Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO , reviderad GN/PH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH"

Transkript

1 Flödesschema från ansökan till flytt till , reviderad GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda behov av Ta upp ärendet på handläggarmöte för diskussion innan beslut Utredning och beslut dokumenteras i Bevilja Meddela beslut till vårdtagare och/eller anhörig Informera följande via meddelande i att är beviljat: HS-team Hemtjänstsamordnare Boendeassistent Demenssjuksköterska vid behov Skicka beställning med utförlig beställningstext till aktuellt vård och omsorgsboende via Avsluta tidigare insatser när beslut har verkställts Efter 5-7 veckor Där efter uppföljning var 6:e månad

2 Boendeassistent : Ansvara för fördelning av lägenhet enligt rutin Meddela besked om tilldelad lägenhet till: *Vårdtagare och/eller anhörig per post/telefon/mail *Verksamhetschef på via meddelande i * via meddelande i Meddela flyttdatumet till: * *Kontraktsansvarig *Avgiftshandläggare *Verksamhetschef på aktuellt *Hemtjänstsamordnare *HS-personal på *HS-team Om VT tackar JA till lägenhet ska beslut omgående meddelas i till: *Kontraktsansvarig * *Verksamhetschef på *Hemtjänstsamordnare *HS-personal på *HS-team OBS! Flyttdatum är preliminärt. Dialog mellan berörda parter måste ske. Allas ansvar. Kontraktskrivare Om VT tackar nej ska meddelas Ansvara för att kontrakt skrivs

3 OAS Hemsjukvård (När vårdtagaren är aktuell för hemsjukvård) : Bistå med nödvändig information till vid behov Bevaka information om Löpande kontakt med vårdtagare och anhörig Påbörja förberedelser Omgående rapport till SSK på, oavsett om flyttdatum är klart eller ej Meddela ansvarig läkare Förbereda journal samt material som kan behövas första veckorna på boendet, efter överenskommelse med SSK på Skicka adress ändring till dosapoteket Bistå med stöd till VT och anhörig för att skapa en så smidig flytt som möjligt Ansvara för att HSLjournal, läkemedel och övrigt material följer med från hemmet till OAS, Etablera kontakt om VT önskar detta Kontakta VT och anhörig, etablera kontakt, erbjuda möjlighet att träffas på Ta del av SOL beslut Ansvara för att vårdplan, instruktioner och signeringslista finns samt att personalen får rapport på HSL insatser Utföra alt initiera en riskbedömning enligt rutin Ta del av HSL journal

4 Demenssjuksköterska (Delta vid misstanke om minnessvikt samt när demens diagnos förekommer) Arbetsterapeut Hemsjukvård (När vårdtagaren är aktuell för hemsjukvård) Arbetsterapeut (Delta när behov föreligger) : Bistå med stöd till vårdtagare och anhöriga i ansökan om Delta vid misstanke om minnessvikt Bistå med nödvändig information till vid behov ADL-status kan erbjudas Bistå med stöd till VT, anhörig, vårdpersonal inför Bevaka information om Löpande kontakt med vårdtagare och anhörig, meddela vilka hjälpmedel som ska med i flytten och vilka som ska återlämnas. -> Bistå med stöd till VT, anhörig, vårdpersonal under själva flytten Rapportera omgående till arbetsterapeut på, oavsett om flyttdatum är klart eller ej Etablera kontakt med vårdtagare och anhörig Bevaka rapport från kollega inom sluten vård och/eller hemsjukvård Förbereda för inflyttning Utprova hjälpmedel Ansvara för instruktion och signeringslista, samt att personalen får rapport Utföra förflyttningsbedömning inom en vecka Finns som en resurs för VT, anhörig och vårdpersonal under hela vistelsen på vid behov av stöd, rådgivning och handledning i enskilt ärende Delta i riskbedömning enligt rutin

5 Sjukgymnast Hemsjukvård (När vårdtagaren är aktuell för hemsjukvård) : Bistå med nödvändig information till vid behov Bevaka information om Löpande kontakt med vårdtagare och anhörig meddela vilka hjälpmedel som ska med i flytten och vilka som ska återlämnas Rapportera omgående till sjukgymnast på, oavsett om flyttdatum är klart eller ej Sjukgymnast (Delta när behov föreligger) Etablera kontakt med vårdtagare och anhörig Bevaka rapport från kollega inom sluten vård och/eller hemsjukvård Utprova hjälpmedel Ansvara för instruktion och signeringslista, samt att personalen får rapport och delegering vid behov Delta i riskbedömning enligt rutin Hemtjänst samordnare (Delta när vårdtagaren är beviljad hemtjänst) Bistå med nödvändig information till vid behov Bevaka information om Förbereda för inflyttning Omgående rapportera till vårdpersonal på Utföra förflyttningsbedömning inom en vecka Bistå med stöd till VT, anhörig, vårdpersonal på under själva flytten

6 Verksamhetschef Kontaktperson : Meddela personalen på boende Kontaktperson utses om tidig kontakt önskas från VT Kontakt tas med VT och anhörig om så önskas Erbjuder guidat besök på boendet, detta bör synkas med SSK Etablerar kontakt med VT och anhörig om så önskas Erbjuder guidat besök på boendet om så önskas Förbereda personalen Utse kontaktperson Etablera kontakt med VT och anhörig, diskutera inflyttningsdatum i god tid Ta del av SOL rapport, ska skrivas ut och förvaras i VT SOL-pärm Etablera kontakt med VT och anhörig Ta del av SOL rapport Ansvara för att flytt datum bokas med VT och anhörig Omgående rapportera inflyttningsdatum till boendeassistent Inom 14 dagar utföra ett ankomstsamtal samt dokumentera en genomförandeplan i Regelbundet följa upp genomförande plan Att beakta när misstanke om minnessvikt finns eller när demensdiagnos är aktuellt: Stödfrågor finns att användas av handläggare vid misstanke om minnessvikt, se bilaga 1. Kommunens demenssjuksköterska eller SSK i hemsjukvården med demensansvar bör användas som resurs vid misstanke om minnessvikt eller demensdiagnos. Om det vid ansökan finns misstanke om demenssjukdom bör vårdtagare eller anhörig snarast kontakta ansvarig läkare för utredning. Kommunens demenssjuksköterska kan bistå med råd och stöd. Plats på demensavdelning erbjuds endast till personer med demensdiagnos. Vid misstanke om att minnessvikten kan beror på andra orsaker än demenssjukdom tex depression, nedsatt nutritionsstatus, brist på social stimulans, bör en vårdplanering och medicinsk utredning ske.

7 En flytt för en person med demenssjukdom måste vara välplanerad. Personen ska ej riskera att hamna i en tom lägenhet eller delta i flyttkaoset. Här är det viktigt med en dialog och samarbete mellan personal och anhöriga. Följande gäller när vårdtagare mantalsskriven i annan kommun ansöker om i Vellinge kommun: Ansökan inkommer till biståndshandläggare som utreder och beviljar alt avslår. Dokumentation sker i. Redan vid ansökan ska biståndshandläggare efterfråga och dokumentera namn och telefonnummer till anhörig, biståndshandläggare och HSL-personal i hemkommunen i. Demenssjuksköterska kopplas in vid misstanke om minnessvikt eller konstaterad demens. När ansökan är beviljad informerar biståndshandläggare vårdtagare och/eller anhörig att följande måste ske: - Berörd HS personal i hemkommunen måste meddelas så de kan förbereda och rapportera till kollegorna i Vellinge kommun. - Berörd hemtjänst i hemkommun måste meddelas så de kan förbereda och rapportera till kollegorna i Vellinge kommun. n meddelar boendeassistent som sätter upp vårdtagaren i kö. Vid tilldelad lägenhet meddelar kommunens boendeassistent följande personer: - Vårdtagare och/eller anhörig - Kontraktsansvarig - - Verksamhetschef på aktuellt boende - HS-personal på aktuellt Boendeassistent informerar vårdtagare och/eller anhörig att inflyttning EJ får ske utan att kontakt etablerats med aktuellt boende och HS personal i god tid innan vårdtagaren flyttar in. Vem informerar biståndshandläggare i hemkommun?? Kontraktsansvarig skriver kontrakt. Förkortningar: HS = Hemsjukvård OAS = Omvårdnadsansvarig sjuksköterska SOL = Socialtjänstlagen

8 SSK = Sjuksköterska VT = Vårdtagare = Vård och omsorgsboende

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken 1 Innehåll Arbetsgrupp... 2 Bakgrund... 3 Mål... 3 Övergripande inriktning... 3 Processkarta... 4 I Värmdö

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ISSN 2000-043X HebyFS 2014:06 Infördes i författningssamlingen den 24 februari 2014 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg Beredningen

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer