Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige"

Transkript

1 Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Sverige Uppdaterat 1 februari 2013 Denna översikt finns länkad från Kompletterande/reviderade uppgifter införs successivt av respektive projektledare Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter m.m. Kronoberg-Blekinge Halland f (Jönköpings län) Sydost (Kalmar län+gotland) Västra Götaland Stockholms län Skåne Östergötland Värmland Södermanland Västerbotten Sverige Projekt i verksamhetsplanerna Kronoberg-Blekinge Halland f (Jönköpings län) Sydost (Kalmar län+gotland) Västra Götaland Stockholms län Skåne Östergötland Värmland Södermanland Västerbotten Sverige 1

2 Basfakta Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Kronoberg- Blekinge Start augusti 2003 som Kronoberg. Uppehåll från halvårsskiftet 2008 Nystart våren 2009 som Kronoberg- Blekinge med 3- årsavtal. 1 person 50 % 13 Samtliga kommuner, länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge samt Regionförbundet södra Småland (RFSS) och Region Belkinge Styrgrupp: 1 st RFSS, 1 st Region Blekinge 1 st Lst 3 st miljöchefer (2 från Kronoberg och 1 från Blekinge) Miljöchefsgrupp: Samtliga 11 miljöchefer (3 kommuner i Blekinge har sammanslagna miljöförvaltningar: Miljöförbundet Blekinge Väst) Kontaktpersoner: En person på varje miljökontor (antingen chef eller handläggare) Arbetsgrupper: Alla projekt har en arbetsgrupp bestående av handläggare från alla eller några kommuner samt Länsstyrelsen. Miljöbalken Linda Petersson (Tidigare, t.o.m. feb. 2012: Heidi Samuelsson ) 2

3 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Miljössamverkan Halland Start 2004 Projektperioder: Mars juni 2007 Återstart hösten 2008 Tillsvidare fr.o.m person 100% 6 Region Halland Kommunernas miljönämnder Styrgrupp: Alla kommuners miljöchefer (6 st) Projektgrupp: Alla projekt har en projektgrupp bestående av projektledare och handläggare från alla eller några kommuner Miljöbalken (både miljöoch hälsoskydd.) och från 2011 även livsmedelslagen Teres Gustavsson an f (Jönköpings län) Start november 2005 Pågår till person 100 % 13 (av 13) Kommunerna Länsstyrelsen Regionförbundet Jönköpings län (administrativt ansvarig from 2012) Styrgrupp: 3 miljöchefer (Höglandskommunerna), (GGVV-regionen och Jönköping), 1 från länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning samt 1 från regionförbundet. Kontaktpersoner: En person på varje miljökontor (antingen chef eller handläggare) samt funktionsansvarig för miljötillsyn på Lst. Projektgrupp: Alla projekt har en projektgrupp bestående av handläggare från alla eller några kommuner samt ibland länsstyrelsen. Endast miljöbalken Camilla Johansson

4 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Sydost (MSO) Start Drivs till och med 2012 genom ett treårigt löpande avtal. 1 person 100 % på Miljöbalken samt 20% tjänst på Livsmedelslagen 13 (och två länsstyrelser) Kommunerna i Kalmar län och Gotlands kommun. Länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län Regionförbundet Kalmar län. Miljöchefesgrupp Stygrupp: (4 miljöchefer 1 länssty. 1 regionför. 1 projektled.) Kontaktpersonsgrupp: (1 person från alla kommuner och 1 från LST) Projektarbetsgrupp: Alla delprojekt har en arbetsgrupp bestående av 4-5 miljöhandläggare. Miljöbalken och sen 2012 även Livsmedelslagen Karen Jensen Anna Johansson Livsmedelsprojekt Västra Götaland (MVG) Start juli åriga projektperioder t.o.m Därefter 4- åriga. Innevarande projektperiod: personer, totalt ca 150 % 49 (varav några samverkar i gemensamma miljökontor. Totalt 39 miljökontor i länet från hösten 2009) Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen De fyra kommunförbunden i länet samt kommunerna. Styrgrupp (SG) Representanter från Länsstyrelsen (1, ordf), Regionen (1), ett kommunförbund (1), miljöchefer (4) Arbetsgrupp (AG) Representanter från Länsstyrelsen (2), Regionen (1), ett kommunförbund (1), miljökontor (5), projektledarna (2) Kontaktpersoner En på varje miljökontor, personer på Regionen, AG och SG Projektgrupper bildas för respektive projekt Endast miljöbalken (både miljö- och hälsoskydd.) Lasse Lind Cecilia Lunder Anna Malmros Christina Åkerman Livsmedelsprojekt Lasse , Cecilia , Anna , Christina

5 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Stockholms län (MSL) Start mars Fr.o.m ett 3 årigt avtal mellan projektägarna. Part har möjlighet att säga upp avtalet vid varje årsskifte. 1 person 80 % Samtliga 26 Deltagande kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Styrgrupp: 6 miljöchefer, Lst, KSL : Administrerar projektet från Stockholms miljöförvaltning. Arbetsgrupper: Till varje samverkansprojekt bildas en arbetsgrupp med delprojektledare Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Henrik Spovin , VP 2012 finns här>> VP 2013 finns under Matris och Verksamhetsplaner. 5

6 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Skåne Start i maj 2005 Första perioden Därefter tvååriga verksamhetsperioder VP VP VP Pågår tillsvidare ( Kemikaliesamverkan och Hälsoskyddssamverkan bedrevs i länet innan MSS startade) 2 personer 50 % var 33 Länsstyrelsen Kommunförbundet Skåne Skånes kommuner Styrgrupp Representanter från Länsstyrelsen (2 varav ordf), kommunerna (3), Arbetsoch Miljömedicin Region Skåne (1), adjungerad länsveterinären Projektledningsgrupp Länsstyrelsen Bitr projektledare Kommunförbundet Skåne Representanter från kommunerna i Skånes fyra hörn mm (7) Kontaktpersoner En på varje miljökontor Projektarbetsgrupper bildas för respektive valt projekt och består av 6-8 handläggare från främst kommuner/ länsstyrelse (varav en ordförande) samt en eller båda projektledarna Miljöbalken (både miljöoch hälsoskydd) samt livsmedelslagstiftningen Göran Jansson (Länsstyrelsen i Skåne län) och Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) Göran , Bosse 0435/

7 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Östergötland (MÖTA) Start januari 2007 Pågår tills vidare Ingen definierad tid. Se under projektledare t.h. 13 Länsstyrelsen Kommunerna Styrgrupp Miljöcheferna på de miljökontor som finns i länet (12 st) + miljöchef lst. Sekretariat Nuvarande sammansättning: Länsstyrelsens MÖTAsamordnare, Länsstyrelsens miljöskyddsdirektör, Miljöchef i Linköping, Miljöchef i Norrköping, samt en miljöchefsrepresentant från de mindre kommunerna enligt ett rullande schema. Miljöbalken (miljöskydd, och hälsoskydd) och livsmedelslagstiftningen. Sekretariat bestående av fyra personer, ingen anställd projektledare Kontaktperson för sekretariatet: Melica Cliffoord Fyra samordningsgrupper: - Kompetens - Miljöskydd - Hälsoskydd Avlopp - Livsmedel 7

8 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Värmland Startade 2008 som ett treårigt projekt. Fortsätter person 100 % 16 Kommunerna Länsstyrelsen Region Värmland Styrgrupp Representanter från Länsstyrelsen (1), kommunerna (5) och Region Värmland (1) Arbetsutskott Representant från Länsstyrelsen Ordf. i Styrgruppen och projektledaren Miljöbalken Livsmedelslagstiftningen (fr o m 2013) Eddie Persson Kontaktpersoner En på varje miljökontor i kommunerna, personer på Region Värmland och Länsstyrelsen Delprojekt/ arbets - grupper Till varje delprojekt bildas en delprojektgrupp med delprojektledare 8

9 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Södermanland Startade 1 juli Nuvarande avtalsperiod: 1 juli december person 50% 9, samtliga i länet Länsstyrelsen Kommunerna Chefsmöte Miljöcheferna i länets kommuner (9), och på länsstyrelsens miljöenhet Styrgrupp Tre kommunala miljöchefer, miljöchefen på länsstyrelsens miljöenhet, projektledaren adjungerad Miljöbalken, endast miljöskydd samt hälsoskydd Patrik Holmer En person, 50% För samtliga projekt tillsätts en arbetsgrupp samt en delprojektledare 9

10 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Västerbotten Startat April 2012 Initialt ett treårigt projekt med syftet att bli en permanent verksamhet 1 person 50% 15, samtliga i länet Region Västerbotten Länsstyrelsen Kommunerna Projektägare är Region Västerbotten som är huvudman för projektet. Ägargrupp En repr. från respektive organisation som finansierar projektet. Miljöbalken, endast miljöskydd samt hälsoskydd Lisa Redin Styrgrupp Fem miljöchefer/1:e miljöinspektörer, två repr. från länsstyrelsen, en repr. Region Västerbotten För samtliga delprojekt kommer en projektarbetsgrupp att tillsättas Näringslivet konsulteras inför samverkan 10

11 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Sverige Start oktober Drivs 1 år i taget, men viljeinriktningen är att projektet skall löpa under flera år. Ca 1,8 tjänst Samtliga 21 länsstyrelser är med i projektet. Länsstyrelserna Naturvårdsverket Socialstyrelsen Jordbruksverket Havs- och vattenmyndigheten Styrgrupp Representanter från länsstyrelserna (5), samt adjungerade från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten (4) Referensgrupp Miljövårdsdirektörernas förening. Ca 1,8 tjänst Kontaktpersoner En till tre personer från varje länsstyrelse Projektgrupper Bildas för varje delprojekt. Består oftast av 4-6 miljöbalkshandläggare på länsstyrelserna, projektledare och ev representant från centralt verk. Hela miljöbalken Ingela Höök (proj.led) Carina Lif (bitr. proj.led) Lotta Sahlin Skoog (proj.led för Optimal behovsutredning) Mia Hammarberg (proj.led för Handlingsplan för tillsyn på markavvatningsföretag) Ingela , Carina , Lotta Mia Hemsida Webbaserad arbetsplats på länsstyrelsernas intranät med adressen verkansverige 11

12 Projekt Kronoberg- Blekinge Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) PCB Energi- och transporter Informationsmaterial om gårdars avfall KemIs projekt om bekämpningsmedel Enskilda avlopp Gårdars avfall Informationsmöten om effektiv energianvändning Utbildningar Tillsynsplaner Kvalitetssäkring Utbildningsdagar (vedeldning, småskalig livsmedelsprod., brunnskunskap) Kompetensutveckling i fem län, EU Socialfondsprojekt: Se Sydost Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt 2012 Nationella projekt Projekt kring bygg o rivningsavfall Fordonstvättar (uppdatera policyn) Temadagar kring: strandskydd, Animaliska biprodukter, VOC, Legionella, Medieträning, Värmepumpar, Kemiska bekämp. Inom vattenskyddsomr. Gemensamt med Jönköping: introd.rutiner ny anställda o vittna i domstol Gemensamt med Kalmar, miljöbalksdag Arbete som fortsätter sedan 2011 Nyckeltal, rutiner, informationsinsatser Preliminär verksamhetsplan 2013 ej antagen ännu Projekt: Projekt kring bygg o rivningsavfall tillsammans med Byggsamverkan Kronoberg forts. från Utbildning: Bullerutbildning tillsammans med Länsstyrelsen Miljöforum skapa nytt dialogforum inom Kronoberg-Blekinge på nätet Temadagar kring: Värmepumpar, strandskydd, täkter med Länsstyrelsen Träffar: Miljö- och hälsoskyddshandläggarträff Miljöadministratörsträff Miljöchefsmöte 3 ggr/år Nämndspresidieträff 2 ggr/år Miljötillsyn lantbruk 2ggr/år Enskilda avlopp 2 grr/år Gemensamt med Jönköping: introd.rutiner ny anställda Årligt återkommande arbete: Nyckeltal, rutiner, informationsinsatser 12

13 Halland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Vindkraft Enskilda avlopp Skyddsområden för vattentäkt Brukarenkät EN-effekt energitillsyn & energieffektivisering GIS och enskilda avlopp Fritidsbåtshamnar Nyckeltal Vattendirektivet och tillsyn/prövning av avloppanläggningar pe LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status Webbaserad energiinventeringsenkät Samsyn inom Livsmedelsområdet (genom länsveterinären) Fordonstvättar (ej genomförts) Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt som fortsätter 2012 LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status Nya projekt 2012 Kompetensutvecklingsprojektet TiIlsynsutveckling i Väst i samarbete med länsstyrelsen VG/MVG LOVA-projekt GIS utveckling av halländska miljökontoren som ett led i vattendirektivsarbetet (ej gjorts) Återkommande projekt Verksamhetsplan 2013 Arbete Jämförelse av tidsåtgång i ärende Sammanställning av riktlinjer Ta fram kommunikationsplan Förbättra hemsidan Kommunbesök Samordning fritidsbåtar Projekt som fortsätter 2013 LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status (Kompetensutvecklingsprojektet TiIlsynsutveckling i Väst i samarbete med länsstyrelsen VG/MVG) Nya projekt 2013 Kosttillskott/SärNär Vattendirektivet lantbrukstillsyn Minireningsverk Buller (förskolor) Analys av brukarenkät (TUV projekt) Återkommande projekt Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse för 2012 Aktualitetsgranskning Arbete Nyckeltal - analys Brukarenkät 2013 Kunskapsinventering Framtagande av logotyp Samverkansgrupper: Oljeavskiljare (Fordonstvätt) och Avfall för anläggningsändamål Arbete, fortsättning från 2012 Jämförelse av tidsåtgång i ärende Sammanställning av riktlinjer Ta fram kommunikationsplan Förbättra hemsidan och införa projektplatser 13

14 f (Jönköpings län) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt Egenkontroll skola/förskola resp. småföretag Värmepumpar gemensamma bedömningar och material Upptaktsmöte om cisterntillsyn inom VSO Uppdatering av länets cisternpolicy Hygien i förskola Cisterner i vattenskyddsområden Fordonstvättar Vindkraft Egenkontroll flerbostadshus Energitillsyn Mäklarutbildningar inom förorenad mark, radon och avlopp Miljöskydd i lantbruk Små avlopp TIM - Titta på hur Gnosjö jobbar Miljöolyckor (sprida bra rutiner) Miljöbrott (flödesschema, vem gör vad) Gifter i enskilt dricksvatten (info t hushåll) Buller (kurser) a) praktisk bullermätning b) bullerdämpande åtgärder i boendemiljön Seminarier: Miljöbrottssamverkan, Bevissäkring och provtagning, Utbildning av avloppsentreprenörer, Hälsoskyddsträff med SoS, Oljeavskiljare, Vindkraftsbuller, PCB (samarbete med Västra Götaland), Tobakstillsyn (samarbete med länsstyrelsen) Strategiträffar: Vindkraft. Fordonstvättar. PCB Övriga handläggarträffar, bl.a: Miljöbrott, Miljöskyddshandläggarträff, Hälsoskyddsträff, Förorenad mark Kompetensutveckling EU:Socialfondsprojekt: Se Sydost Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt som fortsätter 2012 Buller kompetenshöjning ihop med MVG Energitillsyn (sammanställa tillsyn 2011) Nya projekt 2012 Enskilda avlopp gemensamma skyddsavstånd för hög skyddsnivå Skjutbanor undersöka vad som är svårt för handläggning Avloppsreningsverk, mindre än 2000 pe. Tillsyn ska ske Ändra webbplatsen Träffar Avloppshandläggare Miljöskyddshandläggare 2 dgr inkl ½ dag Miljöbrott Hälsoskyddshandläggare Strategiträff Flerbostadshus Miljöbrottsseminarium Strandskydd Kontaktpersonsträff Nämndpresidieträff Nationella tillsynsprojekt som samordnas regionalt Jordbruksverket Effektiv näring KEMI Reach NV Olagliga Avfallstransporter Sos Piercing och tatuerare Projekt som fortsätter 2013 Avloppsreningsverk, mindre än 2000 pe. Tillsyn Flyttat till 2013: Temadag Miljöolyckor, scenarios med räddningstjänst. Flyttat till 2013: Sprida bra rutiner till nyanställda på miljökontor Nya projekt 2013 Tillsyn av tillfälliga boenden inkl vårdboenden och migrationsboenden Kurs om Fukt och mögel Kurs om Oljeavskiljare Miljökontorens samhällsnytta Behovsutredning miljökontor, gemensamma nyckeltal Kommunbesök Träffar Miljö- och hälsoskyddshandläggare Vindkraftshandläggare Täkthandläggare Kontaktpersonsträff Nämndpresidieträff 14

15 Sydost (MSO) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Projekt: Kemikalietillsyn, del 1 TIM, tillsyn i miljömålen (handledningsprojekt) Utbildning gräventreprenörer, inte enbart avloppsentr. (handledningsprojekt) Kemikalier på företag, del 2 Djurhållning nära tätbebyggelse Energitillsyn Tillsyn av avloppsreningsverk Tillsyn gamla deponier Informationsprojekt Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet. Avfallshantering på livsmedelsanläggningar/företag Vattendirektivet Temadagar: Information om PCB till fastighetsägare, Rådgivning enskilda vattentäkter, Miljöbalksdag, Badvattendirektivet, Miljö- och hälsoskyddsfrågorna i planprocesserna, Byggnation inom förorenade och potentiellt förorenade områden, Branschdagar, Miljöskydd inom lantbruk, Kontroll av fastbränsleeldade pannor, Kvalitetssäker och effektiv tillsyn, Egenkontroll för små och medelstora företag Kompetensutveckling EU:Socialfondsprojekt med utbildningar inom Effektivt arbetssätt och Service, bemötande och konflikthantering för medarbetare på miljökontoren/motsvarande i Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Gotlands och Kalmar län. Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt 2012, miljöbalken: 1. Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar. 2. Tillsyn på små verksamheter. 3. Förbättrad recipientkontroll genom ökad deltagande. 4. Klassning av nedlagda deponier Temadagar: PBL-MB-LAV Innemiljö för miljöinspektörer Miljöbalksdag Projekt livsmedel: Intervjuteknik vid offentlig tillsyn Projekt 2013, miljöbalken: MIFO fas 2 Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Vindkraft, samsyn kring etablering och tillsyn Temadagar: Behovsbedömningar, MKB, miljöbedömningar samband med planärenden Dagvatten Hur hanteras hänsynen till växt- och djurlivet på kommunerna? Projekt, livsmedelslagen: Redlighet ute i livsmedelsverksamheterna Temadag: Kontroll av vatten enligt livsmedelslagstiftningen 15

16 Västra Götaland (MVG) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Biltvättpolicy Avfallstillsyn (Återvinningsstationer resp. backyard burning ) Tillsynskampanj jordbruk Vindkraftverk Inomhusmiljö VOC-tillsyn Förorenade områden Massor från schakt och anläggning m.m. Vägledning om sanktionsärenden PCB-tillsyn Tillsyn nedlagda tippar Tillsynskampanj energi Översvämningar och miljö- och hälsoskydd Enskilda avlopp Täkttillsyn Tillsynskampanj vattenskyddsområden Jordbrukstillsyn Tillsynskampanj, inkl KemIs nationella kampanj Buller Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt Biltvätt på gatan informationskampanj 2. Utsläpp till vatten från mindre verksamheter 3. Nedskräpning, inklusive skrotbilar 4. Olyckor och utsläpp 5. Småskalig fastbränsleeldning Projekt som fortsätter från Buller 7. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Återkommande projekt 8. Verksamhetsplan för nästa år 9. Verksamhetsberättelse för föregående år 10. Aktualitetsgranskning som 2010 Nationella tillsynsprojekt som vi stödjer Gränsöverskridande avfallstransporter, Naturvårdsverket Piercing och tatuering, Socialstyrelsen Reachtillsyn, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket Effektiv näring, Jordbruksverket Nya projekt Efterbehandling förorenade områden - samsyn 2. Verkstadsindustri 3. Dagvatten 4. Bräddningar 5. Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Projekt som fortsätter från Utsläpp till vatten från mindre verksamheter 7. Nedskräpning, inklusive skrotbilar Återkommande projekt 8. Verksamhetsplan för Verksamhetsberättelse för föregående år 10. Aktualitetsgranskning Särskilt administrativt projekt Anpassning till ny webb och administrativa rutiner 16

17 Stockholms län (MSL) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Projekt: Minireningsverk (små VA) Energifrågor i tillsynen Livsmedel (uppföljning av riskklassificeringssystemet) Hygienlokaler, steg II (tillsynskampanj) FAQ (återkommande frågor) Nyckeltal för miljökontorens verksamhet Buller (en vägledning för bedömning i beslut avseende trafikbuller) Service och bemötande i tillsynen (öka medarbetarnas kunskap i kommunikation och om hur viktig en bra dialog är i tillsynen) Kosmetiska och Hygieniska produkter riktade till barn (tillsynskampanj) El-avfall Nyckeltal, steg II (mätningar ute i kommunerna) Enklare lagefterlevnad Inventering och riskklassning av miljöfarliga verksamheter i drift Export av avfall Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Samverkansprojekt Energi i tillsynen - utbildning Enklare lagefterlevnad Export av avfall seminarium Hygienlokaler utbildning för tatuerare Kommunikation och bemötande i tillsynen Luftvärmepumpar Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet inventering Nationella rapportbiblioteket Nyckeltal och handläggningstider Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning Tillsyn av tvättning blästring av plåttak Tillsyn lantbruk Täkttillsyn Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare Verksamhetsutveckling med webbenkät Vägledning för tillsyn av dagvatten Övrigt en sworkshop genomförs i början av året. arbetet med en kommunikationsplan för MSL fortsätter. öka tillgängligheten av MSL:s material på webben fortsätter. Antalet besökare på den publika webbplatsen ska öka. ett digitalt nyhetsbrev skickas ut till intresserade. MSL ska delta vid årets miljöchefsträffar MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger. MSL ska presentera sin verksamhet för KSL:s miljöoch samhällsutvecklingsberedning och vid årets miljönämndsordförandeträffar. MSL ska samverka med övriga landets miljösamverkansorganisationer samt delta i årets projektledarträffar. Under 2012 påbörjade och beslutade samverkansprojekt ska genomföras enligt respektive projektplan. Nya samverkansprojekt ska starta efter önskemål från MSL:s parter och efter beslut i MSL:s styrgrupp. Rutinerna för MSL:s kommunikationsarbete sammanställs i en kommunikationsplan. En plan för uppdatering av funktionaliteten på miljosamverkanstockholm.se och projektarbetsplats ska tas fram. Antalet besökare på den publika webbplatsen ska öka. En workshop genomförs under hösten. MSL ska presentera sin verksamhet för KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning och vid årets miljönämndsordförandeträffar. MSL ska vid årets miljöchefsträffar få beslut om inriktning, presentera verksamheten och samla in synpunkter. MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger. Fokus på MSL:s omvärldsbevakning ligger på KemI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Havsoch vattenmyndigheten, Tillsyns- och föreskriftsrådet samt Sverige. Verksamheten under 2013 ska följa budget. Verksamhetsberättelse för 2012 ska vara klar senast MSL ska samverka med övriga landets miljösamverkansorganisationer samt delta i årets projektledarträffar. 17

18 Skåne Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Miljömål Giftfri miljö Kemikaliekontroll enligt REACH Förorenad mark Miljömål Frisk luft Miljökvalitetsnorm - partiklar Miljömål Grundvatten av god kvalitet Vattenskyddsområden Vattendirektivet och tillsyn mm enligt miljöbalken Miljömål Begränsad klimatpåverkan Informationskampanj till allmänheten om Hållbart resande Miljömål God bebyggd miljö Egenkontroll för fastighetsägare (även boende för säsongsarbetare) Vägtrafikbuller Avfall Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Miljömål Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö Tillsyn av golfbanor bekämpningsmedel, gödsling, vattenuttag mm Delprojekt inom lantbruks-/djurskyddsområdet samt livsmedelsområdet Rutiner och checklistor inom djurskyddsområdet Kontroll av märkning av livsmedel Övrigt miljösamverkansarbete: Utbildningsinsatser efter behov/resurser (kurser och seminarier anordnas och samordnas regionalt) Framtagning av övrigt informationsmaterial efter behov/resurser Ajourhållning av hemsida med kalendarium över kurser etc inom miljöområdet, inte bara Skånes egna aktiviteter Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Miljömål Giftfri miljö Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor (k) Fordonsbranschen åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar (l) Tillsyn frisörer (k) Kemikalietillsyn enligt Reach (l) Miljömål Frisk luft Utsläpp av VOC från industrin (l) Livsmedel Mobila verksamheter (l) (k)=kort projekt, ca 1 år (l)=långt projekt, ca 2 år Aktualitetsgranskning av tidigare projekt Övrigt miljösamverkansarbete: Utbildningsinsatser efter behov/resurser (kurser och seminarier anordnas och samordnas regionalt) Framtagning av övrigt informationsmaterial efter behov/resurser Ajourhållning av hemsida med kalendarium över kurser etc inom miljöområdet, inte bara Skånes egna aktiviteter Seminarier och temadagar, ex.vis buller, förorenade byggnader Under genomförs även ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden, Effektiv miljötillsyn, med Kommunförbundet Skåne som projektägare. Se spalten till vänster 18

19 Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Östergötland (MÖTA) Miljö- och hälsoskydd: Avlopp - entreprenörsutbildning Ett renare Östergötland / MIFO Fas 2 (gamla deponier) Revidering av egenkontrollbroschyren mfv PCB i fastigheter Legionellabroschyr äldreboende Projekt fjäderfä Seminarium hydrogeologi med SGI Miljöbrottsprocessinspirationsdag Energi tillsyn/info Miljömålsarbete hos verksamhetsutövare Vedeldningsprojekt Egenkontroll i förskolor/skolor Enskilda avlopp koordinatsättning GPS, skyddsnivåer, tillsyn minireningsverk Seminarium CLP/REACH Åklagarträff med kompetensutveckling inom brottsmålsprocessen. Miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbetet. Projektörsutbildning (Avloppsgruppen) Samförvaring av kemikalier Kemikalier på företag Utbildning om bekämpningsmedel i vattenskyddsområden Tillsyn växtodling med fokus på växtnäring (Lantbruksgruppen) Livsmedel Livsmedel redlighet och hygien vid grillning i butik Kontroll av livsmedelsföretagens kunskapsnivå Dricksvatten Beredd fisk Sushiprojekt Märkningskurs 2 dagar Rengöringsprojekt Allergiprojekt Miljö- och hälsoskydd Reach-tillsynsprojekt i samverkan med KemI m.fl. Projekt - kommunala deponier Bullerhandläggarträff Handläggarträffar med erfarenhetsutbyte inom hälsoskydd Projekt utbilda rektorer ang. hälsoskyddsfrågor Projekt hemsidetexter till kommuner ang. hälsoskyddsfrågor Handläggarträffar med erfarenhetsutbyte för lantbrukshandläggare Två handläggarträffar för avloppshandläggare Projekt avloppsreningsverk Projekt bedömning avloppsanordningars reningsfunktion Livsmedel Projekt aromer Utbildning smittskydd och matförgiftning Studiebesök i Stockholm Två länsmöten där Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och kommunerna deltar. Kompetens Påbörja planering av inspektörsträff för samsyn 2013 Möta gemensamma utbildningsbehov som ev uppstår Sekretariat Kontinuerligt arbete med internt informationsbrev som ska skickas ut 2 ggr per år 19

20 i Värmland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt: Enskilda Avlopp Avfall, inriktning schaktmassor i samverkan med Västra Götaland Tillsyn Jordbruk Tillsyn Energi Tillsyn badanläggningar avseende hygien och energianvändning Dagvattenhantering Vattendirektivet Seminarier och kompetensutveckling Erfarenhetsutbyte Kompetensutbildning Enskilda Avlopp Kompetensutbildning Praktisk tillsynsjuridik Tillsyn Jordbruk och tillsyn energi Enskilda Avlopp och Avfall effekter och möjligheter Praktisk tillsynsjuridik Tillsyn bekämpningsmedel Utbilda utbildarna inom ramen för projekt små avlopp Juridik, förvaltningsrätt och handläggning Media och bemötande Inomhusmiljö Kommunikation och bemötande i tillsynen a la Stockholmsmodellen. Utbildning för förtroendevalda, Jonas Christensen. Samverkansträffar - Inspektörer Regionala informationsträffar Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Delprojekt: Tillsyn avloppsanläggningar > 25 pe Buller, kompetens och serviceprojekt Ev uppföljning av dagvattenprojeketet m provtagning (om medel från HaV erhålls) Seminarier och kompetensutveckling Nätverka inom tillsyn vattenskyddområden Avfallsförordningenen. Energitillsyn Handläggarträffar Delprojekt: Radon-Handledning för att nå miljömålet till 2020 Tillsyn av oljeavskiljare Inomhusmiljö Fortsättning på delprojekt Tilsyn avloppsanläggningar >25 pe Seminarier och kompetensutveckling Nätverka inom tillsyn vattenskyddområden, små avlopp och livsmedelskontroll Cisterner Vindkraft Animaliska biprodukter Handläggarträffar 20

21 Södermanland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt: Nya taxor utifrån risk- och resursbedömning Avlopp, gemensamma rutiner vid hög- resp normalriskområden (Handbok för handläggare av små avlopp) Energitillsyn För ett renare Sörmland, fas 2 Resursbedömning för risk- och resursbedömda taxor Bedömningsmanual för befintliga små avloppsanordningar Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt: Dagvatten, vägledning för tillsyn av dagvatten vid miljöfarlig verksamhet Seminarier och kompetensutveckling: Presidiekonferens för miljönämnder Verksamhetsplanering Projekt som fortsätter från 2011: Bedömningsmanual för befintliga små avloppsanordningar (avslutas våren 2012) Seminarier och kompetensutveckling: Miljöbrottsprocessinspirationsdag Utbildning i akustik och handläggning av bullerärenden Tillsyn av växtnäringsläckage inom jordbruket Miljöutbildning för förtroendevalda (MHN) Västerbotten (startade april 2012) Framtagande hemsida Framtagande logotyp Framtagande VP Genomförande av delprojekt inventering av gamla deponier Genomförande av delprojekt Egenkontroll med fokus riskbedömning Forts Genomförande av delprojekt inventering av gamla deponier Forts. Genomförande av delprojekt Egenkontroll med fokus riskbedömning Genomförande av delprojekt Avfall som anläggningsmassor Uppstart av delprojekt Vindkraftstillsyn Utbildning Inomhusmiljö Utbildning Riskbaserad taxa Utbildning IED-direktivet 2 st Presidieträffar 21

22 Sverige Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Avfall mottagningskriterier vid deponier Tillsynsvägledningsgruppen Hotade arter i Alternativ Medicin Tillsyn för God ekologisk status Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Informationsmaterial för vattenverksamheter Utveckling och fördjupning av kommunikationsarbetet Metodstöd för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas hälsoskyddstillsyn Sprida information om små avlopp Vattenförvaltning och kemikalier Samla avlopp Energitorvtäkter Biotopskydd Optimal tillsynsplan Tillsynsutbildning Förbränning - tillsyn Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Egenkontroll/recipientkontroll vattenkraft Samsyn i hantering av 12:6 samråd Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt: REACH-tillsyn Handlingsplan för tillsyn på markavvattningsföretaq Förstudie Artskydd Optimal behovsutredning Projekt som fortsätter från 2011: Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Egenkontroll/recipientkontroll vattenkraft Samsyn i hantering av 12:6 samråd Om utrymme finns kommer dessutom en eller flera tillsynsutbildningar att genomföras under verksamhetsåret. Nya projekt: Samråd enligt 6 kap MB Hälsoskydd, erfarenhetsutbyte mm LAV och VA-planering Tillsyn vattenkraftverk och dammar Kartläggning och utveckling av befintliga handläggarnätverk Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning) Projekt som fortsätter från 2012: Optimal behovsutredning Handlingsplan för tillsyn av markavvattningsföretag Förstudie Artskydd Tillsyn MKN Vatten Reach-tillsyn 22

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

Styrgruppen. Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte.

Styrgruppen. Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte. sid 1(9) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Styrgruppen Minnesanteckningar, möte med styrgruppen Dag: Fredagen

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg;

Läs mer

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 018-727 43 72 2014-03-19 2013-1933-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken Meddelande nr 2014:16 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken År 2014-2016 2 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016 MEDDELANDE NR

Läs mer

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2013-12-12 2 VERKSAMHETSPLAN 2014 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2001:01 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län år 2015 2017 Rapport 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län

Läs mer