Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll"

Transkript

1 Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar vinster... 5 Insatskapitalet... 5 Inbetalning av insatskapital... 6 Vinstdelning... 7 Utdelningsaviseringen... 9 Dina konton Eget kapital Utdelning, ett exempel Vanliga frågor Södras organisation Inledning Medlemsorganisationen Södras affärsområden Ordlista... 16

2 Vad är Södra? Södras uppdrag Södra är en internationell skogsindustrikoncern som ägs av medlemmarna i föreningen Södra skogsägarna det vill säga av dig, och drygt andra skogsägare med fastigheter i södra Sverige. Södra finns till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi kan dela in Södras uppdrag i tre huvudområden. För det första får du som medlem i Södra hjälp med att sälja ditt virke till marknadsmässiga priser. Hos Södra finns det lokala skogsinspektorer som förutom att köpa ditt virke även hjälper dig att sköta din skog. Men din affär med Södra slutar inte i och med att du säljer virke. Som medlem i Södra är du nämligen också ägare i en internationell industrikoncern som förädlar ditt virke. Den egna industrin ger inte bara en säker avsättning för din skogsråvara genom förädlingen av virket skapas vinster som du får vara med och ta del av. Att bedriva industriell verksamhet är den andra viktiga delen i det uppdrag som medlemmarna har gett Södra. Slutligen arbetar Södra också aktivt med näringspolitiska frågor. Det betyder att Södra bevakar och påverkar politiska beslut som inverkar på möjligheterna att bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk. Det näringspolitiska arbetet handlar bland annat om att försvara din äganderätt som skogsägare, och att synliggöra skogsägarnas och skogsbrukets betydelse för samhällsekonomin. Exempel på frågor som Södra drivit är, ökad satsning på landsbygdens vägar, nedgrävning av ledningsnätet och ersättning vid angrepp av granbarkborre. Historien om Södra Idag är Södra en modern internationell skogskoncern med medlemmar. Men hur började allt egentligen? För att förstå varför Södra skapades behöver vi ge oss tillbaka i tiden, till början av 1900-talet. Då var skogen en dålig inkomstkälla i Sydsverige. I ett försök att öka sin slagkraft, sin virkesförsäljning och få upp virkespriserna gick skogsägarna samman i föreningar. Mot slutet av 30- talet gick några sådana föreningar samman och bildade Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund. Det blev starten för Södra. I Södras begynnelse var handel med virke hela uppdraget. Föreningen samlade ihop och sålde vidare medlemmarnas virke till externa köpare. Tillsammans blev skogsägarna en starkare förhandlingspart när priser skulle bestämmas. Dessutom skapade föreningen ett mervärde för 2

3 industrin genom att erbjuda större volymer, som också kunde levereras enligt i förväg uppgjorda leveransplaner. Men för att ytterligare öka slagkraften och lönsamheten insåg man att en egen industri var nödvändig. Södra började driva sin första industri i början av 40-talet. Det var en fabrik för tjära och terpentin i småländska Lenhovda. Idag har Södra byggt upp en omfattande industriell verksamhet. Produktionen är huvudsakligen inriktad på pappersmassa, sågade trävaror, interiörprodukter, biobränsle och energi. Kunderna är både stora och små och finns i hela världen från byggvaruhus i Småland till pappersbruk i Japan. Forskning och utveckling inom skog, massa och träbyggnad är en förutsättning för att Södra ska fortsätta vara en konkurrenskraftig skogskoncern även i framtiden. Därför driver Södra idag egna forskningsoch utvecklingsprojekt och har ett omfattande samarbete med universitet, högskolor, forskningsinstitut, kunder och leverantörer. 3

4 Att äga och göra affärer med Södra Sköta skog och sälja virke Marie jobbar som skogsinspektor i Södra Skog. Det betyder att hon hjälper dig som är skogsägare med alltifrån planeringen av ditt skogsbruk till slutavverkning och virkesförsäljning. Idag ska Marie besöka familjen Johansson som alldeles nyligen har flyttat till sin skogsgård. Familjen är nyblivna skogsägare och Marie ska hjälpa dem se över vad som behöver göras i skogen. De ska också diskutera hur de kan lägga upp en eventuell virkesaffär. Maries besök brukar börja med att hon och skogsägaren går ut och tittar på skogen. Utifrån Maries bedömning ger hon skogsägaren förslag på vilka åtgärder som bör utföras i skogen. Vad som behöver göras varierar såklart från skog till skog. Kanske behöver man röja, gallra eller rensa diken. Kanske finns det skog som bör slut avverkas så snart som möjligt. Marie sammanfattar sin bedömning och tar fram en åtgärdsplan. Tillsammans tittar Marie och skogsägaren på åtgärdsplanen och diskuterar vilka behov som finns och hur de kan lägga upp en virkesaffär. När de har kommit överens skriver de ett kontrakt. Hur det här kontraktet ser ut skiljer sig från medlem till medlem. Vissa kanske vill slutavverka en större mängd skog, medan andra främst är i behov av annan skoglig service. 4

5 När kontraktet är skrivet tar Marie hand om resten. Det kan till exempel handla om att märka ut avverkningsområdet, och se till att en entreprenör utför avverkningen. Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till din skogsinspektor eller till Södras medlemsservice om du har frågor eller funderingar om din skog, dina virkesaffärer eller ditt medlemskap i Södra! Våra industrier skapar vinster Som medlem i Södra tjänar du pengar på att sälja ditt virke till Södra, men du får också ta del av vinsten från Södras industrier. De ekonomiska värdena i Södra skapas i flera steg i en process. Nu ska du få veta mer om hur den processen ser ut. Som vi såg i förra avsnittet börjar det hela med att du säljer ditt virke till Södra genom Södra Skog. Södra Skog fungerar som en länk mellan dig och industrin genom att köpa ditt virke, och försörja Södras industrier med skogsråvara. I och med att du säljer virke till Södra Skog skapar du lönsamhet på ditt skogsbruk. Men, affären slutar inte med det pris du får för virket. Som medlem i Södra är du nämligen inte bara virkesleverantör, utan också delägare i en industrikoncern. I den egna industrin förädlas virket till olika produkter till exempel cellulosa, trävaror, lister, golv och energi. Det förädlade virket säljs sedan på världsmarknaden, och eftersom du är delägare i industrin får du vara med och dela på vinsten. Men hur fördelas då vinsten som skapas i Södras industrier? Jo, en del av vinsten stannar i föreningen. Detta är nödvändigt för att trygga Södras långsiktiga utveckling och konkurrenskraft. Den del som inte sparas i föreningen överförs till dig, och Södras övriga medlemmar. Värdeöverföringen från Södra till dig som medlem sker på tre sätt: som efterlikvid, som utdelning på insatskapitalet och som insatsemission. Du kommer att få lära dig mer om de här begreppen längre fram i utbildningen. Men först behöver vi bekanta oss med begreppet insatskapital, som nästa avsnitt handlar om. Insatskapitalet Det finns två olika sorters insatskapital: inbetalt insatskapital och emitterat insatskapital. Inbetalt insatskapital betalas in i samband med virkesaffären, och emitterat insatskapital får du som en del av vinstdelningen. Vi börjar med att titta lite närmare på det inbetalda insatskapitalet. 5

6 Södra tar inte ut någon medlemsavgift. Istället investerar varje medlem kapital i föreningen, genom att delta med inbetalt insatskapital. Ditt inbetalda insatskapital dras från betalningen när du säljer virke till Södra. Pengarna betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Okej, det var det inbetalda insatskapitalet. Men det finns ju ytterligare en sorts insatskapital emitterat insatskapital. Vad är då det? Jo, emitterat insatskapital är en typ av vinstdelning som tillfaller dig genom en process som kallas insatsemission. Det här kapitalet betalar du inte in utan det byggs upp så länge du är medlem i Södra. Mer om emitterat insatskapital får du veta i avsnittet Vinstdelning. Insatskapitalet, både det inbetalda och det emitterade, tillhör medlemmarna, men föreningen disponerar pengarna under medlemskapet. Insatskapitalet används för att finansiera verksamheten, exempelvis för att bygga sågverk eller massabruk, köpa utrustning och täcka verksamhetens kostnader. Då har vi tittat på vad insatskapital är för något. Nu kanske du undrar: Hur mycket insatskapital måste jag delta med? Det ska vi prata om i nästa avsnitt! Inbetalning av insatskapital Du deltar med inbetalt insatskapital genom att sälja virke till Södra. Pengarna dras direkt från virkeslikviden, alltså betalningen för virket. Att sälja virke till Södra är med andra ord det enda sättet att betala in insatskapital. Varje medlem är skyldig att delta med 600 kronor per hektar skogsmark. Om du har 50 hektar skogsmark är din insatsskyldighet alltså kronor, eftersom 600 gånger 50 är Men ingen medlem behöver delta med mer än kronor, vilket motsvarar 200 hektar skogsmark. Om du är delägare i en skogsfastighet så delas insatsavdraget mellan dig och de andra delägarna. Du betalar inte in hela insatsen på en gång. Varje gång du säljer virke till Södra görs ett avdrag från virkeslikviden, alltså på den betalningen du får för virket. På så vis bygger du upp ditt inbetalade insatskapital över tid. Du reglerar själv hur fort du vill betala in ditt insatskapital, genom att välja att dra av 2 % eller 4 % från virkeslikviderna. När du har nått upp till din insatsskyldighet har du nått ditt insatstak och behöver inte delta med mer. Men om du vill investera mer pengar i föreningen kan du välja att delta med överinsats. Om du vill veta mer om överinsats kan du gå till avsnittet Vanliga frågor i slutet av det här kapitlet. 6

7 Varje år får du en procentuell utdelning på inbetalt och emitterat insatskapital. På föreningsstämman i maj tas beslut om procentsatsen. Hur stor del av utdelningen du får baseras på hur stort ditt insatskapital var vid årsskiftet. Mer om det här får du veta i nästa avsnitt, som handlar om hur Södras vinst fördelas. Vinstdelning Varje räkenskapsår upprättas ett bokslut som fastställer om Södra har gått med vinst eller förlust. Räkenskapsår är en referensperiod för bokföringen. Som framgår av namnet är det normalt ett år. När Södra går med vinst bestämmer föreningsstämman hur vinsten ska disponeras, det vill säga vad föreningen ska göra med vinsten. En del av vinsten sparas i Södra. Den används för att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten. Den andra delen delas ut till dig och övriga medlemmar. Vinsten fördelas på tre sätt som efterlikvid, som utdelning på insatskapital och genom insatsemission. Nu ska du få veta mer om de här olika sätten att överföra vinst från Södras industrier till Södras medlemmar. För det första får du en efterlikvid som beräknas på dina virkesleveranser till Södra under året. Ju mer du har levererat till Södra under året, desto större blir alltså din utdelning i form av efterlikvid. Föreningsstämman beslutar varje år om en procentsats för efterlikviden. Låt oss anta att stämman beslutar om en efterlikvid på 10 %, och att du säljer virke till ett värde av kronor. Då får du en efterlikvid på kronor. Vi har tidigare i det här kapitlet pratat om vad insatskapital är och hur mycket du deltar med. Varje år får du en utdelning på det insatskapital du deltar med i föreningen, både det inbetalda och det emitterade. Ju mer pengar du har på dina insatskonton, desto större blir din utdelning. Du får utdelning på insatskapitalet även de år du inte har levererat något virke. Att vara medlem i Södra är alltså en långsiktig affär, där pengarna fortsätter växa även efter det att du har fått betalt för virket. Låt oss anta att föreningsstämman har beslutat om en utdelning på 10 % på insatskapitalet, både inbetalt och emitterat, och att det sammanlagda saldot för de bägge insatskapitalen är kronor. Då får du en utdelning på kronor. För efterlikvid och utdelning på insatskapital får du alltså i det här räkneexemplet kronor i utdelning. De här pengarna förs till ditt medlemskonto i Södra. Du får veta mer om medlemskontot i avsnittet Dina konton. 7

8 Men vinstdelningen slutar inte här det finns ytterligare ett sätt för dig att få del av de vinster som skapats. Du kan också få ta del av Södras vinst i form av insatsemission. Genom en process som heter insatsemission överförs kapital från föreningen till medlemmarna, och kallas då emitterat insatskapital. Det emitterade kapitalet tillhör varje individuell medlem, men är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör. Medlemmen får alltså del av den gemensamma vinsten samtidigt som pengarna kan användas för att finansiera verksamheten, så länge som medlemmen är kvar i föreningen. Insatsemissionen baseras procentuellt på det inbetalda insatskapitalet. Vi antar att stämman beslutar om att insatsemissionen ska motsvara 10 % av det inbetalda insatskapitalet, och att du har kronor i inbetalt insatskapital. Då får du kronor i emitterat insatskapital. Om du vill få tillgång till värdet av det emitterade insatskapitalet kan du sälja det till andra medlemmar under pågående medlemskap. Du får veta mer om handel med emitterat insatskapital i Vanliga frågor sist i det här kapitlet. När du blir tilldelad nytt emitterat kapital, förs det till ditt konto för emitterat insatskapital i Södra. På så vis får du utdelning på det under kommande år. Mer om dina insatskonton får du veta i avsnittet Dina konton. 8

9 Utdelningsaviseringen Varje år får du en utdelningsavisering där du kan se hur stor din vinstutdelning blev. Ingrid Svensson äger en fastighet på 98 hektar, varav 82 hektar produktiv skogsmark. Ingrid under året sålt virke till ett värde av kronor. Det här året får medlemmarna en efterlikvid på 7 % av virkeslikviden, vilket ger Ingrid en utdelning på kronor. Ingrid har varit medlem i Södra under 15 år och har betalat in sin insatsskyldighet på , i nuläget har hon inte valt att investera i överinsatser. På insatskapitalet får medlemmarna en utdelning på 9 %, vilket i Ingrids fall blir kronor i utdelning på det inbetalda insatskapitalet. 9

10 Ingrid har också kronor i emitterat insatskapital, utdelningen på emitterat insatskapital är 9 %, vilket ger henne en utdelning på kronor. Hennes sammanlagda utdelning på insatskapitalet blir kronor. Sammanlagt får Ingrid kronor i utdelning. Pengarna förs till Ingrids medlemskonto i Södra, och hon kan när som helst få dem utbetalade. Eftersom efterlikviden baseras på virkesvärdet är denna utdelning momspliktigt. Då den utgående momsen är en skuld för medlemmen betalas den ut direkt. Ingrid har också fått vinstdelning genom insatsemission, så kallat emitterat insatskapital. Det är det inbetalda insatskapitalet som används som bas för insatsemissionen. Det betyder att ju mer inbetalt insatskapital Ingrid har, desto mer får hon i insatsemission. Det här året får medlemmarna motsvarande 5 % av det inbetalda insatskapitalet i insatsemission, vilket ger Ingrid kronor. De här pengarna stannar i föreningen så länge Ingrid är medlem, men de läggs till Ingrids emitterade insatskapital och blir på så vis utdelningsgrundande vid kommande utdelningar. Men även de år Ingrid inte levererar virke till Södra kommer hon att få utdelning på det insatskapital hon har i Södra då insatskapitalet kan öka både genom fortsatta inbetalningar, utdelning på inbetalt insatskapital och genom insatsemissioner. Dina konton Som medlem i Södra har du tre olika konton: ett för inbetalt insatskapital, ett för emitterat insatskapital och ett medlemskonto. Till kontot för inbetalt insatskapital förs dina insatsavdrag från virkeslikviderna. Det är bara det inbetalda insatskapitalet som kan uppfylla den obligatoriska insatsskyldigheten på 600 kronor per hektar skogsmark. Till kontot för emitterat insatskapital förs det kapital du får vid insatsemissioner. Till medlemskontot kan du få in din utdelning på insatskapital och din efterlikvid om du inte vill ha den utbetald direkt. På medlemskontot får du ränta på det innestående beloppet, precis som på ett vanligt bankkonto. Du kan när som helst ta ut pengarna som du har på ditt medlemskonto. Eget kapital Skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder brukar kallas eget kapital. 10

11 Södra kan få in eget kapital på två sätt: genom att verksamheten ger ett överskott som sparas i föreningen och genom att medlemmarna betalar in insatskapital via insatsavdrag på virkesleveranser. Det egna kapitalet delas upp i kollektivt eget kapital och individuellt eget kapital. Kollektivt eget kapital uppkommer genom att vinster sparas i föreningen. Det kollektiva egna kapitalet är inte fördelat per medlem. Individuellt eget kapital är den del av föreningens pengar som tillhör individuella medlemmar, och består av medlemmarnas insatskapital inbetalt och emitterat. Vi har tidigare tittat på vad insatsemissioner är. Genom att genomföra just en insatsemission kan kollektivt kapital omvandlas till emitterat insatskapital som överförs till varje medlems individuella insatskonto. Kapitalet stannar då kvar i föreningen, men tillhör dig som enskild medlem. Det är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör, men du har möjlighet att sälja ditt emitterade insatskapital till andra medlemmar. När du säljer emitterat insatskapital är det fortfarande bundet i föreningen, men du har fått tillgång till värdet av det. I avsnittet Vanliga frågor kan du läsa mer om handel med insatskapital. Utdelning, ett exempel Vi har redan konstaterat att i Södra fortsätter en kubikmeter virke alltid att växa. Men vilka siffror kan det handla om? Vi ska nu titta närmare på ett verkligt exempel som illustreras av de relativt nyblivna skogsägarna Patrik och Kim. Patrik och Kim tar över en släktgård med 73 hektar skog och 15 hektar åker och beten. Med i förvärvet följde den förre ägarens insatskapital, både inbetalt och emitterat. Det rörde sig om kronor i insatskapital, och kronor i emitterat insatskapital. Patriks bror Paul var inte intresserad av att ta över fastigheten och löstes ut av Patrik vid överlåtelsen. För att få fram likvida medlem till överlåtelsen och investera i renovering av boningshuset väljer Patrik och Kim att avverka och sälja skog omgående. De väljer att delta i Södra med ett insatsavdrag på 4 % av virkeslikviden. Utdelning, exempel 2 Patrik och Kim gjorde sin första avverkning i samband med förvärvet. Under de första fem åren avverkades kubikmeter. För de volymerna har de, förutom betalningen för virket, fått kronor i efterlikvid och kronor som utdelning på insatskapital. De här pengarna blir ett välkommet tillskott till husrenoveringen. De har dessutom fått

12 kronor i emitterat insatskapital genom insatsemissioner. Sammanlagt har utdelningarna gett dem 59 kronor per kubikmeter utöver virkespriset. Nu har Patrik och Kim samlat ihop ett inbetalt insatskapital på kronor, och kronor i emitterat insatskapital. Det som de tycker är särskilt bra är att värdet av deras levererade kubikmetrar fortsätter växa även efter avverkningen. Vanliga frågor Kostar det något att gå med i Södra? Nej, det kostar inget att gå med i Södra. Medlemskapet i Södra är gratis. Som medlem är du dock med och deltar i den ekonomiska modellen genom att investera i Södra med ett insatskapital. Det får du tillbaka när du går ur föreningen. Kan jag handla med insatskapital? Ja, du kan både köpa och sälja insatskapital på en särskild handelsplats. Handel med emitterat insatskapital sker en gång i månaden (förutom i augusti). Emitterat insatskapital kan du köpa utan begränsning. Handel med inbetalt insatskapital sker två gånger om året, i september och november. Inbetalt insatskapital kan du köpa upp till din insatsskyldighet. Du kan sälja belopp som överstiger din insatsskyldighet, så kallade överinsatser. Mer information om hur du praktiskt går till väga hittar du på Södras medlemsnät. Hur stort insatsavdrag ska jag välja? Du kan välja att göra insatsavdrag med 2 % eller 4 % från virkeslikviderna. Du väljer själv hur snabbt du vill bygga upp ditt inbetalade insatskapital utifrån dina ekonomiska möjligheter. Om du är nybliven skogsägare kanske du måste lägga pengar på annat, och kan då välja att bygga upp ditt inbetalade insatskapital i en långsammare takt. Om du har mer pengar över, kan du bygga upp ditt inbetalade insatskapital i snabbare takt för att på så sätt få en större del av vinsten. 12

13 Vad är en överinsats? Om du vill investera mer än din insatsskyldighet på 600 kronor per hektar, och bygga upp ett större inbetalt insatskapital, kan du delta med överinsats. Det innebär att du fortsätter att betala in insatskapital, även efter det att du har fullgjort din insatsskyldighet. Överinsatsen kan du sälja till andra medlemmar. Hur kan jag få ut pengarna jag har investerat? Du kan sälja emitterat insatskapital och eventuella överinsatser på det inbetalda insatskapitalet till andra medlemmar. När du går ur föreningen kan du också välja att sälja hela ditt insatskapital för att snabbare få tillgång till värdet. Vid försäljning av emitterat insatskapital ska detta tas upp till beskattning i näringsverksamheten. Det inbetalda insatskapitalet är redan beskattat. När får jag pengarna för utdelning på insatskapital och efterlikvid? Utdelning på insatskapital och efterlikvid överförs till medlemmen efter den årliga föreningsstämman, då beslut om vinstutdelning görs. Utbetalningen görs vanligtvis i juni månad. Kan jag få in min utdelning på ett vanligt bankkonto? Ja, du kan välja att alltid få din utdelning utbetalad direkt till ett bankkonto eller att få ett enskilt belopp utbetalat från ditt medlemskonto. Kontakta Södras medlemsservice, så får du hjälp med det. 13

14 Södras organisation Inledning Södra skogsägarna är en ekonomisk förening. Det innebär att Södra ägs, nyttjas och kontrolleras av dig som medlem. Vi kan dela in Södra i en operativ organisation och en medlemsorganisation. Som medlem i Södra kommer du i kontakt med båda delarna av Södra, men i olika sammanhang. Södras operativa del kommer du i kontakt med när du gör affärer med Södra, i rollen som virkesleverantör. Du träffar då en skogsinspektor som köper ditt virke, som sedan levereras till Södras industrier. Till den operativa organisationen hör alla de personer som arbetar inom koncernen, med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. Södras operativa del är indelat i tre affärsområden: Södra Skog, Södra Wood och Södra Cell. I avsnittet Södras affärsområden får du veta mer om Södras operativa organisation. I rollen som föreningsmedlem kommer du i kontakt med Södras demokratiska medlemsorganisation. I medlemsorganisationen har du via ditt skogsbruksområde och dess förtroenderåd möjlighet att vara med och påverka Södras inriktning. I nästa avsnitt, Medlemsorganisationen, får du veta mer om detta. Medlemsorganisationen Södra är en demokratisk förening där varje medlem har en röst, oavsett hur länge du har varit medlem eller hur mycket skog du äger. Som medlem kommer du i kontakt med Södra via ditt skogsbruksområde, som ofta förkortas Sbo. Det finns 36 skogsbruksområden. I skogsbruksområdet arrangeras olika medlemsaktiviteter, till exempel skogsdagar. Skogsbruksområdet fungerar som en kanal mellan medlemmarna och den operativa delen av Södra. Samtidigt är skogsbruksområdet en viktig lokal samlingsplats för skogsägarna i området, där man kan finna gemenskap och utbyta idéer och erfarenheter. Varje år håller skogsbruksområdet årsmöten där du och de andra medlemmarna i ditt område sammanträder. Då väljer man ett lokalt förtroenderåd som har i uppdrag att leda skogsbruksområdet. Ordförandena i de 36 förtroenderåden bildar ett förvaltningsråd som fungerar som rådgivare till föreningsstyrelsen och föreningsstämman. 14

15 Vid skogsbruksområdets årsmöte väljer man också fullmäktige som representerar skogsbruksområdet vid föreningsstämman. I hela Södras område väljs sammanlagt 200 fullmäktige. Föreningsstämman är Södras högsta beslutande organ, och sammanträder normalt en gång om året. Då fastställer man bland annat bokslut och vinstutdelning och utser ledamöter till föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsens främsta uppgift är att ägna sig åt långsiktiga, strategiska frågor. Föreningsstyrelsen utser koncernchef och förtroendevalda ledamöter i dotterbolagens styrelser. Södras affärsområden Södras industrier är organiserade i tre affärsområden: Södra Skog som handlar med virkesråvara och erbjuder skogliga tjänster, Södra Wood som producerar trävaror och interiörprodukter i trä och Södra Cell som producerar textil- och pappersmassa. Södra Skog sköter om skogen från plantering och skogsvård till slutavverkning. Södra skog köper också virke från Södras medlemmar. Virket levereras sedan till i huvudsak Södras industrier för vidare förädling. Verksamheten är starkt lokalt förankrad, i 19 verksamhetsområden i södra Sverige. Som medlem tillhör du ett verksamhetsområde, beroende på var din fastighet ligger. I verksamhetsområdet finns en serviceorganisation, som hjälper dig med exempelvis virkes- och leverantörsärenden. Här jobbar de skogsinspektorer som bland annat har som uppgift att ge dig som är Södramedlem rådgivning rörande ditt skogsägarskap.. Södra Wood producerar och levererar trävaror. Kunderna finns i byggvaruhandeln och i den byggrelaterade träindustrin. Företaget äger flera moderna sågverk i södra Sverige, och hustillverkaren Trivselhus. På sågverken tillverkas konstruktionsvirke och byggprodukter som sedan blir till exempel takstolar, golvbjälklag, reglar och ytterpaneler. Interiördelen av Södra Wood tillverkar lister, paneler, golv och inredningsdetaljer. Merparten av produkterna levereras via bygghandeln till privatpersoner och till byggindustrin. En annan stor kundgrupp är träindustrin, till exempel husfabriker, fönstertillverkare, inredningsföretag och möbel- och snickerifabriker. Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa. Massan säljs på den öppna marknaden för att sedan omvandlas till papper. Massaprocessen alstrar stora mängder energi, och på senare tid har el- och fjärrvärmeleveranser blivit en allt viktigare del av Södra Cells verksamhet. 15

16 Ordlista Bokslut Bokslutet är en sammanställning av föreningens bokföring under året. Utifrån bokslutet går det exempelvis att utläsa om verksamheten har gått med vinst eller förlust och vilka tillgångar och skulder verksamheten har. Efterlikvid Efterlikvid är en form av vinstdelning till medlemmarna efter räkenskapsårets slut. Efterlikviden beräknas på dina inmätte virkesleveranser till föreningen under räkenskapsåret. Hur stor andel av vinsten som delas ut i form av efterlikvid kan variera. Styrelsen lägger ett förslag men det är föreningsstämman som fattar beslutet. Förslaget utformas i enlighet med en fastlagd utdelningspolicy, men tar hänsyn till Södras aktuella ekonomiska situation. Eget kapital Kapital är tillgångar som kan mätas i pengar. Eget kapital i en förening brukar beskrivas som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Ibland kallas det också ägarkapital, eftersom det är tillskjutet av ägarna, eller riskkapital. I en ekonomisk förening finns det två slag av eget kapital kollektivt eget kapital och individuellt eget kapital. Individuellt eget kapital Individuellt eget kapital är den del av föreningens eget kapital som tillhör individuella medlemmar. Det består av inbetalat insatskapital, emitterat insatskapital och förlagsinsatser. När en medlem avslutar sitt medlemskap för han/hon ut sin del av det individuella egna kapitalet. Insatsemission Genom en process som kallas insatsemission överförs eget kapital från föreningen till medlemmarna, och kallas då emitterat insatskapital. Det emitterade insatskapitalet tillhör varje individuell medlem och är utdelningsgrundande, men det är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör. Medlemmen får alltså del av den gemensamma vinsten samtidigt som pengarna kan användas för att finansiera föreningens verksamhet. Insatskapital Det finns två sorters insatskapital: inbetalt insatskapital och emitterat insatskapital. För dig som medlem är insatskapitalet en investering i föreningen, som betalas tillbaka då medlemskapet upphör. Insatskapitalet används för att finansiera föreningens verksamhet. Du får varje år utdelning på ditt insatskapital (både inbetalat och emitterat). 16

17 Insatskapital, emitterat Emitterat insatskapital tillfaller medlemmarna vid vinstdelningen, genom en process som kallas insatsemission. Vid insatsemissionen överförs eget kapital i föreningen till medlemmarnas individuella insatskapital, och kallas då emitterat insatskapital. Det emitterade insatskapitalet är utdelningsgrundande och tillhör varje individuell medlem, men är bundet i föreningen till dess att medlemskapet upphör. Du har under pågående medlemskap möjlighet att överlåta eller sälja emitterat insatskapital och får på det sättet omedelbar tillgång till värdet av det. Insatskapital, inbetalt Det inbetalda insatskapitalet betalas in av medlemmarna genom avdrag vid virkesleveranser. Insatsskyldigheten grundas på hur mycket skog du äger. Ditt insatskapital betalas tillbaka till dig då medlemskapet upphör. Insatstak När du har betalat in hela din insatsskyldighet, 600 kronor per hektar skogsmark, har du nått upp till ditt insatstak och behöver inte investera mer. Skogsinspektor Södras skogsinspektorer jobbar lokalt i Södras 19 verksamhetsområden. Inspektorn köper ditt virke, ger dig råd rörande ditt skogsbruk, och förmedlar en mängd skogliga tjänster, från skogsvård till gallring och slutavverkning. Kollektivt eget kapital Kapital är tillgångar som kan mätas i pengar. Eget kapital i en förening brukar beskrivas som skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder. Det finns två slag av eget kapital kollektivt eget kapital och individuellt eget kapital. Det kollektiva egna kapitalet har kommit till genom att vinster har sparats i föreningen och tillhör alla medlemmar. Det används för att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten. Delar av det kollektiva egna kapitalet kan överföras till medlemmarna genom insatsemission, och blir då individuellt eget kapital. Utdelning på insatskapital Utdelning på insatskapital är en form av årlig utdelning som baserar sig på hur mycket insatskapital (såväl inbetalt som emitterat) du har byggt upp i föreningen. Utdelningen baseras på ditt kontosaldo den 31/12 föregående år, och delas vanligen ut i slutet av maj eller i början av juni. Virkeslikvid Virkeslikviden är den betalning du får för det virke du säljer. 17

18 Överinsatser Om du vill investera mer än din insatsskyldighet, och bygga upp ett större insatskapital, kan du delta med överinsats. Det innebär att du fortsätter att betala in insatskapital, även efter det att du har fullgjort sin insatsskyldighet. Överinsatsen kan du sälja. Överlåtelse Övergång av äganderätt från en person till en annan. Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, arv eller gåva. 18

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:11 Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde Market survey for Södra skogsägarna within Vimmerby management district

Läs mer

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

Södras finansieringsmodell - En undersökning av medlemmars benägenhet att handla med emissionsinsatser

Södras finansieringsmodell - En undersökning av medlemmars benägenhet att handla med emissionsinsatser Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Södras finansieringsmodell - En undersökning av medlemmars benägenhet att handla med emissionsinsatser

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

kontakt Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare

kontakt Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2013 Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare Lönsamt med kortare

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE? gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE? Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden...

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... ...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... Skogsavverkning i Anundsjö 95. Fotograf Karl-Otto Strandberg En historisk tillbakablick medlemmar ingick när föreningen bildades, i dag är medlemsantalet

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer