Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén"

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 20 augusti 2014 kl Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro (MD) Michael Holm (MH) 1 Mötets öppnande DDJ hälsade RDK-kollegorna mycket välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. 2 Föregående mötes protokoll Godkändes protokoll nr 60 den 17 juni Ekonomi DDJ rapporterade att, enligt besked från förbundskassören, har RDK per den 30 juni 2014 (halvårsbokslut) använt sammanlagt kr av för året tilldelade medel (RDK:s budget för 2014 uppgår till kr kr). Per den 31 juli 2014 har kr använts. En påminnelse till alla domarna från tidigare möten: För att RDK:s redovisning och bokföring, som ombesörjs av förbundskassören, alltid ska vara aktuell och lätt att följa beslöts på förekommen anledning att de domare som av RDK vill ha ersättning för utförda domaruppdrag (inklusive bidrag) till RDK:s ordförande ska inkomma med reseräkning senast inom en månad från uppdragets utförande. 4 Utbildning, kurser, fortbildningar och licenstester/utbildningskonferens 2015 Efter inkomna rapporter från de zonansvariga domarna uppdrogs åt MD och MH att planera och genomföra nästa N-domarkurs preliminärt den 8 9 november Uppdrogs åt MD och MH att hålla nästa N-domartest vid Södra Judo Open i Haninge den 18 oktober Kjell Ingemansson planerar en D-domarkurs i Gribby den 20 september

2 Tjejdomarkursen i Sundsvall med Sofie Damberg, Borlänge, som kursledare, och med bistånd så vitt avser planeringen från MH, kommer att hållas den september Handläggs av MH. RDK efterlyser besked från de zonansvariga domarna när kommande D-domarkurser är planerade!!! Diskuterades vidare upplägget för nästa års utbildningskonferens & zondomarträff. Alla som har förslag och synpunkter på när, var och hur är välkomna att höra av sig till RDK! Inga synpunkter från zondomarna har hittills kommit in! Beslöts att MH representerar RDK vid SJF:s Riksutbildningskonferens i Uppsala den 18 oktober Fastställdes under hand upprättat förslag till RDK:s Utbildningsplan Uppdrogs åt CL att lägga ut dokumentet på SJF:s hemsida och åt MH att överlämna planen till FS och kansliet!. De zonansvariga och examinatörerna uppmanas att strikt följa Domarbestämmelserna vid examination till nya licenser, särskilt vad gäller kraven på att två kurstillfällen ska ha genomförts och att lägsta angivna ålder har uppnåtts av de som testar till ny licens. 5 Mentorskap m.m. MH kompletterade tidigare rapport om den planerade Utbildningsdagen för RDK:s Mentorer i Trollhättan den 5 oktober 2014 (dagen efter U23-SM) med en extern föreläsare och inspiratör och där en del av extraanslaget för Mentoraktiviteter ska användas. I enlighet med beslut vid förra mötet ska följande mentorer bjudas in: Christer Dahlström, 4 x RDK, Kjell Ingemansson, Marcus Elfver, Charlie Bengtström, Niklas Strandberg, Sandor Magyar, Joakim Lindberg och Marko Ahola (dessa tas också ut till U23-SM särskild kallelse/inbjudan kommer!). Uppdrogs åt CL att kalla ovanstående domare till U23-SM och den efterföljande Utbildningsdagen! RDK uppmanar alla domare att till respektive zonansvarig domare anmäla sitt intresse för att döma även i andra zoner (se SJF:s kalendarium). Vid de tävlingar där RDK tar ut domarna är det möjligt för de domare som blivit uttagna som reserver, men inte kallats till tävlingen, att döma på egen bekostnad efter klartecken från RDK. 6 Regeländringar och ny IJF-regelbok 2014 m.m. Noterades med stor glädje att IJF:s Refereeing Rules (= Regelboken) har skickats ut till de nationella förbunden den 30 maj Dokumentet ligger redan på SJF:s hemsida. Beslöts att samtliga regeländringar/justeringar som finns i Regelboken gäller med omedelbar verkan i Sverige. RDK:s översättning till svenska är nu klar och lades ut på SJF:s hemsida under mötets gång! Stort tack till MH för gott arbete! 2

3 Godkändes under hand gjord översättning av IJF:s tilläggsinformation för Användning av CARE-system 2014 (dokumentet kommer att delas ut på Riksdomarkonferensen). 7 RDK:s Verksamhetsplan RDK:s Utbildningsplan 2015; se 4 ovan. 8 SJF:s Seminarium för Domare och Tränare (Riksdomarkonferensen) 2014 MH informerade om att till dags dato är 37 st deltagare, inkl. Bernd Achilles, Johnny Kullenberg., förbundsordföranden Alf Tornberg och RDK:s ledamöter, anmälda till konferensen. Tyvärr har inga coacher, inte ens från LLK, anmält sig!!! Anmälningstiden gick ut den 15 augusti 2014! Konstaterades att det mesta inför årets Seminarium/konferens på Scandic Star Hotell i Lund den 6 7 september 2014 är klart. MH handlägger alla frågor om anmälningar via SJF:s utbildningsmodul jämte fakturering till klubbarna via förbundskansliet och DDJ handlägger alla övriga frågor runt konferensen. MH arbetar med RDK:s DVD 2014 och kommer att göra kopior till alla deltagarna. DDJ ombesörjer kopiering av Programmet, Deltagarförteckningen och dokumentet om CARE-systemet. MD upprättar Kursintyg till deltagarna. Hittills har inga förslag kommit in till konferensen! Diskuterades RDK:s sammansättning inför kommande verksamhetsår. 9 RDK-INFO Sommaren 2014 tack & adjö! RDK-Info Sommaren 2014 publicerades på hemsidan den 23 juli 2014! Ett stort tack till Jonas Johansson för väl utfört layoutarbete under många år, särskilt med Sommarens Info, som var hans sista enligt Jonas eget, för RDK, mycket tråkiga besked. Mot bakgrund av det ringa intresse som visats RDK-Infot, särskilt från landets judodomare, under de senaste åren och med beaktande av de möjligheter RDK har att genom sin webmaster direkt nå ut med information till Judo-Sverige beslöts att upphöra med publiceringen av RDK-Info. RDK- INFO Sommaren 2014 blev alltså det sista! 10 Internationell planering januari oktober januari EJU Ref. & Coach Seminar i Malaga Dick D. J. 18 januari Nyttårsstevenet, Mjöndalen, NOR Niklas Strandberg Charlie Bengtström Manuel Santos Magnus Ask (Eg.bek.) januari Scottish Open i Edinburgh Sandor M., Joakim L. & Dick D. J. 3

4 1 2 februari EO i Sofia, BUL (H & D) Björn Nyberg (B) Christer Löfgren (B) 1 2 februari Belgium Open i Visé (H) Mario D Alessandro Joakim Lindberg, Belgium Open i Arlon (D) Sandor Magyar februari EO i Oberwart, AUT (H) Mario D Alessandro (A) februari EO i Rom, ITA ((D) Marcus Elfver (B) 1 2 mars EO i Prag, CZE (H) Michael Holm (B) EO i Warszawa, POL (D) Marko Ahola (B) mars Bremen Masters, GER Sofie Damberg Charlie Bengtström Manuel Santos Magnus Ask (Eg.bek.) mars Swiss Open i Zürich, SUI Raja Fernando Sandor Magyar Joakim Lindberg Dick D. J. 29 mars Ungerska Veteran, Budapest, HUN Sandor Magyar & Dick D. J. (Eg.bek.) april EC Jun i St Petersburg, RUS (B-test) Joakim Lindberg (C) april Senior-EM i Montpellier, FRA Mario D. (Uttagen av EJU) april EC Jun i Lignano, ITA Sandor Magyar Dick D. J. 3 4 maj EC Kadetter, Berlin, GER Michael Holm (B) Björn Nyberg (B) (Eg.bek.) maj EC Junior, Teplice, CZE Marcus Elfver (B) EC British Open i London, GBR Michael Holm (C) maj EJU Ref. Sem. i Antalya, TUR Mario D. & Christer L maj NM i Orimattila, FIN Marcus Elfver Mikael Risén (återbud) Charlie Bengtström Kjell Ingemansson (=de zonansvariga) 31 maj 1 juni EO Madrid, ESP Björn Nyberg (B) EC Juniorer, Leibnitz, AUT Christer L. (B) juni Tuzla Cup, Berlin, GER Charlie Bengtström Manuel Santos Sofie Damberg Magnus Ask (Bidrag) juni EC Celje, SLO Marko Ahola (B) juni Veteran-EM i Prag, CZE Dick D. J. (B) 4 6 juli Kadett-EM, Aten, GRE Ingen svensk uttagen! juli EC Juniorer, Paks, HUN Joakim Lindberg (C) Sandor Magyar (Bidrag) 4

5 19 20 juli EC Juniorer, Wroclaw, POL Joakim Lindberg (C)(Eg.bek.) Marko Ahola (C) 2 3 augusti EC Juniorer, Berlin, GER Michael Holm Björn Nyberg Sandor Magyar (Bidrag) augusti Senior-VM, Chelyabinsk, RUS Ingen svensk domare uttagen! september Junior-EM, Bukarest, ROM Mario D.(Uttagen av EJU) september EC Seniorer, Tammerfors, FIN Raja Fernando Henrik Pettersson Niklas Strandberg (Bidrag) september IJF:s 6:e Veteran-VM, Malaga ESP Dick D. J. (Uttagen av IJF Vet. Com.) september EO Seniorer, Tallinn, EST september EC Seniorer, Belgrad, SBR oktober EO, Lissabon, POR Björn Nyberg (?) 4 oktober EO, Glasgow, SCO oktober Irish Judo Open, Dublin, IRL Intresse anmäls till RDK! (Manuel Santos) (Ev. är tävl. Inställd?) november U-23 EM i Wroclaw, POL Uttagning av EJU 20 december EM för klubblag, Hoofddorp, NED Uttagning av EJU Anmärkningar De uttagna markerade med fetstil har tackat ja till att delta! Till Europa Cuper markerade med EC kan endast IJF-domare tas ut. Till tävlingar markerade med??? kan behöriga domare anmäla sitt intresse! Alla uttagna ska omgående ge RDK besked om uttagningarna accepteras eller inte! RDK noterar med glädje och stolthet att MD på nytt blivit uttagen av EJU till ett EM, denna gång Junior-EM i Bucharest den september. Lycka till, Mario! Grattis och lycka till önskas DDJ för uttagningen till Veteran-VM i Malaga den september! RDK uppmärksammar att de Elit- och N-domare som håller tillräcklig hög nivå under flera år har uppmanats att ta kontakt med junior- och ungdomslandslagstränarna för att kunna åka med på internationella tävlingar. Den möjligheten kvarstår, men i varje särskilt fall ska domaren i fråga ha godkännande från RDK innan anmälan sker. Detsamma gäller andra internationella tävlingar där det kan vara lämpligt att skaffa sig internationell rutin. 11 European Cup/Swedish Judo Open i Helsingborg den oktober 2014 Uppdrogs åt CL att kalla de aktiva svenska IJF-domarna jämte Elitdomarna Sandor Magyar, Niklas Strandberg och Henrik Pettersson till årets SWOP i enlighet med tidigare beslut om uttagning. 5

6 Diskuterades utbyte av domare med andra nationella förbund för att bättre förbereda våra svenska domare för att döma internationellt. Bekräftades under hand taget beslut att RDK står för hotellkostnaderna för två finska domare vid årets SWOP mot att den finska arrangören betalar för hotell för tre svenska domare vid EC i Tammerfors i september månad. Beslöts att på RDK:s bekostnad inbjuda två polska domare till årets SWOP mot att det polska förbundet svarar för en svensk domare vid EO i Warszawa 2015 och en svensk domare vid EC för juniorer i Wroclaw DDJ har redan kontaktat Finland och uppdrogs åt MH att kontakta Polen. 12 Övriga frågor DDJ informerade att vid Senior-SM i Borås den 5 6 juli 2014 klassificerades domarna enligt följande. B = Niklas Strandberg, Henrik Pettersson, Jonas Johansson, Magnus Ask, Sofie Damberg, Sandor Magyar och att i de två direktsända TV-finalerna på söndagen dömde Niklas, Joakim och Dick. Noterades att RTK:s ordförande Magnus Ask den 9 juli 2014 till FS anmält Dilmurod Movlonov, SPIF, för osportsligt uppträdande (agerande mot Judons anda) i SM-finalen mot Tommy Macias, Saltsjö, men att detta inte är något ärende för RDK. Bordlades FS:s remiss om Stora Grabbars/Tjejers Märke för domare i avvaktan på närmare besked från FS. Handläggs av MH. Noterades att klubbarna i Stockholm gemensamt arrangerat Nordic Capital Judo Challenge (NCJC), en lagtävling mellan Stockholm Oslo Helsingfors, den 9 augusti 2014 på Medborgarplatsen i Stockholm. Arrangemanget genomfördes på ett utomordentligt sätt och tävlingen, som pågick kl i en sommarvarm huvudstad med många åskådare, dömdes av MD, DDJ, Björn Nyberg, Marcus Elfver, Kjell Ingemansson, Henrik Pettersson och Sofie Damberg. Rapporter från samarbetskontakter tagna med andra kommittéer. RDK Riksgraderingskommittén (RGK) angående att genomgången domarkurs är krav för att erhålla 1 Dan handläggs av MD RDK Landslagskommittén (LLK) och Riksinstruktörskommittén (RIK) för att förbättra och fördjupa innehållet i SJF:s Seminarium för Domare och Tränare handläggs av DDJ RDK Rikskatakommittén (RKK) angående samarbete mellan domare som dömer i båda disciplinerna handläggs av MH Noterades att Riksmediekommittén har utformat en Mall för Domarrapporter. Uppdrogs åt CL att kalla de svenska domarna till J-SWOP Stockholm den 27 september Nästa RDK-möte Beslöts att hålla nästa RDK-möte i samband med årets konferens i Lund den 6 7 september

7 14 Mötets avslutning DDJ tackade RDK-kollegorna för visat intresse, önskade alla välkomna till årets konferens i Lund om drygt två veckor och förklarade det 61:a mötet avslutat. Vid protokollet Dick D. Johansson 7

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 68 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Scandic City i Linköping lördagen den 29 augusti 2015 kl. 11.00 12.30 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic Hotell i Borås den 1 2 september 2012 Konferensledning: Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade 13.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA,

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén DOMARBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA JUDOFÖRBUNDET (Justerade av Förbundsstyrelsen den 7 februari 2014 och gällande från den dagen) Kapitel 1 INLEDNING 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-04- 07, kl 19.00-21.00 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén

Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén TB Fastställd av FS: 2014 09 13 Gäller från: 2014 10 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRKORTNINGAR 2 FÖRORD 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPANSREGLER 4 SANKTIONERING,

Läs mer

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Datum: Plats: 29-30 Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/06

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/06 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/06 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 21 oktober 2006 kl. 10.00 18.45 söndagen den 22 oktober 2006 kl 09.00 16.00 Närvarande Annette Sjödin, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 2011-10-13 (19.00-23.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Marie Landh Gäster Jannica Sjöstedt Sammankallande Ledamot Koordinator Adjungerad

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2, 2015 Datum och tid: Fredag 2015-02- 06, kl 18.00 21.18 på Scandic Europa, Göteborg. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås Lördagen den 27 april 2013 kl.

Läs mer