Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!"

Transkript

1 Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Nonnendagen, Skara 27 maj 2005 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

2 Bakgrund Stora förväntningar på biobränslen i framtiden både nationellt och internationellt Existerande och nya drivkrafter kommer att driva på utvecklingen rejält Stor användning av skogsbränslen i Sverige redan idag nu kommer jordbruket också att bli en allt viktigare energiproducent

3 Dagens energitillförsel i Sverige Olja Kol & NG Biobränsle Vattenkraft Kärnkraft Totalt: 470 TWh 98 TWh Småhus Fjärrvärme Sågverk Massaindustri El

4 Framtidens energitillförsel i Sverige Olja Kol & NG Biobränsle Vattenkraft Kärnkraft År 2000 ( 180 TWh) Sol Vindkraft Spillvärme Vätgas (Källa: Naturvårdsverket) År 2025 (- 50% CO År 2050 (- 75% CO

5 % Det svenska energisystemet (bl a 1 miljon hektar havreodling för dragdjur) Olja 50 Kol Biobränsle År

6 Energi ur biomassa ocker- och stärkelserika växter ockerbetor, stråsäd, potatis) Cellulosarika växter - torra (skogsbränsle, energiskog, halm) Cellulosarika växter - blöta (vall, majs, betblast, gödsel) Jäsning Förgasning Rötning Etanol (drivmedel) Metanol & DME (drivmedel) Flis & pellets (värme & el ) Biogas (värme, el & drivmedel) Oljerika växter (raps, rybs) Pressning RME (drivmedel)

7 Avsättningsmöjligheter inom år 80 TWh/år 20-30% värme (fjärrvärme, småskalig pelletseldning, gårdsvärme mm) 20-40% el (kraftvärme i fjärrvärmesystem & skogsindustrier, småskaligt) 30-60% drivmedel (etanol- & RME-fabriker, biogasanl., förgasning vid skogsindustrier & fjärrvärmesystem)

8 Viktiga drivkrafter för ökad avsättning Fortsatt hög koldioxidskatt på olja & höga (ökade) råoljepriser (Fortsatt konvertering till flis i fjärrvärmeverk respektive pellets (spannmål) i småhus, ökat intresse för biodrivmedel) Elpriser stabiliseras på en högre nivå koppling till oljepriset (Ökad konvertering från direktverkande eluppvärmning, bl a till fjärrvärme och pellets)

9 Realprisutveckling 00 Olja 3,7 ggr Vete 00 Biobränsle 0,5 ggr 0,45 ggr (Källa: LRF) År

10 Historisk & framtida oljeutvinning 0 Miljarder fat / år (Källa: År

11 Viktiga drivkrafter för ökad avsättning (forts.) Elcertifikatssystem (10 TWh ny grön el till 2010 biobränslebaserad kraftvärme ofta billigast) EU s drivmedelsdirektiv (5,75% biodrivmedel till år 2010 idag används cirka 2%) Handel med utsläppsrättigheter för koldioxid (1/1 2005)

12 EU s drivmedelsdirektiv - Konsekvens 5,75 % biodrivmedel 5-15% av åkermarksarealen 20% biodrivmedel (nytt direktiv för år 2020) 20-30% av åkermarksarealen

13 Viktiga drivkrafter för ökad produktion inom jordbruket Minskad lönsamhet för traditionell växtodling (arealstöd, världsmarknadspriser mm) Riktade stöd till energiproduktion (EU-stöd: 45 /ha, nationella stöd: 5000 SEK/ha vid Salixplant.) Överskottsareal (EU 15 = 0,18 ha/cap 10% överskott EU 25 = 0,24 ha/cap 25 % överskott )

14 Åkerbränslen för värme & el Salix i tätbebyggda områden med fjärrvärmesystem (fortsatt utbyggnad och kraftvärmeproduktion) Halm till fjärrvärmeverk och till gårdsanläggningar Spannmål till gårdsanläggningar Energigräs & hampa till pelletstillverkning Biogas för kraftvärme (gårdsbaserad & storskaligt)

15 Åkerbränslen för drivmedel Spannmål & sockerbetor till etanol (närhet till produktionsanläggning) Raps till RME (närhet till produktionsanläggning) Vall, majs, spannmål, sockerbetor mm till biogas (närhet till central biogasanläggning, i framtiden gårdsbaserad) Salix till metanol, DME etc (ej kommersiell teknik inom de närmaste 5-10 åren)

16 Nettodrivmedelsutbyte * GJ per hektar (1 m 3 olja 35 GJ) Raps-RME Vete-etanol Vall-biogas Vete-etanol & biogas Betor-biogas alt. etanol Betor & blastbiogas&etanol Salix-metanol * Energiskörd - energiinsats

17 Mil per hektar Transporttjänst Hybridfordon B.Cfordon RME & etanol Biogas-vall Biogas & etanol-vete Biogas & etanol-betor & blast Metanol-Salix Biogas & etanol-betor & blast Metanol-Salix Metanol-Salix

18 Synnergieffekter vid Salixodling Rening av näringsrika vatten (vattenskyddsområden!) Rening av åkermark med höga kadmiumhalter Minskad erosion och näringsläckage Förbättrad jakt

19 Synnergieffekter vid biogasproduktion Förbättrat kväveutnyttjande (eko-odling!) Minskade luktproblem vid gödselhantering Minskat näringsläckage Återvinning av växtnäringsämnen

20 S:A Framtida drivkrafter Tillförsel Jordbrukspolitik Världsmarknadspriser Teknikutveckling Avsättning Energipolitik Miljöpolitik Råoljepriser Teknikutveckling

21 Slutsatser Efterfrågan på biobränsle kommer att öka kraftigt i framtiden, då fler och fler drivkrafter samverkar Det svenska jordbruket blir en allt viktigare bränsleleverantör, men också leverantör av förädlad energi i form av framför allt närvärme och drivmedel Olika former av kombinatlösningar oftast effektivast helhetssyn och samarbete krävs Viktigt att inom branschen se möjligheterna och för jordbrukaren att utgå från företagets specifika förutsättningar - varje biobränslesystem är unikt

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen.

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Vattenfall utveckling AB Det finns biobränslen och teknik för att minska koldioxidutsläppen med mer än

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT

FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT KM MILJÖTEKNIK AB Box 714, 251 07 Helsingborg, (Järnvägsgatan 13) Tel: 042-444 40 00 Fax: 042-444 40 02 ORG.NR 556082-0713 STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM KM.776052.3600.RyN..Bilaga6.doc

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys Q1 2015 LRF förnybar energi 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys energi I Sverige används idag över 50 % energi från bioenergi, vattenkraft, sol, biogas, vind.

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, november-december 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Carl Henrik Palmér, Areca Information. Seminariet kan ses i efterhand via denna länk och på www.ksla.se

Carl Henrik Palmér, Areca Information. Seminariet kan ses i efterhand via denna länk och på www.ksla.se Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades

Läs mer

Bioenergi & kretslopp stad/land

Bioenergi & kretslopp stad/land Bioenergi & kretslopp stad/land en samsyn Boverket Naturvårdsverket Bioenergi och kretslopp stad/land en samsyn 1 M SÖKORD: Samhällsplanering, miljömål, bioenergi, biobränslen, kretslopp, energiförsörjning,

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Råd i praktiken Jordbruksinformation 1 2006 Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Biogasproduktion

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer