Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige"

Transkript

1 Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Sverige Uppdaterat 1 februari 2013 Denna översikt finns länkad från Kompletterande/reviderade uppgifter införs successivt av respektive projektledare Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter m.m. Kronoberg-Blekinge Halland f (Jönköpings län) Sydost (Kalmar län+gotland) Västra Götaland Stockholms län Skåne Östergötland Värmland Södermanland Västerbotten Sverige Projekt i verksamhetsplanerna Kronoberg-Blekinge Halland f (Jönköpings län) Sydost (Kalmar län+gotland) Västra Götaland Stockholms län Skåne Östergötland Värmland Södermanland Västerbotten Sverige 1

2 Basfakta Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Kronoberg- Blekinge Start augusti 2003 som Kronoberg. Uppehåll från halvårsskiftet 2008 Nystart våren 2009 som Kronoberg- Blekinge med 3- årsavtal. 1 person 50 % 13 Samtliga kommuner, länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge samt Regionförbundet södra Småland (RFSS) och Region Belkinge Styrgrupp: 1 st RFSS, 1 st Region Blekinge 1 st Lst 3 st miljöchefer (2 från Kronoberg och 1 från Blekinge) Miljöchefsgrupp: Samtliga 11 miljöchefer (3 kommuner i Blekinge har sammanslagna miljöförvaltningar: Miljöförbundet Blekinge Väst) Kontaktpersoner: En person på varje miljökontor (antingen chef eller handläggare) Arbetsgrupper: Alla projekt har en arbetsgrupp bestående av handläggare från alla eller några kommuner samt Länsstyrelsen. Miljöbalken Linda Petersson (Tidigare, t.o.m. feb. 2012: Heidi Samuelsson ) 2

3 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Miljössamverkan Halland Start 2004 Projektperioder: Mars juni 2007 Återstart hösten 2008 Tillsvidare fr.o.m person 100% 6 Region Halland Kommunernas miljönämnder Styrgrupp: Alla kommuners miljöchefer (6 st) Projektgrupp: Alla projekt har en projektgrupp bestående av projektledare och handläggare från alla eller några kommuner Miljöbalken (både miljöoch hälsoskydd.) och från 2011 även livsmedelslagen Teres Gustavsson an f (Jönköpings län) Start november 2005 Pågår till person 100 % 13 (av 13) Kommunerna Länsstyrelsen Regionförbundet Jönköpings län (administrativt ansvarig from 2012) Styrgrupp: 3 miljöchefer (Höglandskommunerna), (GGVV-regionen och Jönköping), 1 från länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning samt 1 från regionförbundet. Kontaktpersoner: En person på varje miljökontor (antingen chef eller handläggare) samt funktionsansvarig för miljötillsyn på Lst. Projektgrupp: Alla projekt har en projektgrupp bestående av handläggare från alla eller några kommuner samt ibland länsstyrelsen. Endast miljöbalken Camilla Johansson

4 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Sydost (MSO) Start Drivs till och med 2012 genom ett treårigt löpande avtal. 1 person 100 % på Miljöbalken samt 20% tjänst på Livsmedelslagen 13 (och två länsstyrelser) Kommunerna i Kalmar län och Gotlands kommun. Länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län Regionförbundet Kalmar län. Miljöchefesgrupp Stygrupp: (4 miljöchefer 1 länssty. 1 regionför. 1 projektled.) Kontaktpersonsgrupp: (1 person från alla kommuner och 1 från LST) Projektarbetsgrupp: Alla delprojekt har en arbetsgrupp bestående av 4-5 miljöhandläggare. Miljöbalken och sen 2012 även Livsmedelslagen Karen Jensen Anna Johansson Livsmedelsprojekt Västra Götaland (MVG) Start juli åriga projektperioder t.o.m Därefter 4- åriga. Innevarande projektperiod: personer, totalt ca 150 % 49 (varav några samverkar i gemensamma miljökontor. Totalt 39 miljökontor i länet från hösten 2009) Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen De fyra kommunförbunden i länet samt kommunerna. Styrgrupp (SG) Representanter från Länsstyrelsen (1, ordf), Regionen (1), ett kommunförbund (1), miljöchefer (4) Arbetsgrupp (AG) Representanter från Länsstyrelsen (2), Regionen (1), ett kommunförbund (1), miljökontor (5), projektledarna (2) Kontaktpersoner En på varje miljökontor, personer på Regionen, AG och SG Projektgrupper bildas för respektive projekt Endast miljöbalken (både miljö- och hälsoskydd.) Lasse Lind Cecilia Lunder Anna Malmros Christina Åkerman Livsmedelsprojekt Lasse , Cecilia , Anna , Christina

5 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Stockholms län (MSL) Start mars Fr.o.m ett 3 årigt avtal mellan projektägarna. Part har möjlighet att säga upp avtalet vid varje årsskifte. 1 person 80 % Samtliga 26 Deltagande kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Styrgrupp: 6 miljöchefer, Lst, KSL : Administrerar projektet från Stockholms miljöförvaltning. Arbetsgrupper: Till varje samverkansprojekt bildas en arbetsgrupp med delprojektledare Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Henrik Spovin , VP 2012 finns här>> VP 2013 finns under Matris och Verksamhetsplaner. 5

6 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Skåne Start i maj 2005 Första perioden Därefter tvååriga verksamhetsperioder VP VP VP Pågår tillsvidare ( Kemikaliesamverkan och Hälsoskyddssamverkan bedrevs i länet innan MSS startade) 2 personer 50 % var 33 Länsstyrelsen Kommunförbundet Skåne Skånes kommuner Styrgrupp Representanter från Länsstyrelsen (2 varav ordf), kommunerna (3), Arbetsoch Miljömedicin Region Skåne (1), adjungerad länsveterinären Projektledningsgrupp Länsstyrelsen Bitr projektledare Kommunförbundet Skåne Representanter från kommunerna i Skånes fyra hörn mm (7) Kontaktpersoner En på varje miljökontor Projektarbetsgrupper bildas för respektive valt projekt och består av 6-8 handläggare från främst kommuner/ länsstyrelse (varav en ordförande) samt en eller båda projektledarna Miljöbalken (både miljöoch hälsoskydd) samt livsmedelslagstiftningen Göran Jansson (Länsstyrelsen i Skåne län) och Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) Göran , Bosse 0435/

7 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Östergötland (MÖTA) Start januari 2007 Pågår tills vidare Ingen definierad tid. Se under projektledare t.h. 13 Länsstyrelsen Kommunerna Styrgrupp Miljöcheferna på de miljökontor som finns i länet (12 st) + miljöchef lst. Sekretariat Nuvarande sammansättning: Länsstyrelsens MÖTAsamordnare, Länsstyrelsens miljöskyddsdirektör, Miljöchef i Linköping, Miljöchef i Norrköping, samt en miljöchefsrepresentant från de mindre kommunerna enligt ett rullande schema. Miljöbalken (miljöskydd, och hälsoskydd) och livsmedelslagstiftningen. Sekretariat bestående av fyra personer, ingen anställd projektledare Kontaktperson för sekretariatet: Melica Cliffoord Fyra samordningsgrupper: - Kompetens - Miljöskydd - Hälsoskydd Avlopp - Livsmedel 7

8 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Värmland Startade 2008 som ett treårigt projekt. Fortsätter person 100 % 16 Kommunerna Länsstyrelsen Region Värmland Styrgrupp Representanter från Länsstyrelsen (1), kommunerna (5) och Region Värmland (1) Arbetsutskott Representant från Länsstyrelsen Ordf. i Styrgruppen och projektledaren Miljöbalken Livsmedelslagstiftningen (fr o m 2013) Eddie Persson Kontaktpersoner En på varje miljökontor i kommunerna, personer på Region Värmland och Länsstyrelsen Delprojekt/ arbets - grupper Till varje delprojekt bildas en delprojektgrupp med delprojektledare 8

9 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Södermanland Startade 1 juli Nuvarande avtalsperiod: 1 juli december person 50% 9, samtliga i länet Länsstyrelsen Kommunerna Chefsmöte Miljöcheferna i länets kommuner (9), och på länsstyrelsens miljöenhet Styrgrupp Tre kommunala miljöchefer, miljöchefen på länsstyrelsens miljöenhet, projektledaren adjungerad Miljöbalken, endast miljöskydd samt hälsoskydd Patrik Holmer En person, 50% För samtliga projekt tillsätts en arbetsgrupp samt en delprojektledare 9

10 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Västerbotten Startat April 2012 Initialt ett treårigt projekt med syftet att bli en permanent verksamhet 1 person 50% 15, samtliga i länet Region Västerbotten Länsstyrelsen Kommunerna Projektägare är Region Västerbotten som är huvudman för projektet. Ägargrupp En repr. från respektive organisation som finansierar projektet. Miljöbalken, endast miljöskydd samt hälsoskydd Lisa Redin Styrgrupp Fem miljöchefer/1:e miljöinspektörer, två repr. från länsstyrelsen, en repr. Region Västerbotten För samtliga delprojekt kommer en projektarbetsgrupp att tillsättas Näringslivet konsulteras inför samverkan 10

11 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Sverige Start oktober Drivs 1 år i taget, men viljeinriktningen är att projektet skall löpa under flera år. Ca 1,8 tjänst Samtliga 21 länsstyrelser är med i projektet. Länsstyrelserna Naturvårdsverket Socialstyrelsen Jordbruksverket Havs- och vattenmyndigheten Styrgrupp Representanter från länsstyrelserna (5), samt adjungerade från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten (4) Referensgrupp Miljövårdsdirektörernas förening. Ca 1,8 tjänst Kontaktpersoner En till tre personer från varje länsstyrelse Projektgrupper Bildas för varje delprojekt. Består oftast av 4-6 miljöbalkshandläggare på länsstyrelserna, projektledare och ev representant från centralt verk. Hela miljöbalken Ingela Höök (proj.led) Carina Lif (bitr. proj.led) Lotta Sahlin Skoog (proj.led för Optimal behovsutredning) Mia Hammarberg (proj.led för Handlingsplan för tillsyn på markavvatningsföretag) Ingela , Carina , Lotta Mia Hemsida Webbaserad arbetsplats på länsstyrelsernas intranät med adressen verkansverige 11

12 Projekt Kronoberg- Blekinge Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) PCB Energi- och transporter Informationsmaterial om gårdars avfall KemIs projekt om bekämpningsmedel Enskilda avlopp Gårdars avfall Informationsmöten om effektiv energianvändning Utbildningar Tillsynsplaner Kvalitetssäkring Utbildningsdagar (vedeldning, småskalig livsmedelsprod., brunnskunskap) Kompetensutveckling i fem län, EU Socialfondsprojekt: Se Sydost Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt 2012 Nationella projekt Projekt kring bygg o rivningsavfall Fordonstvättar (uppdatera policyn) Temadagar kring: strandskydd, Animaliska biprodukter, VOC, Legionella, Medieträning, Värmepumpar, Kemiska bekämp. Inom vattenskyddsomr. Gemensamt med Jönköping: introd.rutiner ny anställda o vittna i domstol Gemensamt med Kalmar, miljöbalksdag Arbete som fortsätter sedan 2011 Nyckeltal, rutiner, informationsinsatser Preliminär verksamhetsplan 2013 ej antagen ännu Projekt: Projekt kring bygg o rivningsavfall tillsammans med Byggsamverkan Kronoberg forts. från Utbildning: Bullerutbildning tillsammans med Länsstyrelsen Miljöforum skapa nytt dialogforum inom Kronoberg-Blekinge på nätet Temadagar kring: Värmepumpar, strandskydd, täkter med Länsstyrelsen Träffar: Miljö- och hälsoskyddshandläggarträff Miljöadministratörsträff Miljöchefsmöte 3 ggr/år Nämndspresidieträff 2 ggr/år Miljötillsyn lantbruk 2ggr/år Enskilda avlopp 2 grr/år Gemensamt med Jönköping: introd.rutiner ny anställda Årligt återkommande arbete: Nyckeltal, rutiner, informationsinsatser 12

13 Halland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Vindkraft Enskilda avlopp Skyddsområden för vattentäkt Brukarenkät EN-effekt energitillsyn & energieffektivisering GIS och enskilda avlopp Fritidsbåtshamnar Nyckeltal Vattendirektivet och tillsyn/prövning av avloppanläggningar pe LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status Webbaserad energiinventeringsenkät Samsyn inom Livsmedelsområdet (genom länsveterinären) Fordonstvättar (ej genomförts) Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt som fortsätter 2012 LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status Nya projekt 2012 Kompetensutvecklingsprojektet TiIlsynsutveckling i Väst i samarbete med länsstyrelsen VG/MVG LOVA-projekt GIS utveckling av halländska miljökontoren som ett led i vattendirektivsarbetet (ej gjorts) Återkommande projekt Verksamhetsplan 2013 Arbete Jämförelse av tidsåtgång i ärende Sammanställning av riktlinjer Ta fram kommunikationsplan Förbättra hemsidan Kommunbesök Samordning fritidsbåtar Projekt som fortsätter 2013 LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status (Kompetensutvecklingsprojektet TiIlsynsutveckling i Väst i samarbete med länsstyrelsen VG/MVG) Nya projekt 2013 Kosttillskott/SärNär Vattendirektivet lantbrukstillsyn Minireningsverk Buller (förskolor) Analys av brukarenkät (TUV projekt) Återkommande projekt Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse för 2012 Aktualitetsgranskning Arbete Nyckeltal - analys Brukarenkät 2013 Kunskapsinventering Framtagande av logotyp Samverkansgrupper: Oljeavskiljare (Fordonstvätt) och Avfall för anläggningsändamål Arbete, fortsättning från 2012 Jämförelse av tidsåtgång i ärende Sammanställning av riktlinjer Ta fram kommunikationsplan Förbättra hemsidan och införa projektplatser 13

14 f (Jönköpings län) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt Egenkontroll skola/förskola resp. småföretag Värmepumpar gemensamma bedömningar och material Upptaktsmöte om cisterntillsyn inom VSO Uppdatering av länets cisternpolicy Hygien i förskola Cisterner i vattenskyddsområden Fordonstvättar Vindkraft Egenkontroll flerbostadshus Energitillsyn Mäklarutbildningar inom förorenad mark, radon och avlopp Miljöskydd i lantbruk Små avlopp TIM - Titta på hur Gnosjö jobbar Miljöolyckor (sprida bra rutiner) Miljöbrott (flödesschema, vem gör vad) Gifter i enskilt dricksvatten (info t hushåll) Buller (kurser) a) praktisk bullermätning b) bullerdämpande åtgärder i boendemiljön Seminarier: Miljöbrottssamverkan, Bevissäkring och provtagning, Utbildning av avloppsentreprenörer, Hälsoskyddsträff med SoS, Oljeavskiljare, Vindkraftsbuller, PCB (samarbete med Västra Götaland), Tobakstillsyn (samarbete med länsstyrelsen) Strategiträffar: Vindkraft. Fordonstvättar. PCB Övriga handläggarträffar, bl.a: Miljöbrott, Miljöskyddshandläggarträff, Hälsoskyddsträff, Förorenad mark Kompetensutveckling EU:Socialfondsprojekt: Se Sydost Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt som fortsätter 2012 Buller kompetenshöjning ihop med MVG Energitillsyn (sammanställa tillsyn 2011) Nya projekt 2012 Enskilda avlopp gemensamma skyddsavstånd för hög skyddsnivå Skjutbanor undersöka vad som är svårt för handläggning Avloppsreningsverk, mindre än 2000 pe. Tillsyn ska ske Ändra webbplatsen Träffar Avloppshandläggare Miljöskyddshandläggare 2 dgr inkl ½ dag Miljöbrott Hälsoskyddshandläggare Strategiträff Flerbostadshus Miljöbrottsseminarium Strandskydd Kontaktpersonsträff Nämndpresidieträff Nationella tillsynsprojekt som samordnas regionalt Jordbruksverket Effektiv näring KEMI Reach NV Olagliga Avfallstransporter Sos Piercing och tatuerare Projekt som fortsätter 2013 Avloppsreningsverk, mindre än 2000 pe. Tillsyn Flyttat till 2013: Temadag Miljöolyckor, scenarios med räddningstjänst. Flyttat till 2013: Sprida bra rutiner till nyanställda på miljökontor Nya projekt 2013 Tillsyn av tillfälliga boenden inkl vårdboenden och migrationsboenden Kurs om Fukt och mögel Kurs om Oljeavskiljare Miljökontorens samhällsnytta Behovsutredning miljökontor, gemensamma nyckeltal Kommunbesök Träffar Miljö- och hälsoskyddshandläggare Vindkraftshandläggare Täkthandläggare Kontaktpersonsträff Nämndpresidieträff 14

15 Sydost (MSO) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Projekt: Kemikalietillsyn, del 1 TIM, tillsyn i miljömålen (handledningsprojekt) Utbildning gräventreprenörer, inte enbart avloppsentr. (handledningsprojekt) Kemikalier på företag, del 2 Djurhållning nära tätbebyggelse Energitillsyn Tillsyn av avloppsreningsverk Tillsyn gamla deponier Informationsprojekt Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet. Avfallshantering på livsmedelsanläggningar/företag Vattendirektivet Temadagar: Information om PCB till fastighetsägare, Rådgivning enskilda vattentäkter, Miljöbalksdag, Badvattendirektivet, Miljö- och hälsoskyddsfrågorna i planprocesserna, Byggnation inom förorenade och potentiellt förorenade områden, Branschdagar, Miljöskydd inom lantbruk, Kontroll av fastbränsleeldade pannor, Kvalitetssäker och effektiv tillsyn, Egenkontroll för små och medelstora företag Kompetensutveckling EU:Socialfondsprojekt med utbildningar inom Effektivt arbetssätt och Service, bemötande och konflikthantering för medarbetare på miljökontoren/motsvarande i Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Gotlands och Kalmar län. Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt 2012, miljöbalken: 1. Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar. 2. Tillsyn på små verksamheter. 3. Förbättrad recipientkontroll genom ökad deltagande. 4. Klassning av nedlagda deponier Temadagar: PBL-MB-LAV Innemiljö för miljöinspektörer Miljöbalksdag Projekt livsmedel: Intervjuteknik vid offentlig tillsyn Projekt 2013, miljöbalken: MIFO fas 2 Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Vindkraft, samsyn kring etablering och tillsyn Temadagar: Behovsbedömningar, MKB, miljöbedömningar samband med planärenden Dagvatten Hur hanteras hänsynen till växt- och djurlivet på kommunerna? Projekt, livsmedelslagen: Redlighet ute i livsmedelsverksamheterna Temadag: Kontroll av vatten enligt livsmedelslagstiftningen 15

16 Västra Götaland (MVG) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Biltvättpolicy Avfallstillsyn (Återvinningsstationer resp. backyard burning ) Tillsynskampanj jordbruk Vindkraftverk Inomhusmiljö VOC-tillsyn Förorenade områden Massor från schakt och anläggning m.m. Vägledning om sanktionsärenden PCB-tillsyn Tillsyn nedlagda tippar Tillsynskampanj energi Översvämningar och miljö- och hälsoskydd Enskilda avlopp Täkttillsyn Tillsynskampanj vattenskyddsområden Jordbrukstillsyn Tillsynskampanj, inkl KemIs nationella kampanj Buller Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt Biltvätt på gatan informationskampanj 2. Utsläpp till vatten från mindre verksamheter 3. Nedskräpning, inklusive skrotbilar 4. Olyckor och utsläpp 5. Småskalig fastbränsleeldning Projekt som fortsätter från Buller 7. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Återkommande projekt 8. Verksamhetsplan för nästa år 9. Verksamhetsberättelse för föregående år 10. Aktualitetsgranskning som 2010 Nationella tillsynsprojekt som vi stödjer Gränsöverskridande avfallstransporter, Naturvårdsverket Piercing och tatuering, Socialstyrelsen Reachtillsyn, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket Effektiv näring, Jordbruksverket Nya projekt Efterbehandling förorenade områden - samsyn 2. Verkstadsindustri 3. Dagvatten 4. Bräddningar 5. Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Projekt som fortsätter från Utsläpp till vatten från mindre verksamheter 7. Nedskräpning, inklusive skrotbilar Återkommande projekt 8. Verksamhetsplan för Verksamhetsberättelse för föregående år 10. Aktualitetsgranskning Särskilt administrativt projekt Anpassning till ny webb och administrativa rutiner 16

17 Stockholms län (MSL) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Projekt: Minireningsverk (små VA) Energifrågor i tillsynen Livsmedel (uppföljning av riskklassificeringssystemet) Hygienlokaler, steg II (tillsynskampanj) FAQ (återkommande frågor) Nyckeltal för miljökontorens verksamhet Buller (en vägledning för bedömning i beslut avseende trafikbuller) Service och bemötande i tillsynen (öka medarbetarnas kunskap i kommunikation och om hur viktig en bra dialog är i tillsynen) Kosmetiska och Hygieniska produkter riktade till barn (tillsynskampanj) El-avfall Nyckeltal, steg II (mätningar ute i kommunerna) Enklare lagefterlevnad Inventering och riskklassning av miljöfarliga verksamheter i drift Export av avfall Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Samverkansprojekt Energi i tillsynen - utbildning Enklare lagefterlevnad Export av avfall seminarium Hygienlokaler utbildning för tatuerare Kommunikation och bemötande i tillsynen Luftvärmepumpar Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet inventering Nationella rapportbiblioteket Nyckeltal och handläggningstider Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning Tillsyn av tvättning blästring av plåttak Tillsyn lantbruk Täkttillsyn Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare Verksamhetsutveckling med webbenkät Vägledning för tillsyn av dagvatten Övrigt en sworkshop genomförs i början av året. arbetet med en kommunikationsplan för MSL fortsätter. öka tillgängligheten av MSL:s material på webben fortsätter. Antalet besökare på den publika webbplatsen ska öka. ett digitalt nyhetsbrev skickas ut till intresserade. MSL ska delta vid årets miljöchefsträffar MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger. MSL ska presentera sin verksamhet för KSL:s miljöoch samhällsutvecklingsberedning och vid årets miljönämndsordförandeträffar. MSL ska samverka med övriga landets miljösamverkansorganisationer samt delta i årets projektledarträffar. Under 2012 påbörjade och beslutade samverkansprojekt ska genomföras enligt respektive projektplan. Nya samverkansprojekt ska starta efter önskemål från MSL:s parter och efter beslut i MSL:s styrgrupp. Rutinerna för MSL:s kommunikationsarbete sammanställs i en kommunikationsplan. En plan för uppdatering av funktionaliteten på miljosamverkanstockholm.se och projektarbetsplats ska tas fram. Antalet besökare på den publika webbplatsen ska öka. En workshop genomförs under hösten. MSL ska presentera sin verksamhet för KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning och vid årets miljönämndsordförandeträffar. MSL ska vid årets miljöchefsträffar få beslut om inriktning, presentera verksamheten och samla in synpunkter. MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger. Fokus på MSL:s omvärldsbevakning ligger på KemI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Havsoch vattenmyndigheten, Tillsyns- och föreskriftsrådet samt Sverige. Verksamheten under 2013 ska följa budget. Verksamhetsberättelse för 2012 ska vara klar senast MSL ska samverka med övriga landets miljösamverkansorganisationer samt delta i årets projektledarträffar. 17

18 Skåne Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Miljömål Giftfri miljö Kemikaliekontroll enligt REACH Förorenad mark Miljömål Frisk luft Miljökvalitetsnorm - partiklar Miljömål Grundvatten av god kvalitet Vattenskyddsområden Vattendirektivet och tillsyn mm enligt miljöbalken Miljömål Begränsad klimatpåverkan Informationskampanj till allmänheten om Hållbart resande Miljömål God bebyggd miljö Egenkontroll för fastighetsägare (även boende för säsongsarbetare) Vägtrafikbuller Avfall Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Miljömål Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö Tillsyn av golfbanor bekämpningsmedel, gödsling, vattenuttag mm Delprojekt inom lantbruks-/djurskyddsområdet samt livsmedelsområdet Rutiner och checklistor inom djurskyddsområdet Kontroll av märkning av livsmedel Övrigt miljösamverkansarbete: Utbildningsinsatser efter behov/resurser (kurser och seminarier anordnas och samordnas regionalt) Framtagning av övrigt informationsmaterial efter behov/resurser Ajourhållning av hemsida med kalendarium över kurser etc inom miljöområdet, inte bara Skånes egna aktiviteter Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Miljömål Giftfri miljö Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor (k) Fordonsbranschen åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar (l) Tillsyn frisörer (k) Kemikalietillsyn enligt Reach (l) Miljömål Frisk luft Utsläpp av VOC från industrin (l) Livsmedel Mobila verksamheter (l) (k)=kort projekt, ca 1 år (l)=långt projekt, ca 2 år Aktualitetsgranskning av tidigare projekt Övrigt miljösamverkansarbete: Utbildningsinsatser efter behov/resurser (kurser och seminarier anordnas och samordnas regionalt) Framtagning av övrigt informationsmaterial efter behov/resurser Ajourhållning av hemsida med kalendarium över kurser etc inom miljöområdet, inte bara Skånes egna aktiviteter Seminarier och temadagar, ex.vis buller, förorenade byggnader Under genomförs även ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden, Effektiv miljötillsyn, med Kommunförbundet Skåne som projektägare. Se spalten till vänster 18

19 Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Östergötland (MÖTA) Miljö- och hälsoskydd: Avlopp - entreprenörsutbildning Ett renare Östergötland / MIFO Fas 2 (gamla deponier) Revidering av egenkontrollbroschyren mfv PCB i fastigheter Legionellabroschyr äldreboende Projekt fjäderfä Seminarium hydrogeologi med SGI Miljöbrottsprocessinspirationsdag Energi tillsyn/info Miljömålsarbete hos verksamhetsutövare Vedeldningsprojekt Egenkontroll i förskolor/skolor Enskilda avlopp koordinatsättning GPS, skyddsnivåer, tillsyn minireningsverk Seminarium CLP/REACH Åklagarträff med kompetensutveckling inom brottsmålsprocessen. Miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbetet. Projektörsutbildning (Avloppsgruppen) Samförvaring av kemikalier Kemikalier på företag Utbildning om bekämpningsmedel i vattenskyddsområden Tillsyn växtodling med fokus på växtnäring (Lantbruksgruppen) Livsmedel Livsmedel redlighet och hygien vid grillning i butik Kontroll av livsmedelsföretagens kunskapsnivå Dricksvatten Beredd fisk Sushiprojekt Märkningskurs 2 dagar Rengöringsprojekt Allergiprojekt Miljö- och hälsoskydd Reach-tillsynsprojekt i samverkan med KemI m.fl. Projekt - kommunala deponier Bullerhandläggarträff Handläggarträffar med erfarenhetsutbyte inom hälsoskydd Projekt utbilda rektorer ang. hälsoskyddsfrågor Projekt hemsidetexter till kommuner ang. hälsoskyddsfrågor Handläggarträffar med erfarenhetsutbyte för lantbrukshandläggare Två handläggarträffar för avloppshandläggare Projekt avloppsreningsverk Projekt bedömning avloppsanordningars reningsfunktion Livsmedel Projekt aromer Utbildning smittskydd och matförgiftning Studiebesök i Stockholm Två länsmöten där Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och kommunerna deltar. Kompetens Påbörja planering av inspektörsträff för samsyn 2013 Möta gemensamma utbildningsbehov som ev uppstår Sekretariat Kontinuerligt arbete med internt informationsbrev som ska skickas ut 2 ggr per år 19

20 i Värmland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt: Enskilda Avlopp Avfall, inriktning schaktmassor i samverkan med Västra Götaland Tillsyn Jordbruk Tillsyn Energi Tillsyn badanläggningar avseende hygien och energianvändning Dagvattenhantering Vattendirektivet Seminarier och kompetensutveckling Erfarenhetsutbyte Kompetensutbildning Enskilda Avlopp Kompetensutbildning Praktisk tillsynsjuridik Tillsyn Jordbruk och tillsyn energi Enskilda Avlopp och Avfall effekter och möjligheter Praktisk tillsynsjuridik Tillsyn bekämpningsmedel Utbilda utbildarna inom ramen för projekt små avlopp Juridik, förvaltningsrätt och handläggning Media och bemötande Inomhusmiljö Kommunikation och bemötande i tillsynen a la Stockholmsmodellen. Utbildning för förtroendevalda, Jonas Christensen. Samverkansträffar - Inspektörer Regionala informationsträffar Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Delprojekt: Tillsyn avloppsanläggningar > 25 pe Buller, kompetens och serviceprojekt Ev uppföljning av dagvattenprojeketet m provtagning (om medel från HaV erhålls) Seminarier och kompetensutveckling Nätverka inom tillsyn vattenskyddområden Avfallsförordningenen. Energitillsyn Handläggarträffar Delprojekt: Radon-Handledning för att nå miljömålet till 2020 Tillsyn av oljeavskiljare Inomhusmiljö Fortsättning på delprojekt Tilsyn avloppsanläggningar >25 pe Seminarier och kompetensutveckling Nätverka inom tillsyn vattenskyddområden, små avlopp och livsmedelskontroll Cisterner Vindkraft Animaliska biprodukter Handläggarträffar 20

21 Södermanland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt: Nya taxor utifrån risk- och resursbedömning Avlopp, gemensamma rutiner vid hög- resp normalriskområden (Handbok för handläggare av små avlopp) Energitillsyn För ett renare Sörmland, fas 2 Resursbedömning för risk- och resursbedömda taxor Bedömningsmanual för befintliga små avloppsanordningar Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt: Dagvatten, vägledning för tillsyn av dagvatten vid miljöfarlig verksamhet Seminarier och kompetensutveckling: Presidiekonferens för miljönämnder Verksamhetsplanering Projekt som fortsätter från 2011: Bedömningsmanual för befintliga små avloppsanordningar (avslutas våren 2012) Seminarier och kompetensutveckling: Miljöbrottsprocessinspirationsdag Utbildning i akustik och handläggning av bullerärenden Tillsyn av växtnäringsläckage inom jordbruket Miljöutbildning för förtroendevalda (MHN) Västerbotten (startade april 2012) Framtagande hemsida Framtagande logotyp Framtagande VP Genomförande av delprojekt inventering av gamla deponier Genomförande av delprojekt Egenkontroll med fokus riskbedömning Forts Genomförande av delprojekt inventering av gamla deponier Forts. Genomförande av delprojekt Egenkontroll med fokus riskbedömning Genomförande av delprojekt Avfall som anläggningsmassor Uppstart av delprojekt Vindkraftstillsyn Utbildning Inomhusmiljö Utbildning Riskbaserad taxa Utbildning IED-direktivet 2 st Presidieträffar 21

22 Sverige Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Avfall mottagningskriterier vid deponier Tillsynsvägledningsgruppen Hotade arter i Alternativ Medicin Tillsyn för God ekologisk status Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Informationsmaterial för vattenverksamheter Utveckling och fördjupning av kommunikationsarbetet Metodstöd för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas hälsoskyddstillsyn Sprida information om små avlopp Vattenförvaltning och kemikalier Samla avlopp Energitorvtäkter Biotopskydd Optimal tillsynsplan Tillsynsutbildning Förbränning - tillsyn Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Egenkontroll/recipientkontroll vattenkraft Samsyn i hantering av 12:6 samråd Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt: REACH-tillsyn Handlingsplan för tillsyn på markavvattningsföretaq Förstudie Artskydd Optimal behovsutredning Projekt som fortsätter från 2011: Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Egenkontroll/recipientkontroll vattenkraft Samsyn i hantering av 12:6 samråd Om utrymme finns kommer dessutom en eller flera tillsynsutbildningar att genomföras under verksamhetsåret. Nya projekt: Samråd enligt 6 kap MB Hälsoskydd, erfarenhetsutbyte mm LAV och VA-planering Tillsyn vattenkraftverk och dammar Kartläggning och utveckling av befintliga handläggarnätverk Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning) Projekt som fortsätter från 2012: Optimal behovsutredning Handlingsplan för tillsyn av markavvattningsföretag Förstudie Artskydd Tillsyn MKN Vatten Reach-tillsyn 22

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd på miljöchefsträff den 13 september 2013 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, projektledare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016 Förslag Verksamhetsplan jan - aug 2016 De flesta företag och verksamheter påverkar miljön och klimatet, och exempel är växthuseffekten, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och andra förorenande

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg;

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2001 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2)

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2002 Innehåll Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt...

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09 Projektplan för version 2010-12-09 Tillsynsutbildning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2001 Fastställd av styrgruppen på sammanträde 5 december 2000 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2) Tidsram

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen Projektledningsgruppen Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Sida 1 av 11 alla nr av MVG MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Hälsoskyddsdagen i Skövde Annorlunda och uppskattat initiativ Stort intresse för regler om fordonstvättar

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Resultatsammanställning enkät MVG VP 2012

Resultatsammanställning enkät MVG VP 2012 Resultatsammanställning enkät MVG VP 2012 Efter 38 svar (alla t.o.m. 14 mars) Vilka som svarat... 2 Betygssättning projektförslag + delta i projektgrupp... 3 Betygssättning aktualitetsgranskning + medverka

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Nyckeltal för miljökontoren

Nyckeltal för miljökontoren Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Nyckeltal för miljökontoren Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013

Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013 Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013 Fastställd av miljönämnden 2/2013 Omslagsfoto: Rivning av del av kvarnen i Mjölby. Sammanfattning Detta dokument innehåller

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer

Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer Sölvesborgsbron (Foto: Linda Petersson) Sölvesborgs kommun (Foto: Linda Petersson) Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer Fredagen den 4 april 2014

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx Förslag till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Projektplan för Optimal Behovsutredning

Projektplan för Optimal Behovsutredning Projektplan för Optimal Behovsutredning Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning MILJÖNÄMNDEN BUDGET OCH MED PLAN FÖR - Inledning/vision och sammanfattning Miljönämnden är kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar både förebyggande arbete i form av råd och

Läs mer

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Deltagare: Erik Kärrman, Urban Water; Mats Johansson, Ecoloop/Avloppsguiden, Jane Hjelmqvist, Naturvårdsverket; Roger Sedin, Miljödepartementet;

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer