Energieffektivisering i växtodling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering i växtodling"

Transkript

1 Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

2 Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy Crop residues Food and feed products (Based on year 2007) TWh per year

3 Energibalans - generell nivå Produkter cirka 50 TWh / Energiinsats cirka 5 TWh = energibalans cirka 10 Inklusive växtrester: 80 TWh / 5 TWh = cirka 16 Outnyttjad halmpotential om 6-7 TWh (betblast 0,5-1 TWh), vilket kan jämföras med växtodlingens energiinsats om 5 TWh! * Konkret åtgärd nr 1 = Öka utnyttjandet av växtrester för energiproduktion!

4 Energiskörd Jordbruks- & energigrödor* Nettoskörd Bruttoskörd 80 (ton torrsustans / hektar och år) (13,5) Större osäkerhet MWh per hektar och år (6,4) (10,7) (2,8) (5,6) (11) (7,5) (9,0) (9,5) (8,5) (7,7) (6,5)* (5,4)** (6,5)** 0 H.vete H.vete & halm H.raps H.raps & halm *(Gss - 7,5 ton vete) S.betor S.betor & blast Vall Majs Salix Poppel Hybridasp Gran* *(gödslad gran) **(vårskörd inkl. vinterförluster) Rörflen** Hampa**

5 Energibalans - fältnivå Små förändringar i skördenivå får stor betydelse för energieffektiviteten. Energiinsatsen per hektar är inte linjär med skördenivån. Markbearbetning mm kräver samma energiinsats oavsett skördenivå. Slutsats = öka biomasseskörden på olika sätt!

6 Åtgärder för ökad skörd * Åtgärd nr 2 = Välj rätt (högavkastande) gröda & sort! * Åtgärd nr 3 = Gödsla vid rätt tidpunkt, med rätt gödselmedel och i rätt mängd! * Åtgärd nr 4 = Skörda vid rätt tidpunkt och minimera spill! * Åtgärd nr 5 = Minimera markpackning (vikt, däck, tidpunkt osv)! (Upp till 20 % skördebortfall på styva leror!)

7 Energiinsatsens fördelning* Relativ fördelning i % Vete Raps Vall Sockerbetor Övrigt Gödselmedel Drivmedel *(Genomsnitt med viss variation)

8 Energiinsats Drivmedel svarar för mellan 35-65% av energiinsatsen. Gödselmedel svarar för mellan 25-60%. Övriga insatser för mellan 5-15% (blöta år för mer pga torkning). Slutsats: Fokusera på drivmedel (sockerbetor!) och gödselmedel (spannmål & oljeväxter!)!

9 Åtgärder för minskad drivmedelsförbrukning * Åtgärd nr 6 = Välj rätt traktor, d v s bränslesnål och rätt storlek! (Stor skillnad i dieselförbrukning mellan olika märken & modeller!) * Åtgärd nr 7 = Ecodriving! (Anpassa varvtal osv) * Åtgärd nr 8 = Minimera (anpassa) markbearbetning! * Åtgärd nr 9 = Välj rätt fältmaskiner (effektiva och med hög kapacitet)!

10 Åtgärder för energieffektivare gödsling * Åtgärd nr 3 (igen!)= Gödsla vid rätt tidpunkt, med rätt gödselmedel och i rätt mängd! (precisionsgödsling baserat på gröd- och markanalys!) * Åtgärd nr 10 = Köp mineralgödsel som producerats i moderna och effektiva anläggningar (om möjligt)! (Stor skillnad i energiförbrukning mellan gammal och ny teknik!) * Åtgärd nr 11 = Utnyttja stallgödsel och andra organiska restprodukter (t ex rötrest mm) på ett optimalt sätt!

11 Att sluta näringsämnenas kretslopp blir allt viktigare Idag har vi stora förluster av kväve och fosfor från jord till bord (eller avlopp och avfallshantering) Idag är energiinsatsen för att producera 1 kg N och 1 kg P i genomsnitt cirka 45 MJ respektive 25 MJ. Trenden är att allt mindre energi krävs för att producera kvävegödsel medan allt mer energi krävs för att producera fosforgödsel ( sämre fyndigheter). Slutsats: Att hushålla med och recirkulera framför allt fosfor blir allt viktigare, även ur energisynpunkt!

12 Smarta och energieffektiva åtgärder för ökad näringsrecirkulation * Åtgärd nr 12 = Minimera kväveförluster vid hantering, lagring och spridning av stallgödsel! * Åtgärd nr 13 = Förädla stallgödsel och organiskt avfall från hushåll, livsmedelsindustri mm via biogasanläggningar! (Och sprid rötrester effektivt via pumpning och slangspridarsystem!) * Åtgärd nr 14 = Utnyttja avloppsbevattning (& rent slam!) när möjlighet finns! (Mycket stora energivinster fås via ökad skörd, minskat mineralgödselbehov och energieffektiv vattenrening!)

13 Energiflöden i svensk växtodling i framtiden Energy input Bioenergy Crop residues Food and feed products TWh per year

14 Slutsatser Svenskt jordbruk har alla förutsättningar att bli (teoretiskt) självförsörjande på energi Det finns en betydande potential för effektiviseringar inom dagens växtodling genom en mängd olika åtgärder, både vad gäller input av energi och output av produkter Med allt högre energipriser (och kostnader för utsläpp av växthusgaser) kommer också de ekonomiska drivkrafterna för att dessa effektiviseringar genomförs

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer

Jordbruket och klimatet i Greppa Näringen 30 september 2010, Falköping. Lunds Tekniska Högskola

Jordbruket och klimatet i Greppa Näringen 30 september 2010, Falköping. Lunds Tekniska Högskola Bioenergi i från jordbruket ur ett systemperspektiv Jordbruket och klimatet i Greppa Näringen 30 september 2010, Falköping Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bioenergianvändning

Läs mer

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Nonnendagen, Skara 27 maj 2005 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bakgrund Stora förväntningar på biobränslen i framtiden både nationellt

Läs mer

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL REPORT f3 2013:13 DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Pål Börjesson, Lunds Universitet Joakim Lundgren, Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Underlag till fosformodulen (11B)

Underlag till fosformodulen (11B) Underlag till fosformodulen (11B) Inledning De senaste forskningsrönen tyder på att fosfor är det begränsande näringsämnet i Östersjön. Förlusterna från jordbruksmarken utgör ca 40 % av den totala belastningen

Läs mer

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ The use of residues from combined ethanol and

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Hållbara drivmedel finns de?

Hållbara drivmedel finns de? Hållbara drivmedel finns de? Seminarium - BIL Sweden 16 oktober 2008, Stockholm Pål Börjesson, Karin Ericsson, Lorenzo Di Lucia, Lars J. Nilsson & Max Åhman Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Energigrödor. Rapport Nr 2008-12. Svenskt Vatten Utveckling. en möjlighet för jordbruksanvändning av slam

Energigrödor. Rapport Nr 2008-12. Svenskt Vatten Utveckling. en möjlighet för jordbruksanvändning av slam Rapport Nr 8- Energigrödor en möjlighet för jordbruksanvändning av slam Johanna Olsson Eva Salomon Andras Baky Ola Palm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling)

Läs mer

Bäckens gård. Västra Götaland ENERGIFAKTA

Bäckens gård. Västra Götaland ENERGIFAKTA ENERGIFAKTA Bäckens gård Västra Götaland På Bäckens gård satsar man på att vara självförsörjande på energi. Här produceras slaktsvin, grödor till foder och avsalu och 2 89 kwh produceras årligen från vind,

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Råd i praktiken Jordbruksinformation 1 2006 Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Biogasproduktion

Läs mer

En energifylld framtid med företagaren i fokus

En energifylld framtid med företagaren i fokus En energifylld framtid med företagaren i fokus Den 13 januari, 2015 arrangerade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans med Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) ett seminarium En energifylld

Läs mer

Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel

Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel Drivkrafter kring utveckling av biogas från stallgödsel till drivmedel Detta är ett delprojekt inom SkaraborgsGas HS Skaraborg rapport nr 1/09 Christina Marmolin 1 Länsförsäkringar Skaraborg har vid Hushållningssällskapet

Läs mer

Mer bioenergi i Blekinge - uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

Mer bioenergi i Blekinge - uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan Mer bioenergi i Blekinge - uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan More bioenergy in Blekinge update and complementary addition of basic data to form an action plan Daniel Nilsson

Läs mer

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Klimatpåverkan Den genomsnittliga uppvärmningen globalt de senaste 100 åren är drygt 0,76 C vilket i klimatsammanhang är att betrakta

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Växtodlaren som energileverantör. delrapport inom projektet Framgångsrik växtodling

Växtodlaren som energileverantör. delrapport inom projektet Framgångsrik växtodling INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...3 2 Omvärldsanalys av energisituationen i Sverige och på Gotland 2007 2010... 5 3 Energi och effekt, beteckningar och storheter... 6 4 Gotlands energitillförsel...

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG RAPPORT 2009:7 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från äggproduktion

Läs mer

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN Bakgrund. Somt är nödvändigt Somt ger pengar Somt är bara intressant Somt är bra att känna till Somt hjälper en att nyttja det man

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix

Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix Kalkyler för energigrödor Kalkyler för: salix rörflen höstvete korn träda Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix Förord Kalkylerna är upprättade av Håkan Rosenqvist, Billeberga, i början

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:5 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV GRISKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från grisköttsproduktion

Läs mer

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Kurskompendium om växtnäringsbalanser, miljönyckeltal, jämförelsevärden och olika sätt att tolka balanser. Janne Linder Maj 2008 Jämförelsevärden för

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer