Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg"

Transkript

1 Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april - dec 2013 Delprojektledare i respektive organisation

2 Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projektet ska Kartlägga vårdprocessen mellan vårdaktörerna för mest sjuka äldre Föreslå utveckling av proaktiv vårdplanering Genomföra testperiod i ett antal utvalda hemtjänstgrupper Utvärdera testerna/föreslå permanenta förändringar i vårdprocessen Minskat antal återinläggningar inom 30 dagar på Sollefteå sjukhus

3 Målgruppen - personer som deltar i samordnad vårdplanering, SVPL för återgång till ordinärt boende efter sjukhusvistelse - mest sjuka äldre > 65 år (Socialstyrelsens definition) - riskbedömning för återinläggning in om 30D

4 Välplanerad samordnad vårdplanering Underlätta nästa steg till andra vård- och omsorgsgivare - bästa för nästa Involvera patient och anhörig i planeringen Tydlig information Riskbedömning för åter inom 30 dag Teach - back Rondtider, avresetider Uppföljning- telefonuppföljning

5 Testperiod april- december 2013 Sollefteå: Skärvsta htj, Solgårdens htjt, Sollefteå htj Kramfors: Centrum, Gudmundrå, Viktoria, Bollsta, Nyland htj Rehabiliterande/ individstödjande förhållningssätt Den enskilde möts upp direkt vid hemkomsten för en trygg hemgång Utökad bemanning första dygnen Få antal personal Hemtjänstpersonal sjuksköterska arbetsterapeut Observation och utredning av den enskildes förmåga i hemmiljö Systematisk riskbedömning (fall, social isolering) Planeringsmöte i hemmiljön

6 Utfall av vårdplaneringar jan- juli 2013 Utfall Vårdplaneringar 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tot Åter 30d Åter 30d Kramfors Ord bo Korttids Trygg hemtj Totalt alla vpl % Sollefteå Ord bo Korttids Trygg hemtj Totalt alla vpl % Uppdaterad

7 Kramfors Utfall av vårdplaneringar januari tom juli 2013 Kramfors Kr eget boende kortidsboende trygg hemtj 5 0 Jan feb mars april maj juni juli Kramfors återinlagda (vpl) inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhus april - maj - juni - juli 12% 26% avlidna Återin ej återin 62% Så mycket bättre 8

8 Sollefteå Utfall av vårdplaneringar januari tom juli 2013 Sollefteå eget boende kortidsboende trygg hemtj jan feb mars april maj juni juli Sollefteå återinlagda (vpl) inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhus april -maj- juni - juli 6% 17% avlidna Återin ej återin 77% Så mycket bättre 9

9 Återinlagda inom 30 dag april- aug Återinlagda inom 30 dagar Återfinns i liten utsträckning i gruppen Trygg hemtjänst p g a av otrygghet/oro Återinlagda anmärkningsvärt högt i vårdplanerad grupp Återinlagda återfinns i stor utsträckning hos ej vårdplanerade Ex faktorer i vårdprocessen påverkar återinläggning slutenvård: Tillgängligheten i primärvården - Får ej kontakt med HC åker till Akuten - Dsk föreslår Akuten om tid för hembesök inte finns Läggs in på slutenvården från Akuten för VPL - Okända och otydliga rutiner - förtydliga kommunikationsvägarna - Processkartläggning hem - Akuten - hem - Information till Akutens personal 30/9, 7/10 10

10 Tid på dagen för hemkomst Positiva erfarenheter - Tid på dagen för hemkomst fungerar bra överlag Trygghetsenkät vid planeringsmötet - Brukarena och anhöriga överlag positiva till rutinen med Trygg hemtjänst - Enstaka missuppfattat omfattningen av Trygg hemtjänst - En del brukare störda av NP Positivt till arbetssättet med Trygg hemtjänst - Möta upp direkt vid hemkomst - Utökad bemanning första tiden - Stöd direkt i HSL- och omvårdnadsfrågor - Underlag för fortsatta insatser 11

11 Förbättringsområden Förståelsen för varandras arbetssituation! Bästa för nästa Rutiner omkring medicinhantering - Otydliga medicinlistor, ej uppdaterade vid utskrivning - Dosetter feldelade (omv personal räknar tabletter) Tekniska Hjälpmedel - olika rutiner från avdelningarna, egenvård svåra att införskaffa Information i Prator/ Gula mappen - Vårdplanen ej uppdaterad vid utskrivning, Yrkesgrupper saknas i Prator - Gula mappen svårt med uppdaterad information Planeringsmötet i hemmet - Förplanering + planeringsmöte HL och KP med brukare - Planeringsmöte alla med hos brukare Hemtjänst delaktiga inför planering av trygg hemtjänst - Individualiserad Trygg hemtjänst för redan kända kunder - Utsedd grupp utredningshemtjänst eller från egna hemtjänstgruppen 12

12 Vårdprocessen Processkartläggningen Info dagar Akuten Uppdaterad adressinformation på internet Info ut till hemtjänsten 13

13 Nuläge: Flöde Slutenvård-Kommun, Primärvård Hem Kvinna 80 år ramlat i hemmet. Förvirrad, tid. UVIx flera Ev. tas ett urinprov i hemmet Ankommer till Akuten 5-15 min 0-60 min Triagering/ provtagning 0-40 min Röntgen? 0-4 h Läkare undersökning /bedömning. Behandling/ åtgärd. Skrivs in pga. osäkerhet hemsit.? Eller bedömning om VPL via läkare. Hemtjänsten kontaktar DSK. DSK kommer och bedömer pat./alt fattar beslut på tel. DSK kontaktar 1177/Akutmott. AMBULANS/annan transport. Triagering utifrån RETTS /SSK,Provtagning Ställningstagande RTG Undersökning, bedömning. Ställningstagande inläggning,/hemgång Vid hemgång: SSK kontaktar Hemtjänst samt DSK vid medicinska förändringar. Om ej DSK kan nås, ringer hemtjänst Problem med för lite info via 1177 om aktuellt status Vad görs bedömningen utifrån? Läkare på akuten saknar helhetsbild av VPL processen. Vård på rätt nivå? Primärvård-Sluten vård? Ingen kontakt har tagits med Miss i kommunikation DSKhemtjänst? Rapport? Söka info SC Gula mappen ej uppdaterad. Ofta svårt att nå rätt hemtjänstgrupp-tar mycket tid för SSK akuten. Vid behov av utökad hemtjänst-problem, krävs ofta VPL DSK saknar kännedom om pat. Vid t.ex. jourtid Svårt att få kontakt med DSK, leder till att pat. Skickas in till Akuten? Förklaringar till processtegen: Övergripande processteg Detaljer i processteget Identifierade problem/ Förbättringsområden. Ideér Vad är en ohållbar hemsituation? Vem bedömer det? Anhörig? pat.? Hemtjänst? Anhöriga använder sjukhuset vi missnöje om beslut. Väntetid Vid svårigheter att nå hemtjänst-leder till inskrivning? Förslag att hemtjänst.nr kopplas till hemaddress (sökmotor) eller ett nr till samtliga hemtj.grupper Behövs en definition av utökad hemtjänstnär är det OK utan VPL OBS plats Akuten (24h) Större möjlighet att skrivas hem med ökad hjälp-snabbare flöde.

14 Nuläge: Flöde Slutenvård-Kommun, Primärvård Ankommer till Avd. Inskrivning, Omvårdnads-anamnes VPL SSK avd skickar meddelande i Prator till Primärvård och Kommun SSK,Läk,(AT,SG) Sluten vården Kallelse till VPL Tar tid innan patienten registreras i Prator. Tid innan hemtjänst får besked. VPL 1v. 3dgr Svar från Biståndshandläggare, VPL SSK Primärvård (Hitta en tid) SSK avd. kontaktar/kallar anhöriga Önskemål Att AT,SG Skriver i Prator. Gärna hembesök innan VPL Bekräftelse på hemgång (Prator) Hem Önskemål Att AT,SG (SV,PV) Nyttjar prator bättre Identifierade problem/ Förbättringsområden. Justering Prator tar tid Ideér Gärna återkoppling från Bistånd/hemtj. PV Distriktsläkare signerar innan VPL Tar tid innan Distriktsläkare signerar i prator Bostadsanpassningproblem T.ex. gamla hus, att hjälpmedel ej tas emot-anses dyrt av brukaren. Hemgång ofta snabbare i Sollefteå kommun. (matlådor. Ofta matdistrubition som fördröjer Diskussion: Hemtjänst ska alltid kontaktadsk när det uppstår ett behov om medicinsk bedömning hemmet. DSK rapporterar till Akuten. Om DSK inte är tillgänglig kontaktar hemtjänst Ring även Akuten för en rapport (SBAR) Säkerställ redan vid rapporten vilken hemtjänstgrupp pat.tillhör (aktuellt nr) Vid hemgång från akuten ska Akutens SSK lämna en enkel rapport till hemtjänstgruppen. Rapport till DSK om medicinsk behandling (mer avancerad rapport). Förslag om checklista vid utskrivning från Akuten (telnr till hemtjänst lämnas till taxi? Utökad hjälp? -kända kunder -Små/nya behov -möta upp i hemmet (finns en rutin för slå kommun, kan förtydligas?) På avdelningen-snabb inskrivning i Prator Förklaringar till processtegen: Övergripande processteg Detaljer i processteget Identifierade problem/ Förbättringsområden. Ideér Väntetid

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen

Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen FoU-rapport inom vårdvetenskap, Nr 2005:1 Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen Delstudie inom S@mS-projektet Tyra E O Graaf Rolf Nikula Anna Ehrenberg Margareta Ehnfors FoU-rapport inom vårdvetenskap,

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer