SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / medlemmar anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / 07. 52 000 medlemmar 3 700 anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi. Vi växer tillsammans"

Transkript

1 SE Södra 2006/07 SÖDRA 2006 / medlemmar anställda Skog, pappersmassa, trävaror, energi Vi växer tillsammans

2 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med sydsvenska skogsägare som medlemmar. Tillsammans äger de skogsgårdar med drygt hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Tillsammans äger medlemmarna en koncern med omfattande skoglig verksamhet och tillverkning av produkter som säljs på världsmarknaden. Södra är en av världens största tillverkare av pappersmassa, en stor aktör inom europeisk trävaruhandel, ledande på den svenska marknaden för interiörträprodukter och en av landets främsta leverantörer av biobränslen och grön el. Verksamhet Södra Skog Södra Skog försörjer koncernens industrier och energibolag med skogsråvara. Virket från medlemmarna motsvarade under året 16 procent av den totala avverkningen i Sverige. Södra Cell Södra Cell är världens tredje största producent av pappersmassa för avsalumarknaden. Tillverkningen sker vid tre massabruk i Sverige och två i Norge. Södra Timber Södra Timber producerar och levererar konstruktionsträ. Tillverkningen sker vid tio sågverk i södra Sverige. Sågverksrörelsen är landets tredje största. Gapro Gapro bedriver verksamhet på sex platser i Sverige, fem i Norge och en i Danmark. Företaget är en av Skandinaviens ledande tillverkare av interiörprodukter i trä. Södra Vindkraft Vindkraften är en helt ny verksamhet i Södra för produktion av förnybar energi. Södra Vindkraft kommer att utveckla vindkraft på såväl medlemsmarker i bra vindlägen, som i anslutning till de egna industrierna.

3 Follafoss Umeå Engesetdal Brumunddal Gardermoen Drammen Tofte Ockelbo Hedåker Arendal Huvudkontor Regionkontor Massabruk Sågverk Södras medlemsområde Gapro Plantskolor Sunds Unnefors Åtvidaberg Kisa Värö Ramkvilla Falkenberg Växjö Mönsterås Grimslöv Linneryd Traryd Orrefors Våxtorp Kallinge Långasjö Mörrum Ronneby Torsås Produkter/Kunder Andelar av koncernen Södra Skogs huvudprodukter är massaved, timmer och biobränslen. Merparten av leveranserna går internt till Södras industrier. Olika former av skoglig service utförs åt medlemmarna. Biobränslen levereras till bl a värmeverk, pelletsfabriker och industrier. Södra Cell producerar blekt sulfatmassa och CTMPmassa. Massan säljs främst till europeiska pappersbruk som tillverkar finpapper, magasinspapper, mjukpapper och specialpapper. Nettoomsättning 2007 Södra Cell 53% Södra Timber 18% Södra Skog 24% Gapro 5% Rörelseresultat 2007 Södra Cell 58% Södra Timber 33% Södra Skog 7% Gapro 2% Södra Timbers produkter är sågade och hyvlade trävaror av gran och furu för konstruktionsändamål och annan byggverksamhet. Största marknader är Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, USA och Japan. Gapro tillverkar ett brett sortiment interiörprodukter i trä och MDF, bland annat list, panel, golv och inredningsdetaljer. Kunderna finns främst inom byggvaruhandeln och olika träindustrier. Totalt MSEK Sysselsatt kapital 2007 Södra Cell 56% Södra Timber 12% Södra Skog 21% Gapro 3% Övrigt 8% Totalt MSEK Anställda 2007 Södra Cell 47% Södra Timber 24% Södra Skog 15% Gapro 10% Övrigt 4% Södra Vindkraft projekterar för vindkraftproduktion. Den gröna el som produceras kommer att säljas till kunder runt om i landet. Totalt MSEK Avser genomsnittligt sysselsatt kapital. Totalt I andelarna av nettoomsättningen ingår inte internleveranser. Andelarna av rörelseresultatet baseras på affärsområdenas samlade resultat.

4 Innehåll Detta är Södra flik Södra i korthet 1 Sammanfattning 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 6 Koncernekonomi i sammandrag 8 Femårsöversikt 10 Södra skapar värden 14 Strategier och mål 17 Medlemmar Verksamhet 22 Södra Skog 27 Södra Cell 31 Södra Timber 35 Gapro 38 Södra Vindkraft 41 Medarbetare 44 FoU Forskning och utveckling 47 Produktivitet 49 Hållbar utveckling Årsredovisning 58 Förvaltningsberättelse 62 Resultaträkning 64 Balansräkning 66 Förändring av eget kapital 67 Kassaflödesanalys 68 Bokslutskommentarer 73 Noter 88 Förslag till vinstdisposition 89 Revisionsberättelse Koncernens styrning 90 Så styrs Södra 93 Förvaltningsråd 94 Styrelse 96 Koncernledning Historik 98 En historia av engagemang och expansion Adresser

5 Sammanfattning Siffror och kommentarer nedan avser kalenderår om ej annat anges. Nettoomsättning Nettomsättningen ökade med 12 procent eller MSEK. Samtliga affärsområden noterade nya försäljningsrekord med ökade leveransvolymer och högre priser. Resultat Resultatet förbättrades som en följd av ökade volymer och/eller högre priser. Utfallet har påverkats av engångsposter som nedskrivningar, avsättningar och resultat från säkringar av valutor och priser. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital blev 15 procent. Målet är att avkastningen ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Antal anställda Ansluten medlemsareal, ha Virkesvolym, milj m 3 fub 19,2 18,2 24,1 15,5 14,9 Soliditet Soliditeten var 63 procent vid räkenskapsårets slut. Målet är 50 procent för att Södra ska kunna stå emot konjunktursvackor och andra påfrestningar. Antal anställda Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till personer, varav 406 utanför Sverige. Många medarbetare pensioneras de närmaste åren och ett målmedvetet rekryteringsarbete pågår mot utvalda högskolor och universitet. Virkesvolym Till följd av stormen Per var virkesvolymerna högre än normalt. Självverksamheten bland medlemmarna var rekordhög. Utdelningsförslag För räkenskapsåret 2006/2007 föreslår styrelsen en utdelning med 19,5 procent på insatskapitalet och 12,5 procent på virkesleveranserna, sammanlagt MSEK. På förlagsinsatser utdelas 31 MSEK enligt avtal. Dessutom föreslås en insatsemission med 40 procent på innestående inbetalt insatskapital. Styrelsens förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 88. Södras klimatavtryck Södras engagemang för hållbar utveckling är långsiktigt och omfattar hela produktionskedjan från frö till färdig produkt. Södra bidrar till en minskad klimatpåverkan. Medlemmarnas skogar binder koldioxid och verksamheten bidrar till minskade utsläpp av koldioxid genom leveranser av biobränslen, fjärrvärme och andra biprodukter som ersätter olja. Läs mer på sidorna SÖDRA 06/07 1

6 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Stormen Per i januari 2007 präglade verksamheten under hela året. Med investeringar för fortsatt energieffektivisering är fokus fortsatt stor på hållbar utveckling. Ett 20-tal vindkraftverk ska byggas på egen mark. Dessutom projekteras för ett stort antal vindkraftverk på arrenderad medlemsmark. Medlemsområdet utökades och koncernen fortsatte att växa både genom ökad försäljning och genom förvärv. 2 SÖDRA 06/07

7 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Vad satte mest prägel på räkenskapsåret 2006/2007? Leif Brodén: Utan tvekan att det i inledningen av 2007 kom ännu en stor storm, som fällde drygt 15 miljoner kubikmeter skog, varav drygt hälften på Södramedlemmarnas marker. Det var den andra bokslutsperioden i rad som blev märkt av en storm. Lars-Eric Åström: Med stormen Per följde faran för en okontrollerad insektsinvasion. Tack vare stora insatser från Södra, Södramedlemmar, andra aktörer och sommarens regn lindrades granbarkborrens svärmningar och därmed räddades stora värden åt skogsägarna. Leif: Stormen blev ändå kostsam för Södra. De kvalitetssänkningar som Per orsakat belastar resultatet med närmare 200 miljoner kronor. Vad har stormarbetet efter Per inneburit? Leif: När stormen slog till hade vi alla arbetet med stormen Gudrun i färskt minne. Dagen efter stormen stod vi där ännu en gång med ett helt nytt läge på grund av en storm. Medarbetarnas arbete med att samla in uppgifter och forma en handlingsplan gick nästan på rutin. Efter en vecka presenterade vi den strategi som i huvudsak höll ända in i mål. En av de viktigaste principfrågorna var att hålla fast vid den prisnivå på virket som rådde innan stormen, trots det stora överutbud som stormen innebar. Lars-Eric: Medlemmarnas beredskap för en ny storm var mycket god och det blev en rivstart efter stormen. Det visade sig i att självverksamheten har varit rekordhög. Av de 8 miljoner m 3 fub som föll på medlemmarnas marker har skogsägarna själva tagit hand om 40 procent, drygt 3 miljoner m 3 fub. Det kan jämföras med att normalt brukar procent av medlemmarnas virkesleveranser vara upparbetat av dem själva. Medlemmarna byggde upp mycket kunskap och resurser efter stormen Gudrun. Detta har betytt mycket för den höga självverksamheten och det goda arbetsresultatet efter Per. Vad blev fel i stormhanteringen? Leif: Jämfört med ett normalläge ökar graden av ovisshet om de rätta lösningarna efter en storm. Både vi och ansvariga myndigheter underskattade stormen Pers omfattning. Och vi underskattade till en början den stora arbetsinsats som skulle komma att krävas. I slutändan blev det 60 procent mer stormvirke än vad vi räknade med i januari. Men personal och medlemmar klarade av det. Jag tror att alla som arbetat intensivt med stormhanteringen har stärkts i sin syn på vad de kan klara av i framtiden. Vad har Södra lärt sig av två stora stormar så nära inpå varandra? Lars-Eric: Jag tror att det är omöjligt att planera för stora stormar. Men självförtroendet hos både medlemmar och personal ökar naturligtvis för varje avklarad stormdrabbning. En annan lärdom är att det finns många osäkerhetsmoment att hantera, eftersom upparbetningen pågår under en så lång period. Vår företagsform gör det möjligt att hantera ersättningsfrågan i två steg genom pris och stormlikvid, som var fallet efter Gudrun. Det är också viktigt att nå ut med information till alla drabbade, men också till dem som inte drabbats. Vår modell förutsätter ett solidariskt beteende och det kräver stor förståelse från dem som inte drabbats. Södra fick efter stormen Per hantera 60 procent mer virke än den första uppskattningen. Av 8 miljoner kubikmeter tog medlemmarna hand om 40 procent. Alla som arbetat intensivt med stormhanteringen har stärkts i sin syn på vad de kan klara i framtiden. SÖDRA 06/07 3

8 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet Vad är bakgrunden till att Södra satsar stort på vindkraft? Leif: Inom energiområdet har det öppnat sig flera historiska affärsmöjligheter och vindkraften är en av dem. Uppmärksamheten kring klimatfrågan och halten av koldioxid i atmosfären i kombination med stort beroende av fossilt bränsle formar globalt en jordmån för nya energilösningar och en politik där alternativa energikällor är i fokus. Situationen innebär en grogrund för lönsamma investeringar i exempelvis vindkraft och i princip allt som är kopplat till effektivare energianvändning och energibesparingar. Det innebär i sin tur att de flesta stora investeringar som Södra gör, oavsett om det är inom massaproduktion eller inom sågverk, räknas hem just nu tack vare sin energibesparande effekt. Lars-Eric: Vindkraften är jungfruligt område för de flesta. En historisk chans att investera för framtiden har öppnat sig. Det goda med vindkraften är inte bara att vi når ytterligare en lönsam källa till förnyelsebar energi. Det är också ett genombrott för skogsbruket, vad gäller möjlighet till ökad avkastning på skogsmarken. Skogsägare vana vid omloppstider på 70 till 80 kanske 90 år och glest mellan intäktstillfällena får plötsligt chans till en verksamhet som ger kassaflöde från skogsfastigheten varje år. Alla skogsägare äger inte mark med tillräckliga vindar för att möjliggöra att ett vindkraftverk uppförs på just hans eller hennes mark. Men medlemskapet innebär en andel i Södras strategi att genomföra betydande investeringar i vindkraft både på mark ägd av företaget och via arrenden på medlemsmark. En annan orsak till att vi i Södra sedan hösten 2006 engagerar oss i vindkraften är de nya större vindkraftverken. Tidigare var varje vindkraftsatsning inte större än att en ensam markägare kunde göra investeringen med en rimlig risk. Dagens betydligt större vindkraftverk kräver i högre grad samverkan mellan markägare. Detta passar väl in i Södramodellen. Vilka andra stora investeringar väntar? Leif: Som sagt, mätt i totalt värde är energieffektivisering en ledande parameter när vi tittar på lönsamheten i huvuddelen av våra investeringar. Cirka 80 procent av de totala investeringarna på nära 3 miljarder kronor som vi för närvarande utvärderar är energirelaterade. Styrelsen föreslår åter en högre utdelning än den långsiktiga utdelningspolicyn. Varför? Lars-Eric: Utdelningsförslaget för 2006/2007 motsvarar cirka 40 procent av vinsten. Till detta kommer en insatsemission som motsvarar 11 procent av årets resultat. Efter förra bokslutsperioden 2005/2006 delade Södra ut hela vinsten. Det ska jämföras med det långsiktiga utdelnings målet som är minst en tredjedel av vinsten. Bakgrunden till förslagen om förhöjd vinstutdelning är framför allt att vi har en exceptionell tid bakom oss med två stora stormar inom loppet av två år. För flertalet Södramedlemmar så har detta inneburit en period med en ny verklighet med begränsade möjligheter till planerad avverkning. Antingen genom att stormar tagit ned en stor del av skogen i förtid eller genom att avverkning av stående skog skjutits upp. Samtidigt presterar koncernen ett starkt resultat, så utrymmet finns. Vi har alltså sett behoven och vi har medlen. Därmed har vi kunnat utnyttja styrkan som samverkan i Södra ger. Hade vi sålt virket till rådande De flesta stora investeringar som Södra gör räknas hem tack vare de stora energibesparingarna. Det finns en stor potential hos medlemmarna att öka sina leveranser till Södra. Leif Brodén Lars-Eric Åström 4 SÖDRA 06/07

9 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet marknadspriser och inte förfogat över industrivinsten hade de senaste årens stora utdelningar inte varit möjliga. Hur utvecklades produktiviteten? Leif: Produktivitetsförbättringen mättes till 1,6 procent Vi ska komma ihåg att den siffran är naggad i kanten av stormen Per och kvalitetsfallet på det stormfällda virket. För hela bokslutsperioden den 1 juli 2006 till den 31 december 2007 ökade produktiviteten nästan två procent. Varför växer Södra? Lars-Eric: Södra tog under 2007 över verksamheten i Bohuslän och Dalsland från Mellanskog nya medlemmar har tillkommit från det nya området. Steget in i Bohuslän och Dalsland är naturligt med de industrietableringar vi nu förfogar över såväl i Norge som i Sverige. Leif: Konkurrensen om råvaran är hög och kommer att öka i takt med att utbudseffekten efter exempelvis stormarna Gudrun och Per klingar av. Södras tillväxtstrategi kräver ökade virkesleveranser och därför är jag glad över förtroendet som alla nya medlemmar visar Södra, både i Bohuslän, Dalsland och på andra ställen. Vi måste ta tillvara flera möjligheter för att öka virkesfångsten. Den gradvisa tillväxten inom massaproduktionen kompletterades under 2007 med förvärv av sågverket i Åtvidaberg från Barony och köpet av en sågverkstomt i Billingsfors. Gapro fortsatte sin tillväxtstrategi med företagsköp i både Sverige, Norge och Danmark. Lars-Eric: Fortfarande finns det en stor potential hos våra medlemmar att öka sina leveranser till Södra. På kort sikt kan de leverera en högre andel av sina avverkningar och på lång sikt genom ett intensivare skogsbruk. Genom satsningen Kraftsamling skog, som drog i gång under 2007, sprider vi kunskapen om dessa intensivare metoder. På ett stort antal demonstrationsgårdar visas tillväxthöjande åtgärder i praktiken, lätt tillgängliga för alla skogsägare. Hur bidrar Södra till hållbar utveckling? Leif: Skogen kan i princip lösa klimatfrågan. Genom ett globalt stopp för avskogning och i stället återbeskogning och skogsbruk enligt svensk tillväxtmodell kan påbyggnaden av koldioxid i atmosfären stoppas. Södras bidrag är fortsatta lönsamma investeringar i energieffektiviserande åtgärder som samtliga minskar behovet av fossilbränslebaserad energi. Vi har i princip redan tagit bort hela behovet av fossil olja i vår massaproduktion. Vår affär i förnyelsebar energi omfattar nu el från vindkraft och ångturbiner, varmvatten till fjärrvärmenät, vit och brun pellets och biobränsle från skogsråvara inklusive stubbar. Vi visar också vårt bidrag till en hållbar utveckling med vår tro på byggande i trä, som är det bästa sättet att lagra koldioxid. Inom loppet av några år har vi ökat vår sågverksproduktion med 50 procent. Vi bedriver och stöder aktivt forskning och utveckling för ökat byggande i trä. Dessutom är lister och golv i trä just nu vårt snabbast växande affärsområde. Lars-Eric: Skogen är en unik produktionsresurs som genom en ökad och effektivare produktion bidrar till hållbar utveckling. När vi till exempel planterar och röjer våra skogar bidrar vi till en ökad och hållbar produktion av en fantastisk råvara. Skogen och skogsbruk enligt svensk modell kan i princip lösa klimat frågan. Södras bidrag till hållbar utveckling är fortsatta lönsamma investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Affären i förnyelsebar energi växer. SÖDRA 06/07 5

10 Koncernekonomi i sammandrag Resultaträkning MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto 6 7 Resultat efter finansnetto Nettoomsättning och resultat per verksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK Södra Skog* Södra Skogsenergi Södra Timber Gapro Södra Cell Övrigt/elimineringar Koncernen *Från 2007 ingår Södra Skogsenergi i Södra Skog. Anmärkning: Kommentarerna och siffrorna i tabellerna avser kalenderåren och inte räkenskapsperioderna. Balansräkning MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Kassa, bank, korta placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintressen 3 Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder (inkl skatteskuld) Summa eget kapital och skulder Kassaflöde MSEK Medel från årets verksamhet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde En tioårig expansion Produktion sågade trävaror m Produktion massa ton SÖDRA 06/07

11 Resultat Koncernens nettoomsättning ökade med MSEK till MSEK. Samtliga affärsområden noterade nya försäljningsrekord, som en effekt av större volymer och/ eller högre priser. Prishöjningar på pappersmassa och sågade trävaror vägde mer än väl upp effekterna av en svagare dollar. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK (1 551). Affärsområdena hade genomgående tillfredsställande lönsamhet. Södra Timber redovisade det största resultat lyftet, som en effekt av uppsvinget på trävarumarknaden. Även Södra Skogs och Gapros resultat förbättrades. Södra Cells resultat minskade något, främst som följd av ökade ved- och kemikaliekostnader. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 15 procent. Under den senaste femårsperioden har avkastningen i snitt varit 12 procent. Balansräkning Södras soliditet var vid årets slut 63 procent (58). Balansomslutningen uppgick till MSEK (15 118). På tillgångssidan ökade rörelsefordringarna med 281 MSEK, främst på grund av högre priser. Värdet på varulagret var högre än normalt på grund av virkeslagringen efter stormfällningarna. Eget kapital ökade till MSEK (8 709). Det in - betalda och emitterade insatskapitalet svarade för MSEK (1 765). Räntebärande skulder minskade betydligt, då externa lån i föreningen löstes med 667 MSEK. Vid årsskiftet bestod Södras externa upplåning enbart av lån från medlemmarna. Kassaflödet uppgick till 289 MSEK ( 31). Rörelsekapitalbindningen minskade något, till skillnad från 2006 då kapitalbindningen ökade kraftigt i spåren av stormen Gudrun. Investeringarna uppgick till MSEK (1 142) och avsåg främst massabruken, Södra Timbers och Gapros företagsförvärv samt Södra Skogs förvärv av skogsmark i Baltikum. Styrelsens förslag till vinstdisposition innebär att MSEK överförs till medlemmarna. På förlagsinsatser sker utdelning enligt avtal. Virkesleveranser Milj m 3 fub Nettoomsättning MSEK SÖDRA 06/07 7

12 Femårsöversikt Försäljning och resultat, MSEK Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansnetto Kapital, MSEK Balansomslutning Sysselsatt kapital Eget kapital Investeringar Kassaflöde efter investeringar Nyckeltal, % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Soliditet Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Volymer Virkesvolym, milj m 3 fub 19,2 18,2 24,1 15,5 14,9 Leveranser biobränslen, m 3 s Produktion trävaror, m Gapros försäljning, MSEK Produktion massa, ton Elproduktion, GWh Övrigt Ansluten medlemsareal, ha Medlemmarnas virkesleveranser, milj m 3 fub 12,0 12,0 16,8 7,9 7,4 Antal anställda Valutakurser Massapriser Trävarupriser SEK USD/ton SEK/ton SEK/m3 10,00 9,00 8,00 7, , EUR/SEK USD/SEK Källa: ECB Dollarn fortsatte att försvagas under Noteringen mot den svenska kronan var 7,00 i början av året och 6,47 vid årets slut. USD/ton SEK/ton Källa: RISI USD-listpriser barrsulfat till Europa De dollarbaserade massapriserna fortsatte att stiga kraftigt under Ökningen i svenska kronor blev dock mindre. Genomsnittliga leveranspriser, sydsvenska sågverk Priserna på trävaror fick ett lyft under 2006 från att dessförinnan ha varit ganska stabila under flera år. Mot slutet av 2007 började priserna sjunka. 8 SÖDRA 06/07

13 Definitioner Sysselsatt kapital Balansomslutning minus rörelseskulder, skatteskulder och avsättningar för skatter Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus ränteintäkter Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto minus 28% schablonskatt Genomsnittligt eget kapital Investeringar Exklusive aktier, andelar och företagsförvärv Operativt kassaflöde Kassaflöde efter investeringar Soliditet Eget kapital Balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder Eget kapital Nettolåneskuld Skillnad mellan likvida medel och räntebärande skulder plus räntebärande avsättningar SÖDRA 06/07 9

14 Södra skapar värden Södra skapar värde i flera steg genom god skogsvård, möjligheterna till gynnsam avsättning av virke, ägarskapet i egen vidareförädlande industri och genom näringspolitisk påverkan. Medlemmarna och deras skogsfastigheter är grunden för allt värdeskapande inom Södra. Södra arbetar aktivt för att medlemmarna ska kunna äga och bruka sin skog utan krångliga regler. Att vara medlem i Södra är gratis. Medlemmarna har tillgång till rådgivning och utbildning om hur skogen kan skötas. Södra erbjuder också skogliga tjänster från skogsvård till slutavverkning, tjänster som skapar värden i skogen. Ägare av en modern skogsindustrikoncern Genom den ekonomiska föreningen äger skogsägarna de industrier som vidareförädlar virket. Södra arbetar långsiktigt för att vara konkurrenskraftigt på en global marknad. Idag är Södra är en av världens ledande leverantörer av pappersmassa och en av Europas främsta producenter av trävaror. Som delägare i en modern skogsindustrikoncern får medlemmarna avsättning för sin skogsråvara som vidareförädlas till produkter för den internationella marknaden. Förfoganderätten en central fråga Med en aktiv näringspolitik och med opinionsskapande värnar Södra medlemmarnas intressen inom skogsbruket och deras rätt att äga och bruka sin skog. Förfoganderätten till den enskilda fastigheten är en central fråga och utgångspunkten för Södras näringspolitiska insatser. Målet är att värna de enskilda skogsägarnas rätt att bruka och ta ansvar för sin skog utan krångliga regler. Det näringspolitiska arbetet drivs ofta tillsammans med övriga skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna. Insatskapital är ett riskkapital Det kostar inget att bli medlem i Södra. I stället deltar man med riskkapital, så kallade insatser, vilka dras från medlemmens virkeslikvid vid affär med Södra. Det finns ett tak för insatsskyldigheten på 600 kronor för varje hektar produktiv skogsmark. Ingen behöver heller betala insats för mer än 200 hektar. Medlemmarna har möjlighet att betala in mer insatskapital om de vill. Allt fler väljer också att göra detta, eftersom insatskapitalet är underlag för vinstutdelning. Medlem kan också få insatskapital emitterat (se sidan 12). Insatserna tillhör medlemmarna, men föreningen disponerar pengarna under medlemskapet och betalar utdelning på insatskapitalet. 10 SÖDRA 06/07

15 Södra skapar värden Södra tar tillvara även de små medlemmarnas intressen. Margareta Ekedahl-Karlström, Landvetter Vinstens fördelningsgrunder Den primära intäkten för en skogsbrukare är betalning för sålt virke virkeslikvid. Södras medlemmar får på olika sätt också del av industrins vinst. Vinstutdelningen ska uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt, mätt över en konjunkturcykel. Det är föreningsstämman som beslutar om vinstutdelningen efter varje verksamhetsår. Utdelning på insatskapital och virkesleveranser Utdelningen fördelas som en ränta på insatskapital och på värdet av de virkesleveranser som medlemmen gjort under året, så kallad efterlikvid. Inriktningen är att hälften av utdelningen fördelas med insatskapitalet som grund och hälften med virkesleveranserna som grund. Efter stormen Gudrun beslutade stämman 2006 att dela ut hela vinsten till medlemmarna. Det var en exceptionell åtgärd för att kompensera de stormdrabbade. Utdelningen fördelades till större delen efter leveranserna av stormfällt virke, men det blev även utdelning på insatskapitalet. Mitt arbete som företagsledningskonsult upptar mycket av min tid. Därför är det bekvämt och tryggt att låta Södra sköta jobbet med skogen. Anders Caesar, Kungsbacka SÖDRA 06/07 11

16 Södra skapar värden Medlemmarna får del av vinsten som uppkommer i industrin. Minst en tredjedel av resultatet före skatt delas ut. Insatsemission Insatsemission innebär att en del av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till medlemmarnas individuellt ägda insatskapital. Beräkningsgrunden för kommande vinstfördelning blir större, men insatskapitalet står till Södras förfogande så länge man är medlem. En insatsemission gjordes senast Förlagsinsats Södra har vid två tillfällen erbjudit medlemmarna att teckna förlagsinsatser som löper över minst fem år med årlig utdelning. Erbjudandet har även riktats till anhöriga och anställda. Lånekonto Som medlem har man ett konto i Södra där utdelningar placeras om man inte begär att få dem utbetalda. Södra lånar alltså pengar av medlemmen. Dessa pengar står till fritt för fogande för ägaren och ger en ränta som står sig väl i jämförelse med vanliga bankkonton. Skogslån Utöver lånekontot kan en medlem även placera pengar hos Södra genom att teckna ett skogslån, där Södra lånar pengar av medlemmen. Bindningstiden är sex månader och ger ännu högre ränta till medlemmen. Kapitalplacering i Södra Det finns även möjlighet för medlemmar att placera pengar i Södra till förmånlig ränta. 12 SÖDRA 06/07

17 Södra skapar värden Förädlingskedjan Samtliga siffror på denna sida avser Verksamheten i Södras affärsområden har omräknats till en genomsnittsgård. Totalt finns över sådana gårdar i Södra. Genomsnittsgården Areal: 62 hektar/gård I skogen Södra Skog försörjer koncernens industrier och energibolag med skogsråvara. Under 2007 motsvarade virket från medlemmarna 16 procent av den totala avverkningen i Sverige. Nyplantering: 37 miljoner plantor Avverkning i Södra Skogs regi: 8,0 milj m 3 fub Leveransvirke från medlemmarna: 4,0 miljoner m 3 fub Rörelseintäkt: 115 MSEK Antal anställda: plantor/gård 180 m 3 fub timmer/gård 130 m 3 fub massaved/gård 13 m 3 s biobränsle/gård Råvaruanskaffning Från medlemmar 12,0 milj m 3 fub Nettouttag ur terminallager 0,6 milj m 3 fub Från övriga leverantörer 6,6 milj m 3 fub Försäljning Extern försäljning Massaved 2,7 milj m 3 fub Timmer 3,2 milj m 3 fub Biobränsle 0,7 milj m 3 s Till egen industri för förädling Massaved 9,1 milj m 3 fub Timmer 3,5 milj m 3 fub Förädling Södra Cell är världens tredje största producent av blekt sulfatmassa. Tillverkningen sker vid tre massabruk i Sverige och två i Norge. Vid massabruken förädlas 9,1 milj m 3 fub massaved. Södra Timber producerar konstruktionsträ vid tio sågverk i södra Sverige. Sågverksrörelsen är landets tredje största. Vid sågverken förädlas 3,5 milj m 3 fub timmer. Gapro är en av Skandinaviens ledande tillverkare av lister, paneler och golv. Produktionen sker på tio platser. Råvaran kommer från Södra Timber och externa sågverk. Antal anställda Försäljning förädlad skogsråvara Volym Sverige/ Norge 0,5 milj ton massa Export 1,6 ton milj massa Sverige 0,5 milj m 3 trävaror Export 1,1 milj m 3 trävaror Sverige/ Norge/ Danmark Export 55 ton massa/gård 43 m 3 trävaror/gård Huvudmarknader Västeuropa Sverige, Storbritannien och Nederländerna Skandinavien Försäljningsvärde MSEK MSEK 848 MSEK SEK/gård Rörelseresultat MSEK 586 MSEK 43 MSEK SEK/gård SÖDRA 06/07 13

18 Södras strategier och mål Till grund för strategin ligger föreningens verksamhetsidé: att främja medlemmarnas skogsbruk. Detta sker genom att ta tillvara skogsråvaran, förädla den i egen industri och sälja på en internationell marknad. Strategi Internationellt fokus Södras försäljning har internationellt fokus. Två tredjedelar av försäljningen sker utanför Sverige. Huvudmarknaden för koncernens produkter är Europa. Medlemmarnas intresse Södra kombinerar medlemmarnas intresse som både råvaruleverantörer och ägare. Med sin industri säkrar Södra en ändamålsenlig avsättning av skogsråvaran till marknadsmässiga priser. Södras industrier måste tillhöra de bästa inom sina olika verksamhetsområden för att leva upp till ägarnas krav. Konkurrensförmåga God kunskap om kundernas behov, om effektiv industriproduktion och om skoglig skötsel och produktion ger Södra konkurrensförmåga. Fokus på värdeskapande löper längs hela kedjan i verksamheten, från markberedningen hos Södramedlemmen fram till slutkunden på världsmarknaden. Produktivitet I koncernen sker ett omfattande produktivitetsarbete där grundbulten är de förbättringsförslag som kommer från medarbetarna. Produktivitetsarbetet är inriktat på sådant som Södra kan påverka: sättet att arbeta, processer, kostnader och investeringar. Energi Energi blir ett allt viktigare verksamhetsområde för flera av Södras affärsområden. Södra har en stor bioenergipotential. Energiintäkterna kommer under de närmaste åren att växa i betydelse. Södras ambition är att vara Europas ledande skogsindustriföretag inom olika former av bioenergi. Södra Timber hög aktivitet inom sågverkssektorn Södra räknar med hög aktivitet inom sågverkssektorn under de närmaste åren, med fortsatta investeringar och utbyggnad av produktionskapaciteten. Södra Timber fokuserar på lönsamhet bland annat genom produktivitetsförbättringsprogrammen. 14 SÖDRA 06/07

19 Strategier och mål Södra Cell långfibrig massa och kundtjänster Södra Cell fortsätter sin huvudstrategi med långfibrig massa som huvudprodukt. Samtidigt utvecklas utbudet av tjänster till kunderna genom PulpServices. Ledstjärna för de kommande åren är lönsam tillväxt för att möta ökad internationell konkurrens. Ökad produktivitet, minskade inköpskostnader och anpassning av organisationen är medel i det arbetet. Södra Skog ökar virkesförsörjningen Tillväxtstrategierna för de olika industriverksamheterna ska möjliggöras av Södra Skogs arbete med att öka virkesförsörjningen till Södra under de närmaste åren. Potentialen i medlemmarnas skogar, ökade externa inköp och skogsförvärv är några av de faktorer som är stöd i den strategin. Södra Skog intensifierar samtidigt arbetet med att öka affärsområdets produktivitet. Försäljningen har internationellt fokus. Huvudmarknaden för Södrakoncernens produkter är Europa. Gapro effektivitet och expansion Gapro är med sina interiörträprodukter marknadsledande inom flera segment i Sverige, Norge och Danmark. Affärsområdet fortsätter sin strategi att bygga mervärden genom logistik, produktmix och kundservice. Strategin fokuseras på kostnadseffektiv produktion och fortsatt expansion genom förvärv. Södra Vindkraft snabb utbyggnad Efter de senaste årens framgångar inom hållbara energikällor utökar Södra sin satsning på vindkraft. Södra Vindkraft är från 1 januari 2008 ett eget affärsområde. Beslut har tagits om att investera i ett tjugotal vindkraftverk på koncernens mark. Nästa steg är att Södra med hjälp av Södra Vindkraft agerar nav för vindkrafts- Lina Turesson, Södra Cell FoU SÖDRA 06/07 15

20 Strategier och mål Ett långsiktigt mål är att produktiviteten ska öka med minst 2 procent om året under en femårsperiod. satsande medlemmar, vilket väntas leda till uppförandet av ett större antal nya vindkraftverk. I nuläget pågår förberedelsearbetet för vindkraftverk på medlemmarnas marker. Viktiga mål Södra har fastställt ett antal långsiktiga koncernmål. Bland dessa ingår: Effektivitetsmål Produktiviteten i koncernen ska öka med minst 2 procent per år under en femårsperiod. Delar av verksamheten har högre interna produktivitetsmål. Bedömningen är att det historiska realprisfallet för företagets produkter fortsätter under de närmaste åren. Genom produktivitets arbetet ska Södras konkurrensförmåga stärkas och lönsamheten upprätthållas, trots fallande realpriser. Finansiella mål Målet för avkastningen på sysselsatt kapital är 10 procent över en konjunkturcykel. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Vinstutdelningen ska uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt, mätt över en konjunkturcykel. Personal- och medarbetarmål Kompetensutveckling av medarbetarna ska stärka konkurrenskraften. I Södra definieras kompetens som kunskap, vilja och förmåga. Södra vill ha bort arbetsskadorna. Detta arbete innebär bland annat tydligare uppföljning av tillbudsrapportering, arbete med riskanalyser och utbildning i skydd och säkerhet. Ett första delmål är att minska arbetsskadefrekvensen till högst 10. Under 2007 var frekvensen 20. Vinstutdelning och insatsemissio MSEK Avkastning på sysselsatt kapital % Soliditet % Vinstutdelning och insatsemission MSEK /06 06/07* Avkastningen på sysselsatt kapital var i genomsnitt 12 procent under den gångna femårsperioden. Målet är minst 10 procent Soliditeten uppgick till 63 procent. Målet är minst 50 procent /06 06/07* Utdelning på insatskapital Stormefterlikvid Utdelning på virkesleveranser Insatsemission * Föreslagen utdelning Utdelning på insatskapital Stormefterlikvid Utdelning på virkesleveranser Insatsemission * Föreslagen utdelning 16 SÖDRA 06/07

21 Medlemmar Storm och skogsskydd präglade året I januari 2007 drabbades medlemmarna av en ny storm. Självverksamheten spelade en viktig roll för att snabbt klara av upparbetningen och för att begränsa risken för insektsangrepp. Näringspolitiskt gjordes insatser för att hävda äganderätten vid olika typer av intrång. Siffror och kommentarer nedan avser kalenderår om ej annat anges. Södra ägs gemensamt av skogsägare i södra Sverige. Den ekonomiska föreningen är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst, oavsett insatskapital och storlek på skogsfastighet. Genom samverkan i Södra stärker medlemmarna skogsgårdens ekonomi, och utvecklar familjeskogsbruket och landsbygden i södra Sverige. Medlemmen betalar ingen avgift för att vara med i föreningen. Varje medlem bygger i stället upp ett insatskapital genom avdrag vid virkesleveranserna. Insatskapitalet återbetalas när medlemskapet upphör. Genom en vinstutdelning som normalt grundar sig på insatskapitalet och värdet av levererat virke under verksamhetsåret får medlemmarna del av resultatet från Södras skogliga och industriella verksamhet. Vid årets slut uppgick det sammanlagda insatskapitalet i Södra till MSEK. Av detta var 705 MSEK inbetalt och MSEK emitterat kapital. Medlemmarna är också ägare till en stor skogsindustrikoncern, leverantörer av skogsråvara, långivare och kunder som köper tjänster och varor av företaget. De medlemmarna får genom Södra tillgång till en rad skogliga tjänster och är samtidigt ägare till en stor skogsindustrikoncern. n Leverantörer till Södras industrier Föreningens uppgift är att trygga att medlemmarna får avsättning för sin skogsråvara till marknadsmässiga priser. Under 2007 tog föreningen emot 12 miljoner m 3 fub virke från medlemmarna, samma volym som under Det ska jämföras med en normal årsvolym på cirka 8 miljoner m 3 fub. Lånar ut pengar till föreningen Medlemmarna är föreningens största och vid årsskiftet enda långivare. Inlåningen från medlemmarna uppgick vid årsskiftet till MSEK fördelat på lånekonto MSEK, skogslån 52 MSEK och betalningsplaner 731 MSEK. Medlemmarnas placeringar i förlagsinsatser uppgick till 117 MSEK. Såväl vår skogsfastighet som vårt medlemskap i Södra har gått i arv i flera generationer. Claes-Göran & Erna Claesson, Häcksvik Köper tjänster och varor Medlemmarna köpte under 2007 varor och tjänster för MSEK. Huvuddelen, MSEK, avsåg avverkningsuppdrag. Andra tjänster som Södra erbjuder sina medlemmar är skogsvård, skogsbruksplaner, plantor, redskap och certifiering enligt PEFC. SÖDRA 06/07 17

22 Medlemmar Med jämna mellanrum görs enkäter bland medlemmarna. Svaren på frågorna i senaste enkäten visar att medlemmarna generellt är mycket nöjda med Södras arbete. Medlemsorganisationen på högvarv Hösten 2006 präglades av en återgång till mer normal verksamhet efter stormen Gudrun. Medlemsaktiviteterna inriktades på skogsvård som markberedning, återplantering av hyggen och röjning. På skogsdagar och skogskvällar var temat den framtida skogsskötseln, trädslagsval och hantering av restbestånd. Säkerhetsarbetet uppmuntrades och ett hundratal cirkelledare utbildades för det frivilliga motorsågskörkortet. Den bilden förändrades i ett slag av stormen Per. För att förhindra angrepp av granbarkborren på stående skog var det viktigt att snabbt ta hand om de nya stormvolymerna. Medlemsorganisationen mobiliserades för information, utbildning och rådgivning. Stormfällningen bestod den här gången av strödda vindfällen och färre brötar, och upparbetningen lämpade sig därför väl för självverksamma. Södra bedrev en intensiv kampanj för säkerheten i skogen och motorsågskörkortet. Cirka 100 skogsskyddsombud utbildades, fler än fångstvirkesfällor byggdes och över skogsägare deltog vid skogsskyddsdagar och -kvällar. Utbildningsprojektet Kraftsamling Skog drogs igång av Södra och LRF Skogsägarna. Tillväxten på skogsgårdarna kan med bättre skogsskötsel öka med 20 procent. Särskilda handledare har utbildats bland förtroendevalda. Under hösten påbörjades utbildning av ledare för studiecirklarna om hur lönsamheten kan förbättras genom effektiv föryngring, dikesrensning, rätt röjning, samt gallring och avverkning i rätt tid. I projektet som pågår till och med 2010 har också demonstrationsgårdar och gårdsvärdar utsetts. Vid årsmötena redovisades resultatet av stormhanteringen efter Gudrun, utdelningsförslag, näringspolitik, marknad och översyn av stadgar. Föreningsstämman Vid föreningsstämman i Norrköping beslutades att dela ut hela rörelseresultatet för 2005/06. Genom utdelningen tillfördes medlemmarna MSEK i efterlikvid på det virke de levererat till stormvillkor och 238 MSEK i utdelning på insatskapitalet. Utöver detta delades 24 MSEK ut på förlagsinsatser. Vid stämman ändrades stadgarna samtidigt som de fick en språklig modernisering. Bland de viktigare förändringarna kan nämnas att medlemskap förutsätter att man äger eller arrenderar minst fem hektar produktiv skogsmark, samt att styrelsen kan anmoda en medlem som avverkat men inte levererat virke till föreningen under de fem senaste åren att säga upp sitt medlemskap. Stämman behandlade också motioner om vinstutdelningen, handlingsplan för könsfördelningen bland de förtroendevalda, arbete med information och verksamhet för barn och ungdomar samt virkesmätning. Till nya ledamöter i föreningsstyrelsen valdes Gunilla Aschan och Anders Ripström. För räkenskapsåret 2006/07 är styrelsens förslag till föreningsstämman i maj 2008 en vinstdelning på sammanlagt MSEK. På insatskapitalet föreslås en utdelning med 19,5 procent, på virkesleveranserna med 12,5 procent och som insatsemission 40 procent på inbetalt innestående insatskapital. På förlagsinsatser blir utdelningen 31 MSEK. Utvidgat verksamhetsområde Södras geografiska verksamhetsområde utvidgades 1 januari 2007 då Mellanskog överlät verksamheten i Bohuslän och Dalsland. Skogsägarna i området kan söka medlemskap i Södra som också tog över personal och kontor. Medlems organisationen i det nya området Bohus-Dal består av två skogsbruksområden och ordförandena ingår i Södras förvaltningsråd. Operativt är det ett skogsbruksområde. Under året fördes diskussioner mellan Södra och Dansk Skovforening om medlemskap i Södra. Olika arbetsgrupper utreder förutsättningarna. Under året tillkom nya medlemmar, varav i Bohuslän och Dalsland. Nettoökningen var cirka Medlemsundersökning För fjärde gången genomfördes en medlemsundersökning. Enkätsvaren visar hur nöjda medlemmarna är med sitt medlemskap och ger också en bild av vilka mål de har med sitt skogsbruk, vem som påverkar besluten om skogliga åtgärder och om de kan tänka sig att vidta åtgärder för att öka tillväxten och avverkningen. Den övergripande nöjdheten i form av ett medlemslojalitetsindex blev 87 på en hundragradig skala. Viktigast för nöjdheten är bra skoglig service och avsättning för råvaran, men också affärsmässighet och att Södra betalar ett marknadsmässigt pris. Sedan den första medlemsundersökningen 1998 kan man se tydliga förändringar i medlemskåren. Idag är exempelvis fler kvinnor medlemmar, samägandet ökar liksom andelen utbor. 18 SÖDRA 06/07

23 Medlemmar Näringspolitiskt arbete i spåren efter Per Efter stormen Per agerade Södra för extra medel till stormdrabbade enskilda vägar, förenklade regelverk och förlängning av stödinsatser efter Gudrun. Många skogar intill naturreservat riskerar angrepp av granbarkborre. Södra har drivit på om ersättning från staten och tillsammans med LRF förhandlat fram ersättningsnivåer och kriterier för skadeberäkning, med länsstyrelsen i Kronoberg som motpart. Resultatet av förhandlingen blev senare Naturvårdsverkets modell. Under 2007 blev skydd av skogsmark genom naturreservat och biotopskydd en allmänt het fråga. Skogsstyrelsen gjorde en fördjupad utvärdering av miljömålet Levande skogar och presenterade ett förslag om att avsätta ytterligare hektar skogsmark fram till Södra och LRF Skogsägarna reagerade starkt på förslaget och ansåg att det nuvarande målet först borde uppnås och effekterna analyseras. Många skogsägare ifrågasatte reservatsprocesserna. Södra medverkade genom medlemsstöd och lyfte fram äganderätten vid förhandlingar med myndigheterna. Kraftbolagen och Banverket påskyndade arbetet med att trädsäkra regionnät och viktiga järnvägar. Tillsammans med LRF genomfördes ett stort antal markägarmöten för att hjälpa markägarna med juridisk och äganderättslig kunskap. Svenska Kraftnäts projekt Sydlänken en 400-kilovoltsledning mellan Hallsberg och Hörby med alternativa sträckningar i luften eller marken var en intrångsfråga som berörde många medlemmar. I skogs- och viltfrågor gjordes insatser genom utbildning av viltombud och opinionsbildande insatser kring betestryck, tillgång till foder och jakt. Södra efterlyser större hänsyn till markägarna och att lokala, omfattande betesskador inventeras och dokumenteras. Vattenfrågorna inom skogsbruket uppmärksammades genom vattenmyndigheternas arbete med vattenförvaltning. Ett antal vattenförbund ombildades till vattenråd där Södra arbetade intensivt för att få med representation ska alla vattentäkter ha skyddsföreskrifter. Behovet att rensa och underhålla befintliga diken blev tydligt efter stormarna. Södra arbetade för att öka förståelsen för detta och en förenkling av aktuellt regelverk. Eget kapital MSEK Södras upplåning MSEK Medlemmarnas virkesleveranser Milj m 3 fub Övrigt eget kapital Medlemmarnas förlagsinsatser Emitterade insatser Inbetalda insatser Totalt eget kapital uppgick till 10,4 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder kronor avsåg inbetalt och emitterat insatskapital. Lån från övriga Lån från medlemmarna Efter att Södra löst lån under 2007 består upplåningen i princip enbart av lån från medlemmar. Medlemmarnas virkesleveranser uppgick till 12 miljoner m 3 fub. De senaste tre årens leveranser är påverkade av stormarna. SÖDRA 06/07 19

24 Medlemmar Lönsamheten på skogsgården Diagrammet nedan visar lönsamheten på Södras typgård under de senaste fem åren. Typgården är en skogsgård med 100 hektar produktiv skogsmark, som normalt avverkar efter skogsbruksplan och levererar allt virke till Södra på uppdragsbasis. Skogsnettot beräknas på en genomsnittlig virkesintäkt för Södras medlemsleveranser under Från intäkten dras kostnader för avverkning, skogsvård och övriga kostnader som till exempel vägunderhåll och försäkringar. I skogsnettot ingår inte efterlikvid och Södras vinstutdelning. Typgården är en fiktiv fastighet vars resultat inte direkt kan översättas till en verklig fastighet eftersom förutsättningarna varierar med areal, bonitet och virkesförråd. Lönsamheten Lönsamheten påverkades av högre skogsvårdskostnader efter stormen Gudrun och efter stormen Per, vilket även drabbade typgården. Den nedblåsta volymen uppgick till 350 m 3 sk. Till detta ska läggas 200 m 3 sk som avverkats Typgårdens lönsamhet genom kant- och resthuggningar efter Gudrun samt gall- SEK/ha ring. Avverknings- och upparbetningskostnader efter stormen Per har viktats mot Södras genomsnittliga kostnader. Hänsyn har tagits till återbeskogningsstödet vid uträkning av föryngringskostnader på hyggesareal efter Gudrun, se årsberättelsen för 2005/06. Skogsnettot efter upparbetning av stormvirket efter Per och efter kostnader för vägar, skogsvård, försäkringar, skogsbruksplan med mera blev 759 kronor per hektar. Till detta ska läggas en utdelning på avverkningsintäkterna med 211 kronor per hektar och på det totala insatskapitalet om 152 kronor per hektar. Utöver denna utdelning erhåller typgården en insatsemission motsvarande 122 kronor per hektar. För att beräkna typgårdens insatskapital används det genomsnittliga insatskapitalet i Södra per medlemshektar. Lönsamheten för typgården uppgår till kronor per hektar för perioden 1 juli december 2007, vilket kan jämföras med lönsamheten för perioden 1 januari juni 2006 som var 983 kronor per hektar. Fler uppgifter om typgårdens lönsamhet finns att läsa på medlemsnätet via hemsidan Typgårdens lönsamhet SEK/ha /06* /06* 07 Försäkring Skattereduktion Vinstutdelning** Skogsnetto * Inkluderar första halvåret 2006 ** Vinstutdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser Försäkring Skattereduktion Vinstutdelning** Skogsnetto * Inkluderar första halvåret 2006 ** Vinstutdelning avser utdelning på insatskapital och virkesleveranser Utdelning insatskapital Stormefterlikvid 20 SÖDRA 06/07

25 Fullt upp med motorcykeln, hundarna och skogen Jag bodde inne i Skene i några år, men där var det för trångt. Närmare skogen är det som gäller. Att vara skogsägare ger en känsla av frihet samtidigt som jag gillar att ha ansvar för att sköta den. Inger Toompea jobbar som busschaufför. Hon kör allt från skolbussen som tar barn från Hajomstrakten till Borås, till långfärdsbussen som tar semesterfirare till sitt resmål. När hon inte rattar bussar gillar hon att köra sin ögonsten en modern variant av sextiotalsmotorcykeln Triumph Bonneville. Eller att vara med sina hundar: tre strävhårstaxar, en wachtel och en stövare. Eller att jaga. När nu tiden finns för en engagerad skogsägare. Åren satt Inger i förtroenderådet för Marks skogsbruksområde. Nu är hon med i valberedningen för hon gillar att vara med och påverka. Hon är bosatt på gården som hennes mormor och morfar köpte 1926 och skogen på 70 hektar är en viktig del av hennes liv. De senaste åren har varit mer arbetsamma än vanligt, med stormarna Gudrun och Per. Då har hjälpen och råden från Södra varit värdefulla. Och det är bra killar som jobbar för Södra i trakten, berättar Inger. SÖDRA 06/07 21

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

SÖDRA. Innehåll. Södra Skogsägarna. Södra Skog. Södra Timber Kinda. Gapro. Södra Cell. Södra Vindkraft SÖDRA

SÖDRA. Innehåll. Södra Skogsägarna. Södra Skog. Södra Timber Kinda. Gapro. Södra Cell. Södra Vindkraft SÖDRA SE Innehåll 8 Södra Skogsägarna Södra 28 Skogsudden 35 89 Växjö 47-89 Södra Skog Region Väst Södra Skog 43 24 Väröbacka 34-62 8 Skogsudden 35 89 Växjö 47-89 Region Syd Södra Skog 375 86 Mörrum 454-55 Södra

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Korta fakta om koncernen Omsättning 17 miljarder kronor

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skoglig verksamhet Avverkning, skogsvård, rådgivning, transporter med mera 19 verksamhetsområden i 3 regioner

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Skogen, friheten och ansvaret

Skogen, friheten och ansvaret Att leva med sektorsmål och marknadstryck Vad styr produktions- och miljöarbetet i en skogsägarförening och virkesorganisation Gustaf Aulén Södra Skogen, friheten och ansvaret Skogsstyrelsen, Borås 110407

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer