LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL"

Transkript

1 LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

2 Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär 70 % av den förnybara energiförbrukningen. Biobränslen används framför allt för värmeproduktion, men även inom transportsektorn och för elproduktion. Användningen av bioenergi är ojämnt fördelad inom EU och det finns en stor ökningspotential. Bioenergi produceras av råvaror från skogen och jordbruket inklusive energigrödor, samt avfall. Att använda biobränslen istället för fossila bränslen minskar utsläppen av koldioxid samtidigt som bioenergi är en lokal energikälla vilket ökar graden av självförsörjning på energi och skapar arbetstillfällen på landsbygden. För att göra bioenergi konkurrenskraftigt på marknaden är det viktigt med stöd och uppmuntran från myndigheterna, och särskilt från de lokala myndigheterna. En möjlighet för att gynna användningen av bioenergi, och för att säkerställa en direkt och omedelbar effekt, är att utveckla och implementera en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI.

3 LOKALA HANDLINGSPLANER FÖR BIOENERGI har den fördelen att lokala myndigheter kan vara mer flexibla när det gäller att anpassa sig till de lokala förhållandena, till exempel genom att använda lokala initiativ och lokala outnyttjade resurser. På den lokala nivån finns det också en möjlighet att fokusera på de socioekonomiska fördelar som uppstår när användningen av bioenergi ökar, såsom arbetstillfällen, investeringar och ekonomiska bidrag till regionen, kompetensutveckling samt uppfyllandet av lokala miljömål och miljökrav. Samtidigt minskar de lokala utsläppen av växthusgaser och användningen av förnybar energi ökar. Projektet POLI-BIOMASS anser att de lokala myndigheterna ska ha en nyckelroll när det gäller att öka användningen av bioenergi. Genom att utveckla och implementera en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI kan åtgärder som underlättar användningen av bioenergi genomföras. De lokala myndigheterna måste även agera som föregångare för att stimulera bioenergimarknaden samt skapa modeller som bygger på deras erfarenheter av att använda bioenergi. Inom projektet POLI-BIOMASS kommer ett nätverk av kommuner som är föregångare inom bioenergi att skapas.

4 Viktiga åtgärder för att främja bioenergi i kommuner med färre än invånare För att utveckla en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI är det nödvändigt att analysera hur mycket energi och bioenergi som används idag i kommunen för värme- och elproduktion samt för transporter. Det är också viktigt att undersöka den lokala tillgången på biomassa (skog, jordbruk, energigrödor, avfall), den lokala produktionen av biobränslen (pellets, briketter, biodiesel) samt vilka produktionsanläggningar som finns (värme- och kraftvärmeverk). För att kunna sätta upp mål i handlingsplanen är det också viktigt att analysera hur stor den framtida potentialen för bioenergi är. Nästa steg är att sätta upp mål för den LOKALA HANDLINGSPLANEN FÖR BIOENERGI. Målen kan vara både kvalitativa (landsbygdsutveckling, hållbar utveckling, ökad grad av självförsörjning på energi, användning av lokala resurser) och kvantitativa (produktion av biobränslen, användning av bioenergi, minskad energiförbrukning).

5 Därefter ska åtgärder och insatser för att nå de uppsatta målen definieras. Dessa kan vara av teknisk eller ekonomisk natur eller handla om utbildning eller informationsspridning. Bioenergi för värme- och elproduktion samt för transporter ska inkluderas. Åtgärderna och insatserna ska vara konkreta, mätbara och uppnåeliga och syfta till att öka användningen av bioenergi på lokal nivå. Både målen och åtgärderna måste sättas upp individuellt för varje kommun eftersom alla kommuner har olika förutsättningar. Det finns emellertid några potentiellt viktiga åtgärder för att främja bioenergi i kommuner med färre än invånare och dessa listas nedan: 1. Allmänt a. Informationskampanj om möjligheterna att använda bioenergi på lokal nivå. b. Identifikation, stöd och främjande av företag i den lokala bioenergikedjan med fokus på flaskhalsar och svagheter. c. Finansiella subventioner för att öka användningen av bioenergi för värme, el och transporter, till exempel reducerad moms, skattelättnader, bidrag. d. Bioenergiutbildning för kommunens tekniska personal. 2. Tillgång på biomassa a. Främja användningen av lokala resurser för bioenergi, till exempel rester från skogsbruket och skogsindustrin och jordbruksgrödor och rester från jordbruket. b. Främja plantering och användning av energigrödor. c. Separera organiskt avfall för produktion av biogas och brännbart avfall för värme- och elproduktion. 3. Bioenergi för värmeproduktion a. Främja byte av pannor som eldas med olja, kol eller naturgas till biobränsleeldade pannor, till exempel genom informationskampanjer och bidrag. b. Främja användningen av biomassa för fjärrvärmeproduktion för att ersätta fossila bränslen. c. Implementera strategier för grön offentlig upphandling.

6 4. Bioenergi för elproduktion a. Främja den småskaliga elproduktionen från biobränslen, till exempel genom informationskampanjer och bidrag. 5. Bioenergi för transportsektorn a. Främja produktionen och användningen av biodrivmedel b. Utred möjligheten att använda fordon som drivs med biodrivmedel inom kommunens verksamhet. Ansvaret för att implementera varje åtgärd måste definieras. Slutligen måste ett kontroll- och övervakningssystem användas för att visa att målen är uppnådda.

7 Mall för åtagande Projektet POLI-BIOMASS anser att de lokala myndigheterna ska ha en nyckelroll när det gäller att öka användningen av bioenergi. Genom att utveckla och implementera en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI kan åtgärder som underlättar användningen av bioenergi genomföras. Härmed förklarar projektet POLI-BIOMASS sitt stöd till (namn på kommunen) att utveckla och implementera en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI i (namn på kommunen). Kommunen.... förbinder sig härmed till att utveckla och implementera en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI (bilaga 1) i samarbete med deltagarna i projektet POLI-BIOMASS (ett delprojekt i BIO-EN-AREA)....kommun representerad av Datum och ort, signatur Projektet POLI-BIOMASS representerat av Datum och ort, signatur

8 Mer information Är din kommun intresserad av att utveckla och implementera en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Mer information finns hos din lokala POLI- BIOMASS partner. Sydöstra Sverige (Blekinge, Kalmar, Kronoberg) Energikontor Sydost (ESS) Castilla y León, Spanien Burgos Provincial Energy Agency (AGENBUR) Tartu region, Estland Polvamaa Development Center (PDC) Sydöstra Irland Tipperary Energy Agency (TEA) Projektet POLI-BIOMASS finns även på webben och på Facebook!

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Rapport mars 2012 Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Journalnummer: 2011-4372 Svenska Bioenergiföreningens

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer