Rapport SydostTrampar Med GAP-analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport SydostTrampar 2011. Med GAP-analys"

Transkript

1 Rapport SydostTrampar 2011 Med GAP-analys

2 Dokumentinformation Titel: Rapport SydostTrampar 2011 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innehåller en sammanställning av deltagarnas uppgifter vid registreringen, svar från enkätundersökningen från oktober 2011 och registrerade uppgifter från Luciatramet Energikontor Sydost Per Hansson Färdigställd: Februari 2012

3 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 3 Registreringsuppgifter till SydostTrampar Enkätundersökning oktober Om respondenterna i enkätundersökningen... 9 Om SydostTrampar Om cykelvägar och cykling i Sydostregionen Om cykelvägar och cykling i Växjö kommun Om cykelvägar och cykling i Karlskrona kommun Om cykelvägar och cykling i Kalmar kommun Om cykelvägar och cykling i Sölvesborgs kommun Om cykelvägar och cykling i Oskarshamns kommun Om cykelvägar och cykling i åtta kommuner Luciatrampet Något att tillägga... 89

4 2

5 Inledning SydostTrampar handlar om att motivera och stimulera till att ersätta onödigt bilkörande med cykling. Framför allt handlar det om resorna till, från och i jobbet och tjänsteresor, men även resor på fritiden där cykeln kan vara ett alternativ av betydelse. SydostTrampar arrangeras av Energikontor Sydost genom mobilitetskontoren i Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt i samarbete med ett flertal organisationer, myndigheter och kommuner. Förutom att få fler att upptäcka cykeln som transportmedel vill Energikontor Sydost med hjälp av SydostTrampar också ge länets kommuner och företag ett redskap för att arbeta med trafikens klimatpåverkan. Förhoppningen är att SydostTrampar ska kunna utnyttjas som en plattform för ett betydligt bredare och mer strategiskt arbete för att minska trafikens klimatpåverkan. Som ett stöd i det arbetet och då framförallt för kommunerna, kan svaren som presenteras i denna rapport komma till nytta. Bakgrund För några år sedan genomförde Energikontor Sydost projektet MOVE / Smart trafikant. I projektet erbjöds ett antal företag att arbeta med kollektivtrafik, samåkning, ecodriving och cykling. En erfarenhet från det projektet var att företagens största intresse handlade om att arbeta med cykelfrågor. Energikontoret började därför skissa på ett projekt med fokus på att stimulera till ökad cykling. Bitarna föll på plats när kontakt knöts med Hållbar Mobilitet Skåne. De genomför sedan 2008 SkåneTrampar, en cykelkampanj som överensstämde med det projekt som Energikontor Sydost letade efter. Energikontor Sydost utvecklade och anpassade kampanjen till sydostregionen och döpte den till SydostTrampar. SydostTrampar genomfördes andra gången Metod När höstomgången av SydostTrampar hade avslutats i oktober 2011 genomfördes en enkätundersökning under samma månad. Syftet med enkätundersökningen var framförallt att få veta vad deltagarna tyckte om kampanjen för att kunna utveckla den till kommande år. I undersökningen ställdes också frågor om deltagarnas synpunkter på sin kommuns cykelvägar. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett webbverktyg där en länk till enkäten sändes ut med e-post till deltagarna. Rapporten Deltagarna i SydostTrampar anmäler sig på och registrerar sina cyklade kilometer på samma hemsida. Att deltagarna själva sköter all registrering innebär att det enkelt kan tas fram värdefulla uppgifter om SydostTrampar Inledningsvis i denna rapport presenteras uppgifter som i huvudsak är hämtade från deltagarnas registrering. Efter uppgifterna från registreringen kommer rapporteringen från enkätundersökningen. Det avsnittet inleds med fakta om de så kallade respondenterna, det vill säga de som har svarat på enkätundersökningen. Den följs av svar på frågor om deltagarnas uppfattning och synpunkter på SydostTrampar Därefter kommer deltagarnas uppfattning om sin kommuns cykelvägar. I det avsnittet ligger först svar från samtliga deltagare, därefter har kommunspecifika uppgifter tagits fram. Rapporten avslutas med uppgifter från Luciatrampet och deltagarnas fria kommentarer. Per Hansson Energikontor Sydost Februari

6 4

7 Registreringsuppgifter till SydostTrampar 2011 Deltagarna i SydostTrampar anmäler sig på och registrerar sina cyklade kilometer på samma hemsida. Vanligtvis sker detta vid egen arbetsdator, på gemensam dator på de arbetsplatser som inte är datorberoende eller på hemdatorn. Att deltagarna själva sköter all registrering innebär att det enkelt kan tas fram värdefulla uppgifter om SydostTrampar. Inledningsvis i denna rapport presenteras uppgifter som i huvudsak är hämtade från deltagarnas registrering. Antal Antal deltagare Antal företag & organisataioner Antal lag Målet för antalet deltagare för 2011 var satt till 1500 personer. Ytterligare 17 personer har varit registrerade, men har begärt under året att bli avregistrerade. Av deltagarna var det 129 personer som inte registerade någon cykling. Företagsnamn Ort Antal avdelningar Antal lag Antal användare Län Växjö kommun Växjö G Landstinget Kronoberg Växjö G Hyresbostäder i Växjö AB Växjö G Swedbank Växjö G VöFAB Växjö G Energikontor Sydost Växjö G Alwex Transport AB Växjö G Wexiödisk AB Växjö G Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet Växjö G LBE arkitekt AB Växjö G Polisutbildningen Växjö G Sigvants bageri AB, Växjöbagarn Växjö G Älmhults kommun Tekniska förvaltningen Älmhult G MoB Älmhults kommun Älmhult G Delsumma Kronobergs län: Kalmar kommun Kalmar H Kalmar Energi Elnät AB Kalmar H Kalmar läns museum Kalmar H Swedbank AB Kalmar Kalmar H Tieto Sweden AB Kalmar H Assistans Giva Målilla H Oskarshamns kommun Oskarshamn H Samrehab akutblocket Västervik H Delsumma Kalmar län: Karlshamns kommun Karlshamn K Blekinge tekniska högskola Karlskrona K Kockums AB Karlskrona K Boverket Karlskrona K Roxtec Interantional AB Karlskrona K Karlskrona kommun T.K. Karlskrona K Olofströms kommun Olofström K Ronneby kommun Ronneby K Ronneby kommun, Miljö och hälsoskyddsenheten Ronneby K Alfa Laval Lund AB Ronneby K Sölvesborgs kommun Sölvesborg K Miljöförbundet Blekinge Väst Sölvesborg K Delsumma Blekinge län Totalt

8 Deltagarnas kön Antal Män % 37% Kvinnor % 63% Totalt Deltagarnas ålder Antal Okänt 97 9% 16% Ålder: < 35 år % 14% Ålder: < år % 35% Ålder: > 50 år % 35% Totalt Miljönyttan av SydostTrampar Bilberoende Antal Kör bil dagligen % 46% 47% Kör bil 3 eller flera dagar % Kör bil 1-2 dagar i veckan % 54% 53% Kör bil aldrig bil % Totalt Varav de som svarat "Kör bil mer än 3 ggr/v" Antal Män % 36% Kvinnor % 64% Totalt 510 SydostTrampar har som övergripande mål att locka bilister till att ställa bilen och i större utsträckning ta cykeln för sina resor till och från arbetet. Vid registreringen får deltagaren svara på en enkel fråga om sitt bilberoende. Vanligtvis brukar man i liknade kampanjer få med personer som redan är frälsta. Därför är det med glädje vi kan konstatera att 46 procent av deltagarna körde bil mer än tre dagar per vecka. Motsvarande uppgift för SkåneTrampar låg på cirka 35 procent. Antalet deltagare i förhållande till befolkningen i respektive kommun Befolkning Deltagare 2011 Andel av bef Kronobergs län ,31% 0,29% Växjö ,65% 0,58% Älmhult ,15% 0,03% Andel av bef Antalet deltagare i förhållande till befolkningen i respektive kommun Befolkning Deltagare Andel av bef Kalmar län ,12% 0,06% Oskarshamn ,67% 0,56% Kalmar ,14% 0,03% Hultsfred (Målilla) ,04% -- Västervik ,01% -- Andel av bef I Kronobergs län kom deltagarna endast från Växjö och Älmhults kommuner. Några enstaka deltagare kom också från Ljungby och Alvesta. Inga deltagare kom från kommunerna Borgholm, Emmaboda, sby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Vimmerby. Antalet deltagare i förhållande till befolkningen i respektive kommun Befolkning Deltagare Andel av bef Blekinge län ,17% 0,18% Karlskrona ,18% 0,23% Sölvesborg ,57% 0,59% Olofström ,17% 0,24% Ronneby ,06% -- Karlshamn ,02% -- Andel av bef I Blekinge län kom det deltagare från samtliga av länets kommuner. 6

9 Koldioxidbesparing och cyklad längd per kommun Namn Besparad CO2(kg) Arbetsresor (km) Tjänsteresor (km) Fritidsresor (km) Varv runt jorden Besparad kg CO2 per deltagare Växjö ,00 76 Karlskrona , Oskarshamn , Sölvesborg , Kalmar ,64 58 Älmhult ,18 63 Ronneby ,12 55 Olofström ,09 32 Karlshamn ,04 3 Västervik ,03 43 Hultsfred ,02 1 Totalt ,42 70 Kommentar 1: Besparad koldioxid om beräkningen utgår endast från de som kör bil mer än 3 ggr/v kg CO 2 Koldioxidbesparing och cyklad längd per företag Namn Besparad Arbetsresor Tjänsteresor Fritidsresor CO2(kg) (km) (km) (km) Varv runt jorden Växjö kommun ,92 Oskarshamns kommun ,20 Hälsotrampare Lt ,07 Sölvesborgs kommun ,75 Kockums AB ,57 Kalmar kommun ,46 BTH ,35 Wexiödisk AB ,24 Boverket ,20 VöFAB ,19 Hyresbostäder ,18 kulturen ,12 Älmhults kommun Tekniska ,10 Kalmar Energi ,10 B.I.C ,09 Fastighetsavd ,09 MoB Älmhults kommun ,09 Olofströms kommun ,09 Roxtec ,08 Alwex Transport AB ,08 Miljöförbundet ,06 TEK ,06 Växjöbagarn ,06 Kalmar läns museum ,06 Energikontor Sydost ,05 Karlshamns kommun ,04 LBE arkitekt ab ,04 Samrehab akutblocket ,03 Gladan ,02 LPU ,02 Tieto ,02 Swedbank AB Kalmar ,01 Ronneby miljöohälsa ,00 Alfa Laval Lund AB ,00 Totalt ,42 Uppgifterna ovan presenterar den totala besparingen och totala antalet cyklade kilometer per företag. Som ett nyckeltal har antalet varv runt jorden beräknats. 7

10 Besök på hemsidan Unika besök Antal besök SydostTrampar 2011 (jan dec) SydostTrampar 2010 (jan aug) Ett mått på uppmärksamheten för SydostTrampar är antalet besökare under kampanjperoden på hemsidan. Uppgifterna för 2011 har kunnat tas fram för hela året. För 2010 har endast en del av året kunnats tas fram. Uppmärksamhet och utspel i media Antal utskickade pressmeddelanden och informationsbrev om SydostTrampar 10 st 4 st Antal nyhetsbrev till deltagarna i SydostTrampar 5 st 5 st Antal tidningsartiklar och notiser om SydostTrampar 12 st 24 st Antal TV inslag om SydostTrampar 3 st 1 st Antal radioinslag 4 st 19 st Antal stora annonser om SydostTrampar i Sydostpressen 0 st 2 st Antal små annonser om SydostTrampar i Sydostpressen 10 st 8 st Tabellen, Uppmärksamhet och utspel i media, är en sammanställning över nerlagt arbete för att skapa uppmärksamhet och vilken uppmärksamhet utspelen har lett till. Nytt för 2011 är att det kontinuerligt sänds ut ett nyhetsbrev med information om vad som händer i SydostTrampar. Informationsbrevet sänds till personer som har ett intresse av att följa SydostTrampar, men inte deltar som deltagare. Informationsbrevet sänds också till media i regionen. Antalet mottagare på sändlistan uppgår till ca 300 mottagare. Utöver nyhetsbrevet sänds ett nyhetsbrev till samtliga deltagare i SydostTrampar. Antalet inslag i radio och TV är inte hur många ett inslag har sänts. Oftast är det så att ett inslags sänds några gånger under en dag. Utöver själva inslaget kan inslaget även lyssnas på eller ses i efterhand på deras hemsidor. Att skapa uppmärksamhet i media ingår som en del av strategin för att nå ut med information om kampanjen. Grunden för marknadsföringen är dock brev med folder som sänds ut i början av året till arbetsplatser i regionen. Breven som tas fram är unika för kommunerna, medan foldern är samma för hela regionen. Cirka 1700 brev har sänts ut per år. Brevet till företagen följs upp med telefonsamtal. De annonserna som köps sätts in i Sydostpressen i anslutning till att brevet sänds ut till företagen i regionerna. 8

11 Enkätundersökning oktober 2011 När SydostTrampar hade avslutats i mitten av oktober 2011, gjordes en enkätundersökning under samma månad. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett publikt webbverktyg. Ett brev med länk till enkäten sändes till samtliga registrerade e-postadresser. Ytterligare två brev sändes ut som påminnelse under månaden och undersökningen avslutades i mitten av november. Syftet med enkätundersökningen var framförallt att få veta vad deltagarna tyckte om kampanjen för att kunna utveckla den till kommande år. I undersökningen ställdes också frågor om deltagarnas synpunkter på sin kommuns cykelvägar. Inledningsvis presenteras fakta om de så kallade respondenterna, det vill säga de som har svarat på enkätundersökningen. Det följs av svar på frågor om deltagarnas uppfattning om och synpunkter på SydostTrampar. Avslutningsvis kommer deltagarnas uppfattning om sin kommuns cykelvägar. I det avsnittet ligger först svar från samtliga deltagare, därefter har kommunspecifika uppgifter tagits fram. De kommunspecifika uppgifterna har endast tagits fram för de kommuner som genom partnerskap har stöttat genomförandet av SydostTrampar Om respondenterna i enkätundersökningen Svarsfrekvens Antal svar på enkätundersökningen Antal deltagare i SydostTrampar Svarsfrekvens 43% 33% Antal svar Man % 36% Kvinna % 64% Total: Fördelningen mellan män och kvinnor som svarade på enkätundersökningen dvs. 28 % män och 72 % kvinnor stämmer inte helt överens med antalet män och kvinnor från registreringen. Antalet män som var registrerade som deltagare SydostTrampar var 45 % och antalet kvinnor var 65 %. Det är alltså större andel kvinnor än män som som har svarat på enkätundersökningen. Antal svar Yngre än 21 år år 35 7% 9% år % år år % Äldre än 60 år 60 13% 13% Total: Hur deltog respondenterna i SydostTrampar 2010? Antal svar Som vanlig deltagare % 8 Som lagledare/ den som anmälde laget 64 13% 17% Som kontaktperson/ den som anmälde företaget 10 2% 3% Total:

12 Vilka tävlingsperioder deltog respondenterna i? Antal svar Både vår- och höstperioden % 55% Enbart vårperioden % Enbart höstperioden % 34% Total: I vilket län ligger respondenternas arbetsplats? Antal svar Blekinge län % Kalmar län % Kronobergs län % 53% Skåne län 7 2% 1% Östergötlands län 0 3% Total: I vilken kommun ligger respondenternas arbetsplats? Antal svar Växjö % 44% Kalmar 46 1 Oskarshamn 43 9% 15% Sölvesborg 42 9% 1 Karlskrona 40 8% 14% Om annat, specificera 13 3% 1% Älmhult 8 2% 1% Ronneby 5 1% Karlshamn 4 1% Ljungby 4 1% 1% Olofström 4 1% 3% Västervik 4 1% Alvesta 1 sby 1 Boxholm 0 2% Lessebo 0 1% Markaryd 0 1% Mjölby 0 1% Tingsryd 0 3% Uppvidinge 0 1% Total: Hur reste respondenterna vanligtvis till arbetet innan de deltog i SydostTrampar? Antal svar Till fots 19 4% 3% Cyklade Moped 0 Motorcykel 1 Buss med stadstrafiken 9 2% Buss med regiontrafiken 3 1% 2% Tåg 5 1% Kombination buss och tåg 1 Kombination bil och kollektivtrafi 8 2% Kombination cykel och kollektivtr 11 2% 4% Bil som passagerare 15 3% 1% Bil som förare % Om annat, specificera 23 5% 3% Total: Vid en jämförelse mellan dessa uppgifter och uppgifterna som lämnades vid registreringen finns ingen överenstämmelse. Vid registreringen svarade 47 procent att de körde bil mer än tre dagar per vecka och således 53 procent körde bil mindre än tre dagar i veckan. Någon djupare undersökning i vad skillnaden kan bero på har inte genomförts. Ett par möjliga förklaringar kan vara att bilåkandet har överdrivits vid registreringen. En annan möjlig förklaring är att redan motiverade cyklister har svarat på enkätundersökningen och att bilisterna återfinns bland de som inte svarade på enkätundersökningen. 10

13 Hur långt har respondenten enkel väg mellan arbete och bostad Antal svar Mindre än 1 km 13 3% 4% 1-2 km 44 9% 15% 2-4 km % 29% 4-8 km % 26% 8-10 km 43 9% 6% km 36 8% 8% km 19 4% 4% km 17 4% 4% km 17 4% 3% Mer än 50 km 3 1% 2% Total: % 0 Enkel väg från bostad till arbetet 2011 km Medelavståndet mellan bostaden och arbetet för deltagarna i SydostTrampar 2011 ligger på 8,1 km vilket är en liten ökning jämfört med 2010 då medelavståndet låg på 7,8 km. Förmodligen dras medelavståndet upp av de deltagare som gör kombinationsresor med något annat transportslag och cykel. Tar man bort de som har längre än 20 km enkelväg mellan bostaden och arbetet ligger medelavståndet på 5,9 km för 2011 och för 2010 låg det på 5,3 km, vilket också är en liten ökning. Användning av cykelhjälm under SydostTrampar kampanjen Antal svar Ja, alltid % 26% Ja, oftast % Ja, ibland 64 13% 7% Nej % 62% Total: Användning av cykelhjälm Nej 43% Ja, ibland 13% Ja, oftast 1 Ja, alltid 34% Deltagarnas svar visar på att 44 % svarade att de under SydostTrampar kampanj veckorna alltid eller oftast använder hjälm. det är en markant ökning från 2010 då motsvarande siffra låg på 31 %. Det är också relativt bra om man jämför med en undersökning som utfördes av Väg- och transportinstitutet, VTI, om cykelhjälmsanvändning i Sverige Enligt den undersökningen var cykelhjälmsanvändningen vid arbetsplatser i Kalmar 15,8 % och i Västervik 1,7 %. De två orterna är de enda två orterna i sydöstra regionen som finns med i rapporten. Motsvarande uppgifter för några Skåneorter är 21,3 % i Malmö, 17, 3 % i Lund, 16,5 % i Helsingborg och 11,2 % i Kristianstad. Uppgiften för hela Skåne är att 21,3 % av cyklisterna vid arbetsplatser använder hjälm. Vart cyklar deltagarna efter jobbet? För att få veta vart deltagarna cyklar efter jobbet fick deltagarna svara på en fråga om detta. I denna rapport har deltagarna delats in i de tre sydostlän, men uppgifterna kan också tas fram på kommunnivå. I valet mellan de olika förslagen var det att cykla raka vägen hem det som dominerade. Mest benägna att cykla raka vägen hem var deltagarna från Kronobergs län där 88 % svarade att de gjorde det dagligen eller några dagar i veckan. Minst benägna att cykla raka vägen hem var deltagarna från Kalmar län där motsvarande svar var 78 %. Vad som också var vanligt förekommande var att cykla för att handla mat efter jobbet. Bland dltagarna från Kalmar och Kronobergs län svarade 27 % respektive 25 % att de dagligen eller några dagar i veckan cyklade för att handla mat. I Blekinge låg motsvarande svar på 17%. Övrig handel (shopping) låg betydligt lägre i Blekinge och Kalmar län. I Kronoberg var det dock 13 % som svarade att de gjorde det dagligen eller några dagar i veckan. 11

14 Raka vägen hem Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 37 41% 42 49% % % Några dagar i veckan 35 39% 24 28% % % Någon dag då och då 11 12% 10 12% 20 8% 42 1 Aldrig/mer sällan 6 7% 8 9% 9 3% 23 5% Vet inte 1 1% 1 1% 3 1% 5 1% Total: Hämta på dagis, fritids, skola etc. Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 3 5% 5 9% 14 7% 22 7% Några dagar i veckan % 23 12% 35 11% Någon dag då och då 2 3% % 12 4% Aldrig/mer sällan 47 78% 42 78% % % Vet inte 2 3% 2 4% 8 4% 12 4% Summa Handla mat Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 1 1% Några dagar i veckan 11 16% 18 27% 56 25% 87 24% Någon dag då och då 35 51% % % Aldrig/mer sällan % % Vet inte 1 1% 1 2% 3 1% 5 1% Summa Handla övrigt (shopping) Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen Några dagar i veckan 4 6% 5 8% 28 13% 38 11% Någon dag då och då 28 42% 32 54% % Aldrig/mer sällan 32 48% 21 36% 72 34% % Vet inte 2 3% 1 2% 3 1% 6 2% Summa Till fritidsaktiviteter Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 2 3% % Några dagar i veckan 8 12% 11 19% 29 14% 49 14% Någon dag då och då 19 28% 23 39% 68 32% % Aldrig/mer sällan 35 52% 24 41% % % Vet inte 3 4% 1 2% 3 1% 7 2% Summa Cykla en runda för skojs skull/träning Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 1 1% 1 2% 0 2 1% Några dagar i veckan 6 9% 5 8% % Någon dag då och då 28 41% 21 34% 72 33% % Aldrig/mer sällan 32 46% 34 55% % % Vet inte 2 3% 1 2% 4 2% 7 2% Summa

15 Annat Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Summa Antal % Antal % Antal % Antal % Dagligen 2 4% 1 3% 1 1% 4 2% Några dagar i veckan 2 4% 2 5% 9 6% 14 6% Någon dag då och då 6 13% 8 21% 28 18% 44 18% Aldrig/mer sällan 21 46% 17 45% 74 48% % Vet inte 15 33% 10 26% 43 28% 69 28% Summa Anser du att du har cyklat mer tack vare SydostTrampar? Färdslag före SydostTrampar Fördelning % per färdslag 2011 Fördelning % per färdslag 2010 Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Till fots 61% 34% 5% 68% 32% Cyklade 43% 52% 5% 33% 66% 1% Motorcykel Buss med stadstrafiken 68% 32% 10 Buss med regiontrafiken 44% 22% 33% 43% 43% 14% Tåg Komb. buss och tåg Komb. bil och kollektivtrafik Komb. cykel och kollektivtrafik 62% 38% 66% 34% Bil som passagerare 74% 19% 7% 10 Bil som förare 85% 11% 4% 73% 23% 4% Om annat, specificera 88% 8% 4% 63% 37% Total: 62% 34% 5% 48% 5 2% Svaret på frågan om deltagren har cyklat mer tack vare SydostTrampar har korskörts med svaret på frågan hur deltagaren reste till arbetet innan SydostTrampar startade. För flera av färdmedelsvalen var antalet svarande alltför lågt för att kunna dra några slutsatser. Men av de som hade svarat att de cyklade före SydostTrampar var det 43 procent som svarade att de hade cyklat mer vilket är en ökning jämfört med 2010 då 33 % svarade att de cyklade mer tack vare SydostTrampar. Av de som svarade att de körde bil före SydostTrampar var det hela 88 % som svarade att de hade cyklat mer, vilket också är en ökning jämfört med Då svarade 73 % av de som före SydostTrampar körde bil att de ansåg att de hade cyklat mer tack vare SydostTrampar. Kommer respondenten att fortsätta cykla i samma utsträckning även efter SydostTrampar? Antal svar Ja % 79% Nej 56 12% 11% Vet inte 60 13% 9% Total: Har respondentens deltagande i SydostTrampar ändrat inställning till cykeln som transportmedel? Svarsalternativ Antal svar Är mycket mer positiv Är något mer positiv Är något mer negativ Är mycket mer negativ Vet inte Total: 95 21% 16% % 43% 2 1% %

16 Frågor om SydostTrampar Några av frågorna i enkätunderökningen handlade om vad deltagarna tyckte om upplägget av själva kampanjen SydostTrampar. Vad var bra? Hur fick man kännedom om den? Hur fungerar hemsidan och portalen? etc. Svaren är värdefulla för att kunna utveckla SydostTrampar till kommande år. Vad tycker respondenten om tävlingsperiodernas längd på 6 veckor? Antal svar Är bra som den är % 63% Bör vara längre % 32% Bör vara kortare 10 2% 1% Vet inte 12 3% 4% Total: Hur fick respondenten först vetskap om SydostTrampar? Antal svar Arbetsgivaren % 3 Kollega % 55% Annons i tidning 5 1% 1% Tidningsartikel 0 Radio 0 7% Affisch 12 3% 3% Folder 9 2% 3% Om annat, specificera 51 11% 9% Total: 488 Det dominerade sättet att få kunskap om SydostTrampar är via en kollega, 55 procent och via arbetsgivaren 30 procent. Detta ger en bekräftelse på att den metoden som används för informationsspridning är en framkomlig väg. Metoden bygger på att arbetsgivaren får brev och folder. Därefter kontaktar vi arbetsgivaren med ett uppföljande telefonsamtal. Varför deltog respondenten i SydostTrampar? Antal svar Möjligheten att vinna priser 71 15% 18% Motion och hälsa % 62% Miljön % 38% Mindre kostnader för transporter 90 19% 14% En stark kollegial sammanhållning 65 14% 14% Värvades av kollegor 84 18% 24% Tävlingen mellan deltagare på arb 32 7% 1 Cyklar ändå till/från jobbet % 52% Om annat, specificera 17 4% 5% Total: Vad är respondentens helhetsintryck av SydostTrampar? Antal svar nöjd % 31% % 64% Missnöjd 3 1% 1% missnöjd 1 Vet inte 15 3% 4% Total: Vad tycker du om funktionerna på hemsidan? Svar från år 2011 Bra Bör utvecklas Krånglig Ta bort Vet inte Anmälan av företag 43% 4% 1% 53% n = 465 Registrering av deltagare 69% 6% 1% 24% n = 471 Inloggning 92% 6% 1% 1% n = 471 Registrering av cykling 84% 14% 2% n = 471 Statistik 77% 13% 2% 8% n = 469 Nyhetsbrev 72% 1 2% 16% n =

17 Svar från 2010 Bra Bör utvecklas Krånglig Ta bort Vet inte Anmälan av företag 4 4% 1% 55% n = 312 Registrering av deltagare 65% 4% 2% 3 n = 318 Inloggning 91% 5% 2% 1% n = 321 Registrering av cykling 83% 13% 3% 1% n = 321 Statistik 72% 16% 3% 9% n = 319 Nyhetsbrev 59% 1 1% 1% 29% n = 318 Genomgående har deltagarna gett ett högt betyg på funktionerna på SydostTrampars hemsida. Undantaget är anmälan av företaget, men det kan härledas till att majoriteten av de som svarat på enkäten, 85 %, var som vanlig deltagare dvs. inte de personerna som gjorde företagets anmälan. Respondentens kommentarer på SydostTrampars hemsida: Höstens period kunde har börjat tidigare Pga av strul med Pdf-läsarappen kunde jag inte öppna nyhetsbreven. Senaste informationen bör ligga högst upp, inte längst ner på sidan som idag. Inte helt enkelt alla gånger att få in den data som ska registreras på rätt dag i efterhand, hamnar lätt på fel datum. Det var bara en massa ointressant tjat om koloxid. Är det lottdragning till vinst eller hur räknas vinsten. Som t ex en grupp är kanske 6 st en annan 4 st. Blir det en delning procentuelt eller. En chattsida vore kul Det är för många klick för att få fram ex nyhetsbrev eller info om veckans vinnare. Hemsidan är inte speciellt överskådlig. Jag känner mig lite fundersam över var jag är ibland. Tycker att tävlingen kändes lite meningslös då man kan fuska genom att skriva in vilka km som helst. Också lite krångligt, vi cyklade inte mer pga tävlingen och den bidrog inte till ökad sammanhållbning eller ngt annat... Känns lite orättvist när man fick vara olika antal deltagare i lagen Tycker det kan bli lite negativt att totalsträcka premieras. För min egen del - det enda jag kan cykla är till o från bussen istället för bilen (eftersom jag bor på landet, långt från arbetsplatsen). Bra för min hälsa varje dag jag gör det och bra för miljön när jag cyklar/bussar istället för att ta bil. Men negativt för laget eftersom jag alltid är den som cyklat kortast sträcka (om jag inte fyller på med väldigt mycket cyklande på fritid och i tjänsten) jämfört med de som cyklar ett antal km inom stan hela vägen till o från jobbet. Allt har varit mycket funktionelt. När man registrerar hur långt man cyklar såp skulle ens förra längd kunna vara valbart eftersom att man oftast cykla lika långt. Skulle vara skönt om man inte behövde fylla i det manuellt då man kanske registrerar många cyklingar på samma gång. Höstperioden ligger för sent. Tidigarelägg ca 2 veckor. Skriv ut att det är e-posten som är användarnamnet. Råkade stava ett efternamn med liten bokstav. Hittade ingenstans där jag kunde gå in och korrigera. När man sorterar statistiken på en önskad kolumn bör resultaten vid första "klicken" sorteras fån högsta till lägs. Hade varit bra om man kunde lägga in samma sträcka vid flera datum samtidigt. Det har nog inte med er att göra, men skriver det här ändå... Jag och mina jobbarkompisar tog förgivet att vi skulle komma i samma lag, vi jobbar på Norregårdskolan. Vi tappade lite av gnistan direkt, då vi inte kunde "teama". Nej Det vore bra och tidssparande att kunna lägga in flera dagars cykling med ett klick, istället för att behöva gå in och klicka på varje dag när man ska registrera. Höstperioden tycker jag ska börja tidigare t ex vecka 34 för oss som bor utanför stan och har ca 2 mil enkel resa blir det mörkt vill ej cykla på vägen då,cykelväg finns ej tyvärr. Vore enklare för mig att registrera flera dagar på en gång. Jag saknade lite som lagledare att jag kunde skicka meddelande till mina lagkompisar och kunna peppa dem. Fick använda whiteboarden på jobbet istället. Registreringen bör helst ske varje dag,eller iallafall samma vecka som man har cyklat. Så jobbigt är det ju inte utan att man kan göra det från sin hemdator också. nej, bra så Kg istället för kcal Statistik mellan deltagarna i laget skulle vara kul, samt totalt cyklad längd. 15

18 Kanske inte skulle ha sista perioden så sent utan ha den ganska direkt efter första(fast problemet är ju då att folk har semester klart). Iof kommer man ut även fast det blåser snålt, men inte gärna. Jag kan inte cykla till o från jobbet utan bara på fritiden, vilket gör att man gärna drar sig för att gå ut vid dåligt,kallt väder som är större chans till i höstperioden. När man skulle registrera sin cykling och klickade på datumet i kalendern hamnade man högst upp på sidan varje gång och fick skrolla ner till rutan för att fylla i sitt km-antal. Ett litet, men irriterande problem som lätt kan åtgärdas... Jag tycker det var för långt sommaruppehåll Som lagledare är det ibland svårt att veta alla transportuppgifter om lagmedlemmarna. Det skulle vara en fördel om lagledaren bara registrerade lagmedlemmen och att frågorna sedan kom upp vid medlemmens första inloggning. Hade också en arbetskamrat som bor utanför deltagande kommuner, vilket inte gick att registrera. Under våren fick jag inte min inloggning och allt blev fel. Det jag cyklat blev aldrig registrerat. Ni skylde på arbetsgivaren och arbetsgivaren på er. Ni borde dock enligt mig kunna ha löst detta om viljan funnits. Människan styr tekniken inte tvärt om. Under hösten var jag borta pga sjukdom och missade därför att skriva in lite resultat. Om tiden att registrera resultat var längre efter avslutad period skulle det hjälpa vid liknande situationer. Det är viktigt att jag efter hand kan se hur mycket mina lagkamrater cyklar, så att jag kan cykla lite extra om det behövs. Jag är ingen tävlingsmänniska, men lite blir jag ändå sporrad av att mina kamrater cyklar. Kanontrevligt En effekt är att det stärkt sammanhållningen i arbetsgruppen. Man har även tänkt till en extra gång att ta cykeln vid kortare tjänsteresor. Ett bra sett att få folk att röra sej! Har inte engagerat mig. Har varit med för att utöka laget med platser. Har därför inte mycket kommentarer att ge. På grund av vädret på hösten så kunde tävlingen börja lite tidigare. I slutet på Augusti i alla fall. Jobbigt att behöva klicka rätt långt för att regga cykling, man måste scrolla en del också när den sidan kommer upp. Bättre om man kan regga åtminstone dagens cykling från förstasidan, och ganska högt upp på sidan. Alltför defensiv Att tidigarelägga höstperioden När jag gick med sas det att de som redan cyklade till jobbet inte fick vara med. Men vid registrering syns ju att det var en del elit cyklister som cyklade ibland 20 mil på en dag. Alltså inga nybörjare.. Har bidragit mycket till att inte ta bilen, även efter avslutad period. Jag förstå inte att man kan vinna priser utan att cykla! bra sätt att få gång en arbetsplats Litet krångligt att få kontakt med andra deltagare i laget som jag inte kände. De anmälde sig spontant. Jag tycker att det är ett jättebra arrangemang. Jag cyklar ganska mycket i vanliga fall, men nu cyklar jag verkligen hela tiden. Vore trevligt att göra jämförelse på statistiken hur man cyklat våren, hösten och båda tillsammans. Påverkar inställningen till cykling på ett mycket bra och långsiktigt sätt... Skulle vara bra om man kunde registrera och föra statistik utanför tävlingsperioderna. Då jag anmälde mej i Våras blev man automatiskt indelad i lag,jag varken kände eller kunde påverka mina lagkamrater, mindre smart idé. Tycker nog att man ska kunna byta lag efter anmälan gjorts utan att det ska behöva godkännas av den så kallade lagledaren även om det blir under ett visst antal i det gammla laget... Inloggningen fungerar inte med webbläsaren Google Chrome. Tycker det är underligt uttryckt att deltagaren har "sparat" X CO2 med tanke på att alternativet inte nödvändigtvis är bil. T.ex är mitt alternativ till att ta mig till jobbet att gå, absolut inte bil. Många på mitt jobb har cykling som intresse varpå cyklade km knappast kan motsvaras av samma sträcka med bil. Men visst håller jag med om att det sannolikt är så att många cyklade km ersätter bilkörning. Jag kunde inte logga in efter några dagar på hösten, så då fick det vara. Inte första gången det krånglade Det var krångligt att växla mellan dagar när man ville registrera för flera dagar vid samma tillfälle. Var tvungen att klicka på registrera cykling varje gång, det räckte inte att klicka på ett annat datum. Kanske att man ska kunna ta bort medlemmar på ett enklare sätt. Vi hade kvar samma lag som förra hösten, men alla som deltog förra hösten ville inte deltaga nu. Eftersom dem automatiskt stod kvar i vårt lag, kunde vi inte ta bort dem Kan jlman tidigarelägga cykelperioden en eller två veckor så det inte blir så mörkt på mornarna för de som cyklar långt, vore det bra. Ibland var jag osäker på hur jag registrerat tidigare cyklingar och klickade därför på tidigare datum. Då kändes väntetiden ganska lång. Vore bra om registrerad cykling visades redan på översiktsbilden, kanske när man drar med musen över datumet? 16

19 Om SydostTrampar hade en så kallad "app" för att registrera cyklingen via telefon, skulle en sådan användas? Skulle du använda app? Antal svar 2011 Vet inte Ja Ja % 22% 27% Nej % Vet inte % Total: Nej 51% Har din arbetsplats/företag genomfört några egna aktiviteter typ utställning, cykelrenovering etc. eller genomfört tävling i tävlingen dvs. utlottning av priser i samband med SydostTrampar? Antal svar Ja % 19% Nej % 68% Vet inte 66 14% 14% Total: På SydostTrampars hemsida med tips och idéer har det uppmuntrats till att företagen kan genomföra egna aktiviteter som kan kopplas till SydostTrampar. Någon mer uppmuntran till egna initiativ har inte genomförts. Trots denna ringa marknadsföring är det glädjande att nästan 30 procent svarat att arbetsgivaren har genomfört någon form av aktivitet, vilket också en en ökning jämfört med Cirka 150 personer berättade om olika aktiviteter som har genomförts på deras arbetsplats. Svaren från de personer som har angivit sin arbetsplats namn redovisas nedan. Blekinge Tekniska skola : Pris till de 3 mesta cyklisterna Kalmar kommun: Projektet Kalmar cykelstad Kalmar Läns Museum: eget "etappris" Kamlar kommun: Kolla med Thomas Eidrup Kockums: har delat ut extra pris till deltagarna förra året. Kockums: utlottning av priser. Landstinget Kronoberg CLV Avd 19 Hälsotrampen Landstinget Kronoberg CLV genomförde kontroll av cyklar. Landstinget Kronoberg cykelreprationer vi har haft utlottning av priser vid info kvällar Landstinget Kronoberg. Man kunde lämna in sin cykel i våras för att få den uppfräschad.. Landstinget Kronoberg. Under hälsoveckan kunde jag lämna in min cykel på service där de gick igenom min cykel, pumpade däck, fixade en del och gjorde att det kändes mycket bättre sen när man cyklade Landstinget Kronoberg: cykelrenovering Landstinget Kronoberg: Hälsostegen Landstinget Kronoberg: Ljungby lasarett har vi haft möjlighet att gå igenom våra cyklar någon som gjorde detta. Landstinget Kronoberg:Hälsotrampare Oskarshamns kommun: Utlottning av cykeldatorer och reflexvästar Oskarshamns kommun: Utlottning av prisar Oskarshamnskommun: Det har varit utlottning av cykeldator och reflexvästar. Sölvesborgs kommun delar ut pris till bästa lag och de 3 som cyklat mest Sölvesborgs kommun har haft detta som en friskvårdsatsning och för att gynna miljön. Sölvesborgs kommun, belöning till tre bästa individuellt och tre bästa lagen Sölvesborgs kommun. Priser till individuella prestationer och till lag. Växjö kommun Bågen omsorgorgsförvaltningen Vi tog hjälp av Mackens cykelservice som kom vid ett tillfälle och servade cyklar Växjö kommun Hagalyckan kommunen har erbjudit oljning av cyklar. Växjö kommun har enklare cylelrenovering Växjö kommun har haft prisutdelningar Växjö kommun har haft utlottning på olika vinster Växjö kommun Har varit med som hälsotrampare och där var det en mycket trevlig kväll med olika inriktningar. Växjö kommun Hälsotramp tills med kommunen Växjö kommun Hälsotramparprojektet, med konditionstest innan, hälsoenkät, inspirationsträffar, ccykeldator, hjälm o reflexväst Växjö kommun Jag fixade en service på arbetsplatsen av Macken Växjö kommun Möjlighet att få lite hjälp med cykeln av Macken 17

20 Växjö kommun, det lag som cyklat mest varje vecka vinner priser. Växjö kommun, har haft veckans vinnare Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret. Den som varit flitigast i att cykla under tjänsteutövning har fått pris i form av biocheckar. Växjö kommun, möjlighet att få hjälp med pumpning, smörjning av cykeln. Växjö kommun, utlottning och cykelservice. Det är fel att lag med deltagare med 0 km kan vinna priser. Växjö kommun. Cykelservice, lotteri av veckans lag Växjö kommun. Har lottat ut veckans lag som har vunnit olika priser tex vattenflaskor, tröjor, cykeldator mm Växjö kommun. Utlottning. Växjö kommun/tekniska förvaltningen. cykelservice erbjuds gratis en dag i veckan. arbetsgivaren erbjöd samtliga som Växjö kommun: utlottning av priser varje vecka Växjö kommun: utlottning av priser till veckans lag. Växjö kommun: Biskopshagen cykelutfärd Växjö kommun: Biskopshagens förskola, Vi har haft gemensam cykel kväll Växjö kommun: Biskopshagens förskola: Kanske inte en direkt tävling men jag bjöd in alla till en cykelpicknick en kväll efter jobbet. Växjö kommun: cykelreparation Växjö kommun: cykelservice en gång i veckan Växjö kommun: Egna utlottningar till deltagande lag. växjö kommun: info kvällar,del tävlingar,rabatter i affärer. Växjö kommun: lottar ut priser till veckans lag Växjö kommun: Priser via Dakapo och cykelrenovering. Växjö kommun: Sjöliden Personalen som ville ha sina cyklar servade fick det Växjö kommun: Team kväll, med rabatt i en cykelaffär. Växjö Kommun: tävlingar på kommunnivå - utlottningar Växjö Kommun: utlottning av priser Växjö kommun: Utlottning av priser till "veckans lag". Möjlighet finns till enklare cykelservce varje fredag. Växjö kommun: veckans lag Växjö kommuns anställda erbjuds smärre cykelreparationer och justeringar av "Macken" på fredagsmorgnar, viss tid under året. VöFAB: egen tävling i tävlingen med prisutdelning VöFAB: har delat ut priser till dem som cyklat längst. VöFAB: Intern tävlan mellan lagen på Vöfab VöFAB: Priser VöFAB: Prisutdelningen till de som bästa Finns det något mer din arbetsplats skulle kunna göra för att underlätta för cyklister? Alvesta. Sporra fler att cykla, att man även kan cykla en bit och sedan ta kommunala medel. Boverket skulle kunna ha ett cykelgarage så vi kunde ställa in cyklarna när vi kommer till jobbet. Möjligheter till dusch och ombyte finns men lokalen behöver översyn exempelvis vad gäller ventilation. Boverket. Borde finns cykelrum inomhus för många har dyra cyklar som man inte vågar eller vill ha stående utomhus dels pga stöldrisk men även med tanke på vädret. Boverket. Det där med regnställ var ju inte så dumt. Ibland är det fint när man cyklar till jobbet men ösregnar när man ska hem. Då saknar man sitt regnställ som ligger därhemma. Lånecyklar? Vi ska nästan ingenstans i "stan" på tjänsteärende utan det är betydligt längre bort. Boverket: Cykelställ under tak och gärna cykelrum så att vi som har långt till jobbet kan cykla dit en dag om hem nästa. Fler och bättre duschar och omklädningsrum. De som finns idag räcker till oss få som cyklar, men inte till en utökning av antalet cyklister Boverket: Skulle kunna satsa lite på cykling när man lägger så mycket pengar/yta på bilparkering och så lite på cykling. Boverket: Väderskydd för cykelparkering - åtminstone tak så att cykeln förblir torr. BTH - Överlag stimulera mer till fysisk aktivitet. Finns i dagsläget inga aktiviteter eller stimulans utöver friskvårdsbidrag. BTH har en väldigt passiv inställning till sina medarbetares fysiska hälsa. BTH skulle kunna uppmuntra personalen att cykla, eller röra sig mer generellt. Det finns inga kampanjer eller incitament annat än 2000 kr/år i friskvårdsersättning för att få personalen mer fysikt aktiv. Summan är hög men ändå är det inte speciellt många som väljer att utnyttja den. BTH, Duschrum, BTH/Karlskrona: Enkel cykelverkstad där man kan laga en punka, smöja cykeln, fixa lyset mm. Cykelpump. CLV bättre cykelpakering insyns skyddade t ex bättre duschar och torkmöjligheter för blöta kläder i omklädningsrummen CLV: Fler cykelställ,låsmöjligheter för cyklar. 18

21 CLV: Kläderna torkar inte tills man ska hem. Jag har ca 2 mil att cykla. Skåpet är litet och stölder sker så man vågar inte hänga kläderna utanför. Låsta galgar vore bra. CLV: Utöka antalet cykelställ, framförallt med tak. Falkenbergskolan: Skulle kunna ha cykelpump lätt tillgängligt för personalen.regncape att låna när man cyklar i Falkenbergsskolan, cykelpumpmöjligheter vore bra. Vi har ett cykelställ under tak, borde finnas fler. Kalmar kommun skulle kunna låta en ha en del av cykeltiden till jobbet om man har mer än 2-3 km till jobbet med tanke på att vissa ta bilen för denan korta sträcka. Kalmar kommun Socialförvaltningen: Ordentliga duschrum och möjlighet att göra sig i ordning för arbete. Kalmar kommun, det behövs fler cykelställ Kalmar Kommun: bättre cykelställ med tak. Kalmar kommun: Cykelpool, fler cykelvägar och cykelställ mm Kalmar kommun: Fler cykelställ under tak. Kalmar kommun: Förbättra cykelvägarna så att de inte helt plötsligt bara tar slut. Subventionera till halvt pris mot nuvarande då man använder sig av den så kallade cykelbussen mellan kalmar och öland. KLF, Där cyklarna står är det för tätt mellan cyklarna. Alla kan alltså inte ställa sin cykel i cykelställen för det är för trångt mellan cykelställen utan man ställer varannan. Det är jättebra om alla cyklar står under tak Kockums AB: Omklädning och duschmöjligheter för kontorspersonal Kockums borde ha bättre cykelställ/rum. Det finns cykelställ, men det är svårt att låsa fast cyklarna säkert. Idag tag jag med cykeln (racer) upp på kontoret (funkar bra) för att undvika bli av med den. Kockums. Omklädningsrum med dusch för herrar/damer på bottenplan i administrativa kontoret. Kommunrehab bör ha cykelställ utanför arbetsplatsen. KOMMUNREHAB: Sätta upp cykelställ utanför jobbet och ordna förvaring av jobbcyklarna. Kanske lite regnkläder för utlåning kunde gör att vi väljer att cykla till boenden även när det regnar. Kulturcentrum/kpc: Bra cykelställ under tak. möjlighet att låsa in sin cykel under natt resp. helger. Bra lånecyklar på själva arbetsplatsen (det finns på stadshuset, men alltid besvärligt att komma ihåg att boka och hämta) Landstinget Kronoberg: erbjuda alla möjlighet att vara med i Sydosttrampar. Linnéuniversitetet Campus Växjö, hus M: Det finns bra cykelvägar från de flesta håll in till Campus Växjö, men sista delen av stråken fram till byggnaderna, blandas cykeltrafik med biltrafik, vilket är olyckligt. Tidigare fanns inget cykelställ med tak, nära vårt hus, men det har kommit upp nu under året. Det är bra om det regnar eller snöar under dagen, så skyddas cykeln mot det, och är torr och ren även när man cyklar hem. Miljöförbundet Blekinge Väst: Skulle kunna skaffa ytterligare någon lånecykel - finns en. Roxtec: cykelställ med tak, tillgång till luft Sölvesborg: En elcykel skulle definitivt öka mitt cyklande på bilens bekostnad. Det jag cyklar med vanlig cykel idag skulle jag fortsätta med vanlig cykel. Sölvesborgs bibliotek och Mjällby. Ser det inte som något problem på mina arbetsplatser. Löser det själv och tillsammans. Wexiödisk. ge dom som cyklar någon form av förmåner. Växjö kommun - Fler cykeltak, fler cykelställ Växjö kommun (Arbete och välfärd) Fler cykelplatser under tak. Växjö kommun bäckaslövskolan: se ovan på finns inte-svaren Växjö kommun kan ju alltid se till att genomföra cykelvägplanen Växjö kommun kommuhälsan: Aktivare propaganda. Växjö kommun Ljungfälleskolan: Ett större cykelställ med tak. Växjö kommun Miljökontoret: Dusch och möjlighet att torka sina blöta kläder. Regnställ och hjälmar. Växjö kommun skulle kunna göra anslag på vilken sida man skall gå respektive cykla på på cykel/gångväger. Massoar av människor känenr bevisligen inte till vilken sida man skall befinna sig på. (säkerhetsrisk) Växjö kommun, Ansgarius: Det finns gott om cykelställ, fast vi är fler cyklister! Bättre utrymme mellan cyklarna, tak och möjlighet att låsa fast sin cykel. Växjö kommun, det finns för få cykelställ på gården, jag får ofta ställa min under bar himmel. Möjligtvis finns det ställ på andra delar av gården som är lediga, men eftersom folk tenderar att parkera nära ingången till sin arbetsplats borde man bygga ut parkeringsställen där. Cyklister borde också bli kompenserade på liknande sätt som bilister blir kompenserade med billiga parkeringsplatser, exv med motsvarande lönepåslag, semesterdag, utrustning till cykeln etc. Alternativt införa marknadsmässiga parkeringspriser i kommunhuset. Cyklister borde också kunna bli kompenserade med en extra min arbetstid varje dag för att de cyklar och att det ibland tar längre tid. Växjö kommun, fler cykelställ med tak. Växjö kommun, grundskola: Cykelställ under tak Växjö kommun, Kungsmadskolan: Bättre snöröjning vintertid. Bättre cykelförvaring, tak över cykelställ. Möljlighet till fastlåsning blocklås. 19

22 Växjö kommun, Norregårdskolan. Någonstans att parkera cykeln. När jag hade köpt ny cykel blev den stulen. Växjö kommun, Sundet reningsverk: Bättre cykelväg till jobbet - belysning längs vägen. Uppmuntra cyklande i tjänsten mer (lånecyklar mm) Växjö kommun. Vinterunderhålla cykelvägar OCH längs med gatorna. Skotta så man kommer upp på cykelvägen utan att trampa över en vall. Hålla undan blöta löv i hög då detta blir halt. Växjö kommun. Årets julklapp; varma cykelmuffar för vintern. Bokning av tjänstecyklarna via samma system som bilpolsbilarna. Inte jätteviktigt, har alldrig varit med om att det inte funnits någon när man behövt en. Växjö kommun: Cyklar, cykelpump och regnställ skulle absolut finnas till utlåning. Växjö kommun: fler cykelställ med tak, cykelpumpar, låneregnställ vid cykling i tjänsten Växjö kommun: förenkla utnyttjandet av lånecykel - idag måste man hämta och lämna nyckel i receptionen. borde kunna lösas på enklare sätt. Växjö kommun: Införa friskvårdstimme där anställda kan räkna cykling till jobbet som friskvård. Växjö kommun: Kungsmadskolan - Ordna cykelställ med tak över. Växjö kommun: mer cykelpumpar, gärna på kommunhuset Växjö kommun: Skaffa regnställ alt. tala om var de finns Växjö kommun: Tekniska förvaltningen, för min del finns inget annat än att dem skulle godkänna ett bortfall av arbetstid med ca 3timmar för samma lön. Det kan nog fler intyga på som ett plus till fler cyklister från landsbygden med dagisbarn att lämna/hämta. Med en sträcka på 18km enkel till jobbet. Växjö kommun: Uppmuntra sina anställda att cykla till arbetsplatserna ha cykelpumpar, cykelställ med tak, bättre skydd för ev stölder av cyklar, dela ut reflexvästar tillalla cyklister, ha batterier tilllysen, reflexer. Växjö kommunn, Humlans förskola: Fler cykelställ o då för personal, det är ofta fullt av barncyklar där. Då får vi ställa cyklarna på olika ställen. Skulle finnas tak över. Cyklarna tar skada av att stå ute i regn o rusk. VöFAB: Vi har bra cykelställ, men det är väldigt trångt i dem nu. Behövs fler, helst med tak. Kanske betala för en service/år? Ö: Bra cykelställ m skärmtak Ö: Bättre cykelvägar, speciellt i centrum av Växjö Ö: Bättre och fler cykelställ. Uppmana folk att parkeria i cykelställen Ö: Bättre skydd för cycklar Ö: Bättre tillgång till fler duschar Ö: Cykelpump och cykelparkering inomhus alternativt under tak är en snygg gest som skulle uppskattas av såväl personal som studenter. Ö: cykelpump vid parkering samt ännu fler cykelställ med tak nära ingångar/utgångar. Ö: Cykelställ med tak över Ö: Cykling skulle ingå i jobbet inom rimliga gränser ( friskvårdsatsning 1-2 timmar per vecka) för de som cyklar till jobbet. Ö: Det finns mycket dom skulle kuna göra Ö: Erbjud cykelhjälmar till ett förmånligt pris samt marknadsför anvädningen av dessa. Lite underligt att så många vuxna människor misslyckas med att se nyttan med att använda hjälmen. Ö: Fler cykelställ alternativt cykelgarage där man kan låsa in sin cykel Ö: Fler cykelställ under tak Ö: Fler och bättre cykelparkeringar där man kan lejda fast cykelramen. Ö: Ge ett bidrag till bla däck/dubbdäck. Ö: Ha tillgång till förmånliga cykelreparationer. Ö: Hade varit bra med en cykelpump på jobbet. Ö: Hjälp med sässongsgenomgång av cykeln. Diskutera cykling i tjänsten kontra ev mindre bilkostnader för tjänstebil mot ngt längre förflyttningstid under arbetstid. Uppmuntran med cykellysen/reflexvästar. Regnställ på arbetsplatsen. Litet uppmuntrande arvode per månad??(morot). Hälsokoll (parametrar som förbättrats) Ö: Lånecyklar Ö: Lättillgänglig dusch. Cykelpump i närheten av jobbet. Ö: Omklädningsrum med personliga skåp Ö: Se till att cykelbanorna är väl utmärkta och att de är separerade från biltrafiken i cirkuleringsplatser/rondeller. Ö: Se över "trafiken" på gång/cykelvägar. Folk cyklar mot trafiken, går i cykelbanan, cyklar på trottoarer, många väjer inte utan cyklar eller går flera i bredd och räknar med att mötande ska vika undan. Cykel- och gångkulturen är undermålig, bör ta upp regler och vett i trafiken tidigt i barnaåren och vidare i skolan. De flesta cyklister använder inte lyse. Ö: Skaffa in fler cyklar och tillhörande utrustning. Cykelställ vid huvudingången har efterfrågats av allmänhet, enstaka politiker och tjänstemän sedan

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Rapport SydostTrampar 2010

Rapport SydostTrampar 2010 1 Rapport SydostTrampar 2010 Torsås kommun Dokumentinformation Titel: Rapport SydostTrampar 2010 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innehåller en sammanställning av deltagarnas uppgifter

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Veckans Lag SYDOSTTRAMPAR 2014

Veckans Lag SYDOSTTRAMPAR 2014 Veckans Lag SYDOSTTRAMPAR 2014 För att uppmuntra och uppmärksamma lagens prestationer utses varje vecka Veckans lag. Första veckan vinner det lag som i genomsnitt har cyklat mest i kategorin arbetsresor.

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen)

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Bakgrund Utskick till 812 hushåll inom församlingen 90 svar (14 via webben, 76 papper) Svarsfrekvens 11% 50 Vilka resesätt använder du idag när du tar dig

Läs mer

Sammanställning av cykelparkeringstest

Sammanställning av cykelparkeringstest 2013-11-07 Sammanställning av cykelparkeringstest 1. När och hur genomfördes testet Cykelparkeringstestet genomfördes 24/9-30/10 2013. Tio olika modeller var utplacerade på olika platser. Vid varje cykelparkering

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0 2013-12-13 Samordnad Varudistribution 2.0 Totalt: 60 000 inv Leveransadresser: ca 100st Historiskt sett har vi upphandlat livsmedel sedan 1996. Önskemål Minska antalet transporter av livsmedel Mer närproducerat

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Gör din hälsa och naturen till vinnare

Gör din hälsa och naturen till vinnare Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 www.x-mats.nu Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Rapport, -- Ver. Projektnummer: - Dokumenttitel: Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige Skapat av: Intermetra Business & Market Research

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007 Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007 Kan de kan vi? Välkomna Britt Carlsson-Green, HMSkåne Efter en ekologisk frukostbuffé hälsar Britt Carlsson-Green, projektsamordnare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Att marknadsföra cykling av Annika Nilsson, inst för Teknik och samhälle, LTH

Att marknadsföra cykling av Annika Nilsson, inst för Teknik och samhälle, LTH Hem Allmän info Forskning Utbildning Personal Publikationer Bibliotek Transportlänkar The WALCYNG project (eng.) Att marknadsföra cykling av Annika Nilsson, inst för Teknik och samhälle, LTH Biltrafiken

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SIGTUNA Januari 2012 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer