Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02- 01. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

2 Värden, principer och certifiering Certifiering KRAV EU-märkning Principer Hälsa Ekologi Rättvisa Vård Forskning och försök Värden Respekt för Naturen Principer för ekologiskt lantbruk med relation till växtnäring och resursnyttjande produktionen baseras på ekologiska processer och recirkulering input minskad genom återanvändning, återvinning och effektiv hantering av material och energi med syfte att bevare och förbättra kvaliteten på miljön och hushålla med resurs Från IFOAM,2005 2

3 Utmaningar för ekologiskt lantbruk Minskade växtnäringsförluster (speciellt N) Minskad klimatpåverkan Minskad användning av fossil energi och produktion av förnybar energi Förbättrad växtföljd i system utan djurhåll Brist på näringsämnen i system utan djurhåll Återvinning av näringsämnen från produkter som säljs tillbaka till jordbruket Ökad omställning till ekologisk produktion Högra avkastning Trovärdighet Rötning för produktion av biogas och biogödsel är ett viktigt verktyg för att möta utmaningarna! Lukehurts et al

4 Rötning för biogas produktion Grödor och växtrester Stall och flytgödsel Bioas El Värma Bränsle Hushållningsavfall Biogödsel Mattavfalls industri Andersson 2006 Råvara, kvalitet och hantering av biogödsel Råvara sammansättning (gödsel, grödor, växtrester, mattavfall) och biogas parametrar bestämmer kvaliteten av biogödsel Biogasrötning (BR) och biogödsel kan manipuleras ved samrötning av olika råvaror BR Minskar torksubstans halten (25-75%) Lätt nedbrytbar C minskar % Svårt nedbrytbart C minskar 0-10% Ammonium koncentration ökas 50-60% ph ökas med mer än 1 enhet Management av rötrest essentiell (lagring, injicering i marken, mm Tersbøl, 2009; Lukehurst et al

5 Exempel på biogödsel sammansättning Råvara: Klövergräs och rödbet blad % DM 6,2 Ash % of DM 26 C % of DM 34 Total N g/l 3,0 NH4-N g/l 1,5 (50%) P g/l 0,32 K g/l 3,6 Ca g/l 2,4 Mg g/l 0,33 Råvara: mjölkko gödsel % DM 6,1 Ash %DM 40 Total N% 0,29 NH4-N % 0,13 (45%) Total P % 0,108 Total K % 0,42 Gunnarsson et al Smith et al., 2007 Effekter av biogödsel på skördar Italienskt rajgräs: Biogödsels N knappt så effektivt som mineral-n gödselmedel (Gunnarsson et al 2010) Rödbet skördarna i ekologiskt system ökat 33-53% med rötning av gräs-klöver vall jämfört två gröngödsling behandlingar (Gunnarsson et al. 2011) Jämförelse av rötning av skörderester med nedmyllning av rester visade att biogödsel förbättrade vårvete, höstvete och sockerbets skörden med 21, 18 och 11%, respektive, i genomsnitt av fem år (Gissén och Svensson, 2008) 5

6 Kvävenyttjande Liten lågra eller samma nyttjande av ammonium kväve Mineralisering av organiskt kväve i biogödsel från gräsklöver ca 12% första året (Gunnarsson et al. 2010) Högra protein halten i spannmål (Gissén och Svensson, 2006; Möller et al 2009) Lukehurst et al Effekter av biogas rötning och biogödsel i olika system Växtodling utan djurhåll Mjölkgård 6

7 Växtföljd i växtodlingssystem Klövergräs utläg klövergräs Vårvete Potatis Höstvete Höstvete Ärt Modifierat efter Möller, 2006 Växtföljd med biogas rötning Utläg klövergräs + halm Klövergräs Vårvete + halm Potatis Höstvete +halm +halm Höstvete Ärt Modifierat från Möller,

8 Effekter av strategiskt växtnäringshantering via biogasrötning Rötning av gräs klöver, halm och fånggrödor resulterar i en mobil pool av näringsämnen Avkastning av icke-baljväxter förbättrades i gns 16% Kväveupptag från organiska rester ökades 19% N utlakningspotential minskade med 20% Utsläppen av lustgas minskade med 40% Netto energiproducent Netto växthusgas balans förbättrades ved rötning av biomassa, på grund av att minskat N2O utsläpp och produktion av biogas balanserar användning av fossil energi i odlingen Stinner et al Möller and Stinner 2009 Växtföljd och rötning på mjölkgård Klövergräs Vårvete +utläg 8 1 Klövergräs 2 Foder och halm Stald Spelt 7 bete 3 höstvete Flytgödsel Ärt Potatis Fånggrödor & halm Biogödsle Råg Från Möller

9 Effekter av rötning på mjölkgård Utan rötning av fånggrödor inte effekt av rötning av flytgödsel på skörden, men netto energiptroducent Med rötning av fångrödor: Ökad pool av mobil växtnäring Reducerat N utlakningspotential Ökat kväva nyttjande och högra skörder Förmodligen ökat kvävefixering i baljväxter Förbättrat växthusgas balans och netto energiproducent Möller et al 2008 Grundar för ekologiskt lantbruk och biogas rötning Markens organiska substans Växtföljden Betydningen av att den lät nedbrytliga fraktion rötas till gas för markens organiska substans? Biogas rötning giver möjlighet att introducera andre grödor på växtodlingsgårder för diversifiering och kolinlagring 9

10 Slutsatser Ett biogasanläggning i ekologiskt jordbruk kan: producera förnybar energi, öka näringsämnens effektivitet öka avkastningen och förbättra kvaliteten minska N-förluster och klimatpåverkan återvinna näringsämnen från hushållnings avfall och icke-odlad mark till ekologisk odling giva möjlighet för nya grödor på växtodlingsgårdar, men mer forskning behövs om hur man kan integrera biogas rötning i ekologiskt produktion och samtidigt säkre markens organiska substans. 10

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Råd i praktiken Jordbruksinformation 1 2006 Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Biogasproduktion

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

Investeringsalternativ för gårdsbaserad bioanläggning vid SLU

Investeringsalternativ för gårdsbaserad bioanläggning vid SLU Investeringsalternativ för gårdsbaserad bioanläggning vid SLU Marcos Alonso SLU, Department of Economics Thesis nr. 583 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2010 Clevel, 15 ECTS credits ISSN

Läs mer

Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden ISSN 1103-4092

Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden ISSN 1103-4092 Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden RAPPORT B2012:03 ISSN 1103-4092 Förord Det finns ett begränsat antal nordiska växtodlingsförsök där man studerat olika aspekter

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Klimatpåverkan Den genomsnittliga uppvärmningen globalt de senaste 100 åren är drygt 0,76 C vilket i klimatsammanhang är att betrakta

Läs mer

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

VÄXTNÄRINGENS FLÖDE GENOM JORDBRUK OCH SAMHÄLLE

VÄXTNÄRINGENS FLÖDE GENOM JORDBRUK OCH SAMHÄLLE E K O L O G I S K T L A N T B R U K N R 2 9 F E B R U A R I 2 0 0 0 VÄXTNÄRINGENS FLÖDE GENOM JORDBRUK OCH SAMHÄLLE vägar att sluta kretsloppen Artur Granstedt Centrum för uthålligt lantbruk 1 Ekologiskt

Läs mer

Klimatcertifiering för mat 2010:2. Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Klimatcertifiering för mat 2010:2. Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel antagen av projektets styrgrupp 2010-05-17 Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor som delvis

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Underlag till Jordbruksverkets hearing i Stockholm den 16 april 2012 Rapport : UTKAST Behov av nya mål och åtgärderför

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:3 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Christel Cederberg and Maria Berglund INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Metanbildning hos idisslare...3 2.1 Mätning

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING ATT Balansera avkastning och kvalitet med miljö- och klimathänsyn Innehållsförteckning Den osynliga skillnaden 3 FORSKNING OCH UTVECKLING 4 FRAMTIDENS JORDBRUK 5 ODLINGSKONCEPTET

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk - möjligheter och begränsningar

Bibliografiska uppgifter för Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk - möjligheter och begränsningar Bibliografiska uppgifter för Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk - möjligheter och begränsningar Författare Heimer A. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Utgivare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Huvudspråk

Läs mer

Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF

Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF Klimatmärkning av livsmedel hur påverkar det bonde och konsument? Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF Innehåll: Klimatutveckling, prognoser, mål Sårbarhet för jordbruket LRFs arbete Åtgärder inom

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:2 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING AV ANIMALISKA LIVSMEDEL Christel Cederberg INNEHÅLL Inledning...1 1 Växthusgaser i foderproduktionen...1 1.1

Läs mer

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el nr 107 Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el Mats Edström Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 Producera

Läs mer

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ The use of residues from combined ethanol and

Läs mer

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL REPORT f3 2013:13 DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Pål Börjesson, Lunds Universitet Joakim Lundgren, Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar Delrapport i JoKer-proJeKtet Mars 2009 Maria Berglund, Christel Cederberg, Carin

Läs mer

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Växtpressen Nr 2 Augusti 29 Årgång 38 Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5 Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Kvävestrategier till höstraps på hösten, sid 1-11

Läs mer

Styr rätt med biodrivmedel

Styr rätt med biodrivmedel SAMMANFATTNING AV EN RAPPORT FRÅN VÄRLDSNATURFONDEN WWF: Styr rätt med biodrivmedel Styr rätt med biodrivmedel Biodrivmedel från Syd, som etanol från sockerrör i Brasilien, kan vara bra för klimatet och

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer