Bioenergi. grot. Biokraft DME B100. Hållbarhetskriterier. Fjärrvärme. Biogas. Välkommen till: Styrmedel. Pellets ILUC. Flis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bioenergi. grot. Biokraft DME B100. Hållbarhetskriterier. Fjärrvärme. Biogas. Välkommen till: Styrmedel. Pellets ILUC. Flis"

Transkript

1 23-24 OKTOBER Stockholm Välkommen till: Inblick Styrmedel grot Bioenergi Svebios utbildning för framtidens bioenergiproffs Hållbarhetskriterier Biokraft m 3 sk B100 DME Åkerbränslen fub Skogsbruk Pellets Fjärrvärme ILUC Foto: Andrew Rich Biogas Arrangerat av: Flis Arrangerat av:

2 ONSDAGEN 23 oktober Studiebesök på Söderenergi i Södertälje Välkommen och introduktion av deltagarna Den internationella bioenergimarknaden, Bioenergins framtid och Svebios roll Biobränslen kan omvandlas till värme i pannor av olika storlekar, alltifrån enkla villapannor till stora kraftvärmeanläggningar, där man också producerar el. Förbränningstekniken anpassas efter de olika typerna av biobränsle, men också efter de miljökrav myndigheterna ställer. En modern biobränsleanläggning innehåller ett stort antal delar för bränslehantering och inmatning, panna, turbin och generator, efterbehandling i froma av reningsutrustning och askhantering. Det finns många olika typer av pannor. Föreläsningen ger en översikt över förbränningsteknik för biobränslen och förklarar några av de vanligaste teknikerna. Föreläsare: Niklas Berge Niklas Berge är civilingenjör och har varit verksam inom Studsvik Energiteknik och TPS Termiska Processer som forskningschef, marknads- och försäljningschef. Niklas är tidigare ledamot av Svebios styrelse Rundvandring på Söderenergi Igelsta kraftvärmeverk är ett Sveriges största i sitt slag och stod klart i december Genom förbränning av biobränslen som t.ex. skogsflis produceras fjärrvärme och el. Totalt produceras cirka 2,9 TWh värme och 540 GWh el per år. De tre pannorna är på cirka 100 MW styck LUNCH Transport tillbaka till Stockholm Den internationella bioenergimarknaden, Bioenergins framtid och Svebios roll Handeln med biobränslen ökar. Pellets har blivit en global handelsvara. För att gynna handeln behövs standardisering av produkterna och marknadsplatser där man kan handla och etablera prisnivåer, både för spothandel och terminshandel. Utvecklingen av index skapar ökad säkerhet och transparens. Det finns också en växande marknad för utrustning, teknik och konsulttjänster. Affärskontakterna gynnas av mötesplatser, som mässor och konferenser. Föreläsningen handlar om hur handeln med biobränslen och bioenergiutrustning växer, och vilken roll Svebio kan spela för att stimulera denna utveckling. Föreläsare: Gustav Melin, Svebio Gustav Melin är vd i Svebio och agronom. Han har varit verksam i bioenergibranschen hela sitt yrkesverksamma liv, under många år som vd för Agrobränsle, ett företag som utvecklade odling och skörd av salix, en snabbväxande bioenergigröda.

3 14.30 Biobränslen från skogsbruket Skogen är Sveriges största resurs för bioenergi. Till en början utnyttjades enbart biprodukter från skogsindustrin, som bark, spån, flis, svartlut och tallolja, så kallade sekundära skogsbränslen. Men under senare år har man alltmer börjat ta vara på restprodukter i skogsbruket, så kallade primära skogsbränslen. Grot, grenar och toppar, utvinns på en tredjedel av Sveriges hyggen. Småträd från röjningar och gallringar och stubbar är andra primära skogsbränslen, kring vilka det nu sker ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Föreläsningen handlar om hur vi idag utvinner trädbränslen i skogsbruket och hur vi kan öka utbytet och förbättra ekonomin i framtiden. Föreläsare: Maria Iwarsson Wide, Skogforsk Maria Iwarsson Wide arbetar inom Skogsbränsleprogrammet på Skogforsk och är specialist på avverkningsmetoder och klenträd. Maria har även arbetat som virkesköpare och med investeringar och uppföljningar. Maria är även ledamot av Svebios styrelse Kaffe och frukt Fasta bränslen - marknader för flis och pellets Den dominerande delen av svensk bioenergianvändning består av fasta bränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Marknaden växte fram genom att man tog vara på biprodukter vid sågverk och massabruk bark, flis och spån. Idag vidareförädlas en stor del av sågspånen till pellets, och pellets är nu en viktig handelsvara även globalt. Pellets används både i värmeverk och i villor. Från att ha varit uteslutande ett lokalt bränsle är flis idag ett bränsle som transporteras på längre avstånd med tåg och båt. Terminaler för biobränsle växer upp runtom i landet. Föreläsningen handlar om olika typer av fasta bränslen och hur marknaden fungerar för dessa. Föreläsare: Lars-Erik Larsson, PelletsFörbundet Lars-Erik Larsson är ordförande i PelletsFörbundet och tidigare anställd på Svebio Biobränslen för transporter Transportsektorn är fortfarande till över 90 procent beroende av fossila drivmedel, även om användningen av biodrivmedel under senare år ökat kraftigt. Att utveckla en hållbar transportsektor är en mycket stor utmaning för Sverige, och biodrivmedel kommer att vara en viktig del. Det finns många olika alternativ, t ex etanol, metanol, biodiesel, biogas och DME. Idag används främst jordbruksråvaror, men i framtiden hoppas man kunna gör biodrivmedel lönsamt av cellulosahaltiga råvaror från skogsbruket och av avfall. Föreläsningen ger en översikt över råvaror, omvandlingstekniker och bränslen och vilka möjligheter som finns att utveckla marknaden. Föreläsare: Jonas Ericson, Svebio Jonas Ericson är biolog och geograf. Hans tidiga bana innefattar 15 års arbete med bl.a. biologisk mångfald i jord- och skogsbruket, grön upphandling och miljörevision på högskola, länsstyrelse, Naturvårdsverk och Miljödepartementet. Sedan 2001 arbetar Jonas på Stockholms stad med att öka antalet miljöbilar i Stockholm, Sverige och i EU Middag PÅ Rolfs kök, TEGNÉRGATAN 41

4 TORSDAGEN 24 oktober Bioenergi en introduktion OCH POLITIK Bioenergin är idag Sveriges största energikälla, och energi producerad från förnybar biomassa kommer i många former. Pellets, flis, biogas, etanol och biooljor är några exempel på energibärare som används i det svenska energisystemet. Råvaran kommer från den svenska skogen och från jordbruket. Mest handlar det om biprodukter och restprodukter. En hel del importeras och handeln med biobränslen ökar. Föreläsningen ger en överblick över bioenergins roll i det svenska energisystemet. Föreläsare: Kjell Andersson, Svebio Kjell Andersson är informationschef i Svebio och har som journalist och informatör följt utvecklingen av bioenergisektorn sedan 1970-talet. Han är även ansvarig för näringspolitisk bevakning på Svebio, vilket innefattar att skriva remissyttranden och bevaka svenska myndigheter, utredningar och EU KAFFE OCH FRUKT Åkerbränslen i Sverige, Europa och världen Dagens biodrivmedelsproduktion sker i huvudsak med råvaror från jordbruk och plantager: majsetanol, sockerrörsetanol, biodiesel från raps och sojabönor. Det har under många år pågått en häftig debatt om hur tillverkningen av biodrivmedel påverkar livsmedelspriserna. Hur långt räcker åkermarken och hur mycket kan vi öka produktionen så att vi både får tillräckligt med mat och biodrivmedel som kan ersätta fossila drivmedel? Hur ser läget ut i Sverige, i Europa och globalt? Föreläsningen ger en överblick över produktionen av biodrivmedel i Sverige, EU och globalt i relation till annan jordbruksproduktion. Föreläsare: Frida Källström, Lantmännen Energi Frida Källström är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och arbetar som näringspolitisk utredare på Lantmännen Energi. Lantmännen Energi är Sveriges största bioenergiföretag och producerar etanol och pellets. Frida jobbar framförallt med klimat- och energipolitik kopplad till transporter och biodrivmedel Avfall för energi Sedan flera år tillbaka är det förbjudet att deponera brännbart avfall på tipp i Sverige. Avfall ska materialåtervinnas eller återvinnas genom biologiska metoder (kompostering eller rötning till biogas) eller omvandlas till el och värme i värme- och kraftvärmeverk. Avfallet är till stor del av biologiskt ursprung. Den svenska avfallspolitiken har varit framgångsrik och tipparna kan avvecklas. Men avfallsmängderna ökar och det skapar nya problem. Föreläsningen beskriver den nuvarande användningen av avfall som energikälla för el- och värmeproduktion och för biogasframställning. Föreläsare: Mikael Winqvist, Ragn-Sells Miljökonsult Mikael Winqvist är konsult på Ragnsells Miljökonsult. Tidigare arbetade Mikael som produktionschef på en avfallsförbränningsanläggning (Västervik). Där ansvarade han för förbränning och inköp av bränsle (avfall och skogsbränsle).

5 11.30 LUNCH Hållbara biobränslen vad innebär det? Konsumenterna och de politiska beslutsfattarna kräver att våra biobränslen är hållbara. Men vad betyder hållbarhet? EU ställer upp krav i ett antal hållbarhetskriterier och globalt pågår ett arbete med att utforma standarder för hållbar bioenergi. Det finns många sätt att mäta påverkan t ex med livscykelanalyser och växthusgas- och energibalansberäkningar. Frågor kring biodiversitet och ekosystemtjänster är också viktiga, men svårare att analysera. Föreläsningen ger en introduktion till hur man kan beskriva miljöeffekter av bioenergi, och hur man kan motverka negativa effekter. Föreläsare: Sofia Backéus, Svebio Sofia Backéus är Skog Dr och Svebios expert på fasta bränslen. Sofia ansvarar även för PelletsFörbundets kansli. Sofia har doktorerat i skogens roll för klimatet och har tidigare jobbat med naturvårdsfrågor och skogspolitik på LRF Avslutning och utvärdering

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Årets Bioenergidagar. www.svebio.se PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök

Årets Bioenergidagar. www.svebio.se PROGRAM ANMÄL DIG PÅ. Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Konferens, workshops och studiebesök PROGRAM Den viktigaste mötesplatsen för folk i branschen: Årets Bioenergidagar Konferens, workshops och studiebesök 6-7 november Vildmarkshotellet, Kolmården, Norrköping Bioenergi Sveriges största energislag!

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1. kampen om skogen

Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1. kampen om skogen Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1 kampen om skogen Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 2 Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 3 Kampen om skogen koka, såga, bränna eller bevara?

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

Biobränslen och avfall - Brandsäkerhet i samband med lagring

Biobränslen och avfall - Brandsäkerhet i samband med lagring Biobränslen och avfall - Brandsäkerhet i samband med lagring Anders Lönnermark, Henry Persson och Per Blomqvist, SP William Hogland, Högskolan i Kalmar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förstudie

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan.

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan. ett fördjupningshäfte till boken om skogen Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen och klimatet Skogen i Skolan skogeniskolan.se Att komma tillrätta med klimatproblemen är den kanske

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige. Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK

Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige. Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK konkurrensen om biomassa ökar År 2007 avverkades och skördades från den svenska skogen cirka 77 miljoner kubikmeter

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Värmeenergi Kriterier 2013:2

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Värmeenergi Kriterier 2013:2 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Värmeenergi Kriterier 2013:2 Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärkning Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening utan vinstintressen.

Läs mer

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

Carl Henrik Palmér, Areca Information. Seminariet kan ses i efterhand via denna länk och på www.ksla.se

Carl Henrik Palmér, Areca Information. Seminariet kan ses i efterhand via denna länk och på www.ksla.se Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer (Inledning) Landshypotek stöder nytänkande bland jord- och skogsägare. Ett område där det tänks mycket nytt är energiområdet. Matproducenter

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer