Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen"

Transkript

1 Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll Samling med fika utanför FÖ2 (fika finns uppdukat från 8.30-tiden) Presentation av dagen samt information om centrum för kommunal vårdutveckling Ylva Cedervall föreläser om Fysisk aktivitet vid Alzheimers sjukdom Bensträckare Michail Tonkonogi föreläser om Senior Power styrketräning för äldre Lunch Susanna Nordin föreläser om Den fysiska miljöns betydelse för vård och livskvalitet för äldre personer som bor på äldreboenden Bensträckare Utvärderingen/kartläggningen av kommunaliseringen av hemsjukvården Sammanfattning av dagen samt planering för framtiden. 1

2 Evidensbaserad praktik Vad är evidensbaserad praktik för dig? Hur använder du evidens i ditt arbete? Vilka hinder och möjligheter finns för att använda evidens? Vilket stöd behöver ni för att använda evidens? Kunskapscentrum för kommunal vårdutveckling som stöd för en evidensbaserad praktik Målet att stödja förändrings- och utvecklingsarbete inom den kommunala hälsooch sjukvården i länet genom att vara en länk mellan forskning, utbildning och den kliniska verksamheten. Uppdraget främja förutsättningar för, initiera och samordna, samt utvärdera projekt, stödja och stimulera till kvalitet- och verksamhetsutveckling och forskning, stimulera spridning av aktuella forskningsresultat samt kunskaper och erfarenheter av verksamhetsutveckling. 2

3 Nätverk Hemsjukvård Rehab Önskemåls- och behovsidentifiering arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom hemsjukvården deltagare från 14 av länets 15 kommuner (personal från Smedjebackens kommun saknades). Nedanstående tre frågeställningar diskuterades i grupper om 6-7 deltagare. Fråga ett och två redovisas utan inbördes rangordning. Förslag på åtgärder, aktiviteter eller andra typer av insatser rangordnades utifrån diskussioner i par där varje par fick ange de tre viktigaste (utan inbördes rangordning) åtgärderna/aktiviteterna. Antal röster redovisas inom parantes. 1. Vad fungerar bra? 2. Vad fungerar mindre bra? 3. Vilka åtgärder/aktiviteter/insatser krävs? Jobbar mera i team at/ft Tillgång till journal (Or) Förtydliga uppdraget inklusive rutiner och riktlinjer (länsövergripande) (19) Bra samarbete med ssk (Ga, Ma, Äl, Av, Sä och Fa. Lite förståelse för rehab. Flera MAR-tjänster (i varje kommun) (17) Bra samarbete med hemtjänst (Lu, Or, Av, Sä, Fa och Äl. Dålig information till allmänheten vart de ska vända sig/kontaktinformation. Arbeta med att tydliggöra REHAB (ut mot kommuninnevånarna/patienterna) (11) Gemensamma hembesök med slutenvården Samverkan med bistånd (Va, Or och Rä), ssk (He) och hemtjänst. Förtydliga definitioner och begrepp (10) NPÖ/SVPL (Sä och Av) Chef som inte har rehabkompetens. Intern teamsamverkan (inom kommunen) (2) Gemensam chef rehab och ssk. Saknar en MAR (alla utom Fa och Bo). Vårdbegäran (Lu, Av och Va) Otydliga begrepp, rutiner och riktlinjer. Take Care/SVPL (2) Länsövergripande vårdutveckling, exempelvis vara delaktiga i vårdprogram (2) Följer hela vårdkedjan (Va och Av) Otydligt uppdrag. Utbildning till hemtjänstpersonal (1) Samlokalisering rehab och ssk (Rä, Or, Va, Mo, Bo och Lu). Nära till hemtjänst (Or och Mo) Vårdbegäran (Av, Sä, Rä och Va). Ställa krav på landstinget/skriva avvikelser (1) Vårdplanering (Lu, Rä, Va, Or och Fa) Fortsatt nätverkande för att arbeta fram lika vård i hela länet (1) Teamträffar (Av och Lu). Underbemannade sg/ft. Extern teamsamverkan (VC/Lasarett) (0) Kan inte logga in på websesam med Sithskort. Patientinformation/NPÖ (0) Utvärderingen av kommunaliseringen av hemsjukvården i Dalarna Muntlig delrapportering II till Styrgrupp Äldre Projektledare Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna

4 Löpande verksamhetsnära statistik Vecka 13 Vecka 39 Vecka 13 Vecka Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter varav kvinnor över 65 år varav män över 65 år varav barn (under 18 år) 2. Antalet hembesökspatienter Antal årsarbetare enligt budget Varav ssk Varav at Varav sg Usk 155,25 170,8 113,3 133,1 32,05 32,9 15,94 14,8 7,75 10, Antalet hembesök till hemsjukvårdspatienter Varav ssk Varav rehab varav at Varav sg varav planerade varav oplanerade Antalet hembesök till hembesöksspatienter Varav ssk Varav rehab varav at Varav sg varav planerade varav oplanerade varav kvälls- och nattbesök ( ) varav kvälls- och nattbesök ( ) varav helger och röda dagar ( ) varav helger och röda dagar ( ) Antal vårdbegäran Antalet "fullständiga" vårdbegäran Procent fullständiga" vårdbegäran % 38% 6. Antal personal som har en delegering Antal aktuella delegeringar/y Patient- och anhörigperspektiv Enkätstudien (KUPP) Patientens upplevelse och värdering av kvalitet i kommunal hemsjukvård, en jämförelse före och efter kommunaliseringen. Intervjuer med åtta patienter (sex kvinnor och två män) och åtta anhöriga (fyra döttrar, en son och tre make/maka/sambo) från fem kommuner. Två patienter avböjde deltagande (en kvinna och en man) och en manlig patient svarade inte. Av de åtta patienterna som intervjuades var tre sammanboende och övriga ensamstående. En patient < 65 år. Ej fått namn på varken patient eller anhörig från Borlänge, Gagnef, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Smedjebacken och Säter. 4

5 Medarbetarperspektiv Sex fokusgruppsintervjuer med ett urval av läkare, distriktssköterskor, samordningssjuksköterskor och rehabpersonal från landstinget har genomförts. Två fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor respektive rehabpersonal från nästan alla av länets kommuner har genomförts. En webbenkätundersökning (all leg personal) har genomförts (svarsfrekvens 56 %). Synpunkter på enkätens upplägg och innehåll. Fått fel namn från flera kommuner. Semistrukturerade intervjuer med 11 hemtjänstpersonal (bara kvinnor) från sex kommuner. Frågorna från webbenkäten. Organisations- och ledningsperspektiv Fokusgruppsintervjuer med chefer inom landstinget (primärvård och slutenvård) har genomförts. Två fokusgruppsintervjuer, med MAS- / MAR:ar samt enhetschefer för länets biståndshandläggare, har genomförts. 5

6 Analysarbetet Patient och anhörig Medarbetare Organisation och ledning Plan för resultatredovisningen Muntlig slutredovisning till: Styrgrupp Äldre 5/12 MAS/MAR-nätverket 5/12 Enhetschefer HSL 5/12 Chefsnätverket 12/12 Välfärdsberedningen 19/12 Rapporten klar i mitten av januari Skriftlig kort feedback på kommunnivå till de kommuner som deltagit i utvärderingen/kartläggningen (skickat in relevant information). 6

7 Hur går vi vidare? Vad har ni för fortsatta önskemål och behov? Diskussion i smågrupper 7

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-02-18 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Sammanhållen hemsjukvård

Sammanhållen hemsjukvård Sammanhållen hemsjukvård Slutrapport med bilagor Rapport 2009:3 Tuula Björkenor Utvecklings- och utredningsfunktionen Sammanhållen hemsjukvård Slutrapport med bilagor Rapport 2009:3 Tuula Björkenor Utvecklings-

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 2 INNEHÅLL

Läs mer

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Strokeprojektet 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Utveckling av vårdkedjan efter stroke Projektledare: Mattias Alsiö Enköping den 31 januari 2013 1 Sammanfattning Bakgrund: I

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Bilaga KS 2011/144/1 2011-08-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Västmanlands Kommuner och Landsting,

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 35 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer