Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter"

Transkript

1 Underhålls- och förnyelseplan 1 Inledning Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och har att agera inom de ramar som stämma och lagar föreskriver. En av styrelsens skyldigheter är bl.a. att upprätta en underhålls- och förnyelseplan som bedömningsunderlag för den fondavsättning vilken samfällighetsföreningen, enligt lag, är skyldig att göra. Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioriteringar av större underhålls- och förnyelsearbeten. Styrelsen har valt att formulera en långsiktsplan på 30 år. Planen försöker beskriva vad som kan tänkas hända under denna långa tid. Det är naturligtvis helt omöjligt att i detalj förutse vad som i framtiden kommer att inträffa. Långsiktsplanen beskriver således bara ett av flera tänkbara scenarier och måste därför revideras varje år med utgångspunkt från verkligheten. 2 Buffert för oförutsedda utgifter Allt underhåll inträffar inte enligt plan utan inträffar alltefter som anläggningens objekt havererar beroende på slumpvisa händelser där sannolikheten att någonting kommer att hända ökar med anläggningens ålder. För att kunna ha beredskap för sådana situationer måste föreningen ha en buffert som kan klara av kostnaderna för vissa antagna uppkomna haverier som kan inträffa utanför de planerade aktiviteter som beskrivs i detta dokument. Tänkbara haverier som måste åtgärdas omgående kan vara Läcka i någon kulvert Takläckage på garagen Haveri i värmecentralen Andra haverier.. Hur stor bufferten ska vara beror på hur aktiviteterna beskrivna i detta dokument genomförs, ju fler genomförda aktiviteter desto mindre buffert. Styrelsen anser att bufferten i underhållsfonden med tanke på ovan inte ska understiga :- men bör vara :- eller helst vara :- för att vara det ska kännas tryggt. I planeringen av innehållande aktiviteter kommer styrelsen att beakta att bufferten i underhållsfonden inte kommer att understiga siffrorna.

2 3 Objekt 3.1 Garage Samfälligheten ansvarar för 81 st garage som varje medlem disponerar samt ytterliggare en värmecentral och ett garage i vilken gemensamhetsanläggningar såsom bredbandsutrustning finns. Värmecentralen saknar bakdörr samt fönster vilket medför att totalt antal är 82 st. av varje Åtgärd 1: Byte av bakdörrar Dörrarna börjar på vissa håll bli dåliga :- per dörr, totalt :- Därav arbetskostnad 1500:- / dörr, totalt :- En möjlighet att byta dörrar i ett garage / år ger c:a :- /år Förslagsvis att varje medlem betalar för sin dörr, arbetskostnaden står föreningen för. Byte av alla dörrar delas på 2 år, d.v.s. fond uttag på 61500:- / år Tidsintervall: 35 år Bör påbörjas/budgeteras: Planerad start Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen P.g.a av fukt som bl.a. kommer från fordon har vissa gipsskivor blivit skadade och bör bytas ut. Undersökning måste göras vilka garage som har skadade gipsskivor 2000:- per garage, c:a 20 garage ger totalt 40000:- Tidsintervall: 35 år Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster Målning av ytterväggar, dörrar och fönster :- per garage, totalt :- Tidsintervall: 10 år Senaste åtgärd: 2008 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 4: Byte av fönster Vissa fönster har rötskador. Renovering av fönstrets yttre del enbart, uppskattad kost 1000:- per garage, 82 garage ger totalt 82000:- Tidsintervall: 35 år

3 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 5: Lägg om papp på taket 40000:- per garagelänga, 8 st längor ger totalt :- Tidsintervall: 20 år Senaste åtgärd: 1998 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 6: Byter av panel Panel byts vid behov 10000:- per garagelänga, 8 st längor ger totalt 80000:- Tidsintervall: 40 år Bör påbörjas/budgeteras: Asfaltsytor, Parkeringar med sophus Samfälligheten ansvarar för gemensamma ytor som gångar och vägar inom området, 2 st parkeringar samt en hockeyplan. Asfaltering gjordes senast Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten 20000:- per tillfälle Tidsintervall: 6 år Senaste åtgärd: 2009 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor 10000:- per tillfälle Tidsintervall: 8 år Senaste åtgärd: 2002 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 3: Ny asfaltering :- per tillfälle Tidsintervall: 20år Senaste åtgärd: 2002 Bör påbörjas/budgeteras:

4 3.2.4 Åtgärd 4: Reparation sophus :- per tillfälle Tidsintervall: 10år Senaste åtgärd: 2002 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 5: Renovering av plank 23000:- per tillfälle Tidsintervall: 35år Bör påbörjas/budgeteras: Armatur Åtgärd 1: Byte av armatur :- Tidsintervall 35 år Bör påbörjas/budgeteras: Värmecentral och kulvertar Åtgärd 1. Reparation av läckor Denna händelse är endast uppskattad i tiden eftersom det inte går att prediktera när en läcka uppstår :- Tidsintervall 5 år Senaste åtgärd: 2006 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen :- Tidsintervall 15 år Senaste åtgärd: 2004 Bör påbörjas/budgeteras:

5 3.5 Krypgrunder Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder :- per grund, 14 st krypgrunder ger totalt :- Tidsintervall 30 år Bör påbörjas: Åtgärd 2: Byte av radon fläktar 6 000:- per fläkt, 3 st krypgrunder(2 fläktar) ger totalt 36000:- Tidsintervall 20 år Senaste åtgärd: 2007 Bör påbörjas: Stora lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning :- Tidsintervall 15 år Senaste åtgärd: 2009 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området :- Tidsintervall 15 år Bör påbörjas/budgeteras: Lilla lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning :- Tidsintervall 10 år Senaste åtgärd: 2006 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 2: Upprustning av vegetation/ 10000:-

6 Tidsintervall 15 år Bör påbörjas/budgeteras: Hockeyplanen Åtgärd 1: Byte av nät 60000:- Tidsintervall 20 år Senaste åtgärd: 1998 Bör påbörjas/budgeteras: Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg 20000:- Tidsintervall 20 år Senaste åtgärd: 1994 Bör påbörjas/budgeteras:

7 När i tiden Aktiviteter 3.1 Garage Åtgärd 1: Byte av bakdörrar Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster Åtgärd 4: Byte av fönster Åtgärd 5: Lägg om papp på taket Åtgärd 6: Byte av panel 3.2 Asfaltsytor, Parkeringar med sophus Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor Åtgärd 3: Ny asfaltering Åtgärd 4: Reparation sophus Åtgärd 5: Renovering av plank 3.3 Armatur Åtgärd 1: Byte av armatur 3.4 Värmecentral och kulvertar Åtgärd 1. Reparation av läckor Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen 3.5 Krypgrunder Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder Åtgärd 2: Byte av radon fläktar 3.6 Stora lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området 3.7 Lilla lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning Åtgärd 2: Upprustning av vegitation 3.8 Hockeyplanen Åtgärd 1: Byte av nät Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg

8 Kostnad i tiden Aktiviteter 2.1 Garage Åtgärd 1: Byte av bakdörrar Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster Åtgärd 4: Byte av fönster Åtgärd 5: Lägg om papp på taket Åtgärd 6: Byte av panel Asfaltsytor, Parkeringar med sophus Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor Åtgärd 3: Ny asfaltering Åtgärd 4: Reparation sophus Åtgärd 5: Renovering av plank Armatur Åtgärd 1: Byte av armatur Värmecentral och kulvertar Åtgärd 1. Reparation av läckor Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen Krypgrunder Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder Åtgärd 2: Byte av radon fläktar 3.6 Stora lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området Lilla lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning Åtgärd 2: Upprustning av vegitation Hockeyplanen Åtgärd 1: Byte av nät Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg TOTAL BEDÖMT UTTAG

9 Avsättning / uttag ur underhållsfonden Aktiviteter Årlig fondavsättning Tillgängligt kapital i fonden innan uttag Extra avsättning /förlust Avdrag värmecentral Avdrag asfalt Garage Åtgärd 1: Byte av bakdörrar Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster Åtgärd 4: Byte av fönster Åtgärd 5: Lägg om papp på taket Åtgärd 6: Byte av panel Asfaltsytor, Parkeringar med sophus Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor Åtgärd 3: Ny asfaltering Åtgärd 4: Reparation sophus Åtgärd 5: Renovering av plank Armatur Åtgärd 1: Byte av armatur Värmecentral och kulvertar Åtgärd 1. Reparation av läckor Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen Krypgrunder Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder Åtgärd 2: Byte av radon fläktar Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området Lilla lekparken Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning Åtgärd 2: Upprustning av vegitation Hockeyplanen Åtgärd 1: Byte av nät Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg Tillgängligt kapital i fonden efter uttag

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Samfälligheten Sågvreten

Samfälligheten Sågvreten Innehåll 1. Underhålls- och förnyelseplan... 2 2. Underhålls- och förnyelsefond... 2 3. Fondens användande... 3 4. Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning... 3 5. Anläggningarnas värde... 4

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA

MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA I samband med installationen bestämdes att driftskostnaden för Avfuktarna i längornas krypgrunder skulle av fastighetsägarna

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet Styrelsen för Vinhandlarens Samfällighetsförening, 717904-6318 får härmed avge årsbokslut för 2011. Styrelsen avger även berättelse över 2012 vad avser viktigare kommentarer till bokslut, genomförd verksamhet

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma!

Kallelse till extra föreningsstämma! Sida 1 Kallelse till extra föreningsstämma! Lindåsskolan, 2008-09-23 Kallelse extra Föreningsstämma - Norra Lindås Samfällighetsförening Sida 2 Kallelse till extra stämma för Norra Lindås samfällighetsförening

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Ytterligare material inför årsmötet

Ytterligare material inför årsmötet Ytterligare material inför årsmötet 1. Revisionsberättelse 2. Skrivelse från styrelsen om finansiering av underhåll 3. Motioner och styrelsens svar på motionerna Vänliga hälsningar Styrelsen Org nr 702000-4532

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

BRF JAKTEN Bostadsrättsföreningen Jakten förvaltar sedan 1951 fastigheterna Brynäs 66:15 och 66:17

BRF JAKTEN Bostadsrättsföreningen Jakten förvaltar sedan 1951 fastigheterna Brynäs 66:15 och 66:17 Information inför årsmöte rörande fråga om förbättringsarbeten Föreningens ekonomi är god och vi har relativt låg belåningsnivå vilket ger oss utrymme att utföra en del förbättringsarbeten utan att höja

Läs mer

NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT

NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT 2 DITT BOENDE VÅR ANGELÄGENHET OLIKA BOENDEFORMER I princip finns det tre olika sätt att bo på. Antingen äger och innehar man sin egen bostad med bostadsrätt, äger sin

Läs mer