Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml."

Transkript

1 Ersätter : SÖA Gäller från: Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin (erythromycin) inf substans 1g 1g i 20 ml sterilt 50 mg/ml OBS! outspädd! 20 ml stamlösning spädes till 250 ml isoton eller till ml (ph>5) 4 mg/ml 2 mg/ml- 1 mg/ml i v infusion högst 5 ml/ut Aciclovir Mayne (aciklovir) inf koncentrat 25 mg/ml 250 mg(=10ml) eller 500 mg(=20 ml) i 100 ml isoton Doser över 500 mg spädes i 250 ml isoton 2,5 mg/ml 5 mg/ml 60 OBS! Spädes aldrig till koncentration över 5 mg/ml i RT Till barn och spädbarn blandas 4 ml (=100 mg) i 20 ml isoton 5 mg/ml Amphocil (amfotericin B) inf substans 50 mg, 100 mg 50 mg i 10 ml 100 mg i 20 ml sterilt 5 mg/ml 5 mg/ml OBS! outspädd! 24 timmar Får ej frysas! Spädes ytterligare till en slutlig koncentration av 0,625 mg/ml genom att tillsätta 1 volym upplöst Amphocil till 7 volymer av glukoslösning 50 mg/ml. Förvaras kallt och ska användas inom 24 timmar.

2 Fastställd av: Mårten Prag 2 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Ancotil (flucytosin) inf vätska 10 mg/ml färdig inf vätska 10 mg/ml Förvaras i RT mellan 18 o C och 25 o C Artesunate (artesunate) inj substans 60 mg 60 mg i1 ml 5% Na-bikarbonat som medföljer förp. Sätt till en kanyl för att föra ut överskott av gasen som bildas vid upplösningen. Spädes ytterligare med 5 ml 5% glukos eller isoton 10 mg/ml i v injektion med hastighet 3 ml/ efter spädning Bensylpenicillin (bensylpenicillin) inj, inf substans 1g, 3g 1 g i 10 ml 3 g i 30 ml sterilt 1-3 g i 100 ml sterilt eller isoton mg/ml i v injektion under st ! Biklin (amikacin) inj vätska 250 mg/ml Beräknad dos sättes till ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 30-60

3 Fastställd av: Mårten Prag 3 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Cancidas (caspofungin) inf substans 50 mg, 70 mg 50 mg eller 70 mg i 10,5 ml sterilt 5mg/ml eller 7 mg/ml OBS! outspädd! 24 timmar RT Spädes ytterligare till 250 ml isoton koksalt-lösning (se bilaga 1) 0,19 mg/ml eller 0,27 mg/ml 1 timme 24 timmar RT Cefotaxim Stragen (cefotaxim) inj/ inf substans 0,5 g, 1g, 2g 0,5 g i 2 ml 1 g i 5 ml 2 g i 10 ml sterilt 250 mg/ml 200 mg/ml 200 mg/ml i v injektion under 3-5 uter 1 g eller 2 g i 50 ml sterilt eller isoton 20 mg/ml 40 mg/ml 20 2 g i 100 ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 20 mg/ml 50-60

4 Fastställd av: Mårten Prag 4 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Ceftazidim Sandoz (ceftazidim) inj/inf substans 1g, 2g 1g i 10 ml 2g i 10 ml isoton 200 mg/ml i v injektion under 3-5 Kan förvaras kallt i 24 timmar 1g i 10 ml 2 g i 10 ml isoton. När det är upplöst stick in en ventilationsnål för att lätta på trycket. Spädes ytterligare till 50 ml 20 mg/ml 40 mg/ml Kan förvaras kallt i 24 timmar Cefuroxim Stragen (cefuroxim) inj substans 250 mg, 750 mg, 1,5g 250 mg i 2,5 ml 750 mg i 7,5 ml 1,5 g i 15 ml sterilt i v injektion under 3-5. Kan förvaras kallt under 24 timmar Ciproxin (ciprofloxacin) inf vätska 2 mg/ml Färdig inf lösning 2 mg/ml 60 Ljuskänslig! Förvaras i folien tills användning Claforan (cefotaxim) inj substans 0,5g, 1g, 2 g 0,5 g i 2 ml 1g i 4 ml 2 g i 10 ml sterilt 250 mg/ml 250 mg/ml 200 mg/ml i v injektion under g i 40 ml sterilt eller isoton 50 mg/ml 20 2 g i 100 ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 20 mg/ml 50-60

5 Fastställd av: Mårten Prag 5 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Clindamycin Stragen (klindamycin) inj vätska, koncentrat 150 mg/ml 300 mg (= 2 ml) i 50 ml 600 mg (= 4 ml) i 100 ml 900 mg (= 6 ml) i 100 ml 1200 mg (= 8 ml) i 100 ml isoton 6 mg/ml 6 mg/ml 9 mg/ml 12 mg/ml st Cymevene (ganciclovir) inf substans 500 mg 500 mg i 10 ml sterilt Spädes ytterligare med 100 ml isoton 50 mg/ml OBS! outspädd! 5 mg/ml 60 OBS! Inf vätska med högre konc än 10 mg/ml rekommende ras ej. Dalacin (klindamycin) inj vätska 150 mg/ml 300 mg (= 2 ml) i 50 ml 600 mg (= 4 ml) i 100 ml 900 mg ( = 6 ml) i 100 ml 1200 mg (= 8 ml) i 100 ml isoton 6 mg/ml 6 mg/ml 9 mg/ml 12 mg/ml st

6 Fastställd av: Mårten Prag 6 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Diclocil (dikloxacillin) inj, inf substans 500 mg,1g och 2 g 500 mg i 5 ml 1g i 10 ml 2 g i 20 ml sterilt i v injektion under 5 4 timmar K 1 g eller 2 g löses i 250 ml isoton 4 mg/ml eller 8 mg/ml 60 Diflucan (flukonazol) inf vätska 2 mg/ml Färdig inf vätska 2 mg/ml i v infusion vuxna10 ml/, barn 5 ml/, inf tiden för prematura barn bör ej understiga 15 Blandbart med Glukos 200 mg/ml, Natriumbikarbonat 50 mg/ml, isoton o ch Ringer Doktacillin (ampicillin) inj, inf substans 1g, 2g 1 g i 10 ml 2 g i 20 ml sterilt 1 g, 2 g resp 3 g i 100 ml 10 mg/ml, 20 mg/ml resp 30 mg/ml i v injektion under 3-5 uter Doxyferm (doxycyklin) inf koncentrat 20 mg/ml 100 mg ( 5 ml) i 100 ml 200 mg ( 10 ml) i 200 ml isoton eller i ml 1 mg/ml 1 mg/ml 0,2 mg/ml i v infusion 30-2 timmar 2-4 timmar 6 timmar Ljuskänsligt! 6 timmar

7 Fastställd av: Mårten Prag 7 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Ekvacillin (kloxacillin) inj, inf substans 1g, 2g 1 g i 20 ml 2 g i 40 ml sterilt 50 mg/ml i v injektion under 3-4! 2 g i 100 ml sterilt eller 20 mg/ml 20-30! (OBS! Mer än 2 g i 250 ml ) Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol) inf koncentrat 1 ampull (=5 ml) per 125 ml 2 ampuller (=10 ml) per 250 ml 3 ampuller (=15 ml) per 500 ml isoton högst 1½ timme OBS! Inf koncentrat får ej injiceras outspädd!! Blandabart även med Glukos 50 mg/ml och 100 mg/ml, Ringer, Macrodex med NaCl Flagyl (metronidazol) inf vätska 5 mg/ml färdigberedd inf vätska 5 mg/ml i v infusion 5 ml/(100 ml under 20 ) Ljuskänsligt! Fluconazol Copyfarm (flukonazol) Inf vätska, 2 mg/ml färdigberedd inf vätska 2 mg/ml i v infusion vuxna10 ml/ (=20 mg/ml), barn 5 ml/ (=10 mg/ml), inf tiden för prematura barn bör ej understiga 15!

8 Fastställd av: Mårten Prag 8 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Fortum (ceftazidim) inj substans 250mg, 500 mg, 1g och 2 g inf substans 1 g och 2 g 250 mg i 2,5 ml 500 mg i 5 ml 1 g och 2 g i 10 ml sterilt och 200 mg/ml i v injektion under g och 2 g i st 50 ml isoton 20 mg/ml och 40 mg/ml g Fortum Monovial i 100 ml isoton 20 mg/ml Fungizone (amphotericin B) inf substans 50 mg 50 mg torr substans i 10 ml sterilt 5 mg/ml OBS! outspädd! 0,2 ml (=1mg) stamlösning i 250 ml 1 ml (=5mg) stamlösning i 500 ml 2 ml (=10 mg) stamlösning i 1000 ml glukos 50 mg/ml OBS! ph av glukoslösningen ska ligga över 4,2 0,004 mg/ml 0,01 mg/ml 0,01 mg/ml st 1 upp till 6 timmar Om ph av glukoslösningen är<4,2 skall 1-2 ml buffertlösning sättas till glukoslösningen innan utspädning av stamlösningen Används inom 8 timmar efter beredningen OBS! Blandas ej med

9 Fastställd av: Mårten Prag 9 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Garamycin (gentamicin) inj vätska 10 mg/ml, 40 mg/ml, Outspädd inj vätska Önskad dos sättes till ml isoton 10 mg/ml 40 mg/ml i v injektion under Vid omvandling av ordinerad viktmängd till volym gäller följande: 10 mg/ml 10 mg = 1 ml 40 mg/ml 10 mg = 0,25 ml Kan blandas även i Glukos 50 mg/ml, Rheomacrodex med glukos, Ringer Geavir (aciklovir) inf substans 250 mg, 500 mg 250 mg i 10 ml 500 mg i 20 ml sterilt eller isoton 25 mg/ml OBS! outspädd till beredning av inf vätska 10 ml resp 20 ml stamlösningen spädes ytterligare med 100 ml isoton 2,5 mg/ml 5 mg/ml (OBS! Konc bör ej överstiga 5 mg/ml) 60 (förvaras i RT) Invanz (ertapenem) Inf substans 1 g 1 g i 10 ml outspädd! Spädes ytterligare till 100 ml 10 mg/ml 30, men kan förvaras 6 timmar RT

10 Fastställd av: Mårten Prag 10 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Isoniazid (isoniazid) Inj vätska 50 mg/ml färdigberedd inf vätska 50 mg/ml i v injektion under 5-10 ( om sveda vid injicering kan isoton injiceras efteråt) Licenspreparat! Kinin (chinini dihydrockloridum) inf substans 600 mg 600 mg i 10 ml sterilt eller isoton Spädes ytterligare med 500 ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 60 mg/ml OBS! outspädd 1,2 mg/ml flera timmar OBS! Se medföljande bipacksedel! Stamlösning skall filtreras för att erhålla en partikelfri lösning Kloramfenikolsuccinat (chloramphenicol) inj substans 1g 1 g i 10 ml sterilt i v injektion Meronem (meropenem) inj, inf substans 500 mg, 1 g 500 mg i 10 ml 1 g i 20 ml sterilt 500 mg i 10 ml 1 g i 20 ml isoton och spädes sedan till 100 ml 50 mg/ml 50 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml i v injektion under 5 uter uter 8 timmar RT 8 timmar RT Metronidazol (metronidazol) inf vätska 5 mg/ml färdig inf vätska 5 mg/ml i v infusion 5 ml/ut (100 ml under 20 uter) Ljuskänsligt!

11 Fastställd av: Mårten Prag 11 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Nebcina ( tobramycin) inj vätska 10 mg/ml, 40 mg/ml, 80 mg/ml Beräknad mängd läkemedel spädes med ml isoton uter Rimactan (rifampicin) inf substans 300 mg 300 mg löses i medföljande sterilt, spädes sedan med 500 ml isoton 0,6 mg/ml 3 timmar 6 timmar Licens preparat! Rocephalin (ceftriaxon) Inj substans 1g, inf substans 2 g OBS! Det finns även Rocephalin med lidokain som användes bara till i m injektion 1 g i 10 ml medföljande sterilt 2 g i 50 ml isoton i v injektion under 2-4 uter 40 mg/ml 30 uter 6 timmar RT 6 timmar RT Selexid (mecillinam) Inj substans 400 mg 400 mg i 4 ml sterilt i v injektion mg i ml isoton 8 mg/ml 4 mg/ml uter Targocid (teikoplanin) Inj, inf substans 200 mg, 400 mg 200 mg i 3,2 ml 400 mg i 3,2 ml sterilt 62,5 mg/ml 125 mg/ml i v injektion snabbt under 3-5 uter Bör användas. Kan förvaras kallt och användas inom 24 timmar Kan spädas ytterligare med 30 uter

12 Fastställd av: Mårten Prag 12 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Tavanic (levofloxacin) inf vätska 5 mg/ml Färdig inf vätska 5 mg/ml st 30 uter för 250 mg och st 60 uter för 500 mg Ljuskänsligt! Tazocin ( piperacillin + tazobactam) inj, inf substans 2g/0,25 g, 4g/0,5g 2g/0,25 g i 10 ml 4g/0,5 g i 20 ml Sterilt 200 mg/ml/ 25 ml/ml 200 mg/ml/ 25 mg/ml i v injektion under 3-5 uter 6 timmar RT 2g/0,25 g i 10 ml 4g/0,5 g i 20 ml isoton. Spädes ytterligare till 50 ml 40 mg/ml/ 5 mg/ml 80 mg/ml/ 10 mg/ml uter 6 timmar RT Tienam (imipenem + cilastatin) inf substans 500 mg i 100 ml isoton 5 mg/ml uter (1 g under uter) 10 timmar RT Tygacil (tigecyklin) Inf substans 50 mg 50 mg i 5,3 ml isoton. 10 mg/ml OBS! Får ej injiceras outspädd 5 ml (= 50 mg) av lösningen sättes till 100 ml isoton 0,5 mg/ml uter 10 ml (=100 mg) sättes till 100 ml isoton 1 mg/ml

13 Fastställd av: Mårten Prag 13 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Vancomycin ( vancomycin) inf substans 500 mg, 1g 500 mg i 10 ml 1 g i 20 ml sterilt 50 mg/ml 50 mg/ml OBS! outspädd Spädes ytterligare med 100 ml resp 250 ml isoton i v infusion högst 10 mg/ml Vfend (voriconazol) Inf substans 200 mg 200 mg i 19 ml sterilt 10 mg/ml OBS! outspädd (OBS! Kasta flaskan med VFEND om lösningsmedlet inte dras in i flaskan med hjälp av vakuum) Beräknad mängd (se bilaga 2) spädes ytterligare med till en konc av 0,5-5 mg/ml 0,5-5 mg/ml i v infusion med en maximal hastighet av 3 mg/kg/timme under 1-2 timmar Zinacef (cefuroxim) inj substans 250 mg, 750 mg och 1,5 g inf substans 750 mg och 1,5 g 250 mg i 2,5 ml 750 mg i 7,5 ml 1,5 g i 15 ml sterilt 100 mg ml i v injektion under 3-5 uter 5 timmar RT Ljuskänsligt! Innehållet i flaskan löses i 50 ml isoton uter Ljuskänsligt!

14 FÄRDIGSTÄLLANDE AV INFUSIONSLÖSNING Cancidas inf substans DOS* Volym upplöst CANCIDAS för överföring till intravenös påse eller flaska Standard färdigställande (upplöst CANCIDAS tillsatt till 250 ml) slutlig koncentration Bilaga 1 Reducerad infusionsvolym (upplöst CANCIDAS tillsatt till 100 ml) slutlig koncentration 70 mg 10 ml 0,27 mg/ml Rekommenderas ej 70 mg (från två 50 mg injektionsflaskor)** 14 ml 0,27 mg/ml Rekommenderas ej 50 mg 10 ml 0,19 mg/ml - 50 mg vid reducerad volym 10 ml - 0,45 mg/ml 35 mg för måttlig leverfunktionsnedsättning (från en 70 mg injektionsflaska) 35 mg för måttlig leverfunktionsnedsättning (från en 50 mg injektionsflaska) 35 mg för måttlig leverfunktionsnedsättning (från en 50 mg injektionsflaska) vid reducerad volym 5 ml 0,14 mg/ml 0,33 mg/ml 7 ml 0,14 mg/ml - 7 ml - 0,33 mg/ml * 10,5 ml bör användas för upplösning av alla injektionsflaskor ** Om 70 mg injektionsflaskan inte finns tillgänglig kan dosen 70 mg färdigställas utifrån två 50 mg injektionsflaskor Upplöst koncentrat: Bör användas. Stabilitetsdata har visat att koncentratet till infusionsvätskan kan förvaras upp till 24 timmar när injektionsflaskan förvaras vid 25 C eller lägre och är upplöst med för injektionsvätskor. Spädd infusionslösning till patient: Bör användas. Stabilitetsdata har visat att produkten kan användas inom 24 timmar vid förvaring i 25 C eller dre, eller inom 48 timmar när den intravenösa infusionspåsen (flaskan) kylförvaras (2 C till 8 C) och är spädd med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) eller 2,25 mg/ml (0,225 %) för infusion eller lakterad Ringerlösning. (FASS 2007)

15 Erforderlig mängd koncentrat VFEND 10mg/ml Bilaga 2 Kroppsvikt (kg) Mängd koncentrat VFEND (10 mg/ml) nödvändig för: Dosering 3 mg/kg (antal flaskor) Dosering 4 mg/kg (antal flaskor) Dosering 6 mg/kg (antal flaskor) Dosering 7 mg/kg (antal flaskor) 10-4,0ml (1) - 7,0ml (1) 15-6,0ml (1) - 10,5ml (1) 20-8,0ml (1) - 14,0ml (1) 25-10,0ml (1) - 17,5ml (1) 30 9,0ml (1) 12,0ml (1) 18,0ml (1) 21,0ml (2) 35 10,5ml (1) 14,0ml (1) 21,0ml (2) 24,5ml (2) 40 12,0ml (1) 16,0ml (1) 24,0ml (2) 28,0ml (2) 45 13,5ml (1) 18,0ml (1) 27,0ml (2) 31,5ml (2) 50 15,0ml (1) 20,0ml (1) 30,0ml (2) 35,0ml (2) 55 16,5ml (1) 22,0ml (2) 33,0ml (2) ,0ml (1) 24,0ml (2) 36,0ml (2) ,5ml (1) 26,0ml (2) 39,0ml (2) ,0ml (2) 28,0ml (2) 42,0ml (3) ,5ml (2) 30,0ml (2) 45,0ml (3) ,0ml (2) 32,0ml (2) 48,0ml (3) ,5ml (2) 34,0ml (2) 51,0ml (3) ,0 ml (2) 36,0 ml (2) 54,0 ml (3) ,5 ml (2) 38,0 ml (2) 57,0 ml (3) ,0 ml (2) 40,0 ml (2) 60,0 ml (3) - 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid för infusion Ringer-laktat för intravenös infusion 5% glukos och Ringer-laktat för intravenös infusion 5% glukos och 0,45% natriumklorid för intravenös infusion 5% glukos för intravenös infusion 5% glukos i 20 meq kaliumklorid för intravenös infusion 0,45% natriumklorid för intravenös infusion 5% glukos och 0,9% natriumklorid för intravenös infusion Blandbarheten av voriconazol med andra spädningsmedel än de som nämns ovan och i avsnitt 6.2 är ej känd. (FASS 2007)

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) 1 Innehåll Indikation vid RA hos vuxna 4 Så fungerar ORENCIA (abatacept) 5 Hantering och förvaring

Läs mer

Neutropeni och feber MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8)

Neutropeni och feber MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8) MEDICINSK INDIKATION Patienter med neutropeni, definierat som neutrofila granulocyter

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fabrazyme 35 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Agalsidas beta

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fabrazyme 35 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Agalsidas beta B. BIPACKSEDEL 30 BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fabrazyme 35 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Agalsidas beta Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Ger Ni extra dos vid svår sepsis/septisk chock? 1. Ja 2. Nej 3. Ibland

Ger Ni extra dos vid svår sepsis/septisk chock? 1. Ja 2. Nej 3. Ibland IVA del 2 Ger Ni extra dos vid svår sepsis/septisk chock? 1. Ja 2. Nej 3. Ibland Farmakokinetik vid svår sepsis/septisk chock Förhöjd distributionsvolym (Vd) Kapillärläckage Volymtillförsel Minskad proteinbindning

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

Kursens namn : Medicin A, Strålningsfysik o radiologisk metodik II. Totalpoäng: 51 poäng förutom läkemedelsberäkningen som är 20 poäng

Kursens namn : Medicin A, Strålningsfysik o radiologisk metodik II. Totalpoäng: 51 poäng förutom läkemedelsberäkningen som är 20 poäng Kursens namn : Medicin A, Strålningsfysik o radiologisk metodik II Kurskod: MC1012 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2010-11-05 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 51 poäng förutom läkemedelsberäkningen som är 20

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. amoxicillin doxycyklin. erytromycin doxycyklin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. amoxicillin doxycyklin. erytromycin doxycyklin Sluten vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Oxaliplatin medac 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Oxaliplatin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Oxaliplatin medac 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Oxaliplatin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Oxaliplatin medac 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Vad är lagom? Mätbara mål för antibiotikaanvändning på intensiven

Vad är lagom? Mätbara mål för antibiotikaanvändning på intensiven Vad är lagom? Mätbara mål för antibiotikaanvändning på intensiven Håkan Hanberger IVA-Strama-SIR http://www.strama.se/dyn//,165,54.html. http://www4.smittskyddsinstitutet.se/careicu http://www.icuregswe.org

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning. Zoledronsyra

Bipacksedel: Information till användaren. Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning. Zoledronsyra Bipacksedel: Information till användaren Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning Zoledronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Behandling av svåra svampinfektioner

Behandling av svåra svampinfektioner Behandling av svåra svampinfektioner Sammanfattning av Pfizers symposium på Riksstämman i Stockholm 2007 2 SAMMANFATTNING 2007 Pfizer infektion Pfizer satsar intensivt på forskning och har de senaste 15

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

Information om DAP-amoxicillintest

Information om DAP-amoxicillintest Information om DAP-amoxicillintest Beskrivning DAP amoxicillintest innehåller amoxicillinnatrium som orsakar IgE-medierade allergiska reaktioner mot amoxicillin och besläktade antibiotika (aminopenicilliner).

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

Studie visar på stor risk för förväxling

Studie visar på stor risk för förväxling originalstudie Parenterala läkemedel med liknande namn och förpackning Studie visar på stor risk för förväxling Enkät 1 Via vårdenheternas läkemedelsansvariga, till kliniskt verksamma sjuksköterskor Inrapportering

Läs mer

Aspekter på an,bio,ka,ll barn. Marie Studahl, Infek2on, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Aspekter på an,bio,ka,ll barn. Marie Studahl, Infek2on, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Aspekter på an,bio,ka,ll barn Speciella an,bio,ka,ll barn Vid mer komplicerade infek,oner - an2bio2ka som vanligtvis inte ges 2ll barn kan bli aktuella - annan administra2on, infusion? - MIC- bestämningar

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 0,1 mg flumazenil. 1 ampull med 5 ml innehåller 0,5

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Xolair. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ondansetron Mylan 2 mg/ml, injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

Läs mer

Metoder för reducerad kontrastmedelsdos. Monica Segelsjö, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Metoder för reducerad kontrastmedelsdos. Monica Segelsjö, Akademiska Sjukhuset Uppsala Metoder för reducerad kontrastmedelsdos Monica Segelsjö, Akademiska Sjukhuset Uppsala Kontrastmedel Blodvolym 70 ml/kg, motsvarar ca 5 liter på 70kg Män 5-6 liter Kvinnor 4-5 liter Män ofta mer muskler

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Giltighet: t.o.m. 2012-12-31 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Johan Wiström, stf. smittskyddsläkare Anders Johansson, hygienläkare

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Antibiotikabehandling på en kirurgavdelning vid Helsingborgs lasarett

EXAMENSARBETE. Antibiotikabehandling på en kirurgavdelning vid Helsingborgs lasarett EXAMENSARBETE 2007:025 HV Antibiotikabehandling på en kirurgavdelning vid Helsingborgs lasarett Lars Ståhlberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Spara

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis AR-T DF injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Medicinsk bakgrund och indikation/er

Medicinsk bakgrund och indikation/er 1(8) Klinisk kemi Iohexolclearance, Pt- undersökning för externt Innehåll Medicinsk bakgrund och indikation/er... 1 Princip... 2 Provtagning... 2 Provhantering... 2 Kemikalieförteckning... 3 Tillbehör...

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. MabCampath 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Alemtuzumab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. MabCampath 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Alemtuzumab B. BIPACKSEDEL 45 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN MabCampath 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Alemtuzumab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING SOP Terapirekommendationer och direktiv

LÄKEMEDELSBEHANDLING SOP Terapirekommendationer och direktiv LÄKEMEDELSBEHANDLING SOP Terapirekommendationer och direktiv Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus Utgiven 2007-06-04 Planerad revidering 2010-06-01 Senaste ändringar Ämne/område/metod

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis och Crohns sjukdom. Samlade erfarenheter under mer

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ceftriaxon Copyfarm 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning. Ceftriaxon Copyfarm 2 g, pulver till infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1

Barndos 2.1 2010-06-03 1. Dokumentation Version 2.1 Barndos 2.1 2010-06-03 1 Dokumentation Version 2.1 Barndos 2.1 2010-06-03 2 BARNDOS 2.1 Läkemedelsdoserna avser användning i samband med anestesi eller vård under ett fåtal dagar på uppvaknings- eller

Läs mer

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Mollipect bromhexin 0,5mg/ml + efedrin 1 mg/ml, oral lösning, daterad 2011-01-26.

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Strama

Invasiva svampinfektioner Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (9) MEDICINSK INDIKATION Det är i huvudsak två huvudgrupper av svamp som orsakar klinisk sjukdom hos människa; jästsvamp och mögelsvamp. Till gruppen jästsvamp räknas bl.a. candida

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per ml: Aktiv(a)

Läs mer

LBK Checklista nydebuterad diabetes

LBK Checklista nydebuterad diabetes LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Pamifos 3 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Dinatriumpamidronat

Bipacksedel: Information till patienten. Pamifos 3 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Dinatriumpamidronat Bipacksedel: Information till patienten Pamifos 3 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Dinatriumpamidronat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 INFEKTIONSSJUKDOMAR Aspirationspneumoni... 2 Borrelia... 3 Brucellos... 4 Diarré antibiotikaassocierad... 5 Djupa mjukdelsinfektioner... 5 Fasciit nekrotiserande... 5 Endokardit...

Läs mer

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Bakgrund Akutdagarna är ett mycket uppskattat utbildningstillfälle under AT på SU. När vi gick kursen hösten 2011 upplevde vi dock att informationen och

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Adenosin Life Medical 5 mg/ml, Injektions-/infusionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Adenosin Life Medical 5 mg/ml, Injektions-/infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Adenosin Life Medical 5 mg/ml, Injektions-/infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 5 mg adenosin. För fullständig förteckning

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ampull Järnsackaros Rechon à 5

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 Provet omfattar en uppgift, som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! EJ tabell- och formelsamling. Lämna en marginal om minst

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. BMLV A, biomedicinsk laboratoriemetodik, 7,5hp. Kurskod: BL1015, HK 2014 Kursansvarig: Siw Lunander Datum: 2014-10-17 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 54 p Lösningsberedning, 15 poäng Spektrofotometri, 6

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN FOSCAN 4 mg/ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans Temoporfin 4 mg/ml Beträffande hjälpämnen se 6.1 3. LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum 2014-08-18 Giltigt t.o.m.

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Bipacksedel: Information till användaren Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Snabb resistensbestämning. Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö

Snabb resistensbestämning. Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö Snabb resistensbestämning Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö Varför? Ökande antibiotikaresistens Felaktig antibiotikabehandling ger ökad risk för död hos våra svårast sjuka

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla Företrädare: Elisabeth Rehnman SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E

Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E Texten syftar till att strukturera och optimera omhändertagandet av vuxna patienter med status epilepticus (SE). För kramper vid preeklampsi/eklampsi

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer