AgV

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken. Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni januari 2012

Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken. Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni januari 2012 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni 2010-31 januari 2012 KOMMENTARER INFÖR LOKALA LÖNEFÖRHANDLINGEN 2010 Som branschansvarig

Läs mer

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Nr 3/2018 Stockholm 2018-01-26 Till Läkarförbundets yrkesoch lokalföreningar Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Bakgrund Att sommarjobba som underläkare

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej Fråga: 9a Kan ni tänka er att erbjuda praktik/arbetsträning till en person med funktionsnedsättning? Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet Andel ja Andel nej K Kommun 2 0 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% K

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Din lön 2018 Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Innehåll 3 Börja här inför lönesamtalet 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken Lönestatistik 6 Ingångslöner

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018 UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI 2019 Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018 februari 2019 Lönestatistik 2018 Sida 2/11 Om Lönestatistiken I Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Stödmaterial inför lönerevision Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Löneprocessen gemensamt ansvar Mål-/utvecklingssamtal, bör 1. Inledande möte 1 Centrala avtalet Lönekriterier Lönestruktur Förutsättningar

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer