Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige"

Transkript

1 Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Sverige Uppdaterat 1 februari 2013 Denna översikt finns länkad från Kompletterande/reviderade uppgifter införs successivt av respektive projektledare Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter m.m. Kronoberg-Blekinge Halland f (Jönköpings län) Sydost (Kalmar län+gotland) Västra Götaland Stockholms län Skåne Östergötland Värmland Södermanland Västerbotten Sverige Projekt i verksamhetsplanerna Kronoberg-Blekinge Halland f (Jönköpings län) Sydost (Kalmar län+gotland) Västra Götaland Stockholms län Skåne Östergötland Värmland Södermanland Västerbotten Sverige 1

2 Basfakta Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Kronoberg- Blekinge Start augusti 2003 som Kronoberg. Uppehåll från halvårsskiftet 2008 Nystart våren 2009 som Kronoberg- Blekinge med 3- årsavtal. 1 person 50 % 13 Samtliga kommuner, länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge samt Regionförbundet södra Småland (RFSS) och Region Belkinge Styrgrupp: 1 st RFSS, 1 st Region Blekinge 1 st Lst 3 st miljöchefer (2 från Kronoberg och 1 från Blekinge) Miljöchefsgrupp: Samtliga 11 miljöchefer (3 kommuner i Blekinge har sammanslagna miljöförvaltningar: Miljöförbundet Blekinge Väst) Kontaktpersoner: En person på varje miljökontor (antingen chef eller handläggare) Arbetsgrupper: Alla projekt har en arbetsgrupp bestående av handläggare från alla eller några kommuner samt Länsstyrelsen. Miljöbalken Linda Petersson (Tidigare, t.o.m. feb. 2012: Heidi Samuelsson ) 2

3 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Miljössamverkan Halland Start 2004 Projektperioder: Mars juni 2007 Återstart hösten 2008 Tillsvidare fr.o.m person 100% 6 Region Halland Kommunernas miljönämnder Styrgrupp: Alla kommuners miljöchefer (6 st) Projektgrupp: Alla projekt har en projektgrupp bestående av projektledare och handläggare från alla eller några kommuner Miljöbalken (både miljöoch hälsoskydd.) och från 2011 även livsmedelslagen Teres Gustavsson an f (Jönköpings län) Start november 2005 Pågår till person 100 % 13 (av 13) Kommunerna Länsstyrelsen Regionförbundet Jönköpings län (administrativt ansvarig from 2012) Styrgrupp: 3 miljöchefer (Höglandskommunerna), (GGVV-regionen och Jönköping), 1 från länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning samt 1 från regionförbundet. Kontaktpersoner: En person på varje miljökontor (antingen chef eller handläggare) samt funktionsansvarig för miljötillsyn på Lst. Projektgrupp: Alla projekt har en projektgrupp bestående av handläggare från alla eller några kommuner samt ibland länsstyrelsen. Endast miljöbalken Camilla Johansson

4 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Sydost (MSO) Start Drivs till och med 2012 genom ett treårigt löpande avtal. 1 person 100 % på Miljöbalken samt 20% tjänst på Livsmedelslagen 13 (och två länsstyrelser) Kommunerna i Kalmar län och Gotlands kommun. Länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län Regionförbundet Kalmar län. Miljöchefesgrupp Stygrupp: (4 miljöchefer 1 länssty. 1 regionför. 1 projektled.) Kontaktpersonsgrupp: (1 person från alla kommuner och 1 från LST) Projektarbetsgrupp: Alla delprojekt har en arbetsgrupp bestående av 4-5 miljöhandläggare. Miljöbalken och sen 2012 även Livsmedelslagen Karen Jensen Anna Johansson Livsmedelsprojekt Västra Götaland (MVG) Start juli åriga projektperioder t.o.m Därefter 4- åriga. Innevarande projektperiod: personer, totalt ca 150 % 49 (varav några samverkar i gemensamma miljökontor. Totalt 39 miljökontor i länet från hösten 2009) Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen De fyra kommunförbunden i länet samt kommunerna. Styrgrupp (SG) Representanter från Länsstyrelsen (1, ordf), Regionen (1), ett kommunförbund (1), miljöchefer (4) Arbetsgrupp (AG) Representanter från Länsstyrelsen (2), Regionen (1), ett kommunförbund (1), miljökontor (5), projektledarna (2) Kontaktpersoner En på varje miljökontor, personer på Regionen, AG och SG Projektgrupper bildas för respektive projekt Endast miljöbalken (både miljö- och hälsoskydd.) Lasse Lind Cecilia Lunder Anna Malmros Christina Åkerman Livsmedelsprojekt Lasse , Cecilia , Anna , Christina

5 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Stockholms län (MSL) Start mars Fr.o.m ett 3 årigt avtal mellan projektägarna. Part har möjlighet att säga upp avtalet vid varje årsskifte. 1 person 80 % Samtliga 26 Deltagande kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Styrgrupp: 6 miljöchefer, Lst, KSL : Administrerar projektet från Stockholms miljöförvaltning. Arbetsgrupper: Till varje samverkansprojekt bildas en arbetsgrupp med delprojektledare Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Henrik Spovin , VP 2012 finns här>> VP 2013 finns under Matris och Verksamhetsplaner. 5

6 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Skåne Start i maj 2005 Första perioden Därefter tvååriga verksamhetsperioder VP VP VP Pågår tillsvidare ( Kemikaliesamverkan och Hälsoskyddssamverkan bedrevs i länet innan MSS startade) 2 personer 50 % var 33 Länsstyrelsen Kommunförbundet Skåne Skånes kommuner Styrgrupp Representanter från Länsstyrelsen (2 varav ordf), kommunerna (3), Arbetsoch Miljömedicin Region Skåne (1), adjungerad länsveterinären Projektledningsgrupp Länsstyrelsen Bitr projektledare Kommunförbundet Skåne Representanter från kommunerna i Skånes fyra hörn mm (7) Kontaktpersoner En på varje miljökontor Projektarbetsgrupper bildas för respektive valt projekt och består av 6-8 handläggare från främst kommuner/ länsstyrelse (varav en ordförande) samt en eller båda projektledarna Miljöbalken (både miljöoch hälsoskydd) samt livsmedelslagstiftningen Göran Jansson (Länsstyrelsen i Skåne län) och Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) Göran , Bosse 0435/

7 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Östergötland (MÖTA) Start januari 2007 Pågår tills vidare Ingen definierad tid. Se under projektledare t.h. 13 Länsstyrelsen Kommunerna Styrgrupp Miljöcheferna på de miljökontor som finns i länet (12 st) + miljöchef lst. Sekretariat Nuvarande sammansättning: Länsstyrelsens MÖTAsamordnare, Länsstyrelsens miljöskyddsdirektör, Miljöchef i Linköping, Miljöchef i Norrköping, samt en miljöchefsrepresentant från de mindre kommunerna enligt ett rullande schema. Miljöbalken (miljöskydd, och hälsoskydd) och livsmedelslagstiftningen. Sekretariat bestående av fyra personer, ingen anställd projektledare Kontaktperson för sekretariatet: Melica Cliffoord Fyra samordningsgrupper: - Kompetens - Miljöskydd - Hälsoskydd Avlopp - Livsmedel 7

8 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Värmland Startade 2008 som ett treårigt projekt. Fortsätter person 100 % 16 Kommunerna Länsstyrelsen Region Värmland Styrgrupp Representanter från Länsstyrelsen (1), kommunerna (5) och Region Värmland (1) Arbetsutskott Representant från Länsstyrelsen Ordf. i Styrgruppen och projektledaren Miljöbalken Livsmedelslagstiftningen (fr o m 2013) Eddie Persson Kontaktpersoner En på varje miljökontor i kommunerna, personer på Region Värmland och Länsstyrelsen Delprojekt/ arbets - grupper Till varje delprojekt bildas en delprojektgrupp med delprojektledare 8

9 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Södermanland Startade 1 juli Nuvarande avtalsperiod: 1 juli december person 50% 9, samtliga i länet Länsstyrelsen Kommunerna Chefsmöte Miljöcheferna i länets kommuner (9), och på länsstyrelsens miljöenhet Styrgrupp Tre kommunala miljöchefer, miljöchefen på länsstyrelsens miljöenhet, projektledaren adjungerad Miljöbalken, endast miljöskydd samt hälsoskydd Patrik Holmer En person, 50% För samtliga projekt tillsätts en arbetsgrupp samt en delprojektledare 9

10 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Västerbotten Startat April 2012 Initialt ett treårigt projekt med syftet att bli en permanent verksamhet 1 person 50% 15, samtliga i länet Region Västerbotten Länsstyrelsen Kommunerna Projektägare är Region Västerbotten som är huvudman för projektet. Ägargrupp En repr. från respektive organisation som finansierar projektet. Miljöbalken, endast miljöskydd samt hälsoskydd Lisa Redin Styrgrupp Fem miljöchefer/1:e miljöinspektörer, två repr. från länsstyrelsen, en repr. Region Västerbotten För samtliga delprojekt kommer en projektarbetsgrupp att tillsättas Näringslivet konsulteras inför samverkan 10

11 Påbörjades/ avslutas Arbetstid Antal anslutna kommuner Projektägare / Finansiering Arbetsform Omfattar lagområden / delar av, e-post, telefon, webbplats Sverige Start oktober Drivs 1 år i taget, men viljeinriktningen är att projektet skall löpa under flera år. Ca 1,8 tjänst Samtliga 21 länsstyrelser är med i projektet. Länsstyrelserna Naturvårdsverket Socialstyrelsen Jordbruksverket Havs- och vattenmyndigheten Styrgrupp Representanter från länsstyrelserna (5), samt adjungerade från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten (4) Referensgrupp Miljövårdsdirektörernas förening. Ca 1,8 tjänst Kontaktpersoner En till tre personer från varje länsstyrelse Projektgrupper Bildas för varje delprojekt. Består oftast av 4-6 miljöbalkshandläggare på länsstyrelserna, projektledare och ev representant från centralt verk. Hela miljöbalken Ingela Höök (proj.led) Carina Lif (bitr. proj.led) Lotta Sahlin Skoog (proj.led för Optimal behovsutredning) Mia Hammarberg (proj.led för Handlingsplan för tillsyn på markavvatningsföretag) Ingela , Carina , Lotta Mia Hemsida Webbaserad arbetsplats på länsstyrelsernas intranät med adressen verkansverige 11

12 Projekt Kronoberg- Blekinge Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) PCB Energi- och transporter Informationsmaterial om gårdars avfall KemIs projekt om bekämpningsmedel Enskilda avlopp Gårdars avfall Informationsmöten om effektiv energianvändning Utbildningar Tillsynsplaner Kvalitetssäkring Utbildningsdagar (vedeldning, småskalig livsmedelsprod., brunnskunskap) Kompetensutveckling i fem län, EU Socialfondsprojekt: Se Sydost Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt 2012 Nationella projekt Projekt kring bygg o rivningsavfall Fordonstvättar (uppdatera policyn) Temadagar kring: strandskydd, Animaliska biprodukter, VOC, Legionella, Medieträning, Värmepumpar, Kemiska bekämp. Inom vattenskyddsomr. Gemensamt med Jönköping: introd.rutiner ny anställda o vittna i domstol Gemensamt med Kalmar, miljöbalksdag Arbete som fortsätter sedan 2011 Nyckeltal, rutiner, informationsinsatser Preliminär verksamhetsplan 2013 ej antagen ännu Projekt: Projekt kring bygg o rivningsavfall tillsammans med Byggsamverkan Kronoberg forts. från Utbildning: Bullerutbildning tillsammans med Länsstyrelsen Miljöforum skapa nytt dialogforum inom Kronoberg-Blekinge på nätet Temadagar kring: Värmepumpar, strandskydd, täkter med Länsstyrelsen Träffar: Miljö- och hälsoskyddshandläggarträff Miljöadministratörsträff Miljöchefsmöte 3 ggr/år Nämndspresidieträff 2 ggr/år Miljötillsyn lantbruk 2ggr/år Enskilda avlopp 2 grr/år Gemensamt med Jönköping: introd.rutiner ny anställda Årligt återkommande arbete: Nyckeltal, rutiner, informationsinsatser 12

13 Halland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Vindkraft Enskilda avlopp Skyddsområden för vattentäkt Brukarenkät EN-effekt energitillsyn & energieffektivisering GIS och enskilda avlopp Fritidsbåtshamnar Nyckeltal Vattendirektivet och tillsyn/prövning av avloppanläggningar pe LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status Webbaserad energiinventeringsenkät Samsyn inom Livsmedelsområdet (genom länsveterinären) Fordonstvättar (ej genomförts) Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt som fortsätter 2012 LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status Nya projekt 2012 Kompetensutvecklingsprojektet TiIlsynsutveckling i Väst i samarbete med länsstyrelsen VG/MVG LOVA-projekt GIS utveckling av halländska miljökontoren som ett led i vattendirektivsarbetet (ej gjorts) Återkommande projekt Verksamhetsplan 2013 Arbete Jämförelse av tidsåtgång i ärende Sammanställning av riktlinjer Ta fram kommunikationsplan Förbättra hemsidan Kommunbesök Samordning fritidsbåtar Projekt som fortsätter 2013 LOVA-projekt Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status (Kompetensutvecklingsprojektet TiIlsynsutveckling i Väst i samarbete med länsstyrelsen VG/MVG) Nya projekt 2013 Kosttillskott/SärNär Vattendirektivet lantbrukstillsyn Minireningsverk Buller (förskolor) Analys av brukarenkät (TUV projekt) Återkommande projekt Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse för 2012 Aktualitetsgranskning Arbete Nyckeltal - analys Brukarenkät 2013 Kunskapsinventering Framtagande av logotyp Samverkansgrupper: Oljeavskiljare (Fordonstvätt) och Avfall för anläggningsändamål Arbete, fortsättning från 2012 Jämförelse av tidsåtgång i ärende Sammanställning av riktlinjer Ta fram kommunikationsplan Förbättra hemsidan och införa projektplatser 13

14 f (Jönköpings län) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt Egenkontroll skola/förskola resp. småföretag Värmepumpar gemensamma bedömningar och material Upptaktsmöte om cisterntillsyn inom VSO Uppdatering av länets cisternpolicy Hygien i förskola Cisterner i vattenskyddsområden Fordonstvättar Vindkraft Egenkontroll flerbostadshus Energitillsyn Mäklarutbildningar inom förorenad mark, radon och avlopp Miljöskydd i lantbruk Små avlopp TIM - Titta på hur Gnosjö jobbar Miljöolyckor (sprida bra rutiner) Miljöbrott (flödesschema, vem gör vad) Gifter i enskilt dricksvatten (info t hushåll) Buller (kurser) a) praktisk bullermätning b) bullerdämpande åtgärder i boendemiljön Seminarier: Miljöbrottssamverkan, Bevissäkring och provtagning, Utbildning av avloppsentreprenörer, Hälsoskyddsträff med SoS, Oljeavskiljare, Vindkraftsbuller, PCB (samarbete med Västra Götaland), Tobakstillsyn (samarbete med länsstyrelsen) Strategiträffar: Vindkraft. Fordonstvättar. PCB Övriga handläggarträffar, bl.a: Miljöbrott, Miljöskyddshandläggarträff, Hälsoskyddsträff, Förorenad mark Kompetensutveckling EU:Socialfondsprojekt: Se Sydost Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt som fortsätter 2012 Buller kompetenshöjning ihop med MVG Energitillsyn (sammanställa tillsyn 2011) Nya projekt 2012 Enskilda avlopp gemensamma skyddsavstånd för hög skyddsnivå Skjutbanor undersöka vad som är svårt för handläggning Avloppsreningsverk, mindre än 2000 pe. Tillsyn ska ske Ändra webbplatsen Träffar Avloppshandläggare Miljöskyddshandläggare 2 dgr inkl ½ dag Miljöbrott Hälsoskyddshandläggare Strategiträff Flerbostadshus Miljöbrottsseminarium Strandskydd Kontaktpersonsträff Nämndpresidieträff Nationella tillsynsprojekt som samordnas regionalt Jordbruksverket Effektiv näring KEMI Reach NV Olagliga Avfallstransporter Sos Piercing och tatuerare Projekt som fortsätter 2013 Avloppsreningsverk, mindre än 2000 pe. Tillsyn Flyttat till 2013: Temadag Miljöolyckor, scenarios med räddningstjänst. Flyttat till 2013: Sprida bra rutiner till nyanställda på miljökontor Nya projekt 2013 Tillsyn av tillfälliga boenden inkl vårdboenden och migrationsboenden Kurs om Fukt och mögel Kurs om Oljeavskiljare Miljökontorens samhällsnytta Behovsutredning miljökontor, gemensamma nyckeltal Kommunbesök Träffar Miljö- och hälsoskyddshandläggare Vindkraftshandläggare Täkthandläggare Kontaktpersonsträff Nämndpresidieträff 14

15 Sydost (MSO) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Projekt: Kemikalietillsyn, del 1 TIM, tillsyn i miljömålen (handledningsprojekt) Utbildning gräventreprenörer, inte enbart avloppsentr. (handledningsprojekt) Kemikalier på företag, del 2 Djurhållning nära tätbebyggelse Energitillsyn Tillsyn av avloppsreningsverk Tillsyn gamla deponier Informationsprojekt Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet. Avfallshantering på livsmedelsanläggningar/företag Vattendirektivet Temadagar: Information om PCB till fastighetsägare, Rådgivning enskilda vattentäkter, Miljöbalksdag, Badvattendirektivet, Miljö- och hälsoskyddsfrågorna i planprocesserna, Byggnation inom förorenade och potentiellt förorenade områden, Branschdagar, Miljöskydd inom lantbruk, Kontroll av fastbränsleeldade pannor, Kvalitetssäker och effektiv tillsyn, Egenkontroll för små och medelstora företag Kompetensutveckling EU:Socialfondsprojekt med utbildningar inom Effektivt arbetssätt och Service, bemötande och konflikthantering för medarbetare på miljökontoren/motsvarande i Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Gotlands och Kalmar län. Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Projekt 2012, miljöbalken: 1. Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar. 2. Tillsyn på små verksamheter. 3. Förbättrad recipientkontroll genom ökad deltagande. 4. Klassning av nedlagda deponier Temadagar: PBL-MB-LAV Innemiljö för miljöinspektörer Miljöbalksdag Projekt livsmedel: Intervjuteknik vid offentlig tillsyn Projekt 2013, miljöbalken: MIFO fas 2 Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Vindkraft, samsyn kring etablering och tillsyn Temadagar: Behovsbedömningar, MKB, miljöbedömningar samband med planärenden Dagvatten Hur hanteras hänsynen till växt- och djurlivet på kommunerna? Projekt, livsmedelslagen: Redlighet ute i livsmedelsverksamheterna Temadag: Kontroll av vatten enligt livsmedelslagstiftningen 15

16 Västra Götaland (MVG) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Biltvättpolicy Avfallstillsyn (Återvinningsstationer resp. backyard burning ) Tillsynskampanj jordbruk Vindkraftverk Inomhusmiljö VOC-tillsyn Förorenade områden Massor från schakt och anläggning m.m. Vägledning om sanktionsärenden PCB-tillsyn Tillsyn nedlagda tippar Tillsynskampanj energi Översvämningar och miljö- och hälsoskydd Enskilda avlopp Täkttillsyn Tillsynskampanj vattenskyddsområden Jordbrukstillsyn Tillsynskampanj, inkl KemIs nationella kampanj Buller Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt Biltvätt på gatan informationskampanj 2. Utsläpp till vatten från mindre verksamheter 3. Nedskräpning, inklusive skrotbilar 4. Olyckor och utsläpp 5. Småskalig fastbränsleeldning Projekt som fortsätter från Buller 7. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Återkommande projekt 8. Verksamhetsplan för nästa år 9. Verksamhetsberättelse för föregående år 10. Aktualitetsgranskning som 2010 Nationella tillsynsprojekt som vi stödjer Gränsöverskridande avfallstransporter, Naturvårdsverket Piercing och tatuering, Socialstyrelsen Reachtillsyn, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket Effektiv näring, Jordbruksverket Nya projekt Efterbehandling förorenade områden - samsyn 2. Verkstadsindustri 3. Dagvatten 4. Bräddningar 5. Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Projekt som fortsätter från Utsläpp till vatten från mindre verksamheter 7. Nedskräpning, inklusive skrotbilar Återkommande projekt 8. Verksamhetsplan för Verksamhetsberättelse för föregående år 10. Aktualitetsgranskning Särskilt administrativt projekt Anpassning till ny webb och administrativa rutiner 16

17 Stockholms län (MSL) Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Projekt: Minireningsverk (små VA) Energifrågor i tillsynen Livsmedel (uppföljning av riskklassificeringssystemet) Hygienlokaler, steg II (tillsynskampanj) FAQ (återkommande frågor) Nyckeltal för miljökontorens verksamhet Buller (en vägledning för bedömning i beslut avseende trafikbuller) Service och bemötande i tillsynen (öka medarbetarnas kunskap i kommunikation och om hur viktig en bra dialog är i tillsynen) Kosmetiska och Hygieniska produkter riktade till barn (tillsynskampanj) El-avfall Nyckeltal, steg II (mätningar ute i kommunerna) Enklare lagefterlevnad Inventering och riskklassning av miljöfarliga verksamheter i drift Export av avfall Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Samverkansprojekt Energi i tillsynen - utbildning Enklare lagefterlevnad Export av avfall seminarium Hygienlokaler utbildning för tatuerare Kommunikation och bemötande i tillsynen Luftvärmepumpar Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet inventering Nationella rapportbiblioteket Nyckeltal och handläggningstider Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning Tillsyn av tvättning blästring av plåttak Tillsyn lantbruk Täkttillsyn Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare Verksamhetsutveckling med webbenkät Vägledning för tillsyn av dagvatten Övrigt en sworkshop genomförs i början av året. arbetet med en kommunikationsplan för MSL fortsätter. öka tillgängligheten av MSL:s material på webben fortsätter. Antalet besökare på den publika webbplatsen ska öka. ett digitalt nyhetsbrev skickas ut till intresserade. MSL ska delta vid årets miljöchefsträffar MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger. MSL ska presentera sin verksamhet för KSL:s miljöoch samhällsutvecklingsberedning och vid årets miljönämndsordförandeträffar. MSL ska samverka med övriga landets miljösamverkansorganisationer samt delta i årets projektledarträffar. Under 2012 påbörjade och beslutade samverkansprojekt ska genomföras enligt respektive projektplan. Nya samverkansprojekt ska starta efter önskemål från MSL:s parter och efter beslut i MSL:s styrgrupp. Rutinerna för MSL:s kommunikationsarbete sammanställs i en kommunikationsplan. En plan för uppdatering av funktionaliteten på miljosamverkanstockholm.se och projektarbetsplats ska tas fram. Antalet besökare på den publika webbplatsen ska öka. En workshop genomförs under hösten. MSL ska presentera sin verksamhet för KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning och vid årets miljönämndsordförandeträffar. MSL ska vid årets miljöchefsträffar få beslut om inriktning, presentera verksamheten och samla in synpunkter. MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger. Fokus på MSL:s omvärldsbevakning ligger på KemI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Havsoch vattenmyndigheten, Tillsyns- och föreskriftsrådet samt Sverige. Verksamheten under 2013 ska följa budget. Verksamhetsberättelse för 2012 ska vara klar senast MSL ska samverka med övriga landets miljösamverkansorganisationer samt delta i årets projektledarträffar. 17

18 Skåne Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Miljömål Giftfri miljö Kemikaliekontroll enligt REACH Förorenad mark Miljömål Frisk luft Miljökvalitetsnorm - partiklar Miljömål Grundvatten av god kvalitet Vattenskyddsområden Vattendirektivet och tillsyn mm enligt miljöbalken Miljömål Begränsad klimatpåverkan Informationskampanj till allmänheten om Hållbart resande Miljömål God bebyggd miljö Egenkontroll för fastighetsägare (även boende för säsongsarbetare) Vägtrafikbuller Avfall Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Miljömål Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö Tillsyn av golfbanor bekämpningsmedel, gödsling, vattenuttag mm Delprojekt inom lantbruks-/djurskyddsområdet samt livsmedelsområdet Rutiner och checklistor inom djurskyddsområdet Kontroll av märkning av livsmedel Övrigt miljösamverkansarbete: Utbildningsinsatser efter behov/resurser (kurser och seminarier anordnas och samordnas regionalt) Framtagning av övrigt informationsmaterial efter behov/resurser Ajourhållning av hemsida med kalendarium över kurser etc inom miljöområdet, inte bara Skånes egna aktiviteter Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Miljömål Giftfri miljö Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor (k) Fordonsbranschen åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar (l) Tillsyn frisörer (k) Kemikalietillsyn enligt Reach (l) Miljömål Frisk luft Utsläpp av VOC från industrin (l) Livsmedel Mobila verksamheter (l) (k)=kort projekt, ca 1 år (l)=långt projekt, ca 2 år Aktualitetsgranskning av tidigare projekt Övrigt miljösamverkansarbete: Utbildningsinsatser efter behov/resurser (kurser och seminarier anordnas och samordnas regionalt) Framtagning av övrigt informationsmaterial efter behov/resurser Ajourhållning av hemsida med kalendarium över kurser etc inom miljöområdet, inte bara Skånes egna aktiviteter Seminarier och temadagar, ex.vis buller, förorenade byggnader Under genomförs även ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden, Effektiv miljötillsyn, med Kommunförbundet Skåne som projektägare. Se spalten till vänster 18

19 Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Östergötland (MÖTA) Miljö- och hälsoskydd: Avlopp - entreprenörsutbildning Ett renare Östergötland / MIFO Fas 2 (gamla deponier) Revidering av egenkontrollbroschyren mfv PCB i fastigheter Legionellabroschyr äldreboende Projekt fjäderfä Seminarium hydrogeologi med SGI Miljöbrottsprocessinspirationsdag Energi tillsyn/info Miljömålsarbete hos verksamhetsutövare Vedeldningsprojekt Egenkontroll i förskolor/skolor Enskilda avlopp koordinatsättning GPS, skyddsnivåer, tillsyn minireningsverk Seminarium CLP/REACH Åklagarträff med kompetensutveckling inom brottsmålsprocessen. Miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbetet. Projektörsutbildning (Avloppsgruppen) Samförvaring av kemikalier Kemikalier på företag Utbildning om bekämpningsmedel i vattenskyddsområden Tillsyn växtodling med fokus på växtnäring (Lantbruksgruppen) Livsmedel Livsmedel redlighet och hygien vid grillning i butik Kontroll av livsmedelsföretagens kunskapsnivå Dricksvatten Beredd fisk Sushiprojekt Märkningskurs 2 dagar Rengöringsprojekt Allergiprojekt Miljö- och hälsoskydd Reach-tillsynsprojekt i samverkan med KemI m.fl. Projekt - kommunala deponier Bullerhandläggarträff Handläggarträffar med erfarenhetsutbyte inom hälsoskydd Projekt utbilda rektorer ang. hälsoskyddsfrågor Projekt hemsidetexter till kommuner ang. hälsoskyddsfrågor Handläggarträffar med erfarenhetsutbyte för lantbrukshandläggare Två handläggarträffar för avloppshandläggare Projekt avloppsreningsverk Projekt bedömning avloppsanordningars reningsfunktion Livsmedel Projekt aromer Utbildning smittskydd och matförgiftning Studiebesök i Stockholm Två länsmöten där Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och kommunerna deltar. Kompetens Påbörja planering av inspektörsträff för samsyn 2013 Möta gemensamma utbildningsbehov som ev uppstår Sekretariat Kontinuerligt arbete med internt informationsbrev som ska skickas ut 2 ggr per år 19

20 i Värmland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt: Enskilda Avlopp Avfall, inriktning schaktmassor i samverkan med Västra Götaland Tillsyn Jordbruk Tillsyn Energi Tillsyn badanläggningar avseende hygien och energianvändning Dagvattenhantering Vattendirektivet Seminarier och kompetensutveckling Erfarenhetsutbyte Kompetensutbildning Enskilda Avlopp Kompetensutbildning Praktisk tillsynsjuridik Tillsyn Jordbruk och tillsyn energi Enskilda Avlopp och Avfall effekter och möjligheter Praktisk tillsynsjuridik Tillsyn bekämpningsmedel Utbilda utbildarna inom ramen för projekt små avlopp Juridik, förvaltningsrätt och handläggning Media och bemötande Inomhusmiljö Kommunikation och bemötande i tillsynen a la Stockholmsmodellen. Utbildning för förtroendevalda, Jonas Christensen. Samverkansträffar - Inspektörer Regionala informationsträffar Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Delprojekt: Tillsyn avloppsanläggningar > 25 pe Buller, kompetens och serviceprojekt Ev uppföljning av dagvattenprojeketet m provtagning (om medel från HaV erhålls) Seminarier och kompetensutveckling Nätverka inom tillsyn vattenskyddområden Avfallsförordningenen. Energitillsyn Handläggarträffar Delprojekt: Radon-Handledning för att nå miljömålet till 2020 Tillsyn av oljeavskiljare Inomhusmiljö Fortsättning på delprojekt Tilsyn avloppsanläggningar >25 pe Seminarier och kompetensutveckling Nätverka inom tillsyn vattenskyddområden, små avlopp och livsmedelskontroll Cisterner Vindkraft Animaliska biprodukter Handläggarträffar 20

21 Södermanland Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Delprojekt: Nya taxor utifrån risk- och resursbedömning Avlopp, gemensamma rutiner vid hög- resp normalriskområden (Handbok för handläggare av små avlopp) Energitillsyn För ett renare Sörmland, fas 2 Resursbedömning för risk- och resursbedömda taxor Bedömningsmanual för befintliga små avloppsanordningar Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt: Dagvatten, vägledning för tillsyn av dagvatten vid miljöfarlig verksamhet Seminarier och kompetensutveckling: Presidiekonferens för miljönämnder Verksamhetsplanering Projekt som fortsätter från 2011: Bedömningsmanual för befintliga små avloppsanordningar (avslutas våren 2012) Seminarier och kompetensutveckling: Miljöbrottsprocessinspirationsdag Utbildning i akustik och handläggning av bullerärenden Tillsyn av växtnäringsläckage inom jordbruket Miljöutbildning för förtroendevalda (MHN) Västerbotten (startade april 2012) Framtagande hemsida Framtagande logotyp Framtagande VP Genomförande av delprojekt inventering av gamla deponier Genomförande av delprojekt Egenkontroll med fokus riskbedömning Forts Genomförande av delprojekt inventering av gamla deponier Forts. Genomförande av delprojekt Egenkontroll med fokus riskbedömning Genomförande av delprojekt Avfall som anläggningsmassor Uppstart av delprojekt Vindkraftstillsyn Utbildning Inomhusmiljö Utbildning Riskbaserad taxa Utbildning IED-direktivet 2 st Presidieträffar 21

22 Sverige Projekt i äldre verksamhetsplaner från ca (inte komplett) Avfall mottagningskriterier vid deponier Tillsynsvägledningsgruppen Hotade arter i Alternativ Medicin Tillsyn för God ekologisk status Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Informationsmaterial för vattenverksamheter Utveckling och fördjupning av kommunikationsarbetet Metodstöd för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas hälsoskyddstillsyn Sprida information om små avlopp Vattenförvaltning och kemikalier Samla avlopp Energitorvtäkter Biotopskydd Optimal tillsynsplan Tillsynsutbildning Förbränning - tillsyn Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Egenkontroll/recipientkontroll vattenkraft Samsyn i hantering av 12:6 samråd Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2013 Nya projekt: REACH-tillsyn Handlingsplan för tillsyn på markavvattningsföretaq Förstudie Artskydd Optimal behovsutredning Projekt som fortsätter från 2011: Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten Egenkontroll/recipientkontroll vattenkraft Samsyn i hantering av 12:6 samråd Om utrymme finns kommer dessutom en eller flera tillsynsutbildningar att genomföras under verksamhetsåret. Nya projekt: Samråd enligt 6 kap MB Hälsoskydd, erfarenhetsutbyte mm LAV och VA-planering Tillsyn vattenkraftverk och dammar Kartläggning och utveckling av befintliga handläggarnätverk Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning) Projekt som fortsätter från 2012: Optimal behovsutredning Handlingsplan för tillsyn av markavvattningsföretag Förstudie Artskydd Tillsyn MKN Vatten Reach-tillsyn 22

Projekt i verksamhetsplanerna 2008-2011. Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter. Miljösamverkan Sörmland

Projekt i verksamhetsplanerna 2008-2011. Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter. Miljösamverkan Sörmland Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Sverige Uppdaterat 11 augusti 2011 Denna översikt finns länkad från www.miljosamverkan.se/alla Kompletterande/reviderade uppgifter införs successivt av respektive

Läs mer

Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter. Projekt i verksamhetsplanerna 2008-2014

Basfakta projektperiod, resurser, projektägare, kontaktuppgifter. Projekt i verksamhetsplanerna 2008-2014 Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Sverige Uppdaterat 21 augusti 2014. Denna översikt finns länkad från www.miljosamverkan.se Kompletterande/reviderade uppgifter införs successivt av respektive

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Fastställd av styrgruppen den 16 oktober Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 2014-09-15 Dnr: RS140366 1 Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt... 2 Samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland... 2 Verksamhetsstyrning...3

Läs mer

Verksamhetsplanering MÖTA - Pågående aktiviteter 2010 och förslag till aktiviteter verksamhetsåret 2011

Verksamhetsplanering MÖTA - Pågående aktiviteter 2010 och förslag till aktiviteter verksamhetsåret 2011 Senast uppdaterad: 2010-10-26 (efter styrgruppsmötet) Dokument: VP MÖTA 2011 Sidan: 1 av 2 Verksamhetsplanering MÖTA - Pågående aktiviteter 2010 och förslag till aktiviteter verksamhetsåret 2011 Miljöskydd

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län PM 1 (7) MILJÖENHETEN Charlotte Arketeg Miljöskyddshandläggare Telefon 021-19 52 89 charlotte.arketeg@lansstyrelsen.se Miljöförvaltningarna i Västmanlands län via de gemensamma e-postgrupperna Beskrivning

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Fastställd av styrgruppen den 7 juni 2011, exkl. budgetens intäktsdel. Fastställd i sin helhet av styrgruppen den 13 oktober 2011 Innehåll VERKSAMHETEN

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 14 maj 2014 Ansia, Lycksele Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 22 okt 2013 Medelfors folkhögskola, Skellefteå Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd på miljöchefsträff den 13 september 2013 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, projektledare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6 MILJÖENHETEN Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 2014:6 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 201432016 Miljöenheten och Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västmanlands

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011 sid 1(13) Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2008-12-19 Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 2016:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 2004 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016 Förslag Verksamhetsplan jan - aug 2016 De flesta företag och verksamheter påverkar miljön och klimatet, och exempel är växthuseffekten, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och andra förorenande

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Stockholms län. Telefon E-post:

Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Stockholms län. Telefon E-post: Verksamhetsberättelse 2015 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - Miljösamverkan f 2015 Linda Helander 2016-03-17 1 Innehållsförteckning MILJÖSAMVERKAN F... 3 SAMMANFATTNING 2015... 4 PROJEKT... 5 KURSER... 8 HANDLÄGGARTRÄFFAR... 8 EKONOMI...

Läs mer

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 1 (5) Svarsfrekvens 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 2 (5) Ger samverkan

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg april 2011

Protokoll. Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg april 2011 18 april 2011 Protokoll Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Martin Gustafsson, Uddevalla Susanne Norberg, Svenljunga

Läs mer

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg;

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Meddelande nr 2014:11 TVL-plan 2014-2016 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 TVL-plan 2014-2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

Projektledningsgruppen Datum

Projektledningsgruppen Datum sid 1(6) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Enkät om MVGs delprojekt år 2010

Enkät om MVGs delprojekt år 2010 Enkät om MVGs delprojekt år 2010 Enkäten om delprojekt att ta med i verksamhetsplanen för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) nästa år är som tidigare anpassad till miljömålen, samt till de folkhälsomål

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Reviderat den 9 dec 2015

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Reviderat den 9 dec 2015 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Reviderat den 9 dec 2015 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet - Är en samverkan mellan tillsynsmyndigheterna (livsmedel och miljö) på kommunerna och länsstyrelserna

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Program Presidieträff miljö 31 jan 2013 09.30 Välkomna 09.50 Information om Miljösamverkans verksamhet 10.10 Det reviderade miljömålssystemet -

Program Presidieträff miljö 31 jan 2013 09.30 Välkomna 09.50 Information om Miljösamverkans verksamhet 10.10 Det reviderade miljömålssystemet - Program Presidieträff miljö 31 jan 2013 09.30 Välkomna 09.50 Information om Miljösamverkans verksamhet 10.10 Det reviderade miljömålssystemet - politik och genomförande. 10.50 Att koppla miljömålsarbetet

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkansträff 23 april 2015 Ansia, Lycksele 1. Presentationsrunda 2. Skjutbanor 3. Inventering av pågående verksamheter 4. Externa boenden 5. Slutrapportering period

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen 2017-06-09 Länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

www.miljosamverkanskane.se

www.miljosamverkanskane.se www.miljosamverkanskane.se Nyheter Styrgrupp Projektledningsgrupp.. Enkät om projekt mm till VP 2014-2015 Medverkande Styrgrupp Annelie Johansson, Länsstyrelsen, ordf Mariann Bäck, Länsstyrelsen Maria

Läs mer

Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Länsstyrelsen Kommunförbundet. Hemsida

Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Länsstyrelsen Kommunförbundet. Hemsida Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Länsstyrelsen Kommunförbundet Hemsida www.miljosamverkanskane.se Mål och arbetssätt Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet, både

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan

Tillsynsvägledningsplan Meddelande nr 2016:23 Tillsynsvägledningsplan 2016-2018 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer