Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC"

Transkript

1 1/36 Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika och antimykotika (injektions- och infusionslösningar). Dokumentet är en reviderad version av spädningsschema från 2010 och är giltigt för hela Region Östergötland. Läkemedlen som ingår är utvalda utifrån försäljningsstatistik, upphandling samt genomgång av avdelningarnas befintliga spädningslistor. Företagsnamn är utskrivna enbart om produkten är upphandlad och det finns generiska preparat. Ordinationsmallar i Cosmic för de vanligaste doseringarna för varje produkt finns tillgängliga i mallträdet. Ordinationsmallarna innehåller en länk till spädningsschemat för att underlätta beredning. Uppgifterna i spädningsschemat gäller endast vid användning av angivna lösningar (i regel sterilt vatten för beredning av injektioner och Natriumklorid 9 mg/ml för infusioner). I de fall Glukos kan användas som spädningsvätska har information om detta lagts till för respektive produkt. För spädningar med andra lösningar hänvisas till FASS. Hållbarhetstider Vid beredning på avdelning uppfylls i regel inte de sterilitetskrav som krävs för längre hållbarhet än omedelbar användning. Hållbarheten för pågående infusion är i regel 12 timmar eller kortare, se FASS för aktuell produkt. Dokumentet (Dnr DC ) godkänns härmed: Håkan Hanberger Överläkare, Professor Sammankallande Expertgrupp Infektionssjukdomar Region Östergötland

2 2/36 Abboticin (erytromycin) ATC-kod J01F A01 Infusionssubstans Stamlösning 50 mg/ml: 1 g infusionssubstans löses i 20 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml (slutlig koncentration 4 mg/ml). Infunderas långsamt intravenöst (max. 5 ml/min under minuter). Stamlösning: ska användas omedelbart. Infusionsväska: ska användas omedelbart. Natriumklorid får ej användas vid beredning av stamlösning! Abboticin får ej ges som bolusinjektion.

3 3/36 Aciclovir Hospira (aciklovir) ATC-kod J05A B01 Infusionskoncentrat 25 mg/ml OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning ml infusionskoncentrat ( mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml ml infusionskoncentrat ( mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Koncentrationen i spädd lösning får ej överstiga 5 mg/ml. Lösningen omskakas! Minst 60 minuter Bruten flaska med infusionskoncentrat får ej sparas. Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Infusionskoncentrat och beredd infusionslösning får ej förvaras i kylskåp! Risk för utfällning! Aciclovir infusionskoncentrat är starkt alkalisk, ph cirka 11. Spädes enligt ovan (FASS). Lösningen kasseras vid synliga tecken på grumlighet eller kristaller före eller under infusion. Venpunktionen måste utföras omsorgsfullt för att undvika extravasal administrering. Undvik kontakt med ögon och oskyddad hud.

4 4/36 Azitromax (azitromycin) ATC-kod J01F A10 Infusionssubstans Stamlösning 100 mg/ml: 500 mg infusionssubstans löses i 4,8 ml sterilt vatten. Flaskan skakas tills allt pulver är löst. Stamlösningen späds vidare i 250 ml eller 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Ger en slutlig koncentration på 2 mg/ml respektive 1 mg/ml. Rekommenderad infusionstid för lösning med koncentrationen 1 mg/ml är 3 timmar och 2 mg/ml är 1 timme. Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

5 5/36 Benzylpenicillin Panpharma (bensylpenicillin) ATC-kod J01C E01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 0,6 g samt 1,2 g* löses i 10 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter 3 g löses i ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. *Enl. uppgift från FarmaPlus AS

6 6/36 Biklin (amikacin) ATC-kod J01G B06 Injektionsvätska 250 mg/ml 2 ml injektionsvätska (500 mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 4 ml injektionsvätska (1000 mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 6-8 ml injektionsvätska ( mg) späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Kan även spädas i Glukos 50 mg/ml. (500 mg) 100 ml: minuter (1000 mg) 250 ml: minuter ( mg) 500 ml: minuter Hållbarhet Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Koncentrationsbestämning rekommenderas efter 8 och/eller 24 timmar. Nedsatt njurfunktion, hörsel och/eller balans kan utgöra kontraindikation och bör följas! Injektionsvätskan är klar, färglös till svagt gul.

7 7/36 Cancidas (caspofungin) ATC-kod J02A X04 Infusionssubstans Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur. Stamlösning: Tillsätt 10,5 ml sterilt vatten till 50 mg (= 5,2 mg/ml). Tillsätt 10,5 ml sterilt vatten till 70 mg (= 7,2 mg/ml). 10 ml av stamlösningen späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml (slutlig koncentration 0,20 mg/ml resp. 0,28 mg/ml). Cirka 60 minuter Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

8 8/36 Cefotaxim Sandoz (cefotaxim) ATC-kod J01D D01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 0,5 g löses i minst 2 ml sterilt vatten. 1 g löses i minst 4 ml sterilt vatten. 2 g löses i minst 10 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter 1 g löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 2 g löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 3 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 50 ml: 20 minuter 100 ml: minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Både torrsubstansen och beredd lösning är ljuskänslig. Beredd lösning har en svagt gul färg. Om färgen är skarpt gul eller brunaktig ska den inte användas.

9 9/36 Ceftazidim Sandoz (ceftazidim) ATC-kod J01D D02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 10 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter 2 g löses i minst 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

10 10/36 Ceftriaxon Fresenius Kabi (ceftriaxon) ATC-kod J01D D04 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g injektionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten. Skakas upp till 1 minut för att uppnå fullständig upplösning. Tid för i.v. injektion 2-4 minuter 2 g infusionssubstans löses i ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Skakas upp till 1 minut för att uppnå fullständig upplösning. Minst 30 minuter : Injektion- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen. Lösningar innehållande kalcium får inte blandas eller administreras samtidigt.

11 11/36 Ciprofloxacin Fresenius Kabi (ciprofloxacin) ATC-kod J01M A02 Infusionsvätska 2 mg/ml Ges utan att spädas. 200 mg (100 ml): 30 minuter 400 mg (200 ml): 60 minuter Långsam infusion i stor ven minskar patientens obehag och venös irritation. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen. Lösningen ska vara klar och färglös.

12 12/36 Cloxacillin Stragen (kloxacillin) ATC-kod J01C F02 Injektions- och infusionssubstans 1 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 3 g löses i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 1 g: minuter 2 g: minuter 3 g: minuter : Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Cloxacillin kan orsaka kärlirritation varför doser på 2 g och 3 g skall ges som infusion. Till vuxna ges sällan lägre dos än 2g.

13 13/36 Cymevene (ganciklovir) ATC-kod J05A B06 Infusionssubstans OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning. Stamlösning 50 mg/ml: 500 mg infusionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten. Omskakas tills lösningen är klar. Ordinerad volym stamlösning späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Slutkoncentration högre än 10 mg/ml rekommenderas ej. 60 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Undvik kontakt med ögon och hud. Ganciklovir är karcinogent och mutagent men riskerna är försumbara om största försiktighet iakttas vid beredning.

14 14/36 Dalacin (klindamycin) ATC-kod J01F F01 Injektionslösning 150 mg/ml Intramuskulär injektion Ges utan att spädas. 300 mg löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 600 mg löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 900 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 300 mg: minst 10 minuter. 600 mg: minst 20 minuter. 900 mg: minst 30 minuter. Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

15 15/36 Doktacillin (ampicillin) ATC-kod J01C A01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 20 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-4 minuter 1 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 3 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Nyberedd lösning kan ha en gulaktig färg.

16 16/36 Doxyferm (doxycyklin) ATC-kod J01A A02 Infusionskoncentrat 20 mg/ml 5 ml (100 mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 10 ml (200 mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 20 ml (400 mg) späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Kan även spädas i Glukos 50 mg/ml eller 100 mg/ml ml slutvolym: minuter ml slutvolym: minuter. Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

17 17/36 Ecalta (anidulafungin) ATC-kod J02A X06 Infusionskoncentrat 100 mg löses i 30 ml sterilt vatten. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Stamlösningen späds vidare med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 200 mg löses i 60 ml sterilt vatten. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Stamlösningen späds vidare med 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml Minst 90 minuter för 100 mg och minst 220 minuter för 200 mg. Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionslösning: ska användas omedelbart. Infusionshastigheten bör inte överstiga 1,1 mg/minut (motsvarar 1,4 ml/minut).

18 18/36 Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol) ATC-kod J01E E01 Infusionskoncentrat 5 ml späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 10 ml späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 15 ml späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 20 ml späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. Högst 90 minuter Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Vid behov av vätskereducering, kontakta Läkemedelsinformationscentralen tel:

19 19/36 Fluconazol Fresenius Kabi (flukonazol) ATC-kod J02A C01 Infusionsvätska 2 mg/ml Behöver ej spädas! Infusionshastigheten får ej överskrida 20 mg/minut (10 ml/minut). Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

20 20/36 Invanz (ertapenem) ATC-kod J01D H03 Infusionssubstans Stamlösning 100 mg/ml: 1 g infusionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten eller Natriumklorid 9 mg/ml. Omskakas väl. Stamlösningen späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 30 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

21 21/36 Meropenem STADA (meropenem) ATC-kod J01D H02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Skakas före användning. Tid för i.v. injektion 5 minuter 500 mg späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 1 g späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 2 g späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Skakas före användning minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart.

22 22/36 Metronidazol Braun (metronidazol) ATC-kod J01X D01 Infusionsvätska 5 mg/ml Ges utan att spädas. Infusionshastighet 5 ml/minut. 100 ml (500 mg): 20 minuter 200 ml (1000 mg): 40 minuter 300 ml (1500 mg): 60 minuter Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartongen.

23 23/36 Nebcina (tobramycin) ATC-kod J01G B01 Injektionsvätska 10, 40 och 80 mg/ml Ordinerad mängd späds med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml minuter Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Koncentrationsbestämning rekommenderas efter 8 och/eller 24 timmar. Nedsatt njurfunktion, hörsel och/eller balans kan utgöra kontraindikation och bör följas!

24 24/36 Piperacillin/Tazobactam Stragen (piperacillin+tazobactam) ATC-kod J01C R05 Infusionssubstans 2 g/0,25 g löses i minst 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller sterilt vatten. 4 g/0,5 g löses i minst 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller sterilt vatten. Skaka tills allt pulver är löst. Stamlösningen späds vidare i Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml till en totalvolym på 100 ml. 30 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

25 25/36 Rifadin (rifampicin) ATC-kod J04A B02 Infusionssubstans (pulver + vätska) Stamlösning: Tillsätt medföljande spädningsvätska till injektionsflaskan, skaka kraftigt. För över koncentratet till 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller 100 mg/ml. 180 minuter Infusionsvätska: ska användas omedelbart.

26 26/36 Targocid (teikoplanin) ATC-kod J01X A02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. Vattnet tillsätts långsamt. Rotera flaskan försiktigt tills allt pulver är löst. Om skum bildas bör vätskan stå i cirka 15 minuter så att skummet försvinner. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter Stamlösning: 200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten, 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten på samma sätt som vid beredande av injektionsvätska (se ovan). Stamlösningen späds vidare i 100 ml Natrium-klorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 30 minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Koncentrationsbestämning kan utföras. Njur- och hörselfunktionen kan behöva följas.

27 27/36 Tavanic (levofloxacin) ATC-kod J01M A12 Infusionsvätska 5 mg/ml Ges utan att spädas. 250 mg (50 ml): minst 30 minuter. 500 mg (100 ml): minst 60 minuter. Hållbarhet Infusionsvätska: skall användas omedelbart efter perforering av gummipropp. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

28 28/36 Tienam (imipenem+cilastatin) ATC-kod J01D H51 Infusionssubstans 500 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 1 g löses i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml*. 500 mg: minuter. 1 g: minuter. Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Före beredning, förvaras vid högst 25 C. Lösningen är klar, färglös till gul. Infusionshastigheten bör sänkas hos patienter som utvecklar illamående. * Enligt uppgift från MSD

29 29/36 Tygacil (tigecyklin) ATC-kod J01A A12 Infusionssubstans Stamlösning: 5,3 ml Natriumklorid 9 mg/ml injiceras i flaskan, flaskan snurras försiktigt tills substansen lösts upp. 5 ml stamlösning dras omedelbart upp, (motsvarar 50 mg tigecyklin) och späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 2 flaskor 50 mg kan sättas till 100 ml spädningsvätska minuter Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Efter upplösning ska innehållet i flaskan vara gult till orange i färgen, vid avvikelse ska den kasseras.

30 30/36 Vancomycin Hospira (vankomycin) ATC-kod J01X A01 Infusionssubstans Stamlösning: 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare: 500 mg i 100 ml 1 g i 250 ml* 1.5 g och 2 g i 500 ml * Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Infusionshastigheten bör ej överstiga 10 mg/minut. 500 mg: 60 minuter. 1 g: 120 minuter. 1,5 g och 2 g: minuter. Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionsvätska: ska användas omedelbart. För att undvika utfällning, bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med natriumkloridlösning. Koncentrationsbestämning utförs senast andra behandlingsdagen och därefter 2-3 gånger/vecka, samt efter dosjustering. Njurfunktionen (s-kreatinin/cystatin) skall samtidigt följas. * Enligt uppgift från Hospira

31 31/36 Vfend (vorikonazol) ATC-kod J02A C03 Infusionssubstans Stamlösning: Tillsätt 19 ml sterilt vatten till 200 mg infusionssubstans. Ordinerad volym späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Slutlig koncentration 0,5-5 mg/ml minuter Infusionshastighet får ej överstiga 3 mg/kg/timme. Infusionsvätska: ska användas omedelbart. Intravenös behandling: Hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min) sker en ackumulering av den intravenösa vehikeln, SBECD. I första hand skall vorikonazol ges per os till dessa patienter, om inte en bedömning av risken i förhållande till fördelen för patienten motiverar användandet av intravenöst vorikonazol. Serumkreatininnivåerna skall följas noggrant hos dessa patienter och, om de ökar, bör en övergång till peroral vorikonazolbehandling övervägas (se avsnitt Farmakokinetik) alternativt annat preparat.

32 32/36 Zinacef (cefuroxim) ATC-kod J01D C02 Injektionssubstans Intravenös injektion 750 mg löses i minst 6 ml sterilt vatten, 1,5 g löses i minst 15 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter Stamlösning: 750 mg löses i minst 6 ml sterilt vatten. 1,5 g löses i minst 15 ml sterilt vatten. På samma sätt som vid beredande av injektionsvätska (se ovan). Stamlösningen späds vidare i 50 eller 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

33 33/36 Zyvoxid (linezolid) ATC-kod J01X X08 Infusionsvätska 2 mg/ml Ges utan att spädas minuter Hållbarhet Infusionsvätska: användes omedelbart efter att förpackningen brutits. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

34 34/36 Dokumenthistorik Utgåva Giltig Reviderat Kommentar till ny utgåva: nr: fr o m: av Första utgåvan Ev. ändring ej dokumenterad E Malmberg Ev. ändring ej dokumenterad M Östbring Carlsson Tazocin M Östbring Carlsson Abboticin: tidigare Abbot, nu Amdipharm Aciclovir: text om förvaring Biklin: text om administrering Cefotaxim: tidigare Teva, nu Sandoz, förvaringstext Ceftriaxon: tidigare Rocephalin nu Ceftriaxon Copyfarm, annan hållbarhet Ciprofloxacin: tidigare Ciproxin, nu Ciprofloxacin Mayne Claforan: stryks ur schemat, ersätts av Cefotaxim Clindamycin: tidigare Ratiopharm, nu Stragen, ändrad förvaring Cloxacillin: tidigare Ekvacillin, nu Cloxacillin Stragen, annan hållbarhet Diflucan: stryks ur schemat, ersätts av Fluconazol Doktacillin: kompletterad föreskrift Eusaprim: kompletterad föreskrift Fluconazol: tidigare Copyfarm, nu IV Farmaplus Fortum: ersätter Ceftazidim Geavir: stryks ur schemat, ersätts av Aciclovir Metronidazol: tidigare Baxter, nu Braun Selexid: läkemedelsformen har utgått Tazocin: ändring i hållbarhet Vancomycin: tidigare Abbott, nu Alpharma M Östbring Carlsson Dnr LiÖ Aciclovir och Ciprofloxacin. tidigare Mayne, nu Hospira Cefotaxim, tidigare Sandoz, nu ACS Ceftriaxon, tidigare Copyfarm, nu ACS Cloxacillin, tidigare Stragen, nu Ekvacillin Fluconazole Villerton (generika) har lagts till Fortum, nu Ceftazidim Sandoz Metronidazol Braun, nu Flagyl Tazocin, nu Piperacillin/Tazobactam Hospira Vancomycin tidigare Alpharma, nu Farmaplus Zinacef, nu Cefuroxim Stragen Nya: Cancidas, Doribax, Ecalta, Rifadin, Vfend och Vistide. M Östbring Carlsson, Salumeh Bastami, Linda Ring Eriksson, Håkan Hanberger. I denna utgåva har bilder och beställningsnummer på tillbehören bifogats, se bilaga 1. Utgåva 6 är fastställd av utvecklingsdirektören i Landstinget i Östergötland och blir därmed landstingsövergripande Reviderad text för Aciclovir, Cymvene, och Vistide Dnr DC Dnr DC Cytotoxiskt preparat. tillagt. Reviderad text under rubriken Inledning samt för produkterna Aciclovir, Azitromax, Doxyferm, Ecalta, Fucidin, Invanz, Rifadin, Tavanic, Vfend, Vistide. Produkter förändrade enligt ny upphandling : Bensylpenicillin, tidigare Meda, nu Benzylpenicillin Panpharma Cancidas, tidigare MSD nu Abacus medicine Cefotaxim, tidigarer ACS Dobfar Generics, nu Stragen Ceftazidim, tidigare Sandoz, nu Actavis Cefuroxim, tidigare Stragen, nu Fresenius Kabi Ciprofloxacin, tidigare Hospira, nu Fresenius Kabi Ekvacillin, nu Cloxacillin Stragen Fluconazol, tidigare Villerton, nu Fresenius Kabi Meronem, nu Meropenem Hospira Piperazillin/Tazobactam, tidigare Hospira, nu Stragen Tienam, nu Imipenem/Cilastatin Hospira Vancomycin, tidigare Farmaplus, nu Hospira Årlig översyn av samtliga produkter. Tillagd text för produkten Ceftriaxon Kalcium-innehållande lösningar får inte blandas eller administreras samtidigt. Maxipime borttaget ur schemat pga avregistrering Linda Ring Eriksson Linda Ring Eriksson Morgan Edström Linda Ring Eriksson

35 35/ Dnr DC Dnr DC Dnr DC Dnr DC Reviderad text angående spädningsinstruktion för följande produkter: Aciclovir, Biklin, Ceftazidim, Ceftriaxon och Meropenem. Reviderad text angående hållbarhet för Ceftriaxon. Reviderad text angående hållbarheten efter spädning i förorden samt på alla produkter i spädningsschemat. Står nu: ska användas omedelbart. Enl. Läkemedelsverket (LV) ska man ej spara beredd lösning om man ej har beredning i LAF-bänk eller validerade aseptiska betingelser. LV anser att beredning på avdelning är vanlig miljö. Kontaktperson på LV Anna Skogh Andrén, leg. apotekare. Abboticin: Ändrad tid för infusion. Får ej ges som bolusinjektion. Ceftazidim Actavis: efter önskemål har 40 ml ändrats till 90 ml att spädas vidare i. Företaget står ej bakom detta men H.H har godkänt detta. Ceftriaxon Villerton: företaget har bytt namn. Efter önskemål ändrat till 100 ml att spädas vidare i. Företaget står ej bakom detta men H.H har godkänt detta. Clindamycin Stragen, nu Dalacin. Ändrat efter upphandling. Tid för infusion ändrat. Cloxacillin Stragen: Tagit bort 1g eftersom enligt H.H ska denna styrka ej ges. Ecalta: stod fel infusionshastighet, ska vara 1.4 ml/minut. Eusaprim högdos (20 ml) inskrivet. Flagyl, nu Metronidazol Braun. Ändrat efter upphandling. Rubrik Beredning av infusioner och injektioner i inledningen borttagen. Bilaga Adaptersystem antibiotika borttagen. Glukos är inlagt som spädningsvätska när detta så tillåts enligt FASS. Benzylpenicillin: 3 g som injektion borttagen då företaget rekommenderar 3 g som infusion. Volymen spädningsvätska för infusion reviderad. Cancidas, tidigare Abacus medicine nu MSD ny upphandling. Cefotaxim, tidigare Stragen nu Villerton ny upphandling. 3 g som injektion borttagen då detta inte stöds i FASS. Lokalt PM krävs. Rubrik övrigt reviderad. Ceftazidim Actavis, nu Fortum ny upphandling. 2 g som injektion borttagen då företaget rekommenderar 2 g som infusion. Volymen spädningsvätska för infusion reviderad. Rubrik övrigt reviderad. Ceftriaxon, tidigare Villerton nu Fresenius Kabi ny upphandling. Cefuroxim Fresenius Kabi, nu Zinacef ny upphandling. Volymen spädningsvätska för infusion reviderad. Rubrik övrigt reviderad. Ciprofloxacin, rubrik övrigt reviderad. Cloxacillin Stragen nu Ekvacillin ny upphandling. Tid för injektion ändrat. Intravenös injektion 2 g borttaget., reviderad text. Cymevene, text reviderad för intravenös infusion. Doktacillin, 3 g som injektion borttagen då detta inte stöds i FASS. Lokalt PM krävs. Doribax: borttagen. Tillhandahålls ej för närvarande. Doxyferm:, text reviderad. Rubrik övrigt reviderad. Ecalta: text reviderad., text reviderad. Eusaprim:, text reviderad. Rubrik övrigt reviderad. Fluconazol: Texten vid reviderad Fucidin avregistrerat. Bortaget från spädningsschemat. Imipenem/Cilastatin Hospira nu Tieneam ny upphandling. Intravenös infusion: 1g borttaget finns ej i FASS. : 1g borttagen. Meropenem: text reviderad för. Metronidazol: Rubrik övrigt reviderad. Piperazillin/Tazobactam: Reviderad text för Intravenös injektion, intravenös infusion och tid för infusion. Tavanic: Text reviderad vid hållbarhet. Rubrik övrigt reviderad. Vancomycin: Text reviderad för. Rubrik övrigt reviderad. Vfend: text reviderad. Vistide borttagen. Tillhandahålls ej för närvarande. Zyvoxid: Rubrik övrigt reviderad. Bytt mall till Region Östergötland (agenda med sidhuvud) Ersatt LIÖ/ landstinget i Östergötland med region Östergötland Abboticin: Stamlösningen reviderad text. Aciclovir Hospira: ändrat begrepp under, tidigare lösningen Linda Ring Eriksson Ingela Jakobsson Ingela Jacobsson, Linda Ring Eriksson, Håkan Hanberger Marwa Shabo och Ingela Jacobsson

36 36/ Dnr DC nu Stamlösningen. Ny text under. Azitromax: rubrik intravenös infusion, ändrat begreppet Lösningen till Stamlösningen. Biklin: tillfogat infusionstid för följande doser, 1000 mg och mg. Ändrat text gällande koncentrationsbestämning, under. Cancidas: rubrik intravenös infusion, slutlig koncentration spädd stamlösning reviderad till 0,20 mg/ml respektive 0,28 mg/ml. Cefotaxim: tidigare Villerton nu Sandoz ny upphandling. Nya doser 1 och 3 g. Reviderad spädningsanvisning där substansen späds med antigen 50 ml eller 100 ml spädningsvätska, tidigare spädning i ml. Tillfogat 20 minuter som infusionstid om spädning 50 ml. Ceftazidim: tidigare Fortum nu Ceftazidim Sandoz ny upphandling. Ciprofloxacin: reviderad text (Ges utan att spädas). borttagen text (Kan förvaras i dagsljus under 3 dygn med bevarad effekt. Får ej frysas eller förvaras i kylskåp). Cloxacillin: tidigare Ekvacillin nu Cloxacillin ny upphandling. Tillfogat ny dos 3 g intravenös infusion. Rubrik övrigt, reviderad text. Administrationssättet intravenös injektion borttagen. Dalacin: Intramuskulär injektion reviderad text (Ges utan att spädas). Dos 1200 mg borttagen. Doktacillin: Ny dos 3 g intravenös infusion. Ecalta: och intravenös infusion reviderad text (stamlösning). Ny infusionstid för dosen 200 mg. Eusaprim: borttagen text Om spädning i Glukos: högst 60 minuter. Ny text Högst 90 minuter. Fluconazol Fresenius Kabi: ny rubrik. Invanz: reviderad text (stamlösning). Metronidazol: Produktnamn tillägg av substansnamn. Intravenös infusion reviderad text (Ges utan att spädas). Nebcina: under rubriken ändrat text gällande koncentrationsbestämning. Piperacillin/Tazobactam Stragen: reviderad text (stamlösning). Spädningsanvisning intravenös injektion borttagen. Tavanic: reviderad text (Ges utan att spädas). Tienam: Ny text under (1 g: min) samt (Före beredning, förvaras vid högst 25 C). Tygacil: reviderad text (stamlösning) Vancomycin Hospira: stavningsändring substansnamn. Nya doser 1.5 g och 2 g, samt infusionstider. Vfend: reviderad text ( minuter). Ny text under. Zinacef: Ny infusionstid minuter. Reviderad spädningsanvisning (2 stegs spädning). Zyvoxid: reviderad text (Ges utan att spädas). Piperacillin/Tazobactam Stragen: Ny text, natriumklorid 9 mg/ml alternativt lösningsmedel vid beredning av stamlösning samt (Skakas tills pulver är löst). Ny text under (Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionsvätska: ska användas omedelbart.) Piperacillin/Tazobactam Stragen: Hänvisar till NaCl i första spädningssteget, i första hand. Har även ändrat spädningsvolymen (80 och 90 ml). Ändringen är även genomförd i etiketterna Dnr DC Meropenem Hospira ändrat till Meropenem STADA efter ny upphandling. Ny text under intravenös infusion: Skakas före användning. Marwa Shabo MS/IJ Ingela Jacobsson

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland 1/39 Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel (injektions-

Läs mer

Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035

Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035 1(40) Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035 Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika och antimykotika (injektions- och infusionslösningar).

Läs mer

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm...1

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm...1 Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Antibiotika - val, doser och profylaxrutiner Giltig fr.o.m: 2015-11-09 Faktaägare: Elisabeth Åström, sjuksköterska infektionskliniken (avd 17) Fastställd av:

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2015-08-31 Giltigt t.o.m.: 2017-08-31 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Erik Torell Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion Fastställd av Läkemedelskommittén Utarbetad av apotekare Anna Berglin, Läkemedelsenheten anna.berglin@lvn.se Medicinskt faktagranskad och godkänd av överläkare Örjan Andersson, Infektionskliniken, Länssjukhuset

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2018-03-25 Giltigt t.o.m.: 2019-03-25 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2017-01-09 Giltigt t.o.m.: 2018-01-09 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010

LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010 1 (10) Vo/Administrativ avdelning S ö d e r s j u k h u s e t Enhet Samtliga enheter LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010 Upprättad Framtagen av 1996-12 Läkemedelsrådet vid Södersjukhuset,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2017-12-18 4 Innehållsansvarig: Aylin Yilmaz, Överläkare, Läkare (aylyi1) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Spädning av intravenös antibiotika

Spädning av intravenös antibiotika Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Läkemedelsenheten 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Malin Rhodin Löndahl apotekare Erik Sandholm överläkare 2015-02-15

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema Innehållsansvarig: Erik Backhaus, Överläkare, Läkare Infektion (eriba2); Mats Ottosson, Sjuksköterska, Infektionsavdelning 22 (matot); Ulla Thrysin, Apotekare, Läkemedelsfunktionen (ullca13) Granskad av:

Läs mer

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema Innehållsansvarig: Erik Backhaus, Processchef, Läkare Infektion (eriba2); Mats Ottosson, Sektionsledare, Infektionsavdelning (matot); Ulla Thrysin, Apotekare, Läkemedelsfunktionen (ullca13) Granskad av:

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25812 su/med 2016-01-26 2 Spädningsföreskrifter för intravenös adistration av Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd

Läs mer

ÖSTERSUNDS SJUKHUS. Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd av: Nina Fållbäck- Svensson

ÖSTERSUNDS SJUKHUS. Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd av: Nina Fållbäck- Svensson Erer nr: CATRÖS 301-02 Faktagranskad av: Lars-Erik Olofsson ÖSTERSUNDS SJUKHUS LÄKEMEDELSHANTERING Gäller fr.o.m: Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Internmedicin, Akademiska sjukhuset

Internmedicin, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Internmedicin, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 Avd 3 E, 35 D och 65 B Antibiotika (J1+rifampicin), Internmedicin, Akademiska sjukhuset, rekvirerat samt förskrivet på recept, 28 - juni

Läs mer

Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset

Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset 7 G CIVA (och venportmottagningen, 79 G, öron-, brachyterapi-, käk-, plastik, barn-, neuro-, gyn- och förlossningsanestesin samt gynuppvaket)

Läs mer

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Del 1 -Inledning -Olika antibiotikagrupper -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Fördelar Bot genom att avdöda de sjukdomsframkallande

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Geriatriken, Akademiska sjukhuset

Geriatriken, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Geriatriken, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 3 A1, 7 C2, 85 A2, Kronoparken Tindran och Omtanken, Geriatrikavd i Tierp (fr o m juni 28) samt Geriatrikavd 2 i Östhammar (juni 28 - feb

Läs mer

Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset

Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset Avd 5 F, 5 G och Arytmilaboratoriet 28 H1 212 Antibiotika (J1+rifampicin), Kardiologen, Akademiska sjukhuset, rekvirerat samt förskrivet på

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaförbrukning Reumatologen, Akademiska sjukhuset (Mottagningen och 3 B2) januari 28 juni 212 Antibiotika (J1 inkl rifampicin), Reumatologi, Akademiska sjukhuset, 28 - H1 212 8 7 6 5 4 3 2 1 recept

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-02-04 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-06-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-03-20 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng Institutionen för Hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 poäng Sjuksköterskeprogrammet 180 poäng SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng RSJD14 Den medicinska

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset (78 B, 78 C, Hospiceavd. i Uppsala och Sjukvårdsteamet onkologisk hemsjukvård.) T o m juni 213 Antibiotika (J1*+rifampicin), Onkologi, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 0 07 Tid: 08.00-10.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %): 10

Läs mer

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD Innan behandlingsstart med Tysabri (natalizumab) För att kunna påbörja behandling med Tysabri måste det finnas en genomförd MRT-undersökning som är gjord inom de tre senaste

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-11-09 Tid: 8.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör

Läs mer

Spädningsschema för parenteralt tillförda smärtläkemedel till vuxna

Spädningsschema för parenteralt tillförda smärtläkemedel till vuxna 2018-04-17 12135 1 (5) Sammanfattning Rutinen innehåller sinstruktioner för de vanligaste behandlingarna av vuxna med parenteralt tillförda smärtläkemedel där blir aktuellt. Spädningsinstruktionerna är

Läs mer

Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning

Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning 2018-08-13 22050 1 (66) Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning Sammanfattning Beredningsföreskift för flera läkemedel på barn- och ungdomskliniken. Riktlinjen vänder sig till läkare och

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-12-05 Tid: 14.15-16.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Examinator: Maud Lundén Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!!

Läs mer

Syfte Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom Neonatologi SU/Ö.

Syfte Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom Neonatologi SU/Ö. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 26286 su/med 2016-02-29 6 Innehållsansvarig: Reza Asadian Falahieh, Apotekare, Klinisk farmakologi (rezas1) Godkänd av: Henrik Almgren, Strateg, Utförarstyrning

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-05-19 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: 0500 Datum: 2016-11-11 Tid: 08.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas?

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden Barn och ungdomsklinikerna Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden 1(6) Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max erythromycin Bensylpenicillin

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161T och OM161E Datum: 2018-04-07 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-11-18 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Jenny Jakobsson LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-04-19 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA TILL!

Läs mer

1. Antibakteriella medel (iv)

1. Antibakteriella medel (iv) - och kvinnocentrum, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika spädning till brukslösning Abboticin/Ery-Max erythromycin Biklin Amikacin 10mg/ml Bensylpenicillin

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-04-07 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-11-25 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar Dosering av antibiotika Sverige Barn Dosering uttrycks som antal doseringstillfällen x dos (mg), t.ex. 3 x 3000. För kombinationspreparat uttrycks dosen av substanserna separat, t.ex. 2 x 875 amoxicillin/125

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! KOD: Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 03 15 Tid: 09.00-11.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %):

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-08-31 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden - och kvinnocentrum Fredrik Lundberg, överläkare - och, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-02-16 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA TILL!

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM161T och OM161E Datum: 2018-03-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-05-26 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Soluvit tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition.

4.1 Terapeutiska indikationer Soluvit tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 flaska innehåller: Motsvarande: Tiaminnitrat 3,1 mg Tiamin (vitamin B 1 ) 2,5

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA

Läkemedelsblandningar på IVA Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Pär Lindgren, chefsläkare Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban

Bipacksedel: Information till patienten. Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Bipacksedel: Information till patienten Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Antibiotikarekommendationer - kvinnokliniken, SÄS

Antibiotikarekommendationer - kvinnokliniken, SÄS 2016-11-07 29160 1 (5) Diagnos Förstahandsval Allergi Gravid Ammande Salpingit/endometrit Pip-taz + Doxyferm Pip-taz bytes mot Postpartum endometrit Tuboovarialabscess Doxyferm+ Flagyl Ciproxin + Flagyl

Läs mer

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till TENTAMEN KMB201 Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I Datum 2017-02-11 Tid 9:15-12:15 Examinator Lärare Besök Ina Berndtsson Anna Kari Bromander Nej Telefon Kl. 10-11, 0705-41 68 57

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2018-11-30 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, medicinskt ledningsansvarig läkare IVA Växjö Fastställd av: Niklas Silvert,

Läs mer

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017 Antibiotikaanvändning Lasarettet i Enköping T o m juni 217 Datakällor och måttenheter i denna presentation Källa är ehälsomyndigheten: data över läkemedelsförsäljning via recept och rekvisition. Presenteras

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-04-08 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Doseringsguide

Doseringsguide Doseringsguide OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom. 1 Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av

Läs mer

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare ektionsklinken Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare Giltig fr o m: 2010-10-01 Område: 301.3 ektion Utgåva: Ersätter: 2004-03-25 Dok namn: Antibiotikaguide

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium Bipacksedel: Information till användaren Bensylpenicillin Meda 1 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning bensylpenicillinnatrium

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-09-28 Godkänt (100 %) Examinator: Michael Hansen LYCKA TILL!

Läs mer

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning Eldisine 5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Vad innehåller Eldisine? En injektionsflaska innehåller: Vindesinsulfat 5 mg, mannitol 25 mg. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Nordic

Läs mer

Guide. vid dosering. och administrering. till patient

Guide. vid dosering. och administrering. till patient Guide vid dosering och administrering till patient YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. 3

Läs mer

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby, Intensivvårdsavdelningen Ljungby. Faktaägare: Joakim Hidestål, medicinskt ledningsansvarig IVA LL

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby, Intensivvårdsavdelningen Ljungby. Faktaägare: Joakim Hidestål, medicinskt ledningsansvarig IVA LL Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2018-12-04 Faktaägare: Joakim Hidestål, Medicinskt ledningsansvarig IVA LL Fastställd av: Niklas Silvert, Verksamhetschef

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: Information till användaren Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. anidulafungin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den

Läs mer

Farmakadynamik för antibiotika

Farmakadynamik för antibiotika Farmakadynamik för antibiotika Synpunkter på samspelet mellan antibiotika och mikroorganismer. Hur dosera för att få maximal effekt, minimala biverkningar och minimal risk för resistensutveckling. Per

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin Bipacksedel: Information till användaren Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning. vatten för injektionsvätskor

Bipacksedel: Information till patienten. Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning. vatten för injektionsvätskor Bipacksedel: Information till patienten Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning vatten för injektionsvätskor Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel.

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad OMTENTAMEN 1 Läkemedelsberäkning Kurs: OM161T och E Datum: 2018-11-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Antibiotika-beredning av injektion/infusion

Antibiotika-beredning av injektion/infusion Antibiotika-beredning av injektion/infusion Enhet: Hälso- och sjukvårdsgemensamt Giltigt från: 2016-03-01 Utarbetad av: Lena Nilsson, Vårdhygien, Pia Törndahl, Läkemedelsenheten Fastställd av: Pär Lindgren,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning vattenlösliga vitaminer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

A_atckod A_regnr A_namn A_storlek A_antalT

A_atckod A_regnr A_namn A_storlek A_antalT Bilaga 4. A_atckod A_regnr A_namn A_storlek A_antalT J01CA11 96070 SELEXID PU O VÄ INJ I+II 400MG 10 x 400 mg 117 J01CE01 173320 BENZYLPENICILLIN PANPHAR 600MG 10 x 0,6 g 14 J01CE01 173320 BENZYLPENICILLIN

Läs mer

1. Vad Soluvit är och vad det används för

1. Vad Soluvit är och vad det används för Bipacksedel: Information till användaren Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning vattenlösliga vitaminer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Glavamin, infusionsvätska, lösning

Bipacksedel: Information till användaren. Glavamin, infusionsvätska, lösning Bipacksedel: Information till användaren Glavamin, infusionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad TENTAMEN Omtentamen 3 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2016-12-16 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL!

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Cefuroxim Villerton 250 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller suspension. Cefuroxim Villerton 750 mg pulver till injektionsvätska, lösning eller suspension.

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Mia Furebring,

Läs mer

Njurfunktion och dosering hos äldre

Njurfunktion och dosering hos äldre Infektioner hos äldre, 12 januari 2012 Erik Eliasson, överläkare, docent Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Äldre exponeras för alltfler mediciner pga av samtidigt förekommande,

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad TENTAMEN Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2016-10-29 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL!

Läs mer

Antibiotikaanvändning Gynekologi, Akademiska sjukhuset 2008 juni 2012

Antibiotikaanvändning Gynekologi, Akademiska sjukhuset 2008 juni 2012 Antibiotikaanvändning Gynekologi, Akademiska sjukhuset 28 juni 212 96 C, Obstetrik och gynoperation, Ungdomshälsan, Gynekologiska specialistmottagningen, Reproduktions centrum RPC och URO- Gynekologisk

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018 Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset T o m juni 218 Datakälla och måttenheter i presentationen Data över läkemedelsförsäljning via recept utskrivna på sjukhuset rekvisition till sjukhuset Enheter:

Läs mer

Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum:

Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum: Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum: 2017-05-13 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron Fresenius Kabi, 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning Granisetron

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron Fresenius Kabi, 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning Granisetron Bipacksedel: Information till användaren Granisetron Fresenius Kabi, 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer