Kommissionen mot oljeberoende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommissionen mot oljeberoende"

Transkript

1 Kommissionen mot oljeberoende Anders Nylander Vad var Kommissionen mot oljeberoende? Ett brett sammansatt kompetensråd som lämnade fakta och råd till statsministern och regeringen i arbetet med att till 2020 påtagligt minska Sveriges beroende av olja och andra fossila råvaror. Kommissionen tillsattes i december 2005 och vara verksam under till och med juni 2006.

2 Ordförande & stab ordförande: Göran Persson fd Statsminister Generalsekreterare: Stefan Edman, biolog, författare Sekreterare: Anders Nylander, arkitekt, energiexpert Ledamöter Lars Andersson, fd VD Eskilstuna Kommunföretag, regeringens bioenergiutredare Christian Azar, professor, Chalmers Lotta Bångens, ordf Sveriges Energirådgivare Birgitta Johansson-Hedberg, VD Lantmännen Leif Johansson, VD AB Volvo Göran Johnsson, avgående ordförande Metall Christer Segersteen, ordförande LRF Skogsägarna Lisa Sennerby-Forsse, huvudsekreterare Formas

3 Fyra Hearings för samsyn & debatt 13 december 2005: Tar oljan slut - och i så fall när? 20 januari 2006: Sveriges gröna guld - vilken potential för bioenergi finns nu och framöver i skogs- och jordbruket? 17 februari 2006: Hur minskar vi beroendet av bensin och andra fossila drivmedel i transportsektorn? 22 mars 2006: Hur minskar vi beroendet av olja och andra fossilbränslen för uppvärmning och kraftproduktion? Varför skall vi minska oljeberoendet? 1. Vi minskar Sveriges klimatpåverkan 2. Vi säkrar Sveriges långsiktiga energiförsörjning 3. Vi kan bli ett föregångsland för utveckling av ny teknik för hållbar energianvändning och energieffektivisering 4. Vi stärker vår internationella ekonomiska konkurrenskraft 5. Vi använder och utvecklar energiresurserna från skog och åker, Sveriges gröna guld

4 Efterfrågan på olja i världen miljoner fat per dag år USA Kina Indien EU15 Statistik över hittade oljefält från 1900 Kjell Aleklett

5 Oljetillgångar i förhållande till utvinningskostnad Sammantaget mer än 5000 miljarder fat eller ca 150 år med dagens konsumtion Stark relation till priset Källa: IEA Resorces to Reserves 2005 Qatar The Oil Triangle Within the Oil Triangle you can find roughly 60 percent of the remaining oil reserves in the world. The 2001 Cheney report, US Energy Policy, says that in year 2020 around 54 to 67 percent of the world producttion of oil needs to come from the Oil Triangle. Kjell Aleklett

6 Hur skall vi minska oljan? Det finns tre principiella möjligheter: Effektivisering på tillförsel/omvandlingssidan Bränslesubstitution Effektivisering på användningssidan Förändring av bränslemix i Sveriges fjärrvärmesystem Bränslemix 1981 Bränslemix 2001 Spillvärme 3% Avfall 5% Kol 3% Övrigt 5% RT-flis 2% Kol 2% Olja 7% Naturgas 6% Övrigt 3% Trädbränsle 28% El 3% Värmepump 14% Tallbeckolja 3% Torv 5% Olja 84% Hetvatten 9% Avfall 11% Spillvärme 9% Biogas 1% Värmeleveranser 27 TWh Värmeleveranser ca 46,5 TWh Källa: Svensk Fjärrvärme

7 Energitillförseln i Sverige 2004 Råolja, oljeprodukter Kol, koks 30 Naturgas, stadsgas, propan, butan 9 Kärnbränsleenergi Värmepumpar i fjv 6 Biobränslen, torv, mm 110 Vattenkraft 60 Vindkraft TWh Hur mycket olja använder Sverige i dag? Inrikes transporter Bostäder, service, mm Industri Biobränsle, torv, mm Etanol Fjärrvärme El Naturgas, stadsgas, propan, butan Kol, koks Oljor TWh

8 Hur skall vi minska oljan? Vi skall bli effektivare på att använda energin. Ett särskilt Centrum för energieffektivisering driver på och rapporterar årligen till regering och riksdag Vi skall storsatsa på förnyelsebara bränslen från skog och åker Energianvändning = Livsstil & Teknik E tot = N * Vol * E spec E tot = Total energianvändning för det aktuella behovet. E tot kan agregeras per hushåll, per kategori eller för hela samhället N = Antal användare, vilket avgör agregeringsnivå Vol = Användarens konsumtion av den aktuella nyttigheten. Användaren påverkar dels genom val av apparat (t.ex. stor eller liten frys) och dels genom utnyttjningen av apparaten (t.ex. -18 C eller 24C) E spec = Specifik energianvändning för nyttigheten. E spec beror på teknik och driftförhållanden. En genomsnitts frys använder 590 kwh/år medan en ny energisnål använder 320 Wh/år.

9 Energiduktig? Ny A-klassad frys (Espec) 100 l större än den gamla (Vol) termostaten på -25 grader (Vol) Den gamla flyttas till sommarstugan (N) Vilka huvudmål föreslår Kommissionen för 2020? Sverige skall ha effektiviserat sin energianvändning med minst 20 procent procent mindre bensin och diesel i vägtransporterna Ingen olja för uppvärmning av bostäder och lokaler procent mindre olja i industrin

10 Transporterna våra förslag: ÖKAD EFFEKTIVITET Transporterna våra förslag: procent bränsleeffektivare personbilpark 2020 genom betydligt effektivare lagstiftning som främjar: ökad andel dieselfordon hybrid- och plug-in-hybrid-fordon föryngring av bilparken dessutom främjas sparsamt körsätt ( ecodriving ) ruttoptimering med ITS, GPS mm samåkning offentlig upphandling av bränslesnåla fordon Effektivisering och minskning av andelen godstrafik på väg, genom: positiva styrmedel för mixade transporter väg-järnväg-båt fler omlastningsterminaler ökad lastfyllnadsgrad effektivare logistik

11 Transporterna våra förslag: BIODRIVMEDEL Transporterna våra förslag: TWh biodrivmedel/år från skog och jordbruk 2020 (0,6 TWh idag) Främjas genom: skattelättnader, drivmedelscertifikat, ökad inblandning av etanol och RME statlig stöd till pilot- och demoanläggningar för andra generationens drivmedel (DME, FTD, metanol etc), skogsbaserad etanol och biogas ur de mest arealoch energieffektiva bioråvarorna statligt stöd till bioraffinaderier

12 Transporterna våra förslag: STORSATSNING PÅ SVENSKA SKOGS- OCH ÅKERBRÄNSLEN Transporterna våra förslag: Skogens tillväxt ökas med procent genom effektivare skötsel (röjning, gallring, förädlat planmaterial mm) samt intensivodling av löv och gran på några procent av skogsmarken Åker och nedlagd, ej beskogad åkermark odlas med energigrödor och energilövträd i en omfattning av hektar Statlig engagemang i utbildning, anläggningsstöd, teknikupphandling, produktionsanläggningar för biodrivmedel mm Bioenergisatsningen får ej hota målen om naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv (regionbaserade konsekvensbedömningar utförs i särskild studie)

13 Arealer för biobränslen Transporterna våra förslag: ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK

14 Transporterna våra förslag: Statligt stöd till lokala pilotprojekt för komfort, snabbhet och biodrivmedel Förmånliga villkor för arbetsgivare att sponsra anställdas arbetsresor med kollektivtrafik Staten satsar på nya snabbtågsförbindelser mellan större städer Staten bygger bort getingmidjan i Stockholms centrum Uppvärmning våra förslag:

15 Uppvärmning våra förslag: Fortsatt satsning på biobränslen och sol (fjärrvärme, pellets, ved, flis,) Effektivare energianvändning i bostäder och lokaler Ett exempel, effektivisering på sjukhus Savings 28 % heat 10% electricity Region Skåne & tac

16 Uppvärmning våra förslag: NYBYGGNATION Morötter för växande andel lågenergihus Skärpta byggregler Sänkt energianvändning = sänkt fastighetsskatt Uppvärmning våra förslag: BEFINTLIGA FASTIGHETER Morötter för fastighetsägare som energieffektiviserar Snabbare utfasning av direktelvärme Energisparkampanj Staten som coach

17 Industrin våra förslag: Industrin använder f n 20 TWh olja, ca hälften för uppvärmning, hälften i processer Halva andelen uppvärmningsolja ersätts med biobränslen till 2020 Processoljan ersätts med biobränslen alternativt el eller energigaser Effektivisering av värme- och elanvändningen Kommissionen avslutade sitt arbete i och med den presskonferens som hölls i Rosenbad

En grön omställning för framtiden

En grön omställning för framtiden 2006-09-09 En grön omställning för framtiden Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. (Valmanifestet) 2(19) Inledning Ett hållbart samhälle

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

Biobränslen och avfall - Brandsäkerhet i samband med lagring

Biobränslen och avfall - Brandsäkerhet i samband med lagring Biobränslen och avfall - Brandsäkerhet i samband med lagring Anders Lönnermark, Henry Persson och Per Blomqvist, SP William Hogland, Högskolan i Kalmar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förstudie

Läs mer

Underlag till kontrollstation 2015

Underlag till kontrollstation 2015 Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020 Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

ENERGI- EFFEKTIVISERING

ENERGI- EFFEKTIVISERING ENERGI- EFFEKTIVISERING möjligheter och hinder Lennart Jagemar Bertil Pettersson VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Energiindikatorer 2013

Energiindikatorer 2013 Energiindikatorer 2013 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER 2013:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer