Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml."

Transkript

1 Ersätter : SÖA Gäller från: Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin (erythromycin) inf substans 1g 1g i 20 ml sterilt 50 mg/ml OBS! outspädd! 20 ml stamlösning spädes till 250 ml isoton eller till ml (ph>5) 4 mg/ml 2 mg/ml- 1 mg/ml i v infusion högst 5 ml/ut Aciclovir Mayne (aciklovir) inf koncentrat 25 mg/ml 250 mg(=10ml) eller 500 mg(=20 ml) i 100 ml isoton Doser över 500 mg spädes i 250 ml isoton 2,5 mg/ml 5 mg/ml 60 OBS! Spädes aldrig till koncentration över 5 mg/ml i RT Till barn och spädbarn blandas 4 ml (=100 mg) i 20 ml isoton 5 mg/ml Amphocil (amfotericin B) inf substans 50 mg, 100 mg 50 mg i 10 ml 100 mg i 20 ml sterilt 5 mg/ml 5 mg/ml OBS! outspädd! 24 timmar Får ej frysas! Spädes ytterligare till en slutlig koncentration av 0,625 mg/ml genom att tillsätta 1 volym upplöst Amphocil till 7 volymer av glukoslösning 50 mg/ml. Förvaras kallt och ska användas inom 24 timmar.

2 Fastställd av: Mårten Prag 2 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Ancotil (flucytosin) inf vätska 10 mg/ml färdig inf vätska 10 mg/ml Förvaras i RT mellan 18 o C och 25 o C Artesunate (artesunate) inj substans 60 mg 60 mg i1 ml 5% Na-bikarbonat som medföljer förp. Sätt till en kanyl för att föra ut överskott av gasen som bildas vid upplösningen. Spädes ytterligare med 5 ml 5% glukos eller isoton 10 mg/ml i v injektion med hastighet 3 ml/ efter spädning Bensylpenicillin (bensylpenicillin) inj, inf substans 1g, 3g 1 g i 10 ml 3 g i 30 ml sterilt 1-3 g i 100 ml sterilt eller isoton mg/ml i v injektion under st ! Biklin (amikacin) inj vätska 250 mg/ml Beräknad dos sättes till ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 30-60

3 Fastställd av: Mårten Prag 3 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Cancidas (caspofungin) inf substans 50 mg, 70 mg 50 mg eller 70 mg i 10,5 ml sterilt 5mg/ml eller 7 mg/ml OBS! outspädd! 24 timmar RT Spädes ytterligare till 250 ml isoton koksalt-lösning (se bilaga 1) 0,19 mg/ml eller 0,27 mg/ml 1 timme 24 timmar RT Cefotaxim Stragen (cefotaxim) inj/ inf substans 0,5 g, 1g, 2g 0,5 g i 2 ml 1 g i 5 ml 2 g i 10 ml sterilt 250 mg/ml 200 mg/ml 200 mg/ml i v injektion under 3-5 uter 1 g eller 2 g i 50 ml sterilt eller isoton 20 mg/ml 40 mg/ml 20 2 g i 100 ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 20 mg/ml 50-60

4 Fastställd av: Mårten Prag 4 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Ceftazidim Sandoz (ceftazidim) inj/inf substans 1g, 2g 1g i 10 ml 2g i 10 ml isoton 200 mg/ml i v injektion under 3-5 Kan förvaras kallt i 24 timmar 1g i 10 ml 2 g i 10 ml isoton. När det är upplöst stick in en ventilationsnål för att lätta på trycket. Spädes ytterligare till 50 ml 20 mg/ml 40 mg/ml Kan förvaras kallt i 24 timmar Cefuroxim Stragen (cefuroxim) inj substans 250 mg, 750 mg, 1,5g 250 mg i 2,5 ml 750 mg i 7,5 ml 1,5 g i 15 ml sterilt i v injektion under 3-5. Kan förvaras kallt under 24 timmar Ciproxin (ciprofloxacin) inf vätska 2 mg/ml Färdig inf lösning 2 mg/ml 60 Ljuskänslig! Förvaras i folien tills användning Claforan (cefotaxim) inj substans 0,5g, 1g, 2 g 0,5 g i 2 ml 1g i 4 ml 2 g i 10 ml sterilt 250 mg/ml 250 mg/ml 200 mg/ml i v injektion under g i 40 ml sterilt eller isoton 50 mg/ml 20 2 g i 100 ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 20 mg/ml 50-60

5 Fastställd av: Mårten Prag 5 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Clindamycin Stragen (klindamycin) inj vätska, koncentrat 150 mg/ml 300 mg (= 2 ml) i 50 ml 600 mg (= 4 ml) i 100 ml 900 mg (= 6 ml) i 100 ml 1200 mg (= 8 ml) i 100 ml isoton 6 mg/ml 6 mg/ml 9 mg/ml 12 mg/ml st Cymevene (ganciclovir) inf substans 500 mg 500 mg i 10 ml sterilt Spädes ytterligare med 100 ml isoton 50 mg/ml OBS! outspädd! 5 mg/ml 60 OBS! Inf vätska med högre konc än 10 mg/ml rekommende ras ej. Dalacin (klindamycin) inj vätska 150 mg/ml 300 mg (= 2 ml) i 50 ml 600 mg (= 4 ml) i 100 ml 900 mg ( = 6 ml) i 100 ml 1200 mg (= 8 ml) i 100 ml isoton 6 mg/ml 6 mg/ml 9 mg/ml 12 mg/ml st

6 Fastställd av: Mårten Prag 6 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Diclocil (dikloxacillin) inj, inf substans 500 mg,1g och 2 g 500 mg i 5 ml 1g i 10 ml 2 g i 20 ml sterilt i v injektion under 5 4 timmar K 1 g eller 2 g löses i 250 ml isoton 4 mg/ml eller 8 mg/ml 60 Diflucan (flukonazol) inf vätska 2 mg/ml Färdig inf vätska 2 mg/ml i v infusion vuxna10 ml/, barn 5 ml/, inf tiden för prematura barn bör ej understiga 15 Blandbart med Glukos 200 mg/ml, Natriumbikarbonat 50 mg/ml, isoton o ch Ringer Doktacillin (ampicillin) inj, inf substans 1g, 2g 1 g i 10 ml 2 g i 20 ml sterilt 1 g, 2 g resp 3 g i 100 ml 10 mg/ml, 20 mg/ml resp 30 mg/ml i v injektion under 3-5 uter Doxyferm (doxycyklin) inf koncentrat 20 mg/ml 100 mg ( 5 ml) i 100 ml 200 mg ( 10 ml) i 200 ml isoton eller i ml 1 mg/ml 1 mg/ml 0,2 mg/ml i v infusion 30-2 timmar 2-4 timmar 6 timmar Ljuskänsligt! 6 timmar

7 Fastställd av: Mårten Prag 7 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Ekvacillin (kloxacillin) inj, inf substans 1g, 2g 1 g i 20 ml 2 g i 40 ml sterilt 50 mg/ml i v injektion under 3-4! 2 g i 100 ml sterilt eller 20 mg/ml 20-30! (OBS! Mer än 2 g i 250 ml ) Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol) inf koncentrat 1 ampull (=5 ml) per 125 ml 2 ampuller (=10 ml) per 250 ml 3 ampuller (=15 ml) per 500 ml isoton högst 1½ timme OBS! Inf koncentrat får ej injiceras outspädd!! Blandabart även med Glukos 50 mg/ml och 100 mg/ml, Ringer, Macrodex med NaCl Flagyl (metronidazol) inf vätska 5 mg/ml färdigberedd inf vätska 5 mg/ml i v infusion 5 ml/(100 ml under 20 ) Ljuskänsligt! Fluconazol Copyfarm (flukonazol) Inf vätska, 2 mg/ml färdigberedd inf vätska 2 mg/ml i v infusion vuxna10 ml/ (=20 mg/ml), barn 5 ml/ (=10 mg/ml), inf tiden för prematura barn bör ej understiga 15!

8 Fastställd av: Mårten Prag 8 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Fortum (ceftazidim) inj substans 250mg, 500 mg, 1g och 2 g inf substans 1 g och 2 g 250 mg i 2,5 ml 500 mg i 5 ml 1 g och 2 g i 10 ml sterilt och 200 mg/ml i v injektion under g och 2 g i st 50 ml isoton 20 mg/ml och 40 mg/ml g Fortum Monovial i 100 ml isoton 20 mg/ml Fungizone (amphotericin B) inf substans 50 mg 50 mg torr substans i 10 ml sterilt 5 mg/ml OBS! outspädd! 0,2 ml (=1mg) stamlösning i 250 ml 1 ml (=5mg) stamlösning i 500 ml 2 ml (=10 mg) stamlösning i 1000 ml glukos 50 mg/ml OBS! ph av glukoslösningen ska ligga över 4,2 0,004 mg/ml 0,01 mg/ml 0,01 mg/ml st 1 upp till 6 timmar Om ph av glukoslösningen är<4,2 skall 1-2 ml buffertlösning sättas till glukoslösningen innan utspädning av stamlösningen Används inom 8 timmar efter beredningen OBS! Blandas ej med

9 Fastställd av: Mårten Prag 9 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Garamycin (gentamicin) inj vätska 10 mg/ml, 40 mg/ml, Outspädd inj vätska Önskad dos sättes till ml isoton 10 mg/ml 40 mg/ml i v injektion under Vid omvandling av ordinerad viktmängd till volym gäller följande: 10 mg/ml 10 mg = 1 ml 40 mg/ml 10 mg = 0,25 ml Kan blandas även i Glukos 50 mg/ml, Rheomacrodex med glukos, Ringer Geavir (aciklovir) inf substans 250 mg, 500 mg 250 mg i 10 ml 500 mg i 20 ml sterilt eller isoton 25 mg/ml OBS! outspädd till beredning av inf vätska 10 ml resp 20 ml stamlösningen spädes ytterligare med 100 ml isoton 2,5 mg/ml 5 mg/ml (OBS! Konc bör ej överstiga 5 mg/ml) 60 (förvaras i RT) Invanz (ertapenem) Inf substans 1 g 1 g i 10 ml outspädd! Spädes ytterligare till 100 ml 10 mg/ml 30, men kan förvaras 6 timmar RT

10 Fastställd av: Mårten Prag 10 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Isoniazid (isoniazid) Inj vätska 50 mg/ml färdigberedd inf vätska 50 mg/ml i v injektion under 5-10 ( om sveda vid injicering kan isoton injiceras efteråt) Licenspreparat! Kinin (chinini dihydrockloridum) inf substans 600 mg 600 mg i 10 ml sterilt eller isoton Spädes ytterligare med 500 ml isoton eller Glukos 50 mg/ml 60 mg/ml OBS! outspädd 1,2 mg/ml flera timmar OBS! Se medföljande bipacksedel! Stamlösning skall filtreras för att erhålla en partikelfri lösning Kloramfenikolsuccinat (chloramphenicol) inj substans 1g 1 g i 10 ml sterilt i v injektion Meronem (meropenem) inj, inf substans 500 mg, 1 g 500 mg i 10 ml 1 g i 20 ml sterilt 500 mg i 10 ml 1 g i 20 ml isoton och spädes sedan till 100 ml 50 mg/ml 50 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml i v injektion under 5 uter uter 8 timmar RT 8 timmar RT Metronidazol (metronidazol) inf vätska 5 mg/ml färdig inf vätska 5 mg/ml i v infusion 5 ml/ut (100 ml under 20 uter) Ljuskänsligt!

11 Fastställd av: Mårten Prag 11 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Nebcina ( tobramycin) inj vätska 10 mg/ml, 40 mg/ml, 80 mg/ml Beräknad mängd läkemedel spädes med ml isoton uter Rimactan (rifampicin) inf substans 300 mg 300 mg löses i medföljande sterilt, spädes sedan med 500 ml isoton 0,6 mg/ml 3 timmar 6 timmar Licens preparat! Rocephalin (ceftriaxon) Inj substans 1g, inf substans 2 g OBS! Det finns även Rocephalin med lidokain som användes bara till i m injektion 1 g i 10 ml medföljande sterilt 2 g i 50 ml isoton i v injektion under 2-4 uter 40 mg/ml 30 uter 6 timmar RT 6 timmar RT Selexid (mecillinam) Inj substans 400 mg 400 mg i 4 ml sterilt i v injektion mg i ml isoton 8 mg/ml 4 mg/ml uter Targocid (teikoplanin) Inj, inf substans 200 mg, 400 mg 200 mg i 3,2 ml 400 mg i 3,2 ml sterilt 62,5 mg/ml 125 mg/ml i v injektion snabbt under 3-5 uter Bör användas. Kan förvaras kallt och användas inom 24 timmar Kan spädas ytterligare med 30 uter

12 Fastställd av: Mårten Prag 12 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Tavanic (levofloxacin) inf vätska 5 mg/ml Färdig inf vätska 5 mg/ml st 30 uter för 250 mg och st 60 uter för 500 mg Ljuskänsligt! Tazocin ( piperacillin + tazobactam) inj, inf substans 2g/0,25 g, 4g/0,5g 2g/0,25 g i 10 ml 4g/0,5 g i 20 ml Sterilt 200 mg/ml/ 25 ml/ml 200 mg/ml/ 25 mg/ml i v injektion under 3-5 uter 6 timmar RT 2g/0,25 g i 10 ml 4g/0,5 g i 20 ml isoton. Spädes ytterligare till 50 ml 40 mg/ml/ 5 mg/ml 80 mg/ml/ 10 mg/ml uter 6 timmar RT Tienam (imipenem + cilastatin) inf substans 500 mg i 100 ml isoton 5 mg/ml uter (1 g under uter) 10 timmar RT Tygacil (tigecyklin) Inf substans 50 mg 50 mg i 5,3 ml isoton. 10 mg/ml OBS! Får ej injiceras outspädd 5 ml (= 50 mg) av lösningen sättes till 100 ml isoton 0,5 mg/ml uter 10 ml (=100 mg) sättes till 100 ml isoton 1 mg/ml

13 Fastställd av: Mårten Prag 13 (13) Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Vancomycin ( vancomycin) inf substans 500 mg, 1g 500 mg i 10 ml 1 g i 20 ml sterilt 50 mg/ml 50 mg/ml OBS! outspädd Spädes ytterligare med 100 ml resp 250 ml isoton i v infusion högst 10 mg/ml Vfend (voriconazol) Inf substans 200 mg 200 mg i 19 ml sterilt 10 mg/ml OBS! outspädd (OBS! Kasta flaskan med VFEND om lösningsmedlet inte dras in i flaskan med hjälp av vakuum) Beräknad mängd (se bilaga 2) spädes ytterligare med till en konc av 0,5-5 mg/ml 0,5-5 mg/ml i v infusion med en maximal hastighet av 3 mg/kg/timme under 1-2 timmar Zinacef (cefuroxim) inj substans 250 mg, 750 mg och 1,5 g inf substans 750 mg och 1,5 g 250 mg i 2,5 ml 750 mg i 7,5 ml 1,5 g i 15 ml sterilt 100 mg ml i v injektion under 3-5 uter 5 timmar RT Ljuskänsligt! Innehållet i flaskan löses i 50 ml isoton uter Ljuskänsligt!

14 FÄRDIGSTÄLLANDE AV INFUSIONSLÖSNING Cancidas inf substans DOS* Volym upplöst CANCIDAS för överföring till intravenös påse eller flaska Standard färdigställande (upplöst CANCIDAS tillsatt till 250 ml) slutlig koncentration Bilaga 1 Reducerad infusionsvolym (upplöst CANCIDAS tillsatt till 100 ml) slutlig koncentration 70 mg 10 ml 0,27 mg/ml Rekommenderas ej 70 mg (från två 50 mg injektionsflaskor)** 14 ml 0,27 mg/ml Rekommenderas ej 50 mg 10 ml 0,19 mg/ml - 50 mg vid reducerad volym 10 ml - 0,45 mg/ml 35 mg för måttlig leverfunktionsnedsättning (från en 70 mg injektionsflaska) 35 mg för måttlig leverfunktionsnedsättning (från en 50 mg injektionsflaska) 35 mg för måttlig leverfunktionsnedsättning (från en 50 mg injektionsflaska) vid reducerad volym 5 ml 0,14 mg/ml 0,33 mg/ml 7 ml 0,14 mg/ml - 7 ml - 0,33 mg/ml * 10,5 ml bör användas för upplösning av alla injektionsflaskor ** Om 70 mg injektionsflaskan inte finns tillgänglig kan dosen 70 mg färdigställas utifrån två 50 mg injektionsflaskor Upplöst koncentrat: Bör användas. Stabilitetsdata har visat att koncentratet till infusionsvätskan kan förvaras upp till 24 timmar när injektionsflaskan förvaras vid 25 C eller lägre och är upplöst med för injektionsvätskor. Spädd infusionslösning till patient: Bör användas. Stabilitetsdata har visat att produkten kan användas inom 24 timmar vid förvaring i 25 C eller dre, eller inom 48 timmar när den intravenösa infusionspåsen (flaskan) kylförvaras (2 C till 8 C) och är spädd med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) eller 2,25 mg/ml (0,225 %) för infusion eller lakterad Ringerlösning. (FASS 2007)

15 Erforderlig mängd koncentrat VFEND 10mg/ml Bilaga 2 Kroppsvikt (kg) Mängd koncentrat VFEND (10 mg/ml) nödvändig för: Dosering 3 mg/kg (antal flaskor) Dosering 4 mg/kg (antal flaskor) Dosering 6 mg/kg (antal flaskor) Dosering 7 mg/kg (antal flaskor) 10-4,0ml (1) - 7,0ml (1) 15-6,0ml (1) - 10,5ml (1) 20-8,0ml (1) - 14,0ml (1) 25-10,0ml (1) - 17,5ml (1) 30 9,0ml (1) 12,0ml (1) 18,0ml (1) 21,0ml (2) 35 10,5ml (1) 14,0ml (1) 21,0ml (2) 24,5ml (2) 40 12,0ml (1) 16,0ml (1) 24,0ml (2) 28,0ml (2) 45 13,5ml (1) 18,0ml (1) 27,0ml (2) 31,5ml (2) 50 15,0ml (1) 20,0ml (1) 30,0ml (2) 35,0ml (2) 55 16,5ml (1) 22,0ml (2) 33,0ml (2) ,0ml (1) 24,0ml (2) 36,0ml (2) ,5ml (1) 26,0ml (2) 39,0ml (2) ,0ml (2) 28,0ml (2) 42,0ml (3) ,5ml (2) 30,0ml (2) 45,0ml (3) ,0ml (2) 32,0ml (2) 48,0ml (3) ,5ml (2) 34,0ml (2) 51,0ml (3) ,0 ml (2) 36,0 ml (2) 54,0 ml (3) ,5 ml (2) 38,0 ml (2) 57,0 ml (3) ,0 ml (2) 40,0 ml (2) 60,0 ml (3) - 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid för infusion Ringer-laktat för intravenös infusion 5% glukos och Ringer-laktat för intravenös infusion 5% glukos och 0,45% natriumklorid för intravenös infusion 5% glukos för intravenös infusion 5% glukos i 20 meq kaliumklorid för intravenös infusion 0,45% natriumklorid för intravenös infusion 5% glukos och 0,9% natriumklorid för intravenös infusion Blandbarheten av voriconazol med andra spädningsmedel än de som nämns ovan och i avsnitt 6.2 är ej känd. (FASS 2007)

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fabrazyme 35 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Agalsidas beta

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Fabrazyme 35 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Agalsidas beta B. BIPACKSEDEL 30 BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fabrazyme 35 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Agalsidas beta Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum 2014-08-18 Giltigt t.o.m.

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING SOP Terapirekommendationer och direktiv

LÄKEMEDELSBEHANDLING SOP Terapirekommendationer och direktiv LÄKEMEDELSBEHANDLING SOP Terapirekommendationer och direktiv Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus Utgiven 2007-06-04 Reviderad 2013-05-29 Senaste ändringar Ämne/område/metod

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMƒ

BILAGA I PRODUKTRESUMƒ BILAGA I BILAGA I PRODUKTRESUMƒ 3 1. LÄKEMEDLETS NAMN TAXOTERE (docetaxel) 20 mg 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING TAXOTERE injektionsflaskor för engångsbruk innehåller docetaxel trihydrat motsvarande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS

KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS (vernakalanthydroklorid) koncentrat till infusionsvätska, lösning BRINAVESS är indicerat för snabb konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Strama

Invasiva svampinfektioner Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (9) MEDICINSK INDIKATION Det är i huvudsak två huvudgrupper av svamp som orsakar klinisk sjukdom hos människa; jästsvamp och mögelsvamp. Till gruppen jästsvamp räknas bl.a. candida

Läs mer

Ger Ni extra dos vid svår sepsis/septisk chock? 1. Ja 2. Nej 3. Ibland

Ger Ni extra dos vid svår sepsis/septisk chock? 1. Ja 2. Nej 3. Ibland IVA del 2 Ger Ni extra dos vid svår sepsis/septisk chock? 1. Ja 2. Nej 3. Ibland Farmakokinetik vid svår sepsis/septisk chock Förhöjd distributionsvolym (Vd) Kapillärläckage Volymtillförsel Minskad proteinbindning

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per ml: Aktiv(a)

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Bipacksedel: Information till användaren Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension Rotavirus, levande försvagat vaccin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Reassortant rhesus/human

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Omidria 10 mg/ml + 3 mg/ml koncentrat till spolvätska, lösning för intraokulär användning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 4 ml lösning i injektionsflaskan

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 Dokumentet finns även i nätupplaga på www.infektion.net Innehållsförteckning: Sida A. Bakgrund och process 2 B. Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Studie visar på stor risk för förväxling

Studie visar på stor risk för förväxling originalstudie Parenterala läkemedel med liknande namn och förpackning Studie visar på stor risk för förväxling Enkät 1 Via vårdenheternas läkemedelsansvariga, till kliniskt verksamma sjuksköterskor Inrapportering

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Detta läkemedel innehåller natrium, 5,19 mg/ml, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

PRODUKTRESUMÉ. Detta läkemedel innehåller natrium, 5,19 mg/ml, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Steripet 250 MBq/ml, injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml injektionsvätska innehåller 250 MBq fludeoxiglukos ( 18 F) vid datum och

Läs mer