Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan"

Transkript

1 Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!) -Vi träffas aldrig inget teamarbete där inte -Det är inte alltid så lätt att få tag i en sköterska när man behöver en. -I en rörig lokal där vi är intryckta i ett hörn, där planering sker över huvudet på vårdtagaren och personal, och tiden för rapport är obefintlig, kan inget fungera. Stress och teoretiska önskemål är lika med oreda. -Fler vårdlagsmöten är bra -Önskar bättre samarbete med Distriktsköterska -Förutsättningarna för god kommunikation inom arbetslaget är dåliga. Tid saknas och dåliga rutiner drar ner även om man som enskild medarbetare försöker så fallerar mycket när viktig information faller mellan stolarna och inte kommer hela vägen fram. Vi behöver tid avsatt för varandraför att det ska bli bättre lagarbete. -Det behövs flera gemensamma möten med gruppen. -Här känner jag att jag står med ett ben i varje bo! ena halvan hjälper kommunen i allt som rör patienten i hemmet medans andra halvan är landstinget som drar i en för extra uppgifter hjälpa till på andra enheter, vårt arbete känns inte ilka viktigt som arbetet på mottagningen för det är ju där vi drar in pengar! Kanske bara är en en känsla men det är iaf MIN känsla! Här har jag stor förhoppning om att vi skall få mer lugn att göra det vi skall göra! -Samarbetet mellan oss på hemtjänsten och DSK fungerar jättedåligt. DSK har aldrig tid att ta samtal, vi träffas aldrig och går igenom våra kunder. -Diskussioner runt våra brukare fungerar dåligt. -Här på Solbrännan är det väldigt lyhört så man måste tänka på det när man pratar om brukaren. Det är lite långt att gå ned till Kusthöjden vid sådana tillfällen. 1

2 -Arbetsplatsen behöver bättre teamarbete. Cheferna berättar vilka som gör bättre ifrån sig tidsmässigt än andra -detta spelar ut kollegorna mot varandra! Skapar ej sammanhållning! Kollegor anger varandra dålig stämning! Detta märks i gruppen! Kramfors -Upplever mycket dålig kunskap/intresse från hemtjänstchefer och hemtjänstpersonal att försöka förstå hur vi jobbar och vilka möjligheter vi har. - Läkarna tror att vi är sjukvårds personal på boendet med bara en/brukare fast vi har 6 -Vi har inget bra teamarbete från landstinget så vi känner oss trygga ingen egen DSK som vi kan kontakta vid frågor rörande brukaren inte heller någon respekt mellan yrkesgränserna. -Sköterskorna och vi har för dålig kontakt ibland de har för stor arbetsbörda har inte tid när vi ringer -det har hänt att sjukhuset lovat vårdtagaren att få mer hjälp i hemmet, trots att inte biståndet blivit inkopplat... -Hemtjänstpersonal bör medverka vid biståndsbedömning på sjukhuset, eftersom de har inblick i vårdtagaren sedan förut och vet hur det fungerar i hemmet. Dessutom skulle vårdtagaren säkert uppleva det som tryggt, om de skapat en kontakt med gruppen sedan tidigare... -Vill att vi i arbetsgruppen har egna möten där bara vi och chefen medverkar. -pga att det ofta är väldigt lite med tid kan det vara svårt att få allt att stämma -För att alla ska få en bra helhetsyn och kunna göra ett bra arbete hos våra brukare. Är det ju bra att vi alla förstår den hjälp de VERKTYG vi har att jobba med är. -Det är ju ett lagarbete och viktigt att vi delger och ta del av information av olika slag. Och att dokumentaion med riktiga rutiner är viktig. - Hoppas och tror att vi ska bli bättre med bra teamwork och förståelse över gränserna också. -Brister ibland mellan oss-dsk-sjukhus. -Det är alltid så på en arbetsplats att man har lättare för att prata med vissa. -Gäller att man har bra relation till sina arbetskamrater -eget personalmöte finns brukarna i boendet i närheten. Vårat APT har vi egen lokal utan brukarna. 2

3 Sollefteå -Har i år börjat att så sakta fungera bättre med DSK men övrig kompetens, terapeut, sjgymnast vart finns dom? -Vi är ett duktigt,lyhört väl sammansvetsat arbetsgäng med ett brett specktra av kunskap. -Inte tillräckligt med möte/kommunikation mellan mig som personal och DSK. -Inte lätt att samarbeta, när vc sällan har tid när vi ringer. Sundsvall -Det finns INGET samarbete med EJ landstingsdriven hälsocentral -som jag skrev tidigare läs Hsl+ sol pärmarna vi samtalar även med varandra +apt möten -Jag har tur som har väldigt kompetenta ssk och arbetsterapeut och sjukgymnaster runt mig och självklart en bra chef -vi jobbar ju för varandra o kommer bra överens,annars diskuterar vi fram ett beslut som alla rättar sej efter så att det blir till det bättre får vårdtagaren. -Själva nätet kring kunden kan vara bättre ex, vårdare - sjuksköterska-anhörig mm. är dåligt. Timrå Inga kommentarer Ånge -men kan alltid bli bättre -vi är en tät grupp 3

4 Ö-vik -Blir förmodligen bättre/lättare att komma i kontakt med sköterskorna när vi har egna. -Det finns en brist på tid för att diskutera brukare annat än vid lunch samt fika. Det skulle gagna verksamheten om detta fanns. -Vi har bra samarbete inom vår arbetsplats. -Vi fungerar väldigt bra i grupperna men i vi har olika bakgrunder och utbildningar men sammantagit så får vi en bra struktur på utfört arbete -Kontakten från sjukhus och till hem har fungerat dåligt då vi ej har blivit kallade till vårdplaneringar. -Ibland lyssanar inte den berörde på hur patientens vardag är stress är något som på verkar patientens tid hos läkaren typ -att man får feedback från sina medarbetare särskilt från lagledaren är det viktigt -Fungerar bra med teamarbete, mindre bra är det när man skall få tid till det -de är bra om man gemensamt kommer fram till bra beslut så vårdtagaren känner sig trygg -I bland vill dsk att vi i hemtjänsten ska komma med dosetter mm på vissa tider som passar henne men det är inte alltid som vi kan på de tiderna. -Samarbetspartners räknar jag DSK Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster. -Sällan samma personer som går till brukarna, luckorna på schemat blir färre och när man väl har det så ska man helst vara ute och städa kylskåp och skafferier vilket gör att lunchrasterna är ett av väldigt få tillfällen man kan diskutera på om det är något. -FUNGERAR OFTA VÄLDIGT BRA -tätare träffar med dsk kan behövas -svårt att nå sjuksköterskor,inte alltid tillgängliga -Att rapportera över till nästa vårdare om nåt nytt har tillkommit samt ibland även ha kontakt med Dsk i olika situationer. -Förståelsen för att vi också kan ha mycket att göra kan vara liten ibland. -Det kan ibland kännas som att anhörigas behov får styra mer än brukarens behov. 4

5 Landstinget (distriktssköterskor, läkare, arbetteraputer, sjukgymnaster) -Finns inte. Alla jobbar var för sig. Verksamheterna skapar rutiner utifrån sina egna behov. Ingen frågar den andra: vad behöver ni av oss för att vårt samarbete ska fungera bra. -Jag har tillgång till läkare,sjukgymnast, sköterska på Hälsocentralen. Vi har ett bra samarbete. -Upplever mycket dålig kunskap/intresse från hemtjänstchefer och hemtjänstpersonal att försöka förstå hur vi jobbar och vilka möjligheter vi har. -Kan bara bli bättre -Stora brister i samarbetet runt psykiatrins och runt omsorgens patienter. -Här känner jag att jag står med ett ben i varje bo! ena halvan hjälper kommunen ia llt som rör patienten i hemmet medans andra halvan är landstinget som drar i en för extra uppgifter hjälpa till på andra enheter, vårt arbete känns inte lilka viktigt som arbetet på mottagningen för det är ju där vi drar in pengar! Kanske bara är en en känsla men det är iaf MIN känsla! Här har jag stor förhoppning om att vi skall få mer lugn att göra det vi skall göra! -bra samarbete med läkaren och sämre samarbete med hemtjänsten -Jobbar i ASIH-teamet 5

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5

Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 vårdcentraler. Svarsfrekvens Svarat 150 Ej svarat 132 Ej svarat

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer