Syfte/process Margaretha Häggström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström"

Transkript

1 Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamhetens behov på kort och lång sikt tillfredsställs. Organisationen ska skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet i processen/arbetssättet. 1

2 Göteborg Stad en attraktiv arbetsgivare Som arbetsgivare vill vi: Skapa samsyn kring uppdraget Tydliggöra uppdraget vem är vi till för! Visa på karriärvägar inom vård och omsorg Verka för individuell kompetensutveckling Tillämpa individuell och differentierad lönesättning med positiv löneutveckling när kompetensutvecklingen leder till höjd kvalitet för verksamheten och brukare. Ny kompetensmodell - Vård och omsorg om äldre Sambandet mellan verksamheten, enheten och individen Figur. Magnus Antilla/SKL. Att göra ett bra jobb 2

3 Verksamhetsnivå Enhetsnivå Medarbetarnivå Utvecklingssamtal Basuppdrag Fördjupningsuppdrag Expertuppdrag Lönesamtal 3

4 Planeringsverktyg av kompetens, utveckling och uppdrag Verksamhetens behov av kompetens? Medarbetarens nuvarande kompetens? Medarbetarnas samlade kompetens, hur motsvarar den verksamhetens behov av kompetens? Kompetensutveckling? - säkerställa basnivån - utveckling av fördjupningsområden - expertkompetens för förvaltningen/staden Ny kompetensmodell - Vård och omsorg om äldre Dokumentation Kostombud Hygienombud Handledarestuderande Salutogenombud Demensombud 4

5 Demens Demens 5

6 Göteborgs stads kompetensnätverk Uppdrag: Nationella riktlinjerna Identifiera vilken kompetens som finns i staden Återkoppling till ledningsgrupper Skyddsåtgärder Kompetensutveckling: Demens ABC med reflektion Studiecirklar Handledning Bredvidgång Resultat Göteborgs stads kompetensnätverk - koppling till stadsdelarna Expert demens Enhetschef Enhetschef Enhetschef Demensombud Kostombud Salutogenombud Ombud från: Hemtjänsten Särskilda boenden Dagverksamhet Etc Ombud från: Hemtjänsten Särskilda boenden Dagverksamhet Etc Ombud från: Hemtjänsten Särskilda boenden Dagverksamhet Etc 6

7 Planeringsverktyg av kompetens, utveckling och uppdrag Uppdragsbeskrivning Ny kompetensmodell - Vård och omsorg om äldre Slutsatser Kompetensplanering bygger på verksamhetsplanering och är en del av budgetarbetet Kompetensanalys är att ta reda på nuvarande och kommande behov av kompetens Styrning av kompetensutvecklingsinsatser görs utifrån verksamhetens behov Samtliga medarbetare och chefer involveras i den strategiska kompetensförsörjningen Nöjda göteborgare och en attraktiv arbetsgivare 7

8 Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Göteborgaren Medarbetaren Ekonomin Verksamheten Undersköterska uppdragsbeskrivning, basnivå Som undersköterska inom äldreomsorgen/hemsjukvården i Göteborgs Stad utgår man ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt vilket innebär fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. I arbetet ingår i huvudsak att: Stödja individen att få en meningsfull vardag baserad på hans/hennes livshistoria. Ge individuell omsorg och service till äldre i eget eller särskilt boende utifrån bistånd. Vara kontaktman. I samråd med den äldre planera, genomföra, utvärdera och dokumentera arbetet. Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering. Samverka i det gemensamma omsorgs- och vårdarbetet. Aktivt delta i arbetsplatsens kvalitets- och utvecklingsarbete. Bedriva arbetet på ett kostnadsmedvetet sätt. 8

9 Undersköterska uppdragsbeskrivning, fördjupad nivå Som undersköterska inom äldreomsorgen/hemsjukvården i Göteborgs Stad utgår man ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt vilket innebär fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Fördjupningsuppdrag: Datum: Förväntat resultat: Undersköterska uppdragsbeskrivning, expertnivå Som undersköterska inom äldreomsorgen/hemsjukvården i Göteborgs Stad utgår man ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt vilket innebär fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Undersköterska på expertnivå innebär att, utöver grundutbildningen, ha en utbildning på alt. påbyggnads-, yrkeshögskole-, kvalificerad yrkesutbildningsnivå inom specialområdet. Specialområde: Uppdrag: Datum: Förväntat resultat: 9

10 Det behövs specialister inom demensvården Demenssköterska Brämaregårdens vårdcentral Nationella riktliner för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående (2010) Enligt de nationella riktlinjerna har primärvården ett stort ansvar för att så tidigt som möjligt upptäcka, diagnostisera, behandla och stödja personer med demens och även ge stöd till de anhöriga. 1

11 BAKGRUND VAD HAR HÄNT PÅ HISINGEN I GÖTEBORG ALLA BEHÖVS LÄKARE PÅ ALLA NIVÅER SJUKSKÖTERSKOR SJUKGYMNASTER ARBETSTERAPEUTER UNDERSKÖTERSKOR SILVIASYSTRAR ANHÖRIGSTÖDJARE ETC ETC ETC 2

12 ALLA BEHÖVS VI SOM ÄR INTRESSERADE BEHÖVER SPRIDA DETTA BUDSKAP SÅ ATT ALLA SOM TROR SIG HA EN GLÖMSKESJUKDOM BLIR UTREDDA OCH TAGNA PÅ ALLVAR DÅ ÄR DET FANTASTISKT ATT KUNNA ERBJUDA EN TID TILL DEMENSSKÖT ELLER TID TILL LÄKARE STARTSKOTTET GICK 3

13 Projekt Hjärnhälsa Uppdraget - HISAM Genomförandet TEAM primärvård och kommun tillsammans Resultatet Fortsättningen RESULTAT Det blev en bättre samverkan mellan primärvård och äldreomsorg Vi blev bättre på att hitta personer med befarad demenssjukdom. Kunskap och information om demens-sjukdomar har spridits i organisationerna på många olika sätt. 4

14 RESULTAT AV HJÄRNHÄLSA Demensteam kom igång i flera stadsdelar Sjuksköterskor (äldre/mobil/demens) anställdes på alla vårdcentraler, vilket fungerar MYCKET BRA! Hjärnhälsa och resultat hölls aktuell på HISAM:s möten och på ledningsgruppen FORTSÄTTNINGEN av spridningsarbetet Nätverk bildades Hembesök ofta tillsammans med biståndshandläggare Utbildning i olika kognitiva tester till berörd personal Demensutbildningar 5

15 DEMENSUTBILDNING ENL KOMPETENSMODELLEN - 3STEG SEDAN 2009 HAR DEMENSUTBILDNINGAR GENOMFÖRTS. CA PERSONER PER KURS. UTBILDARE FRÅN KOMMUN OCH PRIMÄRVÅRD 6

16 Demenssjukdomar ett problem? Antalet äldre ökar Antalet dementa ökar (Sjukdom) Kostar mer än hjärt-kärl, stroke och cancersjukvården ihop kr (1.620:-/sek) Påverkar ca 1 miljon svenskar SVERIGE Invånare: Demensdiagnos: Nya fall/år: KOSTNADEN FÖR DEMENSVÅRDEN I SVERIGE = 51 MILJARDER KRONOR 7

17 HISINGEN Invånare: Demensdiagnos: ca Nya fall/år: ca 350 Funktionsnedsättning av minnet Kognitiv förmåga Tidig diagnos Lindring till moderat Svår Symtom BÖRJA HÄR!!! Diagnos Förlust av funktionellt oberoende Beteendestörningar Gruppboende / sjukhem Död Tid, år 8

18 DÄRFÖR BEHÖVS SPECIALISTER För att hålla en hög kompetens på vårdcentralen för att upptäcka, utreda, stödja personer med demenssjukdom Samverka med kommunens representanter och minnesmottagningen i Mölndal Samverkan med Minnesteamet primärvårdsrehab (SG och AT) FORTSÄTTNING Fortsätta att dokumentera och föra statistik över de insatser som sker på vårdcentralen. Registrera i Svedem Information till äldre personer och deras närstående via utskick och telefonsamtal Bättre kommunikation hitta sätt att förbättra informationsöverföring. Ständigt ha patienten/vårdtagaren och deras närstående i fokus 9

19 FORTSÄTTNING Återkoppling till de personer som vi gjort minnestester på och uppföljningar. Våga ställa diagnoser och våga behandla med de bromsmediciner som idag finns tillhanda. Stimulera till minnesträning. MINNESTRÄNING PREVENTIVA ÅTGÄRDER Alltid bra med bra kost och motion. Alltid bra att läsa, diskutera, lösa korsord etc Ändra invanda rutiner. Gör saker på annat sätt än du brukar. FARLIGT! att isolera sig, att dra sig undan, att inte bli stimulerad. 10

20 Våra sinnen i balans!!! Syn Känsel Hörsel Lukt Smak TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN 11

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer