LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011"

Transkript

1 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF , Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

2 Jordbruket huvudaktör för cirkulation av växtnäring LRF:s långsiktiga strategi att växtnäringen från matrester, livsmedelsindustri och toaletter ska tillbaka till åkern Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

3 Varför kretslopp av matavfall? Varje år transporteras stora mängder växtnäring från svenska gårdar in till tätorterna via bland annat spannmål, potatis, grönsaker, kött, mjölk Den bortförda växtnäringen måste ersättas! Antingen med: - organiskt avfall från livsmedelskedjan eller - ny råvara från jordskorpan Sid 3 Lantbrukarnas Riksförbund Foto: Yara, fosforbrytning

4 Återföring av växtnäring från organiskt avfall Återföring av växtnäring från organiskt avfall till jordbruket viktiga frågor för LRF Växtnäringen ska vara ren och hygieniskt säker Inte riskera markens produktionsförmåga Säkra förtroende för våra livsmedel Spårbarhet Sid 4 Lantbrukarnas Riksförbund

5 Villkor för användning av organiskt avfall i jordbruket Kvalitetssäkring och certifiering av biogödsel är nödvändigt av flera skäl - Lantbrukaren vill veta att han/hon får en produkt med tillfredsställande innehåll av växtnäring, som inte förorenats under transport och lagring Lantbrukarnas uppköpare behöver underlag för att man skall acceptera biogödsel och kompost som gödselmedel Sid 5 Lantbrukarnas Riksförbund

6 Villkor för användning av organiskt avfall i jordbruket Acceptans inte bara hos jordbrukaren utan framför allt hos livsmedelsindustrin och hos konsumenterna Sid 6 Lantbrukarnas Riksförbund

7 Några av marknadens aktörer Lantmännen Lantbruk Restproduktspolicy, Standard- sortimentet - Biogasrötrester skall uppfylla kraven enligt SPCR 120 och övriga restprodukter som används skall ingå i ett kvalitetssäkrat system hos leverantören av restprodukten Svenskt Sigill, Basregler Det är tillåtet att använda certifierade biogödsel enligt SPCR120, anläggningskategori A, med tilläggskrav på kadmiumbalans för att säkerställa att inte nivån ökar i marken. Användningen av certifierade rötrester är begränsad till spannmål, rotfrukter, potatis, konservärt och nu också vall. Svensk Mjölk Arbetar med sin policy kring hantering av restprodukter. Idag kan rötrester certifierade enligt SPCR där INTE matavfall ingår användas på mjölkgården KRAV Ok till att använda till den andel av råvaran som kommer från godkänd ekologisk produktion. Minst 5% på volyms- och årsbasis måste dock komma från ekologiskt produktion Sid 7 Lantbrukarnas Riksförbund

8 Avsättning rötrest i jordbruket Intresset för och önskemålen på egenskaperna i en biogödsel från en biogasanläggning beror främst på följande faktorer: Dominerande jordart i området Produktionsinriktning (mjölk, gris, fjäderfä eller växtodling) Tradition En framgångsfaktor för återföringen av biogödsel är otvivelaktigt certifieringen av biogödsel enligt SPCR 120 Sid 8 Lantbrukarnas Riksförbund

9 Mindre intervjuundersökning genomförd 2010 av LRF i syfte att fånga in synpunkter på rötresten som gödselmedel Sid 9 Lantbrukarnas Riksförbund

10 Avsättning rötrest i jordbruket Producenter av biogas upplever att det finns delade meningar från lantbruket kring vilka egenskaper som är önskvärda för den rötrest som lämnar rötkammaren Resultat Intresset för och önskemålen på egenskaperna i en biogödsel från en biogasanläggning beror främst på följande faktorer: Dominerande jordart i området Produktionsinriktning (mjölk, gris, fjäderfä eller växtodling) Tradition Sid 10 Lantbrukarnas Riksförbund

11 Önskemål biogödsel Alla vill ha högt innehåll av ammoniumkväve Hög ts-halt önskas i lerjordsområden Västergötland Östergötland delar av Skåne Högt fosforinnehåll önskas i växtodlingsområden Mälardalen Västergötland Östegötland Skåne Låg ts-halt önskas i områden med mjölkproduktion Halland delar av Skåne delar av Kalmarområdet Lågt fosforinnehåll önskas i djurtäta områden Halland Kalmar Blekinge Sid 11 Lantbrukarnas Riksförbund

12 forts. Önskemål biogödsel Högt kaliuminnehåll önskas i områden med lätta jordar och djurproduktion Halland Kalmar Blekinge Kalium värderas knappt alls i lerjordsområden Mälardalen Västergötland Östergötland Skåne Mikronäringsämnena svavel och magnesium viktigast men även bor, järn, natrium intressanta Sid 12 Lantbrukarnas Riksförbund

13 Avsättning rötrest i jordbruket Betalningsvilja och transportavstånd - två faktorer Priset på mineralgödsel Biogödselns koncentration av växtnäringsämnen Värt att notera: ett lågt fosforinnehåll skulle snarare öka biogödselns värde i de djurtäta områdena Generellt sett bedöms lantbrukarna villiga att betala för transporter upp till 2 mil, men även uppgifter om upp till 4 mil förekommer I området kring Uppsala/Stockholm är marknaden för biogödsel svag och det beror troligen till stor del på bristfällig kommunikation och förståelse för lantbrukarnas önskemål på biogödseln som växtnäringskälla Sid 13 Lantbrukarnas Riksförbund

14 Avsättning rötrest i jordbruket Övriga synpunkter Det är viktigt med en bra placering av biogasanläggningen så att logistiken fungerar. Det är önskvärt med korta och därmed billiga transporter samt få störningar för kringboende En biogödsel som inte separerar av sig själv, utan som förblir homogen i flera dagar efter omrörningar är också attraktiv Generellt sett skulle det främja marknaden för biogödsel om det fanns försök eller demonstrationsodlingar som jämförde biogödsel med andra gödselmedel Detta gäller främst området kring Stockholm/Uppsala, men det borde även göras inför etablering av biogasanläggningar runtom i landet Sid 14 Lantbrukarnas Riksförbund

15 Framgångsfaktorer Börja med att fundera över avsättningen av biogödseln! Låt inte denna fråga kommer sent i planeringen Ta kontakt med lantbruket i området! Om lantbrukskompetens saknas på anläggningen anlita en lantbruksrådgivare som är känd i trakten. För att på bästa sätt ta tillvara lantbrukets önskemål på slutprodukten bör lantbrukarna vara involverade i hela processen En framgångsfaktor för återföringen av biogödsel är otvivelaktigt certifieringen av biogödsel enligt SPCR 120 Sid 15 Lantbrukarnas Riksförbund

16 Några utmaningar hantering biogödsel En rekommendation är att inte nöja sig med att biogödsel är konstaterat ett bra gödselmedel, utan fortsätt genomföra lokala fältförsök med samordning och hög kvalitet på rapportering och sammanställning Anpassa biogödselns kvalitet så långt som möjligt efter de lokala behoven Ny växtnäringsföreskrift (2004:62) innebär ännu mer koncentrerad period för spridning på våren och därmed förändrat behov av lagringskapacitet, särskilt i nitratkänsliga områden Krav på täckning av lagringsbehållare för rötrest föreslaget i Handlingsprogrammet för minskade växtnärings- och växthusgasutsläpp i jordbruket. Behov av att hitta bra men ej för dyra täckningslösningar Hitta effektiva transportsystem. Ledningssystem dit rötresten pumpas, satellitbrunnar i fält etc Sid 16 Lantbrukarnas Riksförbund

17 Att tänka på när biogasproduktion diskuteras Håll isär flödena! Blanda inte avfall från toaletter med avfall med ursprung ur livsmedelskedjan Biogödsel innehåller aldrig något från toaletten utan endast råvaror med ursprung ur livsmedelskedjan ingår Sid 17 Lantbrukarnas Riksförbund

18 Sid 18 Lantbrukarnas Riksförbund Frågor?

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ The use of residues from combined ethanol and

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill frukt & grönt Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Omslagsbilder: Öv: Källsorterande avloppssystem, Illustration:

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Återvinna fosfor. hur bråttom är det?

Återvinna fosfor. hur bråttom är det? Återvinna fosfor hur bråttom är det? Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt

Läs mer

Lantbrukspolitiskt. program 2012-2014. Kristdemokraterna i Östergötland

Lantbrukspolitiskt. program 2012-2014. Kristdemokraterna i Östergötland Lantbrukspolitiskt program 2012-2014 Kristdemokraterna i Östergötland Bakgrund Jord- och skogsbruket i Östergötland ger jobb åt omkring 4950 personer. Om man räknar med antal sysselsatta i förädlingsindustrierna

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg IP SIGILL standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar Utgångspunkter, utsikter och utmaningar SWOT-analys för Biogas Östs region Hösten 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk 2 Förord LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete med att genomföra energiomställningen

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Rapport mars 2012 Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Journalnummer: 2011-4372 Svenska Bioenergiföreningens

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Text: Marlene Lindström student vid Sveriges lantbruksuniversitet Bild: Martina Dernroth

Läs mer

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Efter en valhänt inledning har nu allt fler företag på allvar börjat arbeta med sitt ekologiska sortiment. Framför

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer