Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035"

Transkript

1 1(40) Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika och antimykotika (injektions- och infusionslösningar). Dokumentet är en reviderad version av det dokument som togs fram i april 2004 men gäller från och med 2010 för hela landstinget. Läkemedlen som ingår är utvalda utifrån försäljningsstatistik, upphandling samt genomgång av avdelningarnas befintliga spädningslistor. Företagsnamn är utskrivna enbart om produkten är upphandlad och det finns generiska preparat (t ex Vancomycin Hospira). Ordinationsmallar i Cosmic för de vanligaste doseringarna för varje produkt finns/kommer att finnas tillgängliga i mallträdet. Omarbetade ordinationsmallar innehåller länk till spädningsschemat för att underlätta beredning. Uppgifterna i spädningsschemat gäller endast vid användning av angivna lösningar (i regel sterilt vatten för beredning av injektioner och Natriumklorid 9 mg/ml för infusioner). För spädning med andra lösningar, exempelvis glukos 5%, hänvisas till FASS. Hållbarhetstider Huvudregeln är att spädningar alltid görs i direkt anslutning till administrering. Hållbarhetstiden som anges i spädningsschemat avser den tid från det att förpackningen bryts till dess att patienten erhållit läkemedlet. Tiderna baseras på läkemedelsföretagen och

2 2(40) Svensk Läkemedels Standard varför angivna tider inte alltid överensstämmer med de i FASS (där hållbarhetstider ibland baseras på kemiska/fysikaliska data). Beredning av infusioner och injektioner Hantering av allergena läkemedel, dit antibiotika hör, ska ske på ett säkert sätt ur arbetsmiljösynpunkt. För närvarande finns två olika system som används för en säkrare antibiotikahantering, nämligen helslutna eller halvslutna system. Närmare beskrivning av produkterna finns som bilaga 1. Helslutna system: systemet är slutet från beredning till administrering och lämpar sig för vårdenheter som hanterar stora mängder antibiotika eller har personal som har utvecklat allergi av att hantera dessa läkemedel. Slutna system levereras av två företag, PhaSeal Carmel Pharma och TEVA Nordic Sweden. Vid beredning av antibiotika/antimykotika med hjälp av slutna system ska öppningen på flaskan innehållande läkemedel, passa till adaptrarna som används för dessa ändamål. PhaSeal (inj) PhaSeal (inf) Teva (inj) Teva (inf) protector + injector + connector protector + injector + infusionsset Tevadaptor sprut adaptor + Teva vialadaptor Tevadaptor sprut adaptor + Tevadaptor vial adaptor +Tevadaptor infusion set

3 3(40) Halvslutna system: systemet är slutet endast vid beredning. Detta system lämpar sig för vårdenheter som hanterar mindre volymer av antibiotika. De halvslutna system som är upphandlade är Codan Mix-Ad set (Mono- Set och Duo-Set) samt Codan spike. Codan Triplus Mono-Set blandningsaggregat Greenline med Flowstop Codan Triplus Duo-Set 2-grenat blandningsaggregat (pvc) Codan spike (inj) OBS! Av mikrobiologiska skäl får inte injektionsflaska med Codan spike eller injektionsflaska med utdragen Codan spike sparas till senare tillfälle. Dokumentet godkänns härmed: Håkan Hanberger Sammankallande Expertgrupp Infektionssjukdomar Landstinget i Östergötland

4 Abboticin (erytromycin) ATC-kod J01F A01 Infusionssubstans 4(40) Stamlösning 50 mg/ml: 1 g infusionssubstans löses i 20 ml sterilt vatten. Lösningen späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml (slutlig koncentration 4 mg/ml). Lågdos hastighet rekommenderas minimum 50 minuter (max 5 ml/minut). Stamlösning: 24 timmar i kylskåp. Infusionsväska: 12 timmar i rumstemperatur eller i kylskåp. Natriumklorid får ej användas vid beredning av stamlösning!

5 Aciclovir Hospira (aciklovir) ATC-kod J05A B01 Infusionskoncentrat 25 mg/ml 5(40) OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning ml infusionskoncentrat ( mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml ml infusionskoncentrat ( mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Koncentrationen i spädd lösning får ej överstiga 5 mg/ml. Lösningen omskakas! 60 minuter. OBS! Bruten flaska med infusionskoncentrat får ej sparas. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur. Infusionskoncentrat och beredd infusionslösning får ej förvaras i kylskåp! Risk för utfällning! Lösningen kasseras vid synliga tecken på grumlighet eller kristaller före eller under infusion. Lösningen är starkt alkalisk ph cirka 11. Venpunktionen måste utföras omsorgsfullt för att undvika extravasal administrering. Undvik kontakt med ögon och oskyddad hud.

6 Azitromax (azitromycin) ATC-kod J01F A10 Infusionssubstans 6(40) Stamlösning 100 mg/ml: 500 mg infusionssubstans löses i 4,8 ml sterilt vatten. Flaskan skakas tills allt pulver är löst. Lösningen späds vidare i 250 resp. 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml (= 2 mg/ml resp. 1 mg/ml färdig infusionslösning). Rekommenderad infusionstid för lösning med koncentrationen 1 mg/ml respektive 2 mg/ml är 3 timmar respektive 1 timme. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

7 7(40) Benzylpenicillin Panpharma (bensylpenicillin) ATC-kod J01C E01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 0,6 g samt 1,2 g löses i 10 ml sterilt vatten. 3 g löses ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter. 3 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Injektions- och infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur.

8 Biklin (amikacin) ATC-kod J01G B06 Injektionsvätska 250 mg/ml 8(40) 2 ml injektionsvätska (500 mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 4 ml injektionsvätska (1000 mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 6-8 ml injektionsvätska ( mg) späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Hållbarhet Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur. Koncentrationsbestämning rekommenderas under andra behandlingsdagen och därefter 2-3 gånger/vecka. Njurfunktion, hörsel och balans bör följas! Injektionsvätskan är klar, färglös till svagt gul.

9 9(40) Cancidas Abacus medicine (caspofungin) ATC-kod J02A X04 Infusionssubstans Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur. Stamlösning: Tillsätt 10,5 ml sterilt vatten till 50 mg (= 5,2 mg/ml). Tillsätt 10,5 ml sterilt vatten till 70 mg (= 7,2 mg/ml). 10 ml av stamlösningen späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml (slutlig koncentration 0,19 mg/ml resp. 0,27 mg/ml). Cirka 60 minuter. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

10 Cefotaxim Stragen (cefotaxim) ATC-kod J01D D01 Injektions- och infusionssubstans 10(40) Intravenös injektion 0,5 g löses i 2 ml sterilt vatten. 1 g löses i 4 ml sterilt vatten. 2 g löses i 10 ml sterilt vatten. 3 g löses i 15 ml sterilt vatten.* Tid för i.v. injektion 3-5 minuter. 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Injektions- och infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp. Både torrsubstansen och beredd lösning är ljuskänslig. Beredd lösning kan anta ljusgul till gulbrun färg utan att effekt eller säkerhet påverkas. * Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2011). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

11 Ceftazidim Actavis (ceftazidim) ATC-kod J01D D02 Injektions- och infusionssubstans 11(40) Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter. 2 g löses i 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml*. Späds vidare i 40 ml Natriumklorid 9 mg/ml* minuter. Injektions- och infusionsvätska: 24 timmar i kylskåp. Övertryck bildas vid upplösning av substansen - risk för spill! En klar lösning erhålls inom 1-2 minuter. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen. Beredd injektions- och infusionsvätska som ej används omedelbart skall ljusskyddas med t ex aluminiumfolie. * Enligt uppgift från Actavis AB

12 12(40) Ceftriaxon ACS Dobfar Generics (ceftriaxon) ATC-kod J01D D04 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g injektionssubstans löses i 10 ml medföljande sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 1 g: 2-4 minuter. 2 g infusionssubstans löses i 40 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 30 minuter. : Injektion- och infusionsvätska: 6 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp. Dos 50 mg/kg kroppsvikt ges som infusion. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt! Kalciuminnehållande lösningar får inte blandas eller administreras samtidigt.

13 13(40) Cefuroxim Fresenius Kabi (cefuroxim) ATC-kod J01D C02 Injektionssubstans Intravenös injektion 750 mg löses i 6 ml sterilt vatten. 1,5 g löses i 15 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter. 750 mg, 1,5 g och 3 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml.* minuter. Injektions- och infusionsvätska: 12 timmar i kylskåp. Ljuskänsligt, förvaras i kartongen. Beredd injektions- och infusionsvätska som ej används omedelbart skall ljusskyddas med t ex aluminiumfolie. * Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2011). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

14 14(40) Ciprofloxacin Fresenius Kabi (ciprofloxacin) ATC-kod J01M A02 Infusionsvätska 2 mg/ml Ska ej spädas. 30 minuter för 200 mg (100 ml) 60 minuter för 400 mg (200 ml). Långsam infusion i stor ven minskar patientens obehag och venös irritation. Ljuskänsligt. Ska förvaras i ytterkartongen. Kan förvaras i dagsljus under 3 dygn med bevarad effekt. Får ej frysas eller förvaras i kylskåp. Lösningen ska vara klar och färglös svagt gulfärgad.

15 15(40) Clindamycin Stragen (klindamycin) ATC-kod J01F F01 Injektions-/infusionsvätska, lösning 150 mg/ml Intramuskulär injektion Ska ej spädas mg löses i 50 ml Natriumklorid 9mg/ml mg löses i 100 ml Natriumklorid 9mg/ml. 300 mg ges under 10 minuter. 600 mg ges under 20 minuter. 900 mg ges under 30 minuter mg ges under 40 minuter. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

16 Cloxacillin Stragen (kloxacillin) ATC-kod J01C F02 Injektions- och infusionssubstans 16(40) Intravenös injektion Pga. kärlirritation rekommenderas ej injektion i perifer ven. Saknas CVK rekommenderas infusion. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 1 g: 3-4 minuter. Stamlösning: 1-2 g löses i 10 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Vid kärlirritation kan 2 g spädas vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 3 g späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml.* minuter. : Injektions- och infusionsvätska: 6 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp. * Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2011). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

17 Cymevene (ganciklovir) ATC-kod J05A B06 Infusionssubstans 17(40) OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning. Stamlösning 50 mg/ml: 500 mg infusionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten. Omskakas tills lösningen är klar. Ordinerad volym stamlösning späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 60 minuter. Stamlösning: 12 timmar i rumstemperatur, får ej förvaras i kylskåp. Infusionsvätska: 12 timmar i kylskåp. Undvik kontakt med ögon och hud. Ganciklovir är karcinogent och mutagent men riskerna är försumbara om största försiktighet iakttas vid beredning.

18 Doktacillin (ampicillin) ATC-kod J01C A01 Injektions- och infusionssubstans 18(40) Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 20 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-4 minuter. 1 g, 2 g eller 3 g* löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Beredd lösning användes omedelbart. Nyberedd lösning kan ha en gulaktig färg. * Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2011). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

19 Doribax (doripenem) ATC-kod J01D H04 Infusionssubstans 19(40) 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. Omskakas. Späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 1 timme alt. 4 timmar. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

20 Doxyferm (doxycyklin) ATC-kod J01A A02 Infusionskoncentrat 20 mg/ml 20(40) 5 ml (100 mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 10 ml (200 mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 20 ml (400 mg) späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml. beror på volymen vätska: ml: minuter ml: minuter. Infusionsvätska: 6 timmar i rumstemperatur. Ljuskänsligt! Infusionskoncentratet förvaras i ytterkartongen. Beredd infusionslösning skyddas mot direkt solljus.

21 Ecalta (anidulafungin) ATC-kod J02A X06 Infusionskoncentrat 21(40) 100 mg löses i 30 ml sterilt vatten. Beredd lösning späds vidare med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Minst 90 minuter. Beredd lösning: 24 timmar i rumstemperatur Infusionslösning: 48 timmar i rumstemperatur. Infusionshastighet bör inte överstiga 1,1 mg/minut (motsvarande 3,0 ml/minut).

22 22(40) Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol) ATC-kod J01E E01 Infusionskoncentrat 5 ml späds i 250 ml, 10 ml späds i 250 ml, 15 ml späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Infusionsvätska: användes omedelbart. Infusionskoncentratet är ljuskänsligt och bör förvaras i ytterkartongen*. Vid behov av vätskereducering, se instruktion i FASS. * Enligt uppgift från tillverkaren Glaxo Smith Kline.

23 Flagyl (metronidazol) ATC-kod J01X D01 Infusionsvätska 5 mg/ml 23(40) Får ej spädas! Infusionshastighet 5 ml/minut. 100 ml (500 mg) 20 minuter. 200 ml (1000 mg) 40 minuter. 300 ml (1500 mg) 60 minuter. Ljuskänsligt! Infusionen skall alltid förvaras i ytterkartong.

24 24(40) Fluconazol Fresenius Kabi (flukonazol) ATC-kod J02A C01 Infusionsvätska 2 mg/ml Behöver ej spädas! Infusionshastigheten får ej överskrida 20 mg/minut (10 ml/minut) för vuxna och 10 mg/minut (5 ml/minut) för barn.

25 Fucidin (fusidinsyra) ATC-kod J01X C01 Infusionssubstans 25(40) 500 mg löses i medföljande 10 ml buffertlösning och späds därefter vidare i ml Natriumklorid 9 mg/ml. 120 minuter. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp. Ges i stor ven eller via CVK.

26 Imipenem/Cilastatin Hospira (imipenem+cilastatin) ATC-kod J01D H51 Infusionssubstans 26(40) 500 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 1 g löses i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 500 mg: minuter. 1 g: minuter. Infusionsvätska: 4 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp. Lösningen är klar, färglös till gul.

27 Invanz (ertapenem) ATC-kod J01D H03 Infusionssubstans 27(40) Stamlösning 100 mg/ml: 1 g infusionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten eller Natriumklorid 9 mg/ml. Omskakas väl. Lösningen späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 30 minuter. Stamlösning: skall spädas vidare direkt efter färdigställande. Infusionsvätska: 12 timmar i kylskåp. Ska användas inom 4 timmar efter uttagande ur kylskåp.

28 Meropenem Hospira (meropenem) ATC-kod J01D H02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Skakas före användning. Tid för i.v. injektion 5 minuter. 28(40) 500 mg löses i 10 ml, 1 g löses i 20 ml, 1,5 g löses i 30 ml och 2 g löses i 40 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Omskakas. Späds vidare i 100 ml* Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Beredda lösningar användes omedelbart. * Enligt uppgift från Hospira

29 Nebcina (tobramycin) ATC-kod J01G B01 Injektionsvätska 10, 40 och 80 mg/ml Ordinerad mängd späds med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. 29(40) Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur. Koncentrationsbestämning ska göras andra behandlingsdagen och därefter 2-3 gånger/vecka. Njurfunktionen ska följas.

30 30(40) Piperazillin/Tazobactam Stragen (piperacillin+tazobactam) ATC-kod J01C R05 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 2 g löses i minst 10 ml sterilt vatten. 4 g löses i minst 20 ml sterilt vatten. Skakning under cirka 10 minuter krävs för upplösning av substansen. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter. 2 g löses i minst 10 ml sterilt vatten. 4 g löses i minst 20 ml sterilt vatten. Späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Injektions- och infusionsvätska: 24 timmar i kylskåp.

31 Rifadin (rifampicin) ATC-kod J04A B02 Infusionssubstans (pulver + vätska) 31(40) Stamlösning: Tillsätt medföljande spädningsvätska till injektionsflaskan. Skaka kraftigt. För över koncentratet till 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 180 minuter. Infusionsvätska: 6 timmar i rumstemperatur.

32 Targocid (teikoplanin) ATC-kod J01X A02 Injektions- och infusionssubstans 32(40) Intravenös injektion 200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. Vattnet tillsätts långsamt. Rotera flaskan försiktigt tills allt pulver är löst. Om skum bildas bör vätskan stå i cirka 15 minuter så att skummet försvinner. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter. Stamlösning: 200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten, 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten på samma sätt som vid beredande av injektionsvätska (se ovan). Stamlösningen späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 30 minuter. Injektionsvätska: 24 timmar i kylskåp Infusionsvätska: 12 timmar i kylskåp. Koncentrationsbestämning kan utföras. Njur- och hörselfunktionen kan behöva följas.

33 Tavanic (levofloxacin) ATC-kod J01M A12 Infusionsvätska 5 mg/ml 33(40) Behöver ej spädas 250 mg (50 ml): minst 30 minuter. 500 mg (100 ml): minst 60 minuter. Hållbarhet 3 timmar i rumstemperatur efter perforering av gummipropp. Ljuskänsligt! Förvaras i ytterförpackningen. Hållbar 3 dygn utan ytterförpackning.

34 Tygacil (tigecyklin) ATC-kod J01A A12 Infusionssubstans 34(40) Upplösning: 5,3 ml Natriumklorid 9 mg/ml injiceras i flaskan, flaskan snurras försiktigt tills substansen lösts upp. Spädning: 5 ml lösning dras omedelbart upp, (motsvarar 50 mg tigecyklin) och späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 2 flaskor 50 mg kan sättas till 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Skall användas omedelbart. Efter upplösning ska innehållet i flaskan vara gult till orange i färgen, vid avvikelse ska den kasseras.

35 35(40) Vancomycin Hospira (vancomycin) ATC-kod J01X A01 Infusionssubstans Stamlösning: 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare i 100 ml (för 500 mg) resp 250 ml (för 1 g) Natriumklorid 9 mg/ml. Infusionshastigheten bör ej överstiga 10 mg/minut. 500 mg: 60 minuter. 1 g: 120 minuter. Stamlösning: 24 timmar i rumstemperatur och 96 timmar i kylskåp. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur. Koncentrationsbestämning utförs andra behandlingsdagen och därefter 2-3 gånger/vecka. Njurfunktionen ska följas.

36 Vfend (vorikonazol) ATC-kod J02A C03 Infusionssubstans 36(40) Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur. Stamlösning: Tillsätt 19 ml sterilt vatten till 200 mg infusionssubstans. Ordinerad volym späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Slutlig konc 0,5-5 mg/ml minuter. Infusionshastighet får ej överstiga 3 mg/kg/timme. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

37 Vistide (cidofovir) ATC-kod J05A B12 Infusionsvätska 75 mg/ml 37(40) OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning. Ordinerad volym förs över till 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 60 minuter. Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp. Serumkreatinin och protein i urinen undersöks före administrering av dos. Måste ges tillsammans med peroralt probenecid (2 g probenecid skall ges 3 timmar före samt 1 g 2 timmar och 8 timmar efter avslutad cidofovirinfusion) samt 1 liter isoton natriumklorid (en timme omedelbart innan infusion).

38 Zyvoxid (linezolid) ATC-kod J01X X08 Infusionsvätska 2 mg/ml 38(40) Behöver ej spädas minuter. Hållbarhet Infusionsvätska: användes omedelbart efter att förpackningen brutits. Förvaras i ytterförpackningen.

39 Dokumenthistorik 39(40) Utgåva Giltig Reviderat Kommentar till ny utgåva: nr: fr o m: av Första utgåvan Ev. ändring ej dokumenterad E Malmberg Ev. ändring ej dokumenterad M Östbring Carlsson Tazocin M Östbring Carlsson Abboticin: tidigare Abbot, nu Amdipharm Aciclovir: text om förvaring Biklin: text om administrering Cefotaxim: tidigare Teva, nu Sandoz, förvaringstext Ceftriaxon: tidigare Rocephalin nu Ceftriaxon Copyfarm, annan hållbarhet Ciprofloxacin: tidigare Ciproxin, nu Ciprofloxacin Mayne Claforan: stryks ur schemat, ersätts av Cefotaxim Clindamycin: tidigare Ratiopharm, nu Stragen, ändrad förvaring Cloxacillin: tidigare Ekvacillin, nu Cloxacillin Stragen, annan hållbarhet Diflucan: stryks ur schemat, ersätts av Fluconazol Doktacillin: kompletterad föreskrift Eusaprim: kompletterad föreskrift Fluconazol: tidigare Copyfarm, nu IV Farmaplus Fortum: ersätter Ceftazidim Geavir: stryks ur schemat, ersätts av Aciclovir Metronidazol: tidigare Baxter, nu Braun Selexid: läkemedelsformen har utgått Tazocin: ändring i hållbarhet Vancomycin: tidigare Abbott, nu Alpharma M Östbring Carlsson Dnr LiÖ Aciclovir och Ciprofloxacin. tidigare Mayne, nu Hospira Cefotaxim, tidigare Sandoz, nu ACS Ceftriaxon, tidigare Copyfarm, nu ACS Cloxacillin, tidigare Stragen, nu Ekvacillin Fluconazole Villerton (generika) har lagts till Fortum, nu Ceftazidim Sandoz Metronidazol Braun, nu Flagyl Tazocin, nu Piperacillin/Tazobactam Hospira Vancomycin tidigare Alpharma, nu Farmaplus Zinacef, nu Cefuroxim Stragen Nya: Cancidas, Doribax, Ecalta, Rifadin, Vfend och Vistide. I denna utgåva har bilder och beställningsnummer på tillbehören bifogats, se bilaga 1. Utgåva 6 är fastställd av utvecklingsdirektören i Landstinget i Östergötland och blir därmed landstingsövergripande. M Östbring Carlsson, Salumeh Bastami, Linda Ring Eriksson, Håkan Hanberger.

40 40(40) Reviderad text för Aciclovir, Cymvene, och Vistide. Cytotoxiskt preparat. tillagt Reviderad text under rubriken Inledning samt för produkterna Dnr DC- Aciclovir, Azitromax, Doxyferm, Ecalta, Fucidin, Invanz, Rifadin, Tavanic, Vfend, Vistide Dnr DC Produkter förändrade enligt ny upphandling : Bensylpenicillin, tidigare Meda, nu Benzylpenicillin Panpharma Cancidas, tidigare MSD nu Abacus medicine Cefotaxim, tidigarer ACS Dobfar Generics, nu Stragen Ceftazidim, tidigare Sandoz, nu Actavis Cefuroxim, tidigare Stragen, nu Fresenius Kabi Ciprofloxacin, tidigare Hospira, nu Fresenius Kabi Ekvacillin, nu Cloxacillin Stragen Fluconazol, tidigare Villerton, nu Fresenius Kabi Meronem, nu Meropenem Hospira Piperazillin/Tazobactam, tidigare Hospira, nu Stragen Tienam, nu Imipenem/Cilastatin Hospira Vancomycin, tidigare Farmaplus, nu Hospira Årlig översyn av samtliga produkter. Tillagd text för produkten Ceftriaxon Kalcium-innehållande lösningar får inte blandas eller administreras samtidigt. Maxipime borttaget ur schemat pga avregistrering Linda Ring Eriksson Linda Ring Eriksson Morgan Edström Linda Ring Eriksson Dnr DC Reviderad text angående spädningsinstruktion för följande produkter: Aciclovir, Biklin, Ceftazidim, Ceftriaxon och Meropenem. Reviderad text angående hållbarhet för Ceftriaxon. Linda Ring Eriksson

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC 1/36 Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC-2016 00020 Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika och antimykotika (injektions- och

Läs mer

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland 1/39 Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel (injektions-

Läs mer

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm...1

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm...1 Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Antibiotika - val, doser och profylaxrutiner Giltig fr.o.m: 2015-11-09 Faktaägare: Elisabeth Åström, sjuksköterska infektionskliniken (avd 17) Fastställd av:

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2015-08-31 Giltigt t.o.m.: 2017-08-31 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Erik Torell Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010

LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010 1 (10) Vo/Administrativ avdelning S ö d e r s j u k h u s e t Enhet Samtliga enheter LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010 Upprättad Framtagen av 1996-12 Läkemedelsrådet vid Södersjukhuset,

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion Fastställd av Läkemedelskommittén Utarbetad av apotekare Anna Berglin, Läkemedelsenheten anna.berglin@lvn.se Medicinskt faktagranskad och godkänd av överläkare Örjan Andersson, Infektionskliniken, Länssjukhuset

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2018-03-25 Giltigt t.o.m.: 2019-03-25 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2017-01-09 Giltigt t.o.m.: 2018-01-09 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Spädning av intravenös antibiotika

Spädning av intravenös antibiotika Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Läkemedelsenheten 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Malin Rhodin Löndahl apotekare Erik Sandholm överläkare 2015-02-15

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2017-12-18 4 Innehållsansvarig: Aylin Yilmaz, Överläkare, Läkare (aylyi1) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

ÖSTERSUNDS SJUKHUS. Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd av: Nina Fållbäck- Svensson

ÖSTERSUNDS SJUKHUS. Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd av: Nina Fållbäck- Svensson Erer nr: CATRÖS 301-02 Faktagranskad av: Lars-Erik Olofsson ÖSTERSUNDS SJUKHUS LÄKEMEDELSHANTERING Gäller fr.o.m: Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25812 su/med 2016-01-26 2 Spädningsföreskrifter för intravenös adistration av Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd

Läs mer

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema Innehållsansvarig: Erik Backhaus, Överläkare, Läkare Infektion (eriba2); Mats Ottosson, Sjuksköterska, Infektionsavdelning 22 (matot); Ulla Thrysin, Apotekare, Läkemedelsfunktionen (ullca13) Granskad av:

Läs mer

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema Innehållsansvarig: Erik Backhaus, Processchef, Läkare Infektion (eriba2); Mats Ottosson, Sektionsledare, Infektionsavdelning (matot); Ulla Thrysin, Apotekare, Läkemedelsfunktionen (ullca13) Granskad av:

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Internmedicin, Akademiska sjukhuset

Internmedicin, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Internmedicin, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 Avd 3 E, 35 D och 65 B Antibiotika (J1+rifampicin), Internmedicin, Akademiska sjukhuset, rekvirerat samt förskrivet på recept, 28 - juni

Läs mer

Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset

Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset 7 G CIVA (och venportmottagningen, 79 G, öron-, brachyterapi-, käk-, plastik, barn-, neuro-, gyn- och förlossningsanestesin samt gynuppvaket)

Läs mer

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Del 1 -Inledning -Olika antibiotikagrupper -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Fördelar Bot genom att avdöda de sjukdomsframkallande

Läs mer

Geriatriken, Akademiska sjukhuset

Geriatriken, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Geriatriken, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 3 A1, 7 C2, 85 A2, Kronoparken Tindran och Omtanken, Geriatrikavd i Tierp (fr o m juni 28) samt Geriatrikavd 2 i Östhammar (juni 28 - feb

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset

Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset Avd 5 F, 5 G och Arytmilaboratoriet 28 H1 212 Antibiotika (J1+rifampicin), Kardiologen, Akademiska sjukhuset, rekvirerat samt förskrivet på

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-06-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaförbrukning Reumatologen, Akademiska sjukhuset (Mottagningen och 3 B2) januari 28 juni 212 Antibiotika (J1 inkl rifampicin), Reumatologi, Akademiska sjukhuset, 28 - H1 212 8 7 6 5 4 3 2 1 recept

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-03-20 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-02-04 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA

Läkemedelsblandningar på IVA Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Pär Lindgren, chefsläkare Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

Spädningsschema för parenteralt tillförda smärtläkemedel till vuxna

Spädningsschema för parenteralt tillförda smärtläkemedel till vuxna 2018-04-17 12135 1 (5) Sammanfattning Rutinen innehåller sinstruktioner för de vanligaste behandlingarna av vuxna med parenteralt tillförda smärtläkemedel där blir aktuellt. Spädningsinstruktionerna är

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar Dosering av antibiotika Sverige Barn Dosering uttrycks som antal doseringstillfällen x dos (mg), t.ex. 3 x 3000. För kombinationspreparat uttrycks dosen av substanserna separat, t.ex. 2 x 875 amoxicillin/125

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-12-05 Tid: 14.15-16.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Examinator: Maud Lundén Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!!

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-05-19 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 0 07 Tid: 08.00-10.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %): 10

Läs mer

Antibiotika-beredning av injektion/infusion

Antibiotika-beredning av injektion/infusion Antibiotika-beredning av injektion/infusion Enhet: Hälso- och sjukvårdsgemensamt Giltigt från: 2016-03-01 Utarbetad av: Lena Nilsson, Vårdhygien, Pia Törndahl, Läkemedelsenheten Fastställd av: Pär Lindgren,

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-11-09 Tid: 8.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör

Läs mer

Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset (78 B, 78 C, Hospiceavd. i Uppsala och Sjukvårdsteamet onkologisk hemsjukvård.) T o m juni 213 Antibiotika (J1*+rifampicin), Onkologi, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng Institutionen för Hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 poäng Sjuksköterskeprogrammet 180 poäng SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng RSJD14 Den medicinska

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2018-11-30 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, medicinskt ledningsansvarig läkare IVA Växjö Fastställd av: Niklas Silvert,

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden Barn och ungdomsklinikerna Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden 1(6) Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max erythromycin Bensylpenicillin

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-04-07 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning

Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning 2018-08-13 22050 1 (66) Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning Sammanfattning Beredningsföreskift för flera läkemedel på barn- och ungdomskliniken. Riktlinjen vänder sig till läkare och

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-11-18 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Jenny Jakobsson LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD Innan behandlingsstart med Tysabri (natalizumab) För att kunna påbörja behandling med Tysabri måste det finnas en genomförd MRT-undersökning som är gjord inom de tre senaste

Läs mer

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby, Intensivvårdsavdelningen Ljungby. Faktaägare: Joakim Hidestål, medicinskt ledningsansvarig IVA LL

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby, Intensivvårdsavdelningen Ljungby. Faktaägare: Joakim Hidestål, medicinskt ledningsansvarig IVA LL Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2018-12-04 Faktaägare: Joakim Hidestål, Medicinskt ledningsansvarig IVA LL Fastställd av: Niklas Silvert, Verksamhetschef

Läs mer

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till TENTAMEN KMB201 Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I Datum 2017-02-11 Tid 9:15-12:15 Examinator Lärare Besök Ina Berndtsson Anna Kari Bromander Nej Telefon Kl. 10-11, 0705-41 68 57

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: 0500 Datum: 2016-11-11 Tid: 08.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas?

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-11-25 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

1. Antibakteriella medel (iv)

1. Antibakteriella medel (iv) - och kvinnocentrum, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika spädning till brukslösning Abboticin/Ery-Max erythromycin Biklin Amikacin 10mg/ml Bensylpenicillin

Läs mer

Doseringsguide

Doseringsguide Doseringsguide OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom. 1 Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban

Bipacksedel: Information till patienten. Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Bipacksedel: Information till patienten Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Soluvit tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition.

4.1 Terapeutiska indikationer Soluvit tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 flaska innehåller: Motsvarande: Tiaminnitrat 3,1 mg Tiamin (vitamin B 1 ) 2,5

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161T och OM161E Datum: 2018-04-07 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-04-19 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA TILL!

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017 Antibiotikaanvändning Lasarettet i Enköping T o m juni 217 Datakällor och måttenheter i denna presentation Källa är ehälsomyndigheten: data över läkemedelsförsäljning via recept och rekvisition. Presenteras

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden - och kvinnocentrum Fredrik Lundberg, överläkare - och, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-05-26 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

A_atckod A_regnr A_namn A_storlek A_antalT

A_atckod A_regnr A_namn A_storlek A_antalT Bilaga 4. A_atckod A_regnr A_namn A_storlek A_antalT J01CA11 96070 SELEXID PU O VÄ INJ I+II 400MG 10 x 400 mg 117 J01CE01 173320 BENZYLPENICILLIN PANPHAR 600MG 10 x 0,6 g 14 J01CE01 173320 BENZYLPENICILLIN

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-02-16 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA TILL!

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium Bipacksedel: Information till användaren Bensylpenicillin Meda 1 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning bensylpenicillinnatrium

Läs mer

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning Eldisine 5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Vad innehåller Eldisine? En injektionsflaska innehåller: Vindesinsulfat 5 mg, mannitol 25 mg. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Nordic

Läs mer

Syfte Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom Neonatologi SU/Ö.

Syfte Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom Neonatologi SU/Ö. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 26286 su/med 2016-02-29 6 Innehållsansvarig: Reza Asadian Falahieh, Apotekare, Klinisk farmakologi (rezas1) Godkänd av: Henrik Almgren, Strateg, Utförarstyrning

Läs mer

Antibiotikarekommendationer - kvinnokliniken, SÄS

Antibiotikarekommendationer - kvinnokliniken, SÄS 2016-11-07 29160 1 (5) Diagnos Förstahandsval Allergi Gravid Ammande Salpingit/endometrit Pip-taz + Doxyferm Pip-taz bytes mot Postpartum endometrit Tuboovarialabscess Doxyferm+ Flagyl Ciproxin + Flagyl

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-08-31 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning vattenlösliga vitaminer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

1. Vad Soluvit är och vad det används för

1. Vad Soluvit är och vad det används för Bipacksedel: Information till användaren Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning vattenlösliga vitaminer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM161T och OM161E Datum: 2018-03-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare ektionsklinken Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare Giltig fr o m: 2010-10-01 Område: 301.3 ektion Utgåva: Ersätter: 2004-03-25 Dok namn: Antibiotikaguide

Läs mer

Farmakadynamik för antibiotika

Farmakadynamik för antibiotika Farmakadynamik för antibiotika Synpunkter på samspelet mellan antibiotika och mikroorganismer. Hur dosera för att få maximal effekt, minimala biverkningar och minimal risk för resistensutveckling. Per

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning. vatten för injektionsvätskor

Bipacksedel: Information till patienten. Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning. vatten för injektionsvätskor Bipacksedel: Information till patienten Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning vatten för injektionsvätskor Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel.

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-09-28 Godkänt (100 %) Examinator: Michael Hansen LYCKA TILL!

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! KOD: Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 03 15 Tid: 09.00-11.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %):

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Cefuroxim Villerton 250 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller suspension. Cefuroxim Villerton 750 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller suspension.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban

Bipacksedel: Information till användaren. Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Bipacksedel: Information till användaren Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: Information till användaren Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. anidulafungin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad TENTAMEN Omtentamen 3 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2016-12-16 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL!

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vitalipid Infant koncentrat till infusionsvätska, emulsion

Bipacksedel: Information till användaren. Vitalipid Infant koncentrat till infusionsvätska, emulsion Bipacksedel: Information till användaren Vitalipid Infant koncentrat till infusionsvätska, emulsion all-rac-alfa-tokoferol, vitamin A, fytomenadion, ergokalciferol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV

GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV GUIDE FÖR DIG SOM INJICERAR DIG SJÄLV (asfotase alfa) 40 mg/ml injektionsvätska, lösning 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 80 mg/0,8 ml asfotas alfa Detta läkemedel

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin Bipacksedel: Information till användaren Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Glavamin, infusionsvätska, lösning

Bipacksedel: Information till användaren. Glavamin, infusionsvätska, lösning Bipacksedel: Information till användaren Glavamin, infusionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum:

Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum: Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum: 2017-05-13 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Guide. vid dosering. och administrering. till patient

Guide. vid dosering. och administrering. till patient Guide vid dosering och administrering till patient YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. 3

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-04-08 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018 Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset T o m juni 218 Datakälla och måttenheter i presentationen Data över läkemedelsförsäljning via recept utskrivna på sjukhuset rekvisition till sjukhuset Enheter:

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

eped - Barnveckan Göteborg Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

eped - Barnveckan Göteborg Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus eped - Barnveckan Göteborg Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus eped@sll.se 08-517 755 75 Bakgrund eped är en kunskapskälla som ger stöd vid ordination/förskrivning (dosering), iordningställande

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM161A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM161A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-02-03 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Denna produkt är en förfylld spruta för engångsbruk. Den innehåller 300 mg Dupixent för injektion under huden (subkutan injektion).

Denna produkt är en förfylld spruta för engångsbruk. Den innehåller 300 mg Dupixent för injektion under huden (subkutan injektion). Instruktioner Rekommenderad dos av Dupixent till vuxna patienter är en startdos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg varannan vecka, administrerat som subkutan injektion. En patient kan

Läs mer