Du och din lön Lönebilaga 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du och din lön Lönebilaga 2014"

Transkript

1 Du och din lön Lönebilaga 2014

2 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året. Svarsfrekvensen blev mycket bra tack för din medverkan! Den är mycket viktig för att vi ska kunna göra Sveriges bästa lönestatistik för skolledare ännu bättre. Ta tillvara alla tillfällen att förhandla din lön. Det är inte bara vid den årliga lönerevision du har anledning att omförhandla din lön. Ett ypperligt tillfälle är självklart när du har ett nytt jobb på gång. Men också när det har skett en omorganisation, du har fått ett utökat ansvar eller när du helt enkelt har gjort ett extraordinärt arbete. Våra avtal innebär att våra löner ska vara differentierade och individuella. Vi och våra motparter är överens om att ett bra resultat och ett bra arbete ska synas också i lönekuvertet. Nytt för i år är att vi har tagit fram löneriktlinjer/ingångsvärden som kan användas Lönebilaga Ansvarig: Britt Sundström som underlag inför förhandlingen av den första skolledartjänsten. De löneriktlinjer/ingångsvärden vi redovisar är baserade på förbundets lönestatistik och det marknadsvärde som vi ser att skolledare har idag. Efterfrågan på skolledare ökar konstant. Det innebär också att skolledarnas löner ökar. De som funderar på att byta jobb har nu stora möjligheter att göra det. Och i och med ett jobbyte, är, som sagt, förhandlingen av din nya lön viktig. Det är viktigt för både din och dina kollegers löner att du tar tillvara varje tillfälle att löneförhandla. Att ta sin löneförhandling på allvar är att ta ansvar för både sin egen och övriga skolledares löneutveckling. Tveka inte att kontakta oss inför din nästa löneförhandling Sveriges Skolledarförbund kan skolledarlöner! Maria Andrén Bergström Kanslichef Sveriges Skolledarförbund Form: Editor Publishing AB Lenanders Grafiska, februari 2014 Upplaga: TÄNK PÅ l Gå in på Saco Lönesök för att få flera uppgifter om till exempel lön utifrån antal år som skolledare. l På vår hemsida hittar du förbundets valmanifest, aktuellt löneavtal och fler användbar information: www. skolledarna.se. 2 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

3 Så förhandlar du din lön framgångsrikt Skolledare ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som en skolledare har. Lönesättningen är individuell och differentierad. En skolledare ska kunna påverka sin lön och känna till vad som förväntas av honom/henne för att få en god löneutveckling över tiden. För att nå framgång och få högre lön och bättre anställningsvillkor förbered dig väl. Här är några matnyttiga tips inför ditt årliga lönesamtal med din chef eller inför ett nytt arbete eller utökat ansvar. Inför lönesamtalet l Börja i god tid, lägg upp en strategi för samtalet. l Ta hjälp av Saco Lönesök och annat material på vår hemsida. l Kontakta din lokala fackliga företrädare. l Finns det viktiga frågor från det förra lönesamtalet att ta upp igen? l Summera dina arbetsinsatser och vilka verksamhetsresultat du uppnått. l Har du fått större ansvar, till exempel fler medarbetare, områden eller större budget? l Har du utvecklats, arbetar mer effektivt och når högre kvalitet? l Arbetar du för mycket övertid? Hur kompenseras den? l Bestäm din mållön, bestäm dig för vad du lämnar för löneyrkande och bestäm lägsta lön du rimligt kan acceptera. l Kan övriga anställningsvillkor förbättras (fler semesterdagar, mer avsättning till pension, arbetstidens förläggning, resa till och eller från jobbet är arbetstid, kompetensutveckling)? Lönesamtalet l Inled samtalet med att gå igenom dina insatser under året, lyft fram något/några exempel på gott resultat. l Ge din syn på verksamheten, dina mål, prestationer och behov av kompetensutveckling. l Argumentera utifrån sakliga skäl. l Lägg fram ditt löneanspråk. l Lyssna på chefens argument och förslag till lön. l Redogör för din förväntade löneutveckling. l Ta upp förbättringar av övriga anställningsvillkor, särskilt om du inte når framgång i dina löneyrkanden. l Om ni inte är överens, be att få ajournera mötet för att sedan träffas igen. l Fick du ett lägre lönebud än du önskat, be om en motivering och förslag på åtgärder du ska vidta för att få en bättre löneutveckling på sikt. l Glöm inte att resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras. l Lönesamtalet är ett tillfälle att tala om lön, men ta även upp ersättning för goda arbetsinsatser och prestation vid andra tillfällen under året. Inför ett nytt jobb l Kom ihåg att det bästa tillfället att förhandla en bra lön är vid en ny anställning. l Ange inte löneanspråk i din ansökan, förhandla lön vid ett personligt möte. l Ta reda på vilket kollektivavtal som tillämpas hos arbetsgivaren. l Hur ser lönernivåerna ut? Ta hjälp av Saco Lönesök och annat material på vår hemsida. l Kontakta den lokala fackliga företrädaren om förhållanden på arbetsplatsen. l Tänk noga igenom vilken lön du ska begära. Sätt upp ett mål för vilken lön du vill uppnå, men räkna även in en liten prutmån på löneanspråket. l Rätt lön är viktigt men kan balanseras av goda anställningsvillkor såsom pension, semester, arbetstid. l Vad innebär tjänsten avseende ansvar, befogenheter och resurser? l Är du osäker på innehållet i anställningsavtalet, kontakta förbundet innan du skriver på. l Förhandlar du fram bra lön och villkor gynnar det alla skolledare. SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

4 KOMMUNER Löner 2013 per län kommunala grundskolor TÄNK PÅ l Innan du skriver på ett anställningsavtal, e-posta gärna skolledarna.se för granskning så att du inte missar något viktigt i dina anställningsvillkor. l att i lönesamtalet talade 75 procent av medlemmarna med sin chef om hur arbetsinsatsen påverkat löneutvecklingen. En tredjedel om hur arbetsinsatsen kan påverka framtida löneutveckling. Kommunalt anställda rektorer i grundskolan Län Medel 10:e Median 90:e Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Kommunalt anställda rektorer, grundskola Kön Utveckling Samtliga ,7 4 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

5 KOMMUNER Löner 2013 per län kommunala gymnasier Kommunalt anställda rektorer på gymnasier Län Medel 10:e Median 90:e Blekinge län Dalarnas län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga TÄNK PÅ l Det är viktigt att vi inom förbundet kan nå dig som medlem med information och kunna kommunicera bland annat via e- post. Logga gärna in på vår hemsida och kontrollera dina uppgifter på Din sida. www. skolledarna.se. Användarnamn = medlemsnummer (står på etiketten på Skolledaren) och lösen = fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Kommunalt anställda rektorer, gymnasium Kön Utveckling Samtliga ,7 l att hälften av skolledarna som svarat på vår enkät arbetar mer än fem timmar övertid per vecka? Knappt två tredjedelar får kompensation tid mot tid. SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

6 KOMMUNER Det är dags att ta betalt för övertiden Löner 2013 biträdande rektor grundskola Kommunalt anställda Samtliga Löner 2013 biträdande rektor gymnasium Kommunalt anställda Samtliga Löner 2013 biträdande rektor grundskola och gymnasium Kommunalt anställda Samtliga Kommunalt anställda biträdande rektorer, grundskola och gymnasium Utveckling Samtliga ,3 Det viktigaste är att vi tillsammans arbetar för att höja lönerna och att Sveriges skolledare får den lön som det komplexa och ansvarsfulla arbetet medför, säger biträdande förhandlingschef Britt Sundström, ansvarig för årets löneenkät. Och skolledarna måste börja ta betalt för sin övertid! Britt Sundström. Britt Sundström gläder sig åt den höga svarsfrekvensen, 75 procent, men hoppas att det bli ännu högre i slutet av året när nästa löneenkät skickas ut. Det är betydelsefullt med en svarsfrekvens som är hög för kvaliteten och kontinuiteten, säger Britt Sundström. Enkäten visar att förbundets medlemmar har nära nog lika löner oavsett kön för samma arbete. Kvinnolönerna är till och med lite högre. Det gäller dock inte om man är vd eller förvaltningschef. Där kvarstår skillnaderna, mellan två och tre tusen kronor mer för män i månaden. Sveriges Skolledarförbunds medlemmar jobbar mycket, kanske alltför mycket. Och framför allt har många förhandlat bort sin övertidsersättning, eller att den kompenserars alltför lågt. Det är dags att ta betalt för övertiden, uppmanar Britt Sundström. Allt för mycket övertid är gratis. Det är viktigt att börja årets lönerörelse tidigt. Och börja på hemmaplan. Analysera tillsammans med arbetsgivarna hur lönestrukturerna ser ut och vilka andra löner som ledande chefer har inom kommunen. Jämför med grannkommunen hur mycket tjänar dess skolledare och hur ser efterfrågan och utbudet ut för skolledarna i närområdet, säger Britt Sundström. Nytt för i år är att löneutvecklingen finns med i tabellerna. Generellt blev det ett bra utfall, det kan vi konstatera, avslutar Britt Sundström. 6 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

7 KOMMUNER Löner 2013 förskolechef Kommunalt anställda Samtliga Kommunalt anställda förskolechefer Utveckling Samtliga ,5 Individuell lönerådgivning Vi erbjuder dig som medlem, men också dig som är på gång att bli medlem, en individuell lönerådgivning. Det är lätt att boka tid via hemsidan till en 30 minuters exklusiv rådgivning. Tipsa gärna också dina kolleger som står i begrepp att byta jobb eller söker nya tjänster om vår rådgivning. Löner 2013 förvaltningschef, regionchef skolchef, motsvarande Kommunalt anställda Samtliga Not: I Stockholm har denna grupp chefer avsevärt högre löner. Kommunalt anställda förvaltningschefer, regionchefer, skolchefer, motsvarande Utveckling Samtliga ,9 Kommunalt anställda i alla skolformer, lika befattning Utveckling Biträdande rektor ,8 Förskolechef ,5 Rektor ,6 l att sifferlösa avtal blir allt vanligare? 2012 omfattades anställda av siffer lösa avtal och Nästa år ännu fler, , enligt Medlingsinstitutet. l att i förskolan arbetar en växande del av medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund? SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

8 LANDSTING OCH STAT Löner 2013 landsting Landstingsanställda rektorer Samtliga Not: Medlemmarna är främst anställda vid naturbruksgymnasier och folkhögskolor. Löner 2013 stat Avdelningschef, regionchef, högre chef Enhetschef, rektor, utbildningsledare Handläggare, projektledare, utredare, expert Undervisnings/ämnesråd, universitets-/högskoleadjunkt, -lektor Lönerevisionstidpunkten för staten är vanligtvis den 1 oktober, men utgångspunkten i det statliga löneavtalet är att lönebildningen sker lokalt. De lokala parterna på myndigheterna kan komma överens om en annan revisionstidpunkt. Förbundet har främst medlemmar vid Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. De flesta är enhetschefer, rektorer och utbildningsledare. Den optimala löneprocessen Att arbeta med en optimal löneprocess är ett ständigt uppdrag. Cirklarna i illustrationen visar hur den bör gå till enligt Sveriges Skolledarförbunds uppfattning. Ett bra resultat av lönerevisionen kräver en tidig start. Det är viktigt att vi som part kommer in tidigt i budgetprocessen, innan den kommande budgeten presenteras för nämnd eller styrelse. På så sätt skapar man en långsiktig lönestrategi. Det är viktigt att till exempel analysera vilka löneökningar som krävs för att säkra en bra rekrytering av framtida skolledare och för att behålla den kompetens, de skolledare man har. Den är viktig också för att medlemmarna får lön utifrån ansvar, prestation och resultat. Ta utgångspunkt i föregående års avstämningsprotokoll och överläggning. Vilka synpunkter hade Sveriges Skolledarförbund togs de tillvara? Det är grundläggande att ha tidigare års protokoll som utgångsläge för att få en kontinuitet i löneprocessen. Analys Meddelande om ny lön med motivering Optimal lönebildningsprocess Avstämning Kontakt mellan fack och medlem Kontakt mellan fack och medlem Inför budgetbeslut Överläggning Utvecklingssamtal Lönesättande samtal i dialog, med löneförslag Så här bör den optimala löneprocessen se ut mellan den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren, enligt Sveriges Skolledarförbund. 8 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

9 FRISTÅENDE SKOLOR Löner 2013 rektor Rektorer vid fristående skolor Samtliga Anställda vid fristående skolor Utveckling Samtliga ,8 Anställda vid fristående skolor Kön Utveckling Samtliga ,9 Anställda vid fristående skolor Kön Utveckling Samtliga ,6 l att en tredjedel av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar arbetar i grundskolan, 25 procent i gymnasieskolan? TÄNK PÅ l Har du frågor som rör din lön eller anställning, kontakta gärna oss eller skolledarna.se. Löner 2013 per skolform Anställda vid fristående skolor Förskola Förskola/Förskoleklass/Grundskola Förskoleklass/Grundskola Grundskola Gymnasieskola l att 90 procent av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har pedagogisk utbildningsbakgrund? SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

10 Definitioner Medellönen anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman i gruppen delad på samtliga individer. Medianlön innebär att hälften av personerna i gruppen har lägre lön än medianlönen och den andra hälften har högre. Medianen påverkas inte av extremvärden såsom medelvärden gör. Median kan också kallas 50:e entilen. 10:e entilen, 10 procent av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den 10:e entilen och 90 procent har högre. 90:e entilen, 90 procent av löntagarna i en grupp har lägre eller samma lön som den 90:e entilen och 10 procent har högre. Löneutveckling för identiska individer betyder att samma individer är med vid båda mättidpunkterna. Källor: Sveriges Skolledarförbunds uppgifter från 2013 års löneenkät hämtade ur statistikverktyget Saco Lönesök. 19 förbund inom Saco har Saco Lönesök som medlemsförmån och den finns tillgängligt på vår hemsida. Läs mer på sista sidan. Arbetsmarknadssektor här arbetar Sveriges Skolledarförbunds medlemmar Fakta Kommun 85 % Sveriges Skolledarförbunds löneenkät 2013 gick ut till medlemmar och av dem svarade 75 procent, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. Nästan alla, 93 procent, arbetar heltid och 84 procent har en tillsvidareanställning. Lite drygt hälften arbetar inom grundskolan, lika många är rektorer, och två av tre har mellan 21 och 50 medarbetare. Privat 12 % Stat 2 % Landsting 1 % Sverige har erfarna skolledare, en tredjedel har 16 års eller mer erfarenhet som skolledare. De flesta har inte bytt varken arbetsuppgifter eller jobb under året. Men många jobbar mycket, fyra av fem mellan 41 och 50 timmar i veckan. Inför lönerevisionen svarade 84 procent att de hade haft ett lönesamtal. TÄNK PÅ l Lönenivåer kan variera. Kontakta därför alltid oss om du är osäker! E-post skolledarna.se eller l att en av fyra skolledare har mellan direkt underställda medarbetare? 25 procent har l att Saco Lönesök nu finns i mobilen och ett mycket uppskattat verktyg inför lönesamtalet? 10 LÖNEBILAGA 2014 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND

11 Löner 2013 alla medlemmar Medel Median Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Samtliga Hamna rätt från början Den första skolledarlönen betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner. Därför är det så viktigt att komma in rätt. En bra ingångslön är inte viktig bara för individen, utan för hela skolledarkollektivet. Därför har Sveriges Skolledarförbund tagit fram rekommenderade ingångsvärden som riktlinjer för lönediskussionen. Det är förstås möjligt att din första lön kan bli högre än de rekommenderade ingångsvärdena. Lönesättningen av skolledare ska enligt våra avtal vara individuell och differentierad. Det här är de ingångsvärden som Sveriges Skolledarförbund anser bör gälla (månadslöner): Förskolechef Stockholms län: kronor. Förskolechef övriga landet: kronor. Rektor Stockholms län: kronor. Rektor övriga landet: kronor. Biträdande rektor Stockholms län: kronor. Biträdande rektor övriga landet: kronor. Ingångsvärdena är baserade på vår statistik och den kunskap vi har om marknadsläget för skolledare i landet. SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND LÖNEBILAGA

12 Kom igång med Saco Lönesök Det är bra att använda Saco Lönesök inför ditt lönesamtal, när du söker nytt jobb eller får ny befattning. Databasen bygger på löneuppgifter från över akademiker. Saco Lönesök är lätt att använda. Här hittar du många möjligheter att söka lönestatistik. 1 Välj källa. Löner från enkät visar löneuppgifter från förbundets löneenkät eller Löner från arbetsgivare visar partsgemensamstatistik från kommun, landsting, stat och Svenska kyrkan. Publiceras årligen i slutet av mars eller början av april. 1 2 Gör ditt urval i boxmenyn. Du kan du göra flera val av boxar och du kan bocka för flera val i en och samma urvalsbox. Vill du ta bort alla val du gjort, klicka på knappen Rensa alla val. Vill du ta bort dina val i en enskild urvalsbox, klicka på suddsymbolen Se resultatet. Du ser direkt resultatet av dina urval i tabell och diagram. 4 Se resultatet på flera sätt. Du kan välja hur ditt urval ska presenteras. Du väljer genom att klicka på önskad flik ovanför diagrammet. Genom att klicka på knappen Visa fler presentationssätt kan du se ytterligare indelningar för tabeller och diagram. 5 Egen lön. Skriv in och visa egen lön i diagramet Du kan skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram.

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete.

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete. Psykolog TIdNINgEN nr 2 2013 sveriges psykologförbund Danskt-svenskt samarbete ger säkrare demenstester Psykologi läker såren efter apartheid i Sydafrika Hög ålder inget hinder för psykoterapeutisk behandling

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Nya grepp gav högre lön

Nya grepp gav högre lön Psykolog TIdNINgEN nr 2 2011 sveriges psykologförbund AKTUELLT Psykologers särskoleutlåtanden under luppen Dansk psykolog döms att bryta tystnadsplikt FORSKNING Ptp-tjänstgöring som förenar forskning och

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

guiden Drömjobb på hemmaplan Hur känner du igen ett bra lån? Är du ingenjör och letar nytt jobb?

guiden Drömjobb på hemmaplan Hur känner du igen ett bra lån? Är du ingenjör och letar nytt jobb? Nordea Bank AB (publ) Hur känner du igen ett bra lån? Är du ingenjör och letar nytt jobb? Vi har över 500 lediga ingenjörsjobb! Gå in på ingenjorsjobb.se redan idag guiden foto: daniel nilsson Tema: Jobb

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer