Rapport SydostTrampar Med GAP-analys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport SydostTrampar 2011. Med GAP-analys"

Transkript

1 Rapport SydostTrampar 2011 Med GAP-analys

2 Dokumentinformation Titel: Rapport SydostTrampar 2011 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innehåller en sammanställning av deltagarnas uppgifter vid registreringen, svar från enkätundersökningen från oktober 2011 och registrerade uppgifter från Luciatramet Energikontor Sydost Per Hansson Färdigställd: Februari 2012

3 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 3 Registreringsuppgifter till SydostTrampar Enkätundersökning oktober Om respondenterna i enkätundersökningen... 9 Om SydostTrampar Om cykelvägar och cykling i Sydostregionen Om cykelvägar och cykling i Växjö kommun Om cykelvägar och cykling i Karlskrona kommun Om cykelvägar och cykling i Kalmar kommun Om cykelvägar och cykling i Sölvesborgs kommun Om cykelvägar och cykling i Oskarshamns kommun Om cykelvägar och cykling i åtta kommuner Luciatrampet Något att tillägga... 89

4 2

5 Inledning SydostTrampar handlar om att motivera och stimulera till att ersätta onödigt bilkörande med cykling. Framför allt handlar det om resorna till, från och i jobbet och tjänsteresor, men även resor på fritiden där cykeln kan vara ett alternativ av betydelse. SydostTrampar arrangeras av Energikontor Sydost genom mobilitetskontoren i Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt i samarbete med ett flertal organisationer, myndigheter och kommuner. Förutom att få fler att upptäcka cykeln som transportmedel vill Energikontor Sydost med hjälp av SydostTrampar också ge länets kommuner och företag ett redskap för att arbeta med trafikens klimatpåverkan. Förhoppningen är att SydostTrampar ska kunna utnyttjas som en plattform för ett betydligt bredare och mer strategiskt arbete för att minska trafikens klimatpåverkan. Som ett stöd i det arbetet och då framförallt för kommunerna, kan svaren som presenteras i denna rapport komma till nytta. Bakgrund För några år sedan genomförde Energikontor Sydost projektet MOVE / Smart trafikant. I projektet erbjöds ett antal företag att arbeta med kollektivtrafik, samåkning, ecodriving och cykling. En erfarenhet från det projektet var att företagens största intresse handlade om att arbeta med cykelfrågor. Energikontoret började därför skissa på ett projekt med fokus på att stimulera till ökad cykling. Bitarna föll på plats när kontakt knöts med Hållbar Mobilitet Skåne. De genomför sedan 2008 SkåneTrampar, en cykelkampanj som överensstämde med det projekt som Energikontor Sydost letade efter. Energikontor Sydost utvecklade och anpassade kampanjen till sydostregionen och döpte den till SydostTrampar. SydostTrampar genomfördes andra gången Metod När höstomgången av SydostTrampar hade avslutats i oktober 2011 genomfördes en enkätundersökning under samma månad. Syftet med enkätundersökningen var framförallt att få veta vad deltagarna tyckte om kampanjen för att kunna utveckla den till kommande år. I undersökningen ställdes också frågor om deltagarnas synpunkter på sin kommuns cykelvägar. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett webbverktyg där en länk till enkäten sändes ut med e-post till deltagarna. Rapporten Deltagarna i SydostTrampar anmäler sig på och registrerar sina cyklade kilometer på samma hemsida. Att deltagarna själva sköter all registrering innebär att det enkelt kan tas fram värdefulla uppgifter om SydostTrampar Inledningsvis i denna rapport presenteras uppgifter som i huvudsak är hämtade från deltagarnas registrering. Efter uppgifterna från registreringen kommer rapporteringen från enkätundersökningen. Det avsnittet inleds med fakta om de så kallade respondenterna, det vill säga de som har svarat på enkätundersökningen. Den följs av svar på frågor om deltagarnas uppfattning och synpunkter på SydostTrampar Därefter kommer deltagarnas uppfattning om sin kommuns cykelvägar. I det avsnittet ligger först svar från samtliga deltagare, därefter har kommunspecifika uppgifter tagits fram. Rapporten avslutas med uppgifter från Luciatrampet och deltagarnas fria kommentarer. Per Hansson Energikontor Sydost Februari

6 4

7 Registreringsuppgifter till SydostTrampar 2011 Deltagarna i SydostTrampar anmäler sig på och registrerar sina cyklade kilometer på samma hemsida. Vanligtvis sker detta vid egen arbetsdator, på gemensam dator på de arbetsplatser som inte är datorberoende eller på hemdatorn. Att deltagarna själva sköter all registrering innebär att det enkelt kan tas fram värdefulla uppgifter om SydostTrampar. Inledningsvis i denna rapport presenteras uppgifter som i huvudsak är hämtade från deltagarnas registrering. Antal Antal deltagare Antal företag & organisataioner Antal lag Målet för antalet deltagare för 2011 var satt till 1500 personer. Ytterligare 17 personer har varit registrerade, men har begärt under året att bli avregistrerade. Av deltagarna var det 129 personer som inte registerade någon cykling. Företagsnamn Ort Antal avdelningar Antal lag Antal användare Län Växjö kommun Växjö G Landstinget Kronoberg Växjö G Hyresbostäder i Växjö AB Växjö G Swedbank Växjö G VöFAB Växjö G Energikontor Sydost Växjö G Alwex Transport AB Växjö G Wexiödisk AB Växjö G Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet Växjö G LBE arkitekt AB Växjö G Polisutbildningen Växjö G Sigvants bageri AB, Växjöbagarn Växjö G Älmhults kommun Tekniska förvaltningen Älmhult G MoB Älmhults kommun Älmhult G Delsumma Kronobergs län: Kalmar kommun Kalmar H Kalmar Energi Elnät AB Kalmar H Kalmar läns museum Kalmar H Swedbank AB Kalmar Kalmar H Tieto Sweden AB Kalmar H Assistans Giva Målilla H Oskarshamns kommun Oskarshamn H Samrehab akutblocket Västervik H Delsumma Kalmar län: Karlshamns kommun Karlshamn K Blekinge tekniska högskola Karlskrona K Kockums AB Karlskrona K Boverket Karlskrona K Roxtec Interantional AB Karlskrona K Karlskrona kommun T.K. Karlskrona K Olofströms kommun Olofström K Ronneby kommun Ronneby K Ronneby kommun, Miljö och hälsoskyddsenheten Ronneby K Alfa Laval Lund AB Ronneby K Sölvesborgs kommun Sölvesborg K Miljöförbundet Blekinge Väst Sölvesborg K Delsumma Blekinge län Totalt

8 Deltagarnas kön Antal Män % 37% Kvinnor % 63% Totalt Deltagarnas ålder Antal Okänt 97 9% 16% Ålder: < 35 år % 14% Ålder: < år % 35% Ålder: > 50 år % 35% Totalt Miljönyttan av SydostTrampar Bilberoende Antal Kör bil dagligen % 46% 47% Kör bil 3 eller flera dagar % Kör bil 1-2 dagar i veckan % 54% 53% Kör bil aldrig bil % Totalt Varav de som svarat "Kör bil mer än 3 ggr/v" Antal Män % 36% Kvinnor % 64% Totalt 510 SydostTrampar har som övergripande mål att locka bilister till att ställa bilen och i större utsträckning ta cykeln för sina resor till och från arbetet. Vid registreringen får deltagaren svara på en enkel fråga om sitt bilberoende. Vanligtvis brukar man i liknade kampanjer få med personer som redan är frälsta. Därför är det med glädje vi kan konstatera att 46 procent av deltagarna körde bil mer än tre dagar per vecka. Motsvarande uppgift för SkåneTrampar låg på cirka 35 procent. Antalet deltagare i förhållande till befolkningen i respektive kommun Befolkning Deltagare 2011 Andel av bef Kronobergs län ,31% 0,29% Växjö ,65% 0,58% Älmhult ,15% 0,03% Andel av bef Antalet deltagare i förhållande till befolkningen i respektive kommun Befolkning Deltagare Andel av bef Kalmar län ,12% 0,06% Oskarshamn ,67% 0,56% Kalmar ,14% 0,03% Hultsfred (Målilla) ,04% -- Västervik ,01% -- Andel av bef I Kronobergs län kom deltagarna endast från Växjö och Älmhults kommuner. Några enstaka deltagare kom också från Ljungby och Alvesta. Inga deltagare kom från kommunerna Borgholm, Emmaboda, sby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Vimmerby. Antalet deltagare i förhållande till befolkningen i respektive kommun Befolkning Deltagare Andel av bef Blekinge län ,17% 0,18% Karlskrona ,18% 0,23% Sölvesborg ,57% 0,59% Olofström ,17% 0,24% Ronneby ,06% -- Karlshamn ,02% -- Andel av bef I Blekinge län kom det deltagare från samtliga av länets kommuner. 6

9 Koldioxidbesparing och cyklad längd per kommun Namn Besparad CO2(kg) Arbetsresor (km) Tjänsteresor (km) Fritidsresor (km) Varv runt jorden Besparad kg CO2 per deltagare Växjö ,00 76 Karlskrona , Oskarshamn , Sölvesborg , Kalmar ,64 58 Älmhult ,18 63 Ronneby ,12 55 Olofström ,09 32 Karlshamn ,04 3 Västervik ,03 43 Hultsfred ,02 1 Totalt ,42 70 Kommentar 1: Besparad koldioxid om beräkningen utgår endast från de som kör bil mer än 3 ggr/v kg CO 2 Koldioxidbesparing och cyklad längd per företag Namn Besparad Arbetsresor Tjänsteresor Fritidsresor CO2(kg) (km) (km) (km) Varv runt jorden Växjö kommun ,92 Oskarshamns kommun ,20 Hälsotrampare Lt ,07 Sölvesborgs kommun ,75 Kockums AB ,57 Kalmar kommun ,46 BTH ,35 Wexiödisk AB ,24 Boverket ,20 VöFAB ,19 Hyresbostäder ,18 kulturen ,12 Älmhults kommun Tekniska ,10 Kalmar Energi ,10 B.I.C ,09 Fastighetsavd ,09 MoB Älmhults kommun ,09 Olofströms kommun ,09 Roxtec ,08 Alwex Transport AB ,08 Miljöförbundet ,06 TEK ,06 Växjöbagarn ,06 Kalmar läns museum ,06 Energikontor Sydost ,05 Karlshamns kommun ,04 LBE arkitekt ab ,04 Samrehab akutblocket ,03 Gladan ,02 LPU ,02 Tieto ,02 Swedbank AB Kalmar ,01 Ronneby miljöohälsa ,00 Alfa Laval Lund AB ,00 Totalt ,42 Uppgifterna ovan presenterar den totala besparingen och totala antalet cyklade kilometer per företag. Som ett nyckeltal har antalet varv runt jorden beräknats. 7

10 Besök på hemsidan Unika besök Antal besök SydostTrampar 2011 (jan dec) SydostTrampar 2010 (jan aug) Ett mått på uppmärksamheten för SydostTrampar är antalet besökare under kampanjperoden på hemsidan. Uppgifterna för 2011 har kunnat tas fram för hela året. För 2010 har endast en del av året kunnats tas fram. Uppmärksamhet och utspel i media Antal utskickade pressmeddelanden och informationsbrev om SydostTrampar 10 st 4 st Antal nyhetsbrev till deltagarna i SydostTrampar 5 st 5 st Antal tidningsartiklar och notiser om SydostTrampar 12 st 24 st Antal TV inslag om SydostTrampar 3 st 1 st Antal radioinslag 4 st 19 st Antal stora annonser om SydostTrampar i Sydostpressen 0 st 2 st Antal små annonser om SydostTrampar i Sydostpressen 10 st 8 st Tabellen, Uppmärksamhet och utspel i media, är en sammanställning över nerlagt arbete för att skapa uppmärksamhet och vilken uppmärksamhet utspelen har lett till. Nytt för 2011 är att det kontinuerligt sänds ut ett nyhetsbrev med information om vad som händer i SydostTrampar. Informationsbrevet sänds till personer som har ett intresse av att följa SydostTrampar, men inte deltar som deltagare. Informationsbrevet sänds också till media i regionen. Antalet mottagare på sändlistan uppgår till ca 300 mottagare. Utöver nyhetsbrevet sänds ett nyhetsbrev till samtliga deltagare i SydostTrampar. Antalet inslag i radio och TV är inte hur många ett inslag har sänts. Oftast är det så att ett inslags sänds några gånger under en dag. Utöver själva inslaget kan inslaget även lyssnas på eller ses i efterhand på deras hemsidor. Att skapa uppmärksamhet i media ingår som en del av strategin för att nå ut med information om kampanjen. Grunden för marknadsföringen är dock brev med folder som sänds ut i början av året till arbetsplatser i regionen. Breven som tas fram är unika för kommunerna, medan foldern är samma för hela regionen. Cirka 1700 brev har sänts ut per år. Brevet till företagen följs upp med telefonsamtal. De annonserna som köps sätts in i Sydostpressen i anslutning till att brevet sänds ut till företagen i regionerna. 8

11 Enkätundersökning oktober 2011 När SydostTrampar hade avslutats i mitten av oktober 2011, gjordes en enkätundersökning under samma månad. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett publikt webbverktyg. Ett brev med länk till enkäten sändes till samtliga registrerade e-postadresser. Ytterligare två brev sändes ut som påminnelse under månaden och undersökningen avslutades i mitten av november. Syftet med enkätundersökningen var framförallt att få veta vad deltagarna tyckte om kampanjen för att kunna utveckla den till kommande år. I undersökningen ställdes också frågor om deltagarnas synpunkter på sin kommuns cykelvägar. Inledningsvis presenteras fakta om de så kallade respondenterna, det vill säga de som har svarat på enkätundersökningen. Det följs av svar på frågor om deltagarnas uppfattning om och synpunkter på SydostTrampar. Avslutningsvis kommer deltagarnas uppfattning om sin kommuns cykelvägar. I det avsnittet ligger först svar från samtliga deltagare, därefter har kommunspecifika uppgifter tagits fram. De kommunspecifika uppgifterna har endast tagits fram för de kommuner som genom partnerskap har stöttat genomförandet av SydostTrampar Om respondenterna i enkätundersökningen Svarsfrekvens Antal svar på enkätundersökningen Antal deltagare i SydostTrampar Svarsfrekvens 43% 33% Antal svar Man % 36% Kvinna % 64% Total: Fördelningen mellan män och kvinnor som svarade på enkätundersökningen dvs. 28 % män och 72 % kvinnor stämmer inte helt överens med antalet män och kvinnor från registreringen. Antalet män som var registrerade som deltagare SydostTrampar var 45 % och antalet kvinnor var 65 %. Det är alltså större andel kvinnor än män som som har svarat på enkätundersökningen. Antal svar Yngre än 21 år år 35 7% 9% år % år år % Äldre än 60 år 60 13% 13% Total: Hur deltog respondenterna i SydostTrampar 2010? Antal svar Som vanlig deltagare % 8 Som lagledare/ den som anmälde laget 64 13% 17% Som kontaktperson/ den som anmälde företaget 10 2% 3% Total:

12 Vilka tävlingsperioder deltog respondenterna i? Antal svar Både vår- och höstperioden % 55% Enbart vårperioden % Enbart höstperioden % 34% Total: I vilket län ligger respondenternas arbetsplats? Antal svar Blekinge län % Kalmar län % Kronobergs län % 53% Skåne län 7 2% 1% Östergötlands län 0 3% Total: I vilken kommun ligger respondenternas arbetsplats? Antal svar Växjö % 44% Kalmar 46 1 Oskarshamn 43 9% 15% Sölvesborg 42 9% 1 Karlskrona 40 8% 14% Om annat, specificera 13 3% 1% Älmhult 8 2% 1% Ronneby 5 1% Karlshamn 4 1% Ljungby 4 1% 1% Olofström 4 1% 3% Västervik 4 1% Alvesta 1 sby 1 Boxholm 0 2% Lessebo 0 1% Markaryd 0 1% Mjölby 0 1% Tingsryd 0 3% Uppvidinge 0 1% Total: Hur reste respondenterna vanligtvis till arbetet innan de deltog i SydostTrampar? Antal svar Till fots 19 4% 3% Cyklade Moped 0 Motorcykel 1 Buss med stadstrafiken 9 2% Buss med regiontrafiken 3 1% 2% Tåg 5 1% Kombination buss och tåg 1 Kombination bil och kollektivtrafi 8 2% Kombination cykel och kollektivtr 11 2% 4% Bil som passagerare 15 3% 1% Bil som förare % Om annat, specificera 23 5% 3% Total: Vid en jämförelse mellan dessa uppgifter och uppgifterna som lämnades vid registreringen finns ingen överenstämmelse. Vid registreringen svarade 47 procent att de körde bil mer än tre dagar per vecka och således 53 procent körde bil mindre än tre dagar i veckan. Någon djupare undersökning i vad skillnaden kan bero på har inte genomförts. Ett par möjliga förklaringar kan vara att bilåkandet har överdrivits vid registreringen. En annan möjlig förklaring är att redan motiverade cyklister har svarat på enkätundersökningen och att bilisterna återfinns bland de som inte svarade på enkätundersökningen. 10

13 Hur långt har respondenten enkel väg mellan arbete och bostad Antal svar Mindre än 1 km 13 3% 4% 1-2 km 44 9% 15% 2-4 km % 29% 4-8 km % 26% 8-10 km 43 9% 6% km 36 8% 8% km 19 4% 4% km 17 4% 4% km 17 4% 3% Mer än 50 km 3 1% 2% Total: % 0 Enkel väg från bostad till arbetet 2011 km Medelavståndet mellan bostaden och arbetet för deltagarna i SydostTrampar 2011 ligger på 8,1 km vilket är en liten ökning jämfört med 2010 då medelavståndet låg på 7,8 km. Förmodligen dras medelavståndet upp av de deltagare som gör kombinationsresor med något annat transportslag och cykel. Tar man bort de som har längre än 20 km enkelväg mellan bostaden och arbetet ligger medelavståndet på 5,9 km för 2011 och för 2010 låg det på 5,3 km, vilket också är en liten ökning. Användning av cykelhjälm under SydostTrampar kampanjen Antal svar Ja, alltid % 26% Ja, oftast % Ja, ibland 64 13% 7% Nej % 62% Total: Användning av cykelhjälm Nej 43% Ja, ibland 13% Ja, oftast 1 Ja, alltid 34% Deltagarnas svar visar på att 44 % svarade att de under SydostTrampar kampanj veckorna alltid eller oftast använder hjälm. det är en markant ökning från 2010 då motsvarande siffra låg på 31 %. Det är också relativt bra om man jämför med en undersökning som utfördes av Väg- och transportinstitutet, VTI, om cykelhjälmsanvändning i Sverige Enligt den undersökningen var cykelhjälmsanvändningen vid arbetsplatser i Kalmar 15,8 % och i Västervik 1,7 %. De två orterna är de enda två orterna i sydöstra regionen som finns med i rapporten. Motsvarande uppgifter för några Skåneorter är 21,3 % i Malmö, 17, 3 % i Lund, 16,5 % i Helsingborg och 11,2 % i Kristianstad. Uppgiften för hela Skåne är att 21,3 % av cyklisterna vid arbetsplatser använder hjälm. Vart cyklar deltagarna efter jobbet? För att få veta vart deltagarna cyklar efter jobbet fick deltagarna svara på en fråga om detta. I denna rapport har deltagarna delats in i de tre sydostlän, men uppgifterna kan också tas fram på kommunnivå. I valet mellan de olika förslagen var det att cykla raka vägen hem det som dominerade. Mest benägna att cykla raka vägen hem var deltagarna från Kronobergs län där 88 % svarade att de gjorde det dagligen eller några dagar i veckan. Minst benägna att cykla raka vägen hem var deltagarna från Kalmar län där motsvarande svar var 78 %. Vad som också var vanligt förekommande var att cykla för att handla mat efter jobbet. Bland dltagarna från Kalmar och Kronobergs län svarade 27 % respektive 25 % att de dagligen eller några dagar i veckan cyklade för att handla mat. I Blekinge låg motsvarande svar på 17%. Övrig handel (shopping) låg betydligt lägre i Blekinge och Kalmar län. I Kronoberg var det dock 13 % som svarade att de gjorde det dagligen eller några dagar i veckan. 11

14 Raka vägen hem Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 37 41% 42 49% % % Några dagar i veckan 35 39% 24 28% % % Någon dag då och då 11 12% 10 12% 20 8% 42 1 Aldrig/mer sällan 6 7% 8 9% 9 3% 23 5% Vet inte 1 1% 1 1% 3 1% 5 1% Total: Hämta på dagis, fritids, skola etc. Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 3 5% 5 9% 14 7% 22 7% Några dagar i veckan % 23 12% 35 11% Någon dag då och då 2 3% % 12 4% Aldrig/mer sällan 47 78% 42 78% % % Vet inte 2 3% 2 4% 8 4% 12 4% Summa Handla mat Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 1 1% Några dagar i veckan 11 16% 18 27% 56 25% 87 24% Någon dag då och då 35 51% % % Aldrig/mer sällan % % Vet inte 1 1% 1 2% 3 1% 5 1% Summa Handla övrigt (shopping) Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen Några dagar i veckan 4 6% 5 8% 28 13% 38 11% Någon dag då och då 28 42% 32 54% % Aldrig/mer sällan 32 48% 21 36% 72 34% % Vet inte 2 3% 1 2% 3 1% 6 2% Summa Till fritidsaktiviteter Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 2 3% % Några dagar i veckan 8 12% 11 19% 29 14% 49 14% Någon dag då och då 19 28% 23 39% 68 32% % Aldrig/mer sällan 35 52% 24 41% % % Vet inte 3 4% 1 2% 3 1% 7 2% Summa Cykla en runda för skojs skull/träning Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 1 1% 1 2% 0 2 1% Några dagar i veckan 6 9% 5 8% % Någon dag då och då 28 41% 21 34% 72 33% % Aldrig/mer sällan 32 46% 34 55% % % Vet inte 2 3% 1 2% 4 2% 7 2% Summa

15 Annat Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 2 4% 1 3% 1 1% 4 2% Några dagar i veckan 2 4% 2 5% 9 6% 14 6% Någon dag då och då 6 13% 8 21% 28 18% 44 18% Aldrig/mer sällan 21 46% 17 45% 74 48% % Vet inte 15 33% 10 26% 43 28% 69 28% Summa Anser du att du har cyklat mer tack vare SydostTrampar? Färdslag före SydostTrampar Fördelning % per färdslag 2011 Fördelning % per färdslag 2010 Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Till fots 61% 34% 5% 68% 32% Cyklade 43% 52% 5% 33% 66% 1% Motorcykel Buss med stadstrafiken 68% 32% 10 Buss med regiontrafiken 44% 22% 33% 43% 43% 14% Tåg Komb. buss och tåg Komb. bil och kollektivtrafik Komb. cykel och kollektivtrafik 62% 38% 66% 34% Bil som passagerare 74% 19% 7% 10 Bil som förare 85% 11% 4% 73% 23% 4% Om annat, specificera 88% 8% 4% 63% 37% Total: 62% 34% 5% 48% 5 2% Svaret på frågan om deltagren har cyklat mer tack vare SydostTrampar har korskörts med svaret på frågan hur deltagaren reste till arbetet innan SydostTrampar startade. För flera av färdmedelsvalen var antalet svarande alltför lågt för att kunna dra några slutsatser. Men av de som hade svarat att de cyklade före SydostTrampar var det 43 procent som svarade att de hade cyklat mer vilket är en ökning jämfört med 2010 då 33 % svarade att de cyklade mer tack vare SydostTrampar. Av de som svarade att de körde bil före SydostTrampar var det hela 88 % som svarade att de hade cyklat mer, vilket också är en ökning jämfört med Då svarade 73 % av de som före SydostTrampar körde bil att de ansåg att de hade cyklat mer tack vare SydostTrampar. Kommer respondenten att fortsätta cykla i samma utsträckning även efter SydostTrampar? Antal svar Ja % 79% Nej 56 12% 11% Vet inte 60 13% 9% Total: Har respondentens deltagande i SydostTrampar ändrat inställning till cykeln som transportmedel? Svarsalternativ Antal svar Är mycket mer positiv Är något mer positiv Är något mer negativ Är mycket mer negativ Vet inte Total: 95 21% 16% % 43% 2 1% %

16 Frågor om SydostTrampar Några av frågorna i enkätunderökningen handlade om vad deltagarna tyckte om upplägget av själva kampanjen SydostTrampar. Vad var bra? Hur fick man kännedom om den? Hur fungerar hemsidan och portalen? etc. Svaren är värdefulla för att kunna utveckla SydostTrampar till kommande år. Vad tycker respondenten om tävlingsperiodernas längd på 6 veckor? Antal svar Är bra som den är % 63% Bör vara längre % 32% Bör vara kortare 10 2% 1% Vet inte 12 3% 4% Total: Hur fick respondenten först vetskap om SydostTrampar? Antal svar Arbetsgivaren % 3 Kollega % 55% Annons i tidning 5 1% 1% Tidningsartikel 0 Radio 0 7% Affisch 12 3% 3% Folder 9 2% 3% Om annat, specificera 51 11% 9% Total: 488 Det dominerade sättet att få kunskap om SydostTrampar är via en kollega, 55 procent och via arbetsgivaren 30 procent. Detta ger en bekräftelse på att den metoden som används för informationsspridning är en framkomlig väg. Metoden bygger på att arbetsgivaren får brev och folder. Därefter kontaktar vi arbetsgivaren med ett uppföljande telefonsamtal. Varför deltog respondenten i SydostTrampar? Antal svar Möjligheten att vinna priser 71 15% 18% Motion och hälsa % 62% Miljön % 38% Mindre kostnader för transporter 90 19% 14% En stark kollegial sammanhållning 65 14% 14% Värvades av kollegor 84 18% 24% Tävlingen mellan deltagare på arb 32 7% 1 Cyklar ändå till/från jobbet % 52% Om annat, specificera 17 4% 5% Total: Vad är respondentens helhetsintryck av SydostTrampar? Antal svar nöjd % 31% % 64% Missnöjd 3 1% 1% missnöjd 1 Vet inte 15 3% 4% Total: Vad tycker du om funktionerna på hemsidan? Svar från år 2011 Bra Bör utvecklas Krånglig Ta bort Vet inte Anmälan av företag 43% 4% 1% 53% n = 465 Registrering av deltagare 69% 6% 1% 24% n = 471 Inloggning 92% 6% 1% 1% n = 471 Registrering av cykling 84% 14% 2% n = 471 Statistik 77% 13% 2% 8% n = 469 Nyhetsbrev 72% 1 2% 16% n =

17 Svar från 2010 Bra Bör utvecklas Krånglig Ta bort Vet inte Anmälan av företag 4 4% 1% 55% n = 312 Registrering av deltagare 65% 4% 2% 3 n = 318 Inloggning 91% 5% 2% 1% n = 321 Registrering av cykling 83% 13% 3% 1% n = 321 Statistik 72% 16% 3% 9% n = 319 Nyhetsbrev 59% 1 1% 1% 29% n = 318 Genomgående har deltagarna gett ett högt betyg på funktionerna på SydostTrampars hemsida. Undantaget är anmälan av företaget, men det kan härledas till att majoriteten av de som svarat på enkäten, 85 %, var som vanlig deltagare dvs. inte de personerna som gjorde företagets anmälan. Respondentens kommentarer på SydostTrampars hemsida: Höstens period kunde har börjat tidigare Pga av strul med Pdf-läsarappen kunde jag inte öppna nyhetsbreven. Senaste informationen bör ligga högst upp, inte längst ner på sidan som idag. Inte helt enkelt alla gånger att få in den data som ska registreras på rätt dag i efterhand, hamnar lätt på fel datum. Det var bara en massa ointressant tjat om koloxid. Är det lottdragning till vinst eller hur räknas vinsten. Som t ex en grupp är kanske 6 st en annan 4 st. Blir det en delning procentuelt eller. En chattsida vore kul Det är för många klick för att få fram ex nyhetsbrev eller info om veckans vinnare. Hemsidan är inte speciellt överskådlig. Jag känner mig lite fundersam över var jag är ibland. Tycker att tävlingen kändes lite meningslös då man kan fuska genom att skriva in vilka km som helst. Också lite krångligt, vi cyklade inte mer pga tävlingen och den bidrog inte till ökad sammanhållbning eller ngt annat... Känns lite orättvist när man fick vara olika antal deltagare i lagen Tycker det kan bli lite negativt att totalsträcka premieras. För min egen del - det enda jag kan cykla är till o från bussen istället för bilen (eftersom jag bor på landet, långt från arbetsplatsen). Bra för min hälsa varje dag jag gör det och bra för miljön när jag cyklar/bussar istället för att ta bil. Men negativt för laget eftersom jag alltid är den som cyklat kortast sträcka (om jag inte fyller på med väldigt mycket cyklande på fritid och i tjänsten) jämfört med de som cyklar ett antal km inom stan hela vägen till o från jobbet. Allt har varit mycket funktionelt. När man registrerar hur långt man cyklar såp skulle ens förra längd kunna vara valbart eftersom att man oftast cykla lika långt. Skulle vara skönt om man inte behövde fylla i det manuellt då man kanske registrerar många cyklingar på samma gång. Höstperioden ligger för sent. Tidigarelägg ca 2 veckor. Skriv ut att det är e-posten som är användarnamnet. Råkade stava ett efternamn med liten bokstav. Hittade ingenstans där jag kunde gå in och korrigera. När man sorterar statistiken på en önskad kolumn bör resultaten vid första "klicken" sorteras fån högsta till lägs. Hade varit bra om man kunde lägga in samma sträcka vid flera datum samtidigt. Det har nog inte med er att göra, men skriver det här ändå... Jag och mina jobbarkompisar tog förgivet att vi skulle komma i samma lag, vi jobbar på Norregårdskolan. Vi tappade lite av gnistan direkt, då vi inte kunde "teama". Nej Det vore bra och tidssparande att kunna lägga in flera dagars cykling med ett klick, istället för att behöva gå in och klicka på varje dag när man ska registrera. Höstperioden tycker jag ska börja tidigare t ex vecka 34 för oss som bor utanför stan och har ca 2 mil enkel resa blir det mörkt vill ej cykla på vägen då,cykelväg finns ej tyvärr. Vore enklare för mig att registrera flera dagar på en gång. Jag saknade lite som lagledare att jag kunde skicka meddelande till mina lagkompisar och kunna peppa dem. Fick använda whiteboarden på jobbet istället. Registreringen bör helst ske varje dag,eller iallafall samma vecka som man har cyklat. Så jobbigt är det ju inte utan att man kan göra det från sin hemdator också. nej, bra så Kg istället för kcal Statistik mellan deltagarna i laget skulle vara kul, samt totalt cyklad längd. 15

18 Kanske inte skulle ha sista perioden så sent utan ha den ganska direkt efter första(fast problemet är ju då att folk har semester klart). Iof kommer man ut även fast det blåser snålt, men inte gärna. Jag kan inte cykla till o från jobbet utan bara på fritiden, vilket gör att man gärna drar sig för att gå ut vid dåligt,kallt väder som är större chans till i höstperioden. När man skulle registrera sin cykling och klickade på datumet i kalendern hamnade man högst upp på sidan varje gång och fick skrolla ner till rutan för att fylla i sitt km-antal. Ett litet, men irriterande problem som lätt kan åtgärdas... Jag tycker det var för långt sommaruppehåll Som lagledare är det ibland svårt att veta alla transportuppgifter om lagmedlemmarna. Det skulle vara en fördel om lagledaren bara registrerade lagmedlemmen och att frågorna sedan kom upp vid medlemmens första inloggning. Hade också en arbetskamrat som bor utanför deltagande kommuner, vilket inte gick att registrera. Under våren fick jag inte min inloggning och allt blev fel. Det jag cyklat blev aldrig registrerat. Ni skylde på arbetsgivaren och arbetsgivaren på er. Ni borde dock enligt mig kunna ha löst detta om viljan funnits. Människan styr tekniken inte tvärt om. Under hösten var jag borta pga sjukdom och missade därför att skriva in lite resultat. Om tiden att registrera resultat var längre efter avslutad period skulle det hjälpa vid liknande situationer. Det är viktigt att jag efter hand kan se hur mycket mina lagkamrater cyklar, så att jag kan cykla lite extra om det behövs. Jag är ingen tävlingsmänniska, men lite blir jag ändå sporrad av att mina kamrater cyklar. Kanontrevligt En effekt är att det stärkt sammanhållningen i arbetsgruppen. Man har även tänkt till en extra gång att ta cykeln vid kortare tjänsteresor. Ett bra sett att få folk att röra sej! Har inte engagerat mig. Har varit med för att utöka laget med platser. Har därför inte mycket kommentarer att ge. På grund av vädret på hösten så kunde tävlingen börja lite tidigare. I slutet på Augusti i alla fall. Jobbigt att behöva klicka rätt långt för att regga cykling, man måste scrolla en del också när den sidan kommer upp. Bättre om man kan regga åtminstone dagens cykling från förstasidan, och ganska högt upp på sidan. Alltför defensiv Att tidigarelägga höstperioden När jag gick med sas det att de som redan cyklade till jobbet inte fick vara med. Men vid registrering syns ju att det var en del elit cyklister som cyklade ibland 20 mil på en dag. Alltså inga nybörjare.. Har bidragit mycket till att inte ta bilen, även efter avslutad period. Jag förstå inte att man kan vinna priser utan att cykla! bra sätt att få gång en arbetsplats Litet krångligt att få kontakt med andra deltagare i laget som jag inte kände. De anmälde sig spontant. Jag tycker att det är ett jättebra arrangemang. Jag cyklar ganska mycket i vanliga fall, men nu cyklar jag verkligen hela tiden. Vore trevligt att göra jämförelse på statistiken hur man cyklat våren, hösten och båda tillsammans. Påverkar inställningen till cykling på ett mycket bra och långsiktigt sätt... Skulle vara bra om man kunde registrera och föra statistik utanför tävlingsperioderna. Då jag anmälde mej i Våras blev man automatiskt indelad i lag,jag varken kände eller kunde påverka mina lagkamrater, mindre smart idé. Tycker nog att man ska kunna byta lag efter anmälan gjorts utan att det ska behöva godkännas av den så kallade lagledaren även om det blir under ett visst antal i det gammla laget... Inloggningen fungerar inte med webbläsaren Google Chrome. Tycker det är underligt uttryckt att deltagaren har "sparat" X CO2 med tanke på att alternativet inte nödvändigtvis är bil. T.ex är mitt alternativ till att ta mig till jobbet att gå, absolut inte bil. Många på mitt jobb har cykling som intresse varpå cyklade km knappast kan motsvaras av samma sträcka med bil. Men visst håller jag med om att det sannolikt är så att många cyklade km ersätter bilkörning. Jag kunde inte logga in efter några dagar på hösten, så då fick det vara. Inte första gången det krånglade Det var krångligt att växla mellan dagar när man ville registrera för flera dagar vid samma tillfälle. Var tvungen att klicka på registrera cykling varje gång, det räckte inte att klicka på ett annat datum. Kanske att man ska kunna ta bort medlemmar på ett enklare sätt. Vi hade kvar samma lag som förra hösten, men alla som deltog förra hösten ville inte deltaga nu. Eftersom dem automatiskt stod kvar i vårt lag, kunde vi inte ta bort dem Kan jlman tidigarelägga cykelperioden en eller två veckor så det inte blir så mörkt på mornarna för de som cyklar långt, vore det bra. Ibland var jag osäker på hur jag registrerat tidigare cyklingar och klickade därför på tidigare datum. Då kändes väntetiden ganska lång. Vore bra om registrerad cykling visades redan på översiktsbilden, kanske när man drar med musen över datumet? 16

19 Om SydostTrampar hade en så kallad "app" för att registrera cyklingen via telefon, skulle en sådan användas? Skulle du använda app? Antal svar 2011 Vet inte Ja Ja % 22% 27% Nej % Vet inte % Total: Nej 51% Har din arbetsplats/företag genomfört några egna aktiviteter typ utställning, cykelrenovering etc. eller genomfört tävling i tävlingen dvs. utlottning av priser i samband med SydostTrampar? Antal svar Ja % 19% Nej % 68% Vet inte 66 14% 14% Total: På SydostTrampars hemsida med tips och idéer har det uppmuntrats till att företagen kan genomföra egna aktiviteter som kan kopplas till SydostTrampar. Någon mer uppmuntran till egna initiativ har inte genomförts. Trots denna ringa marknadsföring är det glädjande att nästan 30 procent svarat att arbetsgivaren har genomfört någon form av aktivitet, vilket också en en ökning jämfört med Cirka 150 personer berättade om olika aktiviteter som har genomförts på deras arbetsplats. Svaren från de personer som har angivit sin arbetsplats namn redovisas nedan. Blekinge Tekniska skola : Pris till de 3 mesta cyklisterna Kalmar kommun: Projektet Kalmar cykelstad Kalmar Läns Museum: eget "etappris" Kamlar kommun: Kolla med Thomas Eidrup Kockums: har delat ut extra pris till deltagarna förra året. Kockums: utlottning av priser. Landstinget Kronoberg CLV Avd 19 Hälsotrampen Landstinget Kronoberg CLV genomförde kontroll av cyklar. Landstinget Kronoberg cykelreprationer vi har haft utlottning av priser vid info kvällar Landstinget Kronoberg. Man kunde lämna in sin cykel i våras för att få den uppfräschad.. Landstinget Kronoberg. Under hälsoveckan kunde jag lämna in min cykel på service där de gick igenom min cykel, pumpade däck, fixade en del och gjorde att det kändes mycket bättre sen när man cyklade Landstinget Kronoberg: cykelrenovering Landstinget Kronoberg: Hälsostegen Landstinget Kronoberg: Ljungby lasarett har vi haft möjlighet att gå igenom våra cyklar någon som gjorde detta. Landstinget Kronoberg:Hälsotrampare Oskarshamns kommun: Utlottning av cykeldatorer och reflexvästar Oskarshamns kommun: Utlottning av prisar Oskarshamnskommun: Det har varit utlottning av cykeldator och reflexvästar. Sölvesborgs kommun delar ut pris till bästa lag och de 3 som cyklat mest Sölvesborgs kommun har haft detta som en friskvårdsatsning och för att gynna miljön. Sölvesborgs kommun, belöning till tre bästa individuellt och tre bästa lagen Sölvesborgs kommun. Priser till individuella prestationer och till lag. Växjö kommun Bågen omsorgorgsförvaltningen Vi tog hjälp av Mackens cykelservice som kom vid ett tillfälle och servade cyklar Växjö kommun Hagalyckan kommunen har erbjudit oljning av cyklar. Växjö kommun har enklare cylelrenovering Växjö kommun har haft prisutdelningar Växjö kommun har haft utlottning på olika vinster Växjö kommun Har varit med som hälsotrampare och där var det en mycket trevlig kväll med olika inriktningar. Växjö kommun Hälsotramp tills med kommunen Växjö kommun Hälsotramparprojektet, med konditionstest innan, hälsoenkät, inspirationsträffar, ccykeldator, hjälm o reflexväst Växjö kommun Jag fixade en service på arbetsplatsen av Macken Växjö kommun Möjlighet att få lite hjälp med cykeln av Macken 17

20 Växjö kommun, det lag som cyklat mest varje vecka vinner priser. Växjö kommun, har haft veckans vinnare Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret. Den som varit flitigast i att cykla under tjänsteutövning har fått pris i form av biocheckar. Växjö kommun, möjlighet att få hjälp med pumpning, smörjning av cykeln. Växjö kommun, utlottning och cykelservice. Det är fel att lag med deltagare med 0 km kan vinna priser. Växjö kommun. Cykelservice, lotteri av veckans lag Växjö kommun. Har lottat ut veckans lag som har vunnit olika priser tex vattenflaskor, tröjor, cykeldator mm Växjö kommun. Utlottning. Växjö kommun/tekniska förvaltningen. cykelservice erbjuds gratis en dag i veckan. arbetsgivaren erbjöd samtliga som Växjö kommun: utlottning av priser varje vecka Växjö kommun: utlottning av priser till veckans lag. Växjö kommun: Biskopshagen cykelutfärd Växjö kommun: Biskopshagens förskola, Vi har haft gemensam cykel kväll Växjö kommun: Biskopshagens förskola: Kanske inte en direkt tävling men jag bjöd in alla till en cykelpicknick en kväll efter jobbet. Växjö kommun: cykelreparation Växjö kommun: cykelservice en gång i veckan Växjö kommun: Egna utlottningar till deltagande lag. växjö kommun: info kvällar,del tävlingar,rabatter i affärer. Växjö kommun: lottar ut priser till veckans lag Växjö kommun: Priser via Dakapo och cykelrenovering. Växjö kommun: Sjöliden Personalen som ville ha sina cyklar servade fick det Växjö kommun: Team kväll, med rabatt i en cykelaffär. Växjö Kommun: tävlingar på kommunnivå - utlottningar Växjö Kommun: utlottning av priser Växjö kommun: Utlottning av priser till "veckans lag". Möjlighet finns till enklare cykelservce varje fredag. Växjö kommun: veckans lag Växjö kommuns anställda erbjuds smärre cykelreparationer och justeringar av "Macken" på fredagsmorgnar, viss tid under året. VöFAB: egen tävling i tävlingen med prisutdelning VöFAB: har delat ut priser till dem som cyklat längst. VöFAB: Intern tävlan mellan lagen på Vöfab VöFAB: Priser VöFAB: Prisutdelningen till de som bästa Finns det något mer din arbetsplats skulle kunna göra för att underlätta för cyklister? Alvesta. Sporra fler att cykla, att man även kan cykla en bit och sedan ta kommunala medel. Boverket skulle kunna ha ett cykelgarage så vi kunde ställa in cyklarna när vi kommer till jobbet. Möjligheter till dusch och ombyte finns men lokalen behöver översyn exempelvis vad gäller ventilation. Boverket. Borde finns cykelrum inomhus för många har dyra cyklar som man inte vågar eller vill ha stående utomhus dels pga stöldrisk men även med tanke på vädret. Boverket. Det där med regnställ var ju inte så dumt. Ibland är det fint när man cyklar till jobbet men ösregnar när man ska hem. Då saknar man sitt regnställ som ligger därhemma. Lånecyklar? Vi ska nästan ingenstans i "stan" på tjänsteärende utan det är betydligt längre bort. Boverket: Cykelställ under tak och gärna cykelrum så att vi som har långt till jobbet kan cykla dit en dag om hem nästa. Fler och bättre duschar och omklädningsrum. De som finns idag räcker till oss få som cyklar, men inte till en utökning av antalet cyklister Boverket: Skulle kunna satsa lite på cykling när man lägger så mycket pengar/yta på bilparkering och så lite på cykling. Boverket: Väderskydd för cykelparkering - åtminstone tak så att cykeln förblir torr. BTH - Överlag stimulera mer till fysisk aktivitet. Finns i dagsläget inga aktiviteter eller stimulans utöver friskvårdsbidrag. BTH har en väldigt passiv inställning till sina medarbetares fysiska hälsa. BTH skulle kunna uppmuntra personalen att cykla, eller röra sig mer generellt. Det finns inga kampanjer eller incitament annat än 2000 kr/år i friskvårdsersättning för att få personalen mer fysikt aktiv. Summan är hög men ändå är det inte speciellt många som väljer att utnyttja den. BTH, Duschrum, BTH/Karlskrona: Enkel cykelverkstad där man kan laga en punka, smöja cykeln, fixa lyset mm. Cykelpump. CLV bättre cykelpakering insyns skyddade t ex bättre duschar och torkmöjligheter för blöta kläder i omklädningsrummen CLV: Fler cykelställ,låsmöjligheter för cyklar. 18

21 CLV: Kläderna torkar inte tills man ska hem. Jag har ca 2 mil att cykla. Skåpet är litet och stölder sker så man vågar inte hänga kläderna utanför. Låsta galgar vore bra. CLV: Utöka antalet cykelställ, framförallt med tak. Falkenbergskolan: Skulle kunna ha cykelpump lätt tillgängligt för personalen.regncape att låna när man cyklar i Falkenbergsskolan, cykelpumpmöjligheter vore bra. Vi har ett cykelställ under tak, borde finnas fler. Kalmar kommun skulle kunna låta en ha en del av cykeltiden till jobbet om man har mer än 2-3 km till jobbet med tanke på att vissa ta bilen för denan korta sträcka. Kalmar kommun Socialförvaltningen: Ordentliga duschrum och möjlighet att göra sig i ordning för arbete. Kalmar kommun, det behövs fler cykelställ Kalmar Kommun: bättre cykelställ med tak. Kalmar kommun: Cykelpool, fler cykelvägar och cykelställ mm Kalmar kommun: Fler cykelställ under tak. Kalmar kommun: Förbättra cykelvägarna så att de inte helt plötsligt bara tar slut. Subventionera till halvt pris mot nuvarande då man använder sig av den så kallade cykelbussen mellan kalmar och öland. KLF, Där cyklarna står är det för tätt mellan cyklarna. Alla kan alltså inte ställa sin cykel i cykelställen för det är för trångt mellan cykelställen utan man ställer varannan. Det är jättebra om alla cyklar står under tak Kockums AB: Omklädning och duschmöjligheter för kontorspersonal Kockums borde ha bättre cykelställ/rum. Det finns cykelställ, men det är svårt att låsa fast cyklarna säkert. Idag tag jag med cykeln (racer) upp på kontoret (funkar bra) för att undvika bli av med den. Kockums. Omklädningsrum med dusch för herrar/damer på bottenplan i administrativa kontoret. Kommunrehab bör ha cykelställ utanför arbetsplatsen. KOMMUNREHAB: Sätta upp cykelställ utanför jobbet och ordna förvaring av jobbcyklarna. Kanske lite regnkläder för utlåning kunde gör att vi väljer att cykla till boenden även när det regnar. Kulturcentrum/kpc: Bra cykelställ under tak. möjlighet att låsa in sin cykel under natt resp. helger. Bra lånecyklar på själva arbetsplatsen (det finns på stadshuset, men alltid besvärligt att komma ihåg att boka och hämta) Landstinget Kronoberg: erbjuda alla möjlighet att vara med i Sydosttrampar. Linnéuniversitetet Campus Växjö, hus M: Det finns bra cykelvägar från de flesta håll in till Campus Växjö, men sista delen av stråken fram till byggnaderna, blandas cykeltrafik med biltrafik, vilket är olyckligt. Tidigare fanns inget cykelställ med tak, nära vårt hus, men det har kommit upp nu under året. Det är bra om det regnar eller snöar under dagen, så skyddas cykeln mot det, och är torr och ren även när man cyklar hem. Miljöförbundet Blekinge Väst: Skulle kunna skaffa ytterligare någon lånecykel - finns en. Roxtec: cykelställ med tak, tillgång till luft Sölvesborg: En elcykel skulle definitivt öka mitt cyklande på bilens bekostnad. Det jag cyklar med vanlig cykel idag skulle jag fortsätta med vanlig cykel. Sölvesborgs bibliotek och Mjällby. Ser det inte som något problem på mina arbetsplatser. Löser det själv och tillsammans. Wexiödisk. ge dom som cyklar någon form av förmåner. Växjö kommun - Fler cykeltak, fler cykelställ Växjö kommun (Arbete och välfärd) Fler cykelplatser under tak. Växjö kommun bäckaslövskolan: se ovan på finns inte-svaren Växjö kommun kan ju alltid se till att genomföra cykelvägplanen Växjö kommun kommuhälsan: Aktivare propaganda. Växjö kommun Ljungfälleskolan: Ett större cykelställ med tak. Växjö kommun Miljökontoret: Dusch och möjlighet att torka sina blöta kläder. Regnställ och hjälmar. Växjö kommun skulle kunna göra anslag på vilken sida man skall gå respektive cykla på på cykel/gångväger. Massoar av människor känenr bevisligen inte till vilken sida man skall befinna sig på. (säkerhetsrisk) Växjö kommun, Ansgarius: Det finns gott om cykelställ, fast vi är fler cyklister! Bättre utrymme mellan cyklarna, tak och möjlighet att låsa fast sin cykel. Växjö kommun, det finns för få cykelställ på gården, jag får ofta ställa min under bar himmel. Möjligtvis finns det ställ på andra delar av gården som är lediga, men eftersom folk tenderar att parkera nära ingången till sin arbetsplats borde man bygga ut parkeringsställen där. Cyklister borde också bli kompenserade på liknande sätt som bilister blir kompenserade med billiga parkeringsplatser, exv med motsvarande lönepåslag, semesterdag, utrustning till cykeln etc. Alternativt införa marknadsmässiga parkeringspriser i kommunhuset. Cyklister borde också kunna bli kompenserade med en extra min arbetstid varje dag för att de cyklar och att det ibland tar längre tid. Växjö kommun, fler cykelställ med tak. Växjö kommun, grundskola: Cykelställ under tak Växjö kommun, Kungsmadskolan: Bättre snöröjning vintertid. Bättre cykelförvaring, tak över cykelställ. Möljlighet till fastlåsning blocklås. 19

22 Växjö kommun, Norregårdskolan. Någonstans att parkera cykeln. När jag hade köpt ny cykel blev den stulen. Växjö kommun, Sundet reningsverk: Bättre cykelväg till jobbet - belysning längs vägen. Uppmuntra cyklande i tjänsten mer (lånecyklar mm) Växjö kommun. Vinterunderhålla cykelvägar OCH längs med gatorna. Skotta så man kommer upp på cykelvägen utan att trampa över en vall. Hålla undan blöta löv i hög då detta blir halt. Växjö kommun. Årets julklapp; varma cykelmuffar för vintern. Bokning av tjänstecyklarna via samma system som bilpolsbilarna. Inte jätteviktigt, har alldrig varit med om att det inte funnits någon när man behövt en. Växjö kommun: Cyklar, cykelpump och regnställ skulle absolut finnas till utlåning. Växjö kommun: fler cykelställ med tak, cykelpumpar, låneregnställ vid cykling i tjänsten Växjö kommun: förenkla utnyttjandet av lånecykel - idag måste man hämta och lämna nyckel i receptionen. borde kunna lösas på enklare sätt. Växjö kommun: Införa friskvårdstimme där anställda kan räkna cykling till jobbet som friskvård. Växjö kommun: Kungsmadskolan - Ordna cykelställ med tak över. Växjö kommun: mer cykelpumpar, gärna på kommunhuset Växjö kommun: Skaffa regnställ alt. tala om var de finns Växjö kommun: Tekniska förvaltningen, för min del finns inget annat än att dem skulle godkänna ett bortfall av arbetstid med ca 3timmar för samma lön. Det kan nog fler intyga på som ett plus till fler cyklister från landsbygden med dagisbarn att lämna/hämta. Med en sträcka på 18km enkel till jobbet. Växjö kommun: Uppmuntra sina anställda att cykla till arbetsplatserna ha cykelpumpar, cykelställ med tak, bättre skydd för ev stölder av cyklar, dela ut reflexvästar tillalla cyklister, ha batterier tilllysen, reflexer. Växjö kommunn, Humlans förskola: Fler cykelställ o då för personal, det är ofta fullt av barncyklar där. Då får vi ställa cyklarna på olika ställen. Skulle finnas tak över. Cyklarna tar skada av att stå ute i regn o rusk. VöFAB: Vi har bra cykelställ, men det är väldigt trångt i dem nu. Behövs fler, helst med tak. Kanske betala för en service/år? Ö: Bra cykelställ m skärmtak Ö: Bättre cykelvägar, speciellt i centrum av Växjö Ö: Bättre och fler cykelställ. Uppmana folk att parkeria i cykelställen Ö: Bättre skydd för cycklar Ö: Bättre tillgång till fler duschar Ö: Cykelpump och cykelparkering inomhus alternativt under tak är en snygg gest som skulle uppskattas av såväl personal som studenter. Ö: cykelpump vid parkering samt ännu fler cykelställ med tak nära ingångar/utgångar. Ö: Cykelställ med tak över Ö: Cykling skulle ingå i jobbet inom rimliga gränser ( friskvårdsatsning 1-2 timmar per vecka) för de som cyklar till jobbet. Ö: Det finns mycket dom skulle kuna göra Ö: Erbjud cykelhjälmar till ett förmånligt pris samt marknadsför anvädningen av dessa. Lite underligt att så många vuxna människor misslyckas med att se nyttan med att använda hjälmen. Ö: Fler cykelställ alternativt cykelgarage där man kan låsa in sin cykel Ö: Fler cykelställ under tak Ö: Fler och bättre cykelparkeringar där man kan lejda fast cykelramen. Ö: Ge ett bidrag till bla däck/dubbdäck. Ö: Ha tillgång till förmånliga cykelreparationer. Ö: Hade varit bra med en cykelpump på jobbet. Ö: Hjälp med sässongsgenomgång av cykeln. Diskutera cykling i tjänsten kontra ev mindre bilkostnader för tjänstebil mot ngt längre förflyttningstid under arbetstid. Uppmuntran med cykellysen/reflexvästar. Regnställ på arbetsplatsen. Litet uppmuntrande arvode per månad??(morot). Hälsokoll (parametrar som förbättrats) Ö: Lånecyklar Ö: Lättillgänglig dusch. Cykelpump i närheten av jobbet. Ö: Omklädningsrum med personliga skåp Ö: Se till att cykelbanorna är väl utmärkta och att de är separerade från biltrafiken i cirkuleringsplatser/rondeller. Ö: Se över "trafiken" på gång/cykelvägar. Folk cyklar mot trafiken, går i cykelbanan, cyklar på trottoarer, många väjer inte utan cyklar eller går flera i bredd och räknar med att mötande ska vika undan. Cykel- och gångkulturen är undermålig, bör ta upp regler och vett i trafiken tidigt i barnaåren och vidare i skolan. De flesta cyklister använder inte lyse. Ö: Skaffa in fler cyklar och tillhörande utrustning. Cykelställ vid huvudingången har efterfrågats av allmänhet, enstaka politiker och tjänstemän sedan

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Rapport SydostTrampar 2010

Rapport SydostTrampar 2010 1 Rapport SydostTrampar 2010 Torsås kommun Dokumentinformation Titel: Rapport SydostTrampar 2010 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innehåller en sammanställning av deltagarnas uppgifter

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

Veckans Lag SYDOSTTRAMPAR 2014

Veckans Lag SYDOSTTRAMPAR 2014 Veckans Lag SYDOSTTRAMPAR 2014 För att uppmuntra och uppmärksamma lagens prestationer utses varje vecka Veckans lag. Första veckan vinner det lag som i genomsnitt har cyklat mest i kategorin arbetsresor.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Volvo i Braås Maj 2007 maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor till

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping En vanlig vardag cyklar ungefär 3100 personer över Göta Älvbron i Göteborg. Tänk dig att de skulle ta var sin bil istället. Bilköerna skulle förlängas med drygt

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg Tre av projektledarna i Hälsotrampare Kronoberg: Jörgen Gustavsson, Pär Wallin och Annelie Lageson

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen)

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Bakgrund Utskick till 812 hushåll inom församlingen 90 svar (14 via webben, 76 papper) Svarsfrekvens 11% 50 Vilka resesätt använder du idag när du tar dig

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Projektbeskrivning Skåne trampar 1 1 (8) Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Bakgrund Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, startade sin verksamhet i slutet av 2006. HMSkåne är ett regionalt centrum för

Läs mer

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla!

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla! Guiden för cyklister För dig som vill börja cykelpendla! Inledning Den här guiden har vi gjort för att hjälpa er som vill bli cykelpendlare, för vårt mål är att öka cyklingen i kommunen. Det är bra att

Läs mer

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013.

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013. SEPARERING Jag skulle vilja veta hur det går med uppdelning av de gemensamma gång- och cykelbanorna. Kommer fler delas upp? Kan inte uppdelning bli en regel snarare än undantag? Och borde inte just de

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kundundersökning Cykel

Kundundersökning Cykel Kundundersökning Cykel 2015-11 TALA OM HUR DU TYCKER DET ÄR ATT CYKLA I GÄVLE! Kundundersökning cykel nov 2015. Kön Man Kvinna Vill ej svara Ålder 0-12 13-17 18-24 25-39 40-64 65-75 76-85 86 år eller äldre

Läs mer

Caroline Almgren Mars Cykelkultur En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad

Caroline Almgren Mars Cykelkultur En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Caroline Almgren Mars 2011 Cykelkultur 2011 En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Sammanfattning Om cykling generellt 9 av 10 cyklar flera gånger i veckan.

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Sammanställning av cykelparkeringstest

Sammanställning av cykelparkeringstest 2013-11-07 Sammanställning av cykelparkeringstest 1. När och hur genomfördes testet Cykelparkeringstestet genomfördes 24/9-30/10 2013. Tio olika modeller var utplacerade på olika platser. Vid varje cykelparkering

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori Tabellen nedan visar statistik över nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har börjat få ersättning för

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer