Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog"

Transkript

1 UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog

2 BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi är Finlands mål att öka de förnybara energikällornas andel till 38 procent (28,5 procent 2011). Skogsindustrin producerar 70 procent av all förnybar energi i Finland. Energivirke är virke som används för energiproduktion i kraftverk och i hushåll. Vid sidan om traditionell brännved utgörs skogsenergi av hyggesrester, klenvirke och stubbar. Hyggesrester eller grot är grenar och trädtoppar. Klenvirke är stammar med liten diameter som tas tillvara på gallringsytor. Trä är en förnybar naturtillgång och energi som producerats av hyggesrester är kolneutral beträffande växthusutsläpp. I Finand togs cirka 5,2 miljoner kubikmeter skogsenergi tillvara UPM:s andel var cirka en tredjedel. EU:s målsättning är, att år 2020 en femtedel av all producerad energi och 10 % av energin som används i trafiken kommer från förnybara energikällor. Många fördelar med drivning av skogsenergi Drivning av skogsenergi sänker kostnaderna för skogsförnyelsearbeten och förbättrar resultaten av skogsförnyelse. Markberedning och plantering underlättas och kvaliteten på arbetet förbättras. Mest grot uppkommer på grandominerade förnyelseytor. Stubbar bryts endast på förnyelseavverkningsytor och drivningen av dessa minskar risken för spridning av rotticka. Stubbar med liten diameter lämnas kvar och dessutom lämnas naturvårdsstubbar kvar på hygget för att trygga mångfalden. I unga gallringsskogar tas stammar med liten diameter tillvara som energivirke. 2 3

3 upm ENERGIVIRKES- DRIVNINGSPAKET, ETT SMIDIGT SÄTT......ATT FÅ EN PRODUKTIV SKOG Skogsenergi drivs på ett hållbart sätt DET ÄR LÖNSAMT FÖR SKOGSÄGAREN ATT SÄLJA SKOGSENERGI Skogsägaren får rotprisinkomster, vilket förbättrar skogsbrukets lönsamhet Drivning av hyggesrester och stubbar effektiverar markberednings- och planteringsarbetet Drivning av hyggesrester och stubbar förbättrar kvaliteten på skogsförnyelsen och sänker kost naderna Stubbrytning minskar risken för att rotticka sprids Skogsenergin ger skogsägaren inkomst För drivning av skogsenergi görs ett avverkningskontrakt upp med skogsägaren. Beträffande hyggesrester och stubbar grundar sig priset vanligen på mängden gagnvirke som drivits på hygget. Klenvirke som tas tillvara vid beståndsvårdande avverkningar mäts och prissätts som ett separat virkesslag. Drivning av skogsenergivirke ökar både mängden virke som uppkommer på hygget och skogsägarens rotprisinkomster. Vid drivning och odling av skogsenergi följs rekommendationerna för god skogsvård. De har gjorts upp i brett samarbete mellan forskare i branschen, industrin och miljöorganisationer. Vi skaffar skogsenergi endast från hyggen som lämpar sig för drivning. Kriterierna som tillämpas garanterar att energivirkesuttaget är tillräckligt och att näringsbalansen samt miljöfaktorerna har beaktats. Med tanke på näringsämnena driver vi inte energivirke på kargare tillväxtplatser. Vi sörjer för vattenskyddet genom att lämna kvar zoner längs vattendrag och diken där stubbrytning inte utförs. Dessutom lämnas värdefulla livsmiljöer och området i deras omedelbara närhet helt utanför drivningen av skogsenergi. Rätt utförd drivning av skogsenergi är en del av ett skogsbruk som är hållbart både med tanke på ekonomin och miljön. Skogsenergin lagras i avverkningsområdet vid vägkanten före transporten för att öka energiinnehållet och för att barren ska falla av. Hyggesresterna används i den mån det är möjligt under följande eldningsperiod. Stubbar kan lagras längre vid vägkanten för att öka energiinnehållet och för att minska orenheterna i stubbarna. 4 5

4 upm är föregångare i den nya skogsindustrin Ett bra resultat både för skogen och skogsenergin UPM har deltagit aktivt i utvecklingen av drivning av skogsenergi och resultatet är god kvalitet på skogen och skogsenergin. Vi övervakar hela tiden kvaliteten på verksamheten och utbildar aktörer inom energivirkesdrivning. Vi har nått en god verksamhetsnivå som bekräftats av tredje parten. Olika metoder har utvecklats för drivning av energivirke. Vid drivning av energivirke i unga gallringsskogar används flerträdsanordningar med vilka flera stammar kan drivas samtidigt. Stubbrytning utförs med en gripare som lämpar sig för drivningen och som monterats fast på en grävmaskin UPM producerar och använder skogsenergi Efter år 2000 har UPM investerat över en miljard euro i produktion av förnybar energi, främst biomassabaserad kombinerad produktion av elektricitet och värme. I Finland har UPM ett flertal egna och delägda kraftverk. Dessutom säljer bolaget energivirke även till andra värme- och kraftverk. Energivirket från din skog kan utnyttjas i en anläggning på din ort eller i ett närområde. UPM har som mål att bli en allt större förädlare och producent av virke och biomassa. Vi är en föregångare i den nya skogsindustrin. VISSTE DU DETTA OM SKOGSENERGI? Skogsenergi är inhemsk förnybar energi. Den är viktig för nationalekonomin eftersom anskaffningen av skogsenergi skapar nya arbetsplatser inom hela virkesanskaffningsområdet och förädlingen möjliggör nya inhemska investeringar, produkter och arbetsplatser. För att tygla klimatförändringen är det Finlands mål i EU:s energi- och klimatstrategi att 38 procent av all energiförbrukning är förnybar energi För närvarande producerar skogsindustrin 70 procent av all förnybar energi i Finland. 6 7

5 UPM Skog PB Valkeakoski TFN Papper: UPM Finesse premium silk 200 g 8

Kriterier för gruppcertifiering

Kriterier för gruppcertifiering Finlands PEFC-standard Kriterier för gruppcertifiering på skogscentrals- eller skogsvårdsföreningsnivå PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Kriterier för gruppcertifiering på skogscentrals- eller skogsvårdsföreningsnivå

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

ENERGIANVÄNDNINGEN I FINLAND

ENERGIANVÄNDNINGEN I FINLAND ENERGI SOM FÖRNYAS ENERGIANVÄNDNINGEN I FINLAND Här i Norden behöver vi energi till många ändamål. Under de mörka och kalla vintermånaderna går det energi till belysning och uppvärmning. Störningsfri el-

Läs mer

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

METSÄ group ÅrSrEdoviSning

METSÄ group ÅrSrEdoviSning METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG Röj i tid för bättre ekonomi i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Text och foton: Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Tabeller,

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

SAMMANDRAG. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17

SAMMANDRAG. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17 SAMMANDRAG Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17 1 SKOGSRESURSER Av Finlands totala landareal är 87 % d.v.s. 26,3 miljoner hektar klassificerad som skogsbruksmark. Skogsbruksmarken är på

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt 1. MINISTERNS ÖVERSIKT Ledningens översikt Årets höjdpunkt för ministeriet och ministrarna var EUordförandeskapet. Det inofficiella ministermötet i Uleåborg utgjorde startskottet för unionens framtida

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

FSC-certifieringen en revolution i skogen

FSC-certifieringen en revolution i skogen ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC ANNONS SKOGENEn tidning från Svenska FSC FSC mitt i 217 miljoner IKEA-kataloger trycks på FSC-certifierat papper sid 6 Så

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer