Energigrödor/restprodukter från jordbruket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energigrödor/restprodukter från jordbruket"

Transkript

1 Energigrödor/restprodukter från jordbruket Bränsleprogrammet Tillförsel Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 Området energigrödor/restprodukter Odlade grödor, rörflen och salix Restprodukter som avrens, halm mm Råvara till biogas (rörflen, halm) Frågeställningar kring växtförädling, odling, skötsel, skörd, logistik, förädling av energigrödor Produktion och användning av drivmedel ingår inte

3 Områdets plats i Sveriges Energisystem Energigrödor stod för <1 % av den använda bioenergin 2014 Energigrödor/restprodukter från jordbruket bidrar med bränsle till förbränning i stora och små pannor Bidrar med råvara till biogasproduktion Strategiskt viktigt område inför en snabb ökad efterfrågan på bioenergi Areal som inte nyttjas, som ligger i träda eller riskerar att växa igen. Odlas i korta omlopp, kan därför snabbt bytas ut och anpassas till ändrat marknadsbehov Vi kan utnyttja avsevärt mer av restprodukter som halm

4 Mål för Bränsleprogrammet Tillförsel Att utveckla Lönsamma system för biobränslen från åker utifrån användarens krav på råvaran. Systemen har omfattat etablering, odling, produktion, skörd och logistik. Att utveckla sort- och växtförädling för t.ex. salix och rörflen. Att utveckla teknik för tex skörd, spridning av gödsel liksom gödslingens relevans för produktion av de mest relevanta energigrödorna. 15 antal projekt i programmet Tillförsel. 9 salixprojekt 4 rörflensprojekt 2 projekt har fokuserat på förbehandling av råvara till biogas

5 Bränsleprogrammet fokuserar på Salix och Rörflen

6 Varför salix? Flerårig energieffektiv gröda som kan odlas i minst år Ger med rätt skötsel och sorter hög avkastning och god ekonomi Kan användas i befintliga värmeverk i mix med skogsbränsle Kan användas i både stora och små värmeanläggningar Kan ge andra miljövinster som att rena mark från kadmium En hektar salix kan ge kwh per år Odlas på ca hektar i syd och mellansverge

7 Varför rörflen? Flerårig energieffektiv gröda som kan odlas i minst år Har god vinterhärdighet och hygglig avkastning på de flesta marktyper Vanliga jordbruksmaskiner kan användas vid anläggning och skörd Vårbärgning ger torrt material till bränsle eller strö Grön sommarskörd kan användas som biogasråvara En hektar rörflenvall kan producera ca kwh Odlas på ca 800 hektar i Sverige varav nästan 500 hektar i norra landsändan Skulle kunna odlas på många av landets nedlagda/outnyttjade arealer

8 Uppnådda resultat salix Växtförädling odling Skörd Bränslekvalitet Växtförädling Genom växtförädling har vi tillgång till toleranta och resistenta salixsorter med hög biomassaproduktion. Byggt upp kunskap som gör att det framtida förädlingsarbetet med att ta fram nya salix sorter går snabbare och görs mer kostnadseffektivt. Odling (etablering, tillväxt, ogräs) Mer kunskap om salixsorters förmåga att konkurrera med ogräs och alternativa metoder att bekämpa ogräs. Mer kunskap kring olika metoder att etablera salix.

9 Uppnådda resultat salix Växtförädling odling Skörd Bränslekvalitet Skörd Genom teknikutveckling har befintliga och nya skördemaskiner modifierats och utvecklats. Teknik som möjliggör att bränslet kan lagras och naturligt torka, vilket ger ökad leveranssäkerhet och fler kundkategorier. Bränslekvalitet Hur fukthalt och kemiska bränsleegenskaper varierar i ett växande salixbestånd. Hur fukthalt och kemiska egenskaper påverkas av lagring.

10 Odling Uppnådda resultat rörflen Mer kunskap kring olika metoder att etablera rörflen. Bättre bild vilka skadegörare som kan hota rörflensodlingar. Kunskap om metoder att restaurera åkermark för rörflensodling. Kunskap hur sortmaterial svarar på olika odlingsförhållanden och skötselåtgärder. Förutsättningar för rörflen som biogassubstrat i kombination med andra användningsområden.

11 Uppnådda resultat förbehandling av råvara till biogas Samlad bild av tillgängliga metoder för förbehandling av lignocellulosarika råvaror. Kunskap om lagringsmetoder av sockerbetor för biogasproduktion.

12 Omvärlden Forskningen är viktig för att bibehålla kunskap och föra utvecklingen för området framåt. Nuläge Salix som bränsle-svårt att få avsättning Finns lokala fungerande system Rörflen ej kostnadseffektivt som enbart bränsle Rörflen-kombisystem-FoU pågår Omvärlden förändras- Nya marknader för salix i Europa Nya användningsområden för biomassa Vilka händelser i omvärlden berör området? Politik, EU:s-syn på odling av energigrödor på åkermark

13 Utmaningar Att hitta avsättning för åkerbaserade bränslen Att genom biomassaproduktion hålla mark i bruk inför en framtida ökad efterfrågan på livsmedel Att bibehålla den kunskap vi har byggt upp kring växtförädling, produktion och användning av åkerbränslen EU:s syn på biomassa och dess användning

14 Prioriterade forskningsfrågorna/ behoven Kostnads- och resurseffektiva bränslekedjor Att utvecklingen styrs ifrån ett kund och samhällsperspektiv Bioenergilösningar för synergier med andra samhällsmål (t.ex. försörjningstrygghet, sysselsättning, miljö) Affärsutveckling för nya marknader för energigrödor och restprodukter

15 Slutsatser FOI aktiviteter Kostnadseffektiva och hållbara odlings-, skörde- och logistiksystem. Bioenergilösningar för att hålla jordbruksmark i produktion av miljö- och försörjningsskäl. Teknik och metoder som ger kombinerade nyttor. Ökad odlingssäkerhet och produktion. Växtmaterial för olika förhållanden och användningsområden. Metoder för lagring och förbehandling av bränslen. Bränslekvalitet för optimal användning.

16 Tack!

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Hampa som bränsleråvara

Hampa som bränsleråvara JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Martin Sundberg Hugo Westlin JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Hemp as a biomass fuel preliminary

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:2 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING AV ANIMALISKA LIVSMEDEL Christel Cederberg INNEHÅLL Inledning...1 1 Växthusgaser i foderproduktionen...1 1.1

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Utvecklingen av GMO har dominerats av ett fåtal storföretag och de modifieringar som gjorts har rört egenskaper som är ganska lätta att förändra.

Utvecklingen av GMO har dominerats av ett fåtal storföretag och de modifieringar som gjorts har rört egenskaper som är ganska lätta att förändra. Inledning Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker till alla. Miljön skulle kunna förbättras

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer