Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com"

Transkript

1 Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare

2 Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom Vikten av att planera Betalningsplan och skogskonto Skogsavdrag Räntefördelning Periodiseringsfond och expansionsfond Försäkra din skog För dig som vill veta mer

3 Att äga skog är både roligt och stimulerande och det behöver inte vara varken krångligt eller tidsödande att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Nyckelordet är engagemang både vad gäller att sköta skogen utifrån de mål du har och att ha kontroll på ekonomin. Men det betyder inte att du måste göra allt själv. Medan en del väljer att vara involverade i det mesta som rör den egna skogen väljer andra att ta hjälp av dem som har mer tid eller kunskap. Oavsett vad du väljer, får du här några grundläggande ekonomiska tips som kan underlätta ditt skogsägande. 3

4 En plan för framtiden Skog är en resurs som ger dig som ägare många möjligheter och alla har sina individuella mål. En skogsägare vill förbereda sig och sin familj för ett kommande generationsskifte, en annan vill gå ner i arbetstid med hjälp av intäkter från sin skog medan den tredje vill köpa ett fritidshus. En skogsbruksplan, vi kallar det för PLUS Plan, är ett värdefullt hjälpmedel för att du ska kunna ta tillvara på alla värden i din skog och uppnå dina mål. Med en PLUS Plan kan du också lättare få grepp om framtida inkomster och utgifter. Skogsbruksplanen utgör alltså inte bara grunden för den skogliga planeringen utan också för den ekonomiska. Därför är det en stark rekommendation att du skaffar en plan om du inte redan har en. Med en skogsbruksplan får du en detaljerad beskrivning av din skog. Du får också skötsel- och åtgärdsförslag på både kortare och längre sikt, som utgår från dina mål. Dessutom kan du med största sannolikhet öka intäkterna i ditt skogsbruk. 4

5 5

6 Leja eller sköta skogen själv Att välja om du ska sköta din skog själv eller leja bort arbetsuppgifterna beror på flera faktorer: Hur mycket tid kan du lägga ner? Hur stor skogsfastighet har du? Hur långt ifrån din fastighet bor du? Hur mycket kunskap har du? Hur stort intresse har du? Det är vanligt att man som skogsägare lejer bort avverkningsarbetet men ägnar sig åt en del planering, röjning och plantering. Tänk på att inte ta på dig för mycket arbete det ska vara roligt att jobba i skogen. SCA erbjuder en rad tjänster som täcker skogsägarens hela behov av skogliga åtgärder, från avverkning och gallring till röjning och plantering. Vi hjälper också till med andra saker som rör ditt skogsbruk, som till exempel vägbyggnation. För den som vill ha experthjälp och någon som sköter om all skogsskötsel erbjuder SCA tjänsten PLUS Förvaltning. Det innebär att vi hjälper till med både planering och skötsel. Tillsammans med dig som markägare tar vi fram en långsiktig skötselplan för fastigheten, utifrån dina ekonomiska förutsättningar, behov och önskemål. Din virkesköpare din trygghet Att sälja virke eller göra upp om andra åtgärder i din skog kan i många fall vara en stor affär. Därför är det viktigt att du känner dig trygg med din kontaktperson, vilket vanligtvis är din virkesköpare. Virkesköparen kan svara på dina frågor och vara ett bollplank när du funderar på åtgärder. Virkesköparen kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra personer som t ex är specialiserade på skogsekonomi. 6

7 7

8 8

9 Skogsägare en egen företagare Att vara skogsägare innebär att du är en enskild näringsidkare, det vill säga en egen företagare. Som allt företagande är ditt skogsägande omgärdat av formella regler som rör bokföring, mervärdesskatt och deklaration. Ett bra grundtips är därför att skilja på din privata ekonomi och din skogsekonomi för att underlätta redovisningen. Se till att ha separata konton för det som rör din skogsnäring. Du kan också ha speciella bankkort kopplade till verksamheten för att ytterligare underlätta att hålla isär ekonomierna. Du som är nybliven skogsägare måste börja med att registrera dig genom att fylla i och skicka in en skatte- och avgiftsanmälan, blankett SKV 4620, till Skatteverket. På hemsidan finns många tips på hur du kommer igång med din näringsverksamhet. Redovisa moms Du är också skyldig att redovisa moms (mervärdesskatt). Moms på de inköp du gör (ingående moms) är avdragsgill, medan moms på det du säljer (utgående moms) är en skuld till staten. Mellanskillnaden mellan ingående moms och utgående moms ska du antingen betala in eller få tillbaka. De flesta skogsägare redovisar momsen en gång per år. Då lämnar du in en särskild blankett för detta i samband med att du lämnar din självdeklaration. Bokföringsskyldighet Som skogsägare är du enligt lag skyldig att sköta din bokföring. Det innebär att alla affärshändelser ska bokföras löpande. Ofta räcker det att ha bokföringen i en kassabok. För att ytterligare underlätta kan du välja en kassabok för skogsägare. Du kan också välja ett bokföringsprogram till din dator. Många banker erbjuder numera även bokföringssystem som är kopplade till internetbanken. Det kan i många fall vara tidsbesparande jämfört med att ha ett separat bokföringsprogram. Tänk på att din bokföring måste sparas i minst sju år, enligt bokföringslagen! 9

10 F-skatt eller FA-skatt Den som är egen företagare betalar F-skatt medan anställda betalar A-skatt. Som skogsägare kan du vara både egen företagare och anställd och då ska du ha en FA-skattsedel. Det betyder att din arbetsgivare gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter som vanligt på din lön. Om du stadigvarande har inkomster från din skogsfastighet betalar du själv in en preliminär F-skatt varje månad för att täcka skatt och egenavgifter för din näringsverksamhet. Aktiv eller passiv skogsägare Av skattemässiga skäl skiljer man på aktiv och passiv skogsägare. Du räknas som aktiv skogsägare om du arbetar 1/3 årsarbetstid, ca 500 timmar, i din skogsverksamhet. Om du har en mindre verksamhet kan det däremot vara lägre tidskrav för att du ska räknas som aktiv. Läs mer på 10

11 11

12 Skatta lagom Regelverket kring skatter är ganska omfattade, men att känna till skattesystemets möjligheter är en avgörande faktor för det ekonomiska resultatet. För den som tycker att det känns för krångligt eller inte har tid, finns det många specialister som erbjuder tjänster. Det kan vara en mycket god affär att ta hjälp av ett proffs, som hjälper dig att hitta de bästa ekonomiska lösningarna för ditt skogsbruk. SCA kan hjälpa dig att förmedla kontakt med duktiga rådgivare. Här går vi översiktligt igenom några viktiga saker att känna till. Tre inkomstslag Det finns tre olika slag av inkomster: 1. Inkomst av tjänst, d v s lön eller pension. 2. Inkomst av näringsverksamhet, d v s inkomst från jord och skog, hyreshus eller en rörelse. 3. Inkomst av kapital, d v s ränteinkomster, aktieutdelningar, privata låneräntor med mera. De tre inkomstslagen har skilda skattesatser. Fysiska personer betalar kommunalskatt på förvärvsinkomsten, alltså de sammanlagda inkomsterna av tjänst och enskild näringsverksamhet. Är inkomsterna höga tillkommer även statlig skatt. Inkomster av kapital beskattas däremot med en fast skattesats på 30 procent, oavsett storleken på inkomsterna. Att äga skog gemensamt Äger du en skogsfastighet tillsammans med andra beskattas varje delägare var för sig. Deklaration Ofta kan det vara väl värt att låta en kunnig sköta om deklarationen. Oavsett om du tar hjälp eller om du sköter deklarationen själv bör du tänka på att planera för kommande åtgärder och besluta hur eventuella inkomster ska användas. Då kan du eller den som hjälper dig göra en deklaration som stödjer dina mål. 12

13 13

14 Vikten av att planera En skogsavverkning skapar ofta stora intäkter vissa år och sedan följer vanligen ett antal år då man inte har några intäkter utan enbart kostnader. I skatteverktygslådan finns flera olika verktyg att ta till för att fördela skogsinkomsterna och därmed få en lägre beskattning. För att kunna få bästa möjliga utfall måste du dock planera och ha en bild av vad du vill uppnå i ditt skogsbruk så att du använder dig av rätt verktyg. Här kommer några exempel på verktyg som skogsägare ofta använder sig av. De kan kombineras på många olika sätt för att just du ska få bästa möjliga skattesituation. 14

15 Betalningsplan När du säljer skog i form av en rotpost, ett avverkningsuppdrag eller via leveransrotköp finns det en möjlighet att beskattas först när du väljer att ta ut pengarna. Det sker genom att du upprättar en betalningsplan i samband med att du gör upp om virkesaffären med din virkesköpare. Det innebär att du ska fördela utbetalningarna över minst två år och att utbetalningarna sker vid i förväg bestämda tillfällen. Det är enbart summan som betalats ut under året som tas upp till beskattning. Tänk på att du inte har rätt till en betalningsplan när du säljer leveransvirke, d v s virke som du har avverkat själv. Skogskonto Ett annat sätt att fördela skogsinkomsterna över flera år är att sätta in dem på ett särskilt skogskonto på en bank. När du avverkat får du sätta in upp till 60 procent av likviden på skogskonto. Du kan använda skogskonto även för leveransvirke, men då får du max sätta in 40 procent av likviden. Insättningen ger dig rätt till avdrag i din deklaration. När du tar ut pengar från kontot redovisas de som intäkt av näringsverksamhet och ska då beskattas. Som skogsägare väljer du själv när och hur stor andel av behållningen på skogskontot som du vill ta ut. Ett skogskonto får behållas i max tio år. 15

16 Betalningsplan jämfört med skogskonto fördelar och nackdelar En insättning på skogskonto måste i normalfallet tas ut inom tio år. En betalningsplan har inte någon sådan begränsning. En insättning på ett skogskonto uppgår i normalfallet endast till max 60 procent av ersättningen (40 procent för leveransvirke). När det gäller betalningsplan finns inga sådana begränsningar men betalningsplan gäller inte för leveransvirke. Den ersättning som betalas ut till dig i enlighet med din betalningsplan kan du sedan sätta in på ett skogskonto för att ytterligare skjuta på beskattningen. Ränta som du får på ditt skogskonto beskattas med en källskatt på 15 procent. Du som skogsägare får därför endast 85 procent av räntan, som i sin tur beskattas i näringsverksamheten när uttag görs från skogskontot. När du får ränta på pengar som är innestående i din betalningsplan betalar du ingen källskatt utan hela räntan beskattas i din näringsverksamhet. Utbetalningarna från betalningsplanen är fasta, till skillnad från skogskontot. Skulle något oförutsett inträffa kan det ge oönskade skattekonsekvenser om du måste bryta planen i förväg. Du måste öppna ett nytt skogskonto för varje beskattningsår. Tänk på att det i många fall kan vara bra att använda både skogskonto och betalningsplan! 16

17 17

18 Oftast finns det till exempel även byggnader eller åkermark på den fastighet man köper. Huvudregeln är att köpeskillingen ska fördelas enligt samma proportioner som taxeringsvärdet har för de olika delarna. Under ett beskattningsår får du göra skogsavdrag med högst 50 procent av beskattningsårets intäkt från avverkningsrätt (rotpost, leveransrotköp och avverkningsuppdrag). När du säljer leveransvirke får du göra skogsavdrag med 30 procent av intäkten. Det minsta skogsavdraget du kan yrka för ett enskilt år är kronor. Du kan göra avdrag vid flera tillfällen till dess att du har förbrukat ditt avdragsutrymme, alltså det totala belopp som du kan göra avdrag på. EXEMPEL Rolf köper en skogsfastighet för kronor. Skogsbruksvärdet utgör 80 % av taxeringsvärdet. Rolfs anskaffningsvärde blir då kronor. Skogsavdrag När du köper en skogsfastighet har du möjlighet att använda dig av skogsavdrag. Det betyder att du har rätt att undanta en viss del av dina avverkningsintäkter från beskattning. Syftet är att underlätta finansieringen av ditt inköp av fastigheten. När du säljer fastigheten får du återlägga skogsavdraget till beskattning. Skogsavdragets storlek är dels knutet till skogens anskaffningsvärde, dels till aktuella skogsintäkter. Utrymmet för skogsavdrag uppgår till 50 procent av den del av köpeskillingen som avser skog. Skogsavdragsutrymmet uppgår i sin tur till kronor (50 % av ). Samma år säljer Rolf en rotpost för kronor och leveransvirke för kronor. Då kan Rolf yrka skogsavdrag på x 50 % x 30 % = kronor. Därmed blir det kronor kvar av skogsavdraget som Rolf kan använda under kommande år. Gör du ett rationaliseringsförvärv, d v s köper en skogsfastighet som innebär att din brukningsenhet förbättras t ex att den blir större och bärkraftigare kan du nyttja skogsavdraget i en snabbare takt än 18

19 vid ett vanligt förvärv. Under förvärvsåret och de följande fem kalenderåren kan du nämligen yrka på avdrag för hela intäkten från en avverkningsrätt samt för 60 procent av intäkten från leveransvirke. Läs mer på om gällande regler för rationaliseringsförvärv. Ärver du fastigheten eller får den som gåva så skapas inga nya skogsavdrag, utan då övertar du den tidigare ägarens eventuella outnyttjade skogsavdrag. Räntefördelning När du har bestämt hur du vill fördela dina skogsinkomster över åren, kan du börja titta på det som kallas räntefördelning. Räntefördelning är ett bra alternativ om du ska använda inkomster från näringsverksamheten privat. Räntefördelning innebär att du får flytta inkomster från näringsverksamhet till inkomst av kapital med en beskattning på 30 procent. Hur mycket du får flytta beror på hur mycket eget kapital som finns i näringsverksamheten. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Som tillgångar räknas t ex skogsfastigheten och skogskonton medan banklån är ett exempel på skulder. Beräkningen av hur mycket som får flyttas, räntefördelningen, görs varje år. Det som inte nyttjas ett år får sparas till ett kommande år. Det går därför att ackumulera sparad räntefördelning så att du nästa gång du får en skogsinkomst kan använda hela det sparade utrymmet. Eftersom möjligheten till räntefördelning påverkas av många faktorer är det bra att ta hjälp av någon sakkunnig för att reda ut vad som är bäst för just dig! 19

20 Periodiseringsfond och expansionsfond Om du ska återanvända intäkterna i näringsverksamheten ett kommande år kan periodiseringsfond och expansionsfond vara alternativ till räntefördelning. När du sätter av pengar i en periodiseringsfond kan du skjuta upp inkomstbeskattningen till ett senare år. Därmed kan du jämna ut resultatet mellan olika år. Du får sätta av högst 30 procent av resultatet före avsättning till periodiseringsfond. Varje inkomstårs avsättning blir en egen fond, som måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter det år den skapades. Du kan alltså ha max sex periodiseringsfonder samtidigt. Pengarna är inte låsta på kontot och de behöver inte heller vara öronmärkta för något särskilt ändamål. EXEMPEL Kerstin har kronor i överskott efter räntefördelning Det betyder att Kerstin kan sätta av max kr x 30 % = kronor till en periodiseringsfond för Som enskild näringsidkare kan du också fondera vinstmedel i din verksamhet i en så kallad expansionsfond. Tanken med denna fond är att pengarna ska användas för att investera och utveckla din verksamhet ett kommande år. Inte heller i expansionsfonden är pengarna låsta på något särskilt konto. 20

21 21

22 Försäkra din skog Det kan vara väl investerade pengar att försäkra din skog ifall oturen är framme. Det gäller särskilt dig som har en större skogsfastighet. Det finns en uppsjö av olika skogsförsäkringar att välja mellan. Därför kan det vara bra att lägga lite tid på att jämföra dem så att du får ett alternativ som passar just dig och din skog. Som skogsägare har du inte bara din skog att ta hänsyn till det kan också vara bra att ha en ansvars-, rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som hjälper dig om du hamnar i en rättslig tvist eller blir skyldig att betala skadestånd. Fundera till exempel på om din skogsförsäkring täcker: Skogsbrand Snöskador Stormskador Svamp- och insektsangrepp Nyplanterad skog Översvämningar 22

23 För dig som vill veta mer Skog och skogsbruk Här kan du läsa mer om hur SCA kan hjälpa dig med olika tjänster. Här finns även nyheter, goda råd, broschyrer och mycket mer. Skogsstyrelsen har ansvar för frågor som rör skog och för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Att starta och driva eget företag Skatteverkets, Bolagsverkets och Tillväxtverkets hemsida för dig som vill starta eget företag, driver eget företag eller vill utveckla verksamheten. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om beskattning. Bokföringsnämndens allmänna råd för bokföring av enskild näringsverksamhet. Här finns goda råd om hur du sköter och brukar din skog. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och skogsbruket. SkogsSverige är en informationsplattform för allt som rör skogsnäringen och den sköts av Föreningen Skogen. Grafisk form: karminkom.se Foto: Michael Engman, Ola Kårén, Leif Milling, Tommy Andersson, Jörgen Westberg, Anders From och Per-Anders Sjöquist Tryck: Tryckeribolaget AB Augusti

24 Välkommen att kontakta någon av våra virkesköpare! Norrbottens skogsförvaltning Västerbottens skogsförvaltning Ångermanlands skogsförvaltning Jämtlands skogsförvaltning Medelpads skogsförvaltning Tel Tel Tel Tel Tel

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare 2013 Grattis! Nu är du äntligen ägare till den skog som du drömt om så länge. Eller har du bara råkat bli med skog? De flesta skogsägare har faktiskt ärvt sitt

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan 3 Sköta skogen själv eller leja bort? 3 Försäljning av virke 3 Betalningsplan 5 Det formella 6 De tre inkomstslagen 7 Neutral

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Dags att deklarera 2016

Dags att deklarera 2016 TEXT: SVERKER FORSÉN FORUM SVEASKOG Dags att deklarera 2016 Senast den 2 maj ska du lämna deklaration för beskattningsåret 2015 och senast den 15 april ska du få din Inkomstdeklaration 1 i brevlådan, såvida

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Juni 2008 1 Sammanfattning I denna promemoria föreslås att det i syfte att bl.a. underlätta

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Lagrådsremiss. Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 september 2010 Anders Borg Linda Haggren

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:21

Regeringens proposition 2010/11:21 Regeringens proposition 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Prop. 2010/11:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Bilaga. 1 Borttagande av periodiseringsfond. Offentligfinansiella effekter

Bilaga. 1 Borttagande av periodiseringsfond. Offentligfinansiella effekter Bilaga Offentligfinansiella effekter 1 Borttagande av periodiseringsfond I betänkandet föreslås att möjligheten att sätta av vinstmedel till periodiseringsfond upphör från och med 2016, för enskilda näringsidkare

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 29 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattningen

Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattningen Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattningen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-21-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 Förord Skatteutskottet beslutade den 25 oktober 2005 att göra en uppföljning

Läs mer

Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 2017

Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 2017 Skogsgårdens lönsamhetsrapport SPECIALRAPPORT OKTOBER 217 Skogsgårdens lönsamhetsrapport Skogsgårdens lönsamhetsrapport är en rapport från LRF Konsult som grundar sig på svenska skogsgårdars balans- och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren

Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2017:03 Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren Cash-flow analysis for the new forest owner Victor Vretlund Examensarbete i skogshushållning, 15 hp Serienamn:

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Näringsverksamhet med årsbokslut

Näringsverksamhet med årsbokslut 2005 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 INK1. Inkomstdeklaration

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer