Kallelse till årsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma"

Transkript

1 Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning av inkomna motioner från medlemmar Förenklad balans och resultaträkning Balans och resultaträkning i förenklad version Balans och resultaträkning Förslag till budget för 2014 Välkomna! Styrelsen Dagordning Lantmätarvägens samfällighet söndag den 23 mars 2014 kl 17:00 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande av dagordning 4 Årsstämmans behöriga utlysande 5 Val av presidium a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Protokolljusterare/rösträknare (1 st) 6 Behandling av styrelsens berättelse 7 Behandling av ekonomisk berättelse 8 Behandling av revisorernas berättelse 9 Placering av årets vinst 10 Frågan om ansvarsfrihet 11 Val av styrelse kassör, sekreterare och ledamot 12 Motioner från styrelsen Underhåll- och förnyelseplan Motioner från medlemmar 13 Avgifter Medlemsavgift samt fond för yttre underhåll 14 Övriga frågor 15 Avslutning

2 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen har förvaltat samfällighetsföreningens grönområden, parkanläggningar, gångvägar, parkeringsplatser, lekplatser, soprum samt spill- och vattenledningar. Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen; haft fyra protokollförda styrelsemöten organiserat vårstädningen upprättat gräsklippningsschema upphandlat snöröjning för 2014 genomfört spolning av samfällighetens vatten- eller avloppsledning på kedjehusgården ersatt samfällighetens gamla elskåp med ett nytt infört källsortering i båda soprummen monterar ny belysning i soprummen iordningställt soprummen för källsortering tagit ner skadad rönn på radhusgården och återställt gräsmattan Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret Vald för Sten Kenttä Ordförande 2013 Åsa Lundmark Kassör 2013 Veronica Fogelqvist Sekreterare 2013 Stefan Larsson Ledamot 2013 Helena Blom Ledamot 2013 Suppleanter Göran Henriksson 2013 Kerstin Ekström 2013 Revisorer Ingemar Kallioniemi 2013 Peter Ruth 2013 Revisorsuppleant Maj Wälimaa 2013 Valberedning Magnus Blom 2013 Greger Malmström 2013 Göran Henriksson 2013

3 Förslag till Underhålls- och förnyelseplan (version ) Lagen kräver att en samfällighet ska utarbeta en underhålls och förnyelseplan. Detta innebär en långsiktig plan över hur anläggningar som ägs gemensamt ska förvaltas d v s underhållas och förnyas. Planen bör revideras årligen av förslagsvis årsstämman, i annat fall årligen av styrelsen och vart femte år av årsstämman. Lantmätarvägens samfällighetsförening förvaltar tre gemensamhetsanläggningar med betäckningarna Luleå Sunderbyn GA:7, GA:8 samt GA:9. Område Åtgård Frekvens Senast Beräknat Garage Samfällighetsföreningen ansvarar för garagebyggnaden samt motorvärmare Motorvärmare GA:7 Ommålning(minst två varv)12 år olika 2016, 2018 Armatur utomhus 40 år , 2096 Byte av portar 35 år , 2051 El+ avläsare+armatur inne 50 år , 2061 Byte tak 50 år , 2086 Hängrännor 50 år 2031,2086(rensas årligen) Byte av mv-stolpar och el 50 år , 2081 Lekplats Byte sand/fräsa och fylla på10 år?? Lekstugor Byte utrustning 30 år Förråd Byte gränsstock 30 år GA:8 Ommålning(minst två varv)12 år 2007? GA:9 Tak 50 år Byggår? Byte el 50 år Byggår? Brunnar Samfällighetsföreningen ansvarar för avloppsledningen fram till överkant av Avlopp bottenplattan för fastigheten, men inte inom själva byggnadskroppen. GA:7 GA:8 RB-brunnar SLAMSUG 6 år , 2020 GA:9 RB Okulär besiktning 2 år Totalbyte 100 år (När de går sönder) Ledning/Ventilbyte 50 år Asfalt GA:7 Med detta avses gång och entrévägar samt parkeringsplatser inom samfällighetens gränser. Lägga om 30 år , Förslag i dagsläget: Asfaltera om parkering, innegård RADHUS, innergård KEDJEHUS i omgångar med tre års mellanrum. Asfalten är den utgift som kräver mest extern finansiering. Föreningen bör därför överväga att byta asfalt mot grus på parkeringsområdet (då blir asfalt kvar endast på innergårdar och underhållskostnaden sänks). Beslut om ev grusning av parkering tas på års- eller medlemsmöte. Not: Luleå energi ansvarar för skador uppkomna av fjärrvärmenätet, vi kontaktar dem vid skador på exempelvis nordvästra uppfarten.

4 Område Åtgård Frekvens Senast Beräknat Armatur Byte 50 år Innergårdar GA:8 och GA:9 Ytterligare information Beskrivning VA Lantmätarvägens samfällighetsförening *RB-brunnar (SPOLBRUNNAR) Vi har gemensamma avlopp per länga. Totalt fem RB-brunnar för RADHUSEN och fyra för KEDJEHUSEN. Vid vissa av husen är de gemensamma spolbrunnarna placerade UNDER altanen. RB-brunnarna (Spolbrunnarna) är placerade enligt följande RADHUSEN: Utanför hus 73,93,103 samt på gaveln vid 87 KEDJEHUSEN: Alla avlopp är av plast, däremot är ventil och skarv av annat material och kan rosta vid jordkontakt. Kom ihåg att dränera med sand vid upptag av avlopp. De saknar teleskopiska överdelar och kan skjuta ifrån varandra vid tjälskjutning. I så fall rasar jordmassor in i avloppet och förorsakar stopp för just den längan. Bilagor: BD3 137/81: Beslut Fastighetsbildningsmyndigheten (medföljer ej detta utskick)

5 Förteckning inkomna motioner till årsstämma Innehåll Avsändare Förslag till beslut Ny avrinningsbrunn i gångväg mellan Lmv 89 och 91. Detta förorsakar en stor vattenansamling vid tö- eller regnväder Förslag gemensam upphandling av garageportar Nedsjunken brunn som skadar bilarna på parkeringen bakom garagelänga 3 sett från öster Läckande hängränna på och felaktig avrinning från ovanstående garagellänga som förorsakar fastfrusna garageportar Bilsituationen samt olovlig parkering på radhusens innergård Lmv 91 Lmv 91 Lmv 91 Lmv 91 Okänd Ny avrinningsbrunn Att föreningen undersöker intresse för gemensamt uppköp bland medlemmarna Höj brunnen Förläng avrinning/bygg ny brunn Ommålning av garage Okänd 2 Ommålning av garage Renovering och byte av dörrar till soprum och förråd Okänd 2 Renovering och byte av dörrar till soprum och förråd Bättre sandning av gårdar Okänd 2 Offert från extern leverantör och parkering Byte av garagedörrar Okänd 2 Installation och kostnad står respektive fastighetsägare för Byte av sand i lekplats Okänd 2 Radhus Underhålls- och Styrelsen Att årsstämman antar planen förnyelseplan Avgift för fond för yttre underhåll höjning från 100 kr/månad till 250kr/månad Styrelsen Att årsstämman beslutar om en höjning av fondavgiften för att kunna genomföra ovanstående underhålls och förnyelseplan.

6 Förenklad balansräkning Lantmätarvägens samfällighetsförening TILLGÅNGAR Obetalda fakturor av medlemmar , ,00 Så här mycket fanns på banken , ,98 SUMMA TILLGÅNGAR , ,98 KORTFRISTIGA SKULDER Obetalda fakturor till leverantörer , ,00 Övriga skulder ,00 0,00 SUMMA KORTFR. SKULDER , ,00 Våra tillgångar är placerade under följande bokföringskonton Årets resultat , ,13 Fond för yttre underhåll , ,85 TOTALT VAD FÖRENINGEN VAR GOD FÖR VID ÅRSSKIFTET , ,98 Vi föreslår att årets resultat överförs till Fond för yttre innehåll och låses till föreningen Förenklad resultaträkning Lantmätarvägens samfällighetsförening INTÄKTER El , ,06 Vatten , ,30 Medlemsavgift , ,51 Öresutjämning 0,00 6,57 Ränta för vårt bankkonto 0, ,95 (OBS! Fondavgift går direkt på balanskonto och syns ej här) TOTALT , ,39 KOSTNADER Lokal -240,00-200,00 EL fast avgift 0, ,00 El rörlig avgift , ,76 Snöröjning , ,00 Vatten och avlopp fast avgift 0, ,00 Vatten och avlopp rörlig avgift , ,00 Renhållning , ,00 Försäkringar , ,00 Rep och underhåll , ,00 Förbrukningsinventarier ,00-648,00 Kontorsmaterial 0,00-573,00 Bankkostnader -960, ,50 Externa tjänster (bl a fakturering och bokföring) , ,00 Räntekostader 0,00 SUMMA , ,26 ÅRETS RESULTAT , ,13

7

8

9 Förslag till budget 2014 INTÄKTER 2014 jämfört 2013 El Vatten Medlemsavgift Ränta för vårt bankkonto TOTALT KOSTNADER Lokal EL fast avgift El rörlig avgift Snöröjning Vatten och avlopp fast avgift Vatten och avlopp rörlig avgift Renhållning Försäkringar Rep och underhåll Förbrukningsinventarier rep av lekparker 650 Kontorsmaterial Bankkostnader Externa tjänster (bl a fakturering och bokföring) SUMMA Årets resultat (överförs till yttre fond) Utöver resultatbudget föreslås Årets resultat (överförs till yttre fond) Medlemsfond kr/ månad 100kr/måna d Nuvarande fondmedel exkl årets inbetalningar Större investeringar höja gångväg 0 SUMMA FOND VID ÅRETS SLUT utanför Lmv OBS! Medlemsfond räknas ej in i resultat utan påverkar bara balansräkningen OBS! Avskrivningar för större investeringar drar ned resultatet ytterligare

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

1 (1) OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-11-15 KALLELSE

1 (1) OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-11-15 KALLELSE 1 (1) OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-11-15 KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2010. Tid: Söndagen den 28 mars 2010, kl. 12.00 14.00 (OBS!

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2011-03-13, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen Sida 1 (10) Förvaltningsberättelse för Krogtäppans samfällighetsförening avseende verksamhetsåret. Styrelse Hus Verksamhetsområde Staffan Sillén 56 Ordförande samt Hemsidan och Uh-plan Birgitta

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer