Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3"

Transkript

1 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon undervisning (föreläsningar, laborationer etc)? Ja (om "JA" - gå till fråga 3) 35 6% Nej (om "NEJ" - gå till fråga 4) 22 39% Fråga 3 Hur stor del av din arbetstid lägger du på undervisning (inklusive förberedelser)?

2 Mindre än 20% 26 68% 20% 8 2% Mer än 20% 4 % Fråga 4 Skulle du vilja undervisa? Ja 35 74% Nej 2 26% Fråga 5 Vet du om att det finns företagshälsovård som man kan kontakta? Ja 37 65% Nej 20 35% Fråga 6 Känner du till att det finns en friskvårdsersättning man kan få ut? Ja 38 68% Nej 8 32% Fråga 7

3 Om "JA" på föregående fråga - hur många gånger har du fått ut den? år tror jag en gång hittills 2 en gång en gång (bara skickat in en gång) 2-3 gånger inga 3 gång två gång 2 ggr

4 Fråga 8 Varje år ska ni som doktorander ha ett medarbetarsamtal med er handledare. Det innebär att ni ska både få feedback från er handledare på ert arbete, samt att ni ska ge er handledare feedback på hans/hennes egenskaper som handledare. Har du under gångna året haft ett medarbetarsamtal med din handledare? Ja 39 68% Nej 8 32% Fråga 9 Om "NEJ" på föregående fråga: - När hade du det senast? Ca ett år sedan. året innan 2008 Förra året, årets samtal kommer hållas nästa vecka. är nyss antagen (sept 09) 2007 Inget organiserat samtal, mer lösa diskussioner dunt detta när det faller på. Hade dock varit bra med en mer fokuserad session. Förra året men vi ska ha ett nästa vecka alltså 2009 Började precis så det har inte blivit aktuellt än Har inte haft det 2008 Aldrig hänt. Aldrig; i år är mitt första år. Byte av huvudhandldare är planerat, och jag har fått en del "icke-planerad hjälp" av blivande huvudhandledare. Precis börjat 2008

5 Fråga 0 Vet du vart du ska vända dig om du får problem gällande något du inte vill prata med din handledare om? Ja 24 42% Nej 33 58% Fråga Om "JA" på föregående fråga: - Vart skulle du vända dig? Doktorandombudsmannen PREVIA, studierektor Det beror på vilken situation det rör sig om. Studierektor, doktorandombud, GUS ombud mm Prefekten någon ur doktorandutskottet, studierektor Doktorandombudsmannen Studievägledare Carina Mallard Bihandledare eller studierektor alt. högre upp ifall det inte skulle fungera Nja. Jag vet att vi har fått denna informationen, men jag har det inte i huvudet. Doktorandutskottet, därefter Doktorandrådet Nej, men jag antar att det går att ta reda på via hemsidan Studierektorn Till Vårdalinstitutet dvs plattformsledaren eller koordinatorn och här på institutionen tror jag det är studierektorn Carina Mallard. DOR/studievägledarna Jag vet det inte nu men jag känner att jag inte skulle ha några problem att ta reda på vem jag skall vända mig till beroende på vad saken gäller. Studierektor eller kåren Någon av följande: Bihandledare Doktorandrådet Studierektor Sektionschef Prefekt Studierektorn? Avdelningschef, bihandledare, kollegor på avdeln-

6 I första hand studierektor skulle vända mig till prefekten Bihandledare, kollegor eller vänner som är doktorander på andra avdelningar/universitet Bihandledare i första hand, mentorer i andra hand. Studierektor i sista hand. Fråga 2 Sjukfrånvaro (a): - Har du koll på regler för sjukfrånvaro/sjukskrivning? Ja 24 42% Nej 33 58% Fråga 3 Sjukfrånvaro (b): - Hur mycket sjukfrånvaro har du haft det senaste året? 0 dagar ~ vecka 0 hela dagar men kanske 2 halva för mig själv, men ca en vecka för vård av sjukt barn 3v. någon enstaka dag kanske 5 dagar som jag skrivit in någonstans

7 0 dagar. noll Min anställning är på SU (ej GU), och jag har koll på reglerna som gäller där. Har ej haft sjukfrånvaro sedan jag började som doktorand. 5 veckor halvtids sjukfrånvaro. kanske 3 dagar Enstaka dagar (Dock är jag sjukhusanställd) Enstaka dagar 3 dagar kanske vecka 2 veckor Mest VAB 0 dagar. Några veckor Några få dagar.

8 Fråga 4 Sjukfrånvaro (c): - Har du varit sjukskriven under det senaste året? Ja 4 7% Nej 53 93% Fråga 5 Om "JA" på föregående fråga: - Hur länge? Någon enstaka dag vecka 2,5 vecka heltid 3v Fråga 6 Vet du vad du ska göra om det börjar brinna? Ja 38 68% Nej 8 32% Fråga 7 Har du under din tid som doktorand fått ergonomisk hjälp?

9 Ja 8 4% Nej 48 86% Fråga 8 Har du under din tid som doktorand känt dig diskriminerad? Ja 3 5% Nej 53 95% Fråga 9 Om "JA" på föregående fråga: - Beskriv på vilket sätt Nuvarande huvudhandldare tar inga som helst initiativ, verkar inte förstå att avhandlingsarbetet måste gå framåt, att det finns tidsbegränsningar etc. Vederbörande kan endast rätta det jag skriver, men inte bidra till ett genomtänktprogram för t ex en artikel. Trots formell kompetens har vederbörande inte på egen hand själv skrivit någon vetenskaplig och publicerad artikel på många år. Vederbörande har vid 3-4 tillfällen utföäst sig att gå igenom ett av mina arbeten ordenligt och se att hela artikeln hänger ihop enligt "det vetenskapliga regelverket", men återkommit och sagt att detta har inte blivit utfört. Könsdiskriminerande kommentarer om kvinnor på arbetsplatsen av äldre manliga kollegor. Kommentarer och diskrimiering pga utbildning (ofta påpekanden att medicinare är bättre än biologer, apotekare eller BMA, både mellan kollegor på arbetsplatsen och rörande undervisn av grundutbildningarna) Beroende ställning till handledare. Blir 'körd' med så mycket tid har gått åt till att utföra uppgifter åt handledaren istället för eget forskningsarbete. Handledren inte bra på att ta upp problem med. Fråga 20 Är det något övrigt du tycker är bra/dåligt, som du vill belysa? Det borde finnas en institutionsgemensam/akademigemensam statistiker som man kunde kontakta vid behov Dåligt att undervisning inte ger extra betalt efter halvtidskontroll. Det finns avdelningar som har mkt undervisning och de som inte

10 har någon alls och som doktorand får man lika mycket betalt trots att man missar en hel del forskningstid och ej får extra tid tilldelat. Mer information om vilka regler som gäller när man går på utbildningsbidrag (såsom tjänsteledighet vid förtroendeuppdrag, föräldraledighet, vård av sjukt barn mm) Undervisning-går det att fördela undervisn så att fler får undervisa och att de som redan undervisar slipper gå på knäna av för stor arbetsbörda? Mycket dåligt med skillnaden i anställningsvillkor mellan olika institutioner och högskolor (t ex GU vs chalmers). På vissa ställen får man fast anställning och lön från dag medan man här på Sahlgrenska går på utbildningsbidrag, med betydligt sämre villkor t ex angående sjukförsäkring och pension, de två första åren. Jag har fått handleda mig själv mycket då jag upplever att handledaren har vissa brister i kunnskapsområdet samt har massor med andra uppdrag som tar tid. Mycket strul med tester och bearbetning pga handledarens kunnskapsbrist vilket gjort att jag halkat efter tidsmässigt. Handledaren svara sällan på mail, eller att det tar lång tid för denna att svara, således har jag fått fatta en del beslut själv. Har vänt mig till bi-handledare för stöd och dessa har tillviss del ställt upp. Upplever att handledaren inte klarar att disskutera saker, min övertygelse är att man kan tycka olika och ändå i det stora hela vara överens. Jag ser diskution som en del i forskningsprocessen för att driva det framåt och få det så bra som möjligt i slutändan. I bland verkar det vara viktigare för handledaren att ha doktorand (prestige)och att man skall bli färdig fort (pengar) istället för att det är roligt att handleda och man vill att studenten skall göra bra ifrån sig. Jag vill hellre göra ett bra jobb och inte disputera än att göra dåligt ifrån mig och bli klar så snabbt som möjligt. Nej Doktorandseminarierna ligger sent på em vilket omöjligör deltagande om man har småbarn. Kanske kunde de ibland ligga på förmiddagar! Jag är missnöjd med kravet på att vi skall föra loggbok. Det känns meningslöst att lägga ner tid på något som man vet att aldrig någon kommer att ha tid att läsa. Det är respektlöst att kräva meningslösa insatser när de flesta doktorander är otroligt pressade ändå. Skulle vara bra med dotorandtjänst från dag. Att det är viktigt att doktoranden får vara med i alla möten där doktorandens framtid diskuteras. Då jag inte har min arbetsplats på universitetet är inte alla frågor tillämpliga känner jag. Men jag är ju doktorand så det är ju rätt att skicka enkäten. Kanske borde svaren på frågorna kompletteras med "ej tillämpligt/aktuellt Jag är anställd på kliniska forskningsmedel och är alltså sjukhusanställd (men antagen som doktorand på SA). Jag undrar om det finns bra koll på hur många som är i den situationen. Ofta fokuseras mest på GU-anställda doktorander (vilket inte är så konstigt eftersom de med andra anställningar oftare "göms" bakom andra anställningsformer, som tex. forskarass på sjukhuset, trots att man är doktorand på 00%). Att inte ha GU som arbetsgivare gör ju dock att man tex. inte omfattas av doktorandstegen i lönesättning mm. utan följer lönesättning för den anställning man har. (för att inte tala om LAS-regler nu för tiden när man inte får vara projektanställd mer än i två år i taget hos en och samma arbetsgivare). Finns det någon koll från DOR sida på hur många som är i denna situationen? (Antar att vi faller under kategorin "externa".) Kan ju bli extra aktuellt nu med nya LAS-regler. Utbildningsbidraget är för lågt. När man börjar doktorera borde man bli ordentligt informerad om vad som gäller med sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester, a-kassa osv. Mina svar präglas av att jag arbetar som läkare sedan 25 år så jag är inte den typiske doktoranden Nej Kurserna har starkt bidragit till att jag kunnat "ta mig fram", liksom förfrågningar till lärare, SA, andra medlemmar i fo-gruppen

11 samt bliande huvudhandledare. Skulle gärna undervisa i min tjänst men har inte fått grepp om hur undervisningstimmar fördelas. De doktorander som vill borde få möjlighet att undervisa, istället för att vissa känner ett betungande ansvar och tidsbrist pga för mkt undervisning och vissa inte får undervisa alls.

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT LÖNEREVISIONEN 2010-2011 SAMT DE LÖNESÄTTANDE SAMTALEN Publiceringsdatum 26 maj 2011 1 383 enkäter skickades ut 631 enkäter har öppnats 490 enkäter har besvarats 35,4 % ST

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen

ST inom Arbetsförmedlingen ST inom Arbetsförmedlingen Insamlingen Under perioden april-juni har ST inom Arbetsförmedlingen samlat in synpunkter från medlemmar om etableringsuppdraget. Bakgrunden till insamlingen är upprepade signaler

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då?

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då? - Okej Christer, det har varit en full vecka förstår jag? - Ja, den har varit proppfull faktiskt. Nu är det lite lugnar den här veckan hoppas jag men förra veckan och veckan där innan var helt knökfullt

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen?

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen? Elevenkät om distansutbildning i språk: Synops över öppna svar; Enkät för enkät Bilaga 2 Sidan 1 av 17 3. Vad var orsaken/ors akerna till att du valde distansutbil dning? 1 Jag arbetar deltid natt och

Läs mer

Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5

Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 vårdcentraler. Svarsfrekvens Svarat 150 Ej svarat 132 Ej svarat

Läs mer

Frågor och svar från kandidater till HTM2

Frågor och svar från kandidater till HTM2 Frågor och svar från kandidater till HTM2 Felix Aronsson, Sektionsordförande g tror helt enkelt att jag skulle passa bra. g har lätt att arbeta med andra och jag tror att jag ger ett bra första intryck.

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer