Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com"

Transkript

1 Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare

2 Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom Vikten av att planera Betalningsplan och skogskonto Skogsavdrag Räntefördelning Periodiseringsfond och expansionsfond Försäkra din skog För dig som vill veta mer

3 Att äga skog är både roligt och stimulerande och det behöver inte vara varken krångligt eller tidsödande att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Nyckelordet är engagemang både vad gäller att sköta skogen utifrån de mål du har och att ha kontroll på ekonomin. Men det betyder inte att du måste göra allt själv. Medan en del väljer att vara involverade i det mesta som rör den egna skogen väljer andra att ta hjälp av dem som har mer tid eller kunskap. Oavsett vad du väljer, får du här några grundläggande ekonomiska tips som kan underlätta ditt skogsägande. 3

4 En plan för framtiden Skog är en resurs som ger dig som ägare många möjligheter och alla har sina individuella mål. En skogsägare vill förbereda sig och sin familj för ett kommande generationsskifte, en annan vill gå ner i arbetstid med hjälp av intäkter från sin skog medan den tredje vill köpa ett fritidshus. En skogsbruksplan, vi kallar det för PLUS Plan, är ett värdefullt hjälpmedel för att du ska kunna ta tillvara på alla värden i din skog och uppnå dina mål. Med en PLUS Plan kan du också lättare få grepp om framtida inkomster och utgifter. Skogsbruksplanen utgör alltså inte bara grunden för den skogliga planeringen utan också för den ekonomiska. Därför är det en stark rekommendation att du skaffar en plan om du inte redan har en. Med en skogsbruksplan får du en detaljerad beskrivning av din skog. Du får också skötsel- och åtgärdsförslag på både kortare och längre sikt, som utgår från dina mål. Dessutom kan du med största sannolikhet öka intäkterna i ditt skogsbruk. 4

5 5

6 Leja eller sköta skogen själv Att välja om du ska sköta din skog själv eller leja bort arbetsuppgifterna beror på flera faktorer: Hur mycket tid kan du lägga ner? Hur stor skogsfastighet har du? Hur långt ifrån din fastighet bor du? Hur mycket kunskap har du? Hur stort intresse har du? Det är vanligt att man som skogsägare lejer bort avverkningsarbetet men ägnar sig åt en del planering, röjning och plantering. Tänk på att inte ta på dig för mycket arbete det ska vara roligt att jobba i skogen. SCA erbjuder en rad tjänster som täcker skogsägarens hela behov av skogliga åtgärder, från avverkning och gallring till röjning och plantering. Vi hjälper också till med andra saker som rör ditt skogsbruk, som till exempel vägbyggnation. För den som vill ha experthjälp och någon som sköter om all skogsskötsel erbjuder SCA tjänsten PLUS Förvaltning. Det innebär att vi hjälper till med både planering och skötsel. Tillsammans med dig som markägare tar vi fram en långsiktig skötselplan för fastigheten, utifrån dina ekonomiska förutsättningar, behov och önskemål. Din virkesköpare din trygghet Att sälja virke eller göra upp om andra åtgärder i din skog kan i många fall vara en stor affär. Därför är det viktigt att du känner dig trygg med din kontaktperson, vilket vanligtvis är din virkesköpare. Virkesköparen kan svara på dina frågor och vara ett bollplank när du funderar på åtgärder. Virkesköparen kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra personer som t ex är specialiserade på skogsekonomi. 6

7 7

8 8

9 Skogsägare en egen företagare Att vara skogsägare innebär att du är en enskild näringsidkare, det vill säga en egen företagare. Som allt företagande är ditt skogsägande omgärdat av formella regler som rör bokföring, mervärdesskatt och deklaration. Ett bra grundtips är därför att skilja på din privata ekonomi och din skogsekonomi för att underlätta redovisningen. Se till att ha separata konton för det som rör din skogsnäring. Du kan också ha speciella bankkort kopplade till verksamheten för att ytterligare underlätta att hålla isär ekonomierna. Du som är nybliven skogsägare måste börja med att registrera dig genom att fylla i och skicka in en skatte- och avgiftsanmälan, blankett SKV 4620, till Skatteverket. På hemsidan finns många tips på hur du kommer igång med din näringsverksamhet. Redovisa moms Du är också skyldig att redovisa moms (mervärdesskatt). Moms på de inköp du gör (ingående moms) är avdragsgill, medan moms på det du säljer (utgående moms) är en skuld till staten. Mellanskillnaden mellan ingående moms och utgående moms ska du antingen betala in eller få tillbaka. De flesta skogsägare redovisar momsen en gång per år. Då lämnar du in en särskild blankett för detta i samband med att du lämnar din självdeklaration. Bokföringsskyldighet Som skogsägare är du enligt lag skyldig att sköta din bokföring. Det innebär att alla affärshändelser ska bokföras löpande. Ofta räcker det att ha bokföringen i en kassabok. För att ytterligare underlätta kan du välja en kassabok för skogsägare. Du kan också välja ett bokföringsprogram till din dator. Många banker erbjuder numera även bokföringssystem som är kopplade till internetbanken. Det kan i många fall vara tidsbesparande jämfört med att ha ett separat bokföringsprogram. Tänk på att din bokföring måste sparas i minst sju år, enligt bokföringslagen! 9

10 F-skatt eller FA-skatt Den som är egen företagare betalar F-skatt medan anställda betalar A-skatt. Som skogsägare kan du vara både egen företagare och anställd och då ska du ha en FA-skattsedel. Det betyder att din arbetsgivare gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter som vanligt på din lön. Om du stadigvarande har inkomster från din skogsfastighet betalar du själv in en preliminär F-skatt varje månad för att täcka skatt och egenavgifter för din näringsverksamhet. Aktiv eller passiv skogsägare Av skattemässiga skäl skiljer man på aktiv och passiv skogsägare. Du räknas som aktiv skogsägare om du arbetar 1/3 årsarbetstid, ca 500 timmar, i din skogsverksamhet. Om du har en mindre verksamhet kan det däremot vara lägre tidskrav för att du ska räknas som aktiv. Läs mer på 10

11 11

12 Skatta lagom Regelverket kring skatter är ganska omfattade, men att känna till skattesystemets möjligheter är en avgörande faktor för det ekonomiska resultatet. För den som tycker att det känns för krångligt eller inte har tid, finns det många specialister som erbjuder tjänster. Det kan vara en mycket god affär att ta hjälp av ett proffs, som hjälper dig att hitta de bästa ekonomiska lösningarna för ditt skogsbruk. SCA kan hjälpa dig att förmedla kontakt med duktiga rådgivare. Här går vi översiktligt igenom några viktiga saker att känna till. Tre inkomstslag Det finns tre olika slag av inkomster: 1. Inkomst av tjänst, d v s lön eller pension. 2. Inkomst av näringsverksamhet, d v s inkomst från jord och skog, hyreshus eller en rörelse. 3. Inkomst av kapital, d v s ränteinkomster, aktieutdelningar, privata låneräntor med mera. De tre inkomstslagen har skilda skattesatser. Fysiska personer betalar kommunalskatt på förvärvsinkomsten, alltså de sammanlagda inkomsterna av tjänst och enskild näringsverksamhet. Är inkomsterna höga tillkommer även statlig skatt. Inkomster av kapital beskattas däremot med en fast skattesats på 30 procent, oavsett storleken på inkomsterna. Att äga skog gemensamt Äger du en skogsfastighet tillsammans med andra beskattas varje delägare var för sig. Deklaration Ofta kan det vara väl värt att låta en kunnig sköta om deklarationen. Oavsett om du tar hjälp eller om du sköter deklarationen själv bör du tänka på att planera för kommande åtgärder och besluta hur eventuella inkomster ska användas. Då kan du eller den som hjälper dig göra en deklaration som stödjer dina mål. 12

13 13

14 Vikten av att planera En skogsavverkning skapar ofta stora intäkter vissa år och sedan följer vanligen ett antal år då man inte har några intäkter utan enbart kostnader. I skatteverktygslådan finns flera olika verktyg att ta till för att fördela skogsinkomsterna och därmed få en lägre beskattning. För att kunna få bästa möjliga utfall måste du dock planera och ha en bild av vad du vill uppnå i ditt skogsbruk så att du använder dig av rätt verktyg. Här kommer några exempel på verktyg som skogsägare ofta använder sig av. De kan kombineras på många olika sätt för att just du ska få bästa möjliga skattesituation. 14

15 Betalningsplan När du säljer skog i form av en rotpost, ett avverkningsuppdrag eller via leveransrotköp finns det en möjlighet att beskattas först när du väljer att ta ut pengarna. Det sker genom att du upprättar en betalningsplan i samband med att du gör upp om virkesaffären med din virkesköpare. Det innebär att du ska fördela utbetalningarna över minst två år och att utbetalningarna sker vid i förväg bestämda tillfällen. Det är enbart summan som betalats ut under året som tas upp till beskattning. Tänk på att du inte har rätt till en betalningsplan när du säljer leveransvirke, d v s virke som du har avverkat själv. Skogskonto Ett annat sätt att fördela skogsinkomsterna över flera år är att sätta in dem på ett särskilt skogskonto på en bank. När du avverkat får du sätta in upp till 60 procent av likviden på skogskonto. Du kan använda skogskonto även för leveransvirke, men då får du max sätta in 40 procent av likviden. Insättningen ger dig rätt till avdrag i din deklaration. När du tar ut pengar från kontot redovisas de som intäkt av näringsverksamhet och ska då beskattas. Som skogsägare väljer du själv när och hur stor andel av behållningen på skogskontot som du vill ta ut. Ett skogskonto får behållas i max tio år. 15

16 Betalningsplan jämfört med skogskonto fördelar och nackdelar En insättning på skogskonto måste i normalfallet tas ut inom tio år. En betalningsplan har inte någon sådan begränsning. En insättning på ett skogskonto uppgår i normalfallet endast till max 60 procent av ersättningen (40 procent för leveransvirke). När det gäller betalningsplan finns inga sådana begränsningar men betalningsplan gäller inte för leveransvirke. Den ersättning som betalas ut till dig i enlighet med din betalningsplan kan du sedan sätta in på ett skogskonto för att ytterligare skjuta på beskattningen. Ränta som du får på ditt skogskonto beskattas med en källskatt på 15 procent. Du som skogsägare får därför endast 85 procent av räntan, som i sin tur beskattas i näringsverksamheten när uttag görs från skogskontot. När du får ränta på pengar som är innestående i din betalningsplan betalar du ingen källskatt utan hela räntan beskattas i din näringsverksamhet. Utbetalningarna från betalningsplanen är fasta, till skillnad från skogskontot. Skulle något oförutsett inträffa kan det ge oönskade skattekonsekvenser om du måste bryta planen i förväg. Du måste öppna ett nytt skogskonto för varje beskattningsår. Tänk på att det i många fall kan vara bra att använda både skogskonto och betalningsplan! 16

17 17

18 Oftast finns det till exempel även byggnader eller åkermark på den fastighet man köper. Huvudregeln är att köpeskillingen ska fördelas enligt samma proportioner som taxeringsvärdet har för de olika delarna. Under ett beskattningsår får du göra skogsavdrag med högst 50 procent av beskattningsårets intäkt från avverkningsrätt (rotpost, leveransrotköp och avverkningsuppdrag). När du säljer leveransvirke får du göra skogsavdrag med 30 procent av intäkten. Det minsta skogsavdraget du kan yrka för ett enskilt år är kronor. Du kan göra avdrag vid flera tillfällen till dess att du har förbrukat ditt avdragsutrymme, alltså det totala belopp som du kan göra avdrag på. EXEMPEL Rolf köper en skogsfastighet för kronor. Skogsbruksvärdet utgör 80 % av taxeringsvärdet. Rolfs anskaffningsvärde blir då kronor. Skogsavdrag När du köper en skogsfastighet har du möjlighet att använda dig av skogsavdrag. Det betyder att du har rätt att undanta en viss del av dina avverkningsintäkter från beskattning. Syftet är att underlätta finansieringen av ditt inköp av fastigheten. När du säljer fastigheten får du återlägga skogsavdraget till beskattning. Skogsavdragets storlek är dels knutet till skogens anskaffningsvärde, dels till aktuella skogsintäkter. Utrymmet för skogsavdrag uppgår till 50 procent av den del av köpeskillingen som avser skog. Skogsavdragsutrymmet uppgår i sin tur till kronor (50 % av ). Samma år säljer Rolf en rotpost för kronor och leveransvirke för kronor. Då kan Rolf yrka skogsavdrag på x 50 % x 30 % = kronor. Därmed blir det kronor kvar av skogsavdraget som Rolf kan använda under kommande år. Gör du ett rationaliseringsförvärv, d v s köper en skogsfastighet som innebär att din brukningsenhet förbättras t ex att den blir större och bärkraftigare kan du nyttja skogsavdraget i en snabbare takt än 18

19 vid ett vanligt förvärv. Under förvärvsåret och de följande fem kalenderåren kan du nämligen yrka på avdrag för hela intäkten från en avverkningsrätt samt för 60 procent av intäkten från leveransvirke. Läs mer på om gällande regler för rationaliseringsförvärv. Ärver du fastigheten eller får den som gåva så skapas inga nya skogsavdrag, utan då övertar du den tidigare ägarens eventuella outnyttjade skogsavdrag. Räntefördelning När du har bestämt hur du vill fördela dina skogsinkomster över åren, kan du börja titta på det som kallas räntefördelning. Räntefördelning är ett bra alternativ om du ska använda inkomster från näringsverksamheten privat. Räntefördelning innebär att du får flytta inkomster från näringsverksamhet till inkomst av kapital med en beskattning på 30 procent. Hur mycket du får flytta beror på hur mycket eget kapital som finns i näringsverksamheten. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Som tillgångar räknas t ex skogsfastigheten och skogskonton medan banklån är ett exempel på skulder. Beräkningen av hur mycket som får flyttas, räntefördelningen, görs varje år. Det som inte nyttjas ett år får sparas till ett kommande år. Det går därför att ackumulera sparad räntefördelning så att du nästa gång du får en skogsinkomst kan använda hela det sparade utrymmet. Eftersom möjligheten till räntefördelning påverkas av många faktorer är det bra att ta hjälp av någon sakkunnig för att reda ut vad som är bäst för just dig! 19

20 Periodiseringsfond och expansionsfond Om du ska återanvända intäkterna i näringsverksamheten ett kommande år kan periodiseringsfond och expansionsfond vara alternativ till räntefördelning. När du sätter av pengar i en periodiseringsfond kan du skjuta upp inkomstbeskattningen till ett senare år. Därmed kan du jämna ut resultatet mellan olika år. Du får sätta av högst 30 procent av resultatet före avsättning till periodiseringsfond. Varje inkomstårs avsättning blir en egen fond, som måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter det år den skapades. Du kan alltså ha max sex periodiseringsfonder samtidigt. Pengarna är inte låsta på kontot och de behöver inte heller vara öronmärkta för något särskilt ändamål. EXEMPEL Kerstin har kronor i överskott efter räntefördelning Det betyder att Kerstin kan sätta av max kr x 30 % = kronor till en periodiseringsfond för Som enskild näringsidkare kan du också fondera vinstmedel i din verksamhet i en så kallad expansionsfond. Tanken med denna fond är att pengarna ska användas för att investera och utveckla din verksamhet ett kommande år. Inte heller i expansionsfonden är pengarna låsta på något särskilt konto. 20

21 21

22 Försäkra din skog Det kan vara väl investerade pengar att försäkra din skog ifall oturen är framme. Det gäller särskilt dig som har en större skogsfastighet. Det finns en uppsjö av olika skogsförsäkringar att välja mellan. Därför kan det vara bra att lägga lite tid på att jämföra dem så att du får ett alternativ som passar just dig och din skog. Som skogsägare har du inte bara din skog att ta hänsyn till det kan också vara bra att ha en ansvars-, rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som hjälper dig om du hamnar i en rättslig tvist eller blir skyldig att betala skadestånd. Fundera till exempel på om din skogsförsäkring täcker: Skogsbrand Snöskador Stormskador Svamp- och insektsangrepp Nyplanterad skog Översvämningar 22

23 För dig som vill veta mer Skog och skogsbruk Här kan du läsa mer om hur SCA kan hjälpa dig med olika tjänster. Här finns även nyheter, goda råd, broschyrer och mycket mer. Skogsstyrelsen har ansvar för frågor som rör skog och för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Att starta och driva eget företag Skatteverkets, Bolagsverkets och Tillväxtverkets hemsida för dig som vill starta eget företag, driver eget företag eller vill utveckla verksamheten. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om beskattning. Bokföringsnämndens allmänna råd för bokföring av enskild näringsverksamhet. Här finns goda råd om hur du sköter och brukar din skog. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och skogsbruket. SkogsSverige är en informationsplattform för allt som rör skogsnäringen och den sköts av Föreningen Skogen. Grafisk form: karminkom.se Foto: Michael Engman, Ola Kårén, Leif Milling, Tommy Andersson, Jörgen Westberg, Anders From och Per-Anders Sjöquist Tryck: Tryckeribolaget AB Augusti

24 Välkommen att kontakta någon av våra virkesköpare! Norrbottens skogsförvaltning Västerbottens skogsförvaltning Ångermanlands skogsförvaltning Jämtlands skogsförvaltning Medelpads skogsförvaltning Tel Tel Tel Tel Tel

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer