Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll"

Transkript

1 Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar vinster... 5 Insatskapitalet... 5 Inbetalning av insatskapital... 6 Vinstdelning... 7 Utdelningsaviseringen... 9 Dina konton Eget kapital Utdelning, ett exempel Vanliga frågor Södras organisation Inledning Medlemsorganisationen Södras affärsområden Ordlista... 16

2 Vad är Södra? Södras uppdrag Södra är en internationell skogsindustrikoncern som ägs av medlemmarna i föreningen Södra skogsägarna det vill säga av dig, och drygt andra skogsägare med fastigheter i södra Sverige. Södra finns till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi kan dela in Södras uppdrag i tre huvudområden. För det första får du som medlem i Södra hjälp med att sälja ditt virke till marknadsmässiga priser. Hos Södra finns det lokala skogsinspektorer som förutom att köpa ditt virke även hjälper dig att sköta din skog. Men din affär med Södra slutar inte i och med att du säljer virke. Som medlem i Södra är du nämligen också ägare i en internationell industrikoncern som förädlar ditt virke. Den egna industrin ger inte bara en säker avsättning för din skogsråvara genom förädlingen av virket skapas vinster som du får vara med och ta del av. Att bedriva industriell verksamhet är den andra viktiga delen i det uppdrag som medlemmarna har gett Södra. Slutligen arbetar Södra också aktivt med näringspolitiska frågor. Det betyder att Södra bevakar och påverkar politiska beslut som inverkar på möjligheterna att bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk. Det näringspolitiska arbetet handlar bland annat om att försvara din äganderätt som skogsägare, och att synliggöra skogsägarnas och skogsbrukets betydelse för samhällsekonomin. Exempel på frågor som Södra drivit är, ökad satsning på landsbygdens vägar, nedgrävning av ledningsnätet och ersättning vid angrepp av granbarkborre. Historien om Södra Idag är Södra en modern internationell skogskoncern med medlemmar. Men hur började allt egentligen? För att förstå varför Södra skapades behöver vi ge oss tillbaka i tiden, till början av 1900-talet. Då var skogen en dålig inkomstkälla i Sydsverige. I ett försök att öka sin slagkraft, sin virkesförsäljning och få upp virkespriserna gick skogsägarna samman i föreningar. Mot slutet av 30- talet gick några sådana föreningar samman och bildade Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund. Det blev starten för Södra. I Södras begynnelse var handel med virke hela uppdraget. Föreningen samlade ihop och sålde vidare medlemmarnas virke till externa köpare. Tillsammans blev skogsägarna en starkare förhandlingspart när priser skulle bestämmas. Dessutom skapade föreningen ett mervärde för 2

3 industrin genom att erbjuda större volymer, som också kunde levereras enligt i förväg uppgjorda leveransplaner. Men för att ytterligare öka slagkraften och lönsamheten insåg man att en egen industri var nödvändig. Södra började driva sin första industri i början av 40-talet. Det var en fabrik för tjära och terpentin i småländska Lenhovda. Idag har Södra byggt upp en omfattande industriell verksamhet. Produktionen är huvudsakligen inriktad på pappersmassa, sågade trävaror, interiörprodukter, biobränsle och energi. Kunderna är både stora och små och finns i hela världen från byggvaruhus i Småland till pappersbruk i Japan. Forskning och utveckling inom skog, massa och träbyggnad är en förutsättning för att Södra ska fortsätta vara en konkurrenskraftig skogskoncern även i framtiden. Därför driver Södra idag egna forskningsoch utvecklingsprojekt och har ett omfattande samarbete med universitet, högskolor, forskningsinstitut, kunder och leverantörer. 3

4 Att äga och göra affärer med Södra Sköta skog och sälja virke Marie jobbar som skogsinspektor i Södra Skog. Det betyder att hon hjälper dig som är skogsägare med alltifrån planeringen av ditt skogsbruk till slutavverkning och virkesförsäljning. Idag ska Marie besöka familjen Johansson som alldeles nyligen har flyttat till sin skogsgård. Familjen är nyblivna skogsägare och Marie ska hjälpa dem se över vad som behöver göras i skogen. De ska också diskutera hur de kan lägga upp en eventuell virkesaffär. Maries besök brukar börja med att hon och skogsägaren går ut och tittar på skogen. Utifrån Maries bedömning ger hon skogsägaren förslag på vilka åtgärder som bör utföras i skogen. Vad som behöver göras varierar såklart från skog till skog. Kanske behöver man röja, gallra eller rensa diken. Kanske finns det skog som bör slut avverkas så snart som möjligt. Marie sammanfattar sin bedömning och tar fram en åtgärdsplan. Tillsammans tittar Marie och skogsägaren på åtgärdsplanen och diskuterar vilka behov som finns och hur de kan lägga upp en virkesaffär. När de har kommit överens skriver de ett kontrakt. Hur det här kontraktet ser ut skiljer sig från medlem till medlem. Vissa kanske vill slutavverka en större mängd skog, medan andra främst är i behov av annan skoglig service. 4

5 När kontraktet är skrivet tar Marie hand om resten. Det kan till exempel handla om att märka ut avverkningsområdet, och se till att en entreprenör utför avverkningen. Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till din skogsinspektor eller till Södras medlemsservice om du har frågor eller funderingar om din skog, dina virkesaffärer eller ditt medlemskap i Södra! Våra industrier skapar vinster Som medlem i Södra tjänar du pengar på att sälja ditt virke till Södra, men du får också ta del av vinsten från Södras industrier. De ekonomiska värdena i Södra skapas i flera steg i en process. Nu ska du få veta mer om hur den processen ser ut. Som vi såg i förra avsnittet börjar det hela med att du säljer ditt virke till Södra genom Södra Skog. Södra Skog fungerar som en länk mellan dig och industrin genom att köpa ditt virke, och försörja Södras industrier med skogsråvara. I och med att du säljer virke till Södra Skog skapar du lönsamhet på ditt skogsbruk. Men, affären slutar inte med det pris du får för virket. Som medlem i Södra är du nämligen inte bara virkesleverantör, utan också delägare i en industrikoncern. I den egna industrin förädlas virket till olika produkter till exempel cellulosa, trävaror, lister, golv och energi. Det förädlade virket säljs sedan på världsmarknaden, och eftersom du är delägare i industrin får du vara med och dela på vinsten. Men hur fördelas då vinsten som skapas i Södras industrier? Jo, en del av vinsten stannar i föreningen. Detta är nödvändigt för att trygga Södras långsiktiga utveckling och konkurrenskraft. Den del som inte sparas i föreningen överförs till dig, och Södras övriga medlemmar. Värdeöverföringen från Södra till dig som medlem sker på tre sätt: som efterlikvid, som utdelning på insatskapitalet och som insatsemission. Du kommer att få lära dig mer om de här begreppen längre fram i utbildningen. Men först behöver vi bekanta oss med begreppet insatskapital, som nästa avsnitt handlar om. Insatskapitalet Det finns två olika sorters insatskapital: inbetalt insatskapital och emitterat insatskapital. Inbetalt insatskapital betalas in i samband med virkesaffären, och emitterat insatskapital får du som en del av vinstdelningen. Vi börjar med att titta lite närmare på det inbetalda insatskapitalet. 5

6 Södra tar inte ut någon medlemsavgift. Istället investerar varje medlem kapital i föreningen, genom att delta med inbetalt insatskapital. Ditt inbetalda insatskapital dras från betalningen när du säljer virke till Södra. Pengarna betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Okej, det var det inbetalda insatskapitalet. Men det finns ju ytterligare en sorts insatskapital emitterat insatskapital. Vad är då det? Jo, emitterat insatskapital är en typ av vinstdelning som tillfaller dig genom en process som kallas insatsemission. Det här kapitalet betalar du inte in utan det byggs upp så länge du är medlem i Södra. Mer om emitterat insatskapital får du veta i avsnittet Vinstdelning. Insatskapitalet, både det inbetalda och det emitterade, tillhör medlemmarna, men föreningen disponerar pengarna under medlemskapet. Insatskapitalet används för att finansiera verksamheten, exempelvis för att bygga sågverk eller massabruk, köpa utrustning och täcka verksamhetens kostnader. Då har vi tittat på vad insatskapital är för något. Nu kanske du undrar: Hur mycket insatskapital måste jag delta med? Det ska vi prata om i nästa avsnitt! Inbetalning av insatskapital Du deltar med inbetalt insatskapital genom att sälja virke till Södra. Pengarna dras direkt från virkeslikviden, alltså betalningen för virket. Att sälja virke till Södra är med andra ord det enda sättet att betala in insatskapital. Varje medlem är skyldig att delta med 600 kronor per hektar skogsmark. Om du har 50 hektar skogsmark är din insatsskyldighet alltså kronor, eftersom 600 gånger 50 är Men ingen medlem behöver delta med mer än kronor, vilket motsvarar 200 hektar skogsmark. Om du är delägare i en skogsfastighet så delas insatsavdraget mellan dig och de andra delägarna. Du betalar inte in hela insatsen på en gång. Varje gång du säljer virke till Södra görs ett avdrag från virkeslikviden, alltså på den betalningen du får för virket. På så vis bygger du upp ditt inbetalade insatskapital över tid. Du reglerar själv hur fort du vill betala in ditt insatskapital, genom att välja att dra av 2 % eller 4 % från virkeslikviderna. När du har nått upp till din insatsskyldighet har du nått ditt insatstak och behöver inte delta med mer. Men om du vill investera mer pengar i föreningen kan du välja att delta med överinsats. Om du vill veta mer om överinsats kan du gå till avsnittet Vanliga frågor i slutet av det här kapitlet. 6

7 Varje år får du en procentuell utdelning på inbetalt och emitterat insatskapital. På föreningsstämman i maj tas beslut om procentsatsen. Hur stor del av utdelningen du får baseras på hur stort ditt insatskapital var vid årsskiftet. Mer om det här får du veta i nästa avsnitt, som handlar om hur Södras vinst fördelas. Vinstdelning Varje räkenskapsår upprättas ett bokslut som fastställer om Södra har gått med vinst eller förlust. Räkenskapsår är en referensperiod för bokföringen. Som framgår av namnet är det normalt ett år. När Södra går med vinst bestämmer föreningsstämman hur vinsten ska disponeras, det vill säga vad föreningen ska göra med vinsten. En del av vinsten sparas i Södra. Den används för att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten. Den andra delen delas ut till dig och övriga medlemmar. Vinsten fördelas på tre sätt som efterlikvid, som utdelning på insatskapital och genom insatsemission. Nu ska du få veta mer om de här olika sätten att överföra vinst från Södras industrier till Södras medlemmar. För det första får du en efterlikvid som beräknas på dina virkesleveranser till Södra under året. Ju mer du har levererat till Södra under året, desto större blir alltså din utdelning i form av efterlikvid. Föreningsstämman beslutar varje år om en procentsats för efterlikviden. Låt oss anta att stämman beslutar om en efterlikvid på 10 %, och att du säljer virke till ett värde av kronor. Då får du en efterlikvid på kronor. Vi har tidigare i det här kapitlet pratat om vad insatskapital är och hur mycket du deltar med. Varje år får du en utdelning på det insatskapital du deltar med i föreningen, både det inbetalda och det emitterade. Ju mer pengar du har på dina insatskonton, desto större blir din utdelning. Du får utdelning på insatskapitalet även de år du inte har levererat något virke. Att vara medlem i Södra är alltså en långsiktig affär, där pengarna fortsätter växa även efter det att du har fått betalt för virket. Låt oss anta att föreningsstämman har beslutat om en utdelning på 10 % på insatskapitalet, både inbetalt och emitterat, och att det sammanlagda saldot för de bägge insatskapitalen är kronor. Då får du en utdelning på kronor. För efterlikvid och utdelning på insatskapital får du alltså i det här räkneexemplet kronor i utdelning. De här pengarna förs till ditt medlemskonto i Södra. Du får veta mer om medlemskontot i avsnittet Dina konton. 7

8 Men vinstdelningen slutar inte här det finns ytterligare ett sätt för dig att få del av de vinster som skapats. Du kan också få ta del av Södras vinst i form av insatsemission. Genom en process som heter insatsemission överförs kapital från föreningen till medlemmarna, och kallas då emitterat insatskapital. Det emitterade kapitalet tillhör varje individuell medlem, men är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör. Medlemmen får alltså del av den gemensamma vinsten samtidigt som pengarna kan användas för att finansiera verksamheten, så länge som medlemmen är kvar i föreningen. Insatsemissionen baseras procentuellt på det inbetalda insatskapitalet. Vi antar att stämman beslutar om att insatsemissionen ska motsvara 10 % av det inbetalda insatskapitalet, och att du har kronor i inbetalt insatskapital. Då får du kronor i emitterat insatskapital. Om du vill få tillgång till värdet av det emitterade insatskapitalet kan du sälja det till andra medlemmar under pågående medlemskap. Du får veta mer om handel med emitterat insatskapital i Vanliga frågor sist i det här kapitlet. När du blir tilldelad nytt emitterat kapital, förs det till ditt konto för emitterat insatskapital i Södra. På så vis får du utdelning på det under kommande år. Mer om dina insatskonton får du veta i avsnittet Dina konton. 8

9 Utdelningsaviseringen Varje år får du en utdelningsavisering där du kan se hur stor din vinstutdelning blev. Ingrid Svensson äger en fastighet på 98 hektar, varav 82 hektar produktiv skogsmark. Ingrid under året sålt virke till ett värde av kronor. Det här året får medlemmarna en efterlikvid på 7 % av virkeslikviden, vilket ger Ingrid en utdelning på kronor. Ingrid har varit medlem i Södra under 15 år och har betalat in sin insatsskyldighet på , i nuläget har hon inte valt att investera i överinsatser. På insatskapitalet får medlemmarna en utdelning på 9 %, vilket i Ingrids fall blir kronor i utdelning på det inbetalda insatskapitalet. 9

10 Ingrid har också kronor i emitterat insatskapital, utdelningen på emitterat insatskapital är 9 %, vilket ger henne en utdelning på kronor. Hennes sammanlagda utdelning på insatskapitalet blir kronor. Sammanlagt får Ingrid kronor i utdelning. Pengarna förs till Ingrids medlemskonto i Södra, och hon kan när som helst få dem utbetalade. Eftersom efterlikviden baseras på virkesvärdet är denna utdelning momspliktigt. Då den utgående momsen är en skuld för medlemmen betalas den ut direkt. Ingrid har också fått vinstdelning genom insatsemission, så kallat emitterat insatskapital. Det är det inbetalda insatskapitalet som används som bas för insatsemissionen. Det betyder att ju mer inbetalt insatskapital Ingrid har, desto mer får hon i insatsemission. Det här året får medlemmarna motsvarande 5 % av det inbetalda insatskapitalet i insatsemission, vilket ger Ingrid kronor. De här pengarna stannar i föreningen så länge Ingrid är medlem, men de läggs till Ingrids emitterade insatskapital och blir på så vis utdelningsgrundande vid kommande utdelningar. Men även de år Ingrid inte levererar virke till Södra kommer hon att få utdelning på det insatskapital hon har i Södra då insatskapitalet kan öka både genom fortsatta inbetalningar, utdelning på inbetalt insatskapital och genom insatsemissioner. Dina konton Som medlem i Södra har du tre olika konton: ett för inbetalt insatskapital, ett för emitterat insatskapital och ett medlemskonto. Till kontot för inbetalt insatskapital förs dina insatsavdrag från virkeslikviderna. Det är bara det inbetalda insatskapitalet som kan uppfylla den obligatoriska insatsskyldigheten på 600 kronor per hektar skogsmark. Till kontot för emitterat insatskapital förs det kapital du får vid insatsemissioner. Till medlemskontot kan du få in din utdelning på insatskapital och din efterlikvid om du inte vill ha den utbetald direkt. På medlemskontot får du ränta på det innestående beloppet, precis som på ett vanligt bankkonto. Du kan när som helst ta ut pengarna som du har på ditt medlemskonto. Eget kapital Skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder brukar kallas eget kapital. 10

11 Södra kan få in eget kapital på två sätt: genom att verksamheten ger ett överskott som sparas i föreningen och genom att medlemmarna betalar in insatskapital via insatsavdrag på virkesleveranser. Det egna kapitalet delas upp i kollektivt eget kapital och individuellt eget kapital. Kollektivt eget kapital uppkommer genom att vinster sparas i föreningen. Det kollektiva egna kapitalet är inte fördelat per medlem. Individuellt eget kapital är den del av föreningens pengar som tillhör individuella medlemmar, och består av medlemmarnas insatskapital inbetalt och emitterat. Vi har tidigare tittat på vad insatsemissioner är. Genom att genomföra just en insatsemission kan kollektivt kapital omvandlas till emitterat insatskapital som överförs till varje medlems individuella insatskonto. Kapitalet stannar då kvar i föreningen, men tillhör dig som enskild medlem. Det är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör, men du har möjlighet att sälja ditt emitterade insatskapital till andra medlemmar. När du säljer emitterat insatskapital är det fortfarande bundet i föreningen, men du har fått tillgång till värdet av det. I avsnittet Vanliga frågor kan du läsa mer om handel med insatskapital. Utdelning, ett exempel Vi har redan konstaterat att i Södra fortsätter en kubikmeter virke alltid att växa. Men vilka siffror kan det handla om? Vi ska nu titta närmare på ett verkligt exempel som illustreras av de relativt nyblivna skogsägarna Patrik och Kim. Patrik och Kim tar över en släktgård med 73 hektar skog och 15 hektar åker och beten. Med i förvärvet följde den förre ägarens insatskapital, både inbetalt och emitterat. Det rörde sig om kronor i insatskapital, och kronor i emitterat insatskapital. Patriks bror Paul var inte intresserad av att ta över fastigheten och löstes ut av Patrik vid överlåtelsen. För att få fram likvida medlem till överlåtelsen och investera i renovering av boningshuset väljer Patrik och Kim att avverka och sälja skog omgående. De väljer att delta i Södra med ett insatsavdrag på 4 % av virkeslikviden. Utdelning, exempel 2 Patrik och Kim gjorde sin första avverkning i samband med förvärvet. Under de första fem åren avverkades kubikmeter. För de volymerna har de, förutom betalningen för virket, fått kronor i efterlikvid och kronor som utdelning på insatskapital. De här pengarna blir ett välkommet tillskott till husrenoveringen. De har dessutom fått

12 kronor i emitterat insatskapital genom insatsemissioner. Sammanlagt har utdelningarna gett dem 59 kronor per kubikmeter utöver virkespriset. Nu har Patrik och Kim samlat ihop ett inbetalt insatskapital på kronor, och kronor i emitterat insatskapital. Det som de tycker är särskilt bra är att värdet av deras levererade kubikmetrar fortsätter växa även efter avverkningen. Vanliga frågor Kostar det något att gå med i Södra? Nej, det kostar inget att gå med i Södra. Medlemskapet i Södra är gratis. Som medlem är du dock med och deltar i den ekonomiska modellen genom att investera i Södra med ett insatskapital. Det får du tillbaka när du går ur föreningen. Kan jag handla med insatskapital? Ja, du kan både köpa och sälja insatskapital på en särskild handelsplats. Handel med emitterat insatskapital sker en gång i månaden (förutom i augusti). Emitterat insatskapital kan du köpa utan begränsning. Handel med inbetalt insatskapital sker två gånger om året, i september och november. Inbetalt insatskapital kan du köpa upp till din insatsskyldighet. Du kan sälja belopp som överstiger din insatsskyldighet, så kallade överinsatser. Mer information om hur du praktiskt går till väga hittar du på Södras medlemsnät. Hur stort insatsavdrag ska jag välja? Du kan välja att göra insatsavdrag med 2 % eller 4 % från virkeslikviderna. Du väljer själv hur snabbt du vill bygga upp ditt inbetalade insatskapital utifrån dina ekonomiska möjligheter. Om du är nybliven skogsägare kanske du måste lägga pengar på annat, och kan då välja att bygga upp ditt inbetalade insatskapital i en långsammare takt. Om du har mer pengar över, kan du bygga upp ditt inbetalade insatskapital i snabbare takt för att på så sätt få en större del av vinsten. 12

13 Vad är en överinsats? Om du vill investera mer än din insatsskyldighet på 600 kronor per hektar, och bygga upp ett större inbetalt insatskapital, kan du delta med överinsats. Det innebär att du fortsätter att betala in insatskapital, även efter det att du har fullgjort din insatsskyldighet. Överinsatsen kan du sälja till andra medlemmar. Hur kan jag få ut pengarna jag har investerat? Du kan sälja emitterat insatskapital och eventuella överinsatser på det inbetalda insatskapitalet till andra medlemmar. När du går ur föreningen kan du också välja att sälja hela ditt insatskapital för att snabbare få tillgång till värdet. Vid försäljning av emitterat insatskapital ska detta tas upp till beskattning i näringsverksamheten. Det inbetalda insatskapitalet är redan beskattat. När får jag pengarna för utdelning på insatskapital och efterlikvid? Utdelning på insatskapital och efterlikvid överförs till medlemmen efter den årliga föreningsstämman, då beslut om vinstutdelning görs. Utbetalningen görs vanligtvis i juni månad. Kan jag få in min utdelning på ett vanligt bankkonto? Ja, du kan välja att alltid få din utdelning utbetalad direkt till ett bankkonto eller att få ett enskilt belopp utbetalat från ditt medlemskonto. Kontakta Södras medlemsservice, så får du hjälp med det. 13

14 Södras organisation Inledning Södra skogsägarna är en ekonomisk förening. Det innebär att Södra ägs, nyttjas och kontrolleras av dig som medlem. Vi kan dela in Södra i en operativ organisation och en medlemsorganisation. Som medlem i Södra kommer du i kontakt med båda delarna av Södra, men i olika sammanhang. Södras operativa del kommer du i kontakt med när du gör affärer med Södra, i rollen som virkesleverantör. Du träffar då en skogsinspektor som köper ditt virke, som sedan levereras till Södras industrier. Till den operativa organisationen hör alla de personer som arbetar inom koncernen, med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. Södras operativa del är indelat i tre affärsområden: Södra Skog, Södra Wood och Södra Cell. I avsnittet Södras affärsområden får du veta mer om Södras operativa organisation. I rollen som föreningsmedlem kommer du i kontakt med Södras demokratiska medlemsorganisation. I medlemsorganisationen har du via ditt skogsbruksområde och dess förtroenderåd möjlighet att vara med och påverka Södras inriktning. I nästa avsnitt, Medlemsorganisationen, får du veta mer om detta. Medlemsorganisationen Södra är en demokratisk förening där varje medlem har en röst, oavsett hur länge du har varit medlem eller hur mycket skog du äger. Som medlem kommer du i kontakt med Södra via ditt skogsbruksområde, som ofta förkortas Sbo. Det finns 36 skogsbruksområden. I skogsbruksområdet arrangeras olika medlemsaktiviteter, till exempel skogsdagar. Skogsbruksområdet fungerar som en kanal mellan medlemmarna och den operativa delen av Södra. Samtidigt är skogsbruksområdet en viktig lokal samlingsplats för skogsägarna i området, där man kan finna gemenskap och utbyta idéer och erfarenheter. Varje år håller skogsbruksområdet årsmöten där du och de andra medlemmarna i ditt område sammanträder. Då väljer man ett lokalt förtroenderåd som har i uppdrag att leda skogsbruksområdet. Ordförandena i de 36 förtroenderåden bildar ett förvaltningsråd som fungerar som rådgivare till föreningsstyrelsen och föreningsstämman. 14

15 Vid skogsbruksområdets årsmöte väljer man också fullmäktige som representerar skogsbruksområdet vid föreningsstämman. I hela Södras område väljs sammanlagt 200 fullmäktige. Föreningsstämman är Södras högsta beslutande organ, och sammanträder normalt en gång om året. Då fastställer man bland annat bokslut och vinstutdelning och utser ledamöter till föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsens främsta uppgift är att ägna sig åt långsiktiga, strategiska frågor. Föreningsstyrelsen utser koncernchef och förtroendevalda ledamöter i dotterbolagens styrelser. Södras affärsområden Södras industrier är organiserade i tre affärsområden: Södra Skog som handlar med virkesråvara och erbjuder skogliga tjänster, Södra Wood som producerar trävaror och interiörprodukter i trä och Södra Cell som producerar textil- och pappersmassa. Södra Skog sköter om skogen från plantering och skogsvård till slutavverkning. Södra skog köper också virke från Södras medlemmar. Virket levereras sedan till i huvudsak Södras industrier för vidare förädling. Verksamheten är starkt lokalt förankrad, i 19 verksamhetsområden i södra Sverige. Som medlem tillhör du ett verksamhetsområde, beroende på var din fastighet ligger. I verksamhetsområdet finns en serviceorganisation, som hjälper dig med exempelvis virkes- och leverantörsärenden. Här jobbar de skogsinspektorer som bland annat har som uppgift att ge dig som är Södramedlem rådgivning rörande ditt skogsägarskap.. Södra Wood producerar och levererar trävaror. Kunderna finns i byggvaruhandeln och i den byggrelaterade träindustrin. Företaget äger flera moderna sågverk i södra Sverige, och hustillverkaren Trivselhus. På sågverken tillverkas konstruktionsvirke och byggprodukter som sedan blir till exempel takstolar, golvbjälklag, reglar och ytterpaneler. Interiördelen av Södra Wood tillverkar lister, paneler, golv och inredningsdetaljer. Merparten av produkterna levereras via bygghandeln till privatpersoner och till byggindustrin. En annan stor kundgrupp är träindustrin, till exempel husfabriker, fönstertillverkare, inredningsföretag och möbel- och snickerifabriker. Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa. Massan säljs på den öppna marknaden för att sedan omvandlas till papper. Massaprocessen alstrar stora mängder energi, och på senare tid har el- och fjärrvärmeleveranser blivit en allt viktigare del av Södra Cells verksamhet. 15

16 Ordlista Bokslut Bokslutet är en sammanställning av föreningens bokföring under året. Utifrån bokslutet går det exempelvis att utläsa om verksamheten har gått med vinst eller förlust och vilka tillgångar och skulder verksamheten har. Efterlikvid Efterlikvid är en form av vinstdelning till medlemmarna efter räkenskapsårets slut. Efterlikviden beräknas på dina inmätte virkesleveranser till föreningen under räkenskapsåret. Hur stor andel av vinsten som delas ut i form av efterlikvid kan variera. Styrelsen lägger ett förslag men det är föreningsstämman som fattar beslutet. Förslaget utformas i enlighet med en fastlagd utdelningspolicy, men tar hänsyn till Södras aktuella ekonomiska situation. Eget kapital Kapital är tillgångar som kan mätas i pengar. Eget kapital i en förening brukar beskrivas som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Ibland kallas det också ägarkapital, eftersom det är tillskjutet av ägarna, eller riskkapital. I en ekonomisk förening finns det två slag av eget kapital kollektivt eget kapital och individuellt eget kapital. Individuellt eget kapital Individuellt eget kapital är den del av föreningens eget kapital som tillhör individuella medlemmar. Det består av inbetalat insatskapital, emitterat insatskapital och förlagsinsatser. När en medlem avslutar sitt medlemskap för han/hon ut sin del av det individuella egna kapitalet. Insatsemission Genom en process som kallas insatsemission överförs eget kapital från föreningen till medlemmarna, och kallas då emitterat insatskapital. Det emitterade insatskapitalet tillhör varje individuell medlem och är utdelningsgrundande, men det är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör. Medlemmen får alltså del av den gemensamma vinsten samtidigt som pengarna kan användas för att finansiera föreningens verksamhet. Insatskapital Det finns två sorters insatskapital: inbetalt insatskapital och emitterat insatskapital. För dig som medlem är insatskapitalet en investering i föreningen, som betalas tillbaka då medlemskapet upphör. Insatskapitalet används för att finansiera föreningens verksamhet. Du får varje år utdelning på ditt insatskapital (både inbetalat och emitterat). 16

17 Insatskapital, emitterat Emitterat insatskapital tillfaller medlemmarna vid vinstdelningen, genom en process som kallas insatsemission. Vid insatsemissionen överförs eget kapital i föreningen till medlemmarnas individuella insatskapital, och kallas då emitterat insatskapital. Det emitterade insatskapitalet är utdelningsgrundande och tillhör varje individuell medlem, men är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör. Du har under pågående medlemskap möjlighet att överlåta eller sälja emitterat insatskapital och får på det sättet omedelbar tillgång till värdet av det. Insatskapital, inbetalt Det inbetalda insatskapitalet betalas in av medlemmarna genom avdrag vid virkesleveranser. Insatsskyldigheten grundas på hur mycket skog du äger. Ditt insatskapital betalas tillbaka till dig då medlemskapet upphör. Insatstak När du har betalat in hela din insatsskyldighet, 600 kronor per hektar skogsmark, har du nått upp till ditt insatstak och behöver inte investera mer. Skogsinspektor Södras skogsinspektorer jobbar lokalt i Södras 19 verksamhetsområden. Inspektorn köper ditt virke, ger dig råd rörande ditt skogsbruk, och förmedlar en mängd skogliga tjänster, från skogsvård till gallring och slutavverkning. Kollektivt eget kapital Kapital är tillgångar som kan mätas i pengar. Eget kapital i en förening brukar beskrivas som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Det finns två slag av eget kapital kollektivt eget kapital och individuellt eget kapital. Det kollektiva egna kapitalet har kommit till genom att vinster har sparats i föreningen och tillhör alla medlemmar. Det används för att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten. Delar av det kollektiva egna kapitalet kan överföras till medlemmarna genom insatsemission, och blir då individuellt eget kapital. Utdelning på insatskapital Utdelning på insatskapital är en form av årlig utdelning som baserar sig på hur mycket insatskapital (såväl inbetalt som emitterat) du har byggt upp i föreningen. Utdelningen baseras på ditt kontosaldo den 31/12 föregående år, och delas vanligen ut i slutet av maj eller i början av juni. Virkeslikvid Virkeslikviden är den betalning du får för det virke du säljer. 17

18 Överinsatser Om du vill investera mer än din insatsskyldighet, och bygga upp ett större insatskapital, kan du delta med överinsats. Det innebär att du fortsätter att betala in insatskapital, även efter det att du har fullgjort sin insatsskyldighet. Överinsatsen kan du sälja. Överlåtelse Övergång av äganderätt från en person till en annan. Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, arv eller gåva. 18

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat.

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Att äga Lantmännen Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen Lantmännen gör

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Att äga Lantmännen 2017 För mig är Lantmännen ett internationellt företag som ägs av svenska bönder. En kundnära lantbruksverksamhet och en lönsam industri ger möjlighet

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Stadgar. för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14

Stadgar. för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14 Stadgar för Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2014-05-14 Firma, ändamål, medlemsområde och styrelsens säte Firma Ändamål Medlemsområde Styrelsens säte 1 Föreningens firma är Södra Skogsägarna ekonomisk

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

STADGAR. NORRA SKOGSÄGARNA Ek. för.

STADGAR. NORRA SKOGSÄGARNA Ek. för. STADGAR FÖR NORRA SKOGSÄGARNA Ek. för. Stadgarna antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma i Luleå den 19 maj 2011. Stadgarna registrerade av Patent och Registreringsverket den 22 augusti 2011.

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! 2013 Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Lantmännen gör skillnad! Ibland kommer frågan upp om det går att förena rollen som nyttjare och ägare i Lantmännen. För mig är det enkelt

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Med kunden i fokus

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013.

Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013. Historien om Södra Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013. Förhistorien En gång var skogen odlarens hinder. Den gav visserligen virke till husbehov, men helst ville man använda

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Sbo-handledning Förtroendevald i skogsbruksområdet

Sbo-handledning Förtroendevald i skogsbruksområdet Sbo-handledning Förtroendevald i skogsbruksområdet www.norra.se Innehåll Sbo-verksamhetens syfte och Sbo-rådens uppgifter sid 2 Ekonomin i skogsbruksområdet 6 Valberedning i skogsbruksområdet 6 VO-råd

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening.

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Antagna av föreningens årsstämma 2015-02-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Sexdrega fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening 2 Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening

Stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening Antagna 1999-06-12 Firmaändrad 1 2006-05-14 och 2006-10-15. Stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening Firma, ändamål, säte 1 Firma Föreningens firma är Varbergsvind ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapport Föreningsstyrningsrapport Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) har sitt säte i Växjö. Styrningen av koncernen bygger bland annat på den svenska lagen om ekonomiska föreningar, andra tillämpliga

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer

STADGAR. för. Upplands Energi Ekonomisk Förening

STADGAR. för. Upplands Energi Ekonomisk Förening STADGAR för Upplands Energi Ekonomisk Förening Antagna vid extra föreningsstämma 13 mars 2013 samt vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2013 Stadgar För Upplands Energi Ekonomisk Förening Organisationsnummer

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Intäkter, periodisering och eget kapital. Anna Karin Pettersson Lektion 7

Intäkter, periodisering och eget kapital. Anna Karin Pettersson Lektion 7 Intäkter, periodisering och eget kapital Anna Karin Pettersson 2016-05-09 Lektion 7 1 Litteratur: Marton kapitel 4 och 5 FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden kapitel 4 och 7 (+ motsvarande kapitel i övningsboken).

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR.

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens firma är Landshypotek, ek för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Utökad förvaltningsberättelse Europeiska Skogsfonden 1 AB 2011 Verksamheten Företagets verksamhet är att investera i, äga och förvalta skogsfastigheter inom EU. Detta är bolagets tredje verksamhetsår.

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer